Byla 2-11701-454/2014
Dėl servituto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovo A. K. atstovui advokato padėjėjui Laurynui Vaičekauskui, atsakovo UAB „( - )“ atstovams advokato padėjėjui Povilui Gruodžiui, S. M., nedalyvaujant ieškovui A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl servituto nustatymo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje prašė: nustatyti visam atsakovui priklausančiam 0,0914ha žemės sklypui, kad. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą, suteikiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis ir naudotis pėsčiųjų taku bei servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas ir jomis naudotis (tarnaujantis daiktas), užtikrinant ieškovui priklausančio žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kad. Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaunas (viešpataujantis daiktas) tinkamą naudojimą;

3nustatyti atsakovo sklypui, esančiam ( - ), Kaune, kad. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą, suteikiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis ir naudotis pėsčiųjų taku bei servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas ir jomis naudotis (tarnaujantis daiktas) pagal 2014-04-11 UAB „Topometra" parengtą servitutų planą, kuriame servitutų galiojimo ribos pažymėtos taškais 1-2-3-6 (bendras plotas 23m2), užtikrinant ieškovui priklausančio žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kad. Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaunas (viešpataujantis daiktas) tinkamą naudojimą;

4nustatyti atsakovo sklypui, esančiam ( - ), Kaune, kad. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą, suteikiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis ir naudotis pėsčiųjų taku bei servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas ir jomis naudotis (tarnaujantis daiktas) pagal 2014-04-11 UAB „Topometra" parengtą servitutų planą, kuriame servitutų galiojimo ribos pažymėtos taškais 3-4-5-6 (bendras plotas 28 m2), užtikrinant ieškovui priklausančio žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kad. Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaunas (viešpataujantis daiktas) tinkamą naudojimą;

5priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas ieškinyje nurodė ir jo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovo prašymas nustatyti kelio servitutą atsakovo sklypuose yra vienintelis protingas būdas ieškovui patekti į jam priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ), Kaune. Nustatant kelio servitutą atsakovo sklypams, atsakovo galimybė naudotis atsakovo inžineriniu sklypu nebus kaip nors papildomai apsunkinta, suvaržyta ar pabloginta. Atsakovo galimybė naudotis atsakovui priklausančiais sklypais 67G ir 67J būtų varžomos mažiausiai įmanoma apimtimi. Ieškovas aktyviai dalyvavo atsakovo sklypo esančio ( - ) detaliojo plano viešo svarstymo procedūrose, teikė pretenzijas dėl to, jog jame nėra numatytas privažiavimas prie sklypo 28, tačiau detaliojo plano rengėjas neatsižvelgė į ieškovo pastabas dėl privažiavimo, taip pažeisdamas Kauno savivaldybės Urbanistikos skyriaus išduotas planavimo sąlygas. Ieškovas mano, jog teisinio ginčo būtų išvengta, jei dar planavimo stadijoje būtų suprojektuotas privažiavimas prie sklypo 28.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Prašė ieškinį atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovo atstovai posėdžio metu paaiškino, kad ieškinys nepagrįstas. Ieškovas turi galimybę patekti į jam priklausantį sklypą per kitus ieškovui priklausančius sklypus. Atstovai taip pat nurodė, kad sklypai, kuriems prašoma nustatyti servitutą, buvo pirkti iš ieškovo. Ieškovui buvo žinomos visos aplinkybės, parduodant sutartyse nebuvo aptartos su tuo susijusios aplinkybės.

9Ieškinys atmestinas.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.). Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrą faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. (LR CPK 12 str.).

11Ieškovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas esantis ( - ), Kaune, planuose pažymėtu Nr. 28 (b.l. 11,12). Iš nurodytų planų matyti, jog ieškovo sklypas ribojasi su šešiais aplinkiniais sklypais. Į ieškovui priklausantį sklypą nėra numatytas patekimas. Ieškovas pagal parengtą UAB „Topometra“ servitutų planą, prašo nustatyti servitutų kelią per atsakovui priklausančius žemės sklypus plane pažymėtus 67J ir 67G (b.l. 11,53).

12Lietuvos Respublikos CK 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Taigi, servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybes jos turėtojui naudotis svetimu daiktu. Servitutas nustatomas savanoriškai arba priverstinai. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo nustatytais atvejais – administracinis aktas.

13Lietuvos Respublikos CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t. y. bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantys teismai pirmiausia turi įvertinti, ar šios teisės yra susijusios su naudojimusi viešpataujančiaisiais daiktais pagal tikslinę paskirtį ir ar egzistuoja objektyvus bei konkretus jų poreikis, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪK „Naujieji Berniūnai“ ir kt. v. J. S., bylos Nr. 3K-3-157/2009; 2012 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. J. J., bylos Nr. 3K-3-210/2012; kt.). Servitutu yra suvaržoma kito asmens nuosavybės teisė (CK 4.111 straipsnis), todėl, sprendžiant su servituto nustatymu susijusius klausimus, turi būti siekiama abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. S. Š., bylos Nr. 3K-3-469/2008).Dėl to nustatant servitutą turi būti siekiama kuo mažiau riboti tarnaujančiojo daikto savininko teises. Servituto turinį konkrečiu atveju lemia viešpataujančiojo daikto naudojimo pagal paskirtį poreikiai.

14Atsakovas nurodė, kad ieškovas turi galimybę patekti į jam priklausantį sklypą ir kitais būdais. Atsakovo atstovas paaiškino, kad į ieškovui priklausantį sklypą galimas patekimas per ( - ) bei ( - ). Neregistruotas sklypas, besiribojantis su atsakovo sklypais, sklypu 28, sklypais, esančiais ( - ), yra V. K. (ieškovo motina) prašymu formuojamas grąžinimui natūra (b.l. 80). Tikėtina, jog yra tokia galimybė ieškovui patekti į jam priklausantį sklypą. Atsakovo atstovas taip pat nurodė, jog galimas patekimas į sklypą 28 per sklypus 125A ir 129. Ieškovas yra sklypo 129 bendrasavininkas. Ši aplinkybė nurodyta ieškinyje bei patvirtina nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 9b.l. 17,18). Šiame sklype yra Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „( - )“, kuri neprieštarautų, jog būtų patekimas per bendrijos nuomojamą sklypą (b.l. 104). Sklypas, esantis ( - ) ribojasi su sklypu 129. Sklypas, esantis ( - ), yra ieškovo paveldėtas iš jo motinos V. K. (b.l. 8, 80-82). Įvertinus šias aplinkybes, spręstina, kad ieškovas ir šiuo būdu gali patekti į jam priklausantį sklypą, nesuvaržydamas ar kitaip apsunkindamas kitų savininkų teises.

15Ieškovas prašė servituto nustatymo, suteikiančio teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas ir jomis naudotis. Ieškovo atstovas nurodė, kad šiai dienai sklypas yra izoliuotas, nėra galimybės tiesti komunikacijas, atkirstas nuo bet kokios miesto infrastruktūros. Iš byloje pateikto nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad sklypo Nr. 28 naudojimo paskirtis suplanuota kaip kitos paskirties sklypas, skirtas inžinierinėms infrastruktūroms (b.l. 83,84). Tokią pačią paskirtį turi ir paminėti sklypai 125A ir 129. todėl laikytina, kad ir šios aplinkybės ieškovas neįrodė.

16Ieškovas nepagrindė objektyvaus būtinumo nustatyti jo reikalaujamą servitutą, jo nustatymas nėra vienintelis būdas išspręsti ieškovo interesų įgyvendinimą, ieškovas neišnaudojo visų įmanomų galimybių, kad savo nuosavybės teisę galėtų įgyvendinti, neapribodamas atsakovo teisių. Ieškovas turi objektyvią galimybę įsirengti atskirą įvažiavimą į savo žemės sklypą kitais būdais ir galėdamas naudotis savo sklypu, neribodamas atsakovo teisių. Servituto nustatymas ieškovo nurodytomis aplinkybėmis prieštarautų teisėtų lūkesčių, nuosavybės neliečiamumo, proporcingumo, o tuo pačiu ir teisingumo principams. Ieškovo prašymas pagrįstas siekiu naudotis sklypu patogiau yra visiškai suprantamas, tačiau tokio noro negalima įgyvendinti kito asmens teisių apribojimo sąskaita. Laikytina, kad ieškovo ieškinys neįrodytas ir todėl atmestinas.

17Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinos pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 4446,75 Lt už teisinę pagalbą, 300,00 Lt už antstolės paslaugas (LR CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d., 6 p., 9 p., 98 str.).

18Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteistinos.

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 - 265 str., 268 str., 279 str.

Nutarė

20Ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovo A. K., a.k. ( - ) 4446,75 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt šešis Lt, 75 ct.) (1287,86 Eur) už teisinę pagalbą, 300,00 Lt (tris šimtus Lt, 00 ct.) (86,89 Eur) už antstolės paslaugas atsakovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), naudai.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai... 2. Ieškovas ieškinyje prašė: nustatyti visam atsakovui priklausančiam... 3. nustatyti atsakovo sklypui, esančiam ( - ), Kaune, kad. Nr. ( - ), unikalus... 4. nustatyti atsakovo sklypui, esančiam ( - ), Kaune, kad. Nr. ( - ), unikalus... 5. priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 6. Ieškovas ieškinyje nurodė ir jo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino,... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Prašė ieškinį atmesti bei priteisti... 8. Atsakovo atstovai posėdžio metu paaiškino, kad ieškinys nepagrįstas.... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 11. Ieškovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas esantis ( - ), Kaune,... 12. Lietuvos Respublikos CK 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas –... 13. Lietuvos Respublikos CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant... 14. Atsakovas nurodė, kad ieškovas turi galimybę patekti į jam priklausantį... 15. Ieškovas prašė servituto nustatymo, suteikiančio teisę tiesti požemines... 16. Ieškovas nepagrindė objektyvaus būtinumo nustatyti jo reikalaujamą... 17. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinos pastarojo patirtos... 18. Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 -... 20. Ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovo A. K., a.k. ( - ) 4446,75 Lt (keturis tūkstančius... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...