Byla 2-484/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškovo A. B. ieškinio, pareikšto atsakovams Lietuvos Respublikai, Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliaciniam teismui, teisėjams L. L., D. M., N. P. ir A. P. dėl atsakovo Lietuvos teismų ir teisėjų kaip kriminalinių institucijų vykdytos instancine tvarka neteisėtos veikos civilinės bylos Nr. 2-3812-603/2011 nagrinėjimo metu ir dėl to padarytos žalos atlyginimo, trūkumams pašalinti.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 601 762,50 Lt atlyginimą už ieškovo teisių pažeidinėjimą ir trukdymą gintis civilinėse ir baudžiamose bylose.

5Ieškovas nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-3812-603/2011 Vilniaus apygardos teismo teisėja L. L. atliko neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškė ieškovo teisės į gynybą suvaržymu, be to, bylos nagrinėjimas truko penkerius metus. Ieškovo teises taip pat pažeidė Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai D. M., N. P. ir A. P., kurie netenkino ieškovo apeliacinio skundo, kadangi buvo neteisėtai atsisakyta ištirti įrodymus ir aplinkybes, susijusius su baudžiamosios bylos Nr. I-105/2005 sufabrikavimu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi ieškinį dalyje dėl reikalavimų atsakovams Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos apeliaciniam teismui, teisėjams L. L., D. M., N. P. ir A. P. atsisakė priimti; kitoje dalyje nustatė 7 dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos ieškinio trūkumams pašalinti: aiškiai suformuluoti ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, nurodyti priežastinį ryšį tarp ieškovo patirtos žalos ir teisėjų veiksmų, pagrįsti prašomos priteisti žalos dydį.

8Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovais pagal ieškovo ieškinį negali būti teismai ir teisėjai (CK 6.272 straipsnio 2 dalyje), todėl ieškinį dalyje dėl jiems reiškiamų reikalavimų atsisakė priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Anot teismo, ieškovas netiksliai suformulavo ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, kadangi negalima suprasti, kokiais konkrečiais atsakovo neteisėtais veiksmais sukelta ieškovui turtinė ir neturtinė žala. Ieškovas taip pat neišskyrė, kas konkrečiai sudaro jo prašomos priteisti turtinės žalos dydį, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis patyrė prašomą priteisti turtinę žalą, nenurodė priežastinio ryšio. Šiuos trūkumus būtina ištaisyti ieškinio priėmimo stadijoje, siekiant sudaryti galimybę atsakovui tinkamai atsikirsti į pareikštą ieškinį. Be to, ieškovas prašomo žalos atlyginimo sumos nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais bei jų nenurodė ieškinyje, todėl turėtų pateikti prašomos žalos atlyginimo sumą nepagrindžiančius rašytinius įrodymus arba nurodyti juos ieškinyje, jei jų gauti negali ir nurodyti priežastis, dėl ko negali pateikti šių įrodymų.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartį ir perduoti klausimą kitos apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde teigiama, kad:

111. Apskųsta teismo nutartimi pažeista ieškovo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir nešališką nepriklausomą teismą. Nutartį priėmusi teisėja tyčia provokuoja konfliktus, šališką ir priklausomą ieškinio nagrinėjimą, nes turės vertinti ir pasisakyti ne tik dėl aukštesnio teismo ir jo teisėjų, bet ir dėl atsakovo Vilniaus apygardos teismo ir jo teisėjos L. L. procesinių veiksmų teisėtumo, jų įtakos ieškovo teisių pažeidimui. Objektyviai išnagrinėti ieškinį atsakovui Vilniaus apygardos teismui ir jo teisėjams gali sutrukdyti aplinkybės, kad kartu dirbančios teisėjos yra pažįstamo, nuolat bendrauja.

122. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir CK 6.272 straipsnį, kadangi įstatymas nedraudžia atsakovais byloje traukti teismus ir teisėjus.

133. Pagal CPK 115 straipsnį įrodymų nepateikimas ar nenurodymas nėra pagrindas atsisakyti priimti pareikštą procesinį dokumentą, nes tokius trūkumus galima pašalinti proceso metu.

144. Apskųstos teismo nutarties tekstas yra nesuprantamas ir prieštaringas – „<..> turėtų pateikti prašomo žalos atlyginimo sumą nepagrindžiančius rašytinius įrodymus <..>“, kas patvirtina jos neteisingumą.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė ieškovui A. B. terminą ieškinio trūkumams pašalinti bei ieškinį dalyje dėl reikalavimų teisėjams, Vilniaus apygardos teismui ir Lietuvos apeliaciniam teismui atsisakė priimti. Taigi apeliacijos objektą nagrinėjamu atveju sudaro patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismo nustatyti ieškinio neatitikimai jo turiniui keliamiems reikalavimams gali būti kvalifikuojami kaip procesinio pobūdžio kliūtis, kurių nepašalinus bylos iškėlimas nėra galimas (CPK 320, 338 straipsniai).

17Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą. CPK 5 straipsnyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Tačiau teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Asmens teisė kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka realizuojama ieškinio instituto pagalba.

18Kiekviename ieškinyje ieškovas privalo nurodyti ieškinio sumą (jei reiškiamas turtinis reikalavimas), įvardyti reikalavimą (ieškinio dalykas), nurodyti konkrečias aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas (ieškinio faktinis pagrindas), nurodyti ir pateikti įrodymus, patvirtinančius išdėstytas aplinkybes, taip pat nurodyti nuomonę dėl sprendimo už akių, taikos sutarties sudarymo ir bylos vedimo per advokatą (CPK 135 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 135 straipsnio 2 dalį prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir įrodymai, kuriais grindžiami reikalavimai. Jeigu ieškovas negali pateikti konkrečių įrodymų, turi būti nurodytos priežastys, kodėl negalima pateikti šių įrodymų, bei pateiktas prašymas dėl įrodymų išreikalavimo.

19Nagrinėjamu atveju pareikštu ieškiniu ieškovas A. B. prašo priteisti jam iš atsakovo Lietuvos Respublikos 601 762,50 Lt turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Ieškovas teigia žalą patyręs dėl teisėjų L. L., A. P., D. M. ir N. P. neteisėtų veiksmų. Iš ieškinio dalyko ir faktinio pagrindo matyti, kad ieškovas neišskiria, kokio dydžio turtinę žalą patyrė dėl galimai neteisėtų teisėjų veiksmų, tačiau sudeda patirtą turtinę ir neturtinę žalą į vieną. Taipogi ieškovas nepateikia jokių įrodymų, kurie pagrįstų jį išvis patyrus turtinę žalą. Tokie ieškinio faktinio pagrindo ir dalyko netikslumai yra aiškūs ieškinio turinio trūkumai, kurie turi būti pašalinti ieškinio priėmimo stadijoje, kadangi jų nepašalinus negalima nustatyti, ar ieškinys iš tiesų teismingas apygardos teismui (CPK 27 straipsnio 1 dalis), o atsakovui objektyviai užkertama galimybė gintis nuo jo atžvilgiu pareikštų reikalavimų. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti.

20Pasisakant dėl apskųstos teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti ieškinį dalyje dėl reikalavimų teisėjams, Vilniaus apygardos teismui ir Lietuvos apeliaciniam teismui būtina pažymėti, kad ieškovui ne kartą buvo išaiškinta, kad pagal CK 6.272 straipsnio nuostatomis grindžiamą ieškinį, atsakovu byloje gali būti tik valstybė, bet ne teisėjai ir teismai, todėl teismas, gavęs ieškinį dėl žalos iš valstybės atlyginimo CK 6.272 straipsnyje numatytu pagrindu, turi imtis procesinių veiksmų užtikrinti, kad imunitetą nuo civilinės atsakomybės turintys teisėjai ar teismai, kurie šiuo atveju negali būti atsakovais, procese neužimtų atsakovų procesinės padėties (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-612/2012, 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-796/2012, 2012 m. lapkričio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2KT-119/2012, 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2KT-125/2013; 2014 m. vasario 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-298/2014).

21Atskirajame skunde nurodomi argumentai dėl pirmosios instancijos teismo teisėjos, sprendusios ieškinio priėmimo klausimą, šališkumo nenagrinėtini šioje proceso stadijoje. Ieškovui neabejotinai žinoma įstatyme nustatyta teisėjų nušalinimo sprendimo tvarka (CPK 68 – 69 straipsniai).

22Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl dėl jų nepasisakoma.

23Iš to, kas nurodyta, aišku, kad atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo išvadai esą pirmosios instancijos teismas, nustatydamas terminą ieškinio trūkumams pašalinti bei atsisakydamas priimti ieškinį dalyje dėl reikalavimų teisėjams, Vilniaus apygardos teismui ir Lietuvos apeliaciniam teismui, būtų netinkamai taikęs ieškinio priėmimą reglamentuojančias proceso teisės normas. Dėl to apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o ieškovui siekiant užtikrinti proceso koncentraciją nustatomas naujas terminas minėtoje nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 7 straipsnis, 115 straipsnio 2 dalis).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nustatyti ieškovui A. B. terminą iki 2014 m. kovo 28 d. ieškinio trūkumams, nurodytiems Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartyje, pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 5. Ieškovas nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-3812-603/2011... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi ieškinį dalyje dėl... 8. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovais pagal ieškovo ieškinį... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. 1. Apskųsta teismo nutartimi pažeista ieškovo teisė į teisingą bylos... 12. 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies... 13. 3. Pagal CPK 115 straipsnį įrodymų nepateikimas ar nenurodymas nėra... 14. 4. Apskųstos teismo nutarties tekstas yra nesuprantamas ir prieštaringas –... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė... 18. Kiekviename ieškinyje ieškovas privalo nurodyti ieškinio sumą (jei... 19. Nagrinėjamu atveju pareikštu ieškiniu ieškovas A. B. prašo priteisti jam... 20. Pasisakant dėl apskųstos teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti... 21. Atskirajame skunde nurodomi argumentai dėl pirmosios instancijos teismo... 22. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 23. Iš to, kas nurodyta, aišku, kad atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.... 26. Nustatyti ieškovui A. B. terminą iki 2014 m. kovo 28 d. ieškinio trūkumams,...