Byla 2YT-7037-641/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – (antstolis) Ričardas Kudrauskas, (išieškotojas) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa Milvydaitė,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) J. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – (antstolis) Ričardas Kudrauskas, (išieškotojas) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir

Nustatė

3

 1. pareiškėjas (skolininkas) J. K. (toliau tekste – pareiškėjas) kreipėsi į antstolį Ričardą Kudrauską su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio 2018 m. balandžio 12 d. patvarkymo Nr. S-652-18 dalį, kuria ankstesnis pareiškėjo skundas buvo netenkintas, ir įpareigoti antstolį nutraukti visus išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0098/17/00437 bei grąžinti visas po 2017 m. kovo 24 d. išieškotas lėšas. Pareiškėjo teigimu, visa skola vykdomojoje byloje Nr. 0098/17/00437 buvo padengta išieškojus 36,20 Eur lėšas iš jo gaunamos netekto darbingumo pensijos iki vykdomąją bylą perduodant J. K. prekybos įmonės, kurios savininkas buvo pareiškėjas, bankroto bylą nagrinėjusiam Kauno apygardos teismui, be to, antstolis, persiųsdamas vykdomąją bylą Kauno apygardos teismui, ją užbaigė, o teisės aktai nenumato galimybės atnaujinti vykdomuosius veiksmus užbaigtoje vykdomojoje byloje. Pareiškėjas nesutinka su antstolio pozicija, kad jis gali tęsti vykdymo veiksmus po to, kai Kauno apygardos teismas grąžino vykdomąjį dokumentą. Pareiškėjo nuomone, antstolis turėjo galimybę pateikti kreditorinį reikalavimą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo J. K. prekybos įmonės bankroto administratoriui, o to nepadaręs, ir Kauno apygardos teismui nepatvirtinus antstolio kreditorinio reikalavimo, neturi jokio pagrindo tęsti skolos išieškojimą. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis, nagrinėdamas jo ankstesnį skundą pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalies nuostatą, nes patenkinęs jį tik iš dalies, nepersiuntė tos dalies skundo, kuri nebuvo patenkinta, apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje antstolis vykdo veiklą.
 2. Antstolis Ričardas Kudrauskas 2018 m. balandžio 26 d. patvarkymu dėl atsisakymo patenkinti skundą netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų ir jį su vykdomąja byla Nr. 0098/17/00437 CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka persiuntė nagrinėti teismui. Antstolis nurodė, kad ankstesnis pareiškėjo skundas buvo visiškai išnagrinėtas ir pagrindo, kad skundas kažkurioje dalyje nebuvo patenkintas, nėra. Antstolis atkreipė dėmesį, kad išieškojimo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0098/17/00437 yra nutraukti dar 2017 m. kovo 24 d., užbaigus vykdomąją bylą, o vėliau tęsti veiksmai panaikinti antstolio patvarkymu. Antstolis pažymėjo, kad po 2017 m. kovo 24 d. jokios piniginės lėšos iš skolininko išieškotos nebuvo, nes persiuntus vykdomąją bylą J. K. prekybos įmonės bankroto bylą nagrinėjusiam teismui jokie išieškojimo veiksmai nebuvo atliekami, todėl pareiškėjui nėra ką grąžinti. Antstolis nurodė, kad patenkinus ankstesnį skolininko skundą, užvesta nauja vykdomoji byla Nr. 0098/18/01084, kurioje bus tęsiamas 15,00 Eur skolos iš skolininko išieškojimas valstybei ir vykdymo išlaidų išieškojimas antstoliui, nes skola valstybei ir vykdymo išlaidos antstoliui neišieškotos, kadangi nuo skolininko sąskaitos antstolio nurašyta suma, atskaičius antstolio patirtas papildomas vykdymo išlaidas, buvo pervesta J. K. prekybos įmonės bankroto administratoriui UAB „Inovestus“.
 3. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė nuomonę dėl skundo dėl antstolio veiksmų, kurioje, remdamasis teismų praktika, nurodė, kad, jeigu užbaigus individualios įmonės bankroto procedūras lieka neįvykdytų individualios įmonės skolininko įsiskolinimų, vykdomieji dokumentai pagal asmenines individualios įmonės dalyvių prievoles grąžinami individualios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiems antstoliams. Taip pat nurodė, kad antstolis nepagrįstai 36,20 Eur piniginių lėšų sumą pervedė J. K. prekybos įmonės bankroto administratoriui.
 4. Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą, datą ir laiką informuoti pranešimais ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2018 m. gegužės 4 d. paskelbiant pranešimą (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 443 straipsnio 5 dalis).
Byla nutrauktina.
 1. Vykdomosios bylos Nr. 0098/17/00437 medžiaga nustatyta, jog antstolis R. Kudrauskas vykdė priverstinį išieškojimą iš pareiškėjo 3 eilės išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai pagal Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-1516-714/2016 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 21,20 Eur vykdymo išlaidų sumoje. Vykdomąjį dokumentą priėmus vykdyti antstolis 2017 m. vasario 21 d. nurodymu Nr. S-17-98-3375 nurodė priverstinai nurašyti 36,20 Eur sumą nuo pareiškėjo sąskaitų ir pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą. 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu antstolis paskirstė 2017 m. kovo 14 d. išieškotą 36,20 Eur sumą, t. y. 7,24 Eur paskirstė papildomoms vykdymo išlaidoms padengti, o 28,96 Eur pervedė J. K. prekybos įmonės, kurios savininku buvo pareiškėjas, bankroto administratoriui UAB „Inovestus“. Antstolis 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu Nr. S-17-98-7346 CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu užbaigė vykdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiuntė J. K. prekybos įmonės bankroto bylą nagrinėjusiam Kauno apygardos teismui. Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-548-658/2017, kuriuo nuspręsta bankrutavusios J. K. prekybos įmonės veiklą pripažinti pasibaigusia likvidavus dėl bankroto ir grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus bendraatsakovio (atsakovės savininko) J. K. atžvilgiu, pagrindu 2018 m. vasario 19 d. Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomasis raštas Nr. e2-1516-714/2016 buvo grąžintas antstoliui. Antstolis 2018 m. vasario 28 d. pateikė pareiškėjui informaciją, kad vykdomojoje byloje Nr. 0098/17/00437 bus tęsiamas skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimas, o 2018 m. vasario 28 d. patvarkymu Nr. S-18-98-10698 nurodė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Raseinių skyriui išskaičiuoti iš pareiškėjo gaunamo darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA. Antstolis, 2018 m. balandžio 4 d. gavęs pareiškėjo skundą, 2018 m. balandžio 12 d. patvarkymu jį tenkino ir panaikino 2018 m. vasario 28 d. patvarkymą, tačiau nurodė, kad tęs vykdymo veiksmus, nes skola ir susidariusios vykdymo išlaidos liko neišieškotos. Antstolis nurodė, kad 2018 m. balandžio 12 d. pradėta nauja vykdomoji byla Nr. 0098/18/01084 pagal minėtą vykdomąjį dokumentą.
 2. Byloje kilo ginčas dėl antstolio veiksmų, nagrinėjant ankstesnį pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, pareiškėjui teigiant, kad jo skundas buvo patenkintas tik iš dalies, o antstoliui su tuo nesutinkant, ir dėl vykdymo veiksmų nutraukimo užbaigtoje vykdomojoje byloje.
 3. Pirmiausia pasisakytina dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti antstolio 2018 m. balandžio 12 d. patvarkymo Nr. S-652-18 dalį, kuria, pareiškėjo nuomone, ankstesnis pareiškėjo skundas buvo netenkintas. Kaip nustatyta, 2018 m. balandžio 4 d. pareiškėjas pateikė antstoliui skundą dėl antstolio veiksmų ir prašė panaikinti 2018 m. vasario 28 d. patvarkymą, įpareigoti užbaigti vykdomąją bylą ir nutraukti visus išieškojimo veiksmus. Kaip minėta, antstolis 2018 m. balandžio 12 d. patvarkymu pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino 2018 m. vasario 28 d. patvarkymą, o, kadangi vykdomoji byla buvo užbaigta 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu Nr. S-17-98-7346 CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, antstolis reikalavimą užbaigti vykdomąją bylą ir nutraukti visus išieškojimo veiksmus laikė pertekliniu ir paliko nenagrinėtu. Teismas sutinka su antstolio pozicija, kad pareiškėjo skundas 2018 m. balandžio 12 d. patvarkymu buvo visiškai išnagrinėtas ir visiškai patenkintas. Akivaizdu, kad antstolis negalėjo tenkinti pareiškėjo skundo reikalavimo užbaigti vykdomąją bylą, kai ji jau buvo užbaigta, todėl laikytina, kad antstolis 2018 m. balandžio 12 d. patvarkymu visiškai patenkino pareiškėjo skundą. CPK 510 straipsnio 3 dalis įpareigoja antstolį skundą kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiųsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, tik tuo atveju, jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą. Todėl antstolis, priešingai nei nurodo pareiškėjas, CPK nuostatų, reglamentuojančių skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimą, nepažeidė.
 4. Be to, CPK 510 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kartu su skundu dėl antstolio neveikimo asmuo teismui turi pateikti ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, kurio antstolis neišnagrinėjo arba visiškai ar iš dalies nepatenkinęs neperdavė teismui. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundą dėl antstolio neveikimo teikė ne teismui, tačiau CPK 510 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka antstoliui ir prašė panaikinti patvarkymo dalį, kuria, pareiškėjo nuomone, netenkintas skundas. Šiuo atveju pats pareiškėjas nesilaikė CPK 510 straipsnio nustatytos antstolio veiksmų skundimo tvarkos, tačiau svarbiausia, kad galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato teismo teisės panaikinti antstolio patvarkymo dalį, kuria pareiškėjo skundas netenkintas. Be to, teismo vertinimu, pareiškėjas, reikšdamas reikalavimą panaikinti patvarkymo dalį, kuria, jo nuomone, netenkintas jo ankstesnis skundas, siekia, kad jo atžvilgiu būtų nutraukti priverstiniai vykdymo veiksmai, t. y. tai ko jis reikalauja antruoju nagrinėjamo skundo reikalavimu. Todėl laikytina, kad abu pareiškėjo skundo reikalavimai savo prasme pagal siekiamą teisinį rezultatą sutampa ir pareiškėjas nagrinėjamu skundu siekia nutraukti visus išieškojimo veiksmus jo atžvilgiu.
 5. Vertinant pareiškėjo reikalavimą įpareigoti antstolį nutraukti visus išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0098/17/00437 bei grąžinti visas po 2017 m. kovo 24 d. išieškotas lėšas, atkreiptinas dėmesys, kad, patenkinęs skundą, teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti (CPK 513 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, jog atitinkamų antstolio veiksmų pripažinimas neteisėtais iš esmės reiškia vykdymo proceso sugrįžimą į iki pažeidimo buvusią situaciją. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pasibaigus vykdymo procesui, baigiasi ir visų proceso dalyvių – antstolio ir vykdymo proceso šalių – teisinis statusas susijęs su vykdymo procesu. Pasibaigus vykdymo procesui, antstolis, kurio veiksmų apskundimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnyje, realiai nebegali ištaisyti trūkumų, todėl šia tvarka paduotą skundą išnagrinėjus nebūtų pasiektas tikslas – apginti pažeistą teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2009. Teismų praktika. 2009).
 6. Nagrinėjamu atveju antstolis dar 2017 m. kovo 24 d. patvarkymu Nr. S-17-98-7346 užbaigė vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0098/17/00437, t. y. vykdymo procesas vykdomojoje byloje Nr. 0098/03/08297 yra pasibaigęs. Todėl pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0098/17/00437 negali būti nagrinėjamas teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 512 straipsnių, numatančių antstolio veiksmų apskundimą, nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 punktą teismas nutraukia bylą, jeigu byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka.
 7. Kaip nurodė antstolis, pagal minėtą vykdomąjį raštą jis pradėjo naują vykdomąją bylą Nr. 0098/18/01084. Kaip teisingai pastebėjo antstolis, bei kaip jau minėjo teismas, pareiškėjas siekia, kad pagal Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-1516-714/2016 15,00 Eur žyminio mokesčio skola ir vykdymo išlaidos apskritai nebūtų išieškomos. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad vykdomoji byla Nr. 0098/17/00437 yra užbaigta, o pagal Jurbarko rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 9 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-1516-714/2016 yra pradėta nauja vykdomoji byla Nr. 0098/18/01084 pareiškėjas, siekiantis, kad antstolis nutrauktų 15,00 Eur žyminio mokesčio skolos ir vykdymo išlaidų priverstinius išieškojimo veiksmus, turėtų skųsti antstolio veiksmus naujai pradėtoje vykdomojoje byloje Nr. 0098/18/01084.
 8. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo ankstesnis 2018 m. balandžio 5 d. skundas yra visiškai išnagrinėtas, bei į tai, kad CPK teismui nenumatyta teisė panaikinti antstolio patvarkymo dalį, kuria pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų netenkintas, bei pareiškėjui savo skundu iš esmės siekiant vykdomojoje byloje Nr. 0098/17/00437 nutraukti bet kokius priverstinio išieškojimo veiksmus jo atžvilgiu, o vykdomajai bylai Nr. 0098/17/00437 esant užbaigtai dar 2017 m. kovo 24 d., teismas sprendžia, kad civilinė byla pagal pareiškėjo skundą nutrauktina. Pareiškėjui išaiškintina, kad jis turi teisę skųsti antstolio veiksmus naujai pradėtoje vykdomojoje byloje Nr. 0098/18/01084.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu, 443 straipsnio 1 dalimi, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

5civilinę bylą pagal pareiškėjo J. K. skundą dėl antstolio veiksmų nutraukti.

6Išaiškinti pareiškėjui, kad jis turi teisę paduoti skundą dėl antstolio Ričardo Kudrausko veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0098/18/01084.

7Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti proceso dalyviams.

8Įsiteisėjus nutarčiai vykdomąją bylą Nr. 0098/17/00437 grąžinti antstoliui Ričardui Kudrauskui.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai