Byla e2-36202-608/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka už akių atsakovo P. D. atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo užsienio juridinio asmens OÜ Aktiva Finants ieškinį atsakovui P. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas užsienio juridinis asmuo OÜ Aktiva Finants kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo P. D. 74,86 Eur skolos, 2,69 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo teismą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. 1 d.). Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovo rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ ir atsakovas P. D. 2018 m. spalio 26 d. sudarė telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 2.37-67700381-196395, pagal kurią pradinis kreditorius įsipareigojo suteikti telefono ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti už suteiktas paslaugas bei įrangą ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Atsakovas savo sutartimi prisiimtas pareigas vykdė netinkamai, neatsiskaitė su pradiniu kreditoriumi uždarąja akcine bendrovei ,,Tele2“. Iš 2019 m. balandžio 1 d. teismui pateikto perleistų skolų suderinimo akto išrašo matyti, kad seniausia neapmokėta atsakovo sąskaita yra 2019 m. vasario 28 d., neapmokėtų įmokų suma 74,86 Eur.

7Trišale Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, 2018 m. sausio 15 d. pasirašyta tarp uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“, OÜ Aktiva Finants ir uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“, uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ perleido užsienio juridiniui asmeniui OÜ Aktiva Finants reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Skolos perleidimą į atsakovo skolą pagrindžia 2019 m. balandžio 1 d. perleistų skolų suderinimo akto išrašas.

8Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, atsakovas apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas 2019 m. kovo 22 d. pranešimu Nr. 2369674, be to išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo perleidimo sutartį, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalis numato, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį, neatsiskaitė už pradinio kreditoriaus suteiktas paslaugas. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu arba pradiniu kreditoriumi(CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 74,86 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Remiantis CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Sutarties bendrųjų sąlygų 6.6. p. numatyta, kad už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną gali būti reikalaujami 0,02 proc. dydžio delspinigiai (skaičiuojant nuo pradelstos mokėti sumos). Atsakovui pažeidus sutarties sąlygas, ieškovas įgijo teisę reikalauti netesybų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Remiantis tuo, kas išdėstyta, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 2,69 Eur delspinigių, paskaičiuotų nuo 2019 m. vasario 28 d. iki ieškinio teismui pateikimo dienos, tačiau neviršijant 180 dienų laikotarpio.

11Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi.

12Iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 150,00 Eur už advokato teisines paslaugas, iš viso 165,84 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str. teismas

Nutarė

15Priimti atsakovo P. D. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo P. D. ieškovo užsienio juridinio asmens OÜ Aktiva Finants naudai 74,86 Eur (septyniasdešimt keturis eurus aštuoniasdešimt šešis euro centus) skolos, 2,69 Eur (du eurus šešiasdešimt devynis euro centus) delspinigių, iš viso 77,55 Eur (septyniasdešimt septynis eurus penkiasdešimt penkis euro centus).

17Priteisti iš atsakovo P. D. ieškovo užsienio juridinio asmens OÜ Aktiva Finants naudai 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 77,55 Eur nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. spalio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovo P. D. ieškovo užsienio juridinio asmens OÜ Aktiva Finants naudai 165,84 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt penkis eurus aštuoniasdešimt keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

20Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per dvidešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio... 2. Teismas... 3. Ieškovas užsienio juridinis asmuo OÜ Aktiva Finants kreipėsi į teismą su... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos... 5. Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą,... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius... 7. Trišale Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, 2018 m. sausio 15 d.... 8. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalis... 10. Remiantis CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo... 11. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines... 12. Iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 15. Priimti atsakovo P. D. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti... 16. Priteisti iš atsakovo P. D. ieškovo užsienio juridinio asmens OÜ Aktiva... 17. Priteisti iš atsakovo P. D. ieškovo užsienio juridinio asmens OÜ Aktiva... 18. Priteisti iš atsakovo P. D. ieškovo užsienio juridinio asmens OÜ Aktiva... 19. Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine... 20. Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo... 21. Ieškovė per dvidešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus...