Byla e2-2911-665/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Gražina Čereškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės ( toliau – UAB ) „Bendras finansavimas“ ieškinį A. G. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ ieškinyje nurodo, kad 2016-02-29 Vartojimo kredito sutarties Nr. 86035, sudarytos tarp ieškovės, atsakovo ir portale registruoto skolintojo, pagrindu A. G. suteiktas 2000 Eur dydžio kreditas 36 mėnesių terminui, už 32 proc. metinių palūkanų, kurį atsakovas privalėjo grąžinti kredito sutarties grafike numatyta tvarka. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir kredito laiku negrąžino, todėl ieškovė vartojimo kredito sutartį su atsakovu nutraukė. Prašo iš atsakovo A. G. priteisti 1661,37 Eur negrąžintos paskolos, 696,27 Eur palūkanų, 137,97 Eur administravimo mokesčio, 27,55 Eur delspinigių, 70,38 Eur mokėjimo palūkanų bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas, gavęs teismo pranešimą, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas, ieškovės prašymu, priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2016-02-29 atsakovas ieškovės administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_86035 dėl 2000 Eur dydžio vartojimo kredito gavimo, kurios pagrindu tarp atsakovo, portale registruotų skolintojų ir ieškovės (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 86035 ir atsakovui suteiktas 2000 Eur kreditas 36 mėn. terminui. Pagal Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų 2.4, 2.6, 2.8 p., atsakovas įsipareigojo sumokėti vienkartinį 170 Eur vartojimo kredito sutarties sudarymo mokestį, mokėti kas mėnesį 5,32 Eur administravimo mokestį, grąžinti kreditą Vartojimo kredito mokėjimų grafike nustatyta tvarka. Taip pat atsakovas įsipareigojo už naudojimąsi kreditu mokėti sutarties specialiosiose sąlygose numatytas 32 proc. dydžio palūkanas. Atsakovas įsipareigojimų nevykdė, ieškovė 2017-11-23 pranešimu sutartį nutraukė.

8LR CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, manoma, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti, todėl iš atsakovo ieškovei priteisiama 1661,37 Eur negrąžinta paskola, 696,27 Eur palūkanų ir 137,97 Eur administravimo mokesčio.

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 27,55 Eur delspinigių (už kiekvieną pradelstą dieną sumokėti įmokas pagal grafiką ) ir 70,38 Eur mokėjimo palūkanų (už vėlavimą sumokėti sumas pagal grafiką).

10Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.1, 5.4 p. numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjai dienos iki dienos, kuomet visas kreditas faktiškai sugrąžinamas, pagal 8.1.1, 8.1.2 p., kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Iš ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės matyti, kad palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už vėlavimą sumokėti sumas pagal grafiką.

11Pagal formuojamą teismų praktiką, palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Tuo atveju, kai kreditorius skolininkui pareiškia reikalavimus atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, esant šalių susitarimui ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Ieškovės prašomų priteisti mokėjimo palūkanų suma didesnė nei prašomų priteisti delspinigių suma, todėl ši suma įskaitoma į mokėjimo (vėlavimo) palūkanų sumą ir iš atsakovo ieškovei priteisiami 70,38 Eur mokėjimo palūkanos. Reikalavimas priteisti iš atsakovo 27,55 Eur delspinigių atmetamas.

12Pagal LR CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovas laiku neatsiskaitė, todėl iš jo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme (2018-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

14Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

15Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). 2017 m. III ketvirčio Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 850,80 Eur.

16Maksimalūs priteistini dydžiai už advokato teikiamas teisines paslaugas numatyti Rekomendacijų 8 punkte. Rekomendacijų 8.19. punkte nustatyta, kad už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą rekomenduojamas priteistinas maksimalus dydis – 0,1, t. y. 85,08 Eur (850,80 Eur x 0,1).

17Ieškovo išlaidos advokato V. Z. pagalbai apmokėti už 4 val. sudaro 520 Eur, t. y. 130 Eur už 1 val. Šios išlaidos viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį, todėl mažintinos iki 340,32 Eur (4 val. x 85,08 Eur) (Rekomendacijų 7, 8.19 punktai). Ieškovas už ieškinį sumokėjo 58 Eur žyminio mokesčio. Pagrįstos ieškovo išlaidos iš viso sudaro – 398,32 Eur.

18Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos turėtos bei pagal Rekomendacijas sumažintos atstovavimo bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (98,92 proc.), t. y. 394,02 Eur (398,32 Eur x 98,92 proc.) (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

19Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur sumos, todėl nepriteistinos ( LR CPK 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ ).

20Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str., LR CK 6.37, 6.38, 6.256 str., teismas

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Išieškoti iš atsakovo A. G. 1661,37 Eur negrąžintos paskolos, 696,27 Eur palūkanų, 137,97 Eur administravimo mokesčio, 70,38 Eur mokėjimo (vėlavimo) palūkanų, 398,32 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 58 Eur žyminio mokesčio ir 340,32 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 2964,31 Eur (du tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt keturis eurus 31 ct ) ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2565,99 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ naudai.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Atsakovas A. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Gražina... 2. Teismas... 3. Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ ieškinyje nurodo, kad 2016-02-29... 4. Atsakovas, gavęs teismo pranešimą, per teismo nustatytą terminą... 5. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2016-02-29 atsakovas ieškovės... 8. LR CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 27,55 Eur delspinigių (už... 10. Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.1, 5.4 p. numatyta, kad už... 11. Pagal formuojamą teismų praktiką, palūkanos, pagal šalių susitarimą... 12. Pagal LR CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę... 13. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 14. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 15. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 dėl... 16. Maksimalūs priteistini dydžiai už advokato teikiamas teisines paslaugas... 17. Ieškovo išlaidos advokato V. Z. pagalbai apmokėti už 4 val. sudaro 520 Eur,... 18. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos... 19. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur sumos, todėl nepriteistinos... 20. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str., LR CK 6.37, 6.38, 6.256... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Išieškoti iš atsakovo A. G. 1661,37 Eur negrąžintos paskolos, 696,27 Eur... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Atsakovas A. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 25. Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ per 20 dienų nuo šio sprendimo...