Byla 2S-718-198/2015

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo I. C. atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-904-758/2015 pagal I. C. ieškinį atsakovams V. L., L. L., tretieji asmenys: UAB „Vilstata“, V. A., A. A., A. B., G. B., A. C., J. Č., V. D., oleslav Drus, V. D., N. F., J. F., V. G., B. G., L. I., V. J., A. J., A. K., O. K., R. K., T. K., V. K., O. K., N. K., V. K., N. K., T. K., A. L., S. L., V. L., R. L., G. L., S. M., L. M., G. M., V. M., T. M., G. M., N. M., V. M., S. M., A. N., N. O., A. O., O. P., V. P., L. P., Č. P., V. P., E. P., S. R., I. R., A. R., A. S., J. S., K. S., I. S., A. S., M. S., V. S., J. S., M. S., N. S., UAB „Sventovis“, A. Š., A. Š., V. Š., O. Š., R. T., P. V., N. V., A. Ž., J. Ž., M. Ž., G. Ž., P. Ž. dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

Nustatė

2Ieškovas I. C. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančia 2005-12-14 Vertybinių popierių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 1 dėl 563 vnt. paprastųjų vardinių akcijų pardavimo, sudarytą tarp atsakovų L. L. ir V. L. nuo jos sudarymo momento, restitucijos taikymo bei 563 vnt. paprastųjų vardinių akcijų grąžinimo L. L. nuosavybėn. Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3Visagino miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi ieškovo I. C. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė teismui duomenų apie tai, kad atsakovas ėmėsi veiksmų turimas akcijas parduoti ar perleisti tretiesiems asmenims, kad atsakovas netinkamai įgyvendina UAB „Vilstata“ akcininko teises ir pareigas. Taip pat ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių būtinumą taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones ir leidžiančių daryti išvadą, jog jų nesiėmus pasunkės ar pasidarys negalimas teismo sprendimo įvykdymas.

4Atskiruoju skundu ieškovas I. C. prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad ieškovui preliminariai pagrindus savo reikalavimą, o atsakovui palikus galimybę nevaržomai disponuoti galimai neteisėtai įgytomis akcijomis, neabejotinai kyla grėsmė būsimam teismo sprendimui, kadangi nors ir nėra įrodymų, kad kol kas atsakovas akcijų neperleido ir jų kitaip nesuvaržė, tačiau tokią galimybę turi, o apie tokius perleidimo sandorius sužinoma tik po fakto ir tai neabejotinai padarys nebeįmanomą vykdyti reikalavimą dėl restitucijos, kils būtinybė inicijuoti naujus teisminius ginčus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka nustatyti, kad sprendimo vykdymas gali pasunkėti, o ne kad sprendimo vykdymas neabejotinai pasunkės ar taps nebeįmanomas.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas V. L. prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, nes ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovai būtų pažeidę UAB “Vilstata” akcininkų teises. Ieškovas nepateikė 2015 m. gruodžio 14 d. vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sutarties Nr.1 originalo ar vertybinių popierių sąskaitos, operacijų akcijos registravimo žurnalo, kad minėta pirkimo-pardavimo sutartis buvo registruota ar sukeltų kokias nors teisines pasekmes. Ieškovas taip pat nepateikė jokių duomenų, kad atsakovas siekia parduoti, įkeisti ar kitaip apsunkinti ginčo akcijas. Ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Atsakovas negalėtų priimti įmonei nenaudingų sprendimų, nes jo turimos akcijos sudaro tik 2.51 proc. visų bendrovės akcijų.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas L. L. prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, todėl skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Vilstata“ prašo atskirąjį skundą tenkinti ir skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Iš su ieškiniu pateiktų rašytinių įrodymų pirmos instancijos teismas galėjo padaryti preliminarią išvadą, jog 2005-12-14 vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sandoris galėjo būti sudarytas pažeidžiant kitų akcininkų pirmumo teisę. Todėl galimai neteisėtomis akcijomis dalyvaujant įmonės valdyme, gali būti priimami neteisėti sprendimai, kadangi byla gali užsitęsti, o atsakovas per bylos nagrinėjimo laiką galės laisvai disponuoti ginčijamomis akcijomis bei laisvai naudotis kitomis jomis suteiktomis teisėmis. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų pobūdį, pateikus įrodymus, darytina išvada, kad tokia tikimybė realiai egzistuoja. Neapribojus disponavimą ginčo akcijomis, per bylos nagrinėjimo laikotarpį ginčo akcijomis balsuojant gali būti priimtas ne vienas sprendimas, be to ginčo akcijos gali būti neatlygintinai perleistos tretiesiems asmenims, kas apsunkins arba padarys nebeįmanomą įgyvendinti būsimą teismo sprendimą, be to, gali sudaryti galimybes naujiems ginčams kilti.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Sventovis“ prašo atskirąjį skundą tenkinti ir skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Atsiliepimą grindžia trečiojo asmens UAB „Sventovis“ atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

11Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovo I. C. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

12CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atliekamas tik preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas, kuris nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Antra būtina sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti ekonomiškos bei proporcingos ir neturi suvaržyti atsakovo teisių labiau, nei būtina ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Be to, ekonomiškumo principas įpareigoja teismą siekti proceso dalyvių interesų balanso ir nevaržyti atsakovo laikinosiomis apsaugos priemonėmis daugiau, nei būtina teisėtiems ieškovo interesams apsaugoti.

13Taigi iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

14Nagrinėjamu atveju ieškovas I. C. ieškinyje reiškia reikalavimus pripažinti negaliojančia 2005-12-14 Vertybinių popierių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 1 dėl 563 vnt. paprastųjų vardinių akcijų pardavimo, sudarytą tarp atsakovų L. L. ir V. L. nuo jos sudarymo momento, taikyti restituciją ir grąžinti L. L. nuosavybėn 563 vnt. UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių akcijų. Ieškinio reikalavimų vykdymo užtikrinimui, ieškovas I. C. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki sprendimo įsiteisėjimo civilinėje byloje areštuoti atsakovui V. L. nuosavybės teise priklausančias 563 vnt. UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių akcijų, uždraudžiant V. L. šiomis akcijomis disponuoti: jas parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims, jas įkeisti, perduoti naudoti kitiems asmenims, kitaip jas apsunkinti ar kitaip jomis disponuoti, ir uždrausti V. L. ir/ar jo vardu veikiantiems asmenims įgyvendinti LR Akcinių bendrovių įstatyme ir kitose teisės aktuose numatytas uždarosios akcinės bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises, kurias atsakovui suteikia 563 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, įskaitant ir teisę balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniame akcininkų susirinkime, gauti dalį pelno (dividendus), gauti UAB „Vilstata“ lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas yra mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gauti akcijas kai bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš UAB „Vilstata“ lėšų. Preliminariai vertinant tokių reikalavimų pagrįstumą, pirmiausiai pažymėtina, kad akcijų pirkimo-pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo atveju ne tik ieškovas, bet ir likę bendrovės akcininkai galėtų tikėtis pranešimų apie ketinimus parduoti akcijas, o ketindami jas pirkti, galėtų pasinaudoti akcininko pirmumo teise (ABĮ 47 str.), kuri, ieškovo vertinimu, pirkimo pardavimo sandoriu buvo pažeista. Ieškinio patenkinimo atveju ieškovui tik negalėtų būti taikomos CK 4.79 straipsnio nuostatos dėl pirkėjų teisių perkėlimo, parduodant akcijas, nes akcijų įsigijimo galimybę turėtų visi likę akcininkai, pasinaudojant ABĮ 47 straipsnyje įtvirtinta pirmumo teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2013). Todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstais apelianto atskirojo skundo argumentus dėl galimybės daryti preliminarią išvadą, kad 2005-12-14 akcijų pirkimo-pardavimo sandoris galėjo būti sudarytas pažeidžiant kitų akcininkų pirmumo teisę. Areštavus atsakovui V. L. nuosavybės teise priklausančias 563 vnt. UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių akcijų, uždraudžiant V. L. šiomis akcijomis disponuoti: jas parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims, jas įkeisti, perduoti naudoti kitiems asmenims, kitaip jas apsunkinti ar kitaip jomis disponuoti, ieškinio reikalavimų vykdymas bus tinkamai užtikrintas. Tokio pobūdžio ieškinio užtikrinimo priemones atitinka įstatymo leidėjo keliamus tikslus bei proporcingumo ir ekonomiškumo principus (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).

15Pažymėtina, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi pagrįsti jų taikymo būtinumą. Nagrinėjamoje byloje ieškovas I. C. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki sprendimo įsiteisėjimo civilinėje byloje uždrausti V. L. ir/ar jo vardu veikiantiems asmenims įgyvendinti LR Akcinių bendrovių įstatyme ir kitose teisės aktuose numatytas uždarosios akcinės bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises, kurias atsakovui suteikia 563 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, įskaitant ir teisę balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniame akcininkų susirinkime, gauti dalį pelno (dividendus), gauti UAB „Vilstata“ lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas yra mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gauti akcijas kai bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš UAB „Vilstata“ lėšų. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinio reikalavimus ir prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sprendžia, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra tiesiogiai susijusios su ieškovo pareikštais ieškinio reikalavimais ir galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymu. Šiuo atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susijusios su akcininko turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, t.y. teise balsuoti, gauti dalį pelno (dividendus) ir kt. Teismų praktikoje pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių dėl akcininko turtinių ir neturtinių teisių ribojimo taikymas yra galimas tik išimtiniais atvejais, užtikrinant šiomis procesinėmis ieškiniu pareikštų reikalavimų apsaugos priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimą (užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą), kai egzistuoja realus jų taikymo pagrindas – grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-190/2009; 2013-08-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1971/2013). Akcijų, kaip specifinės turto rūšies, ypatumai apsprendžia tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo specifiką, todėl teismui konstatavus būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimams užtikrinti, teismo nutartyje turi būti nustatyti konkrečių ginčo akcijų suteikiamų teisių įgyvendinimo draudimai. Be to, kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas ribojimų naudotis akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis nustatymo klausimą, teismas turi svarstyti, ar šie ribojimai atitinka konkrečios bylos faktines aplinkybes. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, į tai, kad būsimo teismo sprendimo vykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1442/2009).

16Pažymėtina, kad tiesioginę įtaką įmonės veiklai gali padaryti tik toks akcininko naudojimasis viena iš neturtinių – balsavimo teise, kuomet kyla grėsmė, jog jis sąmoningai priiminės įmonei nepalankius sprendimus, siekdamas išvaistyti ar perleisti įmonės turtą bei perkelti/sukurti įmonei nepalankius finansinius įsipareigojimus. Apelianto teigimu, ginčijamomis akcijomis bus balsuojama tvirtinant metinę bendrovės finansinę atskaitomybę ir priimant kitus svarbius sprendimus, dėl ko patenkinus ieškinį ir nuginčijus atsakovo nuosavybę į 563 vnt. akcijų, tokie akcininkų sprendimai bus negaliojantys. Su šiuo apelianto argumentu teismas nesutinka. Šiuo atveju apeliantas būtinumo taikyti ir tokius draudimus, neapsiribojant vien ginčo objekto (akcijų) areštu, nepagrindė, tokio poreikio nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės, kurios neatitinka ginčijamo materialinio reikalavimo esmės, nėra susijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsaugojimu ir pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo bei teisingumo principus.

17Aktualu yra ir tai, kad atsakovo turimos akcijos sudaro tik 2,50 proc. visų bendrovės akcijų, todėl jis neturės galimybės vienas pats priimti ABĮ 28 straipsnyje numatytus sprendimus, kuriems reikalinga kvalifikuota balsų dauguma (2/3 ar 3/4) ir kurie susiję su svarbiausiais bendrovės veiklos klausimais (teisinės formos pakeitimas, bendrovės teisinis likimas, esminiai veiklos pakeitimai ir pan.). Esant tokiai faktinei situacijai, uždrausti atsakovui naudotis tomis turtinėmis teisėmis, kuriomis galima naudotis tik visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą kvalifikuota balsų dauguma, nėra prasmės, kadangi kitiems akcininkams balsuojant prieš tokio sprendimo priėmimą, atsakovas negalės įgyti šios turtinės teisės, nes sprendimas nebus priimtas, neatsižvelgiant į tai, kaip jis balsuos.

18Pripažinus, kad yra pagrindas ginčo objekto - akcijų areštui, skundžiama teismo nutartis pakeistina, atmetant apelianto prašymą uždrausti V. L. ir/ar jo vardu veikiantiems asmenims įgyvendinti LR Akcinių bendrovių įstatyme ir kitose teisės aktuose numatytas uždarosios akcinės bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises, kurias atsakovui suteikia 563 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, įskaitant ir teisę balsuoti UAB „Vilstata“ visuotiniame akcininkų susirinkime, gauti dalį pelno (dividendus), gauti UAB „Vilstata“ lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas yra mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gauti akcijas kai bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš UAB „Vilstata“ lėšų.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu

Nutarė

20Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

21Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartį pakeisti.

22Iki sprendimo Visagino miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-904-758/15 įsiteisėjimo areštuoti atsakovui V. L. nuosavybės teise priklausančias 563 vnt. UAB „Vilstata“ paprastųjų vardinių akcijų, uždraudžiant V. L. šiomis akcijomis disponuoti: jas parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims, jas įkeisti, perduoti naudoti kitiems asmenims, kitaip jas apsunkinti ar kitaip jomis disponuoti

23Kitą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

24Nutarties kopiją išsiųsti Valstybės įmonei „Registrų centras“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. Ieškovas I. C. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 3. Visagino miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi ieškovo I.... 4. Atskiruoju skundu ieškovas I. C. prašo panaikinti skundžiamą teismo... 5. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas V. L. prašo skundžiamą teismo... 6. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas L. L. prašo skundžiamą teismo... 7. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Vilstata“ prašo... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Sventovis“ prašo... 9. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria... 12. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 13. Taigi iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovas I. C. ieškinyje reiškia reikalavimus... 15. Pažymėtina, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 16. Pažymėtina, kad tiesioginę įtaką įmonės veiklai gali padaryti tik toks... 17. Aktualu yra ir tai, kad atsakovo turimos akcijos sudaro tik 2,50 proc. visų... 18. Pripažinus, kad yra pagrindas ginčo objekto - akcijų areštui, skundžiama... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 20. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 21. Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 8 d. nutartį pakeisti.... 22. Iki sprendimo Visagino miesto apylinkės teismo civilinėje byloje... 23. Kitą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.... 24. Nutarties kopiją išsiųsti Valstybės įmonei „Registrų centras“....