Byla 2-92-844/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SNORO lizingas” ieškinį atsakovui J. K. dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

32010-05-03 tarp ieškovo UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo J. K. buvo pasirašyta tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartis Nr. VFR00503GJPA, pagal kurią UAB "SNORO lizingas" suteikė atsakovui paskolą įsigyti prekę. Atsakovas įsipareigojo už šią prekę mokėti UAB "SNORO lizingas" pagal sutartyje nurodytą mokėjimo grafiką. Savo duotus įsipareigojimus lizingo kompanijai atsakovas vykdė netinkamai, todėl ieškovas išsiuntė atsakovui pretenzijas dėl susidariusios skolos atlyginimo, tačiau atsakovas ir toliau įsipareigojimų nevykdė.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 1176,77 Lt mokėtinų įmokų ir 592,69 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

5Atsakovui J. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu būdu 2012-01-04.

6Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

9Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

10Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

11Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2010-05-03 sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VFR00503GJPA. Atsakovas už suteiktą paskolą įsigijo prekę ir įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, įmokų mokėjo ne pagal grafiką, liko skolingas ieškovui 1176,77 Lt mokėtinų įmokų. Ieškovas savo iniciatyva perskaičiavo delspinigius už 182 dienas, registruotu laišku 2011-01-06 išsiuntė atsakovui pretenziją. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

12Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovas pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine tvarka, todėl iš atsakovo priteistina 1176,77 Lt mokėtinų įmokų.

13Ieškovas prašo priteisti 592,69 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarties nevykdymą laiku, skaičiuojamus pagal 0,5 % dienos normą, delspinigių dydį grindžia sutarties nuostatomis.

14Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

16Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 182,5 % metinių delspinigių. Be to ieškovas yra finansines paslaugas teikianti įmonė, atsakovas yra fizinis asmuo, t.y. vartotojas, kuris sudarant sutartį, t.y. prisijungdamas prie standartinių sutarties sąlygų negalėjo įtakoti (derėtis dėl) delspinigių dydžio, todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 214,03 Lt arba 36,5 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

20Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti dalinai.

21Priteisti iš atsakovo J. K., a.k. ( - ) 1176,77 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt šešis Lt 77 ct) mokėtinų įmokų, 214,03 Lt (du šimtus keturiolika Lt 03 ct) delspinigių, 5,00 % metinių palūkanų už priteistą 1390,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt (septyniasdešimt Lt 00 ct) žyminio mokesčio UAB “SNORO lizingas”, į.k. 124926897, naudai.

22Sprendimas už akių atsakovo J. K. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. 2010-05-03 tarp ieškovo UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo J. K. buvo... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 1176,77 Lt mokėtinų... 5. Atsakovui J. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 10. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 11. Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2010-05-03 sudarė... 12. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 13. Ieškovas prašo priteisti 592,69 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarties... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 18. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str.... 20. Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti dalinai.... 21. Priteisti iš atsakovo J. K., a.k. ( - ) 1176,77 Lt (vieną tūkstantį vieną... 22. Sprendimas už akių atsakovo J. K. apeliacine ir kasacine tvarka... 23. Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...