Byla e2-91-607/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva Žebelienė,

2sekretoriaujant Rasai Laurinskytei,

3dalyvaujant atsakovei A. J., atsakovės atstovui advokatui Gintautui Balseraičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ patikslintą ieškinį atsakovams A. J. ir D. J. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

5Teismas

Nustatė

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Tomadas“ (toliau – ieškovė) patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovės A. J. (toliau – atsakovė) ir atsakovo D. J. (toliau – atsakovas) 13650,18 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 307 Eur bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį).

7Ieškinyje nurodė, kad 2012 m. spalio 15 d. ieškovė su Tauragės apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (toliau – Tauragės AVPK) sudarė Viešojo pirkimo sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Nr. 85-4-ST2-87 ir 2013 m. gruodžio 27 d. viešojo pirkimo sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Nr. 85-4-ST2-113, pagal kurias ieškovė įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo bei, atitinkamai priverstinai nuvežtų (paimtų) transporto priemonių saugojimo paslaugas sutartyse nustatyta tvarka. 2013 m. rugsėjo 14 d. iš Tauragės AVPK gauto pranešimo pagrindu iš įvykio vietos buvo nuvežta transporto priemonė „( - )“, valst. Nr. ( - ), bei nugabenta į transporto priemonių saugojimo aikštelę, esančią Pramonės g. 2D, Tauragė. Ieškovė nuolat kreipėsi į Tauragės AVPK telefonu, prašydama nurodyti transporto priemonių procesinį statusą, t.y. ar jau yra priimtas procesinis sprendimas grąžinti transporto priemonę. Ieškovė atsakymą iš Tauragės AVPK apie tai, jog automobilis yra grąžintinas, gavo telefonu tik 2014 m. rugpjūčio mėnesį. Atsižvelgdama į tai, ieškovė nedelsdama papildomai savo iniciatyva patikrino VĮ „Regitra“ duomenis apie automobilio savininką ir nustatė, kad automobilio savininkė yra A. J.. 2014 m. rugsėjo 8 d. ieškovė raštu kreipėsi į atsakovę su pranešimu (pranešimas siųstas VĮ „Regitra“ nurodytu gyvenamosios vietos adresu) dėl transporto priemonės atsiėmimo ir apmokėjimo už jos transportavimą ir saugojimą. Į šį raštą atsakovė atsakymo nepateikė, su ieškove nesusisiekė. 2015 m. sausio 6 d. ieškovės darbuotojui nuvykus pas atsakovę jos gyvenamosios vietos adresu – ji namuose nebuvo rasta, todėl buvo paliktas raštelis apie priverstinai nuvežtą ir saugomą automobilį bei raginimas kuo greičiau susisiekti su ieškove. 2015 m. birželio 12 d. pakartotinu pranešimu ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl automobilio atsiėmimo ir automobilio saugojimo išlaidų atlyginimo, tačiau ir šį kartą joks atsakymas gautas nebuvo. 2016-07-13 ieškovė pasirašė paslaugų teikimo sutartį su VĮ „Registrų centras“. Pakartotinai patikrinusi visų transporto priemonių savininkus, nustatė, kad atsakovė nuo 2013-02-05 deklaravo savo gyvenamąją vietą ( - ). Ieškovė 2018-02-21 ir 2018-05-10 pranešimais atsakovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu informavo atsakovę apie susidariusį įsiskolinimą ir būtinybę atsiimti priverstinai nuvežtą automobilį, tačiau ji su ieškove nesusisiekė ir už suteiktas paslaugas neatsiskaitė. Taigi, ieškovė, gavusi Tauragės AVPK informaciją, jog automobilį galima grąžinti, ėmėsi aktyvių veiksmų, tačiau nepaisant jos įdėtų pastangų atsakovai šiai dienai už automobilio priverstinį nuvežimą ir saugojimą nėra atsiskaitę. Sutarčių 4.2 ir 4.3 punktų nuostatomis ieškovė turi teisę savo lėšomis vykdyti įsiskolinimo išieškojimą ar kitaip spręsti tokių transporto priemonių klausimą su jų savininkais, valdytojais ar įgaliotais asmenimis. Be to, pagal SEAKĮ straipsnio 8 dalį, išlaidas susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės aikštelę šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės saugojimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo teikimo dieną atsakovų įsiskolinimas sudarė 13650,18 Eur. Ieškovė 2018-12-11 pateikė prašymą, kuriuo prašo civilinę bylą išnagrinėti ir sprendimą priimti nedalyvaujant ieškovės atstovui.

8Atsakovė A. J. su patikslintu ieškiniu nesutiko. Teismo posėdyje atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Papildomai nurodė, kad automobilio paėmimo metu buvo išvykusi dirbti į Vokietiją. Namuose buvo likęs sūnus T. J.. Automobilis stovėjo garaže, automobilio raktus ir automobilio dokumentus ji pasiėmė su savimi į Vokietiją. Su mašina nebuvo galima važiuoti, kadangi draudimas buvo pasibaigęs. Sūnus jai paskambino ir pasakė, jog mašina yra paimta. Automobilį iš aikštelės žadėjo paimti D. J., tačiau tam trūko pinigų už mašinos saugojimą. Visų pažeidimo aplinkybių ir kaip buvo paimtas automobilis, sūnus jai nenurodė. D. J. tik iš matymo pažinojo. 2013 m. rugsėjo mėnuo buvo, kada jai paskambino sūnus. Ji pinigų nesiuntė, nurodė sūnui kreiptis į R. (jos dukrą). R. bandė paimti automobilį, tačiau jai neišdavė leidimo. Ji iš Vokietijos grįžo 2013 m. lapkričio 6 d. Grįžusi iš karto nuėjo į policiją. Jai buvo nurodyta eiti į aikštelę, esančia Pramonės 2, Tauragė. Nuėjusi nurodytu adresu, automobilių aikštelėje nerado, ten buvę pareigūnai jai nurodė paeiti toliau – į kitą aikštelę. Kitoje aikštelėje buvo 7 mašinos, tačiau tarp jų jos automobilio nebuvo. Kitą dieną ji nuėjo pas kelių policijos viršininką Lukošių. Viršininkas nežinojo, kur automobilis yra. Išsiaiškinęs jis jai ant popierėlio užrašė numerius (kuriais jai reikia skambinti dėl mašinos) ir adresą. Nurodė, kad automobilis yra Kaune. Ji skambino tais numeriais, bet jai niekas nesakė ar yra ten jos mašina. Ji paskambinusi nurodė, kad jai nėra galimybės atvažiuoti atsiimti mašiną ir už tą saugojimą jie gali pasiimti jos automobilį. Jau prieš važiuojant į Vokietiją automobilį norėjo parduoti. Automobilis 1992 m. gamybos, su juo ji važinėjo daugiau nei du metus. Prieš išvažiuojant, jai už automobilį siūlė 1200 Lt (347,54 Eur), tačiau nespėjo jo parduoti, nes išvažiavo į Vokietiją. Neturėjo tokio žmogaus, kuris galėtų ją nuvežti į Kauną, pati miesto nepažįsta, namuose dar neįgalus sūnus. Niekas jai neaiškino, kodėl tą automobilį išgabeno į Kauną. Tik vėliau sužinojo, kad sutartis tarp UAB „Tomadas“ ir Tauragės AVPK buvo pasibaigusi. Ji tikra, kad nuėjo į tą automobilio aikštelę. Jei ir buvo gavusi kažkokius pranešimus iš ieškovės, jie jos galėjo nepasiekti, nes sūnus galėjo išmesti, pečių pakurti ir pan. Neprisimena ar gavo kokį raginimą iš ieškovo gavo anksčiau. Šiais metais gavo siųstus raginimus. Gavo 2018 m. gegužės 10 d. raginimą. Jos sūnus sunkiai sirgo, todėl nesidomėjo dėl tos mašinos. Nuo 2014 m. iki pat šiandien važinėja į Vokietiją. Kai sūnus sirgo, ji nedirbo. Jos pensija siekia 195 Eur. Automobilį būtų pasiėmusi seniai, jeigu jis nebūtų išvežtas iš Tauragės.

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje Tauragės AVPK su ieškovės reikalavimais sutinka. Nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 14 d. 21.50 val., Tauragės r. sav., magistraliniai keliai Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas, 140,00 km., D. J. vairavo automobilį „( - ) “, valst. Nr. ( - ), neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę, būdamas lengvame girtumo laipsnyje (1,04 promilės), nepateikė automobilio registracijos liudijimo, civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir valstybinės techninės apžiūros talono ir tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 16 punktus bei padarė pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 129 str., 1241 str. 7 d. Tą pačią dieną pažeidėjo transporto priemonė buvo nugabenta į ieškovės transporto priemonių saugojimo aikštelę, esančią Pramonės g. 2D, Tauragė. 2013 m. rugsėjo 30 d. Tauragės rajono apylinkės teismas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-1772-367/2013 priėmė nutarimą, kuriuo D. J. pripažino kaltu pagal ATPK 129 str., 1241 str. 7 d. ir paskyrė jam 4000 Lt (1158 Eur) baudą be transporto priemonės konfiskavimo. Ieškovė, norėdama sužinoti apie grąžintinas transporto priemones, įprastai į Tauragės AVPK kreipdavosi raštu, o ne telefonu. Ieškovė prašydama pateikti informaciją apie transporto priemonės „( - ) “, valst. Nr. ( - ), savininką į Tauragės AVPK raštu kreipėsi 2013 m. lapkričio 13 d., daugiau jokių rašytinių prašymų gauta nebuvo. 2013 m. rugsėjo 17 d. Tauragės AVPK Kelių policijos skyriaus viršininkas Kęstutis Lukošius išrašė leidimą D. J. atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę „N. S.“, valst. Nr. ( - ), jam neatsiėmus automobilio, 2013 m. lapkričio 6 d. leidimas atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę buvo išduotas automobilio savininkei A. J.. Pagal LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalį, išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Kadangi išlaidos ieškovei už automobilio saugojimą atlygintos nebuvo, jos reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje Tauragės AVPK atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nagrinėjant bylą teisme jo atstovas nedalyvaus.

10Liudytojas Kęstutis Lukošius parodė, kad dirba Tauragės AVPK Kelių policijos skyriaus viršininku. Jam yra žinoma ši situacija. Tokios aplinkybės, kurias nurodė A. J. iš tiesų buvo. A. J. buvo išduotas leidimas atsiimti transporto priemonę. Ji nuvyko į tą aikštelę, kur buvo saugomas automobilis ir tą pačią dieną grįžusi nurodė, kad automobilio aikštelėje, adresu Pramonės g. 2D, Tauragė, nėra. Buvo skambinta ieškovei ir išsiaiškinta, kad tas automobilis yra Kaune. Jis pats tą išsiaiškino. Paslaugų sutartis tarp UAB „Tomadas“ ir Tauragės AVPK, kai buvo atvykusi A. J. buvo pasibaigusi. Kiti žmonės pas jį nebuvo atvykę aiškintis dėl automobilių saugojimo, dėl to, kad nerado automobilio saugojimo vietoje. Atsakovė ne kartą pas jį lankėsi. Galėjo būti, kad jis užrašė A. J. tuos telefono numerius ant popieriaus.

11Atsakovui D. J. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, 2018-11-26 ir 2018-12-12 teismo nutarčių pagrindu viešo paskelbimo būdu. Atsakovas neinformavo teismo apie neatvykimo priežastis nei žodžiu, nei raštu, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą atsakovui nedalyvaujant nepateikė, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

12Teismas

konstatuoja:

13Patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies.

14Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012 m. spalio 15 d. ieškovė su Tauragės AVPK sudarė Viešojo pirkimo sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Nr. 85-4-ST2-87 (toliau – Sutartis 1), pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo bei priverstinai nuvežtų (paimtų) transporto priemonių saugojimo paslaugas Sutartyje 1 nustatyta tvarka. Sutartis 1 galiojo 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos, t.y. iki 2013-10-15. 2013 m. gruodžio 27 d. tarp ieškovės ir Tauragės AVPK sudaryta viešojo pirkimo sutartis dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Nr. 85-4-ST2-113 (toliau – Sutartis 2), pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo bei priverstinai nuvežtų (paimtų) transporto priemonių saugojimo paslaugas Sutartyje 2 nustatyta tvarka. Pagal Sutarčių 4.1 nuostatas, ieškovė už priverstinį transporto priemonės nuvežimą, pervežimą ir saugojimą savarankiškai iš transporto priemonės savininko, valdytojo turėjo teisę reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal nustatytus įkainius. Vadovaujantis Sutartimi 1, 2013 m. rugsėjo 14 d. iš Tauragės AVPK gauto pranešimo pagrindu iš įvykio vietos buvo nuvežta transporto priemonė „( - )“, valst. Nr. ( - ), bei nugabenta į transporto priemonių saugojimo aikštelę, esančią adresu Pramonės g. 2D, Tauragė. Šią aplinkybę patvirtina į bylą pateiktas 2013-09-14 transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas.

15Tauragės rajono apylinkės teismas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-1772-367/2013 priėmė nutarimą, kuriuo D. J. pripažino kaltu pagal ATPK 1241 str. 7 d. ir 129 str. bei paskyrė jam 4000 Lt (1158,48 Eur) baudą be transporto priemonės konfiskavimo.

162013 m. rugsėjo 17 d. Tauragės AVPK Kelių policijos skyriaus viršininko išduotas leidimas D. J. atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę „( - )“, valst. Nr. ( - ).

17D. J. neatsiėmus transporto priemonės, 2013 m. lapkričio 6 d. išduotas leidimas A. J. atsiimti minėtą transporto priemonę.

182013 m. gruodžio 6 d. Tauragės AVPK Kelių policijos skyriaus viršininkas, atsakydamas į ieškovės 2013 m. lapkričio 13 d. prašymą, nurodė, kad automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ), savininkė yra A. J., gyvenanti adresu ( - ). 2018 m. spalio 16 d. automobilis „( - )“, valst. Nr. ( - ), ieškovo buvo parduotas į metalo laužą už 403,76 Eur (su PVM – 488,55 Eur).

19Ieškovė įsiskolinimą už minėtos transporto priemonės saugojimą atsakovams paskaičiavo už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 14 d. (priverstinio transporto priemonės nuvežimo dienos) iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. (pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pateikimo dienos), t.y. už 1796 dienas, vieną transporto priemonės saugojimo parą paskaičiuodama pagal Sutarties 1 4.1.2 punkte numatytą kainą – 5,26 Eur (18,15 Lt, PVM įskaitytas), už 104 dienas ir vieną transporto priemonės saugojimo parą paskaičiuodama pagal Sutarties 2 4.1.2 numatytą kainą – 7,71 Eur (26,62 Lt, PVM įskaitytas), už 1692 dienas bei 57,82 Eur (199,65 Lt, PVM įskaitytas) už priverstinį transporto priemonės nuvežimą, viso atsakovų įsiskolinimas sudaro 13650,18 Eur.

20Santykiams, kylantiems priverstinai nuvežus ir perdavus saugoti transporto priemonę, yra taikomos nuostatos, reglamentuojančios pasaugą (CK 6.830, 6.850 straipsniai). Šioje situacijoje taip pat taikomos ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo normos. Šio įstatymo 33 straipsnio 8 dalies nuostatose (buvusi Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalis) numatyta, jog išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui atlygina solidariai transporto priemonės savininkas ir valdytojas.

21Teismas sprendžia, kad ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovų, kaip priverstinai nuvežtos ir saugotos transporto priemonės valdytojo ir savininkės, solidariai sumokėti išlaidas už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą. Atsakovui padarius administracinį teisės pažeidimą, ieškovė tinkamai vykdė Sutartimi 1 prisiimtus įsipareigojimus, t.y. gavus Tauragės AVPK pareigūnų iškvietimą, 2013 m. rugsėjo 14 d. ji priverstinai nuvežė transporto priemonę „( - )“, valst. Nr. ( - ) į saugojimo aikštelę ir saugojo iki 2018 m. spalio 16 d.

22Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog tuo atveju, kai saugomas priverstinai nuvežtas automobilis, išlaidų dydžiui gali turėti reikšmės tiek pareigūnų, priėmusių sprendimą priverstinai nuvežti automobilį, tiek savininko ar valdytojo, tiek saugotojo veiksmai ((neveikimas) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010)). Taigi nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl ieškovei priteistinos skolos dydžio svarbu ne tik formaliai vertinti ieškovės nurodytus saugojimo įkainius bei atsakovei priklausančio automobilio saugojimo terminą, tačiau būtina atsižvelgti ir į kitas reikšmingas aplinkybes, tai yra atsakovų elgesį bei pačios ieškovės veiksmus (neveikimą).

23Ieškovas sutinkamai su 2013 m. gruodžio 27 d. viešojo pirkimo sutarties dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Nr. 85-4-ST2-113 5.4p. turėjo teisę gauti duomenis iš Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie būtinybę toliau saugoti priverstinai nuvežtą (paimtą) transporto priemonę arba galimybę ją grąžinti savininkui, valdytojui. Ieškovas nurodo, kad priverstinai nuvežęs automobilį, atsakymą iš Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie tai, kad automobilis yra grąžintinas, telefonu gavo tik 2014 m. 08 mėn. Šią ieškovo nurodytą aplinkybę paneigia trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų paaiškinimas, kad UAB „Tomadas“ norėdamas sužinoti apie grąžintinas transporto priemones įprastai į Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariatą kreipėsi raštu, o ne telefonu; kad ieškovas prašydamas pateikti informaciją apie automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ) savininką į Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariatą kreipėsi raštu 2013-11-13, daugiau jokių rašytinių prašymų negauta. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pažyma „Dėl duomenų suteikimo“ UAB „Tomadas“ įrodyta, kad ieškovui prašoma informacija buvo išsiųsta 2013-12-06. Vadinasi, ieškovas apie transporto priemonės „( - )“, valst. Nr. ( - ) grąžinimą jos savininkei ir savininkę, t.y. atsakovę A. J., jos gyvenamąją vietą turėjo 2013 -12-06.

24Ieškovas nurodė, kad 2014-09-08 raštu kreipėsi į atsakovę su pranešimu dėl transporto priemonės atsiėmimo ir apmokėjimo už jos transportavimą ir saugojimą; atsakovei nebendradarbiaujant, ieškovo darbuotojas D. Ž. nuvyko pas atsakovę asmeniškai informuoti apie saugomą transporto priemonę ir didėjančias jos saugojimo išlaidas, tačiau nerado, paliko raštelį apie priverstinai nuvežtą ir saugomą automobilį, raginimą susisiekti su ieškovu; 2015-06-12 pakartotiniu pranešimu kreipėsi į atsakovę dėl automobilio atsiėmimo ir saugojimo išlaidų atlyginimo. Ieškovas šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų teismui nepateikė.

25Ieškovas teismui pareiškimą pateikė tik 2018-08-21, t. y. praėjus 4 m. 11 mėn. nuo transporto priemonės perdavimo ieškovei saugoti momento. Teismas sprendžia, kad ieškovas elgėsi pasyviai spręsdamas klausimą dėl išlaidų už automobilio “( - )“, valst. Nr. ( - ) nuvežimą ir saugojimą išieškojimo, kas sąlygojo įsiskolinimo augimą. Ieškovas ilgą laiką nesiėmė jokių veiksmų išsiieškoti iš atsakovo susidariusį įsiskolinimą. Sutarties 4.3. punktas numato, jeigu transporto priemonė saugoma ilgiau kaip 6 mėnesius, ieškovas turi teisę savo lėšomis vykdyti sumokėjimo už nuvežimą ir saugojimą, išieškojimą ar kitaip spręsti tokių transporto priemonių klausimą su jų savininkais ar valdytojais. Šis Sutartyje 1 nustatytas 6 mėnesių priverstinai nuvežtos transporto priemonės saugojimo terminas nustatytas tam, kad saugotojas dirbtinai nedidintų daikto saugojimo išlaidų. Teismas laiko įrodytu, kad ieškovas apie transporto priemonės „( - )“, valst. Nr. ( - ) grąžinimą jos savininkei ir savininkę, t.y. atsakovę A. J., jos gyvenamąją vietą turėjo 2013-12-06, todėl jau nuo 2014-01-01 turėjo galimybę išsiieškoti susidariusį įsiskolinimą teismine tvarka. Tokie ieškovo veiksmai ilgą laiką nesiimant jokių veiksmų išsiieškoti iš atsakovo susidariusį įsiskolinimą negali būti vertinami kaip atitinkantys teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus (CK 1.5 straipsnis). Netgi atsižvelgiant į tai, kad tarp ieškovo ir atsakovų susiklostę pasaugos santykiai yra kilę iš viešųjų administracinės teisės normų (administracinio teisės pažeidimo). Teismas konstatuoja, kad ieškovo elgesys neabejotinai neatitiko rūpestingam civilinių santykių dalyviui keliamų elgesio reikalavimų. Pačio ieškovo elgesys iš dalies lėmė nepateisinamą transporto priemonės saugojimo išlaidų padidėjimą. Tai yra konstatavę ir kiti teismai analogiškose bylose (Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-307-440/2018).

26Be to, teismas įvertina ir automobilio “( - )“, valst. Nr. ( - ) pervežimo į kitą saugojimo aikštelę Kauno m., nei nurodyta pagal 2013-09-14 transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą -Pramonės 2 D., Tauragės m. Ieškovas 2018-12-17 rašte dėl papildomų dokumentų pateikimo bei aplinkybių paaiškinimo nurodo, jog nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo nutraukta tarp ieškovo ir UAB „RBNT“ 2014 m. kovo 20 d. sudaryta nuomos sutartis Nr. 30-1, pagal kurią ieškovui buvo suteikta nuomos teise naudotis 400 m2 bendro ploto patalpomis, esančiomis Pramonės g. 2D, Tauragėje. Nors ieškovė nurodo, kad automobilis iš saugojimo aikštelės, esančios adresu Pramonės g. 2D, Tauragėje, buvo išgabentas būtent po minėtos nuomos sutarties nutraukimo, šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų teismui ji nepateikė. Iš atsakovės paaiškinimų matyti, kad ji 2013 m. lapkričio 6 d. grįžusi iš laikino darbo Vokietijoje iš karto nuvyko į Tauragės AVPK dėl automobilio atsiėmimo, kur jai buvo nurodyta, kad jos automobilis yra saugojimo aikštelėje, adresu Pramonės g. 2, Tauragė. Vis dėlto, nuvykus nurodytu adresu, atsakovei savo automobilio rasti nepavyko. Kitą dieną A. J. apsilankė pas Tauragės AVPK Kelių policijos viršininką Kęstutį Lukošių, kuris jos prašymu aiškinosi A. J. automobilio “( - )“, valst. Nr. ( - ) saugojimo vietą, skambindamas į UAB „Tomadas“ ir išsiaiškindamas, kad automobilis yra išgabentas į saugojimo aikštelę, esančią Kauno m., ir pateikdamas A. J. telefono numerius, kuriais ji susisiektų su ieškovu dėl automobilio atsiėmimo. Šias atsakovės nurodytas aplinkybes patvirtinta liudytojo Tauragės AVPK Kelių policijos viršininko Kęstučio Lukošiaus parodymai. Pažymėtina ir tai, kad tarp ieškovo ir Tauragės AVPK sudaryta Sutartis 1 nustojo galioti 2013 m. spalio 15 d. tuo tarpu Sutartis 2 buvo sudaryta tik 2013 m. gruodžio 27 d., kas rodo, jog nuo 2013 m. spalio 15 d. iki 2013 m. gruodžio 27 d. ieškovo ir Tauragės AVPK jokie teisiniai santykiai nesiejo. Atsižvelgiant į teismui pateiktus ieškovo rašytinius įrodymus, atsakovės paaiškinimus bei liudytojo K.Lukošiaus parodymus, labiua tikėtina, jog transporto priemonė iš saugojimo aikštelės, adresu Pramonės g. 2D, Tauragė, į saugojimo aikštelę, esančią Kauno m., buvo išgabenta ne po 2017-08-31, t.y. po 2014-03-20 nuomos sutarties Nr. 30-1 nutraukimo, kaip tai nurodo ieškovė, o nustojus galioti tarp ieškovės ir Tauragės AVPK sudarytai Sutarčiai 1, t.y. laikotarpyje 2013 m. spalio 15 d. – 2013 m. gruodžio 27. Vadinasi, jeigu ne pasikeitusi transporto priemonės buvimo ir saugojimo vieta, atsakovė A. J. dar 2013 m. lapkričio mėn. galimai būtų atsiėmusi automobilį bei atlyginusi ieškovės patirtas automobilio transportavimo ir saugojimo išlaidas, nes atsakovė A. J. buvo aktyvi 2013 m. lapkričio mėn. atsiimant jai priklausantį automobilį iš saugojimo aikštelės adresu Pramonės g. 2D, Tauragė.

27Be kita ko, ieškovė nenurodė jokių objektyvių priežasčių, kodėl automobilis turėjo būti išgabentas iš Tauragės m. esančios saugojimo aikštelės. Iš minėto 2018-12-17 rašto matyti, kad ieškovė transporto priemonių saugojimo aikštelę ir 400 m2 patalpas iš UAB „RBNT“ nuomojo laikotarpyje nuo 2012-10-08 iki 2017-08-31. Tai reiškia, jog netgi pasibaigus Sutarties 1 galiojimui, ieškovė vis tiek galėjo naudotis saugojimo aikštele, esančia Pramonės g. 2D, Tauragėje. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovė apie pasikeitusią automobilio saugojimo vietą atsakovę informavo tik 2018 m. vasario 21 d. pranešimu, t.y. praėjus daugiau nei 4 metams nuo saugotos transporto priemonės vietos pakeitimo dienos.

28Kita vertus, ir atsakovė A. J. – transporto priemonės savininkė– 2013m. lapkričio mėn. sužinojusi apie jos automobilio buvimo vietą – Kauno m., nesiėmė jokių veiksmų saugomai jos transporto priemonei susigrąžinti. Nors atsakovė A. J. nurodo, kad automobilio neatsiėmė dėl to, jog neturėjo žmogaus, kuris ją būtų galėjęs nuvežti į Kauną, o pati šio miesto gerai nežinojo, be to, tuo metu sirgo jos sūnus ir jo vieno namuose negalėjo palikti, teismas šių priežasčių nelaiko išimtinėmis ir daro išvadą, kad atsakovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir nesiėmė priemonių, jog būtų minimalizuotos ieškovo patiriamos išlaidos.

29Atsakovas D. J.- transporto priemonės valdytojas, kuriam 2013 m. rugsėjo 17 d. Tauragės AVPK Kelių policijos skyriaus viršininko išduotas leidimas atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę „( - )“, ( - ), nesiėmė jokių veiksmų saugomai jo valdytai transporto priemonei susigrąžinti. Teismas daro išvadą, kad atsakovas D. J. nebuvo pakankamai rūpestingas ir nesiėmė priemonių, jog būtų minimalizuotos ieškovo patiriamos išlaidos. Nors atsakovai taip pat nebuvo pakankamai rūpestingi, atsakovams kilusios pasekmės materialine prasme, turi būti adekvačios, proporcingos ir realiai įgyvendinamos. Pagal CK 6.251 straipsnio 1 dalį, nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Atsižvelgdamas į civilinės atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, jų tarpusavio santykius, teismas gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių (CK 6.251 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į nedidelę automobilio vertę ( 2013 m. atsakovė ketino automobilį parduoti už 1200 Lt (347,54 Eur) ieškovo prašoma priteisti įsiskolinimo suma, paskaičiuota daugiau nei už 4 m.11 mėn., pripažįstama akivaizdžiai per didele ir yra mažinama, priteisiant iš atsakovų skolą už transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą ieškovės aikštelėje už 6 mėn. laikotarpį nuo transporto priemonės nuvežimo dienos – 2013 m. rugsėjo 14 d. iki 2014-03-14, t. y. už 180 dienų, t.y. skaičiuojant pagal Sutartį 1 už laikotarpį nuo 2013-09-14-2013-12-26 viso už 104 d. skaičiuojant po 5,26 Eur už dieną bei 57,82 Eur už transporto priemonės priverstinį nuvežimą ( 604,86 Eur), bei skaičiuojant pagal Sutartį 2 už laikotarpį nuo 2013-12-27 iki 2014-03-14, už 76 dienas, skaičiuojant po 7,71 Eur už dieną, (585,96 Eur. ), viso 1190,82 Eur. Kadangi atsakovės automobilis yra parduotas (nesilaikius sutarčių sąlygų), ieškovui priteistina suma mažintina gauta pinigų suma pardavus automobilį, t.y. 403,76 Eur, ir galutinai iš atsakovų ieškovui solidariai priteistina 787,06 Eur. Likusioje dalyje ieškovo ieškinys atmestinas.

30Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovų ieškovui taip pat solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (787,06 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugsėjo 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovams – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 307 Eur žyminis mokestis. Kadangi tenkintina ieškinio reikalavimų dalis sudaro 5,76 proc., iš atsakovų ieškovei lygiomis dalimis priteistina po 8,84 Eur žyminio mokesčio.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

33Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti solidariai iš atsakovų A. J., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir D. J., ( - ), paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), 787,06 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 787,06 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-09-19) iki visiško sprendimo įvykdymo; lygiomis dalimis po 8,84 Eur iš kiekvieno atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“, į. k. 302308932, buveinės adresas: V. Krėvės pr. 64-84, 50399, Kaunas, a. s. Nr. LT60 2140 0300 0259 2541, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, naudai.

35Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva Žebelienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Laurinskytei,... 3. dalyvaujant atsakovei A. J., atsakovės atstovui advokatui Gintautui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Tomadas“ (toliau – ieškovė)... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2012 m. spalio 15 d. ieškovė su Tauragės apskrities... 8. Atsakovė A. J. su patikslintu ieškiniu nesutiko. Teismo posėdyje atsakovė... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės... 10. Liudytojas Kęstutis Lukošius parodė, kad dirba Tauragės AVPK Kelių... 11. Atsakovui D. J. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos... 12. Teismas... 13. Patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies.... 14. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012 m. spalio 15 d.... 15. Tauragės rajono apylinkės teismas administracinio teisės pažeidimo byloje... 16. 2013 m. rugsėjo 17 d. Tauragės AVPK Kelių policijos skyriaus viršininko... 17. D. J. neatsiėmus transporto priemonės, 2013 m. lapkričio 6 d. išduotas... 18. 2013 m. gruodžio 6 d. Tauragės AVPK Kelių policijos skyriaus viršininkas,... 19. Ieškovė įsiskolinimą už minėtos transporto priemonės saugojimą... 20. Santykiams, kylantiems priverstinai nuvežus ir perdavus saugoti transporto... 21. Teismas sprendžia, kad ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovų, kaip... 22. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog tuo atveju, kai... 23. Ieškovas sutinkamai su 2013 m. gruodžio 27 d. viešojo pirkimo sutarties dėl... 24. Ieškovas nurodė, kad 2014-09-08 raštu kreipėsi į atsakovę su pranešimu... 25. Ieškovas teismui pareiškimą pateikė tik 2018-08-21, t. y. praėjus 4 m. 11... 26. Be to, teismas įvertina ir automobilio “( - )“, valst. Nr. ( - )... 27. Be kita ko, ieškovė nenurodė jokių objektyvių priežasčių, kodėl... 28. Kita vertus, ir atsakovė A. J. – transporto priemonės savininkė– 2013m.... 29. Atsakovas D. J.- transporto priemonės valdytojas, kuriam 2013 m. rugsėjo 17... 30. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš... 31. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso civilinio proceso... 33. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti solidariai iš atsakovų A. J., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir D. J., ( -... 35. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...