Byla e2-5580-329/2016
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovei N. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 28,97 Eur skolos, 195,65 Eur delspinigių, 2,90 Eur baudos, 17,69 Eur už patirtas Gyventojų registro išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir 15 Eur žyminį mokestį.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. nustatyta tvarka atsakovei N. B. 2016 m. spalio 1 d. pasirašytinai įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką (34 b.l).

5Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsakovės atsiliepimas į ieškinį.

7Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš pateiktų el. bylos ieškinio priedų nustatyta, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir P. B. 2006-08-29 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 608499911 (toliau – sutartis), kurios atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – televizorių Toshiba. P. B. įsipareigojo per sutartyje numatytą turto išpirkimo laikotarpį (t.y. iki 2007-08-29) pagal šalių suderintą mokėjimų grafiką ir sąlygas mokėti lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas bei vykdyti kitas sutarties sąlygas. Vadovaujantis sutarties 11.1 p., šalys susitarė, jog P. B., pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, P. B. įsipareigoja mokėti lizingo įmonei 0,2 proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutarties 11.2 p. buvo numatyta, jog nevykdydama ar netinkamai vykdydama sutartį, P. B. sumoka lizingo įmonei 10 proc. neišpirktos turto vertės baudą. P. B. ( - ) mirė. VĮ Registrų centro Testamentų registro duomenimis mirusiojo P. B. palikimą priėmė atsakovė N. B.. Asmuo, priėmęs palikimą, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK 5.52 str.). Pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai pilnai neįvykdyti, todėl neįvykdžius Sutarties sąlygų, atsakovei, priėmus P. B. (mirusio ( - )) palikimą, ieškovė, vadovaudamasis , CK 5.52 str. ir Sutarties nuostatomis, turi teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų visas pagal Sutartį mokėtinas įmokas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę.

112009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovė pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 ir perdavimo-priėmimo aktą Nr. 218, kuriais UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido, o ieškovė įgijo teisę reikalauti iš atsakovo įvykdyti neįvykdytas prievoles pagal sutartį. 2009-03-31 ieškovė apie kreditoriaus pasikeitimą atsakovui pranešė raštu ir pareikalavo įvykdyti savo prievolę. Ieškovės paskaičiavimais atsakovės skola sudaro 28,97 Eur skolos, 195,65 Eur delspinigių, 2,90 Eur baudos. Ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 9.4 p., sumažinusi reikalaujamų priteisti delspinigių dydį, paskaičiavo 195,65 Eur dydžio delspinigius už 3377 dienų.

12Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina suformuotos el. bylos ieškinio priedai: ieškinys (26-30 b.1), Sutartis (12-13 b.1), mokėjimo nurodymai (31, 36-38 b.), Gyventojų registro pažymos (32-35 b.1), reikalavimo perleidimo sutartis ir jos priedai (36-39 b.1), pranešimai apie raginimų išsiuntimą skolininkams (43 b.1), kita bylos medžiaga.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę atsiskaityti, iš atsakovės ieškovei priteistina 28,97 Eur skola ir 2,90 Eur bauda.

14Ieškovė, savo iniciatyva sumažinusi reikalaujamų priteisti delspinigių dydį, taip pat prašo priteisti iš atsakovės 195,65 Eur dydžio delspinigius už 3377 dienų. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, prašomi priteisti delspinigiai (195,65 Eur) yra didesni už pagrindinę skolą (28,97 Eur), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3377 dienas, nei pradinis kreditorius, nei ieškovė į teismą nesikreipė ilgą laiką, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl sprendžiant netesybų klausimą, kai pati ieškovė nepagrįstai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos tapo didesnės už pačią neįvykdytą prievolę, delspinigių dydis mažintinas ir iš atsakovės ieškovės naudai priteistini delspinigiai, apskaičiuoti už 182 dienas pagal 0,2 proc. normą, t. y. 10,54 Eur (28,97 Eur x 0,2 proc. x 182 d.) (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.72 str., 6.101 str. 1 d.).

15CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 32,69 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur žyminio mokesčio ir 17,69 Eur už Gyventojų registro išrašus.

17Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai šaliai tenkanti išlaidų dalis neviršija 3 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

18Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“, juridinio asmens kodas 126308223, buveinės adresas: Kaunas, Savanorių pr. 192, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT55 7300 0100 7937 1644, Swedbank, AB, banko kodas 73000, naudai iš atsakovės N. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 28,97 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 97 ct) skolos, 2,90 Eur (du eurus 90 ct) baudos, 10,54 Eur (dešimt eurų 54 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (42,41 Eur) nuo 2016-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 32,69 Eur (trisdešimt septynių eurų 69 ct) bylinėjimosi išlaidas.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

22Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 28,97 Eur skolos, 195,65 Eur... 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str.... 5. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 7. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Iš pateiktų el. bylos ieškinio priedų nustatyta, kad UAB „Ūkio banko... 11. 2009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovė pasirašė Reikalavimo... 12. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina suformuotos el. bylos ieškinio... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d. nustato,... 14. Ieškovė, savo iniciatyva sumažinusi reikalaujamų priteisti delspinigių... 15. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 16. Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 32,69... 17. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 18. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 str., 286... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“,... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...