Byla 1A-6-317-2011
Dėl 2010 m. kovo 15 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo J. K. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Jaliniausko, teisėjų Jurgio Kiškio ir Algerdo Urbšio, sekretoriaujant Ingai Levinskienei, Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorei Dovilei Augustauskaitei, gynėjams Edvinui Sergaičiui, Sergej Pelš, Reginai Atkočaitienei, nuteistiesiems R. P., G. M., J. K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų G. M., J. K. ir R. P. apeliacinius skundus dėl 2010 m. kovo 15 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo J. K. pripažintas kaltu ir nuteistas:

2- pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

3- pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 2 (dviems) mėnesiams;

4- pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 4 (keturiems) mėnesiams.

5Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės subendrinto dalinio sudėjimo būdu ir paskirta bausmė - laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams.

6Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., 5 d. 2 p., 65 str. 1 d. paskirta bausmė apėmimo būdu subendrinta su 2004-07-14 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo ir 2005 04 05 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiais skirtomis bausmėmis ir galutinė subendrinta bausmė paskirta - laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

7Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., 65 str. 1 d., į paskirtą bausmę įskaityta atlikta bausmė pagal 2004 07 14 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendį.

8J. K. baudžiamoji byla dėl kaltinimų, numatytų BK 300 str. 1 d., 300 str. 1 d., 300 str. 1 d., 300 str. 1 d., 300 str. 1 d., nutraukta, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 str. 1 d. 2 p.);

9

10R. P. pripažintas kaltu ir nuteistas:

11- pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas UAB ,,( - )“ vardu) – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 9 (devyniems) mėnesiams;

12- pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas UAB ,,( - )“ vardu) - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

13- pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 3 (trims) mėnesiams;

14- pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

15Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. paskirtosios bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams 3 (trims) mėnesiams.

16Vadovaujantis LR BK 64 str. 3 d. paskirtoji bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrina su 2003-03-06 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant dalį neatliktos bausmės 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta - laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams 9 (devyniems) mėnesiams, ją atliekant pataisos namuose.

17G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas:

18- pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

19- pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 2 (dviems) mėnesiams.

20Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu ir LR BK 63 str. 9 d., 3 d., 65 str. 2 d. pagrindu visiško sudėjimo būdu subendrinus su 2006-06-02 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu skirta bausme, galutinė subendrinta bausmė paskirta - laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams ir 10 (dešimties) MGL dydžio 1250 (vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimties) litų bauda, laisvės atėmimo bausmę atliekant pataisos namuose.

21Vadovaujantis LR BK 66 str., į paskirtąją bausmę įskaitytas laikotarpis išbūtas laikinajame sulaikyme nuo 2006-06-22 iki 2006-06-23 .

22Iš R. P. priteista UAB „( - )“ (įm. kodas ( - ), adr. ( - )) 132 164,55 Lt.

23Iš J. K., R. P. ir G. M. priteista solidariai UAB „( - )“ (įm. kodas ( - ), adr. ( - )) 55 250 Lt.

24UAB ,, ( - )“ pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, o ieškinio dydžio klausimas perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

25Vadovaujantis LR BPK 151 str., civiliniam ieškiniui užtikrinti, laikinai iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo apribota G. M. nuosavybės teisė į 295 (du šimtus devyniasdešimt penkis) Anglijos svarų sterlingų, laikomus Kauno apskrities VPK finansų skyriaus depozitinėje sąskaitoje, o nuosprendžiui įsiteisėjus šios lėšos turi būti pervestos UAB „( - )“ (įm. kodas ( - ), adr. ( - )) padarytos turtinės žalos atlyginimui.

26Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

27R. P. nuteistas už tai, jog veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, pasivadinusiu R. S., turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, laikotarpiu nuo 2003-08-26 iki 2003-08-29, nenustatytam asmeniui 2003-08-26 UAB ,, ( - )“ patalpose, esančiose ( - ), panaudojus suklastotą R. S. LR piliečio pasą Nr. ( - ) ir prisistačius UAB „L. B.“ įmonės kodas ( - ), registruotos adresu duomenys neskelbtini), direktoriumi bei pasirašius finansinio lizingo sutartį Nr. 2003-083443, R. P. 2003-08-29 apie 14.00 val. UAB „( - )“ patalpose, esančiose duomenys neskelbtini), prisistatydamas UAB „L. B.“ juristu, neturėdamas įgaliojimo veikti UAB „L. B.“ vardu, pasirašė 155 000 Lt vertės automobilio Mercedes Benz E270, valst. Nr. ( - ) priėmimo-perdavimo aktą, patvirtino šį aktą jam nenustatyto asmens perduotu UAB „L. B.“ antspaudu, šio aktu pagrindu iš UAB ,,T.“ paimtą automobilį Mercedes Benz E270, valst. Nr. ( - ) ( - ) mieste atidavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, pasivadinusiam R. S., o 2003-09-02 laikotarpiu nuo 0.15 val. iki 6.26 val. automobilį Mercedes Benz E270, valst. Nr. ( - ) Baltarusijos Respublikos teritorijoje perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tokiu būdu savo ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens naudai apgaule įgijo svetimą-UAB „( - )“ didelės vertės turtą - automobilį Mercedes Benz E270, valst. Nr. ( - ), padarydamas UAB ,, ( - )“ 132 164,55 Lt turtinę žalą.

28G. M., R. P. ir J. K. nuteisti už tai, jog veikdami bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, turėdami tikslą apgaule įgyti UAB ,, ( - )“ turtą, G. M., būdamas UAB ,,( - )“, įregistruotos 2001-05-08, ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriumi, veikdamas UAB ,,( - )“ vardu, UAB ,,( - )“ patalpose, esančiose ( - ), 2003-10-10 su UAB ,,VB lizingas“ pasirašė finansinio lizingo sutartį Nr. 2003-104345 dėl automobilio Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), 65 000 Lt vertės, įgijimo, įgaliojo bendrovėje nedirbantį J. K. atsiimti automobilį Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), J. K. 2003-10-10, nebūdamas UAB ,,( - )“ vadybininku, tačiau turėdamas jam R. P. perduotą įgaliojimą bei kitus reikalingus dokumentus ir veikdamas UAB ,,( - )“ vardu, 2003-10-10 finansinio lizingo sutarties Nr. 2003-104345 tarp UAB ,,( - )“ ir UAB ,, ( - )“ pagrindu, UAB „A.“ patalpose, esančiose ( - ), pasirašė priėmimo - perdavimo aktą ir jį patvirtino UAB ,,( - )“ antspaudu, šio akto pagrindu paimtą automobilį Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), perdavė R. P., bei 2003-10-15 apie 18.49 val. R. P. nurodymu automobiliu Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), Medininkų tarptautiniame pasienio kontrolės poste kirto Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybines sienas bei Baltarusijos Respublikos teritorijoje automobilį Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ) perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tokiu būdu G. M., R. P. ir J. K. savo ir kitų naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą, UAB ,,VB lizingas“ priklausantį, turtą - automobilį Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), padarydami UAB ,, ( - )“ 55 250 Lt turtinę žalą.

29Taip pat G. M., R. P. ir J. K. nuteisti už tai, jog veikdami bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, turėdami tikslą apgaule įgyti UAB „( - )“ turtą, G. M., būdamas UAB ,,( - )“, įregistruotos 2001-05-08, ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriumi, veikdamas UAB ,,( - )“ vardu, 2003-10-07 UAB „( - ) lizingas“ patalpose, esančiose ( - ), pateikė juridinio asmens paraišką dėl automobilio VW Touareg, valst. Nr. ( - ), 164 000 Lt vertės, įsigijimo, R. P. 2003-10-14 prie UAB „( - )“ patalpų, esančių ( - ), perdavus J. K. suklastotus 2003-10-14 UAB „( - )“ direktoriaus G. M. įgaliojimą, 2003/10-L443 lizingo sutartį ir 2003/10-L443 lizingo sutarties specialiąsias finansavimo sąlygas, J. K., veikdamas pagal R. P. nurodymus ir perduotą suklastotą 2003-10-14 UAB „( - )“ direktoriaus G. M. įgaliojimą, 2003-10-14 UAB „( - )“ darbuotojams pateikė suklastotus 2003 10 14 UAB „( - )“ direktoriaus G. M. įgaliojimą, 2003/10-L443 lizingo sutartį ir 2003/10-L443 lizingo sutarties specialiąsias finansavimo sąlygas, gautas iš R. P., 2003 10 17 R. P. perdavus J. K. suklastotą UAB „( - )“ antspaudą, J. K., veikdamas suklastoto įgaliojimo pagrindu, 2003-10-17 UAB „( - ) lizingas“ patalpose, esančiose ( - ), UAB ,,( - )“ vardu pasirašė ir patvirtino netikru UAB „( - )“ antspaudu turto priėmimo - perdavimo naudotis aktą prie lizingo sutarties Nr.2003/10-L443, G. M. 2003-10-17 paėmus iš UAB „( - ) automobilių prekyba“ automobilį VW Touareg, valst. Nr. ( - ), ir jį perdavus R. P., R. P. perdavus automobilį J. K. ir nurodžius jam perduotu automobiliu VW Touareg, valst. Nr. ( - ), išvykti į Baltarusijos Respubliką ir perduoti automobilį nurodytoje vietoje lauksiančiam asmeniui, J. K. 2003-10-18 apie 17.09 val. Šumsko dvišaliame pasienio kontrolės punkte automobiliu VW Touareg, valst. Nr. ( - ), kirto Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybines sienas bei Baltarusijos Respublikos teritorijoje automobilį VW Touareg, valst. Nr. ( - ), perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tokiu būdu G. M., R. P. ir J. K. savo ir kitų naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą, UAB ,,( - )“ priklausantį turtą - automobilį VW Touareg, valst. Nr. ( - ), padarydami UAB ,,( - )“ 139 327,79 Lt turtinę žalą.

30Taip pat J. K. ir R. P. nuteisti už tai, jog veikdami bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, R. P. 2003-10-14 ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje J. K. perdavus nenustatyto asmens suklastotą 2003-10-14 UAB „( - )“ įgaliojimą J. K. atstovauti UAB „( - )“ interesus UAB „B.A.“ ir pasirašyti nuomos sutartis, J. K. 2003-10-14, veikdamas pagal jam R. P. perduotą suklastotą 2003 10 14 UAB „( - )“ įgaliojimą, UAB ,,B.A.“ patalpose, esančiose ( - ), UAB ,,( - )“ vardu pasirašė ir taip suklastojo nuomos sutartis su UAB ,,B.A.“ Nr. 310454-2 ir Nr. 310454, pagal kurias UAB ,,( - )“ vardu buvo išnuomotos 1997 m. gamybos, baltos spalvos speciali puspriekabė KOEGEL SVKT 24, valst. Nr. ( - ), identifikacinis Nr. ( - ), ir 1997 m. gamybos, baltos spalvos speciali puspriekabė SCHMITZ SKO 24, valst. Nr. ( - ), identifikacijos Nr. ( - ), 2003 10 15 J. K. R. P. nurodymu UAB „B.A.“ patalpose, ( - ), pasirašydamas priėmimo - perdavimo aktą prie sutarties Nr. 310454-2, jį suklastojo, šio akto pagrindu jam perduotos puspriekabės KOEGEL SVKT 24, valst. Nr. ( - ), identifikacinis Nr. ( - ), UAB ,,( - )“ neperdavė ir UAB ,,B.A.“ negrąžino, o R. P. nurodymu 2003-10-15 Kauno mieste ją perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, bei 2003-10-22 UAB „B.A.“ patalpose, ( - ), J. K. R. P. nurodymu pasirašė priėmimo - perdavimo aktą prie sutarties Nr. 310454, šio akto pagrindu jam perduotos puspriekabės SCHMITZ SKO 24, valst. Nr. ( - ), identifikacijos Nr. ( - ), UAB ,,( - )“ neperdavė ir UAB ,,B.A.“ negrąžino, o R. P. nurodymu 2003-10-22 Vilniaus mieste ją perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tokiu būdu J. K. ir R. P. savo ir kitų naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą, UAB ,,B.A.“ priklausantį, turtą - puspriekabę KOEGEL SVKT 24, valst. Nr. ( - ), ir puspriekabę SCHMITZ SKO 24, valst. numeris ( - ), padarydami UAB ,,B.A.“ 180 000 Lt turtinę žalą.

31Nuteistasis R. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-15 nuosprendį ir jį išteisinti, o tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas pripažins LR BPK 219 str. pažeidimus ir būtinybę byloje atlikti papildomą tyrimą – nuosprendį panaikinti ir bylą gražinti prokurorui (LR BPK 326 str. 1 d. 5 p.). Nustačius jo kaltę dėl pareikštų kaltinimų-prašo sušvelninti paskirtąją bausmę.

32Jo nuomone, nuosprendis yra nepagrįstas, nes teismas neteisingai konstatavo ir įvertino faktines bylos aplinkybes, ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant byla teisme buvo padaryta esminių BPK pažeidimų, suvaržiusių įstatymų garantuotas jo teises, kas sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą nuosprendį.

33Apeliantas teigia, jog jam inkriminuoto nusikaltimo-automobilio Mersedes Benz E 270 valst. Nr.( - ) įgijimo apgaule, laikotarpyje nuo 2003-08-26 iki 2003-08-29, jis nepadarė.

34Apeliantas nurodo, jog jis iš tiesų rūpinosi automobilio Mersedes Benz E 270 valst. Nr.( - ) įgijimu, tačiau šis faktas neįrodo, kad jis žinojo, kokiu tikslu jį pasamdė R. S. pasivadinęs asmuo ir kokie buvo tikrieji šio asmens motyvai bei tikslai.

35Skunde nurodoma, jog teismas neatsižvelgė į apelianto paaiškinimus, kad bendrovėje jis dirbo trumpą laiko tarpą, negalėjo ir neturėjo galimybės patikrinti, ar jam pateikti dokumentai yra teisingi, ar įmonė turi tokį turtą, kuris buvo nurodytas dokumentuose. Jis nežinojo, kas tvarko bendrovės buhalterinę apskaitą, o liudytojas M. V. patvirtino, kad dalis dokumentų buvo pateikti patikrinimui UAB „( - )" prevencijos skyriui, o patikrinimo metu nebuvo nustatyta jokių suklastotų dokumentų ar pateiktos neteisingos informacijos. Teismo argumentas dėl jam 2003-08-27 išduoto įgaliojimo pasirašyti sutartį su UAB“ ( - )“ yra nepagrįstas, nes byloje nėra nustatyta, kas surašė nurodytą įgaliojimą ir ko siekė R. S., liepdamas jam sudaryti restruktūrizavimo sutartį.

36Apeliantas teigia, jog teismas nuosprendyje nepagrįstai nurodyta, jog nuo pat sutarties sudarymo momento iš jo bei nenustatyto asmens pusės nebuvo siekiama atsiskaityti už perduotą naudotis UAB „( - )" turtą, o sudarant sutartį, buvo siekiama apsunkinti turtą užvaldžiusių asmenų nustatymą bei padaryti problematišku pažeistos turtinės teisės atstatymą civiline tvarka.

37Apelianto įsitikinimu, nepagrįstas teismo teiginys nuosprendyje, jog R. P. parodymai, kad jis Baltarusijoje perdavė automobilį R. S., yra paneigti rašytiniais įrodymais. Iš tiesų byloje nustatyta, jog asmuo jam prisistatęs R. S., veikė tikslu apgauti lizingo bendrovę ir apgavo ne tik ją, bet ir R. P..

38Skunde nuteistasis neigia teiginius, kad nuo pat sutarties sudarymo momento iš jo bei nenustatyto asmens pusės nebuvo siekiama atsiskaityti už perduotą naudotis UAB "( - )" priklausantį turtą, o sudarant sutartį, buvo siekiama apsunkinti nustatymą turtą užvaldžiusių asmenų, padaryti problematišku pažeistos turtinės teisės atstatymą civiline tvarka.

39Anot jo, pažeisdamas LR BPK 255 str. nuostatas, teismas nagrinėjo visiškai kitos baudžiamosios bylos medžiagą t.y. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2006-10-12 nutarimą ikiteisminiame tyrime Nr.06-1-00160-03, kas rodo teismo tendencingumą sprendžiant jo kaltės klausimą.

40Skunde dėl automobilio MB E 280 valst. Nr.( - ) užvaldymo, nuteistasis taip pat neigia savo kaltę bei nurodo, jog šiame kaltinimo epizode jis buvo apkalbėtas suinteresuoto bylos baigtimi kaltinamojo J. K., kuris savo atliktus nusikalstamus veiksmus priskiria kitam asmeniui, o jo parodymai nenuoseklūs, prieštaringi ir juos paneigia kiti apklausti byloje liudytojai.

41Nuteistasis teigia, jog ir kaltinamojo G. M. parodymai, kuriais teismas grindė nuosprendį, prieštarauja sveikai logikai, o liudytojų R. K., D. B., J. D., G. G. parodymai yra šių asmenų gynybinė pozicija, nes byloje yra duomenų, kad būtent šie asmenys organizavo kaltinime nurodytų transporto priemonių užvaldymą.

42Dėl automobilio VW Touareg valst. Nr. ( - ) užvaldymo, nuteistasis tvirtina, jog vienintelis teismo nustatytas apelianto veiksmas, užvaldant šį automobilį, yra perdavimas J. K. įgaliojimo. Skunde nurodoma, jog jis šio nusikaltimo nepadarė, apie automobilio VW Touareg įsigijimą nieko nežino ir yra apkalbamas. Jokių dokumentų ir pinigų J. K. jis neperdavė, į Baltarusiją jam važiuoti neliepė, o visus esminius veiksmus užvaldant automobilį VW Touareg atliko G. M.. Apelianto teigimu, yra nustatyta, jog G. M. norėjo sau įsigyti šį automobilį, asmeniškai buvo UAB „( - )" pateikęs tikru bendrovės antspaudu patvirtintą paraišką šiam automobiliui įsigyti, ne kartą asmeniškai buvo atvykęs į UAB „( - ) automobilių prekyba", visur savo parašu tvirtino UAB „( - )" dokumentus, pagaliau asmeniškai atsiėmė automobilį.

43Dėl puspriekabių užvaldymo epizodo nuteistasis taip pat neigia savo kaltę ir nurodo, jog vienintelis teismo nustatytas jo veiksmas užvaldant puspriekabes, yra įgaliojimo perdavimas J. K.. Apeliantas teigia, kad šio nusikaltimo nepadarė, apie puspriekabių įsigijimą nieko nežino ir yra J. K. apkalbamas. Teismas jo kaltę šiame epizode grindė tik J. K. parodymais-kad tai neva R. P. organizavo šio nusikaltimo padarymą, o J. K. tevykdė apelianto nurodymus. Skunde apeliantas tvirtina, jog apie tai, kad iš UAB „L. B." yra išnuomotos puspriekabės, jis nežinojęs.

44R. P. skunde teigia, jog buvo pažeistos jo teisės į gynybą, nes byloje surašytas LR BPK 219 str. reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas, nepatraukti baudžiamojon atsakomybėn pagrindiniai nusikalstamos veikos dalyviai R. K., M. M., D. B., V. K., byloje neįdėtos visų kaltinamųjų bei R. K., M. M., D. B., M. J., J. D., G. G. MTR išklotinės, neieškotos dingusios transporto priemonės, niekas neieškojo R. S., nebuvo paskirta dokumento techninė ekspertizė, teismas nebandė jo gynėjo prašymu nustatyti asmens vardu Audrius, kuris tarėsi su P. B. dėl puspriekabės išgabenimo į Kaliningrado sritį, nenustatytas ir neapklaustas vadybininkas Dainius, neaišku kodėl atsakomybėn dėl puspriekabių užvaldymo nepatrauktas G. M..

45Apelianto teigimu, apylinkės teismas privalėjo vadovaujantis BPK 254 str. grąžinti bylą prokurorui tam, kad baudžiamojon atsakomybėn būtų patraukti visi nusikalstamą veiką padarę asmenys.

46Jo nuomone, niekas byloje nenurodė nei vieno jo veiksmo, kurį būtų galima vertinti kaip apgaulę transporto priemonių pardavėjų atžvilgiu, nes visus nusikaltimo objektyviosios pusės veiksmus atliko J. K. bei G. M.. Jo nuomone, net jei ir būtų įrodyta, kad būtent jis perdavė J. K. kaltinime nurodytus dokumentus, tokie veiksmai kvalifikuotini pagal BK 24 str. 6 d. ir 182 str. atitinkamą dalį, kaip padėjimas daryti nusikaltimą.

47Apeliantas nurodo, jog teismas, skirdamas bausmę, neatsižvelgė į jo vaidmenį padarant jam inkriminuotas veikas, be jokios argumentacijos skyrė jam didžiausią bausmę, nors jo vaidmuo inkriminuojamuose veikose nebuvo pagrindinis, teismas neatsižvelgė į jo asmenybę, šeiminę padėtį.

48Nuteistasis J. K. apeliaciniame skunde prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-15 nuosprendį pakeisti-paskirti jam švelnesnę bausmę bei jos vykdymą atidėti. Skunde nurodo, jog teismas, skirdamas bausmę, neatsižvelgė į tai, kad jis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisiamojo posėdžio metu vienintelis prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailėjosi, nepripažino to atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Tik dėl jo duotų parodymų buvo nustatyta objektyvi tiesa, nustatyti ir kiti asmenys, padarę nusikalstamas veikas.

49Apelianto teigimu, teismas neįvertino ir to, kad darant nusikaltimus jis nebuvo organizatorius, o nusikalto dėl to, kad neturėjo darbo, prastai mokėjo lietuvių kalbą. Negalėdamas rasti darbo ir pasitikėdamas kitais kaltinamaisiais, jis sutiko atlikti jų pavedimu kai kuriuos veiksmus, už kuriuos ir yra nuteistas. Šiuo metu yra registruotas darbo biržoje, yra sukūręs šeimą, turi nepilnamečių vaikų, todėl bausmės tikslai, jo manymu, gali būti pasiekti paskyrus ir švelnesnę bausmę.

50Nuteistasis G. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-03-15 nuosprendį ir priimti jo atžvilgiu naują – išteisinamąjį nuosprendį.

51Skunde nurodo, jog apylinkės teismo nuosprendis dalyje dėl jo nuteisimo pagal LR BK 182 str. 2d. yra neteisėtas ir nepagrįstas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo bei esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, sukliudžiusių teismui nešališkai ir išsamiai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą nuosprendį.

52Apelianto teigimu, buvo suvaržytos jo teisės į gynybą, nes kaltinime buvo labai konkrečiai įvardinti jo veiksmai, dėl kurių jis buvo perduotas teismui, o nuteistas jis buvo už veiksmus, dėl kurių nebuvo kaltintas.

53Teisminio nagrinėjimo metu du kartus 2008-07-03 bei 2009-10-26 prokuroro prašymu buvo pakeistas pradinis kaltinimas. Paskutiniame t.y. 2009-10-26 kaltinime buvo konkrečiai įvardinti veiksmai, dėl kurių jis perduotas teismui, o būtent: kad 2003-10-10 jis įgaliojo J. K. atsiimti automobilį Mercedes Benz E280, valstybinis numeris ( - ), bei, kad paėmė iš UAB „( - ) automobilių prekyba" automobilį VW Touareg, valstybinis numeris ( - ), kurį perdavė R. P..

54Skundžiamu nuosprendžiu jis nuteistas už veikas, kurios jam pareikštame kaltinime net nebuvo įvardintos t.y. kad jis, veikdamas UAB „( - )" vardu, UAB „( - )" patalpose ( - ), 2003-10-10 su UAB „( - )" pasirašė finansinio lizingo sutartį Nr. 2003-104345 dėl įgijimo automobilio Mercedes Benz E280(valst. Nr. ( - )) 65 000 Lt vertės; kad įgaliojo bendrovėje nedirbantį J. K. atsiimti automobilį Mercedes Benz E280 valst. Nr.( - ) ; kad pateikė juridinio asmens paraišką dėl automobilio VW Touareg, valst. Nr.( - ) įsigijimo.

55Taigi, jis nebuvo kaltinamas tuo, kad pasirašė finansinio lizingo sutartį; nebuvo kaltinamas, kad įgaliojo atsiimti automobilį bendrovėje nedirbantį asmenį; nebuvo kaltinamas ir tuo, kad pateikė juridinio asmens paraišką dėl automobilio VW Touareg įsigijimo.

56Nors baudžiamojo proceso įstatymas draudžia teismui savo iniciatyva pakeisti kaltinamajame akte, o taip pat ir BPK 256 straipsnyje nustatyta tvarka pakeistame kaltinime išdėstytas faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, tačiau skundžiamu nuosprendžiu jis yra nuteistas už veiksmus, kurie nebuvo išdėstyti kaltinamajame akte ir kurie, vėliau keičiant kaltinimus, nebuvo išdėstyti pakeistuose kaltinimuose. Iš to seka, jog pažeidžiant BPK 255 straipsnio reikalavimus, buvo išplėstos bylos nagrinėjimo teisme ribos, o nepranešus apie kaltinimo pakeitimo galimybę, jo teisė į gynybą yra suvaržoma. Skundo autoriaus nuomone, buvo pažeisti Konstitucijos 31 straipsnyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, BPK 7, 10, 44 straipsniuose įtvirtintos teisės į teisingą procesą, teisės į gynybą, rungimosi principai, taip pat BPK 255, 256 straipsniuose nustatyta veikos esminių aplinkybių ir jos kvalifikavimo keitimo tvarka. Dėl šių pažeidimų nei jis, nei jo gynėjas proceso metu neturėjo jokios galimybės dėstyti argumentų dėl galimybės nusikalstamomis pripažinti jo veikas, padarytas skirtingomis nuo kaltinamajame akte nurodytų faktinėmis aplinkybėmis. Apelianto teigimu, jo teisės į gynybą suvaržymai buvo esminiai, nes pirmosios instancijos teisme metu jis gynėsi tik nuo jam pareikštų kaltinimų, visiškai neneigdamas faktinės aplinkybės, jog tikrai pasirašė įgaliojimą J. K., tačiau nurodydamas, kad įgaliojimo suteikimas kitam asmeniui nėra nusikalstama veika, turinti nusikaltimo numatyto LR BK 182 str. 2 d., požymių. Taip pat jis aiškino, kad automobilio VW Touareg valst. Nr.( - ) iš UAB „( - ) automobilių prekyba" jis nepaėmė ir niekam jo neperdavė, ką patvirtina netgi apklausti liudytojai, vienareikšmiai nurodę, jog automobilis atiduodamas tik tam asmeniui, kuris pasirašo jo priėmimo - perdavimo akte, o teisminio nagrinėjimo metu J. K. pripažino savo parašą priėmimo - perdavimo akte, bei pripažino aplinkybę, jog jis paėmė minėtą automobilį iš UAB „( - ) automobilių prekyba". Taigi, nei jis, nei gynėjas neteikė ir net neturėjo galimybės pateikti gynybos argumentų, susijusių su visiškai kitomis veikomis, dėl kurių jis buvo nuteistas - finansinio lizingo sutarties pasirašymu, įgaliojimo atsiimti automobilį suteikimu bendrovėje nedirbančiam asmeniui, bei juridinio asmens paraiškos dėl automobilio VW Touareg įsigijimo pateikimu.

57Dėl kaltinimo automobilio Mercedes Benz E 280 įgijimo nuteistasis skunde nurodo, jog nuosprendyje neatskleistas LR BK 182 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties būtinojo požymio - apgaulės konkretus pobūdis, nenurodyta kuo pasireiškė apgaulė. Teismas privalėjo išanalizuoti jo veiksmus ir jų motyvus, tačiau to nepadarė.

58Skundo autorius atkreipia dėmesį į tai, jog jo veiksmai pasirašant įgaliojimą J. K. negali būti vertinami kaip apgaulė, kurios pasėkoje buvo užvaldytas svetimas turtas, nes jo pasirašytas įgaliojimas net nebuvo panaudotas, tai yra šiuo dokumentu nei vienas asmuo nebuvo suklaidintas.

59Apeliantas teigia, kad byloje nėra įrodyta, jog jis turėjo išankstinį sumanymą apgaule įgyti svetimą turtą - automobilį Mercedes Benz E280 valst. Nr. ( - ) - ir šį sumanymą įgyvendino. Nėra nustatytas priežastinis ryšys tarp apgaulės ir svetimo turto užvaldymo, todėl jo atžvilgiu baudžiamasis įstatymas yra pritaikytas neteisingai, nenustačius atsakomybės pagal LR BK 182 straipsnį kilimui būtinų pasekmių.

60Skunde atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad patikrinus automobilį Mercedes Benz E280 valstybiniu numeriu ( - ), kėbulo Nr. ( - ), Polis-CDB, Šengeno informacinės sistemos (SIS) ir Interpolo duomenų bazėse, nustatyta, kad minėta transporto priemonė nėra paieškoma kaip vogta, taip pat nerasta informacijos apie buvusias ir nutrauktas jos paieškas, o minėto automobilio savininkas yra UAB „SEB Lizingas". Dėl to, skundo autoriaus manymu, nustatytos aplinkybės, jog automobilio Mercedes Benz E280 valstybiniu numeriu Nr. ( - ) savininkas tik 2004-03-01 pranešė policijai apie dingusį automobilį, kuriam paieška net ir šiai dienai nėra paskelbta, duoda pagrindo teigti, jog byloje nėra neginčijamai įrodytas pats automobilio neteisėto užvaldymo faktas.

61Apelianto nuomone, įrodymus apie tariamą automobilio Mercedes Benz E280 įgijimą apgaule, teismas vertino pažeisdamas LR BPK 20 str. 5 d., išsamiai ir nešališkai neišnagrinėjęs visų bylos aplinkybių.

62Dėl automobilio VW Touareg įgijimo skunde nurodoma, jog nėra pagrįsti įrodymais teismo teiginiai, kad jis 2003-10-17 paėmė iš UAB „( - ) automobilių prekyba" automobilį VW Touareg valst. Nr.( - ) ir jį perdavė R. P., o pastarasis automobilį perdavė J. K.. Tai prieštarauja byloje esantiems įrodymams, o nuosprendyje teismas nepateikė išsamios įrodymų analizės, nepašalino prieštaravimų tarp atskirų įrodymų. Klaidingai įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas padarė akivaizdžiai nelogiškas, neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių išvadas, kas turėjo įtakos neteisėto ir nepagrįsto nuosprendžio priėmimui.

63Jo teigimu, apylinkės teismas neatskleidė BK 182 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties būtinojo požymio - apgaulės konkretaus pobūdžio, nenustatė priežastinio ryšio tarp apgaulės ir svetimo turto užvaldymo, o tai leidžia jam tvirtinti, jog baudžiamasis įstatymas pritaikytas neteisingai - nenustačius atsakomybės pagal LR BK 182 straipsnį kilimui būtinų pasekmių.

64Skundo autorius atkreipia dėmesį ir į tai, kad ir automobilis VW Touareg valstybiniu numeriu ( - ), kurio kėbulo Nr.( - ), Polis-CDB Šengeno informacinės sistemos (SIS) ir Interpolo duomenų bazėse nėra paieškomas kaip vogtas, nerasta informacijos apie buvusias ir nutrauktas jos paieškas. Visa tai leidžia tvirtinti, jog byloje nėra neginčijamai įrodytas pats automobilio VW Touareg valstybiniu numeriu ( - ) neteisėto užvaldymo faktas. Teismo motyvai neįrodo jo tyčios veikti nusikalstamai ir tėra samprotavimais, o ne įrodymais paremtos išvados.

65Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistieji G. M., J. K., R. P. bei jų gynėjai prašė apeliacinius skundus tenkinti juose išdėstytais motyvais. Prokurorė prašė nuteistųjų skundus atmesti.

66Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini.

67Apylinkės teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė visas bylos aplinkybes bei priėmė nuosprendyje aptartais įrodymais pagrįstą, motyvuotą nuosprendį, kuriame teismo padarytos išvados atitinka visas bylos aplinkybes. Baudžiamieji įstatymai nuteistiesiems taikyti tinkamai. Bausmės G. M., J. K. ir R. P. už atskiras nusikalstamas veikas nėra aiškiai per griežtos ir jas mažinti nėra objektyvaus pagrindo.Apylinkės teismas nepažeidė LR BK 54 str. nustatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų-skirdamas bausmes už atskiras nusikalstamas veikas bei jas subendrindamas ir skirdamas galutinę bausmę, teismas atsižvelgė į nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadiją bei jų kiekį, kaltinamųjų asmenybes, jų atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes, todėl paskyrė pagrįstas ir motyvuotas bausmes.

68Dėl nuteistojo R. P. skundo motyvų:

69

70Nepagrįsti ir nemotyvuoti nuteistojo teiginiai, kad teismas neteisingai konstatavo ir įvertino faktines bylos aplinkybes, o ikiteisminio tyrimo metu bei nagrinėjant bylą teisme buvo padaryta jo teises suvaržiusių esminių BPK pažeidimų, sukliudžiusių teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą nuosprendį.

71Apylinkės teismo nuosprendyje pakankamai išsamiai aptarti įrodymai paneigia nuteistojo R. P. skundo argumentus. Apylinkės teismas aiškiai išdėstė įrodymus, paneigiančius apelianto aiškinimus, kad jis negalėjo ir neturėjo galimybės patikrinti, ar jam pateikti dokumentai yra teisingi, ar įmonė turi dokumentuose nurodytą turtą, kad nežinojo, kas tvarko bendrovės buhalterinę apskaitą ir pan.

72Visuma apylinkės teismo nuosprendyje išdėstytų įrodymų tik patvirtina, kad nei tyrimo metu nenustatytas asmuo, nei R. P. nuo pat lizingo sutarties sudarymo momento neturėjo tikslo atsiskaityti už perduotą naudotis UAB „VB lizingas" automobilį Mersedes Benz E 270 valst. Nr.( - ).

73Nuosprendyje aptarti įrodymai nekelia kolegijai abejonių tuo, kad nuteistasis R. P. veikė išvien su tyrimo nenustatytu asmeniu, tikslu apgauti lizingo bendrovę ir apgavo ją bei užvaldė bendrovės automobilį, kurį vėliau perdavė nenustatytiems asmenims. Būtent dėl įrodymų ir atmestini nuteistojo teiginiai, kad neįrodyta, jog jis nesiekė atsiskaityti už perduotą naudotis UAB "( - )" priklausantį turtą.

74Visiškai nepagrįstas ir atmestinas R. P. skundo teiginys, kad teismas pažeidė LR BPK 255 str. nuostatas dėl to, jog nagrinėjo visiškai kitos baudžiamosios bylos medžiagą t.y. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2006-10-12 nutarimą ikiteisminiame tyrime Nr.06-1-00160-03. Minimas nutarimas(t.8 b.l. 20-28) buvo gautas įstatymų nustatyta tvarka. LR BPK 20 str. nustatyta, jog įrodymais baudžiamajame procese laikytini teisėtais būdais ir įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys, kurie patvirtina ar paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Ar gauti duomenys laikytini įrodymais, sprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla, o šiuos įrodymus jis vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Todėl tiek LR BPK 20 str., tiek ir LR BPK 255 str. nuostatos nebuvo pažeistos.

75Nuosprendyje aptarti įrodymai paneigia ir R. P. teiginius dėl automobilio MB E 280 valst. Nr.( - ) užvaldymo. Nors jis ir neigia savo kaltę bei nurodo, jog šiame kaltinimo epizode jis buvo apkalbėtas suinteresuoto bylos baigtimi kaltinamojo J. K., tačiau tokie jo teiginiai yra paneigti ne tik J. K., bet ir kitų nuosprendyje aptartų asmenų parodymais bei kitais jame išdėstytais įrodymais.

76Apylinkės teismas išsamiai ištyrė ir nuosprendyje aptarė įrodymus, patvirtinančius nuteistojo kaltę apgaule užvaldant ir automobilį VW Touareg valst. Nr. ( - ) bei dvi puspriekabes. Įvertinus visus nuosprendyje aptartus įrodymus, galima daryti išvadą, jog R. P. tiek tyrimo metu, tiek ir teisme siekė suklaidinti teismą bei išvengti baudžiamosios atsakomybės.

77Kolegija konstatuoja, jog negali būti patenkintas R. P. prašymas bylą perduoti prokurorui dėl LR BPK 219 str. reikalavimų neatitinkančio kaltinamojo akto, kad dėl to pažeistos jo teisės į gynybą. Kaltinamasis aktas atitinka LR BPK 219 str. reikalavimus, nes jame buvo išdėstyti visi šiame BPK straipsnyje nurodyti duomenys. Tai, kad tyrimo metu baudžiamojon atsakomybėn nebuvo patraukti kaltinamojo nurodyti asmenys-R. K., M. M., D. B., V. K., neįdėtos visų kaltinamųjų bei R. K., M. M., D. B., M. J., J. D., G. G. MTR išklotinės, neieškotos dingusios transporto priemonės, nerastas R. S., nebuvo paskirta dokumento techninė ekspertizė, nenustatytas asmuo vardu Audrius, neapklaustas vadybininkas Dainius-nėra pagrindas bylos perdavimui prokurorui vadovaujantis LR BPK 254 str.

78Nepagrįsti R. P. skundo argumentai, kad visus nusikaltimo objektyviosios pusės veiksmus atliko J. K. bei G. M.. Visuma teisme ištirtų ir nuosprendyje aptartų įrodymų tik patvirtina, jog visi trys kaltinamieji kaltinimuose nurodytus veiksmus atliko iš anksto susitarę daryti nusikalstamą veiką, vedini vieningos tyčios apgaule užvaldyti svetimą turtą, kiekvienas jų savo veiksmais prisidėjo prie LR BK 182 str. 2d. numatytų veiksmų kaip vykdytojai, todėl jų veikos tinkamai kvalifikuotos kaip padarytos bendrininkų grupėje.

79Nuteistojo skunde aptariami kaltinamųjų ir liudytojų parodymų prieštaravimai arba yra neesminiai, neturintys reikšmės nuteistojo R. P. veiksmų įvertinimui bei jų kvalifikavimui, arba buvo pašalinti teisminio nagrinėjimo metu tiriant įrodymus, todėl nėra pagrindo šiuos asmenis apklausti dar kartą apeliacinės instancijos teisme ar teigti, jog apylinkės teisme nebuvo pašalinti prieštaravimai.

80Nepagrįsti apelianto motyvai, jog skirdamas bausmę teismas neatsižvelgė į jo vaidmenį padarant jam inkriminuotas veikas. Iš bylos medžiagos matyti, jog jis dalyvavo visose šioje byloje ištirtose nusikalstamose veikose ir atliko vieną iš pagrindinių vaidmenų nusikalstamų veikų padaryme. Nepagrįstai teigiama, jog jam buvo skirta didžiausia bausmė. Iš apylinkės teismo nuosprendžio matyti, jog nuteistajam R. P. už kiekvieną padarytą nusikalstamą veiką skirta beveik dvigubai mažesnė bausmė nei įstatymo sankcijoje numatytos bausmės vidurkis, nors byloje nebuvo nustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Lyginant su kitais dviem nuteistaisiais, griežčiausia subendrinta bausmė jam paskirta dėl to, jog jis padarė daugiausia nusikalstamų veikų t.y. net 4 LR BK 182 str. 2d. numatytus nusikaltimus. Be to, paskirta subendrinta bausmė dar buvo subendrinta ir su ankstesniu 2003-03-06 Vilniaus m. apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausme. Apylinkės teismas, skirdamas bausmę R. P., atsižvelgė į visas aplinkybes numatytas LR BK 54 str. 2d., į kurias privalo atsižvelgti skirdamas bausmę ir skyrė pagrįstą bei motyvuotą bausmę, kuri savo dydžiu nėra aiškiai per griežta.

81

82

83Dėl nuteistojo G. M. skundo motyvų:

84Kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, jog jis buvo nuteistas už veiksmus, dėl kurių nebuvo kaltintas ir dėl to buvo suvaržytos jo teisės į gynybą.

85Anot nuteistojo, iš esmės jis buvo kaltinamas tuo, kad 2003-10-10 įgaliojo J. K. atsiimti automobilį Mercedes Benz E280, kad paėmė iš UAB „( - ) automobilių prekyba" automobilį VW Touareg, kurį perdavė R. P.. O nuteistas jis už veikas, kurios jam pareikštame kaltinime net nebuvo įvardintos t.y. kad veikdamas UAB „( - )" vardu, pasirašė finansinio lizingo sutartį Nr.2003-104345 dėl įgijimo automobilio Mercedes Benz E280(valst. Nr. ( - )) 65 000 Lt vertės; kad įgaliojo bendrovėje nedirbantį J. K. atsiimti automobilį Mercedes Benz E280 valst. Nr.( - ) ; kad pateikė juridinio asmens paraišką dėl automobilio VW Touareg, valst. Nr.( - ), 164 000 Lt vertės, įsigijimo. Taigi, anot G. M., jis nebuvo kaltinamas tuo, kad pasirašė finansinio lizingo sutartį; nebuvo kaltinamas, kad įgaliojo atsiimti automobilį bendrovėje nedirbantį asmenį; nebuvo kaltinamas ir tuo, kad pateikė juridinio asmens paraišką dėl automobilio VW Touareg įsigijimo.

86Kolegijos įsitikinimu, nepagrįsti G. M. teiginiai, jog pažeidžiant BPK 255 straipsnio reikalavimus, buvo išplėstos bylos nagrinėjimo teisme ribos ir taip pažeistos Konstitucijos 31 straipsnyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, BPK 7, 10, 44 straipsniuose įtvirtintos teisės į teisingą procesą, teisės į gynybą, rungimosi principai, taip pat BPK 255, 256 straipsniuose nustatyta veikos esminių aplinkybių ir jos kvalifikavimo keitimo tvarka.

87Iš bylos medžiagos(t.8 b.l. 153-158) matyti, jog 2009-10-26 Kauno miesto apylinkės prokuroras, vadovaudamasis LR BPK 256 str. 1d., 2d. pateikė teismui rašytinį prašymą pakeisti byloje pareikštus kaltinimus J. K., R. P. ir G. M. t.y. kaltinime nurodytas veikos faktines aplinkybes pakeisti iš esmės skirtingomis. 2010-01-06 teismas nutarė bylą nagrinėti pagal pakeistą kaltinimą.

88Šiame, naujai pareikštame kaltinime, G. M. jau kaltintas tuo, kad būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, veikdamas bendrininkų grupėje su J. K., R. P. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, turėdamas išankstinį tikslą apgaule įgyti UAB „( - )“ turtą, 2003-10-10 veikdamas UAB „( - )“ vardu, 2003-10-10 finansinio lizingo sutarties Nr.2003-104345 tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pagrindu, 2003-10-10 tyrimo metu nenustatytoje interneto svetainėje R. P. atspausdinus įgaliojimą, G. M. įgaliojo J. K. atsiimti automobilį Mersedes Benz E280 valstybinis numeris ( - ), kuriuo J. K. 2003-10-15 18 val. 49 min. R. P. nurodymu Medininkų pasienio kontrolės poste kirto Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos valstybines sienas bei Baltarusijos Respublikos teritorijoje automobilį Mersedes Benz E280 valst. Nr.( - ) perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tokiu būdu savo ir kitų naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą UAB „VB lizingas“ turtą-automobilį Mersedes Benz E280 valst. Nr. ( - ), padarydamas bendrovei 55250 Lt. vertės žalą.

89Jis kaltintas ir tuo, jog būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, bendrininkaudamas su J. K., R. P. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, 2003-10-14 R. P. perdavus J. K. suklastotus 2003-10-14 UAB „( - )“ jo vardu parašytą įgaliojimą, 2003/10-L443 lizingo sutartį ir 2003-10-L443 lizingo sutarties specialiąsias finansavimo sąlygas, 2003-10-14 J. K. veikdamas pagal R. P. nurodymus pateikė suklastotus 2003-10-14 UAB „( - )“ jo vardu surašytą įgaliojimą, 2003/10-L443 lizingo sutartį ir 2003/10-L443 lizingo sutarties specialiąsias finansavimo sąlygas UAB „Nord/LB lizingas darbuotojams, 2003-10-17 R. P. perdavus J. K. suklastotą UAB „( - )“ antspaudą ir suklastotą 2003-10-14 UAB „( - )“ jo vardu surašytą įgaliojimą, kurį J. K. pateikė UAB „( - ) automobilių prekyba“ darbuotojams, UAB „( - )“ vardu pasirašydamas ir patvirtindamas netikru UAB „( - )“ antspaudu, jis suklastojo perdavimo naudotis aktą prie lizingo sutarties Nr.2003/10-L443 tarp UAB „( - )“ ir UAB „Nord/LB lizingas“, jam paėmus iš UAB „( - ) automobilių prekyba“ automobilį VW Touareg valst.. Nr. ( - ), perdavė jį R. P., o pastarasis perdavė automobilį J. K. ir nurodė jam perduotu automobiliu VW Touareg valst.. Nr. ( - ) išvykti į Baltarusijos Respubliką ir perduoti automobilį nurodytoje vietoje lauksiančiam asmeniui. 2003-10-18, 17 val. 09 min., J. K., vykdydamas nurodymus, Šumsko dvišaliame pasienio kontrolės punkte kirto Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybines sienas bei, Baltarusijos Respublikos teritorijoje automobilį VW Touareg valst.. Nr. ( - ) perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tokiu būdu savo ir kitų naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą-UAB „( - )“ priklausantį turtą-automobilį VW Touareg valst.. Nr.( - ), padarydamas 139327,79 Lt. turtinę žalą.

90Iš nagrinėjamo nuosprendžio matyti, jog G. M., R. P. ir J. K. nuteisti už tai, jog veikdami bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, turėdami tikslą apgaule įgyti UAB ,, ( - )“ turtą, G. M., būdamas UAB ,,( - )“, įregistruotos 2001-05-08, ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriumi, veikdamas UAB ,,( - )“ vardu, UAB ,, ( - )“ patalpose, esančiose ( - ), 2003-10-10 su UAB ,, ( - )“ pasirašė finansinio lizingo sutartį Nr. 2003-104345 dėl automobilio Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), 65 000 Lt vertės, įgijimo, įgaliojo bendrovėje nedirbantį J. K. atsiimti automobilį Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), J. K. 2003-10-10, nebūdamas UAB ,,( - )“ vadybininku, tačiau turėdamas jam R. P. perduotą įgaliojimą bei kitus reikalingus dokumentus, veikdamas UAB ,,( - )“ vardu, 2003-10-10 finansinio lizingo sutarties Nr. 2003-104345 tarp UAB ,,( - )“ ir UAB ,, ( - )“ pagrindu, UAB „A.“ patalpose, esančiose ( - ), pasirašė priėmimo - perdavimo aktą ir jį patvirtino UAB ,,( - )“ antspaudu, šio akto pagrindu paimtą automobilį Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), perdavė R. P., bei 2003-10-15 apie 18.49 val. R. P. nurodymu automobiliu Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), Medininkų tarptautiniame pasienio kontrolės poste kirto Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybines sienas bei Baltarusijos Respublikos teritorijoje automobilį Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ) perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tokiu būdu G. M., R. P. ir J. K. savo ir kitų naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą, UAB ,, ( - )“ priklausantį, turtą - automobilį Mercedes Benz E280, valst. Nr. ( - ), padarydami UAB ,, ( - )“ 55 250 Lt turtinę žalą.

91Taip pat G. M., R. P. ir J. K. nuteisti už tai, jog veikdami bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, turėdami tikslą apgaule įgyti UAB „( - )“ turtą, G. M., būdamas UAB ,,( - )“, įregistruotos 2001-05-08, ( - ), įmonės kodas ( - ), direktoriumi, veikdamas UAB ,,( - )“ vardu, 2003-10-07 UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), pateikė juridinio asmens paraišką dėl automobilio VW Touareg, valst. Nr. ( - ), 164 000 Lt vertės, įsigijimo, R. P. 2003-10-14 prie UAB „( - )“ patalpų, esančių ( - ), perdavus J. K. suklastotus 2003-10-14 UAB „( - )“ direktoriaus G. M. įgaliojimą, 2003/10-L443 lizingo sutartį ir 2003/10-L443 lizingo sutarties specialiąsias finansavimo sąlygas, J. K., veikdamas pagal R. P. nurodymus ir perduotą suklastotą 2003-10-14 UAB „( - )“ direktoriaus G. M. įgaliojimą, 2003-10-14 UAB „( - )“ darbuotojams pateikė suklastotus 2003 10 14 UAB „( - )“ direktoriaus G. M. įgaliojimą, 2003/10-L443 lizingo sutartį ir 2003/10-L443 lizingo sutarties specialiąsias finansavimo sąlygas, gautas iš R. P., 2003 10 17 R. P. perdavus J. K. suklastotą UAB „( - )“ antspaudą, J. K., veikdamas suklastoto įgaliojimo pagrindu, 2003-10-17 UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), UAB ,,( - )“ vardu pasirašė ir patvirtino netikru UAB „( - )“ antspaudu turto priėmimo - perdavimo naudotis aktą prie lizingo sutarties Nr.2003/10-L443, G. M. 2003-10-17 paėmus iš UAB „( - ) automobilių prekyba“ automobilį VW Touareg, valst. Nr. ( - ), ir jį perdavus R. P., R. P. perdavus automobilį J. K. ir nurodžius jam perduotu automobiliu VW Touareg, valst. Nr. ( - ), išvykti į Baltarusijos Respubliką ir perduoti automobilį nurodytoje vietoje lauksiančiam asmeniui, J. K. 2003-10-18 apie 17.09 val. Šumsko dvišaliame pasienio kontrolės punkte automobiliu VW Touareg, valst. Nr. ( - ), kirto Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybines sienas bei Baltarusijos Respublikos teritorijoje automobilį VW Touareg, valst. Nr. ( - ), perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui, tokiu būdu G. M., R. P. ir J. K. savo ir kitų naudai apgaule įgijo didelės vertės svetimą, UAB ,,( - )“ priklausantį turtą - automobilį VW Touareg, valst. Nr. ( - ), padarydami UAB ,,( - )“ 139 327,79 Lt turtinę žalą.

92Pagrįsti apelianto samprotavimai, kad BPK 255 straipsnio 1 dalies nuostata draudžia teismui nagrinėti bylą ir priimti nuosprendį dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji neperduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. Akivaizdu, jog bylos nagrinėjimo teisme metu kaltinamajam negali būti inkriminuojamos naujos nusikalstamos veikos, tačiau gali būti pakeistos kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės bei jos kvalifikavimas, laikantis BPK 255 straipsnio 2 dalyje, 256 straipsnyje nustatytų sąlygų ir tvarkos.

93Įstatymų leidėjas nedraudžia teismui savo iniciatyva patikslinti kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes arba jas pakeisti, tačiau su sąlyga, kad tos aplinkybės nebūtų pakeistos iš esmės skirtingomis. Tai teismas gali padaryti iš anksto teisiamajame posėdyje ir nepranešęs kaltinamajam bei kitiems bylos nagrinėjimo teisme dalyviams. Iš esmės skirtingomis kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės gali būti pakeistos teisme tik prokuroro ar nukentėjusiojo (jo atstovo) prašymu, laikantis BPK 256 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų.

94Tiek teisės teorijoje, tiek ir teismų praktikoje, nusikalstamos veikos faktinėmis aplinkybėmis BPK 255, 256 straipsnių prasme laikomos kaltinamajame akte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdai, padariniai bei kitos svarbios aplinkybės, kurios individualizuoja kaltinamojo padarytą veiką, sudaro pagrindą ją kvalifikuoti kaip nusikalstamą ar turi reikšmės skiriant bausmę. Nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės laikomos iš esmės skirtingomis nuo kaltinime nurodytųjų, jei jų pakeitimas teisme, iš anksto nepranešus apie tokią galimybę kaltinamajam, suvaržytų kaltinamojo teisę į gynybą. Spręsdamas, ar kaltinamojo teisė į gynybą būtų suvaržyta, teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, įvertina, ar yra pagrindas manyti, kad gynyba dėl pasikeitusių nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių galėtų būti kitokia.

95Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 29 d. Baudžiamojo proceso kodekso normų, nustatančių bylos nagrinėjimo teisme ribas, taikymo teismų praktikoje apžvalgoje konstatuojama, kad laikyti, jog kaltinamo asmens teisė į gynybą yra suvaržoma, reikėtų tuomet, kai pakeistos nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės lemia veikos kvalifikavimą pagal kitą BK bendrosios ar specialiosios dalies straipsnį (jo dalį, punktą) arba tame pačiame BK specialiosios dalies straipsnyje (jo dalyje, punkte) numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties alternatyvų požymį ar, esant blanketinei dispozicijai, kitą to paties ar kito pažeisto teisės akto straipsnį (jo dalį, punktą ir t. t.), taip pat kai jos lemia griežtesnės bausmės skyrimą. Kaltinamojo teisė į gynybą gali būti suvaržyta ir tais atvejais, kai, pavyzdžiui, pakeičiama nusikalstamų veiksmų (neveikimo) apimtis, nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdas, nors tai nelemia kitokio veikos kvalifikavimo ar griežtesnės bausmės skyrimo. Tokiais atvejais teismas įvertina keistinų nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių pobūdį ir kitas bylos aplinkybes, reikšmingas kaltinamojo teisės į gynybą užtikrinimui.

96Tačiau teismo pareiga išsamiai ir nešališkai ištirti visas baudžiamosios bylos aplinkybes ir bylą spręsti iš esmės. Todėl teismas, nagrinėdamas bylą, neturi apsiriboti vien kaltinime nurodytomis veikos faktinėmis aplinkybėmis, o privalo imtis visų BPK nurodytų priemonių, kad būtų nustatytos tikrosios. Nagrinėjimo teisme metu nustatęs kitas nei kaltinime nurodytas veikos faktines aplinkybes, teismas turi galimybes jas pakeisti ar patikslinti ne tik prokuroro ar nukentėjusiojo iniciatyva, tačiau ir savo iniciatyva, tačiau neesmingai. Iš esmės skirtingomis kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės gali būti pakeistos tik prokuroro ar nukentėjusiojo iniciatyva, laikantis BPK 256 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų(AT Kasacinė byla Nr. 2K-357/2005).

97Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad faktinės aplinkybės paprastai pripažįstamos iš esmės skirtingomis nuo kaltinime nurodytųjų, o kaltinamojo teisė į gynybą paprastai suvaržoma, kai pakeistos nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės lemia veikos kvalifikavimą pagal kitą baudžiamąjį įstatymą, kitą teisinį požymį, būtiną kaltininko veiką pripažinti nusikalstama, kai jos lemia veikos kvalifikavimą pagal kitą BK specialiosios dalies straipsnį, jo dalį ar punktą (kasacinės bylos Nr. 2K-296/2004, 2K-7-13/2007), kai jos lemia veikos kvalifikavimą pagal kitą BK bendrosios dalies straipsnį ar jo dalį(kasacinės bylos Nr. 2K-216/06, 2K-16/2007, 2K-104/2007, 2K-231/2007, 2K-573/2007, 2K-62/2008), kai pakeistos nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės lemia griežtesnės bausmės skyrimą.

98Kaltinime nurodytos veikos faktinių aplinkybių pakeitimas teisme gali būti nesusijęs su kitokiu veikos kvalifikavimu ar griežtesnės bausmės skyrimu, tačiau vis dėlto gali turėti įtakos kaltinamojo teisės į gynybą įgyvendinimui. Tai gali būti tiek nusikalstamų veiksmų (neveikimo) apimties išplėtimas, tiek laiko, vietos, būdo ar kitų nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių pakeitimas. Sprendžiant, ar tokiais atvejais pakeistos faktinės aplinkybės suvaržytų kaltinamojo teisę į gynybą, teismai atsižvelgia į keistinų faktinių aplinkybių pobūdį ir į kitas bylos aplinkybes, reikšmingas kaltinamojo teisės į gynybą užtikrinimui.

99Teismui įstatymu nustatyta pareiga ne tik išsamiai ir nešališkai ištirti visas baudžiamosios bylos aplinkybes, bet ir teisingai taikyti baudžiamuosius įstatymus (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai). Teisingas baudžiamojo įstatymo pritaikymas, be kita ko, reiškia tinkamą kaltinamojo padarytų nusikalstamų veikų baudžiamąjį teisinį įvertinimą – kvalifikavimą. Tik tinkamai kvalifikavus nusikalstamas veikas gali būti įgyvendinta baudžiamojo proceso paskirtis – teisingai nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir nieko nekalto nenuteisti (BPK 1 straipsnio 1 dalis).

100Apelianto nurodytos kaip esmingai pakeistos nusikalstamų veikų padarymo faktinės aplinkybės neturi įtakos nei veikos kvalifikavimui ar bausmės skyrimui, nei kitaip suvaržo kaltinamojo G. M. teisę į gynybą. Nuteistojo skunde nurodytos aplinkybės negali būti pripažįstamos esminėmis BPK 255, 256 straipsnių prasme, todėl apylinkės teismas galėjo jas keisti savo iniciatyva, nepranešęs apie tai kaltinamajam ir kitiems nagrinėjimo teisme dalyviams.

101Visiškai akivaizdu, jog apylinkės teismas ne pakeitė faktines bylos aplinkybes iš esmės skirtingomis nuo kaltinime nurodytųjų, o tik neesmingai patikslino bylos aplinkybes. Toks neesminis nusikalstamų veikų padarymo aplinkybių patikslinimas jokiu būdu nesuvaržė nuteistojo teisės į gynybą. Jis nenulėmė veikos kvalifikavimo, neturėjo jokios reikšmės bausmės skyrimui, nuosprendyje nebuvo nurodyti nauji teisiniai veikos požymiai, nebuvo išplėsta nusikalstamų veiksmų apimtis ir pan. Todėl nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad G. M. buvo nuteistas už veiksmus, dėl kurių nebuvo kaltintas ir dėl to buvo suvaržytos jo teisės į gynybą.

102Nepagrįstai skunde teigiama, kad nuosprendyje neatskleistas apgaulės užvaldant automobilį Mercedes Benz E 280 konkretus pobūdis. Apylinkės teismas nuosprendyje pakankamai aiškiai išdėstė, kuo pasireiškė nuteistųjų panaudota apgaulė. Teismas nustatė, jog G. M., R. P. ir J. K., veikdami bendrininkų grupėje ir turėdami tikslą apgaule įgyti UAB ,,VB lizingas“ turtą, G. M. pasirašius finansinio lizingo sutartį dėl automobilio Mercedes Benz E280 įgijimo ir įgaliojus bendrovėje nedirbantį J. K. atsiimti automobilį Mercedes Benz E280, J. K. 2003-10-10 pasirašius automobilio priėmimo - perdavimo aktą, jį patvirtinus UAB ,,( - )“ antspaudu ir paimtą automobilį perdavus R. P., 2003-10-15 apie 18.49 val. R. P. nurodymu J. K. automobiliu Mercedes Benz Medininkų tarptautiniame pasienio kontrolės poste kirto Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybines sienas ir Baltarusijos Respublikos teritorijoje automobilį Mercedes Benz E280 perdavė ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui. Teisme ištirti įrodymai patvirtino tai, jog visi trys kaltinamieji buvo iš anksto sutarę apgaule t.y. klastojant dokumentus ir pateikiant tikrovės neatitinkančią informaciją-kad jie turi tikslą įgyti automobilį išperkamąja nuoma panaudai ir rengiasi už automobilį mokėti nustatyto dydžio įmokas, nuslepiant objektyviai egzistuojančius faktus-kad automobilį rengiasi išvaryti į užsienį ir perduoti nenustatytam asmeniui, įgijo svetimą turtą ir jį realizavo. Nuo pat kaltinime nurodytos sutarties pasirašymo momento sandoris buvo apsimestinis-nei vienas iš kaltinamųjų neturėjo tikslo ir galimybių atsiskaityti už perduotą jiems naudotis automobilį, kadangi tiek bendrovė „( - )“, tiek ir kiekvienas iš kaltinamųjų jokios veiklos joje nevykdė ir finansinių išteklių apmokėti už automobilį pagal pasirašytą sutartį neturėjo.

103Nepagrįstai skunde teigiama, jog teismas nuosprendyje nepateikė išsamios įrodymų analizės ir nepašalino prieštaravimų tarp atskirų įrodymų. Priešingai, teismas išanalizavo visus teisme ištirtus įrodymus ir padarė logiškas ir įrodymais pagrįstas išvadas, atitinkančias faktines bylos aplinkybes. Nėra jokio pagrindo sutikti ir su apelianto išvada, jog teismas, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, iš nepagrįstų prielaidų padarė neteisingas išvadas ir iš esmės pažeidė Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimu, nes tokia išvada deklaratyvi ir nemotyvuota.

104Kolegija nesutinka su nuteistojo teiginiais, jog apylinkės teismas neatskleidė BK 182 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties būtinojo požymio - apgaulės konkretaus pobūdžio, nenurodė, kuo konkrečiai pasireiškė apgaulė, nenustatė priežastinio ryšio tarp apgaulės ir svetimo turto užvaldymo. Visos nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nustatytos teisme ištirtais įrodymais, veikų kvalifikavimo požymiai iš esmės aptarti ir nuteistųjų veikos tinkamai kvalifikuotos.

105Ta aplinkybė, kad apelianto turimais duomenimis automobiliai Mercedes Benz E280 valst. Nr.( - ) bei VW Touareg valst. Nr. ( - ) Polis-CDB, Šengeno informacinės sistemos (SIS) ir Interpolo duomenų bazėse nėra paieškomi kaip vogti, neduoda apeliantui pagrindo teigti, jog byloje neįrodytas šių automobilių neteisėto užvaldymo faktas. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog informacija apie minėtų automobilių pagrobimą buvo perduota Lietuvos Respublikos VRM priklausančioms institucijoms.

106

107Dėl nuteistojo J. K. skundo motyvų:

108

109Kolegija nemato pagrindo tenkinti J. K. skundą bei paskirti jam švelnesnę bausmę, ar jos vykdymą atidėti. LR BK 61 str. 2d. yra nustatyta, jog teismas skiria bausmę įvertinęs atsakomybę lengvinančias bei ją sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas LR BK 54 str. 2d. numatytas aplinkybes. Akivaizdu, jog skirdamas J. K. už kiekvieną padarytą nusikalstamą veiką beveik dvigubai mažesnę bausmę nei įstatymo sankcijoje numatytos bausmės vidurkis, teismas atsižvelgė į visas nurodytas aplinkybes, todėl dar labiau mažinti paskirtos laisvės atėmimo bausmės dydį nėra pagrindo. Kadangi J. K. nuteistas už LR BK 182 str. 2d. numatytus sunkius nusikaltimus, kurių sankcijoje numatyta tik reali laisvės atėmimo bausmė, o pagrindų taikyti nuteistajam LR BK 62 str., 54 str. 3d. bei 75 str. nėra, todėl J. K. negalima skirti kitą bausmės rūšį, dar labiau mažinti bausmės dydį ar atidėti jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą

110Kolegija, vadovaudamasi LR BPK 326 str. 1d. 1p.

Nutarė

111Nuteistųjų G. M., J. K. ir R. P. apeliacinius skundus atmesti ir 2010 m. kovo 15 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendį palikti nepakeistą.

112Ši nutartis yra galutinė ir įsigalioja nuo jos paskelbimo.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. - pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės... 3. - pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės... 4. - pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės... 5. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtos bausmės subendrinto dalinio... 6. Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., 5 d. 2 p., 65 str. 1 d. paskirta bausmė... 7. Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., 65 str. 1 d., į paskirtą bausmę įskaityta... 8. J. K. baudžiamoji byla dėl kaltinimų, numatytų BK 300 str. 1 d., 300 str. 1... 9. ... 10. R. P. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 11. - pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas UAB ,,( - )“... 12. - pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas UAB ,,( - )“... 13. - pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės... 14. - pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės... 15. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. paskirtosios bausmės subendrintos... 16. Vadovaujantis LR BK 64 str. 3 d. paskirtoji bausmė dalinio sudėjimo būdu... 17. G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 18. - pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės... 19. - pagal LR BK 182 str. 2 d. (UAB ,,( - )“ turto įgijimas) - laisvės... 20. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinus dalinio... 21. Vadovaujantis LR BK 66 str., į paskirtąją bausmę įskaitytas laikotarpis... 22. Iš R. P. priteista UAB „( - )“ (įm. kodas ( - ), adr. ( - )) 132 164,55... 23. Iš J. K., R. P. ir G. M. priteista solidariai UAB „( - )“ (įm. kodas ( -... 24. UAB ,, ( - )“ pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, o ieškinio... 25. Vadovaujantis LR BPK 151 str., civiliniam ieškiniui užtikrinti, laikinai iki... 26. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 27. R. P. nuteistas už tai, jog veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio... 28. G. M., R. P. ir J. K. nuteisti už tai, jog veikdami bendrininkų grupėje su... 29. Taip pat G. M., R. P. ir J. K. nuteisti už tai, jog veikdami bendrininkų... 30. Taip pat J. K. ir R. P. nuteisti už tai, jog veikdami bendrininkų grupėje su... 31. Nuteistasis R. P. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno miesto... 32. Jo nuomone, nuosprendis yra nepagrįstas, nes teismas neteisingai konstatavo ir... 33. Apeliantas teigia, jog jam inkriminuoto nusikaltimo-automobilio Mersedes Benz E... 34. Apeliantas nurodo, jog jis iš tiesų rūpinosi automobilio Mersedes Benz E 270... 35. Skunde nurodoma, jog teismas neatsižvelgė į apelianto paaiškinimus, kad... 36. Apeliantas teigia, jog teismas nuosprendyje nepagrįstai nurodyta, jog nuo pat... 37. Apelianto įsitikinimu, nepagrįstas teismo teiginys nuosprendyje, jog R. P.... 38. Skunde nuteistasis neigia teiginius, kad nuo pat sutarties sudarymo momento iš... 39. Anot jo, pažeisdamas LR BPK 255 str. nuostatas, teismas nagrinėjo visiškai... 40. Skunde dėl automobilio MB E 280 valst. Nr.( - ) užvaldymo, nuteistasis taip... 41. Nuteistasis teigia, jog ir kaltinamojo G. M. parodymai, kuriais teismas grindė... 42. Dėl automobilio VW Touareg valst. Nr. ( - ) užvaldymo, nuteistasis tvirtina,... 43. Dėl puspriekabių užvaldymo epizodo nuteistasis taip pat neigia savo kaltę... 44. R. P. skunde teigia, jog buvo pažeistos jo teisės į gynybą, nes byloje... 45. Apelianto teigimu, apylinkės teismas privalėjo vadovaujantis BPK 254 str.... 46. Jo nuomone, niekas byloje nenurodė nei vieno jo veiksmo, kurį būtų galima... 47. Apeliantas nurodo, jog teismas, skirdamas bausmę, neatsižvelgė į jo... 48. Nuteistasis J. K. apeliaciniame skunde prašo Kauno miesto apylinkės teismo... 49. Apelianto teigimu, teismas neįvertino ir to, kad darant nusikaltimus jis... 50. Nuteistasis G. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno miesto... 51. Skunde nurodo, jog apylinkės teismo nuosprendis dalyje dėl jo nuteisimo pagal... 52. Apelianto teigimu, buvo suvaržytos jo teisės į gynybą, nes kaltinime buvo... 53. Teisminio nagrinėjimo metu du kartus 2008-07-03 bei 2009-10-26 prokuroro... 54. Skundžiamu nuosprendžiu jis nuteistas už veikas, kurios jam pareikštame... 55. Taigi, jis nebuvo kaltinamas tuo, kad pasirašė finansinio lizingo sutartį;... 56. Nors baudžiamojo proceso įstatymas draudžia teismui savo iniciatyva pakeisti... 57. Dėl kaltinimo automobilio Mercedes Benz E 280 įgijimo nuteistasis skunde... 58. Skundo autorius atkreipia dėmesį į tai, jog jo veiksmai pasirašant... 59. Apeliantas teigia, kad byloje nėra įrodyta, jog jis turėjo išankstinį... 60. Skunde atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad patikrinus automobilį Mercedes... 61. Apelianto nuomone, įrodymus apie tariamą automobilio Mercedes Benz E280... 62. Dėl automobilio VW Touareg įgijimo skunde nurodoma, jog nėra pagrįsti... 63. Jo teigimu, apylinkės teismas neatskleidė BK 182 straipsnyje numatyto... 64. Skundo autorius atkreipia dėmesį ir į tai, kad ir automobilis VW Touareg... 65. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistieji G. M., J. K., R. P. bei... 66. Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini.... 67. Apylinkės teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė visas bylos aplinkybes... 68. Dėl nuteistojo R. P. skundo motyvų:... 69. ... 70. Nepagrįsti ir nemotyvuoti nuteistojo teiginiai, kad teismas neteisingai... 71. Apylinkės teismo nuosprendyje pakankamai išsamiai aptarti įrodymai paneigia... 72. Visuma apylinkės teismo nuosprendyje išdėstytų įrodymų tik patvirtina,... 73. Nuosprendyje aptarti įrodymai nekelia kolegijai abejonių tuo, kad nuteistasis... 74. Visiškai nepagrįstas ir atmestinas R. P. skundo teiginys, kad teismas... 75. Nuosprendyje aptarti įrodymai paneigia ir R. P. teiginius dėl automobilio MB... 76. Apylinkės teismas išsamiai ištyrė ir nuosprendyje aptarė įrodymus,... 77. Kolegija konstatuoja, jog negali būti patenkintas R. P. prašymas bylą... 78. Nepagrįsti R. P. skundo argumentai, kad visus nusikaltimo objektyviosios... 79. Nuteistojo skunde aptariami kaltinamųjų ir liudytojų parodymų... 80. Nepagrįsti apelianto motyvai, jog skirdamas bausmę teismas neatsižvelgė į... 81. ... 82. ... 83. Dėl nuteistojo G. M. skundo motyvų:... 84. Kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, jog jis buvo nuteistas už... 85. Anot nuteistojo, iš esmės jis buvo kaltinamas tuo, kad 2003-10-10 įgaliojo... 86. Kolegijos įsitikinimu, nepagrįsti G. M. teiginiai, jog pažeidžiant BPK 255... 87. Iš bylos medžiagos(t.8 b.l. 153-158) matyti, jog 2009-10-26 Kauno miesto... 88. Šiame, naujai pareikštame kaltinime, G. M. jau kaltintas tuo, kad būdamas... 89. Jis kaltintas ir tuo, jog būdamas UAB „( - )“ direktoriumi,... 90. Iš nagrinėjamo nuosprendžio matyti, jog G. M., R. P. ir J. K. nuteisti už... 91. Taip pat G. M., R. P. ir J. K. nuteisti už tai, jog veikdami bendrininkų... 92. Pagrįsti apelianto samprotavimai, kad BPK 255 straipsnio 1 dalies nuostata... 93. Įstatymų leidėjas nedraudžia teismui savo iniciatyva patikslinti kaltinime... 94. Tiek teisės teorijoje, tiek ir teismų praktikoje, nusikalstamos veikos... 95. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 29 d. Baudžiamojo proceso... 96. Tačiau teismo pareiga išsamiai ir nešališkai ištirti visas baudžiamosios... 97. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad faktinės aplinkybės paprastai... 98. Kaltinime nurodytos veikos faktinių aplinkybių pakeitimas teisme gali būti... 99. Teismui įstatymu nustatyta pareiga ne tik išsamiai ir nešališkai ištirti... 100. Apelianto nurodytos kaip esmingai pakeistos nusikalstamų veikų padarymo... 101. Visiškai akivaizdu, jog apylinkės teismas ne pakeitė faktines bylos... 102. Nepagrįstai skunde teigiama, kad nuosprendyje neatskleistas apgaulės... 103. Nepagrįstai skunde teigiama, jog teismas nuosprendyje nepateikė išsamios... 104. Kolegija nesutinka su nuteistojo teiginiais, jog apylinkės teismas... 105. Ta aplinkybė, kad apelianto turimais duomenimis automobiliai Mercedes Benz... 106. ... 107. Dėl nuteistojo J. K. skundo motyvų:... 108. ... 109. Kolegija nemato pagrindo tenkinti J. K. skundą bei paskirti jam švelnesnę... 110. Kolegija, vadovaudamasi LR BPK 326 str. 1d. 1p.... 111. Nuteistųjų G. M., J. K. ir R. P. apeliacinius skundus atmesti ir 2010 m. kovo... 112. Ši nutartis yra galutinė ir įsigalioja nuo jos paskelbimo....