Byla 2-2284-258/2008
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio padavimo taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. Š. atstovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio padavimo taikymo,

Nustatė

2Pareiškėjo atstovė pateikė teismui prašymą areštuoti atsakovui UAB „Saulės dovanos“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, tame tarpe ir žemės sklypą ( - ). Nurodė, kad pagal 2006 03 24d. preliminarią žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 060324/23 šalys įsipareigojo iki 2006m. lapkričio 10d. sudaryti notariškai patvirtintą žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Preliminarioje sutartyje buvo numatyta, kad tuo atveju, kai pardavėjas neįvykdo visų savo sutartyje numatytų įsipareigojimų, jis iki 2006m. lapkričio 15d. privalo grąžinti 60 000Lt. ir sumokėti 60 000Lt. baudą. Pardavėjas įsipareigojo, kad negrąžinus minėtų pinigų, t.y. 120 000Lt. mokės 0,02 procento delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Iki šiol pardavėjas nėra įvykdęs savo įsipareigojimų ir vengia su pareiškėju atsiskaityti. Mano, kad yra praėję bet kokie protingi terminai sutarčiai įvykdyti. Pasiekė informacija, kurios nurodo įžūliai neneigia ir pardavėjas, kad sudaromos naujos žemės sklypo dalių, tame tarpe ir pareiškėjo planuotos pirkti žemės sklypo dalies preliminarios pirkimo-pardavimo sutartys. Siekdamas apsaugoti savo, kaip sąžiningo pirkėjo interesus yra priverstas kreiptis į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes netaikius jų gali būti padaryta dar didesnė žala. Šiuo metu rengia teismui ieškinį ir procesinius dokumentus dėl prievolės pažeidimo.

3Prašymas netenkintinas.

4Civilinio proceso įstatymas įtvirtina, kad teismas, bet kurioje civilinio proceso stadijoje dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų motyvuotu prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali apsunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir nepareiškus ieškinio teisme, bet teismas nustato terminą, per kurį turi būti pateikiamas ieškinys (CPK 148 str.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekimas užtikrinti ieškovo turtinius interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Asmuo, kreipdamasis į teismą ir reikšdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo savo prašymą motyvuoti bei pagrįsti įrodymais, patvirtinančiais jo interesams kylančią tam tikrą grėsmę, dėl kurios būtinas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo teismui dienos turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių ieškinys nėra paduodamas iš karto. Pareiškėjo atstovės nurodyta aplinkybė, kad ieškinio negalėjo taip greitai parengti, nes tik paskutinėmis gegužės mėnesio dienomis sužinojo, jog yra sudaromos naujos preliminarios žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartys nesudaro pagrindo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo pripažinti pagrįstu. Pats faktas, jog pareiškėją pasiekė informacija, kad sudaromos naujos žemės sklypo dalių pirkimo-pardavimo sutartys nesudaro pagrindo pripažinti, jog yra reali grėsmė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Vadovaujantis išdėstytu, CPK 290 str., 291 str. teismas,

Nutarė

6A. Š. atstovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio padavimo atsakovui UAB „Saulės dovanos“ netenkinti.

7Nutartis per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai