Byla 2-166/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „CAL transportas“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2843-115/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Transaura“, individualios įmonės „Transpera“, E. S. paslaugų ir prekybos įmonės pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „CAL transportas“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Transaura“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „CAL transportas“ iškėlimo. Ieškovas įmonės administratoriumi siūlė skirti UAB „Draugo petys“. Nurodė, kad atsakovas yra nemokus, neatsiskaito su ieškovu, yra skolingas jam 20 885,16 Lt.

5Ieškovas IĮ „Transpera“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „CAL transportas“ iškėlimo. Nurodė, jog atsakovas yra skolingas jam 5 697,12 Lt. Įmonės administratoriumi pasiūlė skirti UAB „Draugo petys“.

6Ieškovas E. S. paslaugų ir prekybos įmonė pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „CAL transportas“ iškėlimo. Įmonės administratoriumi siūlė skirti UAB „Bankroto administravimo kontora“. Nurodė, jog atsakovas yra jam skolingas 14 051,16 Lt.

7Atsakovas UAB „CAL transportas“ atsiliepimo į pareiškimus nepateikė.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „CAL transportas“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo kontora“.

10Nustatė, kad pagal 2009 m. sausio 1 d. UAB „CAL transportas“ balansą įmonės turtas sudarė 1 463 565,00 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 871 511,00 Lt, t.y. pradelsti UAB „CAL transportas“ įsipareigojimai faktiškai viršija visą į jos balansą įrašyto turto vertę. Atsižvelgdamas į tai, kad kreditorių sąrašo ir naujesnių finansinės atskaitomybės dokumentų atsakovas UAB „CAL transportas“ nepateikė, darė išvadą, jog įmonė nevykdo jokios veiklos, yra nemoki ir yra pagrindas jai kelti bankroto bylą.

11Vertino, kad abi pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros atitinka įstatymų keliamus reikalavimus, tačiau UAB „Bankroto administravimo kontora“ darbo krūvis yra mažesnis, kas užtikrins operatyvesnį ir sklandesnį UAB „CAL transportas“ administravimo procesą, todėl manė, jog UAB „CAL transportas“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto administravimo kontora“.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Atsakovas UAB „CAL transportas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto bylos atsakovo įmonei nekelti. Nurodo, kad teismas, neturėdamas aktualių duomenų apie dabartinę atsakovo finansinę padėtį, negalėjo daryti vienareikšmės išvados apie tai, jog atsakovui keltina bankroto byla. Pažymėjo, kad ĮBĮ nustato teismui teisę tokius dokumentus išsireikalauti. Taip pat nurodo, kad teismo prašomų dokumentų pateikimas buvo apsunkintas, nes atsakovo yra Italijos pilietis ir bylos nagrinėjimo metu nebuvo Lietuvoje. Būtent tai lėmė, kad atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir aktualios įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų. Mano, jog yra prasminga įvertinti naujai į bylą pateiktus dokumentus apie atsakovo finansinę padėtį.

14Trečiasis asmuo UAB „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamą nutartį, nurodant, kad UAB „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“ turi būti įtrauktas bendraieškiu nagrinėjamoje byloje, o UAB „CAL transportas“ bankroto administratoriumi yra paskirtinas UAB „Bankroto centras“. Nurodo, kad, remiantis teismų praktika, jis skundžiama nutartimi turėjo būti įtrauktas byloje bendraieškiu, tačiau teismas šio klausimo nesprendė ir tik vėliau teisėjo rezoliucija apeliantą įtraukė į bylą trečiuoju asmeniu. Apelianto nuomone, tuo buvo apribotos jo procesinės teisės. Konkrečiai buvo apribota jo teisė siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Apeliantas pažymi, kad jo siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra, t. y UAB „Bankroto centras“, yra tinkamesnė administruoti atsakovo įmonę, nes minėto bankroto administratoriaus darbo krūvis yra mažesnis, jo darbuotojai turi daugiau kvalifikacijos ir patirties įmonių administravimo srityje, kas yra itin aktualu, nes didžioji dalis įmonės turto yra užsienyje.

15E. S. paslaugų ir prekybos įmonė pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

161. Apelianto pareiškimas dėl įtraukimo į bylą bendraieškiu buvo įteiktas bylą nagrinėjančiam teisėjui tik 2011 m. lapkričio 2 d, 16:15 val. (posėdis įvyko 16:00 val.). Minėtas asmuo į bylą buvo įrauktas tik 2011 m. lapkričio 3 d. Tai reiškia, kad apeliantas nedalyvavo pasirengimo iškelti bankroto bylą stadijos procese, todėl neturi teisės kvestionuoti paskirtos bankroto administratoriaus kandidatūros. Apeliacinis procesas šioje dalyje turėtų būti nutrauktas.

172. Remiantis teismų praktika, paskirtasis bankroto administratorius keistinas tik tuo atveju, jei jo kandidatūra neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų Šiuo konkrečiu atveju paskirtasis bankroto administratorius atitinka visus ĮBĮ reikalavimus. Tai patvirtina byloje esantys duomenys. Visa tai lemia, kad nėra pagrindo keisti paskirtąjį bankroto administratorių. Be to, apeliantas nepateikė jokių duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus galimybės tinkamai vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Vien tai, kad apeliantas nepasitiki paskirtuoju administratoriumi savaime nepatvirtina skundžiamos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Svarbu ir tai, kad, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis bankroto administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatydintas.

183. Ta aplinkybė, kad apeliantas siūlo savo bankroto administratoriaus kandidatūrą, nors nėra pagrindo keisti teismo paskirtojo bankroto administratoriaus, leidžia abejoti UAB „Bankroto centras“ nešališkumu.

19E. S. paslaugų ir prekybos įmonė pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą ieškovas grindžia nurodydamas, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia teismo padarytą išvadą, jog atsakovo įmonė yra nemoki. Nauji atsakovo finansinės atskaitomybės duomenys taip pat nepaneigia teismo nustatyto fakto dėl įmonės nemokumo, nes iš minėtų duomenų matyti, kad atsakovo skoliniai įsipareigojimai sudaro 2 704 867,59 Lt., o turtas - 1 902 482 Lt. Taigi, ieškovo nuomone, teismo nutartis dėl įmonei keltinos bankroto bylos yra teisėta ir pagrįsta.

20Ieškovas UAB „Transaura“ pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus. Atsiliepimu prašo pakeisti skundžiamos nutarties dalį, kuria atsakovo įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo kontora“, atsakovo įmonės bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Bankroto centras“. Atsiliepime ieškovas iš esmės atkartoja ieškovo E. S. paslaugų ir prekybos įmonės atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą nurodytus argumentus dėl įmonės nemokumo. Palaiko minėto ieškovo poziciją, jog byloje esantys duomenys pagrindžia bankroto bylos iškėlimą atsakovui. Papildomai pažymi, kad, nors atsakovo vadovas yra Italijos pilietis, tačiau visą informaciją apie bankroto bylos nagrinėjimą jis turėjo, nes buvo atstovaujamas įgalioto asmens, todėl vertina, kad jis sąmoningai piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis nepateikdamas teismui reikalaujamų dokumentų. Atskirai nurodo, kad pritaria trečiojo asmens atskirajame skunde nurodytiems argumentams dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirieji skundai netenkintini.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo (-ųjų)) skundo (-ų) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo (nutarties) dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame (-iuose) (atskirajame (-uosiuose)) skunde (-uose) nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

24Dėl bankroto bylos iškėlimo

25Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Įmonė laikoma nemokia tik tuomet, jeigu jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

26Iš 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „CAL transportas“ balanso matyti, kad iš viso įmonė turi turto už 1 463 565 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 039 094 Lt, iš jų 1 871 511 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ( b. l. 143 t. 1). Iš 2009 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2009 m. dirbo nuostolingai, t. y. patyrė 248 920 Lt nuostolių (b. l. 144 t. 1). Iš 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „CAL transportas“ balanso matyti, kad įmonė turi turto už 1 902 482 Lt, mokėtinos sumos i įsipareigojimai sudaro 2 762 221 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 2 650 940 Lt (b. l. 174, 175 t. 1). Iš atsakovo skolų sąrašų 2011 m. rugsėjo 30 d. matyti, kad atsakovo pradelstos skolos sudaro 5 888 204,04 Lt (b. l. 154-164, 177-182 t. 1). Iš 2010 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2010 m. įmonė dirbo nuostolingai, t. y. patyrė 284 210 Lt nuostolių (b. l. 176 t. 1). Visi šie duomenys rodo, kad įmonės finansinė padėtis yra ypač sunki ir nėra pagrindo vertinti, kad šie finansiniai sunkumai laikini. Atsakovo įmonė pripažintina nemokia, kas lemia, jog jai turi būti iškelta bankroto byla. Būtent tai pagrįstai ir teisėtai padarė pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi .

27Dėl UAB „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“ įtraukimo į bylą bendraieškiu ir dėl paskirtojo bankroto administratoriaus

28Apeliantas nurodo, kad jis nepagrįstai į bylą buvo įtrauktas trečiuoju asmeniu, o ne bendraieškiu ir dėl to buvo apribotos jo procesinės teisės. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su šiuo apelianto argumentu. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika, įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto procesas, tikėtinas kreditorius iki bankroto bylos iškėlimo gali įstoti į bylą bendraieškiu ir prašyti teismo iškelti atsakovui bankroto bylą ir kartu pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tokio kreditoriaus procesinė padėtis yra bendraieškis, nes jo reikalavimai sutampa su pradinio ieškovo reikalavimais bei interesais (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010). Iš byloje esančio apelianto pareiškimo dėl įstojimo į bylą bendraieškiu matyti, kad minėtas dokumentas teismui buvo pateiktas 2011 m. lapkričio 2 d., t. y. tą pačią dieną, kai buvo nagrinėjama byla. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo turėjo būti priimta 16 val. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka. Minėtas apelianto pareiškimas bylą nagrinėjančiam teisėjui buvo įteiktas 16.17 val., tačiau iš apelianto pateiktų elektroninių laiškų kopijų matyti, kad apie minėtą pareiškimą bylą nagrinėjantį teisėją apeliantas papildomai informavo dar iki bankroto bylos iškėlimo (b. l. 12 t. 2). Visa tai lemia, kad faktiškai apeliantas į bylą turėjo būti įtrauktas kaip bendraieškis, o ne tretysis asmuo. Visgi iš apelianto atskirojo skundo matyti, kad apeliantui yra ne tiek svarbi jo procesinė padėtis, kiek tai, jog teismas nevertino jo pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Ši pirmosios instancijos teismo klaida ištaisytina apeliacinės instancijos teisme.

29Apeliantas UAB „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“ pasiūlė atsakovo įmonės bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto centras“. Byloje esantis UAB „Bankroto centras“ sutikimas administruoti atsakovo įmonę ir deklaracija dėl atitikimo įstatymų reikalavimams (b. l. 183 t. 1), leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 184 t. 1), administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (b. l. 185 t. 1), bankroto administratoriaus pažymėjimas (b. l. 186 t. 1) patvirtina, kad UAB „Bankroto centras“ atitinka formalius ĮBĮ keliamus reikalavimus. Tas pats pasakytina ir apie paskirtąjį bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimo kontora“ (b. l. 132-135, 148, 149 t. 1). Iš Įmonių bankroto valdymo departamento tinklalapio duomenų matyti, kad šiuo metu UAB „Bankroto centras“ vykdo 14 bankroto procedūrų, yra baigęs 1 bankroto procedūrą. Taip pat iš minėto tinklalapio duomenų matyti, kad paskirtasis bankroto administratorius šiuo metu vykdo 18 bankroto procedūrų, yra baigęs 1 bankroto procedūrą. Abiejų bankroto administratorių buveinė yra Vilniuje. Šie duomenys rodo tai, kad paskirtasis bankroto administratorius ir UAB „Bankroto centras“ yra lygiaverčiai ir vienodai tinkami administruoti atsakovo įmonę. Tai reiškia, kad abiejų bankroto administratorių darbo krūvis, patirtis įmonių bankroto administravimo srityje, kvalifikacija iš esmės sutampa. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija nutaria, kad nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymą pakeisti bankroto administratorių, nes jo siūlomas bankroto administratorius neturi konkrečių pranašumų paskirtojo bankroto administratoriaus atžvilgiu. Teisėjų kolegija išaiškina, kad, nustačius, jog paskirtasis bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo kontora“ savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.).

30Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Transaura“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 5. Ieškovas IĮ „Transpera“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 6. Ieškovas E. S. paslaugų ir prekybos įmonė pateikė teismui pareiškimą... 7. Atsakovas UAB „CAL transportas“ atsiliepimo į pareiškimus nepateikė.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. Nustatė, kad pagal 2009 m. sausio 1 d. UAB „CAL transportas“ balansą... 11. Vertino, kad abi pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros atitinka... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Atsakovas UAB „CAL transportas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 14. Trečiasis asmuo UAB „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“ pateikė... 15. E. S. paslaugų ir prekybos įmonė pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens... 16. 1. Apelianto pareiškimas dėl įtraukimo į bylą bendraieškiu buvo įteiktas... 17. 2. Remiantis teismų praktika, paskirtasis bankroto administratorius keistinas... 18. 3. Ta aplinkybė, kad apeliantas siūlo savo bankroto administratoriaus... 19. E. S. paslaugų ir prekybos įmonė pateikė atsiliepimą į atsakovo... 20. Ieškovas UAB „Transaura“ pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirieji skundai netenkintini.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo... 24. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 25. Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto... 26. Iš 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „CAL transportas“ balanso matyti, kad iš... 27. Dėl UAB „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“ įtraukimo į bylą... 28. Apeliantas nurodo, kad jis nepagrįstai į bylą buvo įtrauktas trečiuoju... 29. Apeliantas UAB „C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRANSPORT LIRI SRL“ pasiūlė atsakovo... 30. Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 32. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....