Byla ATP-441-485/2014
Dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarimo A. K. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Remeika rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarimo A. K. administracinio teisės pažeidimo byloje ir

Nustatė

2A. K. Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarimu nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1632 str. 4 d. už tai, kad jis 2014-02-03 15 val. savo tėvo privataus namo garaže, esančiame ( - ), laikė 2500 pakelių cigarečių „MinskCapital“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių muitinė vertė 19925 litai, ir šiais savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymo Nr. 4-200 „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 2.1.1 punkto reikalavimus.

3A. K. apeliaciniu skundu prašo pakeisti apylinkės teismo nutarimą ir pritaikius ATPK 30¹ str. nuostatas paskirti administracinę nuobaudą - 5000 litų baudą. Skunde nurodo, kad savo kaltės neneigia, labai gailisi ir išgyvena dėl savo elgesio, suvokia jo pavojingumą, administracinės nuobaudos skyrimą vertina kaip gerą pamoką, ateityje turėsiančią įtakos jo elgesiui. Apelianto manymu, jam paskirta administracinė nuobauda yra per griežta, teismas neatsižvelgė į visas bylai išnagrinėti reikšmingas aplinkybes, o situaciją vertino visiškai formaliai, nes administracinės nuobaudos tikslai būtų visiškai pasiekti ir skiriant pusę ATPK 1632 str. 4 d. numatytos baudos. Nurodo, kad dėl jo elgesio žalos ar neigiamų padarinių tretiesiems asmenims neatsirado. Pažymi, jog studijuoja dieniniam Kauno technologuos universiteto skyriuje, todėl neturi laiko dirbti bei įgyti savarankiškų pajamų, iš kurių galėtų sumokėti jam paskirtą 10 000 litų baudą. Administracinį teisės pažeidimą padarė, nes norėjo gauti papildomų pajamų. Teismas turėjo atsižvelgti, kad jis yra jauno amžiaus, iki pažeidimo buvo pavyzdingas mokinys, studentas ir pilietis, anksčiau nebuvo baustas. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes bei į teismo priimto nutarimo motyvus, darytina prielaida, kad jo paaiškinimai, duoti bylos nagrinėjimo metu, nebuvo vertinami, o teismas nebuvo aktyvus pagal pažeidėjo gyvenimo aplinkybes parenkant adekvačią pažeidimui nuobaudą. A. K. atveju, atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo principus, privalėjo būti svarstytinas klausimas dėl galimai mažesnės administracinės nuobaudos nei numatyta įstatyme skyrimo. Apelianto nuomone, didelės negatyvios pasekmės jam atsirastų teismui paskyrus ir 5000 litų baudą ir tokia sankcija pasiektų administracinės nuobaudos tikslus.

4Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.

5A. K. apeliacinis skundas netenkinamas.

6Ginčo dėl administracinio teisės pažeidimo fakto nėra. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės padarius minėtą pažeidimą. Apeliaciniame skunde keliamas nuobaudos individualizavimo klausimas, apeliantas prašo jo atžvilgiu taikyti ATPK 30¹ str. nuostatas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

7Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinius teisės pažeidimus padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nedarytų naujų teisės pažeidimų. Nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų (ATPK 30 str. 1 d.).

8Aukštesniojo teismo nuomone, skirdamas administracinę nuobaudą A. K., pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, į nustatytą vieną jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – tai, kad jis kaltę dėl padarytų pažeidimų pripažino ir nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), į sunkinančių aplinkybių nebuvimą, tai, kad yra neteistas, administracine tvarka nebaustas, studijuoja, nedirba. Įvertinus šias aplinkybes, manytina, kad apylinkės teismo paskirta sankcijoje numatyta minimalaus dydžio administracinė nuobauda, tikrai nėra per griežta. Taikyti ATPK 301 str. nuostatas ir A. K. paskirti švelnesnę nei inkriminuoto straipsnio sankcijoje numatyta administracinę nuobaudą pirmosios instancijos teismas jokio pagrindo nenustatė. Tokio pagrindo nemato ir aukštesnysis teismas.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad administracinė nuobauda, taikant ATPK 30¹ straipsnį, gali būti švelninama arba iš viso neskiriama tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant. Administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2AT-4-2011, 2AT-8-2013, 2AT-7-4-2013).

10A. K. administracinio teisės pažeidimo byloje jokių išskirtinių aplinkybių nenustatyta. Tai, kad jis studijuoja, nedirba, negauna jokių pajamų ir kad paskirtos baudos dydis jam sukels itin neigiamų pasekmių, nelaikytina išimtinėmis aplinkybėmis, kuriomis remiantis jam būtų galima skirti švelnesnę nei įstatyme numatyta nuobaudą. Neigiamos pasekmės yra natūralus teisės pažeidimo rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas bei nustatant už jas konkrečias sankcijas. Asmuo prieš darydamas pažeidimą privalo galvoti apie kilsiančias pasekmes ir dėl to atsirasiančius nepatogumus.

11Aukštesnysis teismas konstatuoja, kad A. K. atžvilgiu pagrindo taikyti ATPK 301 str. nuostatas ir dar labiau švelninti jam paskirtą minimalaus dydžio administracinę nuobaudą nėra, todėl apylinkės teismo nutarimas paliekamas nepakeistas, o pažeidėjo apeliacinis skundas netenkinamas.

12Vadovaudamasis ATPK 30211 str. ir 30212 str. 1 d. 1 p., teisėjas

Nutarė

13Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. nutarimą palikti nepakeistą ir A. K. apeliacinio skundo netenkinti.

14Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai