Byla B2-548-658/2017
Dėl bankrutavusios J. K. prekybos įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios J. K. prekybos įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi J. K. prekybos įmonei iškelta bankroto byla. 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi bankroto administratore paskirta UAB „INOVESTUS“. 2016 m. birželio 30 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2016 m. lapkričio 24 d. nutartimi buvo patikslintas. 2017 m. vasario 2 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Bankrutavusios J. K. prekybos įmonės bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (3 t., b. l. 73–74).

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Iš bylos duomenų, bankroto administratorės pateikto prašymo dėl įmonės pabaigos ir įmonės likvidavimo akto nustatyta, kad atsakovės vadovas neperdavė administratorei jokio įmonės turto ir perdavė ne visus įmonės dokumentus, nes dalis jų buvo pavogti. Pagrindinė įmonės veikla buvo mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos nevykdė nuo 2002 metų. Kadangi įmonės savininkas neperdavė visų įmonės veiklos ir buhalterinės apskaitos dokumentų, bankroto administratorė negalėjo įvertinti įmonės sandorių ir nustatyti ar nebuvo pažeisti norminiai aktai.

9Byloje taip pat nustatyta, kad įmonė jauno 2004 metų buvo nemoki, o įmonės savininkui J. K. laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jos kreditoriai patyrė žalą. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratorė kreipėsi į teismą dėl žalos iš J. K. priteisimo. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimu tenkino administratorės ieškinį ir priteisė J. K. prekybos įmonei iš atsakovo J. K. 655,40 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 655,40 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. rugsėjo 20 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pagal šį sprendimą J. K. įmonei yra pervedęs 156,62 Eur (3 t., b. l. 56–58). Administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad likusi reikalavimo teisė buvo parduota (3 t., b. l. 73–76).

10Bylos duomenys patvirtina, jog J. K. prekybos įmonė jokio turto neturėjo (1 t., b. l. 31–34; 3 t. 56–58). Byloje yra patvirtinti ir liko nepatenkinti 10 852,36 Eur vertės finansiniai kreditorių reikalavimai. Bankroto proceso metu iš viso gauta 295,88 Eur, iš kurių dalinai padengtos administravimo išlaidos (3 t., b. l. 75–76).

11Bankroto administratorės įgalioto asmens pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. rugsėjo 28 d. pažyma Nr. (JURA)-D2-2134 patvirtina, kad bankrutavusi J. K. prekybos įmonė su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi (3 t., b. l. 78).

12Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

13Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose bankrutavusi J. K. prekybos įmonė dalyvautų proceso šalimi, nėra (3 t., b. l. 84).

14Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

15Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

16Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

17Teismas pažymi, kad individualios įmonės civilinė atsakomybė kreditoriams yra neribota (CK 2.50 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad jeigu užbaigus individualios įmonės bankroto procedūras lieka neįvykdytų individualios įmonės savininko įsiskolinimų, teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualios įmonės dalyvių prievoles turi grąžinti individualios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiems antstoliams, kurie vykdė priverstinį išieškojimą iš įmonės dalyvių (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1945/2011). Individualiai įmonei veiklą pabaigus dėl bankroto ir ją išregistravus, pasibaigė bendraatsakovo (atsakovės savininko) J. K. prievolės tik individualios įmonės kreditoriams, tačiau prievolės, kurias įgijo asmeniškai J. K. išliko, todėl antstoliams yra pagrindas tęsti asmeninių skolų išieškojimą iš J. K. (CK 2.50 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, antstoliams grąžintini vykdomieji dokumentai, išduoti J. K. atžvilgiu.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniu,

Nutarė

19pripažinti bankrutavusios J. K. prekybos įmonės (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

20Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

21Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

22Sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus bendraatsakovo (atsakovės savininko) J. K. atžvilgiu.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi J. K. prekybos įmonei... 3. Bankrutavusios J. K. prekybos įmonės bankroto administratorės įgaliotas... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius... 8. Iš bylos duomenų, bankroto administratorės pateikto prašymo dėl įmonės... 9. Byloje taip pat nustatyta, kad įmonė jauno 2004 metų buvo nemoki, o įmonės... 10. Bylos duomenys patvirtina, jog J. K. prekybos įmonė jokio turto neturėjo (1... 11. Bankroto administratorės įgalioto asmens pateikta Lietuvos Respublikos... 12. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 13. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 14. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 15. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 16. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 17. Teismas pažymi, kad individualios įmonės civilinė atsakomybė kreditoriams... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 19. pripažinti bankrutavusios J. K. prekybos įmonės (juridinio asmens kodas ( -... 20. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 21. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 22. Sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus,... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...