Byla 2-688-225/2012
Dėl skolos priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Aldona Burbienė,

2sekretoriaujant Ingai Paulikaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovams J. Ž. ir S. Ž. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

4ieškovas ieškinyje prašo priteisti iš atsakovų S. Ž. ir J. Ž., kaip solidarių skolininkų, 2491,40 EUR skolos, 7,48 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog 2008 m. balandžio 14 d. tarp AB DNB banko Gargždų skyriaus ir atsakovų S. Ž. ir J. Ž. buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. K-0200-2008-9, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 37650,60 EUR būsto kreditas iki 2048 m. kovo 31 d. Kredito grąžinimą bankui atsakovai 2008 m. gegužės 21 d. apdraudė, tarp ieškovo ir atsakovų buvo sudaryta draudimo sutartis Nr.BPD 042183, kurios pagrindu atsakovai 2010-01-18 pateikė prašymą laikinai vykdyti jų būsto kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Pagal šį prašymą ir Mokėjimų draudimo susitarimą Nr.BPD042182-1/1430, jo Priedą Nr.1 ir Priedą Nr.2, ieškovas išmokėjo draudimo išmoką bankui dėl susidariusios skolos , atsakovai įsipareigojo grąžinti visą bankui sumokėtą skolos ir kredito įmokų sumą, t.y. 2458,89 EUR ir pagal Susitarimo 16.2 punktą sumokėti 61,47 EUR Lt draudimo įmokos dalį, iš viso 2520,36 EUR Lt draudimo išmoką kas mėnesį nuo 2011-01-30 iki 2020-12-30. Atsakovai nuo 2011 m. sausio 30 d. nevykdė pagal susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike prie susitarimo nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, tuo pažeisdamas susitarimu prisiimtus įsipareigojimus.

5Atsakovė J. Ž. parengiamajame teismo posėdyje ieškinį pripažino, nurodo, jog po santuokos nutraukimo viena moka būsto paskolą, sutinka mokėti ir ieškovo prašomą sumą, mano, jog S. Ž. nepriklauso mokėti .

6Atsakovas S. Ž. parengiamajame teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, nurodo, jog už banko kreditą įsigyti pastatai po santuokos nutraukimo atiteko J. Ž., ji turi mokėti susidariusią skolą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš bylos medžiagos kad 2006 m. rugsėjo 1 d. tarp AB DNB banko ir atsakovų buvo sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr.K-0200-2008-9, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 37650,60 EUR būsto kreditas iki 2048 m. kovo 31 d. Kredito grąžinimą bankui atsakovai 2008 m. gegužės 21 d. apdraudė pagal sudarytą draudimo sutartį (draudimo liudijimo serija Nr. Nr.BPD 042183). Galutinis draudimo sutarties terminas 2032 m. sausio 31 d. Būsto kredito draudimo sutartis sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004. 2010 m. sausio 18 d. atsakovai pateikė ieškovui prašymą laikinai vykdyti jų būsto kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus grąžinti būsto kreditą, sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka bei susidariusią skolą bankui.

9Pagal 2010 m. sausio 18 d. Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 042183-1/1430 prie 2008 m. gegužės 21 d. draudimo sutarties, ieškovas išmokėjo draudimo išmoką bankui vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovo prisiimtus įsipareigojimus ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 5 mėnesiams (847,35 EUR).Susitarimu atsakovai įsipareigojo grąžinti ieškovui visas jo išmokėtas draudimo išmokas susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, t. y. išdėstant draudimo išmokų sumas lygiomis dalimis kas mėnesį ne trumpesniam kaip 10 (dešimties) metų terminui. 2010-06-22 ieškovas, vadovaudamasis susitarimo 9 ir 10 punktais, bankui pateikus perskaičiuotą kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką, sudarė Priedą Nr. 1 prie 2010-01-18 Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 042183-1/1430, kuriuo pakeitė Susitarimo 8 punktą ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 11 mėnesių (1864,17 EUR). 2010-12-22 ieškovas vadovaudamasis susitarimo 9 ir 10 punktais, bankui pateikus perskaičiuotą kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką, sudarė Priedą Nr.2 prie 2010 m. sausio 18 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 042183-1/1430, kuriuo pakeitė Susitarimo 8 punktą ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 12 mėnesių (2033,64 EUR). 2011-01-13 ieškovas sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2010-01-18 susitarimo dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo, pagal kurį atsakovai įsipareigojo grąžinti visą bankui sumokėtą skolos ir kredito įmokų sumą, t.y. 2458,89 EUR ir pagal Susitarimo 16.2 punktą sumokėti 61,47 EUR draudimo įmokos dalį, iš viso 2520,36 EUR draudimo išmoką kas mėnesį nuo 2011-01-30 iki 2020-12-30.

10Ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2012 m. kovo 22 d. pažyma Nr. FT-394.

112011-01-13 ieškovas sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2010-01-18 susitarimo dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo, pagal kurį atsakovai įsipareigojo grąžinti visą bankui sumokėtą skolos ir kredito įmokų sumą, t.y. 2458,89 EUR ir pagal Susitarimo 16.2 punktą sumokėti 61,47 EUR draudimo įmokos dalį, iš viso 2520,36 EUR, mokant kas mėnesį nuo 2011-01-30 iki 2020-12-30.

12Kadangi atsakovai nustatytais terminais ir tvarka susitarimo nevykdė, grąžino tik 28,96 EUR, 2012-03-20 susitarimas buvo nutrauktas.

13Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (LR CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

14Kadangi atsakovai prievolės ieškovui pagal sutartį nevykdė, įsiskolinimo suma priteistina.

15Atsakovų S. Ž. ir J. Ž. santuoka 2011 m. rugpjūčio 29 d. teismo sprendimu yra nutraukta ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią kreditorinį įsipareigojimą AB Dnb Nord bankui pagal kreditavimo sutartį Nr.K-0200-2008-9, įsipareigojo mokėti J. Ž., nekeičiant kreditavimo sutarties sąlygų dėl solidarios atsakomybės, t.y., atsakovai tarpusavyje susitarė dėl prievolės vykdymo, tačiau jų atsakomybė prieš kreditorių pagal šią sutartį liko solidari. Su prašymu vykdyti jų prievolę bankui pagal kreditavimo sutartį Nr.K-0200-2008-9, kreipėsi abu atsakovai, draudimo liudijime draudėjais nurodyti S. Ž. ir J. Ž.. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr.BPD042183-1-1430, 6 p. numato, kad draudėjais esant du ar daugiau asmenų, visų draudėjų prievolės bendrovei yra solidarios, šis susitarimo punktas yra galiojantis. Todėl ieškovas pagrįstai nurodo, jog prievolę turi vykdyti abu atsakovai kaip solidarūs skolininkai (CK 6.6 str. 4 d.). Nors J. Ž. nurodo, jog ji viena prisiima vykdyti prievolę ieškovui, tai nepaneigia solidariosios atsakovų prievolės prieš ieškovą. Kadangi tarp atsakovų – buvusių sutuoktinių yra tarpusavio susitarimas dėl prievolės vykdymo, įvykdžius prievolę ieškovui, tarp atsakovų susiklostys prievoliniai santykiai CK 6.9 str. pagrindu.

16Šalis, pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Vadovaujantis susitarimo 20.8. punktu, atsakovams nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovai privalo sumokėti ieškovui 0,02 procento delspinigius nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 7,48 EUR delspinigių.

17Iš atsakovų taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.) bei 259 Lt žyminio mokesčio išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 str.,

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš S. Ž. ir J. Ž. solidariai 2491,40 EUR (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt vieną eurą 40 euro centų) skolos, 7,48 EUR (septynis eurus ir 48 euro centų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 259 Lt (du šimtus penkiasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų UAB „Būsto paskolų draudimas“ naudai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Aldona Burbienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Paulikaitei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 4. ieškovas ieškinyje prašo priteisti iš atsakovų S. Ž. ir J. Ž., kaip... 5. Atsakovė J. Ž. parengiamajame teismo posėdyje ieškinį pripažino, nurodo,... 6. Atsakovas S. Ž. parengiamajame teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, nurodo,... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš bylos medžiagos kad 2006 m. rugsėjo 1 d. tarp AB DNB banko ir atsakovų... 9. Pagal 2010 m. sausio 18 d. Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD... 10. Ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2012 m. kovo... 11. 2011-01-13 ieškovas sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2010-01-18... 12. Kadangi atsakovai nustatytais terminais ir tvarka susitarimo nevykdė,... 13. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 14. Kadangi atsakovai prievolės ieškovui pagal sutartį nevykdė, įsiskolinimo... 15. Atsakovų S. Ž. ir J. Ž. santuoka 2011 m. rugpjūčio 29 d. teismo sprendimu... 16. Šalis, pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (CK... 17. Iš atsakovų taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 str.,... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti iš S. Ž. ir J. Ž. solidariai 2491,40 EUR (du tūkstančius keturis... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...