Byla A-63-3245-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Sigitui Kurpiui, atsakovo atstovui Egidijui Šinkūnui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Jodema“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Jodema“ skundą atsakovui Utenos rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Jodema“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Jodema“, Bendrovė) skundu (b. l. 2 – 4) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba) 2010 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. TS-274 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ (toliau – ir Sprendimas) dalyje dėl UAB „Jodema“ prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo (Sprendimo 1 dalies 1.1 ir 1.2 punktai).

5Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas Tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimas, apribojęs Bendrovei prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, yra nepagrįstas, diskriminacinio pobūdžio, sudarantis nevienodas konkurencijos su kitais ūkio subjektais, vykdančiais analogišką veiklą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, sąlygas. Teigė, kad priimant sprendimą, nebuvo atsižvelgta į tai, jog Bendrovei priklausančių objektų, esančių ( - ), ir ( - ), veikla šių vietovių kriminogeninės padėties niekaip neįtakojo. Teigė, kad, priešingai, Bendrovė ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama užkirsti kelią galimiems teisės pažeidimams: sumontavo stebėjimo kameras, įrengė signalizaciją. Todėl iškilus konfliktinėms situacijoms, darbuotojai iškart kviesdavo policijos pareigūnus, kad būtų išvengta visuomenės rimties ir saugumo pažeidimų. Nurodė, kad faktą, jog Sprendimas yra neobjektyvus, įrodo tai, kad klausimas dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo Bendrovei buvo pradėtas spręsti po to, kai buvo nutraukta sutartis su Viešosios policijos apsaugos tarnybos Utenos skyriumi ir įmonei priklausančius objektus ėmė saugoti kita saugos bendrovė. Tačiau nėra jokio pagrindo teigti, kad Bendrovės vykdyta prekyba alkoholiniais gėrimais nakties metu sąlygojo muštynių kilimą, neblaivių vairuotojų skaičiaus didėjimą. Taryba neatsižvelgė, kad policijos komisariato nurodyti konkretūs įvykiai buvo kilę iki 20 val., kad šioje teritorijoje veikia kiti barai bei parduotuvės, kuriose taip pat vyksta naktinė prekyba alkoholiniais gėrimais. Akcentavo, kad priimti sprendimai neigiamai paveikė Bendrovės veiklą, nes apribojus prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, UAB „Jodema“ ėmė dirbti nuostolingai ir teko sustabdyti ( - ) buvusio baro veiklą.

6Utenos rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 42 – 44) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad ginčijamas Sprendimas priimtas, atsižvelgus į gautą Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2010 m. rugsėjo 17 d. raštą „Dėl įmonių, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais, darbo laiko sutrumpinimo“ bei Aplinkos apsaugos, socialinių ir sveikatos reikalų komiteto siūlymą sutrumpinti įmonių, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais, prekybos laiką iki 22 val. Klausimas dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo buvo svarstytas Tarybos posėdyje, dalyvaujant pareiškėjo atstovams. Nurodė, kad Tarybos posėdžio metu buvo vertinami ne tik Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pateikti duomenys, bet ir savivaldybėje bei kai kurių Tarybos narių gauti ( - ) kaimo gyventojų skundai dėl triukšmo ir muštynių bei pareiškėjo atstovų pasisakymai.

8II.

9Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 25 d. sprendimu (b. l. 178 – 182) pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, panaikino Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-274 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ 1.2 punktą, kuriuo UAB „Jodema“ bare, esančiame ( - ), apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8 val. 00 min. iki 22 val. 00 min., skundo reikalavimą dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-274 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ 1.1 punkto, kuriuo UAB „Jodema“ kavinėje, esančioje ( - ), apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8 val. 00 min. iki 22 val. 00 min., panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą.

10Teismas, spręsdamas ginčą, nustatė, kad Utenos rajono savivaldybės administracija pareiškėjui UAB „Jodema“ 2009 m. gruodžio 15 d. išdavė licenciją Nr. 484, suteikusią teisę visą parą pardavinėti alkoholinius gėrimus kavinėje, esančioje ( - ), o 2010 m. birželio 29 d. – licenciją Nr. 497, suteikusią teisę prekiauti alkoholiu bare, esančiame ( - ). Utenos rajono savivaldybės administracijoje 2010 m. rugsėjo 20 d. buvo gautas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštas Nr. 89-S-11749 „Dėl įmonių, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais, darbo laiko sutrumpinimo“ su pasiūlymu apriboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką UAB „Jodema“ ir dar vienam ūkio subjektui. Utenos rajono savivaldybės taryba 2010 m. spalio 28 d. posėdyje priėmė sprendimą Nr. TS-274, kurio 1.1 punktu UAB „Jodema“ apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8.00 val. iki 22.00 val. kavinėje, esančioje ( - ), o 1.2 punktu – bare, esančiame ( - ). Teismas vadovavosi Alkoholio kontrolės įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 4 punktu, 10 punktu, 11 punktu, 18 straipsnio 9 dalimi. Teismas pastebėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalies vietos savivaldybių taryboms suteikta diskrecijos teisė yra plati, tačiau ne absoliuti, todėl ją įgyvendinant negali būti piktnaudžiaujama suteiktais įgaliojimais, turi būti laikomasi viešojo administravimo srityje taikomų objektyvumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų bei administracinių sprendimų priėmimo tvarkos procedūrinių reikalavimų (2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444-196-2008). Remdamasis nurodytomis teisės normų nuostatomis, teismas padarė išvadą, kad savivaldybės taryba, veikdama bendruomenės interesais ir vykdydama teisės aktais pavestas funkcijas, privalo reaguoti į Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje išvardintų organizacijų, institucijų ir įstaigų pareikštas nuomones ir pasiūlymus dėl neigiamų su prekyba alkoholiniais gėrimais susijusių faktų ir gali apriboti ūkio subjektui alkoholio pardavimo laiką. Pagal nurodytos teisės normos prasmę, policijos komisariato siūlymas negali būti laikomas privalomu savivaldybės įgaliotai institucijai, todėl ji, priimdama sprendimą, yra įpareigota įvertinti visas reikšmingas aplinkybes, o priimamą sprendimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo turi pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomas poveikio priemones – motyvuoti (Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.). Teismas atkreipė dėmesį, kad Utenos rajono savivaldybės taryboje klausimas dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo pareiškėjui UAB „Jodema“ buvo svarstomas ir sprendimas priimtas, atsižvelgus į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato rašte Nr. 89-S-11749 „Dėl įmonių, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais, darbo laiko sutrumpinimo“ nurodytus faktus apie per 2010 m. sausio 1 d. – 2010 m. rugpjūčio 15 d. laikotarpį UAB „Jodema“ priklausančioje kavinėje, esančioje ( - ), užregistruotus apsaugos signalizacijos suveikimus, administracinius teisės ir kitokius teisės pažeidimus, nakties metu gaunamus pranešimus dėl keliamo triukšmo, neblaivių asmenų konfliktų ir muštynių, taip pat prie ( - ), esančio Bendrovės baro 2010 m. birželio 24 d. ir 2010 m. liepos 5 d. įvykusias muštynes bei suformuluotą pasiūlymą. Taryba minėtą Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštą ginčijamo Sprendimo preambulėje nurodė kaip šaltinį, patvirtinantį priimamo individualaus administracinio akto 1.1 ir 1.2 punktus pagrindžiančius faktus. Teismas pastebėjo, jog iš Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nuosprendžio matyti, kad, išnagrinėjus baudžiamąją bylą Nr. 1-268-455-2010, buvo nustatyta, jog G. R., veikdamas kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, 2010 m. liepos 5 d., apie 19 val. 30 min. viešoje vietoje, prie parduotuvės, esančios ( - ), pažeidė viešąją tvarką bei dėl chuliganiškų paskatų sutrikdė asmeniui sveikatą, t. y. įvykdė Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 284 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas. Įvertinęs Utenos rajono apylinkės teismo nustatytas aplinkybes, teismas laikė, jog vien tas faktas, kad incidentas kilo prie pareiškėjui priklausančios parduotuvės-baro, nesudaro pagrindo teigti, kad aukščiau nurodytos nusikalstamos veikos yra susijusios su UAB „Jodema“ bare vykdyta prekyba alkoholiniais gėrimais ir ypatingai – su nakties metu vykdyta veikla. Be to, atsižvelgęs į licencijos Nr. 497 išdavimo datą, teismas sprendė, kad Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato rašte Nr. 89-S-11749 nurodyti duomenys apie 2010 m. birželio 24 d. prie baro įvykusias muštynes apskritai negali būti siejami su UAB „Jodema“, kadangi pareiškėjas minėtame bare tik nuo 2010 m. birželio 29 d. pradėjo prekybą alkoholiniais gėrimais. Analogiška išvada daroma ir įvertinus duomenis apie 2009 m. gruodžio mėn. – 2010 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu ( - ), įvykdytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei juos patvirtinančius nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose. Remdamasis šiais duomenimis ir dokumentais, teismas sprendė, jog dalis teisės pažeidimų yra įvykdyti arba iki išduodant UAB „Jodema“ licenciją Nr. 497 (2010 m. balandžio 26 d., 2010 m. sausio 9 d.), arba pagal savo pobūdį (Kelių eismo taisyklių 14 p., 32.1 p.) negali būti laikomi įtakoti alkoholinių gėrimų vartojimo. Atkreipė dėmesį, jog iš Tarybos 2010 m. spalio 28 d. posėdžio protokolo Nr. 10 matyti, kad Tarybos nariams buvo pateikta informacija apie gautus keturis Utenos rajono ( - ) gyventojų skundus dėl muštynių ir triukšmo UAB „Jodema“ bare. Atsakovo atstovė paaiškino, kad šie skundai buvo gauti telefonu, jie nebuvo registruoti. Teismui nebuvo pateikta duomenų, jog Utenos rajono savivaldybė, gavusi minėtus skundus, būtų atlikusi išsamų jų tyrimą ir surinkusi medžiagą, kurios duomenys pagrįstai leistų teigti, kad šiuose skunduose nurodyti įvykiai yra susiję su UAB „Jodema“ ( - ) esančiame bare nuo 2010 m. birželio 29 d. vykdyta prekyba alkoholiniais gėrimais. Bylos nagrinėjimo metu iš Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato papildomų duomenų apie prie šio baro ir jo prieigose įvykdytus viešosios tvarkos ir rimties, visuomeninės dorovės pažeidimus nebuvo gauta. Teismas pažymėjo, jog konstituciniai teisingumo ir teisinės valstybės principai, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte nurodytas proporcingumo principas, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principas nustato, kad viešojo administravimo subjektų priimami administraciniai aktai, kuriais apribojamos asmens teisės, turi būti ne tik pagrįsti įstatymais, bet ir atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, o jais taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos pagrįstiems administravimo tikslams ir neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, be to, savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių. Teismas, remdamasis aukščiau išdėstytu, pripažino, jog Tarybos sprendimas apriboti UAB „Jodema“ bare, esančiame ( - ), prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 8.00 val. iki 22.00 val. nėra pagrįstas objektyviai nustatytais konkrečiais faktais ir prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Dėl šių priežasčių Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-274 1.2 punktą teismas pripažino neteisėtu. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pateiktame rašte Nr. 89-S-11749 yra nurodyti duomenys, jog laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 15 d. UAB „Jodema“ priklausančioje kavinėje, esančioje ( - ), 17 kartų suveikė apsaugos signalizacija (13 kartų – nakties metu); nakties metu keletą kartų prie šios įmonės įvyko muštynės, įvykdytas vienas plėšimas ir 4 vagystės; nakties metu buvo gaunami pranešimai dėl keliamo triukšmo, neblaivių asmenų konfliktų ir muštynių; prie kavinės padaroma administracinių teisės pažeidimų, taip pat ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų – sukeliami eismo įvykiai, transporto priemones vairuoja neblaivūs vairuotojai ir kt. Duomenis apie prie Bendrovei priklausančios kavinės nakties metu nuolat sulaikomus neblaivius asmenis, vairuojančius transporto priemones ar savo elgsena įžeidinėjančius žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę, taip pat patvirtina Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato papildomai pateikti administracinių teisės pažeidimų protokolai ir nutarimai, policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai. Teismas paminėtus rašytinius įrodymus vertino kaip nekeliančius abejonių dėl jų teisingumo ir objektyvumo. Pažymėjo, jog pareiškėjas įrodymų, paneigiančių nurodytus faktus, nepateikė. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Jodema“ kavinė yra įsikūrusi greta pagrindinių ir judrių Utenos miesto gatvių (( - )) sankryžos, šalia Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų rajono, išsidėsčiusio tarp ( - ). Teismo vertinimu, nurodyti duomenys leidžia teigti, jog pareiškėjo nakties metu vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais darė neigiamą įtaką viešajai tvarkai ir rimčiai, kėlė grėsmę eismo, visuomenės bei pačios kavinės darbuotojų saugumui. Todėl, teismo nuomone, Taryba pagrįstai apribojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, taip įgyvendindama teisėtus ir visuomeniškai reikšmingus tikslus – užtikrinti miesto bendruomenės saugumą, viešąją tvarką ir rimtį, ypač poilsiui skirtu nakties metu, žmogaus sveikatos apsaugą. Byloje taip pat nustatyta, kad Taryba prekybos alkoholiniais gėrimais laiką apribojo ne tik UAB „Jodema“, bet ir dar vienam Utenos mieste prekybą alkoholiniais gėrimais veiklą vykdančiam ūkio subjektui (Sprendimo 1.3 p.), o Sprendimo priėmimas buvo inicijuotas būtent Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nurodyto subjekto – policijos komisariato, o ne kurio nors iš Utenos rajono savivaldybės administravimo subjektų. Dėl šių priežasčių teismas nepagrįstais pripažino pareiškėjo atstovų argumentus, jog priimdama Sprendimą, Taryba veikė šališkai ir neobjektyviai, pažeisdama Konkurencijos įstatymą, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus, t. y. turėdama tikslą alkoholinių gėrimų pardavimo laiką apriboti tik UAB „Jodema“ bei sudarydama kitiems ūkio subjektams palankesnes sąlygas verstis prekyba alkoholiniais gėrimais. Be to, atkreipė dėmesį, jog UAB „Jodema“ kėlė klausimą dėl Aplinkos apsaugos, socialinių reikalų ir sveikatos reikalų komiteto 2010 m. spalio 4 d. posėdžio teisėtumo. Teismo nuomone, pareiškėjo atstovai teiginius šiuo klausimu iš esmės grindė tik spėjimais ir abejonėmis. Viešosios įstaigos „Utenos ligoninė“ dokumentų duomenys apie Tarybos narių P. T. ir A. G., aukščiau nurodyto komiteto narių, dalyvavimą 2010 m. spalio 4 d. vykusiose operacijose laiką, teismo nuomone, nesudaro pakankamo pagrindo abejoti Aplinkos apsaugos, socialinių reikalų ir sveikatos reikalų komiteto 2010 m. spalio 4 d. vykusio posėdžio eigos ir jame priimto nutarimo teisėtumu. Įvertinęs byloje pateiktus kitus rašytinius dokumentus apie Tarybos 2010 m. spalio 28 d. posėdžio organizavimą, teismas nenustatė, jog Taryba, priimdama ginčijamą Sprendimą, būtų pažeidusi galiojančias teisės normas, nesilaikiusi tokiems administraciniams aktams priimti nustatytų procedūrų. UAB „Jodema“ atstovas S. Kurpis dalyvavo Tarybos 2010 m. spalio 28 d. posėdyje, jam buvo suteikta galimybė pasisakyti svarstomu klausimu dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo Bendrovės valdomoms įmonėms. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas pareiškėjo argumentus apie Sprendimo priėmimo procedūrų pažeidimą pripažino nepagrįstais. Esant nustatytoms aplinkybėms bei jas patvirtinantiems įrodymams, teismas pripažino, jog Tarybos sprendimas apriboti UAB „Jodema“ kavinėje, esančioje ( - ), prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 8.00 val. iki 22.00 val. yra pagrįstas objektyviais faktais ir neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Atsižvelgus į valstybės ir savivaldybių vykdomą politiką alkoholio kontrolės srityje, teismo nuomone, prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas pareiškėjui nelaikytinas neproporcingu ar nepagrįstai ribojančiu verslo subjekto veiklą.

11III.

12Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 185 – 188) prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimą dalyje, kurioje atmestas skundas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą šioje dalyje tenkint; kitoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

131. Teismas be pagrindo pripažino nepagrįstais pareiškėjo argumentus dėl atsakovo šališkumo, neobjektyvumo, Konkurencijos įstatymo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų pažeidimo. Pareiškėjas 2011 m. kovo 16 d. teismo posėdyje pateikė teismui Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2011 m. vasario 3 d. raštą kuriame, atsakant į pareiškėjo atstovės prašymą, pateikiama informacija apie teisės pažeidimus, užfiksuotus kitose įmonėse, kurios Utenos mieste prekiauja alkoholiniais gėrimais po 22 val. Nežiūrint į tai, minėtame rašte išvardintų įmonių, skirtingai nei pareiškėjo, prekybos alkoholiu laikas neapribotas. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad prieš priimant ginčijamą Sprendimą, buvo analizuojama situacija kitose alkoholiniais gėrimais po 22 val. prekiaujančiose Utenos miesto įmonėse ir prie jų. Be to, teismas netenkino pareiškėjo prašymą į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu patraukti Utenos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.

142. 2011 m. vasario 24 d. teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pareiškė teismui prašymą išreikalauti iš Utenos rajono savivaldybės tarybos duomenis apie visas išduotas ir posėdžio dienai galiojančias licencijas, suteikiančias teisę prekiauti alkoholiu po 22.00 val. Utenos mieste, bei duomenis apie tai, ar kažkam buvo išduotos licencijos po skundžiamo akto priėmimo, t. y. po 2010 m. spalio 28 d. Teismas visiškai nepagrįstai šio prašymo netenkino bei nurodė, kad tokie duomenys yra pertekliniai ir neturi tiesioginio betarpiško ryšio su nagrinėjamu ginču. To paties teismo posėdžio metu teismas atmetė ir kitą pareiškėjo atstovo prašymą dėl duomenų iš Utenos rajono vyriausiojo policijos komisariato išreikalavimo apie teisės pažeidimus kitose alkoholiu po 22.00 val. prekiaujančiose įmonėse. Šios aplinkybės patvirtina, kad Panevėžio apygardos administracinis teismas nepagrįstai atsisakė, sprendžiant šią bylą, faktinę situaciją nagrinėti ir vertinti vadovaujantis Konkurencijos įstatymo normomis. Tiek pareiškėjas, tiek atsakovas 2011 m. kovo 16 d. teismo posėdžio metu pateikė teismui įrodymus apie tai, kad apribojus pareiškėjui prekybos laiką, tuo pačiu adresu (( - )) kitai įmonei – UAB „Nekilsta“ buvo suteikta teisė prekiauti alkoholiniais gėrimais po 22.00 val. Panevėžio apygardos administracinis teismas, net ir esant byloje įrodymams, patvirtinantiems Konkurencijos įstatymo pažeidimus, ne tik neįžvelgė šių pažeidimų, bet ir dėl pateiktų minėtų įrodymų nepasisakė.

153. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad svarbi yra ir vieta (( - )), kurioje alkoholiu po 22 val. prekiavo pareiškėjas. Šiuos teismo argumentus paneigė net paties atsakovo atstovas, kuris 2011 m. kovo 16 d. teisminių ginčų metu nurodė, kad atsakovas gerai žinodamas pastato ( - ), geografinę vietą, nesvarstė to klausimo uždrausti konkrečioje vietoje prekiauti alkoholiniais gėrimais, ką įstatymas leistų, policijos pasiūlymas buvo dėl UAB „Jodema“ ir UAB ,,RIGI Utena“.

164. Sprendime nepagrįstai nurodyta, kad pareiškėjas tik spėjimais ir abejonėmis grindė teiginius dėl Aplinkos apsaugos, socialinių reikalų ir sveikatos reikalų komiteto 2010 m. spalio 4 d. posėdžio protokolo teisėtumo, kuris buvo vienas iš procesinių dokumentų, priimant skundžiamąjį aktą. Teismui pateikti viešosios įstaigos „Utenos ligoninė“ dokumentų duomenys, kurie įrodo, kad tarybos nariai gydytojai P. T. ir A. G. 2010 m. spalio 4 d. nuo 16 val. dalyvavo operacijoje, todėl negalėjo dalyvauti 2010 m. spalio 4 s. Utenos rajono savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos, socialinių ir sveikatos reikalų komiteto posėdyje, kuris, kaip matyti iš protokolo, vyko nuo 15.30 val. iki 16.00 val., nors protokole nurodyta, kad šie asmenys posėdyje dalyvavo, netgi gydytojas A. G. pirmininkavo.

175. Iš bylos dokumentų, atsakovo atsiliepimo, jo atstovų pasisakymų, akivaizdu, kad ginčijamą sprendimą atsakovas priėmė faktiškai atsižvelgdamas tik į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2010 m. rugsėjo 17 d. raštą. Jokių kitų duomenų atsakovas neanalizavo, situaciją ir policijos raštą vertino tik formaliai. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2010 m. rugsėjo 17 d. rašte pateikta teisės pažeidimų statistika yra kuo nors susijusi su pareiškėjo vykdyta prekyba alkoholiniais gėrimais po 22 val.

18Atsakovas Utenos rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 194 – 195) prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

191. Utenos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, veikdama bendruomenės interesais bei vykdydama teisės aktais pavestas funkcijas, privalėjo reaguoti į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2010 m. rugsėjo 17 d. raštą Nr. 89-S-l 1749 ir apriboti pareiškėjo UAB „Jodema“ kavinėje, esančioje ( - ), prekybos alkoholiniais gėrimais laiką nuo 8.00 val. iki 22.00 val. Atsakovo nuomone, prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas pareiškėjui nelaikytinas neproporcingu ar nepagrįstai ribojančiu verslo subjekto veiklą. Policijos komisariato siūlymas sudaro pakankamą pagrindą taikyti pareiškėjo kavinei prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimus, nes galima daryti išvadą, jog siūlyme nurodytos aplinkybės dėl apsaugos signalizacijos suveikimų, viešosios tvarkos pažeidimų, nusikaltimų egzistuoja ir yra tiesiogiai susijusios su kavinės veikla.

202. Sprendžiant klausimą, ar Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo TS-274 1.1 punktas priimtas galimai pažeidus Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, reikia atkreipti dėmesį, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalis numato būtent išimties suteikimo galimybę, o tai savaime lemia tam tikros grupės išskyrimą. Šio įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgdamos savivaldybių tarybos priima sprendimus, būtent: prekybos vieta, bendruomenės atstovų pareikštos nuomonės, policijos pasiūlymai. Veiksmai, kurių ėmėsi Utenos rajono savivaldybės taryba, rodo, jog savivaldybės taryba atliko visapusišką situacijos vertinimą ir Tarybos sprendimu įtvirtinti laiko apribojimai pareiškėjo kavinei buvo nustatyti atsižvelgus į įstatymo nuostatą, leidžiančią savivaldybės tarybai, esant reikalui, riboti prekybą alkoholiniais gėrimais savivaldybės teritorijoje.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Ginčo dalyku šioje byloje yra Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-274 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ dalies, kuria UAB „Jodema“ kavinei, esančiai ( - ) mieste nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8 val. iki 22 val., teisėtumas ir pagrįstumas.

24Byloje nustatyta, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos pareiškėjui UAB „Jodema“ 2009 m. liepos 22 d. išduota licencija suteikė teisę kavinėje ( - ), prekiauti alkoholiniais gėrimais ištisą parą, vartoti vietoje ir išsinešti (b. l. 7).

25Pareiškėjas, nesutikdamas su Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-274 dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais jam priklausančioje kavinėje ( - ) laiko nustatymo nuo 8 val. iki 22 val., teigia, kad priimti tokį sprendimą apskritai nebuvo objektyvaus faktinio pagrindo, jis neatitinka proporcingumo, lygiateisiškumo principo, sudaro ta pačia ūkine veikla užsiimantiems subjektams nelygias konkuravimo sąlygas.

26Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalis numato, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Nagrinėjamo ginčo kontekste būtina įvertinti, kad Alkoholio kontrolės įstatyme visuma numatytų priemonių, kuriomis siekiama šiame įstatyme numatyto tikslo – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui (AKĮ 1 str. 1 d.), sudaro nuoseklią sistemą nuo licencijos išdavimo (ar atsisakymo išduoti licenciją) iki jos galiojimo panaikinimo, ir kiekvienas kompetentingo subjekto sprendimas šioje grandyje gali būti priimtas tik įvertinus įstatyme numatytas sąlygas.

27Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad AKĮ 18 straipsnio 9 dalyje numatyta savivaldybės diskrecijos teisė riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais apibrėžiama tomis pačiomis sąlygomis, kurios vienodai reikšmingos ir priimant sprendimą neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Įstatyme numatytų sąlygų visetas – prekybos alkoholiniais gėrimais vietos pobūdis, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikšta nuomonė, policijos komisariatų pasiūlymai – reiškia būtent viešojo intereso, visuomenės apsaugą nuo galimų neigiamų prekybos alkoholiu ir jo vartojimo padarinių. Savo paskirtimi tai priemonė atkurti (nustatyti) tinkamą visuomenės ir verslo interesų pusiausvyrą. AKĮ 18 straipsnio 9 dalyje numatytomis sąlygomis suteikiant savivaldos institucijai teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, sudaroma galimybė apginti viešąjį interesą, pašalinti jo pažeidimus, kai išduodant licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais lieka neįvertintos reikšmingos aplinkybės, vėliau nulėmusios visuomenės interesų pažeidimą. Taigi šioje byloje savivaldybė neturi pareigos įrodinėti, ar pareiškėjas nusižengė įstatymo reikalavimams; remiantis aukščiau aptartais argumentais, priimant sprendimą riboti prekybos alkoholiu laiką, pakanka nustatyti remiantis teisės normos dispozicijoje numatytomis sąlygomis viešojo intereso pažeidimą.

28Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įrodinėjimo dalykas dažnai lemia ir įrodinėjimo priemones, kurių pagalba vienos ar kitos aplinkybės byloje gali būti nustatytos; skirtingų faktų bylose nustatymui taikomi nevienodo įrodytumo laipsnio ir įrodymų pakankamumo kriterijai. Jei prekybos alkoholiniais gėrimais subjekto padarytam teisės normų pažeidimui pagrįsti keliami santykinai aukšti įrodinėjimo reikalavimai, dažniausiai turi būti įrodytas ne tik konkretus pažeidimas, objektyvioji jo pusė, bet ir pažeidėjo kaltė, kiti subjektyviosios pusės elementai, tai viešojo intereso pažeidimas gali būti nustatomas remiantis faktiniais duomenimis, kuriems daugiau taikytinas tikėtinumo kriterijus esant juos buvus, negu priešingai (prekybos vieta, gyventojų nuomonė, policijos pasiūlymai). Subjektyvusis nustatomų aplinkybių aspektas dažniausiai pasireiškia kaip tam tikri visuomenės vertybiniai kriterijai (viešoji rimtis, saugi, kultūringa aplinka, kt.).

29Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad Utenos rajono savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą sprendimą, pagrįstai atsižvelgė, kad pareiškėjo kavinė, veikianti ištisą parą, yra gyvenamojoje vietovėje šalia daugiabučių namų; įvertino Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informaciją raštu apie gyventojų pranešimus dėl didelio triukšmo, konfliktų tarp neblaivių asmenų. Pranešime nurodomu laikotarpiu užregistruota 12 kitų viešosios tvarkos pažeidimų, vienas plėšimo atvejis, 4 vagystės. Nėra jokio pagrindo abejoti tokių faktinių duomenų objektyvumu, jais yra pagrindžiamas viešojo intereso pažeidimas, nagrinėjamu atveju pasireiškiantis kaip visuomenei reikšmingų vertybių – viešosios rimties trikdymas, neužtikrinimas saugios, kultūringos aplinkos šalia esančių namų gyventojams, tame tarpe vaikams. Administracinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas akcentavo konkrečių pažeidimų ištyrimo ir teisinio įvertinimo rezultatus, tačiau neatsižvelgė į viešojo intereso pažeidimus ir dėl to liko neįvertinta tinkama visuomenės ir verslo interesų pusiausvyros apsauga. Dėl to skundžiama teismo sprendimo dalis negali būti laikomas teisėta ir pagrįsta, yra keistina (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 142 str. 1 d., 143 str., 57 str.).

30Teisėjų kolegija darydama išvadą, kad Utenos rajono savivaldybės taryba, priimdama sprendimą riboti pareiškėjo kavinės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, jį pagrindė objektyviais duomenimis, patvirtinančiais viešojo intereso pažeidimą, tokiu sprendimu įgyvendino teisės aktais jai priskirtą kompetenciją, tuo pačiu atmeta pareiškėjo skundo argumentą, kad Taryba nesivadovavo objektyvumo principu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas praktiką taikant AKĮ 18 straipsnio 9 dalį, bylose Nr. A261-517/2009, Nr. A756-1047/2009 yra akcentavęs, kad minėta teisės norma neįpareigoja savivaldybės nustatyti ir ištirti atitinkamus teisės pažeidimus kaip prielaidą riboti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką; priimdama sprendimus, ji gali atsižvelgti kad ir į vieną iš įstatyme nurodytų aplinkybių. Savivaldybių tarybos turi geriausią galimybę įvertinti, kokiose vietose prekyba turėtų būti apribojamas prekybos alkoholiu laikas, siekiant pozityvių tikslų, kitų konstitucinių vertybių (visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos, žmogaus sveikatos ir kt.) apsaugos.

31Be aptartųjų argumentų dėl sprendimo pagrįstumo, objektyvumo principų taikymo, pareiškėjas savo skundą grindė argumentais dėl pritaikytos priemonės neproporcingumo bei galimybės lygiomis sąlygomis konkuruoti rinkoje su kitais subjektais nepagrįsto ribojimo. Apeliaciniame skunde nurodė, kad tame pačiame name kaip ir pareiškėjo kavinė, kitai įmonei UAB „Nekilsta“ suteikta teisė prekiauti alkoholiniais gėrimais visą parą, nors ši kavinė taip pat yra netoli tų pačių gyvenamųjų namų, dėl jos veiklos ir lankytojų taip pat gali būti pažeidžiamas viešasis interesas; ginčijamu sprendimu pareiškėjas nepagrįstai diskriminuojamas, o kitas ūkio subjektas įgyja pranašumą.

32Pažymėtina, kad kiekvieno ūkio subjekto veikla, jam taikytini (ar ne) ribojimai vertintini individualiai, todėl šioje byloje negali būti svarstoma, kodėl kitam ūkio subjektui prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimai nebuvo pritaikyti. Tačiau, sprendžiant ar savivaldybės sprendimas atitinka proporcingumo reikalavimus, aplinkybė, kad iš esmės toje pačioje prekybos vietoje panašiomis sąlygomis ta pačia ūkine-komercine veikla užsiimančiam subjektui sudaromos palankesnės verslo sąlygos ir tai nėra siejama su viešojo intereso pažeidimu, laikytina, kad pareiškėjo ginčijama savivaldybės sprendimo dalis neatitinka proporcingumo principų reikalavimų, iš dalies juo buvo nepagrįstai apribota pareiškėjo, kaip ūkio subjekto laisvė lygiomis sąlygomis konkuruoti toje pačioje rinkoje su kitais dalyviais. Nagrinėjamu atveju reikšminga laikytina aplinkybė, kad atsakovas byloje niekaip nepagrindė savo sprendimo konkurencijos ribojimo aspektu, įrodinėjimo požiūriu tai reiškia, kad pareiškėjo teiginiai liko nepaneigti. Kai nėra pakankamai pagrįstas atsakovo sprendimas riboti pareiškėjo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką labiau, negu toje vietovėje jis nustatomas kitiems subjektams, ribojimas vertintinas kaip neproporcingas ir dėl to savivaldybės sprendimas keistinas.

33Teisėjų kolegija, padariusi išvadą, kad 2010 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-274 dalis, kuria UAB „Jodema“ kavinei ( - ), nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8 val. iki 22 val., yra keistina, sprendžia, kad prekybos alkoholiniais gėrimais laikas pareiškėjui nustatytinas: vartoti vietoje-visą parą ir išsinešti nuo 8 iki 22 val.., suteikiant panašias galimybes užsiimti ūkine veikla kartu su kitais toje pačioje rinkoje veikiančiais ūkio subjektais.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Apeliacinį skundą iš dalies patenkinti. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimą pakeisti, pareiškėjo UAB „Jodema“ skundą patenkinti iš dalies. 2010 m. spalio 28 d.Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-274 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“1 dalies 1 punktą, kuriuo UAB „Jodema“ kavinei ( - ), nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8 val. iki 22 val., pakeisti ir UAB „Jodema“ kavinei ( - ) nustatyti alkoholinių gėrimų pardavimo laiką: vartoti vietoje- visą parą, išsinešti nuo 8 val. iki 22 val..

36Kitą pareiškėjo skundo dalį atmesti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Jodema“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas Tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimas,... 6. Utenos rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l.... 7. Atsakovas nurodė, kad ginčijamas Sprendimas priimtas, atsižvelgus į gautą... 8. II.... 9. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 25 d. sprendimu (b.... 10. Teismas, spręsdamas ginčą, nustatė, kad Utenos rajono savivaldybės... 11. III.... 12. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 185 – 188) prašo Panevėžio... 13. 1. Teismas be pagrindo pripažino nepagrįstais pareiškėjo argumentus dėl... 14. 2. 2011 m. vasario 24 d. teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas... 15. 3. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad svarbi yra ir vieta (( - )),... 16. 4. Sprendime nepagrįstai nurodyta, kad pareiškėjas tik spėjimais ir... 17. 5. Iš bylos dokumentų, atsakovo atsiliepimo, jo atstovų pasisakymų,... 18. Atsakovas Utenos rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į pareiškėjo... 19. 1. Utenos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Alkoholio kontrolės... 20. 2. Sprendžiant klausimą, ar Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m.... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Ginčo dalyku šioje byloje yra Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m.... 24. Byloje nustatyta, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos pareiškėjui... 25. Pareiškėjas, nesutikdamas su Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m.... 26. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalis numato, kad savivaldybių... 27. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad AKĮ 18 straipsnio 9 dalyje numatyta... 28. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įrodinėjimo dalykas dažnai lemia ir... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad... 30. Teisėjų kolegija darydama išvadą, kad Utenos rajono savivaldybės taryba,... 31. Be aptartųjų argumentų dėl sprendimo pagrįstumo, objektyvumo principų... 32. Pažymėtina, kad kiekvieno ūkio subjekto veikla, jam taikytini (ar ne)... 33. Teisėjų kolegija, padariusi išvadą, kad 2010 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 35. Apeliacinį skundą iš dalies patenkinti. Panevėžio apygardos... 36. Kitą pareiškėjo skundo dalį atmesti.... 37. Nutartis neskundžiama....