Byla 2-1544/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-5035-560/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų V. J., M. J., M. M., I. Š., V. I., Z. G., V. K., V. P., J. M., S. B., I. B., M. M., L. J., J. G., D. G., P. G., L. G., E. Š., N. M., V. P., K. N., A. Š., T. G., J. G., A. G., O. N., S. J., A. P., V. B. P., L. G., E. P., E. A., L. S., I. S., L. S., R. J. ir J. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-5035-560/2010, ir

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

6Pareiškėjai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami:

71.

8Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę visiškai finansuoti ir įrengti daugiabučiam namui, esančiam ( - ), tinkamą naudoti atskirą nuotekų tvarkymo sistemą ir įstatymų nustatyta tvarka perduoti viešajam vandens tiekėjui įrengtos atskiros nuotekų sistemos valdymo ir naudojimo teisę;

92.

10Priteisti solidariai iš atsakovų pareiškėjams 34643,84 Lt turtinės žalos atlyginimą;

113.

12Panaikinti UAB „Antakalnio ūkis“ pareiškėjams išrašytas 52225,46 Lt sąskaitas;

134.

14Priteisti kiekvienam pareiškėjui iš Vilniaus miesto savivaldybės po 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

152010-04-01 nutartimi Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog ši byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui ir ją perdavė pagal teismingumą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

16Vilniaus apygardos teismas 2010-04-29 nutartimi nustatė pareiškėjų atstovei advokatei Džiolanai Tarvainytei terminą nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti bei sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį. Motyvuojamoje dalyje teismas nurodė, kad turi būti pateiktas ieškinys, atitinkantis CPK 111-114, 135 straipsniuose nustatytus reikalavimus, jame, be kita ko, turi būti nurodyta ieškinio suma, o prie ieškinio turi būti pridėti duomenys, jog yra sumokėtas atitinkamo dydžio žyminis mokestis.

17Ieškovų advokatė šalindama ieškinio trūkumus pateikė teismui patikslintą ieškinį bei žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

19II.

20Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

22Vilniaus apygardos teismas 2010-06-11 nutarė ieškinį palikti nenagrinėtą, kadangi nustatytu terminu nebuvo pašalinti ieškinio trūkumai. Teismas nutartyje nurodė, kad CPK 135 str. yra numatyti ieškinio turiniui keliami reikalavimai, o šio straipsnio 1dalies 2 punkte ir 3 punkte yra nurodyta, jog ieškinyje turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (ieškinio faktinis pagrindas), ir įrodymai, patvirtinantys ieškovų išdėstytas aplinkybes. CPK 135 straipsnio 1dalies 4 punktas reikalauja ieškinyje nurodyti ieškovų reikalavimus (ieškinio dalykas).

23Teismas taip pat nurodė, kad ieškinyje 33 ieškovai prašė jų naudai solidariai priteisti iš atsakovų 34 643,84 Lt žalos atlyginimo bei nurodo, kiek kokiam ieškovui yra priteistina žalos atlyginimo, tačiau, susumavus prašomas priteisti sumas, kiekvienam iš ieškovų išeina ne 34 643,84 Lt, o žymiai didesnė suma, t.y. nurodyta netiksli ieškinio suma, be to, nesutampa ir ieškinyje nurodyta ieškinio suma bei sumokėto žyminio mokesčio dydis.

24Ieškinyje yra nurodyti 38 ieškovai, tačiau prašoma priteisti žalos atlyginimą 33 ieškovams ir nėra nurodytos aplinkybės (CPK 135 str. 1d. 2 p.), kodėl nėra prašoma priteisti žalos atlyginimo likusių 5 ieškovų naudai.

25Ieškiniu yra prašoma žalą ieškovų naudai priteisti iš atsakovų solidariai bei ieškinyje nurodoma, jog įstatymai numato solidariosios skolininkų pareigos prezumpciją, kai prievolė yra susijusi su paslaugų teikimu (CK 6.6 str. 3d.), tačiau ieškovai nenurodė, kokias paslaugas turėjo teikti ar teikė Vilniaus m. savivaldybės administracija ieškovams, taip pat nenurodė, kokiu būdu pasireiškė atsakovų UAB „Antakalnio ūkis“, UAB „Vilniaus vandenys“ ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos tarnautojų bendri veiksmai (CK 6.279 str. 1d.), kurie sukėlė prašomą atlyginti turtinę žalą (CPK 135 str. 1d. 2 p.).

26III.

27Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

28Ieškovai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir priimti naują sprendimą – priimti ieškinį arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams šalinti.

29Skundą grindžia šiais argumentais:

301. Apygardos teismas tinkamai neįvykdė pareigos išaiškinti dalyvaujantiems byloje asmenims jų teises ir pareigas bei procesinių dokumentų trūkumų šalinimo procedūros reikalavimus. 2010-04-29 nutartimi teismas nenurodė konkrečių ieškinio formos ir turinio reikalavimų trūkumų bei neprimokėto žyminio mokesčio dydžio. Teismas tik dėl formalių priežasčių paliko ieškinį nenagrinėtu.

312. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-02-13 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009, aiškindamas procesinių dokumentų trūkumų šalinimo klausimus yra išaiškinęs, kad teismo pareiga išaiškinti dalyvaujantiems byloje asmenims jų teises ir pareigas (CPK 158 str. 3 d.) apima pareigą, nustatant terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, nutarties rezoliucinėje dalyje aiškiai ir suprantamai nurodyti, kokus konkrečius trūkumus ir kokiu būdu privalo pašalinti asmuo, o esant reikalui, išaiškinti ir kokiu būdu galima trūkumus pašalinti.

323. Apygardos teismas nepagrįstai vertino ieškinio pagrįstumo klausimą. Teigdamas, kad ieškinyje nenurodyta, kokias paslaugas atsakovai teikė ir kokiu būdu pasireiškė bendri atsakovų veiksmai, kurie sukėlė prašomą atlyginti žalą, teismas ieškinio priėmimo stadijoje, o ne pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje (CPK 225, 226 str.), pradėjo vertinti ieškovų reikalavimo dėl solidarios atsakomybės taikymo pagristumo klausimą. Kita vertus, ieškinyje yra nurodytas ieškinio dalykas bei faktinis pagrindas, pagrindžiantis solidarios atsakomybės taikymą.

334. Skaičiuodami žyminio mokesčio sumą ieškovai suklydo tik dėl aritmetinės klaidos dėl bendros žalos atlyginimo sumos.

345. Teismas neįvertino aplinkybės, kad iš pateikto įrodymo – lentelės Nr. 1 matyti, kokios konkrečios sumos yra reikalaujamos priteisti bei nurodyta, kuriems ieškovams nepriteistina žalos atlyginimo suma, kadangi jų žalos atlyginimo suma yra neigiama (skola paslaugų teikėjui).

35IV.

36Apeliacinio teismo argumentai

37Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

38

39Ieškinio priėmimo teismo žinion stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio: sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę realizuoja laikydamasis proceso įstatymų nustatytos tvarkos, t.y. ar ieškinys atitinka minimalius CPK jam keliamus reikalavimus. Materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su ieškovo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu, o ne bylos iškėlimo stadijoje, kuomet sprendžiamas klausimas dėl ieškinio priėmimo.

40Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kurių atžvilgiu reiškiamas ieškinys arba kurių teisėms ir (ar) pareigoms ieškinyje reiškiami reikalavimai gali turėti įtakos, galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme, kad dalyvaujantys byloje asmenys galėtų tinkamai ir laiku pasinaudoti procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jie grindžia, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl, tik esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali ir privalo pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad ieškinį padavęs asmuo šiuos trūkumus pašalintų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-966/2009).

41Tinkamam atskirojo skundo išnagrinėjimui svarbu nustatyti, ar teismas pagrįstai nutarė, jog trūkumai neištaisyti ir todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtas. Tam svarbu įvertinti, kokius trūkumus ieškovų atstovė buvo pareigota pašalinti ir kaip tai įvykdė.

422010-04-29 nutartimi apygardos teismas įpareigojo pateikti ieškinį, atitinkantį CPK 111-114, 135 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir pažymėjo, kad ieškinyje, be kita ko, turi būti nurodyta ieškinio suma, o prie ieškinio turi būti pridėti duomenys, jog yra sumokėtas atitinkamo dydžio žyminis mokestis. Taigi, nutartyje dėl ieškinio trūkumų pašalinimo teismas konkrečiai įvardino du ieškinio trūkumus, būtent CPK 135 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą reikalavimą ieškinyje nurodyti ieškinio sumą ir CPK 80, 82 straipsniuose numatytą pareigą paduodant ieškinį sumokėti žyminį mokestį. Taip teismas ieškovams sudarė prielaidą tikėtis, kad pašalinus būtent šiuos ieškinio trūkumus, ieškinys atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus priimtas. Šalinant ieškinio trūkumus paduotame patikslintame ieškinyje yra nurodyta ieškinio suma ir pridėti įrodymai apie sumokėtą žyminį mokestį. Tačiau apygardos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad minėti ieškinio trūkumai nepašalinti ir todėl ieškinį paliko nenagrinėtą. Toliau kolegija pasisako dėl kiekvieno skundžiamojoje nutartyje nurodyto nepašalinto trūkumo.

43Viena, teismas nurodė, kad, susumavus kiekvienam iš ieškovų prašomas priteisti sumas, išeina didesnė nei nurodyta ieškinio suma, atitinkamai nesutampa nurodyta ieškinio suma ir sumokėto žyminio mokesčio dydis. Taigi, pirmasis, apygardos teismo vertinimu, nepašalintas ieškinio trūkumas – nenurodyta tiksli ieškinio suma. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad bendros ieškinio sumos nenurodymas, kaip ieškinio trūkumas, nesudaro pagrindo atsisakyti priimti ieškinį, jei ieškovas ieškinio reikalavimuose nurodo, kokio dydžio sumos reikalauja, o bendrą ieškinio sumą teismas gali patikslinti ir po ieškinio priėmimo (2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-903/2008). Netiksliai nurodyta ieškinio suma gali būti patikslinama, tačiau reikalaujama priteisti suma yra svarbi nustatant mokėtiną žyminio mokesčio dydį.

44Antrasis nagrinėjamu atveju nepašalintas ieškinio trūkumas – nesumokėtas tinkamo dydžio žyminis mokestis. Pažymėtina, kad šalinant ieškinio trūkumus žyminis mokestis buvo sumokėtas, tačiau, kaip pažymėjo apygardos teismas, netinkamo dydžio. Pastebėtina ir tai, kad teismas nebuvo ieškovams nurodęs, kokio konkrečiai dydžio žyminis mokestis mokėtinas. Todėl, ieškovams sumokėjus žyminį mokestį, tačiau netinkamo dydžio, iš karto nutarti, kad ieškinio trūkumas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo nepašalintas ir todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtas, reikštų formalų ir civilinio proceso principų (proceso koncentracijos, ekonomiškumo, kooperacijos CPK 7 ir 8 str.) neatitinkantį požiūrį į procesą. Esant tokiai situacijai, nors ieškovai ir yra atstovaujami profesionalo – advokato – teismas turėjo teisę pakartotinai nustatyti terminą trūkumams pašalinti ir nurodyti, kokio konkretaus dydžio žyminis mokestis primokėtinas.

45Trečiasis nepašalintas ieškinio trūkumas yra susijęs su ieškinio dalyko nurodymo trūkumais. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad nėra nurodytos aplinkybės (CPK 135 str. 1 d. 2 p.), kodėl nėra prašoma priteisti žalos atlyginimo 5 ieškovų naudai.

46Ketvirtasis nepašalintas ieškinio trūkumas – nepakankamas ieškinio pagrindo nurodymas. Teismas pažymėjo, kad ieškiniu yra prašoma žalą ieškovų naudai priteisti iš atsakovų solidariai, bet nenurodytas faktinis solidarios prievolės pagrindas pagal CK 6.6 str. 3 d. ir 6.279 str. 1 d.

47Atkreiptinas dėmesys į tai, kad trečiasis ir ketvirtasis nepašalinti ieškinio trūkumai nebuvo įvardinti skundžiamoje nutartyje. Todėl ieškovų atstovė, pateikusi ieškinį, kuriame suformulavo ieškinio reikalavimus bei išdėstė faktinį reikalavimo pagrindą, pagrįstai tikėjosi, kad pateiktas ieškinys bus pripažintas atitinkančiu CPK CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p. reikalavimus.

48Kadangi teismas, įpareigodamas pašalinti trūkumus, nenurodė trūkumų, susijusių su pateikto ieškinio dalyko formulavimu bei pagrindo nurodymu, ieškovų atstovė pagrįstai galėjo skundžiamosios nutarties motyvuojamojoje dalyje esančios abstrakčios nuorodos į CPK normas, nustatančias reikalavimus ieškiniui ir procesiniams dokumentams, nesuprasti kaip teismo įpareigojimo nurodyti, kodėl keleto ieškovų atžvilgiu neprašoma priteisti žalos atlyginimą ir taip pat nurodyti, faktinį solidarios prievolės pagrindą pagal CK 6.6 str. 3 d. ir 6.279 str. 1 d.

49Kolegija pažymi, kad tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas siejamas su įstatymo reikalavimu ieškovui aiškiai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, nes ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas. Tačiau asmenys, paduodantys ieškinį teismui, net kai yra atstovaujami profesionalo, dėl įvairiausių aplinkybių gali skirtingai suprasti ieškinyje nurodomų įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodomas aplinkybes, ir su ieškiniu pateikiamų įrodymų reikšmę bei pakankamumą. Pagal formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai (CPK 42 str. 5 d.). Jeigu paduodantis ieškinį asmuo nesuprato ar netinkamai suprato teismo nutartyje išdėstytus nurodymus dėl ieškinio trūkumų pašalinimo, ypač, kai tai nutartyje dėl ieškinio trūkumų šalinimo konkrečiai nenurodyti trūkumai, teismas turi teisę pakartotinai nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir nurodyti, kokie konkretūs ieškinio trūkumai turi būti pašalinti.

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

51Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 6. Pareiškėjai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,... 7. 1.... 8. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę visiškai finansuoti ir įrengti... 9. 2.... 10. Priteisti solidariai iš atsakovų pareiškėjams 34643,84 Lt turtinės žalos... 11. 3.... 12. Panaikinti UAB „Antakalnio ūkis“ pareiškėjams išrašytas 52225,46 Lt... 13. 4.... 14. Priteisti kiekvienam pareiškėjui iš Vilniaus miesto savivaldybės po 500 Lt... 15. 2010-04-01 nutartimi Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog ši byla... 16. Vilniaus apygardos teismas 2010-04-29 nutartimi nustatė pareiškėjų atstovei... 17. Ieškovų advokatė šalindama ieškinio trūkumus pateikė teismui... 19. II.... 20. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 22. Vilniaus apygardos teismas 2010-06-11 nutarė ieškinį palikti nenagrinėtą,... 23. Teismas taip pat nurodė, kad ieškinyje 33 ieškovai prašė jų naudai... 24. Ieškinyje yra nurodyti 38 ieškovai, tačiau prašoma priteisti žalos... 25. Ieškiniu yra prašoma žalą ieškovų naudai priteisti iš atsakovų... 26. III.... 27. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai ... 28. Ieškovai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą... 29. Skundą grindžia šiais argumentais:... 30. 1. Apygardos teismas tinkamai neįvykdė pareigos išaiškinti dalyvaujantiems... 31. 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-02-13 nutartyje, priimtoje... 32. 3. Apygardos teismas nepagrįstai vertino ieškinio pagrįstumo klausimą.... 33. 4. Skaičiuodami žyminio mokesčio sumą ieškovai suklydo tik dėl... 34. 5. Teismas neįvertino aplinkybės, kad iš pateikto įrodymo – lentelės Nr.... 35. IV.... 36. Apeliacinio teismo argumentai... 37. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 38. ... 39. Ieškinio priėmimo teismo žinion stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra... 40. Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas,... 41. Tinkamam atskirojo skundo išnagrinėjimui svarbu nustatyti, ar teismas... 42. 2010-04-29 nutartimi apygardos teismas įpareigojo pateikti ieškinį,... 43. Viena, teismas nurodė, kad, susumavus kiekvienam iš ieškovų prašomas... 44. Antrasis nagrinėjamu atveju nepašalintas ieškinio trūkumas – nesumokėtas... 45. Trečiasis nepašalintas ieškinio trūkumas yra susijęs su ieškinio dalyko... 46. Ketvirtasis nepašalintas ieškinio trūkumas – nepakankamas ieškinio... 47. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad trečiasis ir ketvirtasis nepašalinti... 48. Kadangi teismas, įpareigodamas pašalinti trūkumus, nenurodė trūkumų,... 49. Kolegija pažymi, kad tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 51. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutartį ir...