Byla AS-525-438-12
Dėl rašto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. S. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos, dėl rašto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. S. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos (toliau – ir Peticijų komisija) 2012 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. S-2012-1920;

72) įpareigoti Peticijų komisiją priimti pareiškėjo 2011 m. gruodžio 9 d. peticiją ir pagal ją imtis visų įstatymo numatytų priemonių;

83) priteisti iš Lietuvos valstybės 1 000 Lt turtinės ir 3 000 Lt neturtinės žalos.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

10Teismas, spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo statuto (toliau – ir Statutas) 80 straipsnio 1, 3, 4 dalimis, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3, 4 dalimis. Teismas nustatė, kad Peticijų komisijos 2012 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. S-2012-1920 nuspręsta nenagrinėti pareiškėjo 2011 m. gruodžio 9 d. peticijos, adresuotos Seimo Pirmininkei ir perduotos Peticijų komisijai, 2011 m. gruodžio 29 d. pateiktos papildomos informacijos, adresuotos Peticijų komisijai, bei 2012 m. vasario 9 d. prašymo, nes jie neatitiko Peticijų įstatymo nustatytų reikalavimų. Pažymėjo, jog pareiškėjas jau anksčiau, 2012 m. balandžio 13 d., kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Peticijų komisijos 2012 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. S-2012-1920; įpareigoti atsakovą priimti pareiškėjo 2011 m. gruodžio 9 d. peticiją ir pagal ją imtis visų įstatymo numatytų priemonių; priteisti iš Lietuvos valstybės 1 000 Lt turtinės ir 3 000 Lt neturtinės žalos. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 18 d. nutartimi Nr. I-2957-331/2012 atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų (skundas 2012-05-11 grąžintas pareiškėjui), išaiškindamas teisę Peticijų įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į Seimą, o pareiškėjas šia teise pasinaudojo. Pareiškėjo 2012 m. balandžio 21 d. skundas, adresuotas Seimo Pirmininkei, 2012 m. balandžio 25 d. Seimo kanceliarijos perduotas Peticijų komisijai, kuri 2012 m. gegužės 9 d. raštu Nr. S-2012-3797 nurodė, kad ankstesniuose savo raštuose išsamiai atsakė pareiškėjui, o kreipimaisi peticijų komisijoms turi būti pateikiami Peticijų įstatymo nustatyta tvarka. Tuo tarpu pagal Peticijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, sprendimas atsisakyti tenkinti skundą yra galutinis ir neskundžiamas. Teismas, remdamasis Peticijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis, atsižvelgdamas į tai, kad pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo, Seimo narių veiksmų, atsisakė priimti pareiškėjo 2012 m. gegužės 14 d. skundo reikalavimą panaikinti Peticijų komisijos 2012 m. kovo 14 d. sprendimą Nr. S-2012-1920, kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 str. 1 d. 1 p.). Pabrėžė, jog antrasis ir trečiasis skundo reikalavimai yra išvestiniai iš pirmojo reikalavimo, todėl atsisakius priimti pagrindinį reikalavimą, atsisakė priimti ir išvestinius.

11II.

12Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį, kuria nepagrįstai atsisakyta kompensuoti teismo išlaidas visa suma pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį ir 45 straipsnį, kuri yra aiškiai tendencinga, nepagrįsta, pažeidžia žmogaus teises ir konstitucines garantijas.

13Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 26 d. nutarimu pripažino, kad Peticijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostata „sprendimas atsisakyti tenkinti skundą yra galutinis ir neskundžiamas“ ta apimtimi, kuria įtvirtinta, jog asmuo, manantis, kad Seimo, savivaldybės tarybos sprendimas atsisakyti tenkinti skundą dėl peticijų komisijos sprendimo nepripažinti kreipimosi peticija ar peticijos nepriimti nagrinėti nėra grindžiamas Lietuvos Respublikos peticijų įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytais pagrindais arba yra grindžiamas tokiais pagrindais, kurie nėra nustatyti Lietuvos Respublikos peticijų įstatyme ar kituose įstatymuose, negali tokio sprendimo apskųsti teismui, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 2 ir 3 dalims.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Byloje skundžiamas Peticijų komisijos 2012 m. kovo 14 d. atsakymas Nr. S-2012-1920 V. S. į 2012 m. vasario 9 d. prašymą. Skunde, kaip vertino pirmosios instancijos teismas, taip pat pateikti du išvestiniai reikalavimai iš pirmojo – įpareigoti Peticijų komisiją priimti pareiškėjo 2011 m. gruodžio 9 d. peticiją ir pagal ją imtis visų įstatymo numatytų priemonių bei priteisti pareiškėjui turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas pirmąjį pareiškėjo skundo reikalavimą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų, o kitus atsisakė priimti kaip išvestinius iš pirmojo skundo reikalavimo.

18Kaip matyti iš skundžiamo Peticijų komisijos sprendimo, jame nurodyta, jog Peticijų komisijos 2012 m. kovo 13 d. posėdžio metu pakartotinai nuspręsta nepriimti pareiškėjo peticijos, adresuotos Seimo pirmininkei ir perduotos Komisijai. Šiame sprendime taip pat pacituotos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios peticijų pateikimą, nurodyta, jog kreipimaisi (peticijos) turi būti parašyti ir pateikti Peticijų įstatymo nustatyta tvarka.

19Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą, nurodė, jog pareiškėjas analogiškus reikalavimus teismui jau buvo pateikęs, o teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų, išaiškindamas teisę Peticijų įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į Seimą, o pareiškėjas šia teise pasinaudojo. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjo 2012 m. balandžio 21 d. skundas, adresuotas Seimo Pirmininkei, 2012 m. balandžio 25 d. Seimo kanceliarijos perduotas Peticijų komisijai, kuri 2012 m. gegužės 9 d. raštu Nr. S-2012-3797 nurodė, kad ankstesniuose savo raštuose išsamiai atsakė pareiškėjui, o kreipimaisi peticijų komisijoms turi būti pateikiami Peticijų įstatymo nustatyta tvarka. Tuo tarpu pagal Peticijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, sprendimas atsisakyti tenkinti skundą yra galutinis ir neskundžiamas.

20Remiantis skundo priėmimo klausimo išsprendimui aktualios Peticijų įstatymo redakcijos 10 straipsnio 4 dalimi, sprendimas atsisakyti tenkinti skundą, priimtas pareiškėjui nustatyta tvarka apskundus peticijų komisijos sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija ar atsisakyti priimti peticiją nagrinėti, yra galutinis ir neskundžiamas

21Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 26 d. nutarimu, inter alia, pripažino, kad Peticijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostata „sprendimas atsisakyti tenkinti skundą yra galutinis ir neskundžiamas“ ta apimtimi, kuria įtvirtinta, jog asmuo, manantis, kad Seimo, savivaldybės tarybos sprendimas atsisakyti tenkinti skundą dėl peticijų komisijos sprendimo nepripažinti kreipimosi peticija ar peticijos nepriimti nagrinėti nėra grindžiamas Lietuvos Respublikos peticijų įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytais pagrindais arba yra grindžiamas tokiais pagrindais, kurie nėra nustatyti Lietuvos Respublikos peticijų įstatyme ar kituose įstatymuose, negali tokio sprendimo apskųsti teismui, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 2 ir 3 dalims.

22Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnis įtvirtina, jog Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Atitinkamai Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.

23Taigi, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui pripažinus, kad Peticijų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostata „sprendimas atsisakyti tenkinti skundą yra galutinis ir neskundžiamas“ nurodyta apimtimi prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ši nuostata nurodyta apimtimi nebegali būti taikoma. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nurodyta nuostata rėmėsi, atskirai nepasisakydamas dėl nurodytų aplinkybių ir nevertindamas, ar skundo priėmimo išsprendimui aktualia apimtimi nurodyta nuostata nėra pripažinta prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

24Nenustatęs minėtų aplinkybių, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo daryti išvadą, jog pareiškėjo skundas nenagrinėtinas teismu. Kadangi nurodytų aplinkybių nustatymas yra reikšmingas, siekiant tinkamai išspręsti pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o skundo priėmimo klausimas grąžintinas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui. Pažymėtina, jog, iš naujo sprendžiant pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, pirmosios instancijos teismas turi atskirai įvertinti ir pasisakyti dėl apeliacinės instancijos teismo nurodytų aplinkybių.

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės neįvertino visų skundo priėmimui aktualių aplinkybių, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kuri naikintina, o skundo priėmimo klausimas grąžintas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjo V. S. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

28Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą grąžinti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. S. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos (toliau – ir... 7. 2) įpareigoti Peticijų komisiją priimti pareiškėjo 2011 m. gruodžio 9 d.... 8. 3) priteisti iš Lietuvos valstybės 1 000 Lt turtinės ir 3 000 Lt neturtinės... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi... 10. Teismas, spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, rėmėsi Lietuvos... 11. II.... 12. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 13. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 26 d.... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Byloje skundžiamas Peticijų komisijos 2012 m. kovo 14 d. atsakymas Nr.... 18. Kaip matyti iš skundžiamo Peticijų komisijos sprendimo, jame nurodyta, jog... 19. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi, atsisakydamas priimti... 20. Remiantis skundo priėmimo klausimo išsprendimui aktualios Peticijų įstatymo... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 26 d. nutarimu, inter... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnis įtvirtina, jog Lietuvos... 23. Taigi, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui pripažinus, kad Peticijų... 24. Nenustatęs minėtų aplinkybių, pirmosios instancijos teismas neturėjo... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. pareiškėjo V. S. atskirąjį skundą patenkinti iš... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 21 d.... 29. Nutartis neskundžiama....