Byla 2-2585/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų J. L. , D. L. , atsakovo likviduojamos akcinės bendrovės bankas SNORAS ir trečiojo asmens valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas ieškovės N. L. ieškinys dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo civilinėje byloje Nr. 2-2009-611/2013 pagal ieškovų J. L. , D. L. ir N. L. ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, pareikštą atsakovui likviduojamai akcinei bendrovei bankas SNORAS, trečiasis asmuo valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai J. L. , D. L. ir N. L. kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti negaliojančiomis 2011 m. liepos 18 d. indėlio sertifikato įsigijimo sutartį, sudarytą tarp ieškovų J. L. ir D. L. ir atsakovo LAB bankas SNORAS, taip pat 2011 m. liepos 22 d. indėlio sertifikato įsigijimo sutartį, sudarytą tarp ieškovės N. L. ir atsakovo LAB bankas SNORAS; taikyti restituciją ir grąžinti ieškovams J. L. ir D. L. 5400 EUR į jų banko sąskaitą, grąžinti ieškovei N. L. 30000 EUR į jos banko sąskaitą; tarp ieškovų ir atsakovo susiklosčiusius teisinius santykius pripažinti indėlio sutartimi; priteisti iš atsakovo ieškovams 5 proc. metinių palūkanų už ieškinio sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovai J. L. , D. L. 2011 m. liepos 18 d. atvyko į banką pratęsti terminuotojo indėlio sutarties, tačiau banko darbuotoja pasiūlė indėlio sertifikatą, užtikrindama, kad indėlio sertifikatai buvo apdrausti ir absoliučiai nerizikingi. Ieškovai pažymėjo, jog banko darbuotoja nei žodžiu, nei raštu neužsiminė apie tai, jog indėlio sertifikatams negaliojo valstybinis indėlių draudimas. Ieškovė N. L. nurodė, jog 2011 m. liepos 22 d. atvyko į banką padėti dar vieną indėlį. Kadangi banko darbuotojos buvo įtikinta, jog indėlio sertifikatas buvo toks pats saugus kaip indėlis, 2011 m. liepos 22 d. sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį. Ieškovė jautėsi suklaidinta banko darbuotojos, kadangi tik iškėlus atsakovui bankroto bylą sužinojo, jog indėlio sertifikatai nebuvo apdrausti. Ieškovai nurodė, jog nei viename iš atsakovo pateiktų dokumentų nebuvo užsiminta, kad indėlių sertifikatai nėra indėlių draudimo objektas pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą (toliau – IĮIDĮ). Ieškovai nebūtų sudarę ginčijamų sandorių, jei būtų žinoję, jog indėlio sertifikatai nėra apdrausti. Be to, ieškovai indėlio sertifikato sutartis laikė apsimestiniais sandoriais, nes jomis buvo pridengtos indėlio sutartys.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog su ieškovais sudarė Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis. Ieškovams suteikė visa informaciją, apie kurios gavimą ieškovai patvirtino raštu. Atsakovas nesutiko, kad sudarytos indėlio sertifikato įsigijimo sutartys būtų pripažintos negaliojančiomis CK 1.90 ir 1.91 str. pagrindais. Pažymėjo, kad ieškovai pateikė savo kreditorinius reikalavimus atsakovo bankroto byloje, nurodydami, jog sudarė indėlio sertifikato įsigijimo sutartis. Kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti, o ieškovai šios nutarties neskundė, todėl ieškovai patvirtino sudarytas ginčijamas sutartis.

6Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovai buvo pasirašytinai supažindinti su investavimo rizika, sutarčių sąlygos nebuvo klaidinančios. Ieškovai siekė dirbtinai įgyti draudiminę apsaugą. Nesutiko su restitucijos taikymu, kadangi trečiajam asmeniui būtų sukurta prievolė, nors pastarasis niekuomet nedalyvavo ginčo šalių prievoliniuose santykiuose kaip sutarties šalis, nežinojo apie tokių sandorių sudarymą ir negavo draudimo įmokos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovės N. L. ieškinį patenkino iš dalies ir pripažino negaliojančia 2011 m. liepos 22 d. sudarytą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį dėl 30000 EUR vertės indėlio sertifikato įsigijimo. Taikė tarp šalių restituciją ir pripažino ieškovės N. L. sumokėtą 30000 EUR sumą (103584 Lt) ieškovės lėšomis jos mokėjimo sąskaitoje BAB banke SNORAS. Teismas atmetė ieškovų D. L. ir J. L. reikalavimą dėl 2011 m. liepos 18 d. sudarytos indėlio sertifikato įsigijimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir jos pripažinimo terminuoto indėlio sutartimi. Taip pat priteisė lygiomis dalimis iš ieškovų D. L. ir J. L. po 800 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui ir po 200 Lt bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui. Teismas nustatė, jog ieškovai ginčijo sudarytas indėlio sertifikato įsigijimo sutartis CK 1.90 str. ir 1.91 str. nurodytais pagrindais, kadangi jie buvo suklaidinti atsakovo pateiktos klaidinančios informacijos. Be to, ginčijamos sutartis laikė apsimestiniais sandoriais, kadangi šalys sudarinėjo indėlio sutartis. Teismas taip pat nustatė, jog visi ieškovai, sudarydami neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį, atsisakė pateikti informaciją apie save, atsakovas su tokios informacijos nepateikimo pasekmėmis ieškovus supažindino pasirašytinai. Teismas nustatė, jog ieškovai pasirašytinai patvirtino, jog gavo finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymą (toliau – aprašymas) ir veiksmų, kurių bankas ėmėsi siekdamas užtikrinti klientui priklausančių finansinių priemonių ir lėšų saugumą, aprašymo santrauką (toliau – santrauka), su atsakovo nemokumo rizikos ir draudimo taikymo informacija. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į sutarties teksto išdėstymą ir konstrukciją bei tai, kad ieškovų patvirtinimas apie susipažinimą su indėlio sertifikatų emisijos aprašu buvo įtrauktas tarp kitų sutarties sąlygų, laikė nepakankamu įrodymu ieškovų susipažinimui su emisijos aprašu patvirtinimui.

9Teismas ieškovę N. L. laikė vyresnio amžiaus asmeniu, neturinčiu patirties ir būtinų žinių investavimo srityje, todėl pripažino, kad ieškovė dėl savo turimo išsilavinimo, patirties ir amžiaus galėjo netinkamai įvertinti visas galimas rizikas ir netinkamai išreikšti valią. Teismas atsižvelgė į tai, jog neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartis ir indėlio sertifikato įsigijimo sutartis buvo sudarytos tą pačią dieną. Neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartyje atsakovas informavo ieškovę N. L. apie atsakovo įsipareigojimų draudimą IĮIDĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Vykdant minėta sutartį, buvo sudaryta indėlio sertifikato įsigijimo sutartis, kurioje tiesiogiai nebuvo nurodyta, kad indėlio sertifikatas nebuvo apdraustas IĮIDĮ nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į tai, jog indėlio sertifikatas savo pavadinimu buvo labai panašus į indėlio pavadinimą, laikė, jog ieškovė N. L. galėjo būti suklaidinta dėl sudaromos sutarties sąlygų ir rizikingumo. Taip pat teismas nelaikė pakankamu įrodymu sertifikato įsigijimo sutartyje esančio įrašo apie tai, jog ieškovė buvo supažindinta su emisijos aprašu. Teismas, atsižvelgdamas į įrodymų visumą, darė išvadą, jog atsakovas neįrodė, jog ieškovei tinkamai atskleidė aplinkybę, jog indėlio sertifikatas nėra apdraustas pagal IĮIDĮ nuostatas. Teismas laikė ieškovės suklydimą esminiu, kadangi ieškovė, sudarydama ginčijamą sutartį, tikėjosi, jog indėlio sertifikatas buvo apdraustas, o iš gautų iš atsakovo dokumentų galėjo nesuprasti rizikos, todėl jos su atsakovu sudaryta 2011 m. liepos 22 d. indėlio sertifikato įsigijimo sutartį pripažino negaliojančia.

10Teismas nustatė, jog ieškovė J. L. įgijo aukštąjį neuniversitetinį teisinį išsilavinimą (49 l.), todėl pastarajai taikė CK 1.6 straipsnyje įtvirtintą teisės aktų žinojimo prezumpciją. Taip pat nustatė, jog ieškovas D. L. 2011 m. sausio 13 d. jau buvo sudaręs vieną indėlio sertifikato įsigijimo sutartį, tačiau neįrodinėjo, kad 2011 m. sausio 13 d., indėlio sertifikato pirkimo metu, atsakovas jam neatskleidė visos rizikos bei informacijos. Teismas darė išvadą, jog ieškovas pripažino tinkamą informacijos atskleidimą, todėl sudarydamas 2011 m. liepos 18 d. indėlio sertifikato įsigijimo sutartį, žinojo su tuo susijusią riziką ir indėlio draudimo netaikymą. Teismas įvertinęs minėtų aplinkybių visumą, ieškovų asmenis, jų išsilavinimą ir patirtį, pripažino, kad neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties priedo „Kliento pasirinkimai ir patvirtinimai“ 3 punkto sąlyga ieškovų negalėjo suklaidinti, ieškovai privalėjo suvokti atsakovo nemokumo riziką, taip pat draudimo išmokos nemokėjimą atsakovo nemokumo atveju. Ieškovai neįrodė, jog atsakovas ginčijamos sutarties sudarymo metu juos apgavo ar kad jie suklydo dėl sudaromos sutarties esmės, jog 2011 m. liepos 18 d. indėlio sertifikato įsigijimo sutartimi buvo siekiama pridengti terminuoto indėlio sutartį.

11Teismas, pripažinęs 2011 m. liepos 22 d. sutartį, sudarytą tarp ieškovės N. L. ir atsakovo, negaliojančia, taikė restituciją. Tačiau pakeitė restitucijos būdą, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi atsakovui iškėlė bankroto bylą. Teismas ieškovės už indėlio sertifikatą sumokėtas lėšas (30000 EUR) grąžino į jos sąskaitą, į kurią ieškovė įmokėjo minėtas lėšas atsakovo banke, ir laikė minėtas lėšas banko sąskaitoje pagal banko sąskaitos sutartį, kurioms taikoma draudimo apsauga, neviršijant 100000 eurų atitinkančios sumos litais.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskirajame skunde ieškovai J. L. , D. L. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalį, kuria ieškovų J. L. ir D. L. reikalavimas dėl jų ir atsakovo 2011 m. liepos 18 d. sudarytos indėlio sertifikato įsigijimo sutarties dėl 5400 EUR vertės indėlio sertifikato įsigijimo pripažinimo negaliojančiu ir jos pripažinimo terminuoto indėlio sutartimi atmesti bei dalyje, kuria iš ieškovų J. L. ir D. L. priteista lygiomis dalimis 800 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui ir 200 Lt bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui, ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovų J. L. ir D. L. reikalavimą dėl jų ir atsakovo 2011 m. liepos 18 d. sudarytos indėlio sertifikato įsigijimo sutarties dėl 5400 EUR vertės indėlio sertifikato įsigijimo pripažinimo negaliojančia ir jos pripažinimo terminuoto indėlio sutartimi; taikyti tarp šalių restituciją ir pripažinti ieškovų J. L. ir D. L. sumokėtą 5400 EUR sumą ieškovų J. L. ir D. L. lėšomis jų mokėjimo sąskaitoje BAB bankas SNORAS; priteisti iš atsakovo advokato pagalbai apmokėti turėtas išlaidas, išmokant jas iš atsakovo administravimui skirtų lėšų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas, nurodydamas, jog ieškovė J. L. įgijo aukštąjį neuniversitetinį teisinį išsilavinimą ir dėl to jai turėtų būti taikoma teisės aktų žinojimo prezumpcija, neįvertino aplinkybės, kad ieškovė neturėjo ne tik darbinės patirties finansų rinkoje, bet apskritai darbo patirties. Jos teisės studijų programa – antstolinės institucijos - neturinti nieko bendro su finansinių priemonių rinką reglamentuojančiais teisės aktais. Ieškovė neturėjo specialaus ekonomikos ar investavimo sričių išsilavinimo, taip pat praktinės investavimo patirties. Teisinio neuniversitetinio išsilavinimo įgijimas savaime neįrodo aplinkybės, jog ieškovė turėjo suprasti indėlio ir indėlio sertifikatų skirtumus, galimas rizikas atsakovo nemokumo atveju. Kadangi ieškovas D. L. neturi teisinio išsilavinimo, todėl ieškinys turėjo būti tenkinamas bent jau iš dalies, kadangi jam negali būti taikomas CK 1.6 straipsnis.

152. Atsakovas, suteikdamas ieškovei neprofesionalaus kliento kategoriją, privalėjo suteikti visą reikalingą informaciją. Be to, kliento aptarnavimo sutartyje įtvirtinta nuostata, kad atsakovo įsipareigojimai klientui yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Nors atsakovui negali kilti atsakomybė už ieškovų pasirinktą jiems netinkamą finansinę priemonę, tačiau neturi įtakos atsakovo informavimo pareigai, numatytai Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies punktui, 22 straipsnio 7 daliai ir 9 daliai. Be to, ne ieškovai, o atsakovas privalėjo įrodyti, jog pastarasis tinkamai atliko kliento informavimo pareigą

163. Vien tai, jog ieškovas D. L. 2011 m. sausio 13 d. įsigijo iš atsakovo indėlio sertifikatą, neįrodo, jog ieškovas žinojo indėlio ir indėlio sertifikato sąvokų skirtumus bei galimas rizikas. Tuo metu, kai ieškovas įsigijo iš atsakovo 30147 EUR vertės indėlio sertifikatą, atsakovui nebuvo iškelta bankroto byla, todėl indėlių sertifikato draudimo klausimas iki atsakovo bankroto bylos nebuvo iškilęs ir ieškovas nežinojo, kad indėlio sertifikatai nėra apdrausti. Teismas nepagrįstai nurodė, jog sudarant ginčijamą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį ieškovui jau buvo žinomos su tuo susijusios rizikos.

174. Ieškovai nuo 2009 m. gruodžio 24 d. pratęsdavo terminuotojo indėlio sutartį, toks ieškovų veiksmų nuoseklumas įrodo, kad 2011 m. liepos 18 d. ieškovai eilinį kartą buvo atvykę pas atsakovą pratęsti terminuotojo indėlio sutarties. Be to, indėlių sertifikatas – vertybinis popierius, t.y. savo esme daug sudėtingesnis finansinis instrumentas, todėl neprofesionalius investuotojus konsultuoti vertybinių popierių įsigijimo klausimais gali tik specialią kvalifikaciją turintys fiziniai asmenys – finansų makleriai. Tuo tarpu, atsakovą atstovavo finansų maklerio kvalifikacijos neturintis asmuo.

18Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalį, kuria iš dalies patenkintas ieškovės N. L. ieškinys, ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį atmesti. Iš ieškovės N. L. priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Byloje nėra surinkta įrodymų, patvirtinančių ieškovės esminį suklydimą jai sudarant nuginčijamą sutartį, o teismas priimdamas nutartį rėmėsi vien tik ieškovės deklaratyviais teiginiais ir prielaidomis. Tuo tarpu, atsakovas pateikė teismui įrodymus, kad ieškovė yra susipažinusi su atitinkamu indėlių sertifikatų išleidimo bendrųjų sąlygų aprašu ir visiškai sutinka su jo sąlygomis.

202. Reikalavimas dėl neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties negaliojimo nebuvo reiškiamas, teismas iš esmės šios sutarties sąlygų netyrė, nors nutartyje pasisakė dėl Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnio 3 ir 5 dalies bei kitų šio įstatymo normų taikymo šalių santykiams. Tuo tarpu, siekiant visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylos aplinkybes, buvo būtina ištirti neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties nuostatas, susijusias su įstatymine atsakovo pareiga suteikti ieškovei visą būtiną informaciją. Taip pat turėjo būti ištirti Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymas, bei veiksmų, kurių atsakovas ėmėsi siekdamas užtikrinti klientui priklausančių finansinių priemonių ir piniginių lėšų saugumą, aprašymas. Kaip skundžiamoje nutartyje nurodyta, ieškovė pasirašytinai patvirtino, kad gavo šiuos aprašymus ir kad susipažino su juose pateikta informacija.

212. Indėlio sertifikatas laikomas nesudėtinga finansine priemone. Nors ieškovė ir yra vyresnio amžiaus, tačiau byloje nėra įrodymų, patvirtinančių ieškovės fizinių ar kitų sugebėjimų sumažėjimą. Teismas taip pat nepripažino ieškovės patvirtinimo apie susipažinimą su aprašu, kuris indėlio sertifikato įsigijimo sutartyje yra pateiktas pastraipoje, kuri yra priešpaskutinė iki sutarties šalių parašų ir nėra nuo jų nutolusi taip, kad šios pastraipos pasirašymo metu ieškovė galėjo nepastebėti. Be to, teismas pripažino, jog ieškovė nepateikė informacijos apie save ir su tokio atsisakymo pasekmėmis ji buvo supažindinta, todėl atsakovas objektyviai neturėjo jokių galimybių išsiaiškinti ieškovės gebėjimų ir tikrųjų ketinimų.

22Atskirajame skunde trečiasis asmuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalį dėl ieškovės N. L. ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Ieškovė ginčo sertifikato sutartyje patvirtino, jog visos sutarties sąlygos su ja buvo aptartos ir paaiškintos prieš pasirašant sutartį, ji su jomis sutiko ir jos išreiškė jos valią. Sertifikato sutarties sąlygos nėra deklaratyvios, todėl bet koks asmuo pasirašytinai išreiškiantis patvirtinimą, jog yra susipažinęs su atitinkamais dokumentais, sandorio sąlygomis ir visa susijusia informacija, negali teisintis nesupratęs tokios sutarties nuostatos esmės. Be to, indėlio sertifikato suma – didelė, todėl ieškovė privalėjo atsižvelgti į sertifikato sumos dydį ir įdėmiai susipažinti su sertifikato sutarties sąlygomis. Ieškovai buvo supažindinti su visomis rizikomis, jie gavo aprašymą, aprašą ir santrauką, kuriuose buvo aiškiai nurodyta, kad indėlių sertifikatas nėra apdraustas. Jeigu atsakovui atlikus nurodytus veiksmus, ieškovai suklydo, toks suklydimas vertintinas kaip suklydimas dėl savo didelio neatsargumo ir vadovaujantis CK 1.90 straipsnio 5 dalimi negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės.

242. Nebuvo pagrindo pakeisti restitucijos būdą. Ieškovė siekė įgyti draudiminę apsaugą. Teismas turėjo tai vertinti kaip ieškovų nesąžiningumo patvirtinimą, kadangi ieškovė restitucija nesiekė atkuri status quo ar grąžinti sandorio šalių į pirminę padėtį, o siekė įgyti teisę reikalauti draudimo išmokos ir sukelti neigiamas pasekmes trečiajam asmeniui. Todėl teismas apskritai neturėjo pagrindo taikyti restitucijos, nes ieškovės indėlio sertifikatas nėra draudimo objektas, todėl atsakovas nemokėjo draudimo įmokų už ieškovės indėlio sertifikatą.

25Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovai J. L. , D. L. prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalį, kuria ieškovės N. L. ieškinys patenkintas, palikti galioti (215-216 l.).

26Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą ieškovai J. L. , D. L. prašo trečiojo asmens atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarties dalį, kuria ieškovės N. L. ieškinys patenkintas, palikti galioti (218-220 l.).

27Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą atsakovas prašo trečiojo asmens atskirąjį skundą tenkinti (213-214 l.).

28Atsiliepime į ieškovų J. L. , D. L. atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas (221-224 l.).

29Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo prašymas, kuriame atsakovas prašo prijungti prie nagrinėjamos bylos dokumentus, patvirtinančius atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidais, bei atmetus ieškinį priteisti iš ieškovų atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Ieškovų J. L. , D. L. atskirasis skundas tenkintinas, atsakovo LAB bankas SNORAS ir trečiojo asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirieji skundai netenkinti.

32Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria ieškovės N. L. ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovų J. L. , D. L. reikalavimas atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

33Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo AB banko „Snoras“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas Neil Hunter Cooper, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi atsakovas buvo pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

34Nagrinėjamu atveju 2011 m. liepos 18 d. ieškovai J. L. ir D. L. su atsakovu sudarė indėlio sertifikato sutartį Nr. S010219 (37 l.). 2011 m. liepos 22 d. ieškovė N. L. ir atsakovas sudarė neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartį (45-46 l.) bei indėlio sertifikato įsigijimo sutartį Nr. S010248 (47 l.). Ieškovai, būdama neprofesionalūs klientai, kreipėsi į teismą prašydami pripažinti negaliojančiomis 2011 m. liepos 18 d. indėlio sertifikato įsigijimo sutartį, sudarytą tarp ieškovų J. L. ir D. L. ir atsakovo, bei 2011 m. liepos 22 d. indėlio sertifikato įsigijimo sutartį, sudarytą tarp ieškovės N. L. ir atsakovo.

35CK 1.90 straipsnis reglamentuoja dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindus. Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra konstatavęs, kad CK 1.90 straipsnyje įtvirtinto pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu taikymo sąlygos yra tokios: 1) turi būti konstatuotas suklydimo faktas; 2) suklydimas turi būti kvalifikuotas kaip esminis; 3) suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2012). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad bankui pagal CK 6.719 straipsnio 1 dalį kaip paslaugų teikėjui kyla pareiga prieš sudarant sutartį suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui. Be to, suteikęs ieškovui neprofesionalaus kliento kategoriją, bankas prisiima prievolę aiškiai ir suprantamai suteikti visą reikiamą informaciją, kurios pagrindu klientas galėtų suprasti siūlomų finansinių priemonių esmę ir joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus (FPRĮ 22 str., 3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

36Teisėjų kolegijos vertinimu, vien tai, jog pasirašydami indėlio sertifikato įsigijimo sutartis, ieškovai patvirtino, kad visos sutarties sąlygos su jai buvo aptartos ir paaiškintos prieš pasirašant sutartis, pastarieji su jomis sutiko ir jos išreiškė ieškovų valią, taip pat ieškovai susipažino su aprašu ir visiškai sutiko su jo sąlygomis, neturi įtakos atsakovo LAB bankas SNORAS informavimo pareigai, numatytai FPRĮ 22 straipsnio 3 dalyje (CPK 185 str.; FPRĮ 22 str. 7 d., 9 d.). Teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant apelianto, kaip finansų maklerio įmonės, veiksmus atliekant FPRĮ 22 straipsnyje jam numatytą pareigą - aiškiai ir suprantamai suteikti klientui visą informaciją, kurios pagrindu jis galėtų suprasti siūlomų finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką, ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus - svarbu įvertinti, ar banko klientui pateikta informacija buvo aiški ir nedviprasmiška, ir ar ja remdamasis asmuo, kuris nėra profesionalus investuotojas, galėjo priimti sprendimą, suvokdamas galimų padarinių riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

37Byloje nustatyta, jog ieškovė J. L. yra įgijusi aukštąjį neuniversitetinė teisinį išsilavinimą (49 l.), ieškovas D. L. 2011 m. sausio 12 d. buvo sudaręs terminuotojo indėlio sutartį (27 l.). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškovų išsilavinimą ir patirtį, darė išvadą, jog ieškovai J. L. ir D. L. suvokė atsakovo nemokumo rizikos egzistavimą. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija negali sutikti. Vien tai, jog ieškovė J. L. turi teisinį išsilavinimą, ieškovas D. L. jau buvo sudaręs terminuotojo indėlio sutartį nesudaro pagrindo manyti, jog ieškovai yra profesionalūs investuotojai, turintys specialių žinių investavimo, finansų srityse, privalantis suprasti ir numatyti riziką atsakovo nemokumo atveju. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas neįsigilino į visas byloje esančias aplinkybes, todėl nepagrįstai atmetė ieškovų D. L. ir J. L. reikalavimą dėl 2011 m. liepos 18 d. sudarytos indėlio sertifikato įsigijimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir jos pripažinimo terminuoto indėlio sutartimi. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog 2011 m. liepos 18 d. indėlio sertifikato įsigijimo sutartis, sudaryta tarp ieškovų J. L. bei D. L. ir atsakovo LAB bankas SNORAS, pripažintina negaliojančia, tarp ieškovų J. L. bei D. L. ir atsakovo LAB bankas SNORAS susiklostę teisiniai santykiai pripažintini indėlio sutartimi.

38Nagrinėjamu atveju atsakovas LAB bankas SNORAS nurodo, jog indėlio sertifikatas laikomas nesudėtinga finansine priemone. Teisėjų kolegijos nuomone indėlio sertifikato, kaip finansinės priemonės sudėtingumas vertintinas kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į jį sudarančio asmens patirtį bei žinias būtent šioje srityje. Byloje nustatyta, jog ieškovė N. L. – vyresnio amžiaus asmuo, neturinti patirties ir būtinų žinių investavimo srityje. Be to, nei neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutartyje, nei indėlio sertifikato įsigijimo sutartyje nėra nuostatos, kad indėlio sertifikatai nėra draudžiami. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovas LAB bankas SNORAS tinkamai neatskleidė atsakovo nemokumo rizikos, todėl ieškovei N. L. kaip vidutiniškai apdairiai ir rūpestingai neprofesionaliai klientei buvo sudarytas pagrindas tikėtis, kad indėlio sertifikatas buvo apdraustas (CPK 185 str.). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovei N. L. suteikta informacija dėl indėlio sertifikato rizikos atsakovo nemokumo atveju buvo neaiški ir neišsami, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės suklydimą laikė esminiu ir pagrįstai 2011 m. liepos 22 d. indėlio sertifikato įsigijimo sutartį pripažino negaliojančia (CK 1.90 str. 1, 4 d.; CPK 185 str.).

39Pagal CK 1.90 straipsnio 3 dalį, jeigu iš esmės suklydus sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, taikomos CK 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurias, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o, kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, - atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Teisėjų kolegija pažymi, jog trečiojo asmens argumentai, jog ieškovė N. L. restitucijos institutu siekė įgyti teisę reikalauti draudimo išmokos ir sukelti neigiamas pasekmes trečiajam asmeniui, laikyti nepagrįstais.

40Atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, todėl jis negali būti įpareigotas grąžinti ieškovams lėšas, nes tai prieštarautų ĮBĮ nustatytai atsiskaitymo su bankrutavusios įmonės (banko) kreditoriais tvarkai (ĮBĮ 35 str.; Bankų įstatymo 87 str.). Be to, jeigu ieškovai nebūtų sudarę ginčo sutarčių, jų teisinis statusas būtų analogiškas banko sąskaitų turėtojų statusui, o tokiose sąskaitose esančios piniginės lėšos laikytinos apdraustomis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo nustatyta tvarka, todėl joms būtų taikoma draudimo apsauga (IĮIDĮ 3 str. 1 d.). Dėl šios priežasties, pripažinus negaliojančiomis indėlio sertifikato įsigijimo sutartis, yra pagrindas spręsti, jog taikant restituciją, ieškovams J. L. ir D. L. sumokėta 5400 EUR suma grąžinama į ieškovų mokėjimo sąskaitą LAB bankas SNORAS, kuriai taikoma nustatyta draudimo apsauga. Taip pat ieškovei N. L. sumokėta 30000 EUR suma grąžinama į ieškovės mokėjimo sąskaitą LAB bankas SNORAS, kuriai taikoma nustatyta draudimo apsauga (CK 6.145, 6.147 str.).

41Ieškovai J. L. ir D. L. atskirajame skunde prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kartu su atskiruoju skundu pateikė 2013 m. rugsėjo 23 d. sąskaitą ir 2013 m. rugsėjo 24 d. sąskaitos išrašą, patvirtinantį, kad D. L. sumokėjo 4000 Lt advokato paslaugoms apeliacinės instancijos teisme (221-222 l.). Patenkinus ieškovų J. L. , D. L. atskirąjį skundą, iš atsakovo ieškovui D. L. priteistina 4000 Lt suma advokato išlaidoms atlyginti apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovo ir trečiojo asmens prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestini CPK 93 straipsnio 1 dalies pagrindu.

42Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, teisėjų kolegija nepasisako, kadangi jie nėra susiję su ginčijama nutartimi.

43Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovų J. L. , D. L. atskirasis skundas tenkintinas, atsakovo LAB bankas SNORAS ir trečiojo asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirieji skundai netenkinti.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį iš dalies pakeisti;

46Nutarties dalį, kuria atmestas ieškovų J. L. ir D. L. reikalavimas dėl jų ir LAB banko SNORAS 2011-07-18 sudarytos indėlio sertifikato įsigijimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir kuria iš ieškovų D. L. ir J. L. priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti.

47Ieškovų J. L. bei D. L. ieškinį tenkinti iš dalies, pripažinti jų ir atsakovo LAB bankas SNORAS 2011 m. liepos 18 d. sudarytą indėlio sertifikato įsigijimo sutartį Nr. S010219 dėl 5400 EUR vertės indėlio sertifikato įsigijimo negaliojančia. Taikyti tarp šalių restituciją ir pripažinti ieškovams J. L. bei D. L. sumokėtą 5400 EUR sumą ieškovų lėšomis jų mokėjimo sąskaitoje BAB bankas SNORAS.

48Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

49Priteisti iš atsakovo LAB bankas SNORAS ieškovui D. L. , a.k. ( - ) 4000 Lt advokato išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai J. L. , D. L. ir N. L. kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog su... 6. Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovai buvo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovės N. L.... 9. Teismas ieškovę N. L. laikė vyresnio amžiaus asmeniu, neturinčiu patirties... 10. Teismas nustatė, jog ieškovė J. L. įgijo aukštąjį neuniversitetinį... 11. Teismas, pripažinęs 2011 m. liepos 22 d. sutartį, sudarytą tarp ieškovės... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskirajame skunde ieškovai J. L. , D. L. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1. Teismas, nurodydamas, jog ieškovė J. L. įgijo aukštąjį... 15. 2. Atsakovas, suteikdamas ieškovei neprofesionalaus kliento kategoriją,... 16. 3. Vien tai, jog ieškovas D. L. 2011 m. sausio 13 d. įsigijo iš atsakovo... 17. 4. Ieškovai nuo 2009 m. gruodžio 24 d. pratęsdavo terminuotojo indėlio... 18. Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013... 19. 1. Byloje nėra surinkta įrodymų, patvirtinančių ieškovės esminį... 20. 2. Reikalavimas dėl neprofesionalaus kliento aptarnavimo sutarties negaliojimo... 21. 2. Indėlio sertifikatas laikomas nesudėtinga finansine priemone. Nors... 22. Atskirajame skunde trečiasis asmuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 23. 1. Ieškovė ginčo sertifikato sutartyje patvirtino, jog visos sutarties... 24. 2. Nebuvo pagrindo pakeisti restitucijos būdą. Ieškovė siekė įgyti... 25. Atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą ieškovai J. L. , D. L. prašo... 26. Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą ieškovai J. L. , D. L.... 27. Atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą atsakovas prašo trečiojo... 28. Atsiliepime į ieškovų J. L. , D. L. atskirąjį skundą atsakovas prašo jį... 29. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo prašymas, kuriame atsakovas... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 31. Ieškovų J. L. , D. L. atskirasis skundas tenkintinas, atsakovo LAB bankas... 32. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d.... 33. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismo... 34. Nagrinėjamu atveju 2011 m. liepos 18 d. ieškovai J. L. ir D. L. su atsakovu... 35. CK 1.90 straipsnis reglamentuoja dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo... 36. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien tai, jog pasirašydami indėlio sertifikato... 37. Byloje nustatyta, jog ieškovė J. L. yra įgijusi aukštąjį... 38. Nagrinėjamu atveju atsakovas LAB bankas SNORAS nurodo, jog indėlio... 39. Pagal CK 1.90 straipsnio 3 dalį, jeigu iš esmės suklydus sudarytas sandoris... 40. Atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, todėl jis... 41. Ieškovai J. L. ir D. L. atskirajame skunde prašė priteisti bylinėjimosi... 42. Dėl kitų atskirtajame skunde išdėstytų argumentų, teisėjų kolegija... 43. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį iš dalies pakeisti;... 46. Nutarties dalį, kuria atmestas ieškovų J. L. ir D. L. reikalavimas dėl jų... 47. Ieškovų J. L. bei D. L. ieškinį tenkinti iš dalies, pripažinti jų ir... 48. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 49. Priteisti iš atsakovo LAB bankas SNORAS ieškovui D. L. , a.k. ( - ) 4000 Lt...