Byla 2A-257-280/2012
Dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimutės Sankauskaitės (pranešėja), dalyvaujant Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorei Jūratei Jankauskaitei, Generalinės prokuratūros atstovei Martai Jaroš

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2351-600/2012 pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovams Vilniaus apygardos prokuratūrai ir LR Generalinei prokuratūrai, trečiajam asmeniui Lietuvos žurnalistų sąjunga dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas G. S. patikslinęs ieškinio reikalavimus prašė pripažinti jo atleidimą iš Vilniaus apygardos prokuratūros 2011-04-28 neteisėtu; pripažinti, kad Lietuvos žurnalistų sąjunga yra profesinė sąjunga jo atžvilgiu ir atitinkamai pripažinti, kad atsakovas – Vilniaus apygardos prokuratūra, atleisdama jį iš darbo, negavo būtino išankstinio profesinės sąjungos sutikimo; negrąžinti jo į darbą, kadangi gali būti sudarytos ieškovui nepalankios darbo sąlygos ir solidariai iš atsakovų jo naudai priteisti vidutinį darbo užmokestį (po 1913,92 Lt) kas mėnesį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-04-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisti iš atsakovų ieškovo naudai solidariai 9000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir lygiomis dalimis patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 47-52).

5Nurodė, kad 2009-11-13 Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro įsakymu Nr. P-39 „Dėl G. S. priėmimo į darbą“ nuo 2009-11-16 buvo priimtas į Vilniaus apygardos prokuratūros pagrindines vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigas. Atsakovas tą pačią dieną su ieškovu pasirašė darbo sutartį. 2011-01-27 generalinis prokuroras priėmė įsakymą Nr. I-24 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010-01-11 įsakymo Nr. I-7 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame nurodyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Valdymo ir kontrolės skyriuje naikinamas vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigybės etatas. 2011-02-28 Vilniaus apygardos prokuratūra įteikė ieškovui įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo ir kito darbo siūlymo, kuriame nurodoma, kad dėl prokuratūros optimizavimo ir struktūrinių pertvarkymų Vilniaus apygardos prokuratūroje naikinamas vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigybės etatas, todėl po dviejų mėnesių nuo šio įspėjimo įteikimo dienos, t.y. 2011-04-28, su ieškovu bus nutraukta darbo sutartis ir jis bus atleistas iš darbo. Įspėjime pateiktas pasiūlymas užimti laisvą vertimų poskyrio vyriausiojo specialisto (vertėjo) pareigybę. Ieškovui atsisakius užimti nurodytas pareigas, Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras 2011-04-26 priėmė įsakymą atleisti ieškovą iš darbo nuo 2011-04-28. Ieškovas nesutinka su atleidimu iš darbo. Mano, kad realių darbovietės struktūrinių pertvarkymų nebuvo. Atstovas ryšiams su visuomene prokuratūrose yra būtinas ir šis etatas kitose apygardų prokuratūrose nebuvo panaikintas. Be to, ieškovo žiniomis, prieš generaliniam prokurorui priimant pirmiau nurodytą 2011-01-27 įsakymą. Nr. I-24, Generalinės prokuratūros viešųjų ryšių skyriuje buvo įsteigtas naujas vyriausiojo specialisto etatas, o į šias pareigas priimta G. Š., nesuteikiant ieškovui galimybės šią vietą užimti. Ieškovo įspėjimo laikotarpiu iš generalinės prokuratūros, inicijavusios etato panaikinimą, jokių siūlymų užimti laisvas pareigas negavo. Pagal Registrų centro duomenis kitos prokuratūros yra tik LR Generalinės prokuratūros filialai ir siūlyti kitą darbo vietą ieškovui turėjo. Iš Vilniaus apygardos prokuratūros buvo pasiūlyta tik viena pareigybė, kuri ir buvo nurodyta pačiame 2011-02-28 įspėjimo turinyje, tačiau neatitinkanti ieškovo kvalifikacijos ir profesinės patirties. Kadangi prokuratūroje nėra veikiančios profesinės sąjungos, kuri atstovautų viešųjų ryšių specialistus, todėl prašė teismo pripažinti, kad Lietuvos žurnalistų sąjunga, kuriai ieškovas priklauso nuo 1982 m., laikytina viešųjų ryšių specialisto prokuratūroje atžvilgiu profesine sąjunga, kurios išankstinį sutikimą dėl ieškovo atleidimo iš darbo atsakovas privalėjo gauti. Nors darbo sutartį pasirašė su ieškovu Vilniaus apygardos prokuratūra, tačiau ieškovo atleidimas iš darbo inicijuotas Generalinės prokuratūros, todėl dėl neteisėto atleidimo iš darbo kaltės našta dalinama ir moralinės žalos atlyginimas reikalaujamas iš abiejų biudžetinių įstaigų solidariai. Prašė neturtinės žalos atlyginimo, kadangi būdamas darbingo amžiaus, neteko darbo, vienintelio pragyvenimo šaltinio dėl neaiškių ir darbdavio neišaiškintų priežasčių, dėl to patyrė didelių sukrėtimų.

6Atsakovai Vilniaus apygardos prokuratūra, LR Generalinė prokuratūra su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodė, kad darbo santykių nutraukimas su ieškovu buvo vykdomas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, etatas panaikintas vykdant kompleksinę prokuratūros struktūros pertvarką.

7Trečiojo asmens Lietuvos žurnalistų sąjunga atstovas nurodė, kad sąjunga yra šakinė profsąjunga, turi teisę ginti ieškovą, savaitės skirtumas tarp naujo etato skyrimo ir atleidimo buvo tik širma, ieškovui pasiūlytas vertėjo darbas neatitiko ieškovo kvalifikacijos.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo į valstybės biudžetą 13,51 Lt teismo pašto išlaidų.

9Teismas nustatė, kad 2009-11-13 tarp ieškovo ir Vilnius apygardos prokuratūros sudarytos neterminuotos darbo sutarties Nr. S-113 pagrindu ieškovas dirbo pas atsakovą vyriausiuoju viešųjų ryšių specialistu, mokant 15,76 darbo užmokesčio koeficientą (sutarties 1, 3 p.p., b.l. 9, 10-12, 101-103). 2011-02-28 atsakovas Vilniaus apygardos prokuratūra įteikė ieškovui Įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo ir kito darbo siūlymo, kuriame nurodyta, kad dėl prokuratūros optimizavimo ir struktūrinių pertvarkymų Vilniaus apygardos prokuratūroje naikinamas vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigybės etatas, todėl po dviejų mėnesių nuo šio įspėjimo įteikimo dienos, t.y. 2011-04-28 su ieškovu bus nutraukta darbo sutartis ir jis bus atleistas iš darbo, vadovaujantis LR DK 129 str. 1 dalimi, ieškovui buvo pasiūlyta užimti laisvą Valdymo kontrolės ir analizės skyriaus Vertimų poskyrio vyriausiojo specialisto (vertėjo) pareigybę (koeficientas 13,00), išaiškinant teisę į laisvą laiką naujo darbo paieškoms (b.l. 8). 2011-04-26 Vilniaus apygardos prokuratūros įsakymu Nr. P-33 Dėl G. S. atleidimo iš darbo ieškovas buvo atleistas iš darbo – Vilniaus apygardos prokuratūros Valdymo kontrolės ir analizės skyriaus vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigų vadovaujantis LR darbo kodekso 129 str. 1 ir 2 dalimis, 140 str. 1 d. 2 p., 177 str. 2 d., LR generalinio prokuroro 2011-01-27 įsakymu Nr. I-24 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010-01-11 įsakymo Nr. I-7 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2010-02-10 įsakymu Nr. I-47 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011-01-27 įsakymo Nr. I-7 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ papildymo“ (b.l. 7). Nutraukiant darbo sutartį, ieškovui išmokėta dviejų mėnesių dydžio išeitinė išmoka ir piniginė kompensacija už 26,60 kalendorines dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų (b.l. 7).

10Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos prokuratūros 2011-02-28 įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą turinys yra pakankamai informatyvus, jame nurodytas konkretus LR generalinio prokuroro įsakymas, kurio pagrindu Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo panaikintas Valdymo ir kontrolės skyriuje vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigybės etatas, nurodyta, kad jis naikinamas dėl prokuratūros optimizavimo ir struktūrinių pertvarkymų, su kuriuo bei su šiuo įsakymu susijusiais įsakymais įspėjamas darbuotojas turėjo galimybę susipažinti, aiškintis darbdavio nurodytų prokuratūros struktūrinių pertvarkymų realumą; ieškovas buvo informuotas apie galimybę užimti laisvą to paties skyriaus, t.y. valdymo kontrolės ir analizės skyriaus vertimų poskyrio vyriausiojo specialisto (vertėjo) pareigybę, nurodant atlyginimo dydį (b.l. 8), kas atitinka DK 130 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus. Atsižvelgė į tai, kad Vilniaus apygardos prokuratūra, atleisdama ieškovą iš darbo DK 129 straipsnio pagrindu, atleidimą grindė darbovietės struktūriniais pertvarkymais panaikinant tam tikrus etatus prokuratūrose visos respublikos mastu, į tai, kad viešųjų ryšių specialisto etatas Vilniaus apygardos prokuratūroje panaikintas LR generalinio prokuroro priimto sprendimo Vilniaus apygardos prokuratūros viešųjų ryšių funkcijas perduoti LR generalinei prokuratūrai LR generalinio prokuroro 2011-04-07 įsakymo Nr. J-86 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009-05-12 įsakymo Nr. I-75 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros viešųjų ryšių skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo pakeisti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros viešųjų ryšių skyriaus nuostatai, pagrindu (6.3 papunktis, b.l. 66, 67, 68-70). Pripažino, kad struktūriniai pertvarkymai buvo realūs ir vykdomi, kadangi tokį LR generalinio prokuroro sprendimą sąlygojo ta aplinkybė, jog Vilniaus apygardos prokuratūra yra ta pačiame pastate, kaip ir LR Generalinė prokuratūra, dėl ko viešųjų ryšių funkcijos buvo perduotos LR Generalinei prokuratūrai (2011-01-27 LR generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-24 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010-01-11 įsakymo Nr. I-7 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, siekiant optimizuoti Vilniaus apygardos prokuratūros valdymą ir struktūrą, atsižvelgiant į viešųjų ryšių funkcijų perdavimą Generalinės prokuratūros Viešųjų ryšių skyriui buvo nutarta panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros Valdymo ir kontrolės skyriuje vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigybės etatą (koeficientas 15,76, b.l. 13, 75, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-04 nutartis byloje Nr. 3K-3-156/2008). Ieškovas 2011-02-28 įsakymu Nr. 10.1-1953 buvo informuotas apie galimybę užimti laisvą Valdymo kontrolės ir analizės skyriaus Vertimų poskyrio vyriausiojo specialisto (vertėjo) pareigybę, nurodant jo atlyginimą (b.l. 8), ir šio pasiūlymo ieškovas atsisakė, nurodydamas, kad jis neatitinka šiai pareigybei keliamų reikalavimų, be to, siūlomos vertėjo pareigos neatitinka nei ieškovo kvalifikacijos, nei darbo patirties, tokiu būdu ieškovas išreiškė savo valią dėl jam pasiūlyto darbo. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas, turėdamas informacijos apie laisvas darbo vietas per įspėjimo laikotarpį, sąžiningai naudodamasis savo teise dėl perkėlimo į kitą darbą pagal DK 129 str. 1 d. (DK 35 str.), galėjo informuoti darbdavį apie savo sutikimą būti perkeltam į kitą konkretų darbą, o darbdavys būtų privalėjęs tai svarstyti. Šiuo atveju kitų pareigų ieškovui pasiūlyti Vilniaus apygardos prokuratūra, vykdydama LR generalinio prokuroro įsakymą dėl struktūrinių pertvarkymų negalėjo. Be to, 2011-01-20 LR generalinis prokuroras įsakymu Nr. I-17 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010-01-11 įsakymo Nr. I-7 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo įsteigė Generalinėje prokuratūroje viešųjų ryšių skyriuje vieną vyriausiojo specialisto pareigybės etatą, kuris buvo užimtas ne tik 2011-02-28 ieškovui įteikus įspėjimą apie atleidimą, bet ir jo atleidimo metu 2011-04-26 (b. l. 71, 74). Kadangi duomenų, jog darbuotojų kolektyvo susirinkimas buvo priėmęs sprendimą perduoti Lietuvos žurnalistų sąjungai atstovavimo ir gynimo funkcijas, nepateikta, ieškovas neginčijus fakto, kad prokuratūros sistemoje veikia prokuratūros profesinė sąjunga, jungianti prokurorus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kuriai ieškovas nepriklauso, nėra išrinktas į darbuotojų atstovaujamuosius organus, teismas kritiškai vertino ieškovo teiginį, kad atleidžiant jį iš darbo buvo pažeistos DK 134, 135 str. str. nuostatos. Vadovaudamasis DK 19, 35, 129, 134-135 straipsniais teismas darė išvadą, kad atsakovas, atleisdamas ieškovą iš darbo DK 129 straipsnio 1 ir 2 dalis Darbo kodekso nuostatų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, atleidimo iš darbo ir atsiskaitymo su darbuotoju reikalavimus, nepažeidė, todėl ieškovo ieškinio reikalavimas pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu ir priteisti išmokas laikytinas nepagrįstu ir atmestinas. Atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą netenkino ir kitų reikalavimų. Teismo patirtas pašto išlaidas priteisė iš ieškovo, kuris įstatymu atleistas tik nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį (CPK 79 str. 1 d., 83 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93, 96 str. str.).

11Apeliaciniu skundu ieškovas G. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-05 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2351-600/2012 ir priimti naują sprendimą – patenkinant ieškinį arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo vykdomi realūs struktūriniai partvarkymai, nes teismas nevertino aplinkybės, jog prokuratūra yra viena struktūrinė organizacija, vienas juridinis asmuo, Vilniaus apygardos prokuratūra tėra Generalinės prokuratūros filialas. Teismas spręsdamas klausimą dėl struktūrinių pertvarkymų realumo nepasisakė dėl to, kad ieškovo pareigybės naikinimo metu jam nepasiūlius Generalinėje prokuratūroje buvo įsteigtas etatas ir priimtas asmuo viešųjų ryšių atstovo pareigoms eiti. Generalinė prokuratūra nepateikė jokių įrodymų, išskyrus atstovo paaiškinimą teismo posėdžio metu dėl prokuratūrų būvimo viename pastate, patvirtinančių, kad pertvarkymai vyko naikinant ne tik darbuotojų, atliekančių techninį darbą, etatus, bet ir ieškovo etatą. Neišsiaiškinta, kodėl Generalinėje prokuratūroje buvo įsteigtas naujas etatas, priimtam asmeniui mokamas didesnis atlyginimas. Jei etatas įsteigtas dėl didelio darbo krūvio, tai nėra būtinųjų sąlygų struktūriniams pertvarkymams. Pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovo paaiškinimų, kad jis iš Generalinės prokuratūros negavo pasiūlymo, nors likus savaitei iki jo atleidimo inicijavimo buvo įsteigtas etatas, ir šioms pareigoms būtų tikęs ieškovo išsilavinimas, kvalifikacija, dalykinės savybės. Generalinė prokuratūra turėjo pareigą siūlyti ieškovui laisvas pareigas visoje struktūroje, tačiau nesilaikė imperatyvių darbo kodekso reikalavimų.

13Mano, kad nepagrįsta išvada, jog Lietuvos žurnalistų sąjunga negali būti laikoma profesine sąjunga, kadangi darbovietėje neveikė profesinė sąjunga, kuriai galėtų priklausyti viešųjų ryšių atstovai, o šiuo metu ši sąjunga priima tokius darbuotojus, Be to, darbdavys žinojo, kad ieškovas yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Ši profesinė sąjunga turi teisę ginti savo narius. Pirmosios instancijos teismas, atmetęs reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, nepagrįstai atmetė ir reikalavimą dėl žalos, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo.

14Atsakovas Vilniaus apygardos prokuratūra atsiliepimu į skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodė, kad ieškovo etatas buvo panaikintas generalinio prokuroro 2011-01-27 įsakymo pagrindu. Teismas negali vertinti darbovietės struktūrinių pertvarkymų tikslingumo, pagrįstumo, o gali nustatyti, ar pertvarkymai atlikti kompetentingo organo sprendimu, yra realūs, kas nustatoma pagal tai, ar išliko funkcijos ar jų dalis darbovietėje, kurias atliko atleidžiamas darbuotojas. Vilniaus apygardos prokuratūroje nebeliko ir šiuo metu nėra apelianto pareigas atitinkančio darbo, visoje sistemoje atleisti 138 darbuotojai. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras neturėjo įgaliojimų siūlyti apeliantui darbo vietos Generalinėje prokuratūroje, jam pasiūlyta laisva vieta vertėjo pareigybei užimti, todėl nėra DK 129 str. 1 d. pažeidimo. Norėdamas užimti pareigas Generalinėje prokuratūroje apeliantas galėjo siūlyti savo kandidatūrą, tačiau jokių pageidavimų neišreiškė. Duomenų, kad darbuotojų kolektyvo susirinkimas buvo priėmęs sprendimą perduoti Lietuvos žurnalistų sąjungai atstovavimo ir gynimo funkcijas, teismui nebuvo pateikta. Prokuratūros sistemoje veikia Prokuratūros profesinė sąjunga, jungianti prokurorus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kuriai apeliantas nepriklauso. Todėl atmestini apelianto teiginiai dėl Lietuvos žurnalistų sąjungos pripažinimo profesine sąjunga. Be to, ieškovas nėra išrinktas į darbuotojų atstovaujamuosius organus, kad būtų galima taikyti DK 134 str. 1 d. nuostatas. Apeliantas po dviejų savaičių nuo atleidimo įsidarbino Vilniaus apygardos teisme, todėl abejotina, ar jam padaryta neturtinė žala. Vidutinio darbo užmokesčio priteisimas reikštų apelianto nepagrįstą praturtėjimą.

15Atsakovas LR generalinė prokuratūra atsiliepimu į skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad institucijos vidinės organizacinės struktūros projektavimas ir jos pertvarkymas yra jos vadovo diskrecijos teisė, kuri naudojama siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas. Siekiant optimizuoti ir pertvarkyti teritorinių prokuratūrų struktūrą ir valdymą, buvo nuspręsta Vilniaus apygardos, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono apylinkių prokuratūrų ūkio funkcijas perduoti Generalinei prokuratūrai. Pagal ūkio skyriaus pertvarkymo analogiją ryšių su visuomene funkcijos buvo centralizuotos Generalinėje prokuratūroje. Taigi šiuo metu Generalinės prokuratūros viešųjų ryšių skyrius pagal patvirtintus kompetencijos nuostatus aptarnauja Vilniaus apygardos prokuratūrą, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono apylinkių prokuratūras. Biudžetinių įstaigų filialai turi savarankišką darbinį veiksnumą ir teisnumą, yra laikomi darbdaviui, turinčiu visas darbines teises ir pareigas, todėl atmestini apelianto teiginiai dėl Vilniaus apygardos prokuratūros teisinio statuso. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras neturėjo teisės siūlyti ieškovui užimti pareigas už Vilniaus apygardos prokuratūros ribų. Be to, Generalinėje prokuratūroje viešųjų ryšių skyriaus pareigybė nėra lygiavertė ieškovo užimtai pareigybei dėl skirtingo koeficiento. Ieškovo įspėjimo laikotarpiu Generalinėje prokuratūroje laisvų ir lygiaverčių ar žemesnių pareigų ir nebuvo. Prokuratūros sistemoje veikia prokuratūros profesinė sąjunga, jungianti prokurorus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kuriai ieškovas nepriklauso. Pagrįsta teismo išvada, kad darbo santykių nutraukimas su ieškovu buvo vykdomas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Dėl to netenkintinas ir reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

16Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Apeliaciniu skundu ginčijamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimas, kuriuo apelianto ieškinys atmestas.

18Byloje nustatyta, kad 2009-11-13 tarp ieškovo ir Vilnius apygardos prokuratūros sudarytos neterminuotos darbo sutarties Nr. S-113 pagrindu ieškovas dirbo pas atsakovą vyriausiuoju viešųjų ryšių specialistu, mokant 15,76 darbo užmokesčio koeficientą (sutarties 1, 3 p. p., b. l. 9, 10-12, 101-103). Ieškovui pagal darbo sutartį buvo mokamas 1922,72 Lt darbo užmokestis. Darbo sutartį su juo sudarė Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras R. Jancevičius. 2011-02-28 atsakovas Vilniaus apygardos prokuratūra įteikė ieškovui įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo ir kito darbo siūlymo, kuriame nurodyta, kad dėl prokuratūros optimizavimo ir struktūrinių pertvarkymų Vilniaus apygardos prokuratūroje naikinamas vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigybės etatas, todėl po dviejų mėnesių nuo šio įspėjimo įteikimo dienos, t.y. 2011-04-28 su ieškovu bus nutraukta darbo sutartis ir jis bus atleistas iš darbo, vadovaujantis LR DK 129 str. 1 dalimi.

19Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2011-01-27 įsakymu Nr. 1-24 panaikino Vilniaus apygardos prokuratūros valdymo ir kontrolės skyriuje vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigybės etatą (koeficientas 15,76), nurodydamas, kad pareigybės panaikinimo diena laikoma kita darbo diena po darbuotojo atleidimo ar perkėlimo į kitas pareigas. 2011-02-10 įsakymu Nr. 1-47 LR generalinis prokuroras įpareigojo Vilniaus apygardos vyriausiąjį prokurorą iki 2011-03-01 pradėti atleidimo procedūrą su naikinamos pareigybės darbuotoju, šiuo įsakymu papildydamas savo 2011-01-27 bei 2011-01-11 priimtus įsakymus dėl „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių etatų sąrašo“. Per įspėjimo laikotarpį ieškovui buvo pasiūlyta užimti laisvą valdymo kontrolės ir analizės skyriaus vertimų poskyrio vyriausiojo specialisto (vertėjo) pareigybę (koeficientas 13,00), išaiškinant teisę į laisvą laiką naujo darbo paieškoms (b. l. 8).

202011-04-26 Vilniaus apygardos prokuratūros įsakymu Nr. P-33 dėl G. S. atleidimo iš darbo ieškovas buvo 2011-04-28 atleistas iš darbo – Vilniaus apygardos prokuratūros valdymo kontrolės ir analizės skyriaus vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigų, vadovaujantis LR darbo kodekso 129 str. 1 ir 2 dalimis, 140 str. 1 d. 2 p., 177 str. 2 d., ir LR generalinio prokuroro 2011-01-27 įsakymu Nr. I-24 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010-01-11 įsakymo Nr. I-7 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2011-02-10 įsakymu Nr. I-47 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011-01-27 įsakymo Nr. I-7 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių etatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ papildymo“ (b. l. 7).

21Nutraukiant darbo sutartį, ieškovui išmokėta dviejų mėnesių dydžio išeitinė išmoka ir piniginė kompensacija už 26,60 kalendorines dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų (b.l. 7).

222011-05-09 ieškovas G. S. įsidarbino Vilniaus apygardos teisme vyriausiuoju specialistu, atsakingu už viešuosius ryšius, jam mokamas darbo užmokestis 1786,64 Lt dydžio. Darbinių pajamų jis neturėjo nuo 2011-04-28 iki 2011-05-08.

23Nustatytomis aplinkybėmis atsakovai tvirtina, kad ieškovo darbdavys yra Vilniaus apygardos prokuratūra, todėl nebuvo pagrindo ieškovui siūlyti kito darbo LR generalinėje prokuratūroje, kuri formaliai nėra ieškovo darbdaviu. Tokio tvirtinimas nepagrįndžia galiojančios teisės normos.

24Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros ryšių su visuomene funkcijas perėmė Generalinė prokuratūra. Generalinės prokuratūros viešųjų ryšių skyrius pagal naujai patvirtintus kompetencijos nuostatus aptarnauja Vilniaus apygardos prokuratūrą, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono prokuratūras. Taip nuspręsta generalinio prokuroro 2011-01-27 įsakymu Nr. 1-24 ( b.l. 75). LR generalinis prokuroras, perduodamas generalinei prokuratūrai viešųjų ryšių su visuomene funkcijas, turėjo perimti ir šias funkcijas vykdantį specialistą. Viešųjų ryšių skyriaus nuostatai patvirtinti 2009-05-12 Generalinio prokuroro įsakymu Nr. 1-75( pakeisti 2011-04-07 įsakymu Nr. 1-86). Nurodytas viešųjų ryšių funkcijas ir uždavinius atlieka visas skyriaus personalas. Viešųjų ryšių skyriuje dirba: skyriaus vedėjas ir du vyriausieji specialistai pagal minėtą Generalinio prokuroro 2010-01-11 įsakymą. Pagal Generalinės prokuratūros pateiktus duomenis skyriuje faktiškai dirba naujai priimti du darbuotojai: G. Š., priimta į darbą 2011-01-21, atleista 2011-08-10 ir vėl priimta 2011-08-11), po to atleista 2012-02-14. R. D. ( priimta į darbą 2011-07-19), o iki ieškovo G. S. atleidimo priimta V. Ž. ir R. S. tebedirba ( priimtos 2006-05-29 ir 2006-07-20). Kol nebuvo priimta R. D., Viešųjų skyriaus vedėjo pareigose dirbo V. B. ( perkelta nuo 2010-10-20 iki 2011-08-08). Šiomis aplinkybėmis akivaizdu, kad Generalinė prokuratūra, perimdama viešųjų ryšių specialistų funkcijas iš žemesnių prokuratūrų, padidino darbuotojų, vykdančių viešųjų ryšių funkcijas, skaičių, nes priėmė dėl to du naujus darbuotojus. Todėl jei ne formalus vertinimas, kad ieškovas G. S. negali pretenduoti į viešųjų ryšių specialisto pareigas Generalinėje prokuratūroje, jis galėjo būti perkeltas kartu su vykdomomis funkcijomis į iš esmės analogiškas pareigas Generalinėje prokuratūroje.

25DK 129 str. nustato, kad darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį DK kodekso 130 str. nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą.

26DK 138 str. nustato, kad Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Šios normos reikalavimai buvo pažeisti nutraukiant darbo sutartį su ieškovu G. S., nes, kaip minėta jo vykdytas funkcijas perėmė LR generalinė prokuratūra, o kadangi ten reikėjo priimti naujus specialistus, tai dėl šios priežasties ir darbdavio veiksmai nebeatitiko DK 138 str. reikalavimų. Jeigu būtų viešųjų ryšių su visuomene funkcijų vykdymui po funkcijų perėjimų iš žemesnių prokuratūrų Generalinėje prokuratūroje jokie nauji pertvarkymai nevykdomi, nesudaromos darbo sutartys, tai galima būtų vertinti, kad po Vilniaus apygardos prokuratūroje specialisto pareigybės panaikinimo ieškovui siūlyti kito darbo nebuvo galimybės. Atsakovai nagrinėjamojoje byloje nepaaiškino ir negalėjo paaiškinti, kodėl ieškovui G. S. nebuvo pasiūlyta pereiti dirbti viešųjų ryšių su visuomene specialistu į Generalinę prokuratūrą, kuri perėmė tas funkcijas iš Vilniaus apygardos prokuratūros ir dėl to turėjo priimti naujus darbuotojus ir prieš pat tokio sprendimo priėmimą ir tuoj po to. Teismo posėdžio metu buvo nurodyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūra to negalėjo daryti, o Generalinėje prokuratūroje buvo nustatytas didesnis darbo užmokesčio koeficientas, todėl Generalinė prokuratūra negalėjo jam siūlyti šių pareigų. Svarbu ir tai, kad naujas etatas ir darbuotojas Generalinėje prokuratūroje priimti 2011-01-20 ir 2011-01-21 įsakymais, o funkcijos perduotos 2011-01-27 įsakymu. Tuo labai formaliai užkirstas kelias ieškovui G. S. pretenduoti į darbą LR generalinėje prokuratūroje, į kurią perkeltos jo atliekamos darbinės funkcijos. Bet byloje nustatyta, kad į darbą generalinėje prokuratūroje bendra tvarka priimtas naujas specialistas jau po ieškovo G. S. atleidimo.

27Kad buvo pagrindas laikytis DK 138 str. reikalavimų patvirtina ir LR prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų, patvirtintų LR generalinio prokuroro 2003-10-07 įsakymu Nr. 1-108, nauja redakcija nuo 2011-02-01, 6 ir 7 punktai, apibrėžiantys, kad generalinė prokuratūra vadovauja teritorinių prokuratūrų veiklai, rengia prokuratūros valdymo, proceso veiklos, prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybos(darbo) organizavimo dokumentus, šių dokumentų formas. Organizuoja šių dokumentų užduočių vykdymą ir pan. Pagal 15 punktą generalinė prokuratūra kontroliuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į darbą teritorinėse prokuratūrose. To nepaneigia ir kiti šių nuostatų punktai, net ir punktas 33.5., nustatantis, kad apygardos prokuroras priima darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima kitus sprendimus dėl jų darbo( išskyrus sprendimą skatinti). Taigi apygardos prokuroras tik įformina darbo sutartį ir ją vykdo, o sprendimus dėl darbuotojų skaičiaus, dėl priėmimo ar atleidimo , dėl darbo užmokesčio dydžio priima ne apygardos, o generalinis prokuroras. Vilniaus apygardos prokuratūra yra Lietuvos prokuratūros sistemos dalis, neturinti pakankamo savarankiškumo.

28Teismas sutinka su Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismo išvada, kad nebuvo būtinumo gauti , nutraukiant darbo sutartį su ieškovu G. S. Lietuvos žurnalistų sąjungos, kurios nariu yra ieškovas, išankstinio sutikimo, nes ji nevykdo veiklos prokuratūros sistemoje, ieškovas nėra išrinktas į žurnalistų sąjungos darbuotojus atstovaujančius organus ( DK 134 str., DK 19 str.)

29Ieškovo atleidimą iš darbo Vilniaus apygardos prokuratūroje pripažinus neteisėtu, jis negrąžintinas į darbą, nes jau dirba kitoje darbovietėje, byloje nereiškia tokio reikalavimo. Pripažinus atleidimą iš darbo neteisėtu, pagal DK 297 str. 4 d. ir CPK 418 str. teismas sprendžia, kad pripažintina, jog ieškovo G. S. darbo sutartis su Vilniaus apygardos prokuratūra nutraukta teismo sprendimu, bet ne nuo sprendimo įsigaliojimo, bet nuo to laiko, kai ieškovas įsidarbino Vilniaus apygardos teisme.

30Dėl prašomų priteisti piniginių sumų

31Ieškovas G. S. prašo, pripažinus darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, solidariai iš atsakovų jo naudai priteisti vidutinį darbo užmokestį (po 1913,92 Lt) kas mėnesį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-04-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisti iš atsakovų ieškovo naudai solidariai 9000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir lygiomis dalimis patirtas bylinėjimosi išlaidas.

32DK 297 str. 2 d. nurodo, kad jeigu nustatoma, kad darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Negrąžinus į darbą, darbuotojui priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos ( DK 297 str. 4 d.). Priverstinė pravaikšta yra laikas, per kurį darbuotojas dėl darbdavio kaltės negalėjo dirbti, o atlyginimas(vidutinis darbo užmokestis) už priverstinės pravaikštos laiką yra pinigų suma, kurią darbuotojas būtų uždirbęs, jeigu nebūtų pažeista jo teisė dirbti. Nagrinėjamu atveju ieškovo G. S. darbo sutartis laikoma nutraukta nuo 2011-05-06 (penktadienio), nes ieškovas nuo 2011-05-09 (pirmadienį) sudarė darbo sutartį su Vilniaus apygardos teismu, todėl vidutinis darbo užmokestis priteistinas už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-04-29 ( penktadienio) iki 2011-05-06 (penktadienio) – už 6 darbo dienas. Darbo dienos užmokestis Vilniaus apygardos prokuratūroje siekė 91,56 Lt, todėl už priverstinę pravaikštą priteistina 549,36 Lt. Už laiką nuo 2011-05-09( naujos darbo sutarties sudarymo) iki teismo sprendimo, kuriuo išsprendžiamas darbo ginčas) įsiteisėjimo ieškovui priteistinas gaunamo mėnesinio darbo užmokesčio Vilniaus apygardos prokuratūroje ir Vilniaus apygardos teisme skirtumas 136,08 Lt ( DK 297 str. 1 d.) už 12 mėnesių : 12 mėn.x136,08=1632,96 Lt, nes ieškovas dirba mažiau apmokamą darbą. Ši suma priteisiama todėl, kad jeigu ieškovas nedirbtų, būtų laikoma, kad jo darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos ( DK 297 str. 4 d.). Iš viso ieškovui priteistina 2 182,32 Lt, kuriuos turėtų sumokėti LR generalinė prokuratūra, nes dėl jos neteisėtų veiksmų buvo pažeistos ieškovo G. S. darbinės teisės. Vilniaus apygardos prokuratūra tik vykdė jos įsakymus.

33Ieškovo prašymas dėl neturtinės žalos atlyginimo netenkintinas, nes ieškovas patirtą neturtinę žalą pakankamai nepagrindžia, jo patirti nepatogumai, dvasiniai išgyvenimai nagrinėjamu atveju pagal nurodytas aplinkybes negali būti vertinami 9 000 Lt suma. Ieškovo teisių pažeidimo pripažinimu yra atlyginta patirta neturtinė žala, ieškovas pakankamai greitai įsidarbino panašių funkcijų darbui ( DK 36 str. ,250 str.) Vilniaus apygardos teisme , negalima tvirtinti, kad darbdavio veiksmai jo atžvilgiu buvo tendencingi, todėl daugiau papildomų sumų nėra pagrindo jam priteisti.

34Bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes ieškovas nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, byloje advokatas jo neatstovavo.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies punktu,

Nutarė

36Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ieškovo G. S. ieškinį tenkinti iš dalies.

37Pripažinti ieškovo G. S. atleidimą iš darbo Vilniaus apygardos prokuratūroje 2011-04-26 įsakymu nuo 2011-04-28 neteisėtu, laikyti, kad G. S. darbo sutartis su Vilniaus apygardos prokuratūra nutraukta teismo sprendimu nuo 2011-05-06.

38Priteisti ieškovui G. S. iš LR prokuratūros 2 182,32 Lt darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas G. S. patikslinęs ieškinio reikalavimus prašė pripažinti jo... 5. Nurodė, kad 2009-11-13 Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro įsakymu Nr.... 6. Atsakovai Vilniaus apygardos prokuratūra, LR Generalinė prokuratūra su... 7. Trečiojo asmens Lietuvos žurnalistų sąjunga atstovas nurodė, kad sąjunga... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad 2009-11-13 tarp ieškovo ir Vilnius apygardos... 10. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos prokuratūros 2011-02-28 įspėjimo... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas G. S. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1... 12. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vilniaus... 13. Mano, kad nepagrįsta išvada, jog Lietuvos žurnalistų sąjunga negali būti... 14. Atsakovas Vilniaus apygardos prokuratūra atsiliepimu į skundą prašo... 15. Atsakovas LR generalinė prokuratūra atsiliepimu į skundą prašo apeliacinį... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Byloje nustatyta, kad 2009-11-13 tarp ieškovo ir Vilnius apygardos... 19. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2011-01-27 įsakymu Nr. 1-24... 20. 2011-04-26 Vilniaus apygardos prokuratūros įsakymu Nr. P-33 dėl G. S.... 21. Nutraukiant darbo sutartį, ieškovui išmokėta dviejų mėnesių dydžio... 22. 2011-05-09 ieškovas G. S. įsidarbino Vilniaus apygardos teisme vyriausiuoju... 23. Nustatytomis aplinkybėmis atsakovai tvirtina, kad ieškovo darbdavys yra... 24. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros ryšių su visuomene... 25. DK 129 str. nustato, kad darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį... 26. DK 138 str. nustato, kad Įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų... 27. Kad buvo pagrindas laikytis DK 138 str. reikalavimų patvirtina ir LR... 28. Teismas sutinka su Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismo išvada, kad... 29. Ieškovo atleidimą iš darbo Vilniaus apygardos prokuratūroje pripažinus... 30. Dėl prašomų priteisti piniginių sumų... 31. Ieškovas G. S. prašo, pripažinus darbo sutarties nutraukimą neteisėtu,... 32. DK 297 str. 2 d. nurodo, kad jeigu nustatoma, kad darbuotojas buvo atleistas... 33. Ieškovo prašymas dėl neturtinės žalos atlyginimo netenkintinas, nes... 34. Bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes ieškovas nepateikė jas... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. sprendimą panaikinti,... 37. Pripažinti ieškovo G. S. atleidimą iš darbo Vilniaus apygardos... 38. Priteisti ieškovui G. S. iš LR prokuratūros 2 182,32 Lt darbo užmokesčio...