Byla 2-677-262/2009
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretysis asmuo UAB „Kauno projektas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, ieškinį atsakovei I. B. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretysis asmuo UAB „Kauno projektas“,

Nustatė

3ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašė: priteisti iš atsakovės I. B. ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) naudai 2.773.822, 20 Lt skolą, kredito sutartyje numatytas 16 proc. įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, skaičiuojamas iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bei sumokėtą žyminį mokestį.

4Ieškovo reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir tenkintinas visiškai.

5Iš ieškinio ir prie jo pridėtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, ir atsakovės I. B. 2007 m. lapkričio 27 d. buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr. LKS 07/11/24 (b.l. 15-18), pagal kurią atsakovė kaip solidarus skolininkas laidavo už trečiojo asmens UAB „Kauno projektas“ tinkamą prievolių įvykdymą pagal 2007 m. lapkričio 27 d. kredito sutartį Nr. KS07/11/18 (b.l. 19-40), sudarytą tarp trečiojo asmens ir ieškovo ir įsipareigojo atsakyti visu savo turtu ir lėšomis ieškovui, jeigu kredito gavėjas tretysis asmuo UAB „Kauno projektas“ neįvykdys visos prievolės ar jos dalies, laiku nesumokės su ja susijusių mokesčių ir/arba kitų įmokų pagal minėtą kredito sutartį su visais vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais. Atsakovė įsipareigojo atsakyti ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas už kredito grąžinimą, palūkanų, įsipareigojimų, kitų kredito gavėjo mokėjimo įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymą ir nuostolių atlyginimą.

6Iš 2008 m. rugsėjo 8 d. pranešimo apie sutarties nutraukimą Nr. 4447 (b.l. 47-48) matyti, jog tretysis asmuo UAB „Kauno projektas“ savo įsipareigojimų pagal kredito sutartį nevykdė, todėl ieškovas nuo 2008 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai sutartį nutraukė kredito sutarties 10.3.1., 10.3.2., 10.3.6., 10.3.8, 10. 3.10 p. nurodytais pagrindais ir tvarka.

72008 m. spalio 30 d. atsakovei I. B., kaip UAB „Kauno projektas“ laiduotojai, įteiktas reikalavimas sumokėti skolą iki 2008 m. lapkričio 11 d. (b.l. 46), tačiau atsakovė skolos nesumokėjo.

82008 m. gruodžio 3 d. Nordea Bank Finland Plc (AB) pažymoje (b.l. 49) nurodyta, kad UAB „Kauno projektas“ skola Nordea Bank Finland Plc (AB) 2008 m. gruodžio 13 d. sudaro: panaudotas kreditas – 2. 632.000, 00 Lt, palūkanos – 56.358,42 Lt, įsipareigojimų nevykdo palūkanos – 85 317, 78 Lt, skolos išieškojimo sąnaudos t.y. mokesčiai už įspėjimų skolininkui įteikimą per hipotekos skyrių, žyminis mokestis už pareiškimą dėl skolos išieškojimo – 146 Lt, viso 2.773.822,20 Lt.

9Vadovaujantis LR CK 6.38 str., 6.59 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus. CK 6.81 str. numato, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, o CK 6.6 str. 4 d. nustato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Atsižvelgiant į tai iš atsakovės I. B. ieškovo naudai priteistina 2 773 822, 20 Lt skolos (LR CK 6.6 str. 4 d., 6.81 str. 1 d., 6.38 str. 1 d.).

10Ieškovas prašomų priteisti 16 proc. metinių palūkanų skaičiuotinų iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos grindžia kreditavimo sutarties 5.2.1. punktu, kuriame išdėstyta, jog už visas laiku nesumokėtas sumas yra skaičiuojamos metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurios yra lygios 16 proc., pradedant skaičiuoti nuo nustatytos mokėjimo dienos iki realaus mokėjimo į numatytą sąskaitą. Kadangi laiduotojo atsakomybė yra solidari ir jis atsako ta pačia apimtimi kaip ir tretysis asmuo, todėl iš atsakovės priteistinos 16 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 1d., 6.210 str.).

11LR CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antros šalies. Ieškinio suma 2 773 822, 20 Lt, todėl mokėtino žyminio mokesčio dydis yra 19.095, 00 Lt (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 425 str. 3 d), todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 19. 095, 00 Lt jo sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 7, 13).

12Iš atsakovės I. B. į valstybės biudžetą priteistina 8,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p.; 92 str. 1 d., 93 str. 1 d. ).

13Vadovaudamasis CK 6.6 str. 4 d., 6.37 str., 6.38 str. 1 d 1d., 6.81 str. 1 d., 6.210 str., CPK 424, 428 str., teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) (buveinė: Aleksanterinkatu g. 36, Helsinkis, Suomija FIN-00020 Nordea, kodas 1680235-8), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus (skyriaus kodas 112025592, skyriaus buveinė Didžioji g. 18/2, 01128 Vilnius), naudai iš atsakovės I. B. (a.k. ( - ) adresas: ( - ) 2.773.822,20 Lt (du milijonus septynis šimtus septyniasdešimt trys tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt du litus ir dvidešimt centų) skolos.

16Priteisti ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) naudai iš atsakovės I. B. 16 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009-01-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovės I. B. bylinėjimosi išlaidas – ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) sumokėtą 19.095, 00 Lt (devyniolikos tūkstančių devyniasdešimt penkių litų) žyminį mokestį.

18Priteisti iš atsakovės I. B. į valstybės biudžetą 8,00 Lt (aštuonis litus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

19Per dvidešimt dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo nuorašo įteikimo dienos atsakovė I. B. privalo įvykdyti sprendimą arba raštu pateikti Vilniaus apygardos teismui motyvuotus prieštaravimus dėl ieškovo ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Jei per dvidešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai