Byla 2A-1530/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės ir Kinstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baumesta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys netenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-2001-603/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baumesta“ ieškinį atsakovei N. P. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 209 916,71 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi įmonei UAB „Baumesta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Adsum“. Atsakovė nuo 2007 m. vasario 23 d. iki 2007 m. lapkričio 12 d. dirbo UAB „Baumesta“ direktore, nuo 2008 m. birželio 10 d. – direktoriaus pavaduotoja, o UAB ,,Baumesta“ vienintelio akcininko 2009 m. vasario 27 d. sprendimu atsakovė nuo 2009 m. kovo 1 d. paskirta į direktorės pareigas. Bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė UAB ,,Aljanika“. Bankroto administratorius, patikrinęs įmonės vadovės N. P. perduotus įmonės buhalterinius apskaitos dokumentus, nustatė, jog atsakovė, kaip atskaitingas asmuo iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos ir kasos gavo ūkio išlaidoms pinigines lėšas, už kurias pagal avansines apyskaitas atsiskaitė, pateikdama buhalterinius dokumentus dėl gautų piniginių lėšų panaudojimo ūkio išlaidoms: 1) laikotarpiu nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d. iš įmonės sąskaitos ir kasos ūkio išlaidoms paėmė 65 864,86 Lt sumą, o pateisinant šių pinigų panaudojimą pateikė buhalterinius dokumentus 66 121,69 Lt sumai. Šiuo atveju atsakovė pateikė buhalterinius dokumentus dėl piniginių lėšų panaudojimo ūkio reikmėms 256,80 Lt sumai daugiau, nei išėmė iš įmonės sąskaitos ir kasos; 2) laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 22 d. iki 2008 m. gruodžio 8 d. iš įmonės sąskaitos ir kasos negavo piniginių lėšų ūkio išlaidoms, bet už šį laikotarpį pateikė buhalterinius dokumentus, patvirtinančius ūkio išlaidoms panaudotą 5830 Lt sumą; 3) laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 5 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. iš UAB ,,Baumesta“ atsiskaitomosios sąskaitos ir kasos gavo ūkio išlaidoms 441 795,61 Lt sumą, tačiau šiai pinigų sumai pateisinti pateikė buhalterinius dokumentus tik 225 792,10 Lt sumai. Atsakovė laikotarpiu nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2010 m. kovo 18 d. iš įmonės sąskaitos bei kasos ūkio išlaidoms gavo 517 660,50 Lt sumą, o gautai pinigų sumai pateisinti pateikė buhalterinius dokumentus 307 743,79 Lt sumai. Atsakovė nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, pateisinančių ūkio išlaidoms iš įmonės gautų piniginių lėšų panaudojimą 209 916,71 Lt sumai. Atsakovės pateikti kasos pajamų orderių kvitai vertintini kritiškai, nes juose yra nurodomas pagrindas dėl defektų šalinimo, tačiau nepateikiami šias ūkines operacijas pagrindžiantys dokumentai dėl defektų konstatavimo fakto, jų apimties, pobūdžio ir pan. Šiuo atveju turėjo būti sudaryta UAB ,,Baumesta“ ir UAB „VSB“ komisija, kurie turėjo surašyti aktą dėl defektų nustatymo, taip pat turėjo būti sudarytas numatomų atlikti darbų dėl defektų šalinimo aktas. Atsakovės pateikti teismui apskaitos dokumentai į ieškovo apskaitos registrus, atvaizduojančius ūkines operacijas kasos knygoje nuo 2008 m. kovo 31 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. neįtraukti. Pateikti teismui dokumentai išrašyti UAB „VSB“ nuoseklia eilės tvarka per tam tikrą laiko tarpą, t. y. nuo 2008 m. rugsėjo 25 d. iki 2009 m. gruodžio 16 d., kas kelia pagrįstų abejonių dėl jų objektyvaus tikrumo, nes UAB „VSB“ kaip veikiantis juridinis asmuo, turėjo atlikinėti ir kitas kasos operacijas per šį laikotarpį. Atsakovės pateikti teismui apskaitos dokumentai neatitinka imperatyviai nustatytų reikalavimų dėl įgaliotų asmenų tvirtinti kasos dokumentus apie atliktas kasos operacijas. Atsakovė nepateikė duomenų, kad turėjo galimybę iš savo asmeninių lėšų sumokėti UAB „VSB“ ginčo pinigų sumą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, jog atsakovė iš UAB ,,Baumesta“ kasos išsimokėtų 209 916,71 Lt piniginių sumų pagrįstumą įrodinėja BUAB ,,VSB“ administratoriaus įgalioto asmens Z. J. išduotų buhalterinės apskaitos dokumentų patvirtintais nuorašais. Pažymėjo, jog iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento archyvo 2012 m. gegužės 16 d. pažymos Nr. A106-373 (2.5.1.5 – PD1) matyti, kad archyviniam saugojimui buvo perduota tik UAB ,,VSB“ ilgo saugojimo dokumentai. Teismo vertinimu, tai, kad ieškovo įgaliotas asmuo pagal išduotą teismo liudijimą susipažinęs su kitais UAB ,,VSB“ dokumentais, nerado jokių kitų duomenų, susijusių su defektų nustatymu, nesudaro pagrindo išvadai, jog ginčijami dokumentai iš viso negalėjo būti perduoti BUAB ,,VSB“ administratoriui. Teismas pažymėjo, kad pagal ieškovo įgalioto asmens ir atsakovės sudarytą 2010 m. birželio 1 d. dokumentų perdavimo priėmimo aktą taip pat nėra galimybės teigti, jog atsakovė neperdavė bendrovės administratoriui ginčo dokumentų, kadangi nėra tikslaus ir detalaus perimtų iš įmonės valdymo organo dokumentų aprašo. Konstatavo, kad tarp šalių nekilo ginčo, jog UAB ,,Baumesta“ atliko apdailos (remonto) darbus UAB ,,VSB“ nuosavybės teise priklausančiose patalpose Algirdo g. 11/9, Vilniuje, tačiau iš esmės tarp šalių kilo ginčas, jog nurodyti statinio defektai objektyviai egzistavo. Teismas pažymėjo, kad atsakovei buvo pasiūlyta pateikti įrodymus apie statinio defektų atsiradimą, tačiau, atsižvelgiant į jos apsunkintą pareigą įrodinėti, kai iš esmės visi bendrovės dokumentai yra perduoti administratoriui, pareigą įrodyti aplinkybę, jog iš viso nebuvo atlikti defektų šalinimo darbai, už kurių atlikimą UAB ,,Baumesta“ neprivalėjo kompensuoti, turėjo ir ieškovas. Šiuo atveju vien tik nurodymas, kad jokių dokumentų neperduota BUAB ,,Baumesta“ administratoriui, kai yra konstatuotas netikslus perduotų dokumentų fiksavimas, ir neradimas su šiomis aplinkybėmis susijusių dokumentų pas asmenis, vykdžiusius UAB ,,VSB“ bankroto procedūrą, nesudaro pagrindo išvadai, jog po atliktų remonto darbų negalėjo būti šalinami atsiradę statinio defektai, tuo labiau, kai ginčo PVM sąskaitoje faktūroje bei kasos pajamų orderiuose nurodyta, jog atsiskaitoma už defektų pašalinimą. Atkreipė dėmesį, jog apklaustas liudytoju buvęs UAB ,,VSB“ direktorius I. M. patvirtino, jog defektai buvo pašalinti savo jėgomis ir UAB ,,Baumesta“ už atsiradusių defektų pašalinimą atsiskaitė per keletą mėnesių, taip pat nurodė, kad statybos žurnalai buvo perduoti BUAB ,,VSB“ administratoriui. Teismas sprendė, kad atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ji turėjo galimybę atsiskaityti savo lėšomis. Ieškovo nurodyta aplinkybė, jog ginčo pinigai nebuvo atvaizduoti bendrovės kasoje, teismo vertinimu, nepaneigia atsakovės galimybės įvykdyti už UAB ,,Baumesta“ prievolės kreditoriui. Tai, kad tarp atsakovės ir ieškovo nebuvo sudaryta rašytinė sutartis, teismo vertinimu, neeliminavo galimybės įvykdyti prievolės trečiojo asmens naudai pagal CK 6.50 str. Taip pat teismas nurodė, kad tokiu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog bendrovės kasoje turėjo atsispindėti finansinė ūkinė operacija, patvirtinanti ginčo pinigų patekimą į bendrovės kasą ir vėliau šių pinigų išmokėjimą kreditoriui, kadangi aptariamos prievolės prigimtis ir pobūdis sudaro galimybę būtent tiesiogiai sumokėti kreditoriui už patį skolininką. Sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog buvo pažeista Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, reglamentuojančios pinigų priėmimo ir išmokėjimo bei kasos dokumentų įforminimo tvarką. Konstatavo, jog ginčo pajamų orderiai yra pasirašyti įgalioto asmens. Teismo vertinimu, ieškovo pateiktos pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos, kuriose nėra atvaizduota ginčo sąskaita, negali paneigti į bylą pateiktų tiek pačios sąskaitos, tiek ir kasos pajamų orderių esančios informacijos apie įvykdytų ūkinių finansinių operacijų buvimą, tuo labiau kai Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. birželio 15 d. patikrinimo akte yra duomenų ir apie kitų sąskaitų neįtraukimą į deklaracijas. Teismas konstatavo, jog ieškovas nepateikė duomenų, kurie neabejotinai pagrįstų jų dėstomą poziciją dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios dėl to žalos.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus. Tarp administratoriui perduotų bendrovės buhalterinių dokumentų atsakovės teismui pateiktų dokumentų (UAB „VSB“ 2008 m. rugsėjo 25 d. PVM sąskaita faktūra VSB Nr. 0000253 209 916,71 Lt sumai, UAB „VSB“ išrašyti UAB „Baumesta“ šeši kasos pajamų orderiai bendrai 209 916,71 Lt sumai) nėra, jie neįtraukti į apelianto apskaitos registrus, todėl bendrovės buhalterinėje apskaitoje nebuvo įtraukti ir neapskaityti. Tarp administratoriui perduotų dokumentų nėra duomenų, kad UAB „VSB“ būtų pateikusi UAB „Baumesta“ pretenzijas dėl netinkamai atliktų statybos darbų, taip pat nėra jokių statybos defektus pagrindžiančių dokumentų. Nesant defektų fakto nustatymo ir jų realaus šalinimo darbų atlikimą patvirtinančių dokumentų, pateikti atsakovės dokumentai laikytini nepagrįstais, o pats defektų šalinimas neįrodytas.
 2. Teismas, vetindamas liudytojo Z. J. parodymus, neatsižvelgė, kad pastarasis davė objektyviosios tikrovės neatitinkančius parodymus. Buvusio UAB „VSB“ administratoriaus Z. J. liudijimas, jog atsakovės teismui pateiktų dokumentų kopijas jis patvirtino turėdamas jų originalus, vertintinas kritiškai. Nutartis dėl UAB „VSB“ pabaigos priimta 2011 m. birželio 23 d., o Z. J. patvirtino, kad visi šios įmonės dokumentai perduoti saugoti į archyvą. Todėl atsakovės prašymu 2011 m. liepos 11 d. darant dokumentų kopijas ir jas tvirtinant, Z. J. šių dokumentų originalų negalėjo turėti arba turėjo neįtrauktus į apskaitą dokumentus. Remiantis teismo išduotu liudijimu, apelianto atstovas susipažino su BUAB „VSB“ archyvui perduotais dokumentais ir nustatė, kad tarp jų nėra atsakovės pateiktų dokumentų. Šių dokumentų originalų nepateikė ir Z. J..
 3. Teismas neteisingai nustatė įrodinėjimo pareigą, kadangi būtent atsakovė turėjo įrodyti, kad buvo atlikti defektų šalinimo darbai. Teismo motyvas, kad atsakovės pareiga įrodinėti yra apsunkinta dėl to, jog visi dokumentai perduoti administratoriui, yra nepagrįsti. Atsakovė rado būdą pateikti teismui dokumentus, patvirtintus jau likviduoto asmens administratoriaus, kuris jų realiai negalėjo turėti. Perkeldamas įrodinėjimo pareigą ieškovui, teismas pažeidė šalių rungimosi principą. Teismas taip pat neatsižvelgė, kad liudytoju apklaustas buvęs UAB „VSB“ direktorius N. M. negalėjo nurodyti, kas dalyvavo nustatant defektus, dėl kieno kaltės jie atsirado, kas vykdė šių darbų techninę priežiūrą. Nors, aplinkybes, reikšmingas atsakovei, šis liudytojas prisiminė.
 4. Teismas nepagrįstai apeliantui nustatė pareigą pateikti įrodymus apie statinio defektų atsiradimą, kadangi, ieškovo nuomone, tokių darbų nebuvo atliekama. Atsakovė nepateikė jokių sutarčių su apeliantu dėl skolinamų piniginių lėšų ir to neatvaizdavo buhalterinėje apskaitoje. Be to, atsakovės iš bendrovės atsiimamų pinigų pagrindas buvo „ūkinėms išlaidoms“, o ne skolos grąžinimui.
 5. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo teigti, kad atsakovė neperdavė ginčo dokumentų BUAB „Baumesta“ administratoriui. Teismui pateiktame dokumentų perdavimo akte nėra duomenų, kad 2008 m. rugsėjo 25 d. PVM sąskaita faktūra VSB Nr. 0000253 dėl defektų šalinimo buvo pateikta, kadangi pagal nurodomą aktą buvo perduotos sąskaitos faktūros už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 9 d. iki 2008 m. birželio 18 d. Todėl galima pagrįstai daryti išvadą, kad buvo perduoti ne visi įmonės dokumentai.

  9

 6. Teismas, vertindamas pateiktas PVM deklaracijas, kuriose nėra atvaizduota ginčo sąskaita, padarė nepagrįstą išvadą, kad tai nepaneigia į bylą pateiktų tiek pačios sąskaitos, tiek ir kasos pajamų orderių. Pagal atsakovės pateiktą PVM deklaraciją už 2008 m. rugsėjo mėnesį pirkimo ir importo PVM sudaro tik 13 377 lt, nors PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0000253 nurodoma PVM suma yra 32 021,19 Lt.
 7. Iš byloje esančios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 2012 m. sausio 27 d. specialisto išvados matyti, kad atsakovės gautų iš UAB „Baumesta“ ir nepateisintų apskaitos dokumentais pinigų suma sudaro 225 612,75 Lt. Tai dar kartą patvirtina, kad atsakovė administratoriui neperdavė visų dokumentų.
 8. UAB „Baumesta“ ir UAB „VSB“ dokumentų apskaitą tvarkė UAB „Aljanika“, o tarp šių įmonių vykdytų operacijų apimtys ir turinys pagal mokesčių administratoriui pateiktus registrus nesutampa.
 9. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovė, kaip įmonės vadovė, nebuvo pakankamai apdairi, atidi ir rūpestinga, neveikė bendrovės interesais, nevengė interesų konflikto ir painiojo juridinio asmens turtą su savo.

10Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo D. J. pasisavino dalį atsakovės perduotų dokumentų, taip pat bankroto administratoriaus Z. J. jai duotų susipažinti dokumentų. Kai Z. J. tvirtino dokumentų kopijas, atsakovė matė, kad yra defektų sąmata, statybos darbų defektų aktas, broko taisymo sąmata bei sąskaitos. Galimai siekdama šiuos dokumentus pasisavinti D. J. pateikė prašymą susipažinti su šiais dokumentais. 2013 m. sausio 23 d. Z. J. pažymoje atsakovei nurodoma, kad peržiūrėjus visus BUAB „VSB“ dokumentus, likusius jo žinioje, nustatyta, jog neliko dokuemtų, pateiktų 2012 m. spalio 30 d. Vilniaus apygardos teismui teismo posėdžio metu UAB „Adsum“ atstovei D. J..

122. Byloje nėra svarbus faktas, ar defektų šalinimo darbai buvo atlikti, užtenka fakto, kad tokie defektai išryškėjo ir jiems pašalinti buvo pervesta pinigų suma. Z. J. ne visus dokumentus perdavė į archyvą, dalis jų liko pas administratorių.

133. Kadangi atsakovė buvo vienintele UAB „Baumesta“ akcininke, todėl sudarinėti su savo įmone paskolos sutartis nebuvo prasmės.

144. Atsakovė negalėjo pateikti kai kurių įrodymų, nes visus dokumentus perdavė BUAB „Baumesta“ administratoriui. Bandydama organizuoti savo gynybą atsakovė kreipėsi ir į BUAB „VSB“ atstovus su prašymu pateikti apskaitos dokumentus. Per dvejų metų laikotarpį atsakovė negavo nė vienos administratoriaus pretenzijos dėl trūkstamų dokumentų.

155. Visus su UAB „Baumesta“ susijusius reikalus tvarkė UAB „Adsum“ įgaliotas asmuo D. J., tačiau www.bankrotodep.lt puslapyje, kuriame nurodyta visa informacija apie UAB „Adsum“, nėra nurodyta, kad D. J. dirba toje įmonėje ar kad yra bankroto administratorė.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas tenkintinas.

18Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

19Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas lėšų įmonės vadovei išmokėjimo iš įmonės kasos pagrįstumo klausimas.

20Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių vertinimo

21Nustatyta, kad UAB „Baumesta“ buvo įsteigta 2007 m. vasario 23 d. Pagal 2007 m. vasario 23 d. darbo sutartį Nr. 01 N. P. priimta dirbti UAB „Baumesta“ direktore (t. 1, b. l. 13), o 2008 m. birželio 10 d. darbo sutartimi Nr. 18 – direktoriaus pavaduotoja (t. 1, b. l. 14-15). Nuo 2009 m. kovo 1 d. atsakovė vienintelio akcininko sprendimu buvo paskirta į direktoriaus pareigas (t. 1, b. l. 16). Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė nuo pat įmonės įsteigimo buvo ir vienintelė UAB „Baumesta“ akcininkė. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi UAB „Baumesta“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Adsum“ (t. 1, b. l. 6). Administratorius teigia, kad pagal buhalterinės apskaitos dokumentus atsakovė liko skolinga įmonei 209 916,71 Lt sumą.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; ir kt.). Nagrinėjamu atveju sutiktina su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino faktines bylos aplinkybes, pateiktus įrodymus ir išvadą padarė remdamasis prielaidomis, o ne tikimybių pusiausvyros principu.

23Iš UAB „Baumesta“ atsiskaitymų su N. P. apskaitos matyti, kad laikotarpiu nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2010 m. kovo 18 d. atsakovei iš bendrovės kasos buvo išmokėta viso 517 660,50 Lt (t. 1, b. l. 28). Administratorius pripažįsta, kad iš šių išmokėtų sumų administratoriui perduotais dokumentais yra pagrįsta 307 743,79 Lt suma. Byloje pateikti kasos išlaidų orderiai Nr. 09-007, Nr. 09-008, Nr. 09-009, Nr. 09-010, Nr. 09-011, Nr. 09-012, Nr. 09-013, Nr. 09-014, Nr. 09-017 patvirtina, kad atsakovei laikotarpiu nuo 2009 m. birželio 30 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. buvo išmokėta viso 241 271,02 Lt suma (t. 1, b. l. 17-25). Minėti kasos pajamų orderiai užfiksuoti ir UAB „Baumesta“ kasos knygoje (t. 1, b. l. 26-27). Administratoriaus teigimu, šių ūkinių operacijų pagrįstumą pateisinantys dokumentai pateikti tik 31 354,31 Lt sumai, o likusios 209 916,71 Lt sumos išmokėjimą pateisinančių dokumentų neperduota.

24Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog UAB „Baumesta“ 2007-2008 m. atliko apdailos/remonto darbus UAB „VSB“ nuosavybės teise priklausančiose patalpose, esančiose Algirdo g. 11/9, Vilniuje. Paaiškėjus atliktų darbų defektams ir UAB „Baumesta“ jų nepašalinus, UAB „VSB“ pati pašalino šiuos defektus ir pateikė UAB „Baumesta“ PVM sąskaitą faktūrą serija VSB Nr. 0000253 209 916,71 Lt sumai už defektų šalinimo darbus (t. 1, b . l. 70). Atsakovės teigimu, jos vadovaujamai įmonei neturėjus lėšų, ji savo asmeninėmis lėšomis atsiskaitė su UAB „VSB“, pagal kasos pajamų orderius Nr. 00035, Nr.00036, Nr. 00037, Nr. 00038, Nr. 00039 ir Nr. 00040 sumokėdama viso 209 916,71 Lt (t. 1, b. l. 71-76). Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytos ūkinės operacijos nebuvo įtrauktos į UAB „Baumesta“ buhalterinę apskaitą ir neatspindėtos registruose. PVM sąskaita faktūra serija VSB Nr. 0000253 nebuvo įtraukta ir į UAB „Baumesta“ registrą „Saskaitos 4431 apyvarta pagal klientus“ už laikotarpį nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2010 m. balandžio 16 d., kuriame buvo registruojamos visos sąskaitos su UAB „VSB“ (t. 1, b. l. 91). Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, jog UAB „VSB“ kasos pajamų orderiuose pažymėta, kad pinigai priimti iš UAB „Baumesta“, o ne iš N. P., kaip fizinio asmens. Atsakovės sumokėtos lėšos už UAB „Baumesta“ niekaip nebuvo atspindėtos UAB „Baumesta“ buhalteriniuose dokumentuose, kas neatitinka ir protingumo kriterijaus, kadangi akivaizdu, jog atsakovė neketino už įmonę mokėti asmeninių lėšų nesitikint jų susigrąžinti. Kasos išlaidų orderiuose, pagal kuriuos iš UAB „Baumesta“ buvo išmokėti pinigai N. P., nurodytas pagrindas – ūkio išlaidoms – neleidžia daryti išvados apie sąsajas su paminėtais UAB „VSB“ kasos pajamų orderiais. Pagrįstų abejonių kelia ir tai, jog UAB „VSB“ šeši kasos pajamų orderiai už laikotarpį nuo 2008 m. rugsėjo 25 d. iki 2008 m. gruodžio 16 d. buvo surašyti eilės seka nuo Nr. 00035 iki Nr. 00040, kas leistų daryti išvadą, jog UAB „VSB“ nurodytu laikotarpiu neatliko jokių ūkinių operacijų.

25Teismo posėdžio metu liudytojas, buvęs UAB „VSB“ direktorius N. M., nurodė, kad UAB „Baumesta“ vykdė statybos/remonto darbus jo vadovaujamojoje įmonėje, ir buvo nustatyti atliktų darbų defektai, o, šiuos defektus pašalinus savo jėgomis, UAB „Baumesta“ pateikta PVM sąskaita faktūra (t. 1, b. l. 148). Tačiau duomenų, kad tarp UAB „Baumesta“ ir UAB „VSB“ buvo sudarytos rangos sutartys, buvo pasirašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai, defektų šalinimo aktas, nėra. Liudytoja apklausta A. R., tvarkiusi UAB „Baumesta“ buhalteriją, teigė, jog visi mokėjimai buvo suvesti į kompiuterinę programą, tačiau iškėlus įmonei bankroto bylą, programa sunaikinta. Taip pat nurodė, kad atsakovės mokėjimai UAB „VSB“ už UAB „Baumesta“ kasos knygoje galėjo būti neužfiksuoti, nes buvo atsiskaitoma pinigus pervedant per banką (t. 1, b. l. 147). Pažymėtina, kad teismui nebuvo pateikti banko pavedimai, kurie galėtų patvirtinti, jog paminėtos sumos už defektų šalinimą galėjo būti atliktos naudojantis banko paslaugomis. Taip pat teisėjų kolegijos vertinimu, nesant kitų objektyvių ir patikimų rašytinių įrodymų, vien liudytojų parodymais konstatuoti, kad buvo atlikti defektų šalinimo darbai ir atsakovė už šiuos darbus atsiskaitė, negalima, nes tai nėra leistini įrodymai tokiam faktui nustatyti. Darytina išvada, jog atsakovė nepateikė jokios konkrečios informacijos, kurią patikrinus būtų galima įsitikinti jos atitikimu faktinėms aplinkybėms bei apskaitos dokumentų įrašams.

26Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje iškilo atsakovės pateiktų dokumentų tikrumo klausimas. Pateiktos PVM sąskaitos faktūros serija VSB Nr. 0000253 bei pagal kasos pajamų orderiai Nr. 00035, Nr.00036, Nr. 00037, Nr. 00038, Nr. 00039 ir Nr. 00040 kopijos, patvirtintos buvusio UAB „VSB“ administratoriaus Z. J.. Teismo posėdžio metu apklaustas administratorius nurodė, jog kopijas tvirtina tik turėdamas jų originalus, tačiau negalėjo pasakyti ar šių dokumentų originalus jis turėjo, ar gavo iš UAB „Aljanika“, kuri tvarkė UAB „VSB“ buhalterinę apskaitą (t. 1, b. l. 138). Viso bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nurodytų ūkines operacijas patvirtinančių dokumentų originalai į bylą pateikti nebuvo, kas sudaro pagrindą teisėjų kolegijai abejoti pateiktų kopijų tikrumu bei atliktų ūkinių operacijų realumu. Tai, kad atsakovė nepateikė tokių įrodymų, leidžia pagrįstai manyti, jog tokių dokumentų apskritai galėjo nebūti ir todėl atsakovė neturėjo galimybės jų pateikti.

27Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pateikti įrodymai sudaro pagrindą teigti, jog pinigai ūkio išlaidų pagrindu atsakovei buvo išmokėti. Paneigti šią aplinkybę turėjo būtent atsakovė. Todėl sutiktina su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą, nurodydamas, jog dėl atsakovės apsunkintos galimybės įrodinėti būtent apeliantas privalėjo įrodyti, kad defektų šalinimo darbai nebuvo atlikti ir UAB „Baumesta“ neprivalėjo už juos kompensuoti.

28Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų nuostatas, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Byloje esantis 2010 m. birželio 1 d. dokumentų perdavimo priėmimo akto turinys nėra konkretus, todėl iš jo negalima daryti išvados, ar dokumentai, dėl kurių egzistavimo byloje kilo ginčas, buvo perduoti UAB „Baumesta“ administratoriui (t. 1, b. l. 9). Atsilipime į apeliacinį skundą atsakovė teigė, kad bankroto administratoriaus UAB „Adsum“ atstovė D. J. pasisavino dalį UAB „VSB“ ir UAB „Baumesta“ dokumentų. Tačiau teisėjų kolegija šių atsakovės teiginių pagrįstumo nevertina, nes viena vertus, šis klausimas nebuvo keltas pirmosios instancijos teisme, kita vertus, šių aplinkybių tyrimas priklauso ne bylą nagrinėjančio teismo, o ikiteisminio tyrimo institucijų kompetencijai.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str.). Nors UAB „Baumesta“ buhalterinę apskaitą tvarkė UAB „Aljanika“, tačiau ši aplinkybė nepašalina atsakovės, kaip buvusios įmonės vadovės, atsakomybės už tinkamą apskaitos organizavimą. Netinkamo bendrovės buhalterinių duomenų tvarkymo atveju atsakovė privalėjo imtis priemonių šiam pažeidimui pašalinti. Nurodytos pareigos neatlikusi, ji turi prisiimti dėl to atsiradusias pasekmes.

30Teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovė neįrodė, jog iš įmonės išmokėtus 209 916,71 Lt ji panaudojo įmonės reikmėms.

31Dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K.J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas.

33Byloje nustatyta, kad atsakovė leistinais įrodymais nepateisino išmokėtų iš įmonės 209 916,71 Lt, todėl tokiais savo neteisėtais veiksmais padarė UAB „Baumesta“ žalą. Atsakovė nepateikė duomenų atsakovės kaltės prezumpcijai paneigti. Žalos atsiradimą – 209 916,71 Lt sumos išmokėjimą atsakovei be pagrindo – lėmė neteisėti atsakovės veiksmai, kurie yra priešingi juridinio asmens tikslams. Taigi nustatytas tiesioginis priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovės veiksmų ir įmonei atsiradusios žalos.

34Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė bylos faktines aplinkybes, neteisingai paskirstė tarp šalių įrodinėjimo pareigą, dėl ko pažeidė procesinės teisės normas ir priėmė nepagrįstą sprendimą. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti (CPK 185 str., 329 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str. 2 d.).

35Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2011 m. vasario 23 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį apeliacinės instancijos teismui priėmus naują sprendimą, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymas.

38Ieškovas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo į valstybės biudžetą, tačiau ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinas už šį ieškinį mokėtinas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškinio suma yra 209 916,71 Lt, todėl valstybės naudai priteistinas 5198 Lt žyminis mokestis.

39Ieškovo naudai iš atsakovės priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str., 98 str.). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas patyrė 2750 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (t. 1, b. l. 30-31, 63, 92-93, 116-117, 118-119, 127-128, 132 142, 188, 218-219). Kadangi šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl šios išlaidos priteistinos pilna apimtimi.

40Apeliantas nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo BUAB „Baumesta“ (į. k. 300651448, registracijos adresas: Dariaus ir Girėno g. 9-26, Vilnius) ieškinį atsakovei N. P. ( - ) tenkinti visiškai.

43Priteisti iš atsakovės N. P. 209 916,71 Lt (du šimtus devynis tūkstančius devynis šimtus šešiolika litų ir 71 ct) ieškovo BUAB „Baumesta“ naudai.

44Priteisti iš atsakovės N. P. 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (209 916,71 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2011 m. vasario 23 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

45Priteisti iš atsakovės N. P. 5198 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio valstybės naudai.

46Priteisti iš atsakovės N. P. ieškovo BUAB „Baumesta“ naudai 2750 Lt (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 209 916,71 Lt žalos atlyginimo, 5... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012... 9.
 • Teismas, vertindamas pateiktas PVM deklaracijas, kuriose nėra... 10. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo ieškovo skundą atmesti,... 11. 1. Ieškovo administratoriaus įgaliotas asmuo D. J. pasisavino dalį... 12. 2. Byloje nėra svarbus faktas, ar defektų šalinimo darbai buvo atlikti,... 13. 3. Kadangi atsakovė buvo vienintele UAB „Baumesta“ akcininke, todėl... 14. 4. Atsakovė negalėjo pateikti kai kurių įrodymų, nes visus dokumentus... 15. 5. Visus su UAB „Baumesta“ susijusius reikalus tvarkė UAB „Adsum“... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 18. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių... 19. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas lėšų įmonės vadovei išmokėjimo iš... 20. Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių vertinimo... 21. Nustatyta, kad UAB „Baumesta“ buvo įsteigta 2007 m. vasario 23 d. Pagal... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 23. Iš UAB „Baumesta“ atsiskaitymų su N. P. apskaitos matyti, kad laikotarpiu... 24. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog UAB „Baumesta“ 2007-2008 m.... 25. Teismo posėdžio metu liudytojas, buvęs UAB „VSB“ direktorius N. M.,... 26. Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje iškilo atsakovės pateiktų dokumentų... 27. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pateikti įrodymai sudaro pagrindą... 28. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12... 30. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovė neįrodė, jog iš įmonės... 31. Dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos... 33. Byloje nustatyta, kad atsakovė leistinais įrodymais nepateisino išmokėtų... 34. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 35. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas taip pat privalo mokėti... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį apeliacinės instancijos teismui priėmus... 38. Ieškovas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleistas nuo... 39. Ieškovo naudai iš atsakovės priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 40. Apeliantas nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimą panaikinti ir... 43. Priteisti iš atsakovės N. P. 209 916,71 Lt (du šimtus devynis tūkstančius... 44. Priteisti iš atsakovės N. P. 5 (penkių) procentų dydžio metinių... 45. Priteisti iš atsakovės N. P. 5198 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą... 46. Priteisti iš atsakovės N. P. ieškovo BUAB „Baumesta“ naudai 2750 Lt (du...