Byla 2A-1845/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės ir ribotos atsakomybės bendrovės „AIF stroj“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei ir ribotos atsakomybės bendrovei „AIF stroj“ dėl Vilniaus miesto savivaldybės priimtų sprendimų, privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo sandorio, perdavimo – priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys valstybės įmonė Valstybės turto fondas ir Vilniaus miesto 26-ojo notarų biuro notarė Rima Vižinytė.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ieškiniu prašė:

  1. pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriaus Viešo aukciono komisijos 2012-03-28, 2012-07-05 Savivaldybės turto privatizavimo viešo aukciono būdu dalyvių pažymoje Nr. A422-11(2.14.1.8-EK5) esantį įrašą - sprendimą pripažinti ribotos atsakomybės bendrovę (toliau tekste – RAB) „AIF stroj” didžiausią kainą pasiūliusiu potencialiu pirkėju;
  2. pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriaus privatizavimo objekto Viešo aukciono komisijos (toliau tekste – Viešo aukciono komisija) 2012-07-25 sprendimą “Dėl pirkėjo pripažinimo viešo aukciono laimėtoju”;
  3. pripažinti negaliojančia 2012-08-31 sutartį Nr.A421-22(2.14.1.8-EK5) “Dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo”, sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir Rusijos Federacijos RAB „AIF stroj” patvirtintą Vilniaus miesto 26-o notarų biuro notarės Rimos Vižinytės, dėl privatizavimo objekto - negyvenamųjų pastatų, esančių Rukeliškių g. 23A, 23B, 25, 27, 29A, Vilniuje, perdavimo RAB „AIF stroj” nuosavybėn ir įpareigojimo išsinuomoti jiems priskirtą 0, 5205 ha žemės sklypą Rukeliškių g. 23A, Vilniuje;
  4. pripažinti negaliojančiu 2012-09-07 privatizavimo objekto (ilgalaikio materialiojo turto) nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo aktą Nr. A419-2(2.14.1.8-EK5);
  5. taikyti restituciją, įpareigojant RAB „AIF stroj” grąžinti Vilniaus miesto savivaldybei nekilnojamuosius daiktus: negyvenamąjį pastatą, unikalus Nr.1096-5015-0015 (88, 2 kv.m bendro ploto) Rukeliškių g. 23A, Vilnius, negyvenamąjį pastatą, unikalus Nr. 1096-6012-6014 (89, 51 kv.m bendro ploto), Rukeliškių g. 23B, Vilnius, negyvenamąjį pastatą, unikalus Nr.1096-5015-1012 (61, 02 kv. m bendro ploto) Rukeliškių g. 25, Vilnius, negyvenamąjį pastatą, unikalus Nr.1096-6012-7011 (90, 29 kv. m bendro ploto) Rukeliškių g. 27, Vilnius, negyvenamąjį pastatą, unikalus Nr.1096-6012-8012 (95, 51 kv.m bendro ploto),
  6. priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės RAB „AIF stroj” pastarosios pagal 2012-08-31 sutartį Nr. A421-22(2.14.1.8-EK5) sumokėtą sumą įsigyjant negyvenamuosius pastatus ir privatizavimo objektui priskirto žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas - viso

    5482 031, 58 Lt.

6Nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondo 2012 m. kovo mėn. Informaciniame privatizavimo biuletenyje Nr. 2 (401) buvo paskelbta, kad 2012-03-28 vyksiančiame aukcione bus privatizuojamas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas (Privatizavimo objektas): negyvenamieji pastatai, esantys Rukeliškių g. 23A, 23B, 25, 27, 29A, Vilniuje, ir šiems objektams priskirtas 0,5205 ha žemės sklypas (kadastrinis Nr. 0101/0011:182), Rukeliškių g. 23A, Vilnius. Nurodytas visuomeninės paskirties žemės sklypas 2003-10-08 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 4970-01 nuo 2003-10-29 registruotas Lietuvos Respublikos nuosavybe, nuo 2011-03-24 žemės sklypą patikėjimo teise valdo VĮ Valstybės turto fondas.

7RAB „AIF stroj”, registruota Kaliningrade, Rusijos Federacijoje, paraišką dalyvauti privatizavimo viešame aukcione Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė 2012-03-28. Viso viešame aukcione paraiškas dalyvauti pateikė 2 dalyviai. Viešo aukciono komisija 2012-07-25 sprendimu pripažino RAB „AIF stroj” privatizavimo objekto viešo aukciono laimėtoja, pasiūliusia didžiausią kainą už šį privatizavimo objektą - 4 000 000 Lt. Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, ir RAB „AIF stroj” įformindami viešo aukciono rezultatus, 2012-08-31 pasirašė sutartį Nr. A421-22 (2.14.1.8-EK5) „Dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo”. Vilniaus miesto savivaldybės administracija privatizavimo objekto (ilgalaikio materialiojo turto) nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo aktu Nr. A419-2(2.14.1.8-EK5) RAB „AIF stroj” 2012-09-07 perdavė nuosavybėn 5 negyvenamuosius pastatus, nuosavybės teisė registruota nuo 2012-09-10.

8Ieškovo tvirtinimu, RAB „AIF stroj” neatitinka Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų, kuriuos turi atitikti užsienio subjektai tam, kad turėtų teisę įsigyti nuosavybės teise žemę Lietuvos Respublikoje, numatytų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo (toliau tekste – Konstitucinio įstatymo) 4 straipsnyje, t. y. tokius kriterijus atitinka užsienio juridiniai asmenys, įsteigti: 1) valstybėse Europos Sąjungos narėse arba valstybėse, sudariusiose Europos sutartį (Asociacijos sutartį) su Europos bendrijomis bei jų šalimis narėmis; 2) valstybėse Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijos narėse bei valstybėse Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse. Todėl bendrovė neturėjo įstatyminio pagrindo įsigyti privatizavimo objekto.

9Pagrindai, kuriais remiantis potencialūs pirkėjai nepripažįstami viešo aukciono dalyviais, numatyti Valstybės ir savivaldybės turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų (toliau tekste – Nuostatų) 26 punkte. 26.10 punktas numato, kad potencialūs pirkėjai nepripažįstami aukciono dalyviais, kai dokumentus dalyvauti viešame aukcione, kuriame privatizavimo objektas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu, pateikė užsienio subjektas, neatitinkantis Konstituciniame įstatyme nustatytų europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų. Tokio pirkėjo pripažinimas viešo aukciono laimėtoju prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Pagal teisės aktų nuostatas esant byloje nustatytoms aplinkybėms ginčo sklypas pastatų savininkams negalėjo būti nuomojamas, o privalėjo būti parduotas.

10Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad imperatyvios teisės normos nebuvo pažeistos. Vienintelė imperatyvi nurodoma nuostata yra Nuostatų (redakcija galiojanti nuo 2007-09-14) 26.10 punkte, kuriame nurodyta, kad pateikiant dalyvauti viešame aukcione dokumentus potencialūs pirkėjai turi atitikti europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų, tačiau tai nėra imperatyvi teisės norma, kad būtų galima teigti, jog pažeidus procedūrinį tarpinį veiksmą būtų galima nuginčyti patį sandorį. Tų pačių Nuostatų 35.8 punkte nurodoma apie pirkimo-pardavimo sutartį ir jos turinį, o ne apie procedūras ir jų eigą, t. y. kad turi būti nurodytas pirkėjo įsipareigojimas išpirkti žemės sklypą, jei to negalima padaryti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, tai turi būti pirkėjo įsipareigojimas išnuomoti privatizavimo objektui priskirtą žemės sklypą. 2012-08-31 sutartyje Nr. A421-22(2.14.1.8-EK5) “Dėl privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo” ginčo žemės sklypas liko Lietuvos Respublikos nuosavybe, nes sutartyje parašyta, kad pirkėjas įsipareigoja žemės sklypą išsinuomoti. Jei, kaip ieškovas nurodo, privatizavimo biuletenyje paskelbtose sąlygose reikėjo nurodyti ir apie žemės sklypo nuomą, tai prieštarautų tikriesiems interesams, nes tikroji esmė buvo pastatų pardavimas. Savivaldybei buvo prioritetas pardavimas ir tik esant teisės aktų prieštaravimui buvo galima nuoma. Nuostatų 9 punkte nurodyta, kad Informaciniame privatizavimo biuletenyje turi būti skelbiami kvalifikaciniai reikalavimai potencialiam pirkėjui, jei tokius reikalavimus yra nustačiusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pavyzdžiui, kad potencialius pirkėjas turi atitikti Konstituciniame įstatyme nustatytus europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus. Todėl, atsakovo manymu, jeigu šie kriterijai nenustatyti, jie potencialiam pirkėjui nėra taikomi. Nuostatų 11.7 punkte nustatyta, kad juridiniai asmenys turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad potencialus pirkėjas atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tik tokiu atveju, jeigu tokie reikalavimai nustatyti. Reikalavimas juridiniams asmenims atitikti europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus turėjo būti nustatytas kaip 11.7 punkte numatytas kvalifikacinis reikalavimas. Duomenys apie potencialaus pirkėjo kvalifikacinius reikalavimus nebuvo skelbiami nei privatizavimo programoje, nei pačiame Informaciniame privatizavimo biuletenyje.

11Atsakovas RAB „AIF stroj“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad jis, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo ir disponavimo įstatymu, galėjo dalyvauti konkurse, nes pagal šį įstatymą yra numatyta, kad valstybinis turtas tiek privatizuojamas, tiek nuomojamas. Žemės reformos įstatymo 16 straipsnis nustatė, kad valstybinė žemė yra išnuomojama arba perduodama naudotis Civilinio kodekso ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovė „AIF stroj“ pateikusi dokumentus ir dalyvavusi konkurse, jį laimėjo, o paaiškėjus aplinkybei, kad negali pirkti žemės sklypo, buvo pasinaudota galimybe žemės sklypą išnuomoti pastatų pirkėjui. Žala valstybei nepadaryta, nes atsakovo pateikta žemės sklypo vertinimo ataskaita įrodo, kad ir nieko neatliekant žemės sklypo vertė didėja. Pagal turto vertintojų ataskaitas nustatyta, kad žemės sklypo vertė padidėjo nuo 3 070 000 Lt iki 3 250 000 Lt. RAB „AIF stroj“ nuomojasi sklypą ir mokami pinigai už valstybinį turtą, todėl nereikšminga, į kurį biudžetą pinigai patenka, nes visais atvejais tas turtas yra valstybinis. Tai, kad teisės aktais sureglamentuota, jog už valstybinę žemę pinigai patenka ne į valstybės, o į savivaldybės biudžetą, tai nėra laikytina žala valstybei. Esminis dalykas tai, kad valstybinė žemė nebuvo neteisėtai užvaldyta ir toliau lieka valstybės. Sklypo kaina per 83 metus bus sumokama mokant nuomą, o tai žalos nedaro. Žemės sklypo nuomos atveju turtas nebūtų parduodamas aukcione, o jis būtų parduodamas statinių savininkams ar naudotojams už individualaus turto vertinimo metu nustatytą kainą. Jei sklypas būtų sutvarkytas, ta vertė dar daugiau padidėtų ir žalos valstybei, kad vėliau išsipirks už rinkos kainą, nebus jokios. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 “Dėl valstybės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo aukciono būdu patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių” 2.1 punkte nustatyti atvejai, kai sklypas yra išnuomojamas, kada jo negalima parduoti. Žemės reformos įstatymas ir Valstybės savivaldybių turto valdymo ir disponavimo įstatymas lygiai tą patį numato, kad sklypas yra išnuomojamas tais atvejais, kada jo negalima parduoti. Bendrovė „AIF stroj“ dalyvavo aukcione, nes jai nebuvo nustatyta specialių sąlygų, konkursą laimėjo ir žala valstybei nėra padaryti.

12Trečiasis asmuo VĮ Valstybės turto fondas ieškinį prašė patenkinti.

13Trečiasis asmuo notarė Rima Vižinytė nurodė, kad teismas, ištyręs visus įrodymus, gali konstatuoti, ar buvo pažeisti privatizavimo procedūrą reglamentuojantys teisės aktai.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį tenkino pagal jame pareikštus reikalavimus.

16Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad atsakovas RAB „AIF stroj“ neatitinka europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų, numatytų Konstituciniame įstatyme, todėl privatizavimo objekto viešame aukcione įsigyti valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės jis negalėjo (Valstybės ir savivaldybės turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų 26.10 p.). Teismas nesutiko su atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės aiškinimais, kad šių Nuostatų (redakcija galiojanti nuo 2007-09-14) 26.10 punktas, kuriame nurodyta, kad pateikiant dalyvauti viešame aukcione dokumentus potencialūs pirkėjai turi atitikti europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų, nėra imperatyvi teisės norma, dėl kurios pažeidimo būtų galima nuginčyti patį sandorį, nes jie prieštarauja viso nurodyto įstatyminio reguliavimo nuostatoms.

17Bendrovė „AIF stroj“ negalėjo būti pripažinta viešo aukciono dalyviu ir su ja negalėjo būti vykdomos tolesnės privatizavimo procedūros. Viešo aukciono komisijos 2012-07-05 sprendimas pripažinti RAB „AIF stroj“ didžiausią kainą pasiūliusiu potencialiu pirkėju, taip pat viešo aukciono laimėtoju 2012-07-25 sprendimu prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

18Sprendime konstatuota, kad tik Žemės, Žemės reformos įstatymuose nurodytais atvejais, kai žemės perleidimas iš esmės privačion nuosavybėn negalimas ir tuo atveju, kai žemė numatoma grąžinti pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą atvejais, valstybinė žemė, reikalinga valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui - statiniams ar įrenginiams ar jų dalims eksploatuoti, šiuos objektus privatizuojant, gali būti išnuomojama. Vyriausybės 2005-09-16 nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ 2.1 punkte nurodytas baigtinis sąrašas teisės aktų, kuriuose numatytų draudimų pagrindu šie žemės sklypai gali būti nuomojami privatizavimo objektus įsigijusiems subjektams. Pagrindo neparduoti negyvenamiesiems pastatams Rukeliškių g., Vilniuje, priskirtą žemės sklypą, esantį Rukeliškių g. 23A, Vilniuje, teismas nenustatė. Atsakovų argumentus, kad ginčo žemės sklypas liko valstybės nuosavybė ir sklypo kaina augs, todėl žala valstybei nepadaryta, teismas pripažino neatitinkančiais imperatyvaus privatizavimo santykių reguliavimo pobūdžio.

19Teismas sprendė, kad sutartis dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo pripažintina niekine kaip prieštaraujanti imperatyviems teisės aktų reikalavimams, nes sutartyje nustatytos esminės sąlygos neatitiko privatizavimo programos ir viešo aukciono komisijos sprendimo sąlygų.

20Įvertinęs tai, kad Rusijoje registruota bendrovė „AIF stroj“ negalėjo būti šio viešo aukciono dalyve ir juo labiau laimėtoja, pripažino bendrovės nuosavybėn Privatizavimo objekto - negyvenamųjų pastatų Rukeliškių g., Vilniuje, perdavimą neteisėtu. Konstatavus, kad Vilniaus m. savivaldybės Viešo aukciono komisijos 2012-07-05, 2012-07-25 sprendimai, taip pat Privatizavimo sutartis ir Priėmimo-perdavimo aktas yra niekiniai ir negaliojantys, turi būti panaikintos jų pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės. Teismas, pripažinęs negaliojančiais Privatizavimo sutartį ir Perdavimo - priėmimo aktą, neteisėtai privatizuotą turtą: negyvenamuosius pastatus Rukeliškių g., Vilniuje, grąžino Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, išreikalaujant jį iš neteisėto RAB „AIF stroj“ valdymo. Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn grąžino perleistus bendrovės „AIF stroj" nuosavybėn pastatus. Restitucijos tvarka iš Vilniaus miesto savivaldybės bendrovei „AIF stroj" grąžino jos pagal 2012-08-31 pirkimo-pardavimo sutartį sumokėtą 482 031,58 Lt sumą, kurią sudaro Privatizavimo sutartyje įvardinto privatizavimo objekto - negyvenamųjų pastatų Rukeliškių g., Vilniuje, pardavimo kaina - 481 285,58 Lt ir privatizavimo objektui priskirto žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos - 746 Lt.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

22Apeliaciniu skundu Vilniaus miesto savivaldybė prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

23Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo išvadomis, kad atsakovas RAB „AIF stroj“ neatitinka europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų ir todėl privatizavimo objekto viešame aukcione įsigyti valstybės ne žemės ūkio paskirties žemės jis negalėjo, taip pat jis negalėjo būti pripažintas viešo aukciono dalyviu ir su juo negalėjo būti vykdomos tolimesnės privatizavimo procedūros, šios įmonės pripažinimas didžiausią kainą pasiūliusiu pirkėju, taip pat viešo aukciono laimėtoju prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, nurodoma, kad teismo dėstomi teiginiai yra nemotyvuoti ir nepagrįsti.

24Apelianto nuomone, juridiniams asmenims reikalavimas atitikti europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus turėtų būti nustatytas kaip 11.7 punkte numatytas kvalifikacinis reikalavimas, tačiau duomenys apie potencialiam pirkėjui keliamus kvalifikacinius reikalavimus nebuvo skelbiami nei privatizavimo objekto su jiems priskirtu žemės sklypu privatizavimo programoje, nei pačiame informaciniame biuletenyje, todėl laikytina, kad šiame viešame aukcione juridiniams asmenims nebuvo keliami jokie kvalifikaciniai reikalavimai, todėl nebuvo teisinio pagrindo reikalauti tai patvirtinančių dokumentų ir atsisakyti potencialų pirkėją pripažinti aukciono dalyviu (Nuostatų 9 p.).

25Teismas nepagrįstai konstatavo, kad dėl Nuostatų 26.10 punkto, kuriame nurodyta, kad pateikiant dalyvauti viešame aukcione dokumentus potencialūs pirkėjai turi atitikti europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų, taisyklės pažeidimo būtų galima nuginčyti patį sandorį, kadangi imperatyvia teisės norma būtų galima laikyti tik Konstituciniame įstatyme nustatytą draudimą europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų neatitinkantiems užsienio subjektams nuosavybės teise įsigyti žemę, o ne nuostatų 26.10 punktą, kuriame numatomi tam tikri procedūriniai veiksmai.

26Apeliantas pažymi, kad sprendžiant dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, turi būti atsižvelgiama, ar yra atitinkamas visuomenės interesas, kuris reikalautų įsikišti į privačius santykius, tačiau šiuo atveju viešasis interesas nebuvo pažeistas – privatizavimo objektui priskirto žemės sklypo nuosavybės teisė nebuvo perleista, jis liko Lietuvos Respublikos nuosavybėje.

27Siekiant pripažinti viešą aukcioną negaliojančiu, gali būti vertinamas tik sudaryto privatizavimo sandorio atitikimas imperatyvioms įstatymo normoms, o ne tam tikri atsakovo priimti tarpiniai viešo aukciono veiksmai ar sprendimai.

28Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad negyvenamiesiems pastatams Rukeliškių g., Vilniuje, priskirtas žemės sklypas negalėtų būti išnuomotas, kadangi nėra pagrindo šio žemės sklypo neparduoti, be to, nuostatų 35.8 p. numatantis reikalavimą, kad privatizuojamų pastatų pirkimo – pardavimo sutartyje turi būti nurodytas pirkėjo įsipareigojimas išpirkti žemės sklypą, jei to negalima padaryti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, negali būti savarankiškas pagrindas leisti nuomotis žemės sklypą privatizuojamiems pastatams eksploatuoti. Pagal galiojančius teisės aktus RAB „AIF stroj“ turi teisę įsigyti privatizavimo objektą, o norėdama įsigyti privačion nuosavybėn žemės sklypą, bendrovė turėtų atitikti Konstituciniame įstatyme numatytus kriterijus. Nors bendrovė, pateikusi dokumentus dalyvauti viešame aukcione, neatitinka minėtų kriterijų ir ji negali įsigyti privatizavimo objektui skirto žemės sklypo privačion nuosavybėn, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ (toliau tekste – Nutarimas) 2.1 p., privatizavimo objektui priskirtas žemės sklypas gali būti išnuomojamas šio privatizavimo objekto pirkėjui. Šių teisės normų analizė, apelianto vertinimu, leidžia daryti išvadą, kad valstybė nepaneigia užsienio subjektų teisės įsigyti nuosavybės teise nekilnojamojo turto, nors jie pagal teisės aktus jie negalėtų įsigyti jiems priskirto žemės sklypo.

29Teismo nuomonė, kad Nutarimo 2.1 punkte yra nurodytas baigtinis sąrašas teisės aktų, kuriuose numatytų draudimų pagrindu žemės sklypai gali būti nuomojami privatizavimo objektus įsigijusiems asmenims, nepagrįsta, prieštaraujanti Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatoms, numatančioms, kad potencialus pirkėjas – Lietuvos ar užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys, pagal šį įstatymą įsigyjantys privatizavimo objektą.

30Teismas nepagrįstai sprendė, kad vėliau sudaryti privatizuoto turto perdavimo pirkėjui sandoriai turi visiškai atitikti aukciono sąlygas, nes viešo aukciono laimėtojo paskelbimas ir privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas nėra laikomas tapačiu veiksmu.

31Apeliantas nurodo, kad pritaikius dvišalę restituciją nebus apgintas viešasis interesas, kuris šiuo atveju reikalauja surinkti kuo daugiau pajamų į atsakovo biudžetą.

32Apeliaciniu skundu RAB „AIF stroj“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas neteisingai įvertino bylos aplinkybes ir netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

33Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog bendrovė „AIF stroj“ negalėjo būti pripažinta viešo aukciono dalyviu ir kad su ja negalėjo būti vykdomos privatizavimo procedūros. Ta aplinkybė, kad bendrovė neatitinka europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų, nėra ginčijama, o Nuostatų 26.10 punkto reikalavimai būtų aktualūs, jeigu bendrovė kaip viešo aukciono laimėtoja, reikalautų privatizavimo objektui priskirtą žemę įsigyti nuosavybėn, tačiau žemės pirkimas prieštarautų teisės aktų nuostatoms, todėl vienintelis teisėtas privatizavimo objektui priskirto žemės sklypo perdavimas bendrovei būtų jo išnuomojimas.

34Teismas neįvertino, kad jokie kvalifikaciniai reikalavimai aukciono dalyviams ar potencialiems pirkėjams nebuvo keliami, todėl turėjo būti vadovaujamasi Nuostatų 9.1 p.

35Žemės nuomos sutarties sudarymo su bendrove atveju nebūtų pažeisti imperatyvus reguliavimas ar valstybinės žemės naudojimo tvarka.

36Apeliantas nesutinka su teismo padaryta išvada, kad privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos, nustatytos privatizavimo programoje, negalėjo būti keičiamos, nurodydamas, kad pakeitus privatizavimo sąlygą, teisės aktų pažeidimo nebuvo padaryta, t.y. atsižvelgiant į draudimą aukciono laimėtojui nuosavybės teise įsigyti žemės sklypą, aukciono vykdytoja Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrovė „AIF stroj“ sutarties nuostatas suderino pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.

37Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog nepardavus privatizavimo objektui priskirto žemės sklypo, jis liko valstybės nuosavybe ir jokia žala dėl to valstybei nebuvo padaryta. Sprendime nenustatyta, jog privatizavimo objektui priskirtą žemės sklypą bendrovei naudoti būtų siekiama perduoti už mažesnį nei teisės aktais nustatytą mokestį, tik padaryta nepagrįsta išvada, kad žemės sklypo nuomos atveju valstybė praranda galimybę parduoti žemės sklypą viešo aukciono būdu už maksimalią rinkos kainą.

38Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

39Nesutinka su apelianto pateikiamu teisės normų aiškinimu, nes Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų 9 p. numato privatizavimo biuletenyje privalomą skelbimą kvalifikacinių reikalavimų potencialiam pirkėjui, jeigu tokius reikalavimus yra nustačiusi Vyriausybė. Šiuo atveju tokius reikalavimus yra nustatęs Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinį įstatymą. Be to, kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimas Konstituciniame įstatyme nustatytus europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus yra skirtingi dalykai ir negali būti tapatinami.

40Kriterijų privatizavimo biuletenyje nepaskelbimas ir užsienio juridiniam asmeniui pareigos pateikti informaciją apie atitikimą kriterijams neįtvirtinimas Nuostatuose įpareigoja Viešo aukciono komisiją priimti sprendimą nepripažinti juridinio asmens aukciono dalyviu ne 26.7 punkto pagrindu, kaip nurodo apeliantas, kaip neatitinkančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, o 26.10 punkto pagrindu, kai dokumentus dalyvauti viešame aukcione, kuriame privatizavimo objektas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu, pateikė užsienio subjektas, neatitinkantis šių kriterijų.

41Ieškovui nesuprantamas apelianto argumentas, jog Nuostatų 26.10 p. nėra imperatyvi teisės norma. Apeliantas klaidingai interpretuoja, kad teismas konstatavo tik Nuostatų 26.10 punkto pažeidimą, nes sprendime išvardyta eilė teisės aktų, kurių normos buvo pažeistos.

42Nurodo, kad teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, susijusias su galimybe nuomotis žemės sklypą ir jį parduoti, restitucijos taikymu, viešuoju interesu disponuojant ir perleidžiant valstybės ir savivaldybių turtą, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

43Atsiliepimu į atsakovo RAB „AIF stroj“ apeliacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti nurodydamas, kad teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, visapusiškai ištyrė bylos dokumentus.

44Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą atsakovas RAB „AIF stroj“ prašo apeliacinį skundą tenkinti, nurodydamas, kad sutinka su jame dėstomais argumentais.

45Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą trečiasis asmuo VĮ Valstybės turto fondas prašo apeliacinį skundą atmesti, kadangi teismas, priimdamas sprendimą, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir kvalifikavo ginčo santykį reglamentuojančius teisės aktus, todėl nėra pagrindo jo keisti ar naikinti.

46IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

47Apeliaciniai skundai atmestini.

48Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-02-14 Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos posėdyje (protokolas Nr. A16-101(1.141-T1) buvo pritarta privatizavimo programai, nusprendžiant viešo aukciono būdu parduoti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – negyvenamuosius pastatus Rukeliškių g. 23A, 23B, 25, 27, 29A, Vilniuje (unikalūs Nr. 1096- 6012-6014, Nr. 1096-5015-1012, Nr. 1096-6012-7011, Nr. 1096-6012-8012, Nr. 1096-5015-0015) (privatizavimo objektą), ir jiems priskirtą 0,5205 ha žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 0101/0011:182, nustatant pradinę pastatų pardavimo kainą – 420 000 Lt, žemės sklypo – 3 070 000 Lt (t. 1, b. l. 17-20). VĮ Valstybės turto fondo 2012 m. kovo mėn. Informaciniame privatizavimo biuletenyje Nr. 2 (401) buvo paskelbta, kad 2012-03-28 vyksiančiame aukcione bus privatizuojamas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas. Pradinė objekto pardavimo kaina – 3 490,746 tūkst. Lt, iš kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 3 070,000 tūkst. Lt, žemės sklypo parengimo atlyginimo išlaidos 746 Lt. Paskelbtos tokios privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlyginimo išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn, Paskelbta pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma VĮ Valstybės turto fonde (t. 1, b. l. 21-22). 2012-03-28 paraišką dalyvauti privatizavimo viešame aukcione Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė RAB „AIF stroj“, registruota Kaliningrade, Rusijos Federacijoje (t. 1, b. l. 23). Nacionalinė žemės tarnyba 2012-04-24 pateikė atsakymą į Vilniaus miesto savivaldybės 2012-03-30 raštą, kuriame buvo prašoma išaiškinti, ar užsienio subjektas – RAB „AIF stroj“ viešame aukcione, kuriame privatizavimo objektas – negyvenamieji namai, esantys Rukeliškių g., Vilniuje, parduodami kartu su jiems priskirtu žemės sklypu, Rukeliškių g. 23A, Vilniuje, gali įsigyti privatizavimo objektą kartu su šiuo žemės sklypu, nurodydama, kad Rusijos Federacija nėra Europos Sąjungos nare ar valstybe, sudariusia Europos sutartį (Asociacijos sutartį) su Europos bendrijomis bei jų šalimis narėmis, taip pat nėra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos nare bei Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyve, todėl Rusijos Federacijoje įsteigtas juridinis asmuo RAB „AIF stroj“ neturi teisės nuosavybės teise viešame aukcione įsigyti privatizavimo objektui priskirtą žemės sklypą (t. 1, b. l. 26). Analogišką atsakymą pateikė ir Užsienio reikalų ministerija (t. 1, b. l. 27). 2012-07-05 RAB „AIF stroj“ buvo pripažinta didžiausią kainą pasiūliusiu potencialiu pirkėju, o 2012-07-25 priimtas sprendimas „Dėl pirkėjo pripažinimo viešo aukciono laimėtoju (t. 1, b. l. 28, 29). 2012-08-31 tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir RAB „AIF stroj“ buvo sudaryta sutartis Nr. A421-22(2.14.1.8-EK5) dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo (t. 1, b. l. 31-33).

49Byloje kilo ginčas dėl to, ar pripažįstant Rusijos Federacijoje registruotą juridinį asmenį – RAB „AIF stroj“ privatizavimo objekto viešo aukciono dalyviu ir laimėtoju, nebuvo pažeistos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą reglamentuojančios teisės normos, ar teisėtai disponuojama savivaldybei priklausančiu nekilnojamuoju turtu, perleidžiant jį tretiesiems asmenims.

50Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, padaryta įvertinant tai, kad Konstitucinio įstatymo 6 straipsnyje nurodyta, jog Lietuvos Respublikoje teisę įsigyti nuosavybės teisę į žemę turi užsienio subjektai, atitinkantys Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, o kompetentingų valstybės institucijų (Užsienio reikalų ministerijos bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos), į kurias kreipėsi viešojo aukciono vykdytojas vadovaudamasis Nuostatų 25.2 punktu, raštuose patvirtina, kad Rusijos Federacijoje įsteigta RAB „AIF stroj“ neatitinka šių kriterijų, jog RAB „AIF stroj“ negalėjo įsigyti privatizavimo objekto kartu su jam priskirtu žemės sklypu viešame aukcione. Ši bendrovė negalėjo būti pripažinta viešo aukciono dalyviu ir su ja negalėjo būti vykdomos tolesnės privatizavimo procedūros. Atkreiptinas dėmesys, jog šios aplinkybės apie neatitikimą Konstituciniame įstatyme numatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams neginčija ir pats atsakovas, tai patvirtindamas savo procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdyje.

51Apeliantai nepagrįstai nurodo, jog potencialaus pirkėjo atitikimas Konstituciniame įstatyme nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams turėjo būti nurodomas kaip Vyriausybės nustatytas kvalifikacinis reikalavimas (Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10 str. 5 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-31 nutarimu Nr. 1503 patvirtintų Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų 9.1 p.), o jeigu toks nebuvo numatytas, jis negalėjo būti taikomas, kadangi atitikimas įstatymo reikalavimams negali būti traktuojamas kaip kvalifikacinis reikalavimas, kuris paprastai suprantamas kaip potencialaus pirkėjo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal būsimą objekto privatizavimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs šią sąvoką, pvz., civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011, 2011 m. gegužės 9 d. priimtoje nutartyje). Tuo labiau, įstatymo nustatyti reikalavimai ar draudimai neprivalo atsispindėti nei privatizavimo programoje, nei Informaciniame biuletenyje, nes šiuose dokumentuose yra skelbiama konkreti informacija apie privatizavimo objektą, esmines privatizavimo sąlygas.

52Tai, kad, anot apelianto Vilniaus miesto savivaldybės, Nuostatų 11.8 punktas, numatantis, kad kai privatizavimo objektas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu, fizinis asmuo turi pareigą pateikti pilietybę, užsienio valstybės nuolatinio gyventojo arba Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo, neturinčio Lietuvos Respublikos pilietybės, statusą patvirtinančius dokumentus, tai nereiškia, kad šie dokumentai patvirtina asmens atitiktį europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams. Atkreiptinas dėmesys, kad juridinis asmuo, norintis įsiregistruoti viešo aukciono dalyviu, visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu yra perleidžiamas privatizavimo objektui priskirtas žemės sklypas, turi pateikti įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (jeigu juos privalo turėti) kopijas (11.4 punktas), iš kurių viešo aukciono vykdytojas turi galimybę nustatyti, kokioje valstybėje įsteigtas, registruotas juridinis asmuo, taip pat vykdant privatizavimo procedūrą viešo aukciono būdu spręsti, ar jis šių bei kitų viešo aukciono dokumentų bei galiojančių teisės aktų pagrindu gali būti pripažįstamas viešo aukciono dalyviu.

53Nesutiktina su apeliantais, kad Nuostatų 26.10 punkte įtvirtintas tik procedūrinis reikalavimas, o ne imperatyvi norma, viešojo aukciono komisijai sprendžiant, ar yra pagrindas potencialius pirkėjus pripažinti aukciono dalyviais. Pažymėtina, kad Nuostatai skirti įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą. Juose aiškiai nurodyti atvejai, kuomet potencialūs pirkėjai nepripažįstami aukciono dalyviais, vienas tokių – dokumentus dalyvauti viešame aukcione, kuriame privatizavimo objektas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu, pateikė užsienio subjektas, neatitinkantis Konstituciniame įstatyme nustatytų europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų (26.10 punktas). Patikrinimas Nuostatuose nurodytų reikalavimų gali būti suprantamas ir kaip tam tikra procedūra, etapas, kad privatizavimo procesas galėtų vykti toliau, tačiau nustačius, kad potencialūs pirkėjai neatitinka tam tikrų subjektui keliamų reikalavimų, tai yra privalomas pagrindas jų nepripažinti viešo aukciono dalyviais.

54Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas pagrįstai pripažino niekine kaip prieštaraujančią imperatyviems teisės aktų reikalavimams, konstatuodamas, jog sutartyje nustatytos esminės sąlygos neatitiko privatizavimo programos ir viešo aukciono komisijos sprendimo. Kaip matyti iš privatizavimo objekto pirkimo - pardavimo sutarties 10 punkto, jame nurodyta, kad pirkėjas privatizavimo objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybės teise arba kai pagal teisės aktus žemės sklypas negali būti perleidžiamas privačion nuosavybėn, jį išsinuomoti pagal nuomos sutartį. Tačiau privatizavimo sąlygose, paskelbtose Informaciniame biuletenyje, buvo imperatyviai nurodyta, kad žemės sklypas turi būti parduotas, nenurodant, kad jis gali būti išnuomotas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ 2.1 punkte įtvirtintas reikalavimas nurodyti privatizavimo programoje privatizavimo objekto privatizavimo sąlygą, nustatančią, ar jam priskirtas žemės sklypas parduodamas, ar tik nuomojamas, o nagrinėjamu atveju viena iš privatizavimo sąlygų aiškiai įtvirtino viešo aukciono vykdytojo pasirinktą privatizavimo objektui priskirto žemės sklypo perleidimo būdą potencialiam pirkėjui ir viešo aukciono dalyviui, t. y. jo įsigijimą nuosavybės teise. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, jei objekto privatizavimo sąlygos buvo nurodytos, sudarant privatizavimo sandorį jos negali būti keičiamos. Todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto RAB „AIF stroj“ argumentu, kad pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog negalėjo būti keičiamos privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos, nustatytos privatizavimo programoje, yra neteisinga, kadangi priešinga teismo išvada prieštarautų imperatyviems įstatymo reikalavimams. Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pripažino, kad buvo siekiama parduoti žemės sklypą, bet ne jį nuomoti, nes priešingu atveju privatizavimo programoje būtų nurodyta žemės sklypo nuoma.

55Nesutiktina su apelianto Vilniaus miesto savivaldybės argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas dvišalę restituciją, neatsižvelgė į tai, kad nebus apgintas viešasis interesas, kuris šiuo atveju reikalauja surinkti kuo daugiau pajamų į atsakovo biudžetą, taip pat su apelianto RAB „AIF stroj“ argumentu, jog valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme įtvirtintas efektyvumo principas reikalauja valdant, naudojant ir disponuojant tokį turtą siekti maksimalios naudos visuomenei, kadangi, kaip teisingai nurodo tiek ieškovas, tiek trečiasis asmuo savo procesiniuose dokumentuose, šiuo atveju neteisėtai pakeitus privatizavimo sąlygas ir įpareigojus žemės sklypą išsinuomoti, savivaldybė privatizavimo sąlygas pakeitė savo naudai. Tai reiškia, kad žemės nuomos atveju žemės nuomos mokestis mokamas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, biudžetą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.6 p.), o lėšos, gautos pardavus valstybinės žemės sklypą, priskirtą privatizavimo objektui, skirstomos taip: 50 procentų – į Lietuvos Respublikos biudžetą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas procentas – į Turto fondo sąskaitą, likusi dalis – į savivaldybės, kurios teritorijoje parduodamas žemės sklypas, biudžetą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, prisikirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ 2.5 p.). Tai, kad RAB „AIF stroj“, kaip nurodo savo apeliaciniame skunde, dėl pritaikytos restitucijos patirtų ženklių investicinių nuostolių, nėra pagrindas konstatuoti, kad restitucija pritaikyta pažeidžiant šį institutą reglamentuojančias teisės normas ar teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, kadangi atsakovas nepagrindė šio savo argumento tai patvirtinančiais įrodymais, todėl jis pripažintinas kaip nepagrįstas. Vadinasi, palikus galioti ginčijamus sandorius apeliantų nurodomas viešasis interesas kaip tik būtų pažeistas, nes nebūtų užtikrintas teisėtas, racionalus bei efektyvus valstybinio turto valdymas, siekiant kuo didesnės naudos visuomenei.

56Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas nepažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normų, absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 d. 1 p.).

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ieškiniu prašė:
    5. 482 031, 58 Lt.
... 6. Nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondo 2012 m. kovo mėn. Informaciniame... 7. RAB „AIF stroj”, registruota Kaliningrade, Rusijos Federacijoje, paraišką... 8. Ieškovo tvirtinimu, RAB „AIF stroj” neatitinka Lietuvos pasirinktos... 9. Pagrindai, kuriais remiantis potencialūs pirkėjai nepripažįstami viešo... 10. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 11. Atsakovas RAB „AIF stroj“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad jis,... 12. Trečiasis asmuo VĮ Valstybės turto fondas ieškinį prašė patenkinti.... 13. Trečiasis asmuo notarė Rima Vižinytė nurodė, kad teismas, ištyręs visus... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį tenkino pagal... 16. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad atsakovas RAB „AIF stroj“ neatitinka... 17. Bendrovė „AIF stroj“ negalėjo būti pripažinta viešo aukciono dalyviu... 18. Sprendime konstatuota, kad tik Žemės, Žemės reformos įstatymuose... 19. Teismas sprendė, kad sutartis dėl privatizavimo objekto pirkimo – pardavimo... 20. Įvertinęs tai, kad Rusijoje registruota bendrovė „AIF stroj“ negalėjo... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 22. Apeliaciniu skundu Vilniaus miesto savivaldybė prašo skundžiamą pirmosios... 23. Apeliaciniame skunde nesutinkama su teismo išvadomis, kad atsakovas RAB „AIF... 24. Apelianto nuomone, juridiniams asmenims reikalavimas atitikti europinės ir... 25. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad dėl Nuostatų 26.10 punkto, kuriame... 26. Apeliantas pažymi, kad sprendžiant dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,... 27. Siekiant pripažinti viešą aukcioną negaliojančiu, gali būti vertinamas... 28. Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad negyvenamiesiems pastatams... 29. Teismo nuomonė, kad Nutarimo 2.1 punkte yra nurodytas baigtinis sąrašas... 30. Teismas nepagrįstai sprendė, kad vėliau sudaryti privatizuoto turto... 31. Apeliantas nurodo, kad pritaikius dvišalę restituciją nebus apgintas... 32. Apeliaciniu skundu RAB „AIF stroj“ prašo panaikinti pirmosios instancijos... 33. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog bendrovė „AIF stroj“ negalėjo... 34. Teismas neįvertino, kad jokie kvalifikaciniai reikalavimai aukciono dalyviams... 35. Žemės nuomos sutarties sudarymo su bendrove atveju nebūtų pažeisti... 36. Apeliantas nesutinka su teismo padaryta išvada, kad privatizavimo objekto... 37. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog nepardavus privatizavimo objektui... 38. Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą... 39. Nesutinka su apelianto pateikiamu teisės normų aiškinimu, nes Valstybės ir... 40. Kriterijų privatizavimo biuletenyje nepaskelbimas ir užsienio juridiniam... 41. Ieškovui nesuprantamas apelianto argumentas, jog Nuostatų 26.10 p. nėra... 42. Nurodo, kad teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, susijusias su... 43. Atsiliepimu į atsakovo RAB „AIF stroj“ apeliacinį skundą ieškovas... 44. Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą... 45. Atsiliepimu į atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. Apeliaciniai skundai atmestini.... 48. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-02-14 Vilniaus miesto savivaldybės... 49. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pripažįstant Rusijos Federacijoje... 50. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, padaryta įvertinant tai,... 51. Apeliantai nepagrįstai nurodo, jog potencialaus pirkėjo atitikimas... 52. Tai, kad, anot apelianto Vilniaus miesto savivaldybės, Nuostatų 11.8 punktas,... 53. Nesutiktina su apeliantais, kad Nuostatų 26.10 punkte įtvirtintas tik... 54. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas pagrįstai pripažino niekine kaip... 55. Nesutiktina su apelianto Vilniaus miesto savivaldybės argumentu, kad pirmosios... 56. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 58. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą....