Byla 2S-389-357/2019
Dėl vieno milijono eurų neturtinės žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A.-K. T. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės A. K. T. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos valstybei, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, tretiesiems asmenims dėl vieno milijono eurų neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Šiaulių apylinkės teisme gautas ieškovės A. K. T. ieškinys atsakovei Lietuvos Respublikos valstybei, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, tretiesiems asmenims teisėjams ir Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, dėl vieno milijono eurų neturtinės žalos atlyginimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. balandžio 16 d. nutartimi nustatė ieškovei A. K. T. 7 dienų nuo nutarties kopijos gavimo dienos terminą pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus.

93.

10Teismas pažymėjo, kad ieškovės ieškinys neatitinka LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų, t. y. nesumokėtas žyminis mokestis ir prie ieškinio nėra pridėta dokumentų patvirtinančių, jog žyminis mokestis sumokėtas (CPK 135 str. 2 d.). Ieškinio suma – 1 000 000,00 Eur, mokėtinas žyminis mokestis – 11 300,00 Eur.

114.

12Teismas nurodė, ieškovė teismui nepateikė duomenų, kad kokioje nors baudžiamojoje byloje įsiteisėjo teismo nuosprendis, kuriuo buvo nustatyta, jog ieškovė dėl teisėjų, valstybės pareigūnų, įstaigų ar institucijų darbuotojų įvykdytų nusikalstamų veiksmų patyrė žalos.

135.

14Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo ieškinyje tik nurodė neturtinės žalos sumą, tačiau leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė šios žalos paskaičiavimo dydžio bei paskaičiavimo būdo.

156.

16Teismas pažymėjo, kad ieškovė nenurodė, kokiais veiksmais ir kurie iš atsakovų pažeidė jos teises ir teisėtus interesus. Ieškovė nenurodė, kokiomis aplinkybėmis ir įrodymais ji grindžia savo ieškinio reikalavimus (CPK 111 str. 2 d. 5 p., 135 str. 1 d. 2 p.).

177.

18Teismas nurodė, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba kopijas (skaitmenines kopijas), patvirtintas teismo, notaro (ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens), byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens (CPK 114 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė teismui jokių tinkamai patvirtintų ieškinio priedų.

198.

20Teismas nurodė, kad teismui pateikiama tiek procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną tektų priešingai šaliai. Todėl ieškovė įpareigotina pateikti tokį ieškinio su priedais egzempliorių skaičių, kiek yra šalių (CPK 113 str. 1 d.).

219.

22Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė nuomonės dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas (CPK 135 str. 1 d. 5 p.). Taip pat nepateikė informacijos, ar byla bus vedama per advokatą. Jeigu byla bus vedama per advokatą, taip pat nurodomas advokato vardas, pavardė, darbo vietos adresas (CPK 135 str. 1 d. 6 p.).

23III. Atskirojo skundo argumentai

2410.

25Atskiruoju skundu ieškovė A. K. T. pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 16 d. nutarties panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

2610.1.

27Pirmosios instancijos teismo nutartis yra absoliučiai negaliojanti, nes yra priimta nesilaikius darbinės veiklos apribojimo, pažeidus Konstituciją, bei sulaužius priesaiką ir pažeidus garbingą teisėjo vardą, tyčia neatliekant pareigų, pasinaudojant imunitetu valstybės vardu.

2810.2.

29Dėl neturtinės žalos atlyginimo nėra mokami jokie mokesčiai.

30Teismas

konstatuoja:

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

32teisiniai argumentai ir išvados

3310.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

3511.

36Pažymėtina, kad vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų yra teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris reiškia, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Kita vertus, konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje, nėra absoliuti ir ji negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu ir / ar bet kokia forma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisminės gynybos prieinamumo principo, ne kartą yra nurodęs, kad ši teisė, kaip ir bet kuri kita, turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros tvarkos, kuri nustatyta specialiuosiuose įstatymuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040-464/2015).

3712.

38Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas (CPK 80 straipsnis). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų. CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

3913.

40Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, apeliantė iš esmės nesutinka su tuo, jog už ieškinio reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo turi būti mokamas žyminis mokestis. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apeliantės argumentais ir nurodo, jog ieškinio reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo yra turtinio pobūdžio, todėl jis turi būti apmokėtas žyminiu mokesčiu, kuris paskaičiuojamas remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 85 straipsnio 1 dalies 8 punktu. Tokią praktiką yra suformavęs kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2009).

4114.

42CPK 85 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo ieškinio suma nustatoma pagal reikalaujamą priteisti sumą. Ieškinio sumą nurodo ieškovas (CPK 85 str. 2 d.). Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalie 1 punktą, už ieškinį turtiniuose ginčuose žyminis mokestis mokamas nuo ieškinio sumos: iki trisdešimt tūkstančių eurų – 3 procentai, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų; nuo didesnės kaip trisdešimt tūkstančių eurų sumos iki vieno šimto tūkstančių eurų – devyni šimtai eurų plius 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios trisdešimt tūkstančių eurų; nuo didesnės kaip vieno šimto tūkstančių eurų sumos – du tūkstančiai trys šimtai eurų plius 1 procentas nuo ieškinio sumos, viršijančios vieną šimtą tūkstančių eurų. Bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti penkiolikos tūkstančių eurų.

4315.

44Nagrinėjamu atveju, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovės ieškinys neatitinka LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų, t. y. nesumokėtas žyminis mokestis ir prie ieškinio nėra pridėta dokumentų patvirtinančių, jog žyminis mokestis sumokėtas (CPK 135 str. 2 d.). Ieškovės nurodyta ieškinio suma – 1 000 000,00 Eur, todėl mokėtinas žyminis mokestis – 11 300,00 Eur.

4516.

46CPK 83 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai bylose dėl nusikalstama veika padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Taigi, ši įstatymo nuostata šiuo atveju netaikytina, nes apeliantė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad jai moralinė žala padaryta atsakovės nusikalstama veika, t. y. nėra įrodymų, jog yra priimtas apkaltinamasis įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl aplinkybių, kuriomis ieškovė grindžia savo ieškinį. Nesant byloje tokių įrodymų, nėra pagrindo teigti, kad atsakovė galėtų būti atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

4717.

48Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvams, todėl dėl kitų atskirojo skundo argumentų nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

4918.

50Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė procesinės teisės normų ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

52Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

53Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Šiaulių apylinkės teisme gautas ieškovės A. K. T. ieškinys atsakovei... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. balandžio 16 d. nutartimi... 9. 3.... 10. Teismas pažymėjo, kad ieškovės ieškinys neatitinka LR CPK 80 straipsnio 1... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, ieškovė teismui nepateikė duomenų, kad kokioje nors... 13. 5.... 14. Teismas pažymėjo, kad ieškovė savo ieškinyje tik nurodė neturtinės... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nenurodė, kokiais veiksmais ir kurie iš... 17. 7.... 18. Teismas nurodė, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento... 19. 8.... 20. Teismas nurodė, kad teismui pateikiama tiek procesinių dokumentų kopijų,... 21. 9.... 22. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė nuomonės dėl sprendimo už akių... 23. III. Atskirojo skundo argumentai... 24. 10.... 25. Atskiruoju skundu ieškovė A. K. T. pateikė atskirąjį skundą dėl... 26. 10.1.... 27. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra absoliučiai negaliojanti, nes yra... 28. 10.2.... 29. Dėl neturtinės žalos atlyginimo nėra mokami jokie mokesčiai.... 30. Teismas... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 32. teisiniai argumentai ir išvados... 33. 10.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. 11.... 36. Pažymėtina, kad vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų... 37. 12.... 38. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio... 39. 13.... 40. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, apeliantė iš esmės nesutinka su... 41. 14.... 42. CPK 85 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad bylose dėl neturtinės... 43. 15.... 44. Nagrinėjamu atveju, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas,... 45. 16.... 46. CPK 83 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad nuo žyminio mokesčio mokėjimo... 47. 17.... 48. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 49. 18.... 50. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 52. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. balandžio 16 d. nutartį... 53. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....