Byla 2-2277/2011
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rastuva“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rastuva“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „2 plius“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutarties, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas, civilinėje byloje Nr. B2-14-280/2011 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rastuva“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2008 m. gegužės 14 d. nutartimi iškėlė UAB „Rastuva” bankroto bylą.

5Panevėžio apygardos teismas 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi UAB „Rastuva“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Kreditorius A. G. pateikė teismui skundą dėl 2011 m. gegužės 10 d. BUAB „Rastuva“ kreditorių susirinkimo nutarimo, prašydamas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą gautas lėšas už parduotą įkeistą turtą paskirstyti sekančiai: 30 000 Lt paskirti įkaito turėtojui ir 30 000 Lt paskirti administravimo išlaidoms padengti. Nurodė, kad jo reikalavimas turi būti patenkinamas anksčiau negu kitų kreditorių ir iš administravimui skirtų lėšų. Teigė, kad iš administravimo skirtų lėšų turi būti atlygintos kreditoriaus A. G. išlaidos stogo remontui, aplinkos tvarkymui ir kitos išlaidos, turėtos dėl BUAB „Rastuva“ neišsikėlimo iš patalpų ir kitų veiksmų po bankroto bylos iškėlimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. nutartimi nutarė 2011 m. gegužės 10 d. BUAB „Rastuva“ kreditorių susirinkimo nutarimą gautas lėšas už parduotą įkeistą turtą paskirstyti sekančiai: 30 000 Lt paskirti įkaito turėtojui ir 30 000 Lt paskirti administravimo išlaidoms padengti, panaikinti.

9Teismas nurodė, kad įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi nustatyta, kad A. G. patirti po bankroto bylos UAB „Rastuva“ iškėlimo 61 382,08 Lt nuostoliai turi būti atlyginami iš BUAB „Rastuva“ administravimui skirtų lėšų. Teismas pažymėjo, kad iki šiol šie nuostoliai kreditorių nutarimu į administravimo išlaidų sąmatą nėra įtraukti, nors dėl jų ginčą A. G. kėlė nuo pat bendrovės likvidavimo pradžios, jis išspręstas tik teismo keliu. Teismas nurodė, kad nenustačius visų administravimo išlaidoms reikalingų sumų, negalima spręsti klausimo dėl lėšų, gautų už parduotą turtą, skyrimo kreditorių reikalavimas tenkinti. Teismas pažymėjo, kad teismui nėra tiksliai žinoma, kiek gauta lėšų likviduojant BUAB „Rastuva“, nes Panevėžio apygardos teismo sprendimas (2011 m. sausio 17 d.) priteisti BUAB „Rastuva“ žalos atlyginimą iš A. G. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartimi panaikintas, įskaitymų daryti nebus galima, daugiau lėšų bendrovė nebegaus, neišspręstas administravimui skirtų lėšų dydis, todėl, kai tapo aišku, kad administravimo išlaidos yra didesnės, nei jos patvirtintos kreditorių nutarimu, negalima pripažinti, kad kreditoriai, skirdami dalį lėšų už parduotą turtą, kreditorių reikalavimams (įkaito turėtojui) tenkinti, nepažeidė įstatymo reikalavimų, nes reikia pirmiau padengti bendrovės administravimo išlaidas.

10Teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, negalima kilusio ginčo spręsti formaliai, t.y. atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu A. G. ginčas dėl nuostolių atlyginimo dar nebuvo išspręstas ir jam dar nebuvo galutinai pripažinta teisė į nuostolių atlyginimą, kreditoriai galėjo nutarti neatsižvelgdami į A. G. interesus.

11Dėl nurodytų argumentų teismas konstatavo, kad skundu ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Rastuva“ ir trečiasis asmuo UAB „2 plius“ prašo apeliacinės instancijos teismą Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus A. G. skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą. Apie priimtą ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą kreditorius A. G. sužinojo tą pačią dieną, kai jis buvo priimtas, todėl skundo padavimo termino eigos pradžia laikytina 2011 m. gegužės 11 d. A. G. per 14 dienų skundo nepadavė, todėl laikytina, kad jis yra praleidęs terminą skundui paduoti. Teismas šių atsiliepimuose į skundą nurodytų argumentų nenagrinėjo, ir dėl jų nepasisakė.
  2. Nepagrįstas teismo argumentas, kad negalima kilusio ginčo spręsti formaliai, t.y. atsižvelgiant į tai, jog kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu A. G. ginčas dėl nuostolių atlyginimo dar nebuvo išspręstas ir jam dar nebuvo galutinai pripažinta teisė į nuostolių atlyginimą, kreditoriai galėjo nutarti neatsižvelgdami į A. G. interesus. 2011 m. gegužės 10 d. kreditoriai nežinojo ir negalėjo žinoti kada ir kokį sprendimą priims Lietuvos apeliacinis teismas. Be to, UAB „Rastuva“ kreditorių susirinkimas nėra A. G. priteistų sumų įtraukęs į administravimo išlaidų sąmatą, todėl nepaisant to, kad teismų procesiniais sprendimais yra pasisakyta dėl nurodytų sumų teisinės kvalifikacijos, šių piniginių sumų kol kas negalima įvardinti administravimo išlaidomis, kadangi jų iki šiol nepatvirtino kreditorių susirinkimas (komitetas). Dėl to laikytina, kad priteista A. G. nuostolių atlyginimą kvalifikuoti jau patvirtintomis administravimo išlaidomis ir naikinti kreditorių susirinkimo sprendimą, kurio priėmimo metu dar neegzistavo procesinis sprendimas dėl A. G. patirtų nuostolių, nebuvo teisinio pagrindo. Pažymėtina, kad minėtas teismo argumentas yra prieštaringas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

16CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

17Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl 2011 m. gegužės 10 d. BUAB „Rastuva“ kreditorių susirinkimo nutarimo pagrįstumo. Bylos duomenys patvirtina, kad 2011 m. gegužės 10 d. BUAB „Rastuva“ kreditorių susirinkimas darbotvarkės 2 punktu nutarė lėšas, gautas už parduotą įkeistą turtą, paskirstyti sekančiai: 30 000 Lt paskirti įkaito turėtojui ir 30 000 Lt paskirti administravimo išlaidoms padengti.

18Atskirajame skunde teigiama, kad kreditorius A. G. praleido įstatymo nustatytą terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo paduoti. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas A. G. skundo priėmimo klausimą bei nagrinėdamas skundą, atsižvelgė į skundo padavimo terminą, kuris nagrinėjamu atveju pagrįstai skaičiuotas nuo protokolo, kuriame užfiksuotas ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas, pateikimo A. G. momento. Todėl minėtas atskirojo skundo argumentas yra nepagrįstas.

19Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog negalima kilusio ginčo spręsti formaliai, t.y. atsižvelgiant į tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu A. G. ginčas dėl nuostolių atlyginimo dar nebuvo išspręstas ir jam dar nebuvo galutinai pripažinta teisė į nuostolių atlyginimą, kreditoriai galėjo nutarti neatsižvelgdami į A. G. interesus. Bylos duomenys patvirtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi priteisė iš BUAB „Rastuva“ A. G. 61 382,08 Lt nuostolių atlyginimo. Minėtoje nutartyje yra konstatuota, kad šie A. G. nuostoliai priskirtini BUAB „Rastuva“ administravimo išlaidoms. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio pirmąją dalį pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų), o kai įmonės neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, jos apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Nors apeliantai nurodo, kad 2011 m. gegužės 10 d. kreditoriai nežinojo ir negalėjo žinoti kada ir kokį sprendimą priims Lietuvos apeliacinis teismas, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apie BUAB „Rastuva“ ginčą su A. G. dėl nuostolių atlyginimo ir jų priskyrimo administravimo išlaidoms BUAB „Rastuva“, taip pat įmonės kreditoriai žinojo dar 2011 m. gegužės 2 d., kai Panevėžio apygardos teismas sprendė A. G. patikslinto kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta administravimo išlaidoms padengti skirti 30 000 Lt, o A. G. kreditorinis reikalavimas, kuris priskirtinas administravimo išlaidoms, yra didesnis, negu paskirta 30 000 Lt suma, tokiu kreditorių susirinkimo nutarimu yra pažeidžiami įstatymo reikalavimai dėl administravimo išlaidų atlyginimo pirmumo bei A. G. teisėti interesai. Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, nenustačius visų administravimo išlaidoms reikalingų sumų, negalima spręsti ir klausimo dėl lėšų, gautų už parduotą turtą, skyrimo kreditorių reikalavimas tenkinti. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino kreditoriaus A. G. skundą dėl 2011 m. gegužės 10 d. BUAB „Rastuva“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. gegužės 14 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi UAB... 6. Kreditorius A. G. pateikė teismui skundą dėl 2011 m. gegužės 10 d. BUAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. nutartimi nutarė 2011 m.... 9. Teismas nurodė, kad įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m.... 10. Teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo... 11. Dėl nurodytų argumentų teismas konstatavo, kad skundu ginčijamas... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Rastuva“ ir trečiasis asmuo UAB „2... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas, Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d.... 16. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 17. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl 2011 m. gegužės 10 d. BUAB... 18. Atskirajame skunde teigiama, kad kreditorius A. G. praleido įstatymo... 19. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą....