Byla 2-966/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje Nr. 2-691-159/09 pagal ieškovo V. Ž. ieškinį atsakovams Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, G. P. , uždarajai akcinei bendrovei „Ginvita“, tretiesiems asmenims B. S. , A. Š. , E. J. , G. J. ir kt. dėl žemės sklypo detaliojo plano panaikinimo, dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo, dėl nuosavybės teisės į nekilnojamojo daikto priklausinius pripažinimo, dėl valstybinės žemės sklypo nuomos teisės įgyvendinimo, dėl leidimo vykdyti statybos darbus panaikinimo ir dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu kreipėsi ieškovas V. Ž. ir prašė: 1. Atnaujinti ieškinio padavimo terminą, nes praleido CPK nustatytą Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 182 trijų mėnesių apskundimo terminą. 2. Panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. 182 „Dėl žemės sklypo ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“ ir visus šio detaliojo plano sprendinius. Priteisti V. Ž. 2/60 dalis visų poilsio pastato lK4p (unikalus numeris ( - )) priklausinių:

42.1 – 2/60 dalis kiemo aikštelės 1k (unikalus Nr. ( - ));

52.2 – 2/60 dalis atraminės sienelės 3k (unikalus Nr. ( - ));

62.3 – 2/60 dalis kiemo aikštelės 1k (unikalus Nr. ( - ));

72.4 – 2/60 dalis tvoros 2k (unikalus Nr. ( - ));

82.5 – 2/60 dalis pirties 2Llm (unikalus Nr. ( - )). 3. Pripažinti V. Ž. valstybinės žemės nuomos teisę ne konkurso tvarka į 2/60 dalis viso 1.4800 ha dydžio žemės sklypo, esančio ( - ), buvęs žemės sklypo adresas ( - ). 4. Atnaujinti dėl svarbios priežasties praleistą terminą ieškiniui dėl 2002 m. liepos 25 d. leidimo vykdyti statybos darbus Nr. 69 panaikinimo paduoti ir panaikinti 2002 m. liepos 25 d. leidimą vykdyti statybos darbus Nr. 69. 5. Ieškovui V. Ž. perkelti pastato – pirties 2Llm (unikalus Nr. ( - )) pirkėjo teises ir pareigas 2006 m. vasario 21 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2-516 sąlygomis. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi ieškovo patikslintą ieškinį ir prašymą pavesti Valstybinės teritorijų ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos specialistams pateikti išvadą paliko nenagrinėtus ir ieškovui išaiškino teisę kreiptis su ieškiniu, atitinkančiu CPK 135 str. reikalavimus. Teismas nutartyje nurodė, kad V. Ž. Palangos miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 17 d., 2007 m. liepos 5 d., 2007 m. gegužės 24 d. ir Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 11 d., 2008 m. gegužės 7 d. nutartimis buvo nustatytas 7 dienų terminas ištaisyti nutartyje nurodytus trūkumus, nes V. Ž. ieškinys neatitiko procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi priimtas V. Ž. Klaipėdos apygardos teismui 2008 m. birželio 9 d. pateiktas patikslintas ieškinys. 2009 m. sausio 27 d. parengiamasis teismo posėdis buvo atidėtas, ieškovui buvo suteikta teisė tikslinti ieškinį iki 2009 m. vasario 17 d., ieškinyje nurodyti trečiųjų asmenų adresus. Teismas nurodė, kad ieškovas V. Ž. iki 2009 m. vasario 17 d. nepateikė patikslinto ieškinio, 2009 m. kovo 19 d. pateikė ieškinį su trūkumais. Vykdydamas 2009 m. kovo 20 d. parengiamajame teismo posėdyje priimtą protokolinę nutartį iki 2009 m. balandžio 2 d. pateikti patikslintą ieškinį ir pagal bylos duomenis jame nurodyti dalyvaujančius byloje asmenis B. S. ir poilsio namų, esančių ( - ), savininkų bendriją, 2009 m. balandžio 1 d. teismui pateikė patikslintą ieškinį. Jame suformulavo tuos pačius ieškinio reikalavimus, kurie buvo suformuluoti 2008 m. birželio 9 d. į bylą pateiktame patikslintame ieškinyje, tik patikslino trečiųjų asmenų gyvenamąsias vietas, trečiaisiais asmenimis nurodė B. S. ir poilsio namų, esančių ( - ), savininkų bendriją. Teismas konstatavo, kad 2009 m. balandžio 1 d. V. Ž. teismui pateiktas patikslintas ieškinys neatitinka bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui, nes jame nenurodytos kiekvieno konkretaus ieškinio reikalavimo aplinkybės (faktinis ieškinio pagrindas), nenurodyta, koks atsakovas privalo atsakyti pagal kiekvieną ieškinio reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 4 p.), nors pagal trečiojo asmens V. L. į bylą pateiktus įrodymus apie 2005 m. gruodžio 21 d. sudarytą 0,8982 ha ploto valstybinės žemės sklypo, adresu ( - )m., nuomos sutartį, 2007 m. lapkričio 22 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria G. P. ir V. P. už 4 000 Lt pardavė poilsio namų, esančių ( - )savininkų bendrijai 0,8982 ha ploto žemės sklype, adresu ( - ), esančius negyvenamąją patalpą – sandėlį ir jo priklausinius, ieškovas V. Ž. galėjo ieškinyje išdėstyti visas faktines aplinkybes. Faktines aplinkybes dėl kiekvieno reiškiamo ieškinio reikalavimo, taip pat atsakovus, privalančius atsakyti pagal kiekvieną ieškinio reikalavimą, V. Ž. galėjo nurodyti ir 2006 m. birželio 13 d. ieškinyje, nes ieškinio pateikimo metu VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale negyvenamoji patalpa – sandėlis ir jo priklausiniai, į kurių 2/60 dalis V. Ž. prašo jam pripažinti nuosavybės teisę, nuosavybės teise jau buvo įregistruoti poilsio namų, esančių ( - ), savininkų bendrijai. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad V. Ž. ne vieną kartą nutartimis buvo nustatytas terminas ištaisyti nurodytus trūkumus dėl ieškinio neatitikties procesiniams dokumentams keliamiems reikalavimams, kad ieškovas neįvykdė ir parengiamuosiuose teismo posėdžiuose priimtų protokolinių nutarčių ištaisyti nustatytus ieškinio turinio trūkumus dėl neatitikties procesiniams dokumentams keliamiems reikalavimams, kad 2009 m. gegužės 18 d. trečiajame parengiamajame teismo posėdyje ir ieškovas V. Ž. , ir jo atstovas adv. V. Gecas pripažino, kad ieškinyje nurodė ne visus byloje dalyvausiančius asmenis ir jų procesinę padėtį, padarė išvadą, kad, ieškovui patikslintame ieškinyje nenurodžius visų faktinių aplinkybių, nenurodžius konkrečių atsakovų, privalančių atsakyti pagal kiekvieną ieškinio reikalavimą, bei nesuformulavus aiškių reikalavimų, tolesnis procesas neįmanomas, todėl ieškinys paliko nenagrinėtą. Ieškovas V. Ž. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Ieškovo ieškinys buvo priimtas nagrinėti trijų teisėjų - Palangos miesto apylinkės teismo teisėjų R. Dilio, L. Paulauskaitės ir Klaipėdos apygardos teismo teisėjos E. Morkūnienės. Teisėja E. Morkūnienė byloje neatliko jokių veiksmų apie 8 mėnesius. Teisėjo nutartis bylą perduoti atgal į Palangos miesto apylinkės teismą buvo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi. 2. Teisėja nebuvo priėmusi nutarties dėl ieškinio trūkumų šalinimo. Ieškovas šalino ieškinio trūkumus pagal teismo žodinius nurodymus. Teisėja 2009 m. gegužės 18 d. parengiamojo posėdžio metu nurodė, kad dar būtina įtraukti į bylą atsakovais papildomus asmenis, kad reikia patikslinti teisėjai neaiškius ieškinio reikalavimus, o tokia nutartis bus paskelbta gegužės 22 d. Teismas vengė įteikti ieškovui šią nutartį. 3. Teismas nepatenkino ieškovo prašymo paskelbti apie bylą spaudoje, nepateikė skelbimo teksto, todėl negalėjo pradėti bylos nagrinėjimo 2009 m. gegužės 18 d. parengiamajame posėdyje, nes apie posėdį nebuvo tinkamai pranešta visoms bylos šalims. Teismas ieškovo neinformavo, kad vyksta parengiamasis posėdis, nes telefonu tiek jam, tiek atsakovų advokatui buvo pranešta, kad posėdis neįvyks dėl to, kad apie jį nėra paskelbta viešai spaudoje. 4. Teismo posėdžio 2009 m. gegužės 18 d. - 2009 m. gegužės 22 d. protokole yra nurodyta, kad teisėja dar buvo nepriėmusi 2009 m. balandžio 1 d. patikslinto ieškinio, todėl teisėja ieškinio priėmimo klausimą atidėjo iki 2009 m. gegužės 22 d. Teismas, spręsdamas 2009 m. balandžio 1 d. patikslinto ieškinio priėmimo klausimą, pirmiausia privalėjo atlikti ieškinio priėmimo veiksmus (CPK 137 str. ir 138 str.) ir tik po to spręsti klausimą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu. Negalima palikti nenagrinėtą ieškinį, kuris nėra teismo priimtas. 5. Teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartyje pripažino, kad 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi buvo priimtas 2008 m. birželio 9 d. ieškinys. Tad esant netinkamam 2009 m. balandžio 1 d. patikslintam ieškiniui, teismui nebuvo kliūčių bylą nagrinėti pagal teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi priimtą 2008 m. birželio 9 d. patikslintą ieškinį. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovų Palangos miesto savivaldybės tarybos ir Palangos miesto savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas neįvykdė 2009 m. kovo 20 d. parengiamojo teismo posėdžio protokolinės nutarties ištaisyti nustatytus ieškinio trūkumus. Ieškovas nenurodė, kokios konkrečios teritorijų planavimą reglamentuojančios teisės aktų normos buvo pažeistos rengiant ar tvirtinant detalųjį planą ir išduodant statybos leidimą, nenurodė pagrįstų motyvų dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo ir statybos leidimo panaikinimo. Ieškovo prašymas dėl išvados pateikimo atmestinas, nes užvilkins sprendimo byloje priėmimą Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas UAB „Ginvita“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovo ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas CPK 296 str. 1 d. l p. pagrindu. Teismas, pasikeitus ieškinio aplinkybėms, pagrįstai 2009 m. sausio 27 d. bei 2009 m. kovo 20 d. parengiamuosiuose posėdžiuose priėmė protokolinę nutartį dėl ieškinio trūkumų šalinimo. Ieškovas pašalino tik dalį teismo nurodytų trūkumų (CPK 135 str., 296 str. 1 d. 1 p.). Nepagrįstas ieškovo motyvas, jog teismas nepriėmė rašytinės nutarties dėl trūkumų šalinimo (CPK 290 str. 2 d., 115 str.). Teismo nutartis dėl procesinio dokumento trūkumų šalinimo atskiruoju skundu neskundžiama, tad teismas galėjo priimti protokolinę nutartį. Ieškovas atskiruoju skundu neginčija ieškinio trūkumo buvimo, nenurodo, kad konkretūs trūkumai nepagrįstai laikyti trūkumais. Atskirasis skundas tenkintinas. Remiantis CPK 296 straipsnio pirmosios dalies 11 punktu, teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų. Pagal CPK 296 straipsnio antrąją dalį, šio straipsnio 1 dalies 7, 8 ir 11 punktų pagrindu ieškinys gali būti paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, ir tik pirmosios instancijos teisme. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi paliko ieškovo V.Ž. ieškinį nenagrinėtą, nurodęs, kad ieškinyje nenurodytos kiekvieno konkretaus ieškinio reikalavimo aplinkybės (faktinis ieškinio pagrindas), nesuformuluoti aiškūs reikalavimai, nenurodyti atsakovai, privalantys atsakyti pagal kiekvieną ieškinio reikalavimą.

9Teismas skundžiamojoje nutartyje nurodė, kad V. Ž. Palangos miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 17 d., 2007 m. liepos 5 d., 2007 m. gegužės 24 d. ir Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 11 d., 2008 m. gegužės 7 d. nutartimis buvo nustatytas 7 dienų terminas ištaisyti nutartyje nurodytus trūkumus, nes ieškinys neatitiko procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų.

10Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi priėmė V. Ž. 2009 m. birželio 9 d. ieškinį (t. 4, b.l. 116-118). Teismas 2009 m. sausio 27 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu suteikė ieškovui teisę tikslinti ieškinį, nurodant trečiųjų asmenų adresus. Teismas 2009 m. kovo 20 d. parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovo patikslintas ieškinys yra su trūkumais, yra iki galo nesuformuluoti reikalavimai, ieškovui pasiūlyta iki 2009 m. balandžio 2 d. įvykdyti protokolinę nutartį įtraukti trečiuoju asmeniu B. S. , bendriją (poilsio namų, esančių ( - ), savininkų bendriją), nes bylos duomenimis žemės sklypas yra išnuomotas bendrijai. Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kurių atžvilgiu reiškiamas ieškinys arba kurių teisėms ir (ar) pareigoms ieškinyje reiškiami reikalavimai gali turėti įtakos, galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme, kad dalyvaujantys byloje asmenys galėtų tinkamai ir laiku pasinaudoti procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jie grindžia, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl tik esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali ir privalo pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad ieškinį padavęs asmuo šiuos trūkumus pašalintų. Būtent ieškovui yra suteikta teisė suformuluoti ieškinio reikalavimus, nurodyti juos pagrindžiančias aplinkybes, o tai, ar ieškinys yra pagrįstas, yra sprendžiama nagrinėjant bylą iš esmės. Pirmosios instancijos teismas, 2009 m. kovo 20 d. parengiamojo teismo posėdžio metu nurodęs, kad yra iki galo nesuformuluoti ieškinio reikalavimai, nepasiūlė ir neįpareigojo ieškovo pakeisti ieškinio dalyko (ieškinio reikalavimų), nenurodė, kodėl ieškinio pagrindas yra netikslus ar nesuprantamas. Savo ieškinyje V. Ž. nurodė, kad žemės sklypo, esančio ( - ), detalusis planas, sklypą padalinus į du atskirus sklypus bei sumažinus valstybinės žemės sklypo plotą, nustačius servitutus ir pan., buvo atliktas be poilsio pastato bendraturčių sutikimo. Šiomis aplinkybėmis ieškovas grindžia reikalavimą panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimą dėl šio žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo. Reikalavimui pripažinti ieškovui valstybinės žemės nuomos teisę ne konkurso tvarka pagrįsti ieškovas nurodė, jog, įsigijęs patalpas, jis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 pagrindu įgijo teisę ne konkurso tvarka išsinuomoti valstybinės žemės sklypo dalį pagal poilsio bendraturčių rašytinį susitarimą arba poilsio patalpų valdomą plotą. Ieškovas nurodė, kad atsakovas G. P. tokią jo teisę nepagrįstai suvaržė. Ieškovas taip pat prašė jam priteisti 2/60 dalis visų poilsio namų priklausinių ir pripažinti jam nuosavybės teisę į šiuos daiktus. Šį reikalavimą V. Ž. grindė aplinkybe, jog poilsio pastato priklausiniai nepagrįstai liko naujai suformuotame sklype, o atsakovas G. P., parduodamas poilsio patalpas, pirkėjų neinformavo apie galimą valstybinės žemės nuomos teisę. Šių poilsio namų pirkimo-pardavimo sutarties ieškovas neprašė pripažinti negaliojančia, tad teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai teigia, kad ieškovas turėjo nurodyti aplinkybes, susijusias su šia sutartimi. Ieškovas, teismo prašydamas panaikinti 2002 m. liepos 25 d. leidimą vykdyti statybos darbus Nr. 69 ir perkelti pastato (pirties) pirkėjo teises ir pareigas 2006 m. vasario 21 d, sudarytos sutarties sąlygomis, taip pat pakankamai išsamiai nurodė visas su tuo susijusias faktines aplinkybes. Nors ieškovas galimai nenurodė visų byloje dalyvausiančių asmenų, tačiau teismas turi teisę ir savo iniciatyva įtraukti į bylą trečiuosius asmenis (CPK 47 str.), vienos iš šalių prašymu pakeisti netinkamą šalį tinkama (CPK 45 str.). Tad teismas nepagrįstai, be kita ko, tuo pagrindu, jog ieškovas nurodė ne visus byloje dalyvausiančius asmenis ir jų procesinę padėtį, laikė, jog tolesnis procesas neįmanomas. Taigi, įvertinus V. Ž. pateikto ieškinio atitikimą keliamiems reikalavimams ieškinio turiniui, matyti, kad yra suformuluotas faktinis ieškinio pagrindas, ieškinio dalykas, ieškinio turinys atitinka ieškiniui keliamus bendruosius ir kitus CPK 135 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytus reikalavimus. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio palikimo nenagrinėto klausimą, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui išspręsti faktinių aplinkybių, neteisingai taikė procesinės teisės normas ir klausimą išsprendė neteisingai. Tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti, o bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

11Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai