Byla B2-989-343/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė rašytinio proceso tvarka nagrinėdama uždarosios akcinės bendrovės „Kratonas“ restruktūrizavimo bylą

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „Kratonas“ restruktūrizavimo bylą ir nustatė administratoriui 6 (šešių) mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos terminą pateikti teismui UAB „Kratonas“ restruktūrizavimo plano projektą su išvada ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. Administratoriaus prašymu teismas 2012 02 29 rezoliucija pratęsė terminą UAB „Kratonas“ restruktūrizavimo planui pateikti iki 2012 m. balandžio 9 d.

3UAB „Kratonas“ administratorius 2012 m. lapkričio 26 d. pateikė teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Pareiškime nurodė, kad vykdo R UAB „Kratonas“ kreditorių susirinkimo nutarimą ir prašo restruktūrizavimo bylą nutraukti vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 str. 1d. 4p. pagrindu (t.9, b.l. 150). Tokį sprendimą įmonė kreditoriai priėmė dėl to, kad bendras veiklos rezultatas buvo nuostolingas, susirinkime buvo nurodyta, kad bendrovė nemato galimybių užtikrinti nenuostolingą veiklą bei vykdyti kitus restruktūrizavimo plane numatytus tikslus. Įmonių bankroto įstatymo 28str. 1d.4p. nustato, kad restruktūrizavimo byla nutraukiama, restruktūrizavimo administratoriui arba kreditorių susirinkimui pateikus teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Tokiu įrodymu yra pateikta R UAB „Kratonas“ veiklos ataskaita už laikotarpį 2012 04 04 iki 2012 09 30 (t.9, b.l. 152-156). Susiklosčiusi situacija – nevykdomas restruktūrizavimo planas, veikla yra nuostolinga – atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28str. 1d. 4p., todėl UAB „Kratonas“ restruktūrizavimo byla nutrauktina.

4Išaiškintina, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 str. 2 d., įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsniu , teismas

Nutarė

6Nutraukti UAB „Kratonas“ restruktūrizavimo bylą.

7Išaiškinti, kad pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 str. 2 d., įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

8Pavesti UAB „Kratonas“ restruktūrizavimo administratoriui UAB „Įmonių restruktūrizavimo ir teisinių paslaugų biuras“ apie teismo nutartį nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

9Dėl šios nutarties per 7 dienas gali būti paduotas per Kauno apygardos teismą atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai