Byla 2-458-884/2014
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant Zentai Seduolytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Zitai Lenkienei,

4atsakovams L. K., S. K.,

5trečiojo asmens atstovei D. Š.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams L. K., S. K., trečiasis asmuo VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namai, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės rūpybos ir gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

7ieškovas prašė neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų U. K., gim. ( - ) , ir R. K., gim. ( - ) , atžvilgiu, nustatyti U. K. ir R. K. nuolatinę rūpybą, vaikų rūpintoju ir piniginių lėšų administratoriumi paskirti VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namus, nustatyti U. K. ir R. K. gyvenamąją vietą VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namuose, panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-23 įsakymu Nr. A1-332 nustatytą laikinąją globą U. K. ir R. K., priteisti vaikams U. K. ir R. K. išlaikymą iš kiekvieno tėvų L. K. ir S. K. periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 300 Lt kiekvienam vaikui nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, priteisti iš atsakovės L. K. 10200 Lt ir iš atsakovo S. K. 10200 Lt išlaikymo įsiskolinimą, susidariusį per laikotarpį nuo 2013-04-22 iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Nurodė, kad atsakovų šeima nuo 2000 metų įrašyta į probleminių šeimų įskaitą dėl netinkamos vaikų priežiūros, netvarkos namuose, atsakovai stokoja socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių, poreikius atitinkančių gyvenimo sąlygų. Vaikų patalynė nešvari, visi šeimos nariai keletą kartų buvo užsikrėtę pedikulioze, socialinės darbuotojos iniciatyva į namus buvo iškviesta kenkėjus naikinanti įmonė. Mama L. K. nenoriai imasi namų buities darbų, nesitvarko namuose, negamina maisto vaikams. Dėl tėvų apsileidimo ir negebėjimo tvarkytis, palaikyti švaros ir tvarkos namuose, gaminti maisto, tinkamai rūpintis vaikais, šeimai buvo paskirta lankomosios priežiūros socialinė darbuotoja, kuri kasdien ateidavo į šeimos namus, padėdavo ir mokydavo tėvus tvarkytis ir palaikyti tvarką, gaminti maistą, skalbtis. L. ir S. K. neretai piktnaudžiaudavo alkoholiu, į šeimos namus rinkdavosi kompanijos, kurie girtaudavo kartu su atsakovais. Namuose buvo keliamas triukšmas ir provokuojami konfliktai. Paauglėms mergaitėms naktimis būdavo nejauku ir nesaugu, kai po virtuvę, kur jos miegodavo, vaikščiodavo neblaivūs svetimi asmenys. Jos likdavo neišsimiegojusios, į mokyklą išeidavo pavargusios. Atsakovas S. K. yra ramaus, nuolankaus būdo, nesugebantis priimti ryžtingų sprendimų, todėl atsakovų šeimoje dominuoja L. K., kuri ne kartą elgėsi neatsakingai savo šeimos, t. y. vyro ir vaikų atžvilgiu. Ji su reikalais išvykdavo į Skuodo m. ir į namus negrįždavo po kelias paras, lankydavosi asocialių asmenų namuose, neatsiliepdavo į telefonų skambučius, neprasinešdavo kada grįš, nesirūpindavo vaikais. Kol mamos nebūdavo namuose, pagal savo išgales ir supratimą vaikus prižiūrėdavo tėvas S. K.. L. K. ilgą laiką niekur nedirba, darbo biržoje nesiregistruoja, yra išlaikoma savo sutuoktinio, linkusi meluoti, netesėti pažadų ir nevykdyti įsipareigojimų, turi alkoholio vartojimo problemų, gydėsi nuo priklausomybės, vartojo paskirtus alkoholio potraukį mažinančius medikamentus, gydėsi VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamente Švėkšnoje, tačiau gydymas jai nedavė teigiamų rezultatų. S. K. negeba priimti ryžtingų sprendimų, pasiduoda žmonos įtakai, kartu su ja vartoja alkoholį. L. ir S. K. šeimai skirtas socialines išmokas ir S. K. darbo užmokestį atsakovai išleisdavo neatsakingai ir neracionaliai, pirkdavo alkoholį, kitas ne pirmo būtinumo prekes, neplanuodavo išlaidų, vengdavo atsiskaityti už komunalines paslaugas. Siekiant racionaliai panaudoti šeimai paskirtas socialines išmokas, jos buvo išmokamos tarpininkaujant socialiniam darbuotojui. Atsakovai nesidomėjo dukrų mokymusi ir auklėjimu, vaikų aprūpinimu rūbais ir avalyne rūpinosi socialinė darbuotoja. Vaikams nebuvo saugu augti tėvų namuose, girtaujantys tėvai nesudarė saugios ir ramios namų aplink. 2013-04-29 Skuodo rajono apylinkės teismas nustatė, kad L. K. būdama neblaivi, smurtaudama prieš nepilnametę dukrą S. B., sukėlė jai fizinį skausmą, tuo padarė nusikalstamą veiką, numatyta LR BK 140 str. 1 d. Teismas atleido L. K. nuo baudžiamosios atsakomybės, nes ji susitaikė su nukentėjusiąją S. B. ir paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę - dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose. Dėl smurto naudojimo šeimoje 2013-04-22 vaikai buvo paimti iš šeimos ir apgyvendinti globos įstaigoje. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-23 įsakymu Al-332 atsakovų vaikams S. B., U. K. ir R. K. nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Vaikų globėju paskirti Mosėdžio parapijos vaikų globos namai. Socialinių darbuotojų iniciatyva jie gydėsi nuo priklausomybės alkoholiui. Tėvas S. K. mergaites aplankė vieną kartą 2013-07-06, atvežė saldumynų, domėjosi mergaičių gyvenimo sąlygomis, keletą kartų joms skambino. Mama L. K. vaikų nė karto neaplankė, nors mergaitės kvietė atvykti. Mama retkarčiais paskambina dukroms, tačiau pokalbiai mezgasi sunkiai, nes mama dažniausiai skambina neblaivi.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė reikalavimą palaikė.

9Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu atsakovai neprieštaravo dėl tėvų valdžios apribojimo, sutiko, kad mergaitės gyventų globos namuose, tik prašė sumažinti reikalaujamo priteisti išlaikymo dydį, pripažino ieškinyje nurodytas aplinkybes.

10Trečiojo asmens atstovė paaiškino, kad mergaitės globos namuose jaučiasi gerai.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis (CK 3.180 straipsnio 1 ir 2 dalys).

13Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovai turi dvi nepilnametes dukras – Ugnę, gim. 1998-08-31, ir Ritą, gim. ( - ) , šeima 2007-01-15 įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, pagal sąrašą, sudarytą iki 2006-07-28, U. K., R. K. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-23 įsakymu Nr.A1-332 nustatyta laikinoji globa (rūpyba), jų globos (rūpybos) vieta nustatyta VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namuose (b.l. 9, 11). Iš Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro šeimos pokyčių aktų matyti, kad atsakovai laikinosios globos nustatymo metu buvo lankomi socialinio darbuotojo ir konsultuojami socialinio ir asmeninio gyvenimo klausimais, buvo raginami aplankyti vaikus, motyvuojami spręsti priklausomybės nuo alkoholio problemą, užtikrinti vaikams saugias gyvenimo sąlygas, kad galėtų susigrąžinti juos į šeimą. Tėvas dukras aplankė tik vieną kartą, motina vaikų nelankė visiškai, namuose girtaujama, teismo posėdžio metu paaiškinti tokio elgesio negalėjo, pripažino, kad sunkiai sekasi įveikti priklausomybę nuo alkoholio. Abu atsakovai pripažino ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl savo netinkamo elgesio, teismo posėdžio metu apklaustos Ugnė ir Rita paaiškino, kad jos nenori grįžti į namus, globos namuose jaučiasi saugios ir aprūpintos. Iš ieškovo atstovės, atsakovų, trečiojo asmens atstovės paaiškinimų darytina išvada, kad atsakovai po laikinosios globos nustatymo neįgijo įgūdžių apie darnų tarpusavio bendravimą, tinkamą vaikų priežiūrą, jų auklėjimą ir jie nėra pajėgūs užtikrinti saugią namų aplinką, kuri būtina visapusiškam vaikų vystimuisi, duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nėra, todėl tėvų valdžia atsakovams į jų vaikus apribotina neterminuotai (CK 3.180 straipsnio 1 dalis).

14U. K. ir R. K. nuo 2013-04-22 gyvena VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namuose, ši globos įstaiga sutinka būti paskirta nuolatiniais mergaičių rūpintojais bei turto administratoriumi, kitų asmenų, kurie pageidautų rūpintis mergaitėmis, nėra. Neterminuotai apribojus atsakovų tėvų valdžią vaikų atžvilgiu, U. K. ir R. K. nustatytina nuolatinė rūpyba, jų rūpintoju ir turto administratoriumi paskiriant VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namus, vaikų gyvenamoji vieta nustatytina VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namuose (CK 3.256 str., 3.264 str., 3.265 str. 3 p., CPK 407 str.).

15Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią (CK 3.195 str.). Atsakovai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, atsakovė niekur nedirba, darbo biržoje neregistruota, pajamų negauna, tačiau yra darbingo amžiaus, sveika todėl turi imtis priemonių, kad susirastų pastovų darbą ir galėtų išlaikyti dukras, atsakovas dirba, gauna minimalų atlyginimą. Iš atsakovės ir atsakovo atskirai kiekvienos dukros išlaikymui priteistina po 200 Lt dydžio išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki jų pilnametystės, taigi reikalavimas dėl išlaikymo dydžio tenkintinas iš dalies, ieškovui neįrodžius, kad atsakovai gali teikti 300 Lt dydžio išlaikymą (CK 3.192 str., ). Kadangi U. K. ir R. K. iš atsakovų šeimos yra paimtos nuo 2013-04-22, kuomet joms buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba), tėvai išlaikymo dukroms neteikė, nuo minėtos dienos iki ieškinio pateikimo teismui dienos priteistinas išlaikymo įsiskolinimas (CK 3.200 str.).

16Atsakovų materialinė padėtis yra sunki, jie iš dalies atleistini nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei, kurias turėtų atlyginti patenkinus ieškinį iš dalies, valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų priteistina po 100 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 str. 1 d., 7 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 406 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Neterminuotai apriboti tėvų valdžią L. K., asmens kodas ( - ) ir S. K., asmens kodas ( - ) jų nepilnamečių dukrų U. K., gim. ( - ) , asmens kodas ( - ) ir R. K., gim. ( - ) , asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

20Nustatyti nepilnametėms U. K. ir R. K. nuolatinę rūpybą, vaikų rūpintoju ir piniginių lėšų administratoriumi paskirti VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namus, esančius Akmenų g. 1, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav., įmonės kodas 174569729.

21Nustatyti U. K. ir R. K. gyvenamąją vietą VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos namuose.

22Panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-23 įsakymu Nr. ( - ) nustatytą laikinąją globą (rūpybą) U. K. ir R. K..

23Priteisti iš L. K. ir S. K. iš kiekvieno išlaikymą U. K. ir R. K. periodinėmis išmokomis kiekvienai po 200 Lt (du šimtus litų) (ekvivalentas 57,93 EUR) kas mėnesį nuo 2014 m. spalio 10 d. iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

24Priteisti iš L. K. ir S. K. iš kiekvieno po 7040 Lt (ekvivalentas 2038,93 EUR) U. K. ir R. K. išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2013-04-22 iki 2014-10-09.

25Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

26Priteisti iš L. K. ir S. K. po 100 Lt (ekvivalentas 28,97 EUR) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,... 2. sekretoriaujant Zentai Seduolytei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Zitai Lenkienei,... 4. atsakovams L. K., S. K.,... 5. trečiojo asmens atstovei D. Š.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Skuodo... 7. ieškovas prašė neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią jų... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė reikalavimą palaikė.... 9. Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu atsakovai... 10. Trečiojo asmens atstovė paaiškino, kad mergaitės globos namuose jaučiasi... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus,... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovai turi dvi nepilnametes dukras –... 14. U. K. ir R. K. nuo 2013-04-22 gyvena VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų globos... 15. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus... 16. Atsakovų materialinė padėtis yra sunki, jie iš dalies atleistini nuo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 406... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Neterminuotai apriboti tėvų valdžią L. K., asmens kodas ( - ) ir S. K.,... 20. Nustatyti nepilnametėms U. K. ir R. K. nuolatinę rūpybą, vaikų rūpintoju... 21. Nustatyti U. K. ir R. K. gyvenamąją vietą VšĮ Mosėdžio parapijos vaikų... 22. Panaikinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-23... 23. Priteisti iš L. K. ir S. K. iš kiekvieno išlaikymą U. K. ir R. K.... 24. Priteisti iš L. K. ir S. K. iš kiekvieno po 7040 Lt (ekvivalentas 2038,93... 25. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 26. Priteisti iš L. K. ir S. K. po 100 Lt (ekvivalentas 28,97 EUR) bylinėjimosi... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...