Byla 2-1029/2014
Dėl to padarytos žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-2702-653/2014 atsisakyta priimti ieškovo A. B. ieškinį, atsakovams Lietuvos Respublikai ir Vilniaus apygardos teismui dėl atsakovo Lietuvos teismų ir teisėjų kaip kriminalinių institucijų vykdytos instancine tvarka neteisėtos veikos civilinės bylos Nr. 2-3812-603/2011 nagrinėjimo metu ir dėl to padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 601 762,50 Lt atlyginimą už ieškovo teisių pažeidinėjimą ir trukdymą gintis civilinėse ir baudžiamose bylose. Ieškinys grindžiamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, anot ieškovo, nagrinėdama civilinę bylą Nr. 2-3812-603/2011 atliko neteisėtus procesinius veiksmus, kuriais suvaržė teises į gynybą, sutrukdė ieškovui gintis, procesas truko penkerius metus. Apeliacinis teismas ir teisėjai D. Milašienė, N. Piškinaitė, A. Poškus atmetė apelianto apeliacinį skundą, taip buvo atsisakyta tirti rašytinius įrodymus ir aplinkybes, susijusias su baudžiamosios bylos Nr.I-105/2005 sufabrikavimu.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi dalį ieškinio dėl reikalavimų atsakovams Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliaciniam teismui, teisėjams Loretai Lipnickienei, Danutei Milašienei, Nijolei Piškinaitei ir Alvydui Poškui atsisakė priimti dėl kitos dalies nustatė 7 dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti: aiškiai suformuluoti ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, nurodyti priežastinį ryšį tarp ieškovo patirtos žalos ir teisėjų veiksmų, pagrįsti prašomos priteisti žalos dydį.

5Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas netiksliai suformulavo ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, kadangi negalima suprasti, kokiais konkrečiais atsakovo neteisėtais veiksmais sukelta ieškovui turtinė ir neturtinė žala. Ieškovas taip pat neišskyrė, kas konkrečiai sudaro jo prašomos priteisti turtinės žalos dydį, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis patyrė prašomą priteisti turtinę žalą, nenurodė priežastinio ryšio. Šiuos trūkumus būtina ištaisyti ieškinio priėmimo stadijoje, siekiant sudaryti galimybę atsakovui tinkamai atsikirsti į pareikštą ieškinį. Be to, ieškovas prašomos žalos atlyginimo sumos nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais bei jų nenurodė ieškinyje, todėl turėtų pateikti prašomos žalos atlyginimo sumą pagrindžiančius rašytinius įrodymus arba nurodyti juos ieškinyje, jei jų gauti negali ir nurodyti priežastis, dėl ko negali pateikti šių įrodymų.

6Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-484/2014 Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartis palikta nepakeista; ieškovui A. B. nustatytas terminas iki 2014 m. kovo 28 d. ieškinio trūkumams, nurodytiems Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartyje, pašalinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui A. B.. Teismas nurodė, kad patikslintu ieškiniu ieškovas nepašalino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartimi nurodytų trūkumų. Patikslintas ieškinys iš esmės yra analogiškas 2014 m. sausio 2 d. pateiktam ieškiniui (kuriam buvo nustatyti trūkumai). Teismo vertinimu, ieškovas, pateikdamas patikslintą ieškinį, konkrečiai nenurodė, kokiais konkrečiais atsakovo neteisėtais veiksmais sukelta ieškovui turtinė ir neturtinė žala; nepatikslino, kaip jo patirta turtinė ir neturtinė žala pasireiškė kiekvienu konkrečiu atveju; nepatikslino, kas konkrečiai sudaro jo prašomos priteisti turtinės žalos dydį, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis patyrė prašomą priteisti turtinę žalą. Ieškovas nenurodė priežastinio ryšio, t.y. aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog ieškovo patirta žala (tiek turtinė, tiek neturtinė) yra nulemta ieškovo nurodytų neteisėtų veiksmų pasekmė. Prie ieškinio ieškovas taip pat nepateikė teismo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartimi siūlytų pateikti įrodymų.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti kitos apygardos teismui, nes ieškinio priėmimo klausimą sprendė neteisėtos sudėties teismas. Apeliantas nurodo, kad nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes yra absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai, pažeistos ir netinkamai taikytos pritaikytos procesinės teisės normos, nukrypta nuo Konstitucinio Teismo suformuotos privalomos precedento taikymo praktikos civiliniame procese. Apelianto teigimu teismas netinkamai taikė CPK 115 straipsnio 3 dalies nuostatas, nes pagal CPK 115 straipsnio 4 dalį, įrodymų nenurodymas ar jų nepateikimas negali būti kliūtimi atlikti procesinius veiksmus. Apeliantas nurodo, kad skundžiama nutartis yra be motyvų, nes teismas tik formaliai nurodė, kad patikslintas ieškinys yra be motyvų.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, pagrįstai ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui.

15Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurias teismas, gavęs ieškinį, privalo aiškintis ex officio.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi ieškovo pirminį ieškinio dalį dėl reikalavimų atsakovams Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliaciniam teismui ir teisėjams atsisakė priimti, o dėl kitos dalies nustatė 7 dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti: aiškiai suformuluoti ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, nurodyti priežastinį ryšį tarp ieškovo patirtos žalos ir teisėjų veiksmų, pagrįsti prašomos priteisti žalos dydį. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-484/2014 Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartis buvo palikta nepakeista ir ieškovui A. B. nustatytas terminas ieškinio trūkumams, nurodytiems Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartyje, pašalinti.

17Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktą ieškinyje nurodomi įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vietą. Be to, prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus (CPK 135 straipsnio 2 dalis). CPK 226 straipsnyje nurodyta, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus, kurių jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdančias tai padaryti, bei suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Nagrinėjamos bylos atveju apeliantas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame padidino reikalaujamą ieškinio sumą nuo 601 762,50 Lt iki 604 512,50 Lt. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad padarytą 101 762,50 Lt turtinę žalą sudaro negautos pajamos, o 102 750 Lt turtinę žalą sudaro nepagrįstai ir neteisėtai sufabrikuotas civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje. Tuo tarpu neturtinę žalą nuo pradiniame ieškinyje nurodytos 500 000 Lt sumos sumažino iki 400 000 Lt ir nurodė, kad šią žalą sudaro jam teismų ir teisėjų sukelti nepatogumai ir dvasiniai pergyvenimai nagrinėjant bylas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytomis išvadomis, kad ieškovas nepašalino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartyje nurodytų trūkumų ir pažymi, kad ir pats ieškovas atskiruoju skundu iš esmės neneigia minėtoje nutartyje išvardintų ieškinio trūkumų nepašalinimo fakto. Atskirojo skundo turinys sudaro pagrindą išvadai, jog ieškovas nei po pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo nustatytas procesinis terminas ieškinio trūkumams pašalinti, nei po apeliacinės instancijos teismo nutarties, kuria buvo konstatuotas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutarties teisėtumas, nesiėmė veiksmų pirmosios instancijos teismo nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

18Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 115 straipsnyje, CPK 331 straipsnio 6 dalyje bei CPK 338 straipsnyje įtvirtintų nuostatų sisteminė analizė sudaro pagrindą išvadai, jog proceso šalis, gavusi teismo nutartį, kuria konstatuoti teismui pateikto procesinio dokumento trūkumai, sudarantys kliūtis civilinės bylos iškėlimui, bei jiems (trūkumams) pašalinti nustatytas procesinis terminas, turi tokias alternatyvias procesines teises – vykdyti pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatytus įpareigojimus, t. y. per teismo nustatytą terminą pašalinti nurodytus trūkumus, arba, nesutikdamas su šia nutartimi, paduoti atskirąjį skundą. Kaip jau buvo minėta, ieškovas šioje byloje apeliacijos teise pasinaudojo.

19Apeliacinis teismas sprendžia, jog šiuo atveju buvo pakankamai laiko tam, kad ieškovas galėtų pašalinti nurodytus ieškinio trūkumus arba pasinaudotų kitomis įstatyme numatytomis procesinėmis teisėmis (pvz., prašytų pratęsti ieškinio trūkumų šalinimo terminą). Apeliacinio teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad ieškovas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų nepašalino nesant svarbių priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas, taikydamas CPK 115 straipsnio 3 dalies normą, pagrįstai ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

20Atskirojo skundo argumentus dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija laiko nepagrįstais ir juos atmeta. Spręsti, kad ginčijama nutartis yra be motyvų, todėl turi būti panaikinta pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą nėra jokio pagrindo, nes nutartis atitinka tokio procesinio dokumento motyvuojamosios dalies turiniui keliamus reikalavimus (CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Taip pat atmetamas apelianto argumentas, kad bylą išnagrinėjo šališkas ir neteisėtos sudėties teismas, nes ta aplinkybė, kad ieškovas pirmosios instancijos teismui pateiktame procesiniame dokumente atsakovais, be kita ko, įvardijo ir Vilniaus apygardos teismą nesudaro pagrindo išvadai, kad skundžiamą nutartį priėmė šališkas teismas ir (ar) buvo pažeistos ieškovo konstitucinės nuostatos.

21Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinio teismo nuomone, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi pagrįstai laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui ieškinį, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi dalį ieškinio dėl... 5. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas netiksliai suformulavo... 6. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi ieškovo A. B.... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio... 15. Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 8... 17. Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktą ieškinyje nurodomi įrodymai,... 18. Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK 115 straipsnyje, CPK 331 straipsnio 6... 19. Apeliacinis teismas sprendžia, jog šiuo atveju buvo pakankamai laiko tam, kad... 20. Atskirojo skundo argumentus dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindų... 21. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinio teismo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartį palikti...