Byla e2-396-370/2017
Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-350-253/2016, kuria netenkintas bankroto administratorės prašymas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ bankroto administratorė R. P. teismo prašė ĮBĮ 36 straipsnio 2 ir 3 dalių pagrindu patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir sumą, kuri turi būti sumokėta administratorei už įmonės administravimą per laikotarpį nuo jos paskyrimo administratore dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.
 2. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartimi UAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ iškelta bankroto byla, administratore paskirta UAB „Lexforis“, kuri teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi atstatydinta, o 2016 m. spalio 16 d. nutartimi bankroto administratore paskirta R. P.. 2016 m. gruodžio 14 d. įvykęs BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ kreditorių susirinkimas nepatvirtino administratorės veiklos ataskaitos ir administravimo išlaidų sąmatos, taip pat atlyginimo bankroto administratorei už įmonės administravimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi pareiškėjos prašymo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo netenkino.
 2. Teismas nurodė, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas paskirtas kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). Teismui nustačius, kad 2015 m. kovo 13 d. įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kuri nėra panaikinta ar pakeista, o naujai paskirta bankroto administratorė teismui teikdama tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, neginčija 2016 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, sprendė nesant pagrindo bankroto administratorės prašymo tenkinti (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atskirajame skunde BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ bankroto administratorė R. P. teismo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartį.
 2. Apeliantė nurodo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, atsisakydamas pareiškėjos prašymą tenkinti tuo pagrindu, kad ji nėra pateikusi skundo dėl 2016 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3-iuoju darbotvarkės klausimu (administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas), nes toks skundas yra pateiktas teismui.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditoriai AB „Baltic Research“ ir UAB „Baltijos plieno sistemos“ teismo prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Bankroto administratorė 2016 m. gruodžio 16 d. prašymą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo pateikė neginčijusi 2016 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (ĮBĮ 24 str.), todėl teismas pagrįstai šio prašymo netenkino.
  2. Kreditorių susirinkimo nutarimai, jei jie nenuginčyti, privalomi tiek kreditoriams, tiek administratoriui, jais turi vadovautis ir teismas; kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumas ir teisėtumas gali būti tikrinimas teismo tvarka (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Pagal ĮBĮ 36 str. 2 d. bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (išimtinė kreditorių teisė).

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria BUAB „PAJŪRIO MRTALO KONSTRUKCIJOS“ bankroto administratorės R. P. prašymas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo netenkintas, pagrįstumo ir teisėtumo įvertinimas. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatyta.
 3. Iš teismų informacinės sistemos Liteko (CPK 179 str. 3 d.), taip pat byloje esančių duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartimi UAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Lexforis“. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. spalio 28 d. nutartimi patvirtino BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos vienam mėn. – 11 495 Lt su PVM ir kt. mokesčiais (buhalterinės apskaitos išlaidos, archyvo tvarkymas, transporto, ryšio išlaidos ir kt.). 2015 m. kovo 13 d. įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, galiosiančią nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 9 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi UAB „Lexforis“ atstatydinta iš BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ administratorės pareigų (nutartis įsiteisėjo 2016 m. spalio 13 d.). Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartimi BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ bankroto administratore paskirta R. P..
 4. 2016 m. gruodžio 14 d. įvyko BUAB „PAJŪRIO MRTALO KONSTRUKCIJOS“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiamas ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas. Bankroto administratorė R. P. 3-iuoju darbotvarkės klausimu pasiūlė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, galiosiančią nuo administratorės paskyrimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro: 1) buhalterinės apskaitos paslaugoms skirti 300 Eur plius PVM per mėnesį; 2) ūkio išlaidoms (pašto, kanceliarijos, ryšio, transporto, skelbimų, dokumentų kopijavimo, įmonės duomenų pakeitimų registravimo, ryšio, dokumentų saugojimo išlaidoms ir kt. išlaidoms) skirti 250 Eur plius PVM per mėnesį; 3) dokumentų vertimo paslaugoms – pagal faktiškai patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus; 4) teisinėms paslaugoms – advokato pagalbai – remiantis faktiškai patirtomis išlaidomis pagal atstovavimo sutartis, bet ne daugiau kaip 75 Eur už 1 teisinių paslaugų teikimo valandą; 5) apmokėjimui už antstolių paslaugas – skirti lėšas pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus; 6) archyvo sutvarkymo paslaugoms – 3 000 Eur plius PVM. Taip pat siūlė patvirtinti administratorės atlyginimą laikotarpiu nuo paskyrimo dienos iki įmonės išregistravimo patvirtinti tokias sumas: 1) atlyginimas administratorei – 17 100 Eur; 2) priemoka už bankroto proceso metu gautas įplaukas – lėšas iš parduoto įmonės turto ir turto perėmėjo sumokėtų administravimo išlaidų, taip pat už bankroto metu išieškotas sumas – kaupiamas atskiroje banko sąskaitoje lėšoms per bankroto procesą kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais; 3) priemoka už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų ieškinių sudėtingumą ir skaičių apskaičiuojama atsižvelgiant į teisingumo ministro patvirtintas rekomendacijas; 4) maksimali priemoka už įmonės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių, taip pat už sumų išieškojimą už beviltiškomis laikytas skolas.
 5. Nutarimas 3-iuoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma priimtas nebuvo, o kartu su bankroto administratorės prašymu pateiktame AB „Baltic Research“ ir UAB „Baltijos plieno sistemos“ pareiškime, skirtame bankroto administratorei, nurodyti nesutikimo su 3-iuoju darbotvarkės klausimu argumentai.
 6. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimas nepatvirtino administravimo išlaidų sąmatos, bankroto administratorė kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir sumą, kuri turi būti sumokėta administratorei už įmonės administravimą už laikotarpį nuo teismo nutarties paskirti UAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ administratore dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi šio bankroto administratorės prašymo netenkino iš esmės dėl to, kad ji neskundė 2016 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu, taip pat nurodydamas, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas priskirtas kreditorių kompetencijai (ĮBĮ 23 str. 5 p.), o 2015 m. kovo 13 d. patvirtina administravimo išlaidų sąmata nėra panaikinta ar pakeista. Tokiai pirmosios instancijos teismo motyvacijai atsiliepime į atskirąjį skundą pritaria atsakovės kreditoriai.
 7. Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad bankroto administratorė pateikė skundą dėl 2016 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu, kuris 2016 m. gruodžio 29 d. teisėjos rezoliucija priimtas, teismo posėdis paskirtas 2017 m. vasario 7 d. (CPK 179 str. 3 d.).
 8. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalimi bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui ir kitos administravimo išlaidoms priskiriamos būtinosios išlaidos (su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos).
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratorės prašymą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, netinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su bankroto administratorių pasikeitimu (žr. į nutarties 10 p.). 2015 m. kovo 13 d. pirmajame kreditorių susirinkime administravimo išlaidų sąmata patvirtinta dar BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ administruojant UAB „Lexforis“ (nutartis, kuria atstatydintas šis bankroto administratorius įsiteisėjo 2016 m. spalio 13 d., žr. į nutarties 10 p.). Pagal ĮBĮ reglamentavimą su paskirtu bankroto administratoriumi sudaroma pavedimo sutartis, o bankroto administratoriaus atstatydinimo atveju – pavedimo sutartis nutraukiama; tai reiškia įgaliojimų administruoti įmonę pasibaigimą (ĮBĮ 23 str. 10 p., 11 str. 7 d., 36 str. 6 d., ). Atsižvelgiant į šį ĮBĮ reguliavimą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pasikeitus bankroto administratoriui (R. P. BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ bankroto administratore paskirta 2016 m. spalio 14 d. nutartimi) iš naujo turi būti sprendžiamas (peržiūrimas) bankroto administravimo išlaidų dydžio klausimas.
 10. Iš bylos duomenų matyti, kad 2016 m. gruodžio 14 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu, balsų dauguma nuspręsta netvirtinti bankroto administratorės pasiūlytos ir detalizuotos administravimo išlaidų sąmatos (3-iasis darbotvarkės klausimas), taip pat nepriimtas nutarimas pagal bankroto administratorės siūlymą įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ vardu pasirašyti pavedimo sutartį su administratore (5-asis darbotvarkės klausimas).
 11. ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. gegužės 1 d.) numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas.
 12. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją (bankroto administratorės pasikeitimas, kreditorių susirinkimo nepritarimas bankroto administravimo išlaidų sąmatai), taip pat ĮBĮ 36 str. 4 d., konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo pozicija, jog bankroto administravimo išlaidų sąmatą teismo galima prašyti tvirtinti tik tada, kai yra skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas atitinkamu klausimu, yra nepagrįsta. Kreditorių susirinkimui nepatvirtinus administravimo išlaidų sąmatos, pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti klausimą iš esmės ir ją nustatyti, o ne vadovautis ĮBĮ 23 str. 5 d. nuostata. Teismo nutartis, kuria nustatyta administravimo išlaidų sąmata yra galutinė ir neskundžiama.
 13. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes bei taikė ir aiškino ĮBĮ nuostatas, susijusias su administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimo sprendimu, tuo atveju, kai pasikeitus bankroto administratoriui kreditorių susirinkimas netvirtina naujų bankroto administravimo išlaidų, nepagrįstai prašymo nenagrinėjo iš esmės, todėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis naikintina ir prašymas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p., 338 str., 330 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

13Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl BUAB „PAJŪRIO METALO KONSTRUKCIJOS“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai