Byla 2-948/2013
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Energetinės statybos projektai“ kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Energetinės statybos projektai“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5696-565/2012 pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Energetinės statybos projektai“ administratoriaus skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Energetinės statybos projektai“ kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas BUAB „Energetinės statybos projektai“ administratorius UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2012-07-24 BUAB „Energetinės statybos projektai“ kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Administratorius nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-08-04 nutartimi patvirtino 42 200 Lt sumą mėnesiui (be mokesčių), skirtą BUAB „Energetinės statybos projektai“ administruoti iki administravimo išlaidų sąmata bus patvirtinta kreditorių susirinkime. 2009-09-18 pirmasis kreditorių susirinkimas nustatė 5 000 Lt (be PVM) per mėnesį atlyginimą administratoriui ir 25 943,20 Lt (be PVM) per mėnesį sumą kitoms administravimo išlaidoms apmokėti laikotarpiu nuo 2009-09-18 iki atskiro kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos priėmimo. Administratorius vykdė bankroto procedūras ir teikė ataskaitas apie šias procedūras kreditorių susirinkimui (kreditorių komitetui), kuriose, be kitų, buvo nurodyti duomenys apie patirtas administravimo išlaidas. Administratoriaus pateiktas ataskaitas patvirtino kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas). 2012-07-24 įvyko BUAB „Energetinės statybos projektai“ kreditorių komiteto posėdis, kuriame buvo nutarta nustatyti 125 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) atlyginimą administratoriui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, taip pat buvo nutarta nustatyti kitų administravimo išlaidų sumas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos: 10 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) buhalterinėms paslaugoms, 10 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) teisinėms išlaidoms, 15 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) kitoms administravimo išlaidoms, 10 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) archyvo sutvarkymui, ūkinės veiklos išlaidas (darbo užmokestis, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo mokesčiai, išlaidos apsaugai, patalpų nuomai ir kt.) – pagal faktiškai patirtas išlaidas. Administratorius sutiko, kad kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas) gali keisti administravimo išlaidų sąmatą, tačiau šio ginčo atveju sąmata galėjo būti keičiama tik už laikotarpį nuo 2012-07-24. Administratoriaus atlyginimo keitimas atgaline tvarka, t.y. nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo, prieštarauja imperatyvioms CPK 18 str., Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 str. 4 d. nuostatoms, protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams, pažeidžia administratoriaus ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

5Kreditoriai (kreditorių komiteto nariai) su skundu nesutiko. Kreditoriai nurodė, kad administratorius praleido Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d. nustatytą 14 dienų terminą apskųsti teismui kreditorių susirinkimo nutarimus. 2012-07-24 kreditorių komiteto patvirtinta administravimo išlaidų sąmata atitinka administratoriaus darbo ir laiko sąnaudas įmonei administruoti, užtikrina kreditorių ir administratoriaus teisių pusiausvyrą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi BUAB „Energetinės statybos projektai“ administratoriaus skundą dėl 2012-07-24 BUAB „Energetinės statybos projektai“ kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, atmetė. Teismas nurodė, kad ĮBĮ 26 str. 5 d. nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. 2009-09-18 BUAB „Energetinės statybos projektai“ kreditorių susirinkimas nutarė išrinkti kreditorių komitetą ir perduoti jam visas kreditorių teises, numatytas ĮBĮ (ĮBĮ 23 str. 2 p., 25 str. 3 d.), todėl ĮBĮ 26 str. 5 d. nustatytas terminas taikytinas ir skundui dėl kreditorių komiteto nutarimo paduoti. 2012-07-24 kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo administratoriaus direktorius A. V., kuris vedė posėdį, ir administratoriaus darbuotoja E. L., kuri buvo išrinkta posėdžio sekretore, todėl administratorius apie priimtą nutarimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo sužinojo šio nutarimo priėmimo metu, t. y. 2012-07-24, o skundas buvo pateiktas 2012-08-23, t. y. praleidus ĮBĮ 26 str. 5 d. nustatytą terminą skundui paduoti. Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad yra pagrindas administratoriaus skundą atmesti kaip paduotą praleidus ieškinio senaties terminą (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.). Taip pat teismas nurodė, administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Bankroto byla UAB „Energetinės statybos projektai“ buvo iškelta Vilniaus apygardos teismas 2009-03-17 nutartimi, nutartis įsiteisėjo 2009-04-03, 2009-09-18 įvyko pirmasis įmonės kreditorių susirinkimas, 2009-10-28 BUAB „Energetinės statybos projektai“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Po bankroto bylos iškėlimo įmonė veiklos nebevykdė, bankroto proceso metu BUAB „Energetinės statybos projektai“ dirbo 4 įmonės darbuotojai, atlyginimas šiems darbuotojams, taip pat ir su darbo santykiais susiję mokesčiai buvo mokami iš kitų administravimo išlaidų (ne iš administratoriaus atlyginimo). Kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti nesant ginčo, išskyrus 4 fizinių kreditorių ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kreditorinius reikalavimus, kurių pagrįstumas buvo sprendžiamas teismo posėdžiuose žodinio proceso tvarka, tačiau šių kreditorinių reikalavimų ginčijamas nereikalavo daug administratoriaus darbo ir laiko sąnaudų. Teismo teigimu, byloje nėra įrodymų, kad nekilnojamo ir kilnojamojo turto pardavimas, taip pat debitorinių skolų išieškojimas būtų pareikalavę itin daug administratoriaus darbo ir laiko sąnaudų. Iki 2012-07-24 kreditorių komiteto posėdžio įvyko vienas (pirmasis) kreditorių susirinkimas (2009-09-18) ir 4 kreditorių komiteto posėdžiai, paskutinis iš jų – 2010-05-28, tai patvirtina, kad kreditorių susirinkimų (kreditorių posėdžių) organizavimas nepareikalavo daug administratoriaus darbo ir laiko sąnaudų. Pagrindinės bankroto procedūros buvo įvykdytos laikotarpiu nuo 2009-04-03 iki 2010-09-22, o nuo 2010-09-22 liko įvykdyti šias bankroto procedūras – parduoti vieną nekilnojamojo turto objektą, gautas lėšas paskirstyti hipotekos kreditoriui, paruošti likvidavimo aktą ir balansą, gauti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą ir perduoti saugotinus įmonės dokumentus į savivaldybės archyvą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad 2012-07-24 kreditorių komiteto patvirtintas atlyginimas administratoriui atitinka administratoriaus darbo ir laiko sąnaudas, reikalingas tinkamai ir operatyviai atlikti visas būtinas BUAB „Energetinės statybos projektai“ bankroto procedūras, protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus, taip pat administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Pareiškėjas BUAB „Energetinės statybos projektai“ administratorius atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2012-07-24 BUAB „Energetinės statybos projektai“ kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Skundą grindžia šiais argumentais.

101. Teismas, priimdamas nutartį, nepagrįstai vadovavosi ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalies norma, kadangi byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo. Be to, teismas, taikydamas ieškinio senaties institutą privalėjo atsižvelgti į įstatymo keliamus reikalavimus, kurie yra būtini siekiant kreditorių komiteto nutarimus pripažinti turinčiais juridinę galią. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalies ir 25 straipsnio 4 dalies normas, tuo atveju, kai bankroto byla yra iškeliama teisme, kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos kreditorių susirinkimo (komiteto posėdžio) protokolo kopiją pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Taigi, terminas skundui dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžio) nutarimo paduoti pradedamas skaičiuoti nuo galutinio kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto posėdžio) pirmininko ir sekretoriaus protokolo pasirašymo dienos. Todėl skundo dėl 2012-07-24 kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, panaikinimo pateikimo teismui termino pradžia turi būti laikytina 2012-08-09, kuomet kreditorių komiteto pirmininkas pasirašytas posėdžio protokolas buvo įteiktas bankroto administratoriui. Todėl skundas buvo pateiktas nepraleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyto 14 dienų termino. Be to, administratoriaus skundas dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo buvo priimtas teismo rezoliucija (CPK 137 str. 1 d.), todėl laikytina, jog teismas pripažindamas administratoriaus galiojančią teisę procesiniam – skundui dėl kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata panaikinimo paduoti, pagrįstai vertino, jog CPK 75 straipsnio 1 dalis šiuo atveju netaikytina dėl aplinkybės, jog administratorius šį skundą padavė nepraleisdamas įstatymo nustatyto termino.

112. Teismas neatsižvelgė ir nevertino faktinių aplinkybių dėl teismo 2009-08-04 nutarties bei kreditorių susirinkimų 2009-09-18, 2009-11-20, 2010-03-25, 2010-05-28, 2010-08-05 nutarimų pagrindu patvirtintų BUAB ,,Energetinės statybos projektai“ administravimo išlaidų dydžio galiojimo iki skundžiamo kreditorių komiteto nutarimo priėmimo momento. Teismas neatsižvelgė ir nevertino, kad nei teismo 2009-08-04 nutartis, nei 2009-09-18 kreditorių komiteto posėdžio nutarimas dėl administravimo išlaidų patvirtinimo nebuvo apskųsti.

123. ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos kreditorių susirinkimo (komiteto) teisės keisti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą realizavimas galimas tik nuo 2012-07-24 toliau besitęsiančių bankroto teisinių santykių atžvilgiu. Priešingas aiškinimas prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams.

134. Teismas, vertindamas BUAB ,,Energetinės statybos projektai“ administratoriaus atliktus veiksmus, neatsižvelgė, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos buvo suorganizuoti ir įvyko po vieną darbuotojų ir kreditorių susirinkimą, šeši kreditorių susirinkimai, 10 varžytynių.

145. Teismo nutartis nėra pakankamai motyvuota.

15Suinteresuotas asmuo (kreditorius) AB ,,Swedbank“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

161. UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ direktorius ir darbuotoja apie skundžiamą 2012-07-24 BUAB „Energetinės statybos projektai“ kreditorių komiteto nutarimą sužinojo iš karto po jo priėmimo, nes dalyvavo kreditorių komiteto posėdyje, todėl apeliantas nepagrįstai teigia, kad apie skundžiamą nutarimą sužinojo tik 2012-08-09.

172. Nepagrįstas apelianto argumentas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų prieštaravimo. Kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą pakeisti išlaidų sąmatą, iš esmės keičiamas ankstesnis kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo ši sąmata buvo patvirtinta. Taigi teisę priimti naują nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tiesiogiai numato įstatymas (ĮBĮ 36 str.).

18Suinteresuotas asmuo (kreditorius) I. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu nustatyta bankroto administravimo išlaidų sąmata atitinka būtinas bankroto proceso vykdymo išlaidas ir patvirtina teisingą, pagrįstą objektyviais kriterijais atlyginimą administratoriui už atliktą darbą.

19Suinteresuotas asmuo (kreditorius) AB ,,SEB bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas, konstatuodamas, kad terminas skundui paduoti šiuo atveju skaičiuotinas nuo susirinkimo dienos, nenukrypo nuo teismų praktikos šiuo klausimu. Skundžiamas nutarimas yra priimtas ĮBĮ nustatyta tvarka, jokių procedūrinių pažeidimų nenustatyta, kas patvirtina nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą.

20IV. Apeliacinio teismo argumentai

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

23Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

24Dėl termino skundui paduoti

25ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Šia įstatymo norma yra užtikrinamas viešasis interesas, bankroto proceso tikslai operatyviai ir koncentruotai patenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, pačios įmonės interesus, garantuoti bankroto teisinių santykių stabilumą ir užtikrinti pažeistų subjektinių teisių apsaugą.

26Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad 2012-07-24 kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo administratoriaus UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ direktorius A. V., kuris vedė posėdį, ir administratoriaus darbuotoja E. L., kuri buvo išrinkta posėdžio sekretore (b. l. 68-73). Todėl laikytina, kad bankroto administratorius apie priimtą nutarimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo sužinojo šio nutarimo priėmimo dieną, t. y. 2012-07-24. Skundą bankroto administratorius dėl 2012-07-24 kreditorių komiteto nutarimo padavė 2012-08-23, tai yra praleidęs 14 dienų terminą teikti skundą, skaičiuotiną nuo dienos, kurią bankroto administratorius sužinojo apie nutarimo priėmimą. Dėl to teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad skundas pateiktas praleidus nustatytą terminą.

27Teismas nesutinka su apelianto aiškinimais dėl termino skaičiavimo pradžios. Nors apeliantas nurodo, kad teismų praktikoje terminas apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimus skaičiuojamas nuo nutarimo gavimo dienos, tačiau jo nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr. 2-2277/2011) nėra duomenų, ar pareiškėjas dalyvavo kreditorių susirinkime, todėl negalima daryti išvados, kad situacija tapati nagrinėjamai. Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką terminas skundui paduoti dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo kreditoriui (šiuo atveju bankroto administratoriui), kuris dalyvavo susirinkime, skaičiuojamas nuo kreditorių susirinkimo dienos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2796/2011, 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-2068/2011).

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio senaties terminas gali būti atnaujintas bankroto bylose, atsižvelgiant į viešąjį interesą šios kategorijos bylose, jeigu teismui pateikiami praleidimą pateisinantys įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2010). Tačiau apeliantas tokio prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti nepateikė. Priešingai, kaip matyti, apeliantas laiko, jog jis nėra praleidęs ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyto termino, nes, anot jo, terminas turi būti skaičiuojamas nuo kreditorių komiteto pirmininko pasirašyto posėdžio protokolo administratoriui įteikimo dienos (2012-08-09). Įstatymas teisę paduoti teismui skundą dėl kreditorių komiteto nutarimo sieja su sužinojimu arba turėjimu sužinoti apie nutarimo priėmimą, o priešingas normos aiškinimas neatitiktų įstatymuose įtvirtinto reikalavimo, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų Lietuvos Respublikos įstatymų (CPK 1 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje nenustačius aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, bankroto administratoriaus skundą atmetė, kaip paduotą praleidus ieškinio senaties terminą (CK 1.131 str.).

29CK 1.126 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas reikalavimą apginti pažeistą teisę priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas yra pasibaigęs. Todėl atmestinas apelianto argumentas, kad administratoriaus skundas dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo buvo priimtas teismo rezoliucija (CPK 137 str. 1 d.), todėl laikytina, jog teismas pripažino, jog administratorius šį skundą padavė nepraleisdamas įstatymo nustatyto termino.

30Dėl administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo

31ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 p.). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta pareiga pirmajam kreditorių susirinkimui nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Teismas pažymi, kad kreditorių susirinkimas gali nustatyti ne tik administratoriaus atlyginimo dydį, bet ir jo mokėjimo tvarką, t. y. mokėjimą dalimis, vykdant bankroto procesą arba visą sumą iš karto, baigus bankroto procesą (ĮBĮ 36 str. 5 d.).

32Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-03-17 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Energetinės statybos projektai“, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b. l. 66). Vilniaus apygardos teismo 2009-08-04 nutartimi buvo patvirtinta 42 200 Lt suma mėnesiui (be mokesčių), skirta BUAB „Energetinės statybos projektai“ administruoti iki administravimo išlaidų sąmata bus patvirtinta kreditorių susirinkime (b. l. 67). BUAB ,,Energetinės statybos projektai“ 2009-09-18 įvykęs pirmasis kreditorių susirinkimas nustatė 5 000 Lt (be PVM) per mėnesį atlyginimą administratoriui ir

3325 943,20 Lt (be PVM) per mėnesį sumą kitoms administravimo išlaidoms apmokėti laikotarpiu nuo 2009-09-18 iki atskiro kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos priėmimo (b. l. 8-32). BUAB „Energetinės statybos projektai“ kreditorių komiteto 2012-07-24 posėdyje nutarta nustatyti 125 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) atlyginimą administratoriui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, taip pat buvo nutarta nustatyti kitų administravimo išlaidų sumas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos: 10 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) buhalterinėms paslaugoms, 10 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) teisinėms išlaidoms, 15 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) kitoms administravimo išlaidoms, 10 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) archyvo sutvarkymui, ūkinės veiklos išlaidas (darbo užmokestis, gyventojų pajamų mokestis, socialinio draudimo mokesčiai, išlaidos apsaugai, patalpų nuomai ir kt.) – pagal faktiškai patirtas išlaidas (b. l. 68-73).

34Apeliantas skundą grindžia iš esmės tuo argumentu, kad Vilniaus apygardos teismo 2009-08-04 nutartis bei 2009-09-18 kreditorių komiteto posėdžio nutarimai dėl administratoriaus atlyginimo nebuvo panaikinti, todėl bankroto administratoriaus atlyginimas galėjo būti keičiamas tik nuo 2012-07-24 kreditorių komiteto posėdžio toliau besitęsiančių bankroto teisinių santykių atžvilgiu. Teismas nesutinka su šiuo apelianto argumentu.

35Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2009-08-04 nutartimi buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata – 42 200 Lt mėnesiui (be mokesčių) iki administravimo išlaidų sąmata bus patvirtinta kreditorių susirinkime. Minėta teismo nutartimi nebuvo atskirai išskirtas ir numatytas atlyginimo administratoriui dydis. Konkretų bankroto administratoriaus atlyginimo dydį nustatė 2009-09-18 įvykęs pirmasis bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas. Kreditorių komiteto 2012-07-24 posėdyje nutarta nustatyti 125 000 Lt (su įskaičiuotais mokesčiais) atlyginimą administratoriui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Teismas sprendžia, kad skundžiamas kreditorių komiteto susirinkimo nutarimas dėl atlyginimo nustatymo administratoriui yra teisėtas, kadangi, kaip minėta, kreditoriai pagal įstatymą turi teisę nustatyti bankroto administratoriui atlyginimą už visą jo darbo laikotarpį nuo tos dienos, kai įmonė įgijo bankrutuojančios įmonės statusą iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, t. y. į atlyginimą įskaityti ir sumas, kurias pagal teismo nutartį administratorius gavo kaip atlyginimą už laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Kreditorių nustatytas atlyginimas bankroto administratoriui turi atitikti jo vykdomų funkcijų pobūdį, mastą ir bylos sudėtingumą. Kadangi nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo priklauso administratoriaus atlyginimo dydis, tai jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad tiek tais atvejais, kai bankroto administratorius yra fizinis asmuo, tiek tais atvejais, kai juo paskiriamas juridinis asmuo, susiklosto administratoriaus ir administruojamos įmonės pavedimo, ne darbo teisiniai santykiai. Administratorius, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas. Dėl to atlyginimo administratoriui mokėjimas yra ne atlyginimas darbo teisinių santykių prasme, o civilinių teisinių santykių pagrindu mokamas atlygis verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis UAB „Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010).

36Įvertinęs aplinkybes, kad po bankroto bylos iškėlimo įmonė veiklos nevykdė, bankroto proceso metu įmonėje dirbo keturi šios įmonės darbuotojai (kuriems atlyginimas buvo mokamas ne iš administratoriaus atlyginimo), kreditoriniai reikalavimai iš esmės buvo tvirtinami nesant ginčo, iki skundžiamo kreditorių komiteto posėdžio vyko keturi kreditorių komiteto posėdžiai, atsižvelgdamas į teisminių ginčų kiekį, kuriuose dalyvavo BUAB ,,Energetinės statybos projektai“, įmonės turimo turto dydį bei į tai, kad pardavus įmonės turtą, galės būti patenkinta tik nedidelė dalis hipoteka užtikrinto kreditoriaus reikalavimo, o kitų kreditorių reikalavimai nebus patenkinti, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu patvirtintas atlyginimas administratoriui (125 000 Lt su visais mokesčiais nuo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro) atitinka administratoriaus darbo ir laiko sąnaudas, reikalingas tinkamai ir operatyviai atlikti visas būtinas įmonės bankroto procedūras, protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus, taip pat administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Teismo nuomone apelianto skunde nurodyti argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos buvo suorganizuoti ir įvyko po vieną darbuotojų ir kreditorių susirinkimą, šeši kreditorių susirinkimai, 10 varžytynių, nėra pagrindas kitokiai išvadai dėl administratoriaus atlyginimo dydžio.

37Remdamasi nurodytais argumentais ir išvadomis, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

38Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas BUAB „Energetinės statybos projektai“ administratorius UAB... 5. Kreditoriai (kreditorių komiteto nariai) su skundu nesutiko. Kreditoriai... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi BUAB... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Pareiškėjas BUAB „Energetinės statybos projektai“ administratorius... 10. 1. Teismas, priimdamas nutartį, nepagrįstai vadovavosi ĮBĮ 26 straipsnio 5... 11. 2. Teismas neatsižvelgė ir nevertino faktinių aplinkybių dėl teismo... 12. 3. ĮBĮ 23 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos kreditorių susirinkimo (komiteto)... 13. 4. Teismas, vertindamas BUAB ,,Energetinės statybos projektai“... 14. 5. Teismo nutartis nėra pakankamai motyvuota.... 15. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) AB ,,Swedbank“ atsiliepimu į atskirąjį... 16. 1. UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“... 17. 2. Nepagrįstas apelianto argumentas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų... 18. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) I. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą... 19. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) AB ,,SEB bankas“ atsiliepimu į... 20. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 24. Dėl termino skundui paduoti... 25. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 26. Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad 2012-07-24 kreditorių... 27. Teismas nesutinka su apelianto aiškinimais dėl termino skaičiavimo... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio senaties terminas... 29. CK 1.126 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas reikalavimą apginti pažeistą... 30. Dėl administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo... 31. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-03-17 nutartimi... 33. 25 943,20 Lt (be PVM) per mėnesį sumą kitoms administravimo išlaidoms... 34. Apeliantas skundą grindžia iš esmės tuo argumentu, kad Vilniaus apygardos... 35. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2009-08-04 nutartimi buvo patvirtinta... 36. Įvertinęs aplinkybes, kad po bankroto bylos iškėlimo įmonė veiklos... 37. Remdamasi nurodytais argumentais ir išvadomis, teismas sprendžia, kad... 38. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 39. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....