Byla 2A-465-232/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Jadvygos Mardosevič, Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (atsakovų) V. Š., E. K., K. K., V. V., I. D. ir E. L. apeliacinius skundus dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pagal ieškovo 641-osios daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijos, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Insolvensa“, ieškinį atsakovams V. K., B. M., E - M. K., Latvijos Respublikos ambasadai, R. P., D. R., A. B., N. Č., A. M., R. S., E. M., S. G., L. G., O. J., I. T., L. T., N. T., G. C., R. D., M. D., J. B., G. U., R. P., T. Š., A. T., A. K., V. A., Y. L., A. V., R. S., V. Š., E. K., N. N., V. N., K. K., A. M., A. M., M. P., R. K., R. Z.-G., B. O. I., T. V., J. Ž., D. A. M., J. B., I. R., I. S., I. M., V. V., N. N., Ž. M., G. M., V. V., D. D., UAB „B. M. salonas“, Dizaino ir Leidybos UAB „Kopa“, UAB „BUŠELIS“, D. L., J. M., L. M., UAB „NT draudimo grupė“, J. B., I. D., E. L., J. R., D. S., I. V., V. D., K. O. Z., B. G., R. K. dėl nepadengtos 641-osios daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijos kreditorinių reikalavimų sumos išieškojimo iš 641-osios daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijos narių,.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4Ieškovas 641–oji daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrija, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Insolvensa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas proporcingai iš atsakovų priteisti 123 899,95 Lt nepadengtą kreditorinių reikalavimų dalį išdėstant sekančiai: 1. V. K. – 3 232,18 Lt; 2. S. G., L. G. – 5 752,28 Lt; 3. B. M. – 2 303,96 Lt; 4. O. J. – 1 061,13 Lt; 5. E. M. K.– 2 155,63 Lt; 6. I. T., L. T., N. T. – 1 073,28 Lt; 7. G. C. – 1 532,95 Lt; 8. Latvijos Respublikos ambasada – 2 438,32 Lt; 9. R. P. – 1 740,03 Lt; 10. R. D., M. D. – 1 127,68 Lt; 11. D. R. – 1 333,67 Lt; 12. J. B. – 1 324,24 Lt; 13. A. B. – 1 386,25 Lt; 14. G. U. – 1 359,24 Lt; 15. N. Č. – 1 920,45 Lt; 16. R. P. – 1 079,63 Lt; 17. R. S. – 1 822,17 Lt; 18. T. Š. – 2 740,95 Lt; 19. A. M. – 1 559,24 Lt; 20. A. T. – 1 312,09 Lt. 21. E. M. – 1 663,51 Lt; 22. A. K. – 1 814,37 Lt; 23. V. A. – 2 609,68 Lt; 24. J. Ž. – 1 568,31 Lt; 25. Y. L. – 689,41 Lt; 26. D. A. M. – 2172,48 Lt; 27. A. V. – 1 544,74 Lt; 28. J. B. – 2 703,06 Lt; 29. R. S. – 2 209,85 Lt; 30. I. R. – 2 994,82 Lt; 31. V. Š. – 2 667,87 Lt; 32. I. S. – 5 622,08 Lt; 33. E. K. – 2 359,81 Lt; 34. I. M. – 1 775,57 Lt; 35. N. N. – 2 614,21 Lt; 36. V. V. – 1 640,48 Lt; 37. V. N. – 2 215,64 Lt; 38. N. N. – 7 456,03 Lt; 39. K. K. – 1 817,45 Lt; 40. Ž. M., G. M. – 3 014,93 Lt; 41. A. M., A. M. – 1 476,92 Lt; 42. V. V. – 4 016,42 Lt; 43. M. P. – 1 098,67 Lt; 44. D. D. – 1 447,18 Lt; 45. UAB „B. M. Salonas“ – 3 337,71 Lt; 46. R. K. – 5 364,05 Lt; 47. Dizaino ir leidybos UAB „Kopa“ – 1 811,65 Lt; 48. UAB „BUŠELIS“ – 991,50 Lt; 49. R. Z.-G. – 3 104,34 Lt; 50. D. L., J. M., L. M. – 1 514,82 Lt; 51. B. O. I. – 419,05 Lt; 52. T. V. – 1 492,33 Lt; 53. UAB „NT draudimo grupė“ – 2 956,74 Lt; 54. D. S. – 501,74 Lt; 55. I. V. – 554,68 Lt; 56. J. B. – 757,59 Lt; 57. V. D. – 645,35 Lt; 58. I. D. – 466,56 Lt; 59. K. O. Z. – 294,66 Lt; 60. E. L. – 689,05 Lt; 61. B. G. – 501,74 Lt; 62. J. R. – 364,47 Lt; 63. R. K. – 683,06 Lt.

5Nurodė, kad 2011 m. birželio 7 d. Vilniaus apygardos teismas nutarė 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. 82A savininkų bendrijai iškelti bankroto bylą. Bendrijos bankroto administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“. 2013 09 18 įvyko teismo posėdis dėl sprendimo priėmimo dėl bendrijos pabaigos pripažinimo. 2013 10 18 įvyko bendrijos kreditorių susirinkimas, kurio metu (ketvirtuoju) darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl nepadegtų kreditorių reikalavimų sumos išieškojimo iš bendrijos narių procedūrų inicijavimo. Bendrijos kreditoriai nutarė įpareigoti administratorių inicijuoti procedūras (ikiteismines, teismines) dėl nepadengtų bendrijos kreditorių finansinių reikalavimų išieškojimo iš bendrijos narių. Bendrijos nariai nepateikė jokių alternatyvių sprendimo būdų, kaip būtų galima padengti likusią nepadengtų kreditorinių reikalavimų dalį – 123 899,95 Lt. Sisteminis teisės normų aiškinimas ir bankroto bylos specifika, leidžia daryti išvadą, kad atsakomybė už bendrijos prievoles tretiesiems asmenims, tame tarpe ir už susidarius kreditorinius reikalavimus, iškėlus bendrijai bankroto bylą, tenka bendrijos nariams. Ieškinio padavimo dienai nepadengta bendrijos kreditorinių reikalavimų suma – 123 899,95 Lt. Kiekvienam bendrijos nariui mokėtinos sumos dydis buvo apskaičiuojamas pagal formulę: bendras gyventojo plotas 6832,91 (visas plotas) x 123 899,95 Lt (nepadengta kreditorinių reikalavimų suma) = mokėtina sumos dalis.

6A. D. A. M., K.-o Z., D. R. atsiliepimais su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nutartis, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, nei atsakovų, nei kitų bendraturčių atžvilgiu neturi res judicata galios. Vilniaus apygardos teismo 2013-08-12 nutartis šia prasme nėra teismo sprendimas (nutartis) dėl pripažinimo. Kadangi nei dėl vienos reikalaujamos sumos nėra pateikta jokių įrodymų, ieškinys turėtų būti atmestas kaip neįrodytas. Ieškovas nėra įrodęs priežastinio ryšio nei dėl vieno iš reiškiamų reikalavimų. Įsiskolinimas bendrijos samdomiems darbuotojams ir teismo priteistos sumos dėl G.K. R. neteisėto atleidimo iš darbo susidarė dėl netinkamo bendrijos administravimo. Didžioji dauguma bendraturčių neturėjo ir neturi jokių įsiskolinimų už bendrijai samdomų darbuotojų teiktas paslaugas. Jie yra sąžiningai sumokėję visus mokesčius, taip pat ir tas jų dalis, kurios į mokesčius įkalkuliuojamos kaip samdomų darbuotojų atlyginimai, GPM ir S. B. valdymo organams - pirmininkui, valdybai - netinkamai vykdant savo pareigas ar jų nevykdant, kyla pagal bendrijos įstatų 14 straipsnio 8 dalį, 16 straipsnio 8 dalį nustatyta atsakomybė ir ji turi būti taikoma. Dėl minėtų argumentų prašo atmesti reikalavimus, kuriuos bankroto administratorius įvardija kaip pirmos ir antros eilės kreditorių reikalavimus. Bankroto byloje patvirtintas UAB „Forma dea“ įsiskolinimo sumos reikalavimas negali būti laikomas bendraturčių prievole, nulemta bendro turto valdymo. Dėl įsiskolinimo LESTO reikalavimai bendraturčiams, kaip proporcingai atsakingiems už prievoles, kylančias iš bendrojo turto valdymo, pareikšti nepagrįstai, nes jie pagal suformuotą teismų praktiką privalo būti reiškiami konkretiems asmenims, skolingiems už jiems suteiktas paslaugas. Bankroto administratoriaus reikalavimai, kad skolos UAB „SANDA“, UAB „VSA Vilnius“, VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, UAB „Kone“, UAB „Grinda“, advokato M. Š. advokato kontorai susidarė 641-ajai DNSB nesumokėjus už suteiktas technines, komunalines, teisines paslaugas nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl atmestini. Administratoriaus pateikta informacija patvirtina, kad už mirusios L. L., dirbusios buhaltere visose trijose bendrijose (436-ojoje, 288-ojoje ir 461-ojoje), nusikalstamais veiksmais padarytą žalą 436-ajai DNSB ir 288-ajai DNSB 641-oji bendrija negali atsakyti, nes nusikalstami veiksmai atlikti neinat jai darbines pareigas bendrijoje, o jos, kaip fizinio asmens nusikalstamais veiksmais manipuliuojant buhalterinėmis operacijomis. Be to, bankroto administratorius nepateikė jokių įrodymų, kad buvo bandoma ir kaip buvo bandoma prisiteisti iš mirusiosios įpėdinių.

7A. E. L. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad garažą, kurio plotas nurodytas ieškinyje, paveldėjo iš savo motinos A. B.-R., kuri mirė 2011 m. kovo mėn. Paveldėjimą priėmė kartu su savo seserimi L. K., kuri kažkodėl ieškinyje nenurodyta. Priimant paveldėjimą ir per 3 mėnesius nuo to momento jai nebuvo pranešta apie jokius motinos turėtus kreditorinius įsipareigojimus. Būdama garažo savininke, motina ir tuo pačiu ji su seserimi, niekada nebuvo bendrijos nariais. Tai visiškai atskira, jokiai bendrijai nepriklausanti nuosavybė (garažas).

8A. J. R. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra bendrijos narė, jai nepriklauso nei butas, nei garažas (boksas). Dar iki bankroto bylos iškėlimo bendrijai (2011-06-07) 2010-09-17 ji pardavė jai priklausiusį butą ir 2010-09-20 - garažą (boksą). Ji 2011-06-07 nebuvo bendrijos narė, nes turtą pardavė dar iki bankroto bylos bendrijai iškėlimo.

9A. V. V. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Bendrijos bankroto byloje nustatyti ir užfiksuoti bendrijos įsiskolinimai kreditoriams yra ne bendrijos narių, t.y. ne butų ir kitų patalpų savininkų prievolė, bet bendrijos, kaip juridinio asmens, prievolė, atsiradusi kaip netinkamo, neefektyvaus, galimai nesąžiningo ir net gi nusikalstamo valdymo pasekmė. Atsakovo ir kitų bendrijos narių prievolės bendrijai ir tretiesiems asmenims buvo tinkamai įvykdytos, ką patvirtina pats administratorius savo ataskaitoje, todėl neegzistuoja pagrindai, kuriais remiantis teismas galėtų tenkinti ieškinį.

10A. N. N. ir I. S. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovai nuosavybės teisėmis įsigiję turtą, administruojamą daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijos, visada sąžiningai ir laiku mokėjo mokesčius ir kitas bendrijos nustatytas rinkliavas. 2011 08 23 ir 2011 09 13 nekilnojamojo turto - butų ir garažų pirkimo - pardavimo sutartimis atsakovas N. N. perleido savo nuosavybės teises į atitinkamus butus bei garažus tretiesiems asmenims. Notariškai patvirtinta yra tai, kad atsakovas N. N. neturi jokių įsiskolinimų bendrijai ir sumokėti visi mokesčiai už komunalinius patarnavimus ir kitas teikiamas paslaugas Nekilnojamojo turto pardavimo sutarčių sudarymo dienai. Nėra įrodyta, kaip Vilniaus apygardos teismo 2013 08 12 nutartimi patvirtintame kreditorių sąraše nurodyti kreditorių reikalavimai yra susiję su privalomomis racionaliomis ir proporcingomis eksploatacinėmis daugiabučio namo išlaidomis.

11A. I. V. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nėra 641-osios daugiabučio namo M. K. Č. g, savininkų bendrijos narys, nesinaudoja M. K. Č. g. namo bendrosiomis patalpomis ir nėra šių bendrųjų patalpų bendros dalinės nuosavybės teisės savininkas. Atsakovas nėra pareiškęs noro būti Namo bendros dalinės nuosavybės objektų teisinių santykių subjektu. Ieškinyje nenurodytos aplinkybės ir nepateikti įrodymai, kuriais grindžiamas reikalavimas priteisti iš atsakovo 554,68 Lt kreditorinių reikalavimų. Bendrijos kreditorinis įsiskolinimas (skolos) susidarė dėl jos valdymo organų (bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdybos ir bendrijos pirmininko) veiklos. Ieškinys turi būti nukreiptas į asmenis, kurie sąlygojo bendrijos kreditorinių įsiskolinimų susidarymą.

12A. K. G. (K.) atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovės įsiskolinimai kreditoriams yra ne ieškovės narių, ne butų ir kitų patalpų savininkų prievolės, bet ieškovės, kaip ribotos civilinės atsakomybės asmens, prievolės, atsiradusios kaip netinkamo ir neefektyvaus ieškovės valdymo pasekmė.

13A. I. R. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra teisės normos, kuri leistą išieškoti ieškovo nepadengtų kreditorinių reikalavimų dalį iš atsakovų. Juridinis asmuo pagal savo prievoles atsako tik savo turtu ir šio juridinio asmens savininkai (dalyviai, akcininkai ir pan.) neturi pareigos atsakyti pagal juridinio asmens prievoles savo pačių turtu, išskyrus įstatymo numatytas išimtis. Nagrinėjamoje byloje ieškovas neįrodinėja jokių civilinės atsakomybės sąlygų. Iš ieškinio turinio net nėra aišku, kokiu pagrindu atsirado tie kreditoriniai įsipareigojimai (skolos) ir kodėl būtent butų savininkai turi būti už juos atsakingi. Taip pat iš ieškinio turinio net nėra aišku, ar ieškovas prašo priteisti skolą ar žalą, ar kt.

14A. R. K. ir E. K. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sąžiningai visada mokėjo visas įmokas susijusias su bendrosios nuosavybės objektais. Ginčo situacijoje sąžiningų bendrijos narių subsidiari atsakomybė nekyla ir negali kilti, nes neegzistuoja išimtiniai teismų praktikoje numatyti atvejai, kuomet įstatymas, numatantis, jog bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, galėtų būti aiškinamas contra legem. Net ir pripažinus Atsakovų subsidiarią atsakomybę, jos reikalauti turi teisę kreditorius(-iai). Ginčo atveju ieškinys yra pareikštas paties pagrindinio skolininko, t.y. asmens neturinčio reikalavimo teisės atsakovų atžvilgiu, todėl privalo būti atmestas. Akivaizdu, jog per klaidą, ar dėl nesąžiningų jų pačių pasamdytų darbuotojų veiksmų, iš kitų juridinių asmenų (daugiabučių namų savininkų bendrijų) ieškovui be pagrindo pervestos piniginės lėšos nėra susijusios su bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir disponavimu jais, todėl subsidiari civilinė atsakomybė dėl šių skolų atsakovams nekyla. Atlyginimo sargui skola taip pat nėra susijusi su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, o tai yra išimtinai papildomos komforto paslaugos, kurių atžvilgiu teismų praktika dėl subsidiarios butų savininkų atsakomybės kilimo netaikytina.

15A. V. Š. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad už juridinio asmens prievoles atsako pats juridinis asmuo, o bendrijos nariams tenka pareiga susimokėti tik tai, kas liečia įmokas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų išlaikymu ir naudojimusi juo. Įmokos yra mokamos į bendrijos kaupiamuosius fondus, iš kurių turėtų būti dengiami visi su bankroto byla susiję kreditoriniai reikalavimai, o ne iš kiekvieno buto savininko. Skolos susiformavimas tiesiogiai yra atsiradęs iš juridinio asmens veiklos, bet ne dėl bendrijos narių - savininkų jiems kylančių pareigų nevykdymo dėl bendro naudojimo objekto.

16A. R. S. S. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-08-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-752-585/2013 patvirtintas patikslintas kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas savaime neįrodo fakto, kad kreditorių reikalavimai ir, atitinkamai, atsakovo prievolė prieš ieškovo kreditorius kyla iš CK 4.82 straipsnio 3 dalies, Daugiabučių namų savininkų įstatymo (toliau tekste DNSBĮ) 21 straipsnio 3 dalies ar kitų teisės aktų. Kitų įrodymų, patvirtinančių atsakovo prievoles prieš ieškovo kreditorius ieškovas į bylą nėra pateikęs. Vilniaus apygardos teismo procesiniuose dokumentuose nėra ir negalėjo būti konstatuota aplinkybė, jog atsakovas yra tiesiogiai atsakingas už ieškovo prievoles kreditoriams. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie tvirtintų atsakovo nesąžiningus veiksmus (neveikimą), kurie nulėmė, sudarė prielaidas, sąlygas ieškovo negalėjimui atsiskaityti su kreditoriais, atsirasti ieškovo nemokumui. Esant tokia situacijai nėra pagrindo taikyti CK 2.50 straipsnio 3 dalies nuostatas. Bendrijos nariai tinkamai vykdė savo prievoles, laiku mokėjo mokesčius bei kitas rinkliavas. Atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų atsiradimo pagrindą, o jie atsirado dėl netinkamo bendrijos valdymo, bendrijos nariai neturi subsidiariai savo asmeniniu turtu atsakyti už bendrijos prievoles.

17A. B. M. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad į bankroto bylą nebuvo įtraukta. Nutartis, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, nei atsakovės, nei kitų bendraturčių (bendraatsakovų) atžvilgiu neturi res judicata galios (CPK 266 str.). Šia nutartimi negali būti grindžiami ieškovo reikalavimai. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo reikalavimus atsakovui (kitiems bendraatsakoviams). Ieškinio pareiškime ydingai sutapatinama Bendrijos narių (bendraturčių) prievolės, kylančios iš bendrosios dalinės nuosavybės valdymo, ir asmeninės konkrečių bendraturčių prievolės, kylančios iš jiems asmeninės nuosavybės teise priklausančių patalpų valdymo tenkinant tik savo asmeninius poreikius. Bendraturčiai yra proporcingos atsakomybės subjektu tik pagal prievoles atlyginti žalą įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų disponavimo teisę ir tik įrodžius priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų ir ieškovui padarytos žalos. Tokių įrodymų su ieškiniu nepateikta. Ieškovas nėra įrodęs priežastinio ryšio nė dėl vieno iš reiškiamų reikalavimų.

18A. E. M. K. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad yra buto, esančio M.K. Č., Vilniuje savininkė, tačiau nėra 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. savininkų bendrijos narė. Ieškovas nepateikė teismui bendrijos registravimo knygos, todėl neįrodė atsakovės narystės bendrijoje, ieškovo pateikta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija nepatvirtina jos narystės Bendrijoje.

19A. A. B. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sąžiningai atliko bendrijos nario prievolę apmokėti pateiktas sąskaitas, todėl neturi jokių finansinių įsipareigojimų, susijusių su bendrijos finansiniais įsipareigojimais. Už bendrijos finansinės būklės priežiūrą atsakingas bendrijos pirmininkas. Jis privalėjo užkirsti kelią neteisėtam bendrijos lėšų pasisavinimui.

20A. N. Č. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas, nuosavybės teisėmis įsigiję turtą, administruojamą daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijos, visada sąžiningai ir laiku mokėjo mokesčius ir kitas bendrijos nustatytas rinkliavas. Pažymėjo, kad nėra įrodyta, kaip Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi patvirtintame kreditorių sąraše nurodyti kreditorių reikalavimai yra susiję su privalomomis racionaliomis ir proporcingomis eksploatacinėmis daugiabučio namo išlaidomis. Pažymėjo, kad bendrijai bankroto byla buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartimi, kuria teismas nutarė taikyti supaprastintą bankroto procesą, o vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 131 straipsnio 1 dalimi, supaprastintas bankroto procesas negali trukti ilgiau kaip vienerius metus nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos. Kartu su ieškiniu nėra pateikta įrodymų, kuriais būtų patvirtinamas teismo sprendimas nutraukti supaprastintą bankroto procesą, todėl tolesni administratoriaus ir teismo veiksmai, atlikti po 2012 m. birželio 17 d. yra neteisėti.

21Ieškovas 641-oji daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrija dublike nurodė, kad pirmos eilės kreditoriniai reikalavimai sudaro 46 197,66 Lt. Didžiausią kreditorinį reikalavimą turi buvęs Bendrijos darbuotojas (pirmos eilės kreditorius) G. K. R., nepadengtas reikalavimo dydis – 38 389,45 Lt. Likusi nepadengta kreditorinio reikalavimo dalis - 38 389,45 Lt. Likusių bendrijos darbuotojų (pirmos eilės kreditorių) kreditorinius reikalavimus sudaro išmokos buvusiems bendrijos darbuotojams už nepanaudotas atostogas ir išeitinės kompensacijos. Antros eilės bendrijos kreditoriniai reikalavimai sudaro 28 935,22 Lt. Trečios eilės bendrijos kreditoriniai reikalavimai sudaro 48 767,07 Lt. Nors atsakovai atsiliepimuose nurodė, kad bendrija turėjo valdybą ir bendrijos pirmininką, todėl turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl valdybos ir bendrijos pirmininko atsakomybės, tačiau aukščiausiasis bendrijos valdymo organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas (DNSBĮ 9 straipsnio 1 dalis), kuris turi pareigą ir prievolę prižiūrėti, ar tinkamai savo funkcijas atlieka bendrijos valdymo organai - valdyba ir bendrijos pirmininkas. Atsakovams manant, kad valdyba ir bendrijos pirmininkas netinkamai vykdė savo funkcijas, ko pasėkoje atsirado bendrijos įsiskolinimai kreditoriams, atsakovai, būdami aukščiausiojo bendrijos organo nariais, turi savarankišką teisę inicijuoti teisminius procesus atsakingiems asmenims. Be to, bendrijos valdybos ir bendrijos pirmininko atsakomybės klausimas nėra šios civilinės bylos dalykas. Bendrijos valdymo organų galimai neteisėti ir/ar aplaidūs veiksmai pasireiškė dar iki bankroto bylos iškėlimo, todėl bendrijos nariai dar iki bendrijos bankroto bylos iškėlimo turėjo kelti klausimą dėl bendrijos valdymo organų atsakomybės.

22A. R. Z.-G. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovė nėra ir niekada nebuvo bendrijos narė. Klaidingai ieškinyje, vėliau ir dublike, ieškovas nurodo atsakovę esant DNSB nare. Atsakovė negyvenamąją patalpą, esančią M. K. Č. g., Vilniuje, įsigijo ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų bendrasavininke tapo 2010 m. gruodžio 20 d., tačiau prašymo priimti ją į DNSB narius bendrijai nėra teikusi ir nėra šios bendrijos narė. Atsakovė yra tinkamai įvykdžiusi visas įstatymines savo, kaip daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės subjekto, pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymu ir priežiūra.

23Ieškovas dublike į atsakovės R. Z.-G. atsiliepimą nurodė, kad bendrijos įstatų dalis „Bendrijos nariai, jų teisės ir pareigos“ (8 dalis) reglamentuoja, kad; „Bendrijos nario teises ir pareigas namo patalpų savininkai įgyja nuo bendrijos įstatų įregistravimo dienos arba nuosavybės teisės į patalpas bendrijos name atsiradimo dienos“. Bendrijos įstatuose taip pat numatyta: „Namo patalpų savininko prašymas ar sutikimas tapti bendrijos nariu nereikalingas“. Iš to seka, kad atsakovė, įsigydama butą ir (ar) kitas patalpas, savaime tapo bendrijos nare. Bendrijos nariai yra bendraturčiai, kurie turi pareigą padengti bendrijos atsiradusius įsiskolinimus tretiesiems asmenims.

24A. R. Z-G. triplike nurodė, kad DNSBĮ įstatų nuostatos, kuriomis remiasi ieškovas dublike, dar 2000 metais buvo pripažintos antikonstitucinėmis. Tai, kad DNSB iki šiol nepakeitė savo įstatų ir nesuderino jų su galiojančiu bendrijų veiklos teisiniu reguliavimu, nereiškia, kad tokios nuostatos gali būti taikomos. Narystė bendrijoje negali būti nulemta vien juridinę reikšmę turinčio fakto, kad asmuo yra įgijęs nuosavybės teise butą daugiabučiame name, nes jis dar turi išreikšti valią, kaip ketina dalyvauti valdant bendrąją dalinę nuosavybę. Mano, kad ieškovo teiginys, jog „už bendrijos prievoles tretiesiems asmenims atsako bendrijos nariai (bendraturčiai)“ yra ne tik visiškai nepagrįstas, bet ir prieštarauja DNSBĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalims, 26 straipsnio 1 dalies 5 punktui, 29 staipsnio 1 dalies 9 punktui bei CK 2.50 straipsniui.

25A. R. S. S. triplike nurodė, kad atsakovas tinkamai vykdė savo, kaip bendrijos nario ir patalpų savininko pareigas, įskaitant tas, kurios yra numatytos CK 4.82 straipsnio 3 dalyje ir DNSBĮ 21 straipsnio 3 dalies 2 punkte. Atitinkamai, Dubliko reikalavimas negali būti kildinamas iš aukščiau aptartų teisės normų. Dublike nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse yra pateikti kitų nei, atsižvelgiant į įstatymo galiojimą laiko atžvilgiu, šioje byloje ginčui išspręsti taikytinų teisės normų išaiškinimai, be to, bylų, kuriose buvo priimtos nurodytos nutartys, ir šios bylos ratio decidendi nesutampa. Jeigu Ieškovo reikalavimas priteisti nepadengtą kreditorinių reikalavimų dalį reiškiamas kaip reikalavimas atlyginti civilinę žalą, tokiu atveju ieškovas turi pareigą įrodyti civilinės atsakomybės sąlygų visetą, tačiau ieškovas tokių įrodymų nepateikė.

26A. I. M. triplike nurodė, kad vien tai, kad Administratorius veikia vadovaudamasis vienu norminiu teisės aktu, nereiškia, kad jis elgiasi teisingai. Atsakovė visas savo sąskaitas susimoka laiku, jokių įsiskolinimų neturi, dėl to nėra teisinio pagrindo iš jos reikalauti už tas pačias paslaugas susimokėjusi antrą kartą. Toks ieškovo reikalavimas prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, yra vienareikšmiškai neteisėtas ir neteisingas.

27A. D. A. M., atsakovė K. J. (K-G.), atsakovė B. M. triplikuose nurodė, kad patikslintas dublikas nepagrįstas nei teisės, nei faktų atžvilgiu. Bankroto administratorius ir toliau visiškai ignoruoja bendraturčių, kaip skolininkų, interesus. D. G.K. R. (sargo) reikalavimo dėl teismo sprendimu priteistų sumų neteisėtai atleidus jį iš darbo atsakomybė kyla bendrijos valdymo organui, priėmusiam neteisėtą sprendimą atleisti iš darbo. Atsakovė įsiskolinimų dėl nesumokėtų VSD mokesčių neturi. Bendrijos susirinkimuose bylinėjimosi dėl sargo atleidimo iš darbo klausimas ne kartą buvo svarstytas ir aptariamas. Atleidimo neteisėtumas buvo toks akivaizdus, kad bylinėtis neigiant neteisėtumą buvo beprasmiška. Ieškovas ir toliau 8508, 95 Lt AB LESTO kreditorinį reikalavimą kildina iš neva bendrijos įsiskolinimo už bendrosios nuosavybės valdymo tikslams suvartotą elektros energiją. Bendrijoje yra du skirtingų vartotojų grupių bendrai suvartotą elektros energiją apskaitantys skaitikliai. Keli asmenys elektros energiją vartoja subabonento teisėmis. Todėl ieškovas ir privalo konkrečiai nurodyti, pagal kurio skaitiklio rodmenis, kokia dalimi ir dėl kokių priežasčių susidarė įsiskolinimas, atitinkamai - reikšti reikalavimus nepilnai atsiskaičiusiems asmenims.

28A. I. D. atsiliepime į ieškinį – triplike nurodė, kad atsakovė, kaip garažo bokso savininkė, nuo pat garažų rekonstrukcijos neturėjo nieko bendro su namo bendrija, išskyrus mokestį už elektros sunaudojimą, kurį mokėjo bendrijos buhalterei. Atsakovė nėra pareiškusi noro būti namo bendros dalinės nuosavybės objektų teisinių santykių subjektu. Atsakovė, nėra gavusi bendrijos administracijos prašymo sutikti apmokėti bet kokių išlaidų ir nė karto nebuvo pakviestas į butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus priimti sprendimų bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo klausimais. Šie faktai patvirtina, kad ieškovas nelaikė atsakovės bendrojo naudojimo objektų bendros dalinės nuosavybės teisės bendrasavininku ir pripažino de fakto nesinaudojančiu namo bendrojo naudojimo patalpomis. Ieškinyje nenurodytos aplinkybės ir nepateikti įrodymai, kuriais grindžiamas reikalavimas priteisti iš atsakovės 446,56 Lt kreditorinių reikalavimų.

29A. K. J. (K-G) triplike nurodė, kad ieškovas reiškia ieškinį vadovaudamasis formaliais pagrindais, Todėl jog tai atlikti nurodė bankroto bylą nagrinėjantis teismas ir bendrijos kreditoriai. Bendrijos nariai, išskyrus E. M. K., įgyvendindami namo bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo teisę per bendriją, jokios žalos jai nepadarė. Priešingai, bendrijos nariai, tame tarpe ir atsakovė, proporcingai savo turimai nuosavybės daliai apmokėjome išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, tinkamai vykdė savo prievoles, laiku mokėjo mokesčius ir kitas rinkliavas. T. I. įsiskolinimai kreditoriams yra ne ieškovės narių, bet ieškovės, kaip ribotos civilinės atsakomybės asmens prievolės, atsiradusios kaip netinkamo ir neefektyvaus ieškovės valdymo pasekmė.

30A. I. R. triplike nurodė, kad kreditoriniai reikalavimai galėjo likti nepadengti ir dėl to, kad bendrijos bankroto administratorius galimai netinkamai vykdė skolų išieškojimą iš bendrijos skolininkų.

31A. V. V. triplike nurodė, kad vadovaujantis paties ieškovo staskaitoje konstatuotais faktais, jog bendrijos nariai tinkamai vykdė savo prievoles bendrijai, todėl darytina išvada, jog atsakovas, o taip pat kiti bendrijos nariai/patalpų savininkai, negali būti atsakingi dėl tarp bendrijos ir trečiųjų asmenų išoriniuose teisiniuose santykiuose susidariusiųjų prievolių. Pažymėjo, kad ieškovas ne tik nenurodė konkretaus pagrindo už ką atsakovas yra skolingas bendrijai, tačiau ir nenurodė bei nepagrindė kaip Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi patvirtintame kreditorių sąraše nurodyti kreditorių reikalavimai yra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

32Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 05 12sprendimu priėmė ieškovo 641-osios daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijos atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų dalies atsakovės J. R. atžvilgiu ir šioje dalyje bylą nutraukė. Ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo V. K. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 698,80 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovų S. G. ir L. G. solidariai ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 1 243,65 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisti iš atsakovės B. M. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 498,12 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės O. J. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. 82A savininkų bendrijai 229,42 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės E. M. K. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 466,05 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės I. T. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 232,04 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės G. C. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. 82A savininkų bendrijai 331,43 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės Latvijos Respublikos ambasados ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 527,17 Eur ir 5,84 Eur (penkis eurus 84 ct) pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo R. P. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 376,20 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovų R. D. ir M. D. solidariai ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 249,68 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės D. R. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 288,34 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės J. B. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 286,30 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės A. B. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 299,71 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės G. U. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 293,87 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo N. Č. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. 82A savininkų bendrijai 415,21 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės R. P. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 233,42 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo R. S. S. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 279,43 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės T. Š. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 592,60 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės A. M. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 337,11 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės A. T. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 283,67 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės E. M. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 359,65 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės A. K. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 392,27 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo V. A. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 564,22 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės J. Ž. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 339,07 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo Y. L. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 149,05 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisti iš atsakovės Dalios A. M. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 469,69 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisti iš atsakovo A. V. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 333,97 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės J. B. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 584,40 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės R. S. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 477,77 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo I. R. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 647,48 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo V. Š. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 576,79 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės I. S. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 1215,50 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo E. K. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 510,19 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės I. M. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 383,88 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo N. N. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 565,20 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės V. V. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 354,67 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo V. N. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 479,02 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo N. N. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 1612 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės K. J. (K.) ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 392,93 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovų Ž. M. ir G. M. solidariai ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. 82A savininkų bendrijai 651,83 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovų A. M. ir A. M. solidariai ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 319,31 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo V. V. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 868,35 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės M. P. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 237,53 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės D. D. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 312,88 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo UAB „B. M. Salonas“ ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 721,62 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės R. K. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. 82A savininkų bendrijai 1 159,71 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo Uždarosios dizaino ir leidybos akcinės bendrovės „Kopa“ ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 391,68 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo UAB „Bušelis“ ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 214,36 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės R. Z.-Gudynienės ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 671,16 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovų D. L., J. M., L. M. solidariai ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 327,51 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės B. O. I. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 90,60 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo T. V. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 322,64 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo UAB „NT draudimo grupė“ ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 639,25 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės D. S. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 108,48 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovo I. V. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 119,92 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės J. B. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 163,79 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisti iš atsakovo V. D. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijai 139,52 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės I. D. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 100,87 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės K. O. Z. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 63,70 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės E. L. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 148,97 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės B. G. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 108,48 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš atsakovės R. K. ieškovui 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai 147,68 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau tekste LAT arba kasacinis teismas) Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2003 nurodė, kad atsakovai, kaip daugiabučio namo bendraturčiai, nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, šiuo atveju garažų ir komercinių patalpų savininkai, nes tai neturi įtakos jų, kaip bendraturčių, pareigoms, kurios kyla iš įstatymu joms suteiktų pareigų dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą. Pažymėjo, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Nagrinėjamu atveju teismas padarė išvadą, kad likę ieškovo nurodomi kreditoriniai reikalavimai buvo susiję su bendrijos veikla, kuri buvo skirta namui išlaikyti, vykdyti bendrijos veiklą, kaip numatyta bendrijos įstatuose ir įstatymuose. Netinkamas mokesčių skaičiavimas nėra pagrindas atleisti atsakovus nuo prievolių vykdymo.Teismas atmetė atsakovų argumentus, kuriais jie nebuvimą bendrijos nariu laikė pagrįstu atmesti ieškinio reikalavimus.Taip pat teismas atmetė atsakovų argumentus, kad garažų savininkai neturi mokėti už bendrijoje gyvenančių asmenų kreditorinius įsiskolinimus. Teismas vadovaudamasis DNSBĮ 21 straipsnio 3 dalies. 2 punktu, CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, LAT praktika, padarė išvadą, kad bendrijos nariai yra tiesiogiai atsakingi už bendrijos prievoles tretiesiems asmenims, kadangi bendrija – nepelno siekiantis juridinis asmuo, kurio pagrindinis steigimo tikslas – patenkinti bendrijos narių poreikius, susijusius su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra.Todėl teismas laikė, kad ieškovas įrodė, kad bendrijos butų ir kitų patalpų savininkai iki bankroto bylos iškėlimo buvo ir yra skolingi ieškovo nurodytiems kreditoriams (išskyrus du kreditorius, kurių reikalavimo ieškovas neįrodė) proporcingai jų buvusios nuosavybės plotui dalinant iš bendros 92495,57 Lt kreditorinių reikalavimų sumos.

34III. APELIACINIŲ SKUNDŲ IR ATSILIEPIMO Į JUOS ARGUMENTAI.

35A. V. V. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-12 sprendimo dalį, kuria iš V. V. ieškovo 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijos naudai priteista 868,35 Eur pinigų sumų, ir priimant naują sprendimą – ieškovo 2014-05-07 ieškinį dėl nepadengtos 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijos kreditorinių reikalavimų sumos išieškojimo iš 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijos nario V. V. atžvilgiu atmesti; priteisti iš ieškovo apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas.

36A. O. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-12 sprendimo dalį, kuria iš O. J. 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijos naudai priteista 229,42 Eur pinigų suma ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį dėl nepadengtos 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijos kreditorinių reikalavimų sumos išieškojimo iš 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijos nario O. J. atžvilgiu atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

37A. K. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-12 sprendimo dalį, kuria iš K. J. 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijos naudai priteista 392,93 Eur pinigų suma ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį dėl nepadengtos 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijos kreditorinių reikalavimų sumos išieškojimo iš 641-osios daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijos nario K. J. atžvilgiu atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. A. D. A. M. pareiškėjė, jog prisideda prie apeliantės K. J. apeliacinio skundo.

38Apeliantai savo apeliaciniuose skunduose nurodė, jog pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą sprendimo dalį neatsižvelgė ir nevertino apeliantų tiek procesiniuose dokumentuose, tiek ir teismo posėdžio metu išsakytų aplinkybių, susijusių su bendrijos atžvilgiu taikoma supaprastinta bankroto procedūra, ir bendrijos įgalioto atstovo UAB „Insolvensa" teise reikšti ieškinį šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje. Pažymėjo, jog bendrijai buvo iškelta bankroto byla, taikytas supaprastintas bankroto procesas. Supaprastintas bankroto procesas negalėjo trukti ilgiau kaip vienerius metus, šiuo atveju tęsiasi beveik ketverius metus. Byloje nėra įrodymų, jog būtų pratęstas įstatyme nustatytas terminas ar nutrauktas supaprastintas bankroto procesas. Todėl pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą sprendimą nepagrįstai ignoravo esminius bendrijos bankroto byloje esančius procesinius pažeidimus, ribojančius ieškovo teisę veikti bendrijos vardu, kurie ne tik prieštarauja teisės aktams, tačiau neatitinka ir formuojamos teismų praktikos. Pažymėjo, jog teismas priimdamas skundžiamą sprendimo dalį ignoravo byloje esančius rašytinius įrodymus, kuriais pats ieškovas yra pripažinęs, kad bendrijos nariai/patalpų savininkai, išskyrus E. M. K., tinkamai vykdė savo prievoles, laiku mokėjo mokesčius bei kitas rinkliavas. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles bei principus. Teismas priimdamas skundžiamą Sprendimo dalį netinkamai aiškino ir pritaikė materialinės teisės, t.y. CK 4.82-4.85 straipsnių nuostatas. Ieškovas ne tik nenurodė konkretaus pagrindo už ką apeliantai yra tariamai skolingi bendrijai (bylos medžiagoje nėra pateikta nei vienos apeliantams išrašytos ir neapmokėtos sąskaitos/mokėjimo pranešimo, neįvykdytos pretenzijos/reikalavimo ir pan.), tačiau ir nenurodė bei nepagrindė kaip Vilniaus apygardos teismo 2013 08 12 nutartimi bendrijos bankroto byloje patvirtintame kreditorių sąraše nurodyti kreditorių reikalavimai yra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Apeliantai pažymėjo, jog ieškovas disponuodamas visa bendrijos dokumentacija, siekdamas įrodyti ieškinio pagrįstumą bei teisėtumą, turėjo itin kruopščiai ir detaliai leistinais įrodymais pagristi ir nurodyti kiekvienam iš atsakovų priskirtino įsiskolinimo prigimtį, tačiau to nepadarė. Esant nepanaikintai skundžiamo sprendimo daliai, sąžiningai ir tinkamai prievoles vykdę asmenys, tame tarpe ir apeliantai bus priversti antrą kartą mokėti už tai, už ką jau buvo sumokėję. Pažymėjo, jog apeliantai, o taip pat kiti bendrijos nariai/ patalpų savininkai, negali būti atsakingi dėl tarp bendrijos ir trečiųjų asmenų išoriniuose teisiniuose santykiuose susidariusiųjų prievolių. Apeliantų nuomone, teismas nagrinėjamoje byloje neteisingai ir nepagristai rėmėsi kasacinio teismo 2007 11 26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007 pateiktais išaiškinimais, minėtos bylos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa. Be to ieškovas ieškiniu neįrodinėjo atsakovų tame tarpe ir apeliantų civilinės atsakomybė sąlygų (neteisėtų veiksmų, kaltės, žalos, priežastinio ryšio), todėl skundžiama sprendimo dalis yra nepagrista ir neteisėta ir šiuo pagrindu. Apeliantų nuomone teismas neatsižvelgė ir nevertino aplinkybės, jog bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Teismas priimdamas skundžiamą sprendimo dalį įstatymo nuostatą, jog bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, iš esmės paneigė, tuo pačiu paneigdamas ir juridinio asmens valdymo organo nario, nevykdančio arba netinkamai vykdančio pareigas (numatytas CK 2.87 straipsnyje), įskaitant pareigą atlyginti padarytą žalą. Pažymėjo, jog apeliantai kaip ir kiti atsakovai byloje negali būti atsakingi už bendrijos vadovo neteisėtais veiksmais, 2009-03-09 priimtu įsakymu Nr. 06K, kurio pagrindu buvo neteisėtai atleistas bendrijos darbuotojas G. K. R., padarytą 40 811,78 LTL dydžio žalą, kadangi toks sprendimas buvo priimtas vienasmeniškai, o ne bendrijos narių ir/ar patalpų savininkų susirinkime. Teismas taip pat ignoravo ir nevertino bendrijos administratoriaus veiksmų, sudarant Sutartį Nr.2013/07/15/01, kurios pagrindu ieškovas pats neatlygintinai perleido UAB „YGLĖ" ne tik UAB „Vigvitas" skolą bendrijai, E. M. K. skolą bendrijai, tačiau ir visas esamas ir būsimas reikalavimo teises į bendrijos narių einamąsias skolas, atsiradusias po bankroto bylos iškėlimo bendrijai, kas, apelianto nuomone, tiesiogiai įtakojo dalies reikalavimų neapmokėjimą bendrijos kreditoriams. Apeliantai taip pat pažymėjo, jog sutinkamai su galiojančios ir nenuginčytos sutarties Nr. 2013/07/15/01 nuostatomis, ieškovas dalies piniginių reikalavimų pvz. pagal dalį UAB „Kone", UAB „VSA Vilnius" pateiktų sąskaitų, atsiradusių po 2011-06-07 dienos, iš viso neturėjo teisės reikšti atsakovams, įskaitant apeliantus, kadangi reikalavimo teises į juos pats ieškovas yra perleidęs UAB „YGLĖ". Nei apeliantai, nei kiti bendraturčiai į bendrijos bankroto bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti nebuvo. Todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimo dalį nepagrįstai rėmėsi Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuria vėliausiai patikslinti kreditoriniai reikalavimai, kadangi ji nei apeliantų, nei kitų bendraturčių atžvilgiu neturi res judicata galios, nei yra laikytina kaip prejudicinis faktas.

39A. I. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-12 sprendimą dalyje dėl 100,87 Eur pašto išlaidų valstybei priteisimo iš atsakovės I. D. ieškovui 641 daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrijai ir priimti naują sprendimą – netenkinti šioje dalyje ieškovo ieškinio. Nurodė, kad nėra bendrijos narys, nesinaudoja M. K. Č. g. namo bendrosiomis patalpomis ir nėra šių bendrųjų patalpų bendros dalinės nuosavybės teisės savininkė, apeliantei priklauso garažas (boksas). Iki namo pastatymo turėjo garažą toje pačioje vietoje ir tokio pat dydžio. Naujame statinyje nuosavybės neįgijo. Garažas nebuvo naujai pastatytas, jis buvo rekonstruotas. Nekilnojamo turto registre garažas kaip ir iki rekonstrukcijos buvo atskiras turtinis vienetas, taip ir po rekonstrukcijos liko atskiru turtiniu vienetu, nepriklausančiu bendrai nuosavybei. Apeliantė nėra pareiškusi noro būti namo bendros dalinės nuosavybės objektų teisinių santykių subjektu. Ieškinyje nenurodyta, kad apeliantė yra skolinga bendrijai už paslaugas. Apeliantė už pateiktą elektros energiją per namo tinklus yra visiškai atsiskaičiusi su bendrija. Nėra sudariusi su ieškovu jokių sutarčių ir nėra bendrijos narys, nei namo bendrojo naudojimo patalpų bendros dalinės nuosavybės teisės bendrasavininke ir bendrųjų patalpų naudotoja. Todėl negali atsirasti pareigos padengti bendrijos kreditorinį įsiskolinimą,kuris susidarė ne dėl jos kaltės. Apeliantės teigimu bendrijos kreditorinis įsiskolinimas (skolos) susidarė dėl jos valdymo organų (bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdybos ir bendrijos pirmininko) veiklos. Todėl ieškinys turi būti reiškiamas asmenims, kurie sąlygojo bendrijos kreditorinių įsiskolinimų susidarymą. Priimdamas sprendimą Vilniaus rajono apylinkės teismas neatsižvelgė į minėtus apeliantės argumentus, jų neišnagrinėjo ir nepateikė juos paneigiančių motyvų, kas sąlygojo nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą.

40A. V. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-12 sprendimą dalyje, kurioje teismas ieškovo ieškinį tenkino iš dalies ir iš apelianto V. Š. ieškovo naudai priteisė 576,79 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

41A. E. K. ir R. K. apeliaciniu skudu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-12 sprendimą dalyje, kurioje teismas nusprendė ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš apelianto E. K. ieškovo naudai 510,19 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei, bei iš apeliantės R. K. ieškovo naudai 1 159,71 Eur ir 5,84 Eur pašto išlaidų valstybei, iš šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

42Nurodė, kad skundžiamas sprendimas priimtas asmens, neturėjusio teisės pareikšti ieškinį naudai. Ginčo atveju nėra pagrindo teigti, kad administratorių ir kreditorius sieja CPK numatyti atstovavimo teisiniai santykiai, tuo labiau, kad kreditoriai net nėra apskritai įtraukti į šią civilinę bylą. Pirmosios instancijos teismas apskritai nepasisakė dėl šio argumento, taip pažeisdamas teismui nustatytą pareigą motyvuoti sprendimus. Ginčo situacijoje sąžiningų bendrijos narių subsidiari atsakomybė nekyla ir negali kilti t.y. neegzistuoja išimtinai teismų praktikoje numatyti atvejai, kuomet įstatymas, numatantis, jog bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, galėtų būti aiškinimas contra legem. Be to administratoriaus ataskaitoje pažymėta, kad atsakovai yra pilnai atsiskaitę. Atlyginimui sargui skola nėra susijusi su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, o tai yra išimtinai papildomas komforto paslaugos, kurių atžvilgiu teismų praktika dėl subsidiarios buto savininko atsakomybės kilimo nekyla.

43A. R. Z.-G. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužes 12 d. sprendimą, toje dalyje, kuri susijusi su reikalavimu atsakovei R. Z.-G., panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį atsakovės atžvilgiu atmesti; priteisti iš ieškovo atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė daugiabučių namų savininkų bendrąją dalinę nuosavybę ir įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas, dėl ko negalima laikyti teismo sprendimo pagrįstu ir teisėtu. Šioje civilinėje byloje teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje savo konkrečių išvadų visiškai nepagrindė ir apsiribojo vien deklaratyviais teiginiais. Tiek ieškovas savo ieškinyje ir dublikuose, tiek pirmosios instancijos teismas savo sprendime, rėmėsi kasacinio teismo nutartimis ir jose pateiktais išaiškinimais, kurie neturi esminio panašumo su nagrinėjamu šalių ginču, todėl pirmosios instancijos teismo nurodytose bylose suformuotos teisės aiškinimo taisyklės negali būti taikomos šioje nagrinėjamoje byloje. Pirmosios instancijos teismas iki galo neatskleidė ir ginčo esmės, nes taip ir liko neaišku, ar atsakovams buvo pritaikyta civilinė atsakomybė, ar iš jų buvo pareikalauta pakartotinai įvykdyti savo prievoles DNSB pagal CK 4.82 straipnio 3 dalį, kurias jie jau buvo ieškovui įvykdę. Atsakovė niekuomet neginčijo to, kad ji nuo 2010 12 20 tapo daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininke ir turi pareigą vykdyti savo įstatymines pareigas, kylančias CK 4.82 straipsnio pagrindu, tačiau, ieškovas ieškinį reiškė ne šios nuosavybės subjektams, o būtent DNSB nariams ir ne dėl to, kad atsakovai yra skolingi DNSB, o dėl to, kad DSB liko skolinga tretiesiems asmenims. Ne visi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai yra DNSB nariais, ne visų savininkų teisės ir pareigos bendrosios dalinės nuosavybės teisę įgyvendinant per DNSB yra vienodos. Nagrinėjamu atveju aiškus tarp atsakovų ir bankrutavusios DNSB susiklosčiusių teisinių santykių ir juos pagrindžiančių faktinių aplinkybių identifikavimas turėjo esminę reikšmę teisingam bylos išnagrinėjimui. DNSB narių ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, tik kaip bendrosios dalinės nuosavybės subjektų,teisių ir pareigų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo formos įgyvendinimo procese skirtingumas lemia skirtingus šių subjektų civilinės atsakomybės, taip pat atitinkamų pareigų vykdymo pagrindus. Atsakovė, kaip ir visi kiti M. K. Č. g. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, laiku ir tinkamai yra įvykdę daiktinės teisės normų nustatytą jų, kaip daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkių, prievolę mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas atitinkamą DNSB nepadengtų kreditorinių reikalavimų dalį, visiškai nevertino aplinkybių kada tokie DNSB įsiskolinimai atsirado. Reikalauti iš atsakovės remiantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, priteisti pinigų sumas už tas bendrijos išlaidas, kurios susidarė dar iki atsakovei įgyjant nuosavybės teise patalpas, t.y. iki 2010 12 20, nėra jokio teisinio pagrindo.

44Ieškovas 641-daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrija atsiliepimu prašė apeliantų apeliacinius skundus atmesti kaip nepagrįstus; Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-12 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad civilinėje byloje susidariusi situacija nėra reglamentuota teisės aktais. Atsižvelgiant į tai taikytina įstatymų analogija, CK 4.82 straipsnio. 3 dalis DNSBĮ 21 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatos, reglamentuojančios bendratučių prievoles padengti bendrijos skolinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims. Sisteminis teisės normų aiškinimas ir bankroto bylos specifika, leidžia daryti išvadą, kad atsakomybė už bendrijos prievoles tretiesiems asmenims, tame tarpe ir už susidarius kreditorinius reikalavimus, iškėlus bendrijai bankroto bylą tenka bendrijos nariams. Vadovaujantis DNSBĮ 21 straipsnio 3 dalies 2 punktu, CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, kasacinio teismo praktika (2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-376/2009), bendrijos nariai yra tiesiogiai atsakingi už bendrijos prievoles tretiesiems asmenims, kadangi bendrija - nepelno siekiantis juridinis asmuo, kurio pagrindinis steigimo tikslas - patenkinti bendrijos narių poreikius, susijusius su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Pažymėjo, kad aukščiausiasis bendrijos valdymo organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuris turi pareigą ir prievolę prižiūrėti, ar tinkamai savo funkcijas atlieka bendrijos valdymo organai - valdyba ir bendrijos pirmininkas. Todėl, apeliantams manant, kad valdyba ir bendrijos pirmininkas netinkamai vykdė savo funkcijas, ko pasėkoje atsirado bendrijos įsiskolinimai kreditoriams, apeliantai, būdami aukščiausiojo bendrijos organo nariais, turi savarankišką teisę inicijuoti teisminius procesus atsakingiems asmenims. Bendrijos valdybos ir bendrijos pirmininko atsakomybės klausimas nėra šios civilinės bylos dalykas. Nors apeliantai apeliaciniuose skunduose nurodo, jog nėra bendrijos nariai, tačiau apeliantai įsigydami butą ir (ar) kitas patalpas, savaime tapo bedrijos nariais. Bendrijos nariai yra bendraturčiai, kurie turi pareigą padengti bendrijos atsiradusius įsiskolininmus tretiesiems asmenims.

45IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

47Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (( - ) str.).

48

49Dėl apeliacinio skundo argumentų dėl supaprastinto bankroto procedūros terminų pažeidimo ir įtakos sprendimo teisėtumui ir ieškovo teisės reikšti ieškinį ieškinį

50Byloje nustatyta jog Vilniaus apygardos teismas 2011 06 07 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4995-585/2011 iškėlė bankroto bylą 641-ajai daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrijai. 2012 06 26 teismo nutartimi minėtoje bankroto byloje patikslintas bankrutavusios Bendrijos kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą ir į antros eilės kreditorių sąrašą įtrauktas VĮ Turto bankas su 16 132,96 Lt kreditoriniu reikalavimu ir VSDFV Vilniaus skyrių su 8 039,11 Lt reikalavimu; pirmos eilės kreditorių J. B. išbraukė iš pirmos eilės kreditorių sąrašo. Pirmos eilės kreditorių (darbuotojų) finansinius reikalavimus patikslino sumažinant juos Garantinio fondo skirtų išmokų dydžiu ir patvirtino 48 619,99 Lt sumai: G. K. R. reikalavimą 40 811,78 Lt sumai, Z. G. reikalavimą 2317,18 Lt sumai, V. G. reikalavimą 977,05 Lt sumai, K. V. reikalavimą 913,55 Lt sumai, P. G. reikalavimą 959,27 Lt sumai, T. S. reikalavimą1331,70 Lt sumai, S. Ž. reikalavimą 1309,46 Lt.

51Teismui bankroto byloje 2012-06-26 nutartimi patvirtino bankrutavusios Bendrijos debitorinių įssiskolinimų pardavimo tvarką ir kainą: debitorines skolas pardavinėti viešo aukciono būdu, apie aukcionus skelbiant viešai internete nustatant, kad M. L. skola parduodama už 80 % nuo pagrindinės nuo 2 2791,34 Lt skolos sumos; E. M. K. 3521,60 Lt skola parduodama už 80 % nuo pagrindinės skolos sumos; UAB „Vigvitas“ 1016,56 Lt reikalavimo teisė parduodama už 80 % nuo pagrindinės skolos sumos; UAB „F. D.“ skolą nurašė kaip beviltišką. Taip pat patvirtino bankrutuojančios Bendrijos administravimo išlaidų sąmatą – 9971,21 Lt (su PVM) sumą, kurią leido įmonės administratoriui naudoti administravimo išlaidoms apmokėti (t. 1, b.l.15-18).

52Nepavykus parduoti turto (bendrijos debitorinių) įsiskolinimų 2012 07 25 aukcione neatvykus nė vienam pirkėjui kaip matyti iš teismų informcinės sistemos “Liteko” duomenų Vilniaus apygardos teismas 2013 02 14 nutartimi, tenkindamas bankroto administratoriaus prašymą, patvirtinino bendrijos turto (debitorinių įsiskolininimų) tvarką parduodant viešame aukcione, nustatant 60 proc, įsiskolinimų vertės pradinę pardavimo kainą.

53Bankrutuojančiai įmonei iš dalies (2 422,33 Lt sumoje) patenkinus pirmosios eilės kreditoriaus G. K. R. kreditorinius reikalavimus, VMI reikalavimą dėl 4 763,15 Lt mokestinės nepriemokos, perleidus VĮ Turto bankui, bei UAB “Grinda” pareiškus 209,80 Lt kreditorinį rekalavimą, teismas 2013 08 12 nutartimi bankrtoto byloje atitinkamai sumažino kreditoriaus G. K. R. reikalavimą iki 38 389,45 Lt; išbraukė VMI iš kreditorių sąrašo, patvirtino patikslintą antrosios eilės kreditoriaus VĮ Turto banko 20 896,11 Lt reikalavimą, įtraukė UAB „GRINDA“ į trečiosios eilės kreditorių sąrašą su 209,80 Lt reikalavimu. Patvirtino toliau įvardijamą patikslintą bankrutavusios kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus. Pirmosios eilės kreditoriai: G. K. R. su 38 389,45Lt reikalavimu, Z. G. su 2 317,18 Lt reikalavimu, V. G. su 977,05Lt reikalavimu,

54K. V. su 913,55Lt reikalavimu, P. G. su 959,27Lt reikalavim, T. S.

55su 1 331,70 Lt reikalavimu, S. Ž. su 1309,46Lt reikalavimu. Antrosios eilės kreditoriai: VĮ Turto bankas su 20 896,11 Lt reikalavimu, VSDFV Vilniaus skyrius su 8 039,11 Lt reikalavimu. Trečiosios eilės kreditoriai: AB LESTO su 8 324,95 Lt reikalavimu, UAB „Sanda“ su 2 068,48 Lt reikalavimu, 436-oji DNSB su 4 000 Lt reikalavimu, M. Š. advokato kontora su 3 281,3 Lt reikalavimu 288-oji DNSB su 27 404,38 Lt reikalavimu, UAB „VSA Vilnius“ su 952,70 Lt reikalavimu, VšĮ „Technikos priežiūros tarnybos“ su 118,58 Lt reikalavimu, UAB „KONE“ su 2 222,88 Lt reikalavimu, UAB „Grinda“ su 209,80 Lt reikalavimu. Bendra kreditorių reikalavimų suma sudarė 123 899,95 Lt.

56Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos minėtoje bankroto byloje 2013 09 18 nutartyje konstatavo, jog administratorius nesiėmė aktyvių veiksmų išieškoti bankrutuojančios DNSB skolas iš daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ir bendrijos narių, ne pareikalavo, jog pastarieji vykdytų pareigą savo lėšomis užtikrinti bendrijos prievolių, susijusių su bendro narių turto valdymu, vykdymą, tuo patenkinant bendrijos kreditorių reikalavimus, nors turėjo pareigą ex officio veikti bankrutavusios įmonės (bendrijos) ir jos kreditorių interesais ir bankroto proceso metu imtis visų įmanomų (teisėtų) ir prieinamų priemonių, kad bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės (bendrijos) kreditorių reikalavimai būtų patenkinti kuo didesne apimtimi ir kartu kuo didesne apimtimi būtų sumažinti bankrutavusios įmonės (bendrijos) įsipareigojimai ir įpareigojo bankrtoto adminstratorių šiuo klausimu sušaukti kreditorių susirinkimą.

572013 10 18 bendrijos kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti Bendrijos bankroto administratorių inicijuoti procedūras dėl nepadengtų Bendrijos kreditorių finansinių reikalavimų išieškojimo. Administratorius (ieškovas byloje ) atsakovais patraukė tuos butų ir patalpų savininkus (buvusius savininkus), kurie jo vertinimu buvo Bendrijos nariais, iškeliant Bendrijai bankroto bylą.

58Taigi, byloje nėra duomenų, kad supaprastintas bankroto procesas būtų pripažintas neteisėtu, kaip nėra duomenų apie supaprastinto bankroto procedūrų nepratęsimą, nes bankroto bylos nagrinėjimas tebesitęsia Vilniaus apygardos teisme, be to bankroto procedūrų teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

59Todėl šioje dalyje apeliacinių skundų argumentai atmetami.

60 Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

61Likusioje dalyje apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies kolegijai priėjus išvados jog pirmosios instancijos teismas sprendime neatskleidė bylos esmės dėl ko galėjo neteisingai išspręsti kilusį ginčą.

62Byloje kilęs ginčas tarp bankrutavusios daugiabučių gyvenamųjų namų būtų savininkų bendrijos, atstovaujamos administratoriaus ir bendrijos narių butų ir kitų patalpų savininkų dėl bendrijos skolų kreditoriams bankroto byloje išieškojimo iš bendrijos narių daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų negyvenamųjų patalpų savininkų. Taigi, keliamas bendrijos narių atsakomybės už bendrijos skolas klausimas.

63Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Kelių savininkų bendrosios nuosavybės teisės objektų valdymo ir naudojimo specifiką apsprendžia įstatyme įtvirtinta imperatyvi nuostata jog valdymą, naudojimą bei disponavimą tokiu turtu grindžiamas bendraturčių sutarimu (CK 4.75 straipsnis). CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 straipsnio 1 dalis). Daugiabučio namo savininkų bendrija tai viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (K. T. 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (1995 m. vasario 21 d. redakcija) 16 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1 ir 2 dalių, 19 straipsnio ir šio įstatymo (2000 m. birželio 20 d. redakcija) 27 straipsnio 4 ir 7 dalių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 852 “Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo tvarkos” patvirtintų Tipinių daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatų 8 punkto 1, 3 ir 4 pastraipų, 10 punkto 1 pastraipos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“).

64P. D. namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Nors pagal šią normą bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau tekste ir LAT arba kasacinis teismas) yra nurodęs jog būtent bendrijos nariai, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis), LAT 2007 11 26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). CK 4.85 straipsnio 1 dalis nustato jog sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Taigi, išanalizavus nurodytas materialinės teisės normas akivaizdu, kad teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina.

65Iš byloje pateikto bankroto administratoriaus Vilniaus apygardos teismui 2012 07-18 rašto Nr. RS/200-3 turinio matyti jog adminitratorius nustatė, kad bendrijos nariai išskyrus E. M. K. tinkamai vykdė savo prievoles, mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas. Todėl byloje būtina nustatyti bendrijos įsiskolinmų prigimtį. Kaip matyti iš byloje pateiktų duomenų įsiskolinimai galėjo atsirasti dėl bendrijos, kaip juridinio asmens, netinkamo ir neefektyvaus valdymo. Bendrija nepagrįstai ir neteisėtai atleido joje dirbusį fizinį asmenį, laiku neatsiskaitė su komunalinių paslaugų tiekėjais, nors jos nariai butų ir kitų patalpų savininkai, ieškovo nuomone tinkamai mokėjo mokesčius bei kitas rinkliavas. Tačiau byloje liko neatskleista, kodėl tokiu atveju bendrija liko skolinga elektros energijos ir komunalinių paslaugų tiekėjams.

66Bankroto byloje nustatyta jog buvusi buhalterė L. L. dirbusi buhaltere ir kitose dvejose DNSBneteisėtai pervedė pinigus iš 436-osios DNSB ir 288-osios DNSB į 641-osios DNSB sąskaitą, o po to be pagrindo pasisavino, persivesdama į savo asmeninę sąskaitą 31 404,38 Lt. Pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nurodė jog daugiabučio namo savininkai negali atsakyti už bendrijos buhalterės nusikalstamais veiksmais padarytą žalą. Tačiau teismas neanalizavo kaip šis lėšų trūkumas įtakojo DNSB įsiskolinimus ir kuriuos bei bendrijos nemokumą.

67Pirmosios eilės kreditoriui bankroto byloje G. K. R. lėšos buvo priteistos kaip kompensacija už neteisėtą atleidimą iš darbo. Ieškovas atsakovų bendrjos narių civilinę atsakovų atsakomybę abiem minėtais atvejais remia, neva neteisėtais jų veiksmais (neveikimu), kad atsakovai būdami visuotinio susirinkimo nariais (dalyviais) netinkamai kontroliavo bendrijos vienasmeninį organą valdytoją ir buhalterę. Tačiau pažymėtina jog pagal DNSB įstatus (t. 4,b.l.76-81) finansinei kontrolei atlikti turėjo būti renkama revizijos komisija (įstatų 28-30 punktai), o darbuotojų priėmimas ir atleidimas buvo bendrijos valdytojo kompetencijoje (įstatų 27.4. punktas), kaip beje ir visuotinų bendrijos narių susirinkimų sušaukimas ne rečiau nei kartą metuose. Bendrijos narių teisės ir pareigos nustatytos įstatų 11.1-11.4; 12.1.-12.9 punktuose tarp jų nenumatyta kiekvieno iš bendrijos narių savarankiška teisė ar pareiga kontroliuoti valdytoją ar buhalterį, išskyrus ¼ bendriojos narių teisę reikalauti sušaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą. Todėl sprendime liko neatskleista kokius neteisėtus veiksmus atliko atsakovai bei priežastinis ryšys tarp šių veiksmų ir kilusių ų nuostolių dėl neteisėtų veiksmų atleidžiant minėtą darbuotoją.

68Taip pat byloje nepasisakyta, ir dėl kitų bendrijos nemokumo priežasčių neatskleistas liko įsiskolinimų kreditoriams susidarymo mechanizas. Nenustatyta koks priežastinis ryšys tarp buhalterės L. neteisėtų veiksmų pasisavinant lėšas iš bendrijos sąskaitos bei bendrijos vadovo veiksmų neteisėtai atleidžiant darbuotoją ir įsiskolininmų, nulėmusių bendrijos nemokumą ir bankrotą. Pažymėtina jog bendrija turėjo skolų už komunalines paslaugas, tačiau tai buvo einamieji mokesčiai, kurie nebūtų nulėmę bankroto bylos iškėlimo. Tai skola AB „Lesto“ 8 508,95 Lt sumai, UAB „Sanda“ 2 068,48 Lt sumai, UAB „VSA Vilnius“ 952,70 Lt sumai, VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ 118,58 Lt sumai, UAB „KONE“ 2 222,88 Lt sumai, UAB „Grinda“ 209,80 Lt sumai, M. Š. advokatų kontorai 3 281,30 Lt sumai už bendrijai suteiktas technines, komunalines, teisines ir kitas paslaugas. Tuo tarpu Skolos 436-ajai DNSB 4000 Lt sumai ir 288-ajai DNSB 27 404,38 sumai susidarė dėl buvusios bendrijos buhalterės L. L. neteisėtų veiksmų, kuri iš abiejų minėtų bendrijų sąskaitų iš viso pasisavino 31 404,38Lt.

69Kaip jau minėta ginčas byloje yra kilęs dėl bendrijos narių civilinės atsakomybės už bendrijos skolas. Pagal CK 6,245 straipsnio 1 dalyje suformuluotą apibrėžimą civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą delspinigius, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių sutartinė (kai nevykdoma sutartis) ir deliktinė (dėl žalos nesusijusios su sutartinias santykiais Civilinė atsakomybė (CK4.245 straipsnio 2 dalis). Taikant civilinę atsakomybę privalu nustatyti visas šios atsakomybės sąlygas numatytas CK 6.246-249 straipsniuose. Neteisėtus veiksmus, nuostolius (žalą) priežastinį ryšį tarp asmens neteisėtų veiksmų ir nuostolių (žalos) bei asmens kaltę, nesant bent vienos iš sąlygų civilinė atsakomybė negalima.

70Kolegija pažymi jog pirmosios instancijos teismas nepagrindė savo prieštaringos pozicijos kodėl iš vienos pusės pripažinęs, kad atsakovai yra tinkamai įvykdę savo prievoles susiijusias su jų pareigų numatytų CK 4.76, 4.83 straipsniuose vykdymu, iš kitos pusės konstatavęs, kad bendrijos skolos: AB „Lesto“ 8 508,95 Lt skola, UAB „Sanda“ 2 068,48 Lt skola, UAB „VSA Vilnius“ 952,70 Lt skola, VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ 118,58 Lt skola, UAB „KONE“ 222,88 Lt, UAB „Grinda“ 209,80 Lt skola; M. Š. advokatų kontorai (3281,30 Lt) susidarė bendrijai nesumokėjus už bendrijai suteiktas technines, komunalines, teisines ir kitas paslaugas, kurios vienareikšmiškai yra susijusios su bendrijos veikla ir bendrijos narių ir savininkų pareiga mokėti mokesčius už suteiktas paslaugas, netyrė šių skolų susidarymo mechanizmo nesisaiškino ar šios skolos nebuvo buhalterės neteisėtų veiksmų pasekmė, dėl lėšų trūkūmo dalį jų pasisavinus buhalterei, nors konstatavo kad šie neteisėti buhalterės veiksmai ir bendrijos vienasmenio vadovo veiksmai atleidžiant darbuotoją nulėmė bendrijos bankrotą.

71Pirmosios instancijos teismas priėjo išvados, jog ta aplinkybė, kad bendrija pralaimėjo bylinėjimąsi su buvusiu bendrijos darbuotoju negali būti teisiniu pagrindu šalinti darbuotojo kreditorinį reikalavimą, kad neteisėtai atleistam darbuotojui priteista kompensacija laikytina nuostoliais atsiradusiais dėl netinkamo bendrijos valdymo organų veiksmų, tačiau nepagrindė savo išvados jog šiuos nuostolius privalo dengti bendrijos nariai, neatskleidė priežastinio ryšio tarp neteisėtų bendrijos narių veiksmų ir šių nuostolių. Bendrijos nariais išoriniuose bendrijos santykiuose su trečiais asmenimis (paslaugų tiekėjais, rangovais) atsako už prievoles kylančias dėl jiems priklausančio turto išlaikymo, eksploatavimo ir priežiūros. Neteisėto darbuotojo atleidmo atveju nuostoliai bendrijai atsirado iš darbo teisinių santykių su jos darbuotoju. Pažymėtina, kad nors teismų praktikoje ir pagal CK ketvirtosios knygos nuostatas turto savininkui atsakomybė už nuostolius (žalą) dėl su jo nuosavybėje esančio daikto disponavimu, valdymu ar naudojimu kyla be kaltės, tačiau sprendžiant dėl nuostolių priteisimo būtina nustatyti tris kitas atsakomybės sąlyga, t.y. savininko neteisėtus veiksmus, nuostolius ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nustolių) (CK 245-249 straipsniai). Pagal byloje pateiktus bendrijos įstatus aukščiausias bendrijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kurio kompetencijoje yra rinkti ir atšaukti valdybą arba valdytoją, revizijos komisiją arba revizorių, vertinti valdybos arba valdytojo veiklą, metinę atsaskaitą, ir revizijos komisijos (revizoriaus) pateiktą išvadą apie bendrijos finansinę veiklą, spręsti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis klausimus, prireikus kviesti ekspertus patikrinti bendrijos finansinę veiklą. Bendrijos valdytojas bendrijos vardu sudaro sandorius, priima į darbą ir atleidžia iš jo dabuotojus. Bendrijos narių susirinkimo ir bendrijos valdybos (valdytojo) nutarimai jų kompetencijos klausimais yra privalomi visiems bendrijos nariams (20 punktas). Bendrijos narų teisės ir pareigos nustatytos įstatų 8-12.9 punktuose, numatant kad bendrijos nariai privalo laikytis bendrijos įstatų dalyvauti bendrijos veiklose vykdyti bendrijos įsipareigojimus bendrijos valsymo ir kontrolės institucijų nutarimus, saugoti ir tausoti bedrijai prikalusantį turtą, mokėti nustatytas įmokas ir rinkliavas. Tačiau byloje neatskleista kokias pareigas kylančias iš atsakovų narystės bendrijoje ar įstatymo jie yra pažeidę, t.y. ar buvo ir kuo pasireškė atsakovų neteisėti veiksmai, kuriais jie galėjo prisidėti prie kilusių nuostolių.

72Dėl suminėtų skundžiamo sprendimo trūkumų liko neatskleista bylos esmė. Minėti trūkumai negali būti ištaisyti apeliacinėje instancijoje, nors apeliacinius skundus byloje yra padavę ne visi atsakovui, tačiau, tačiau siekiant, kad byloje būtų priimtas teisėtas įrodymais ir galiojančiu teisiniu reguliavimu pagrįstas sprendimas naikintinas gražinant bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti išnaujo.

73Kolegija pažymi jog nagrinėjant bylą iš naujo svarstytinas klausimas būtinumo į bylą įtraukti neteisėtą darbuotojo atleidimą iš dabo vykdžiusį vadovą, bei revizijos komisijos narius, kurių pareiga pagal įstatus buvo kontroliuoti bendrijos, bei jos valdytojo veiklą, teikti visuotiniam susirinkimui išvadas apie bendrijos finansinę veiklą.

74Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija vadovaudamasi CPK 325 str., 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Vilniaus rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. Ieškovas 641–oji daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrija,... 5. Nurodė, kad 2011 m. birželio 7 d. Vilniaus apygardos teismas nutarė 641-ajai... 6. A. D. A. M., K.-o Z., D. R. atsiliepimais su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 7. A. E. L. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad garažą, kurio plotas... 8. A. J. R. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra bendrijos narė,... 9. A. V. V. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Bendrijos bankroto byloje nustatyti... 10. A. N. N. ir I. S. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovai... 11. A. I. V. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nėra 641-osios... 12. A. K. G. (K.) atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovės... 13. A. I. R. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad nėra teisės normos,... 14. A. R. K. ir E. K. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sąžiningai... 15. A. V. Š. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad už juridinio asmens... 16. A. R. S. S. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Vilniaus apygardos... 17. A. B. M. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad į bankroto bylą... 18. A. E. M. K. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad yra buto, esančio... 19. A. A. B. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sąžiningai atliko... 20. A. N. Č. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas,... 21. Ieškovas 641-oji daugiabučio namo M. K. Č. g. savininkų bendrija dublike... 22. A. R. Z.-G. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovė nėra ir... 23. Ieškovas dublike į atsakovės R. Z.-G. atsiliepimą nurodė, kad bendrijos... 24. A. R. Z-G. triplike nurodė, kad DNSBĮ įstatų nuostatos, kuriomis remiasi... 25. A. R. S. S. triplike nurodė, kad atsakovas tinkamai vykdė savo, kaip... 26. A. I. M. triplike nurodė, kad vien tai, kad Administratorius veikia... 27. A. D. A. M., atsakovė K. J. (K-G.), atsakovė B. M. triplikuose nurodė, kad... 28. A. I. D. atsiliepime į ieškinį – triplike nurodė, kad atsakovė, kaip... 29. A. K. J. (K-G) triplike nurodė, kad ieškovas reiškia ieškinį... 30. A. I. R. triplike nurodė, kad kreditoriniai reikalavimai galėjo likti... 31. A. V. V. triplike nurodė, kad vadovaujantis paties ieškovo staskaitoje... 32. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 05 12sprendimu priėmė ieškovo... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau tekste LAT arba... 34. III. APELIACINIŲ SKUNDŲ IR ATSILIEPIMO Į JUOS ARGUMENTAI.... 35. A. V. V. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo... 36. A. O. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo... 37. A. K. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo... 38. Apeliantai savo apeliaciniuose skunduose nurodė, jog pirmosios instancijos... 39. A. I. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo... 40. A. V. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 41. A. E. K. ir R. K. apeliaciniu skudu prašo panaikinti Vilniaus rajono... 42. Nurodė, kad skundžiamas sprendimas priimtas asmens, neturėjusio teisės... 43. A. R. Z.-G. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m.... 44. Ieškovas 641-daugiabučio namo M.K. Č. g. savininkų bendrija atsiliepimu... 45. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 47. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir... 48. ... 49. Dėl apeliacinio skundo argumentų dėl supaprastinto bankroto procedūros... 50. Byloje nustatyta jog Vilniaus apygardos teismas 2011 06 07 nutartimi... 51. Teismui bankroto byloje 2012-06-26 nutartimi patvirtino bankrutavusios... 52. Nepavykus parduoti turto (bendrijos debitorinių) įsiskolinimų 2012 07 25... 53. Bankrutuojančiai įmonei iš dalies (2 422,33 Lt sumoje) patenkinus pirmosios... 54. K. V. su 913,55Lt reikalavimu, P. G. su 959,27Lt reikalavim, T. S.... 55. su 1 331,70 Lt reikalavimu, S. Ž. su 1309,46Lt reikalavimu. Antrosios eilės... 56. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bankroto administratoriaus... 57. 2013 10 18 bendrijos kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti Bendrijos... 58. Taigi, byloje nėra duomenų, kad supaprastintas bankroto procesas būtų... 59. Todėl šioje dalyje apeliacinių skundų argumentai atmetami.... 60. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų... 61. Likusioje dalyje apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies kolegijai priėjus... 62. Byloje kilęs ginčas tarp bankrutavusios daugiabučių gyvenamųjų namų... 63. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 64. P. D. namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį daugiabučio... 65. Iš byloje pateikto bankroto administratoriaus Vilniaus apygardos teismui 2012... 66. Bankroto byloje nustatyta jog buvusi buhalterė L. L. dirbusi buhaltere ir... 67. Pirmosios eilės kreditoriui bankroto byloje G. K. R. lėšos buvo priteistos... 68. Taip pat byloje nepasisakyta, ir dėl kitų bendrijos nemokumo priežasčių... 69. Kaip jau minėta ginčas byloje yra kilęs dėl bendrijos narių civilinės... 70. Kolegija pažymi jog pirmosios instancijos teismas nepagrindė savo... 71. Pirmosios instancijos teismas priėjo išvados, jog ta aplinkybė, kad bendrija... 72. Dėl suminėtų skundžiamo sprendimo trūkumų liko neatskleista bylos esmė.... 73. Kolegija pažymi jog nagrinėjant bylą iš naujo svarstytinas klausimas... 74. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija vadovaudamasi CPK... 75. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą panaikinti...