Byla 2-1657-826/2013
Dėl 2012-06-01 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr.4 pripažinimo negaliojančiu priėmimo klausimą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis rašytinio proceso tvarka, spręsdamas ieškovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ieškinio atsakovui UAB „Skinest Baltija“ dėl 2012-06-01 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr.4 pripažinimo negaliojančiu priėmimo klausimą,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2013-01-04 gautas ieškovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ieškinio atsakovui UAB „Skinest Baltija“ dėl 2012-06-01 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr.4 pripažinimo negaliojančiu.

3Ieškinį atsisakyta priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

4Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normos numato taisyklių sistemą, pagal kurią nustatoma konkretaus teismo jurisdikcinė kompetencija.

5Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, ir pasirinkti teisminį jo pažeistų teisių gynybos būdą (CPK 5 straipsnio 1 dalis), t. y. kiekvienas suinteresuotas asmuo pagal dispozityvumo principą savo teisių ar įstatymo saugomų interesų gynybą įgyvendina savo nuožiūra. Ginčyti rangos darbų priėmimo–perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojanti UAB „Skala“ v. Baltarusijos Respublikoje registruota užsienio kapitalo įmonė „BelVillesden“, bylos Nr. 3K-3-570/2010). Nagrinėjamoje byloje ieškovas (užsakovas), naudodamasis teisminės gynybos teise, pareiškė savarankišką reikalavimą atskiroje byloje ir ginčija vienašališkai atsakovo (rangovo) pasirašytą atliktų darbų aktą Nr.4 visa apimtimi, kurios suma 258970,85 Lt. Ieškovo, kaip užsakovo, teisė yra susijusi su turtiniais interesais, ir šios teisės, kaip ieškinio reikalavimo, vertę galima apskaičiuoti pagal aktuose nurodytų ir įkainotų darbų vertę. Tokia pati nuostata įtvirtinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje N. P. v. UAB „Ukmergės statyba“, bylos Nr. 3K-3-348/2010. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad turtiniu ginču laikytini ginčai dėl turto arba piniginiai reikalavimai, kaip turto ekvivalentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. V. v. G. Š., bylos Nr. 3K-3-196/2003). Ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą Nr.4 yra turtinio pobūdžio. Turtinio ginčo įkainojimą lemia jo teisinis turinys ir sprendimo padariniai, kurie sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius praradimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. R. V., bylos Nr. 3K-3-334/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. R. v. V. L., bylos Nr. 3K-3-350/2009). Ginčijant akte išvardytus netinkamai atliktus darbus, ieškovo reikalavimo tenkinimas sukurtų rangovui turtinių padarinių, t. y. rangovui kiltų pareiga atlyginti darbų trūkumų šalinimo išlaidas, tai reiškia jo piniginę prievolę ištaisyti atliktų darbų trūkumus, ir ši prievolė kyla iš statybos rangos sutarties esmės. Ginčo suma matyti iš vienašališkai atsakovo (rangovo) pasirašyto atliktų darbų akto Nr.4, kuriame nurodyta atliktų, tačiau ieškovo (užsakovo) atsisakytų priimti, darbų ir medžiagų vertė ir kuria remiantis galima preliminariai apskaičiuoti taisytinų darbų kainą.

6Ieškovas, atskiroje byloje pareikšdamas savarankišką reikalavimą pripažinti negaliojančiais vienašališkai surašytus atliktų darbų aktą Nr.4, turėjo nurodyti preliminarią ieškinio sumą, nuo kurios turėjo būti sumokėtas žyminis mokestis pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto taisykles, todėl ginčas, vadovaujantis CPK 27 straipsnio 1 punktu, yra turtinis, byla teisminga Klaipėdos apygardos teismui. Analogiškos nuostatos laikosi Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2011-11-30 nutartyje civilinėje byloje 3K-3-482/2011, Lietuvos Apeliacinis teismas 2012-06-13 nutartyje civilinėje byloje 2A-243/2012.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

8atsisakyti priimti ieškovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ieškinio atsakovui UAB „Skinest Baltija“ dėl 2012-06-01 atliktų darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr.4 pripažinimo negaliojančiu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

9Išaiškinti ieškovui, kad pateikiant atskirąjį skundą dėl šios nutarties, kartu su skundu turi būti pateikti ir teismo grąžinti dokumentai.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti atskiruoju skundu ieškovo skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai