Byla e2-3854-1069/2018
Dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovei R. B. dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3

 1. ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės R. B. 273,73 Eur negrąžintos paskolos, 321,83 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2013-08-22 atsakovė su pradine kreditore – UAB „4finance“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovei suteikė 289,62 Eur dydžio kreditą 12 mėnesių terminui. 2014-01-19 atsakovė pateikė prašymą papildomai 32,73 Eur kredito sumai, o 2014-02-21 pateikė prašymą dar papildomai 32,73 Eur kredito sumai. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovei buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, todėl atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2015-04-16. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovei 355,08 Eur. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2014-10-07 vienašališkai nutraukė sutartį. Tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir ieškovei negrąžino skolos bei nesumokėjo palūkanų.
 3. 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“ ir užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou reikalavimo teisę į atsakovės skolą. 2016-03-10 reikalavimo perleidimo sutartimi užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou ieškovei UAB „Finansų administravimas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovės skolą.
 4. Ieškinio kopija su priedais bei teismo pranešimas atsakovei R. B. 2018-08-06 įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatytu būdu, t. y. asmeniškai. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė, o ieškovė ieškinyje yra išdėsčiusi prašymą priimti sprendimą už akių, taigi yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Teismas konstatuoja:

5ieškinys tenkinamas iš dalies.

 1. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „4finance“ ir atsakovės R. B. 2013-08-22 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 9854488001 (toliau – sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė atsakovei suteikė 289,62 Eur dydžio kreditą 12 mėnesių terminui. R. S. bendrųjų sąlygų 2.10 p. atsakovė turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis sutarties 2.10 p., 2014-01-19 atsakovė pateikė prašymą papildomai 32,73 Eur kredito sumai, o 2014-02-21 pateikė prašymą dar papildomai 32,73 Eur kredito sumai. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kada atsakovei buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos. Atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2015-04-16. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovei 355,08 Eur. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2014-10-07 vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir ieškovei negrąžino skolos bei nesumokėjo palūkanų.
 2. Taip pat nustatyta, kad reikalavimo teisę į atsakovės įsiskolinimą pradinė kreditorė UAB „4finance“ 2015-12-21 perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou, o pastarasis – 2016-03-10 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido ieškovei UAB „Finansų administravimas“.
 3. Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovei nevykdant sutartinės prievolės pradinei kreditorei laiku grąžinti paimtą kreditą, į kurią reikalavimo teisė perleista naujajai kreditorei, atsakovei kylą sutartinė atsakomybė, dėl ko ieškovės reikalavimas priteisti naujajai kreditorei iš atsakovės 273,73 Eur negrąžintą kreditą ir 55,69 Eur dydžio sutartines palūkanas (paskaičiuotas iki sutarties nutraukimo, t. y. iki 2014-10-07), kurios yra protingo dydžio bei atitinka sąžiningą skolinimo verslo praktiką, yra pagrįstas ir tenkinamas visiškai (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 2 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1-2 dalys).
 4. Ieškovė prašo priteisti ir 266,14 Eur palūkanų (skaičiuotos laikotarpiu nuo 2014-10-08 iki 2015-08-12). Tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Teismų praktikoje pripažįstama, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (2012-10-25 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga).
 5. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Kartu teismas pažymi ir tai, jog nors šiuo atveju minėta Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostata ginčo Sutarties sudarymo metu negaliojo, tačiau teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad joje nurodyta maksimali netesybų riba gali būti taikoma kaip orientacinė vertinant iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose vartojimo kredito sutartyse nustatytus netesybų dydžius (žr., pvz., Vilniaus apygardos teismo 2018-06-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-683-580/2018, 2018-06-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-683-580/2018; Kauno apygardos teismo 2018-04-19 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-729-273/2018; Šiaulių apygardos teismo 2018-06-18 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-483-368/2018, 2018-06-13 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-448-368/2018 ir kt.).
 6. Taigi, darytina išvada, kad ieškovės prašomos priteisti palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 proc. dydžio, kuris, teismo vertinimu, atitinka sąžiningumo bei protingumo kriterijus (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės sutartines palūkanas po sutarties įvykdymo praleidimo dienos tenkintinas iš dalies ir ieškovei iš atsakovės priteistinos 29,65 Eur palūkanos (329,42 Eur x 0,05 proc. x 180 d.), o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.
 7. Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo nutartys buvo taikytos teisiniams santykiams, atsiradusiems iki Vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo. Be to, teismas pažymi ir tai, kad ieškinio vienas iš reikalavimų buvo prisiteisti minimalius nuostolius, patirtus dėl kredito sutarties netinkamo vykdymo. Dėl šios priežasties teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartines palūkanas kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).
 8. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 359,07 Eur (273,73 Eur + 55,69 Eur + 29,65 Eur) priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018-07-25) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).
 9. Ieškinį tenkinus iš dalies (patenkinta 60,33 proc. ieškinio reikalavimų) iš atsakovės proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteisiamas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, t. y. 15 Eur (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).
 10. Valstybei iš ieškovės ir atsakovės proporcingai atmestų ir (ar) patenkintų ieškinio reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes šios išlaidos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

6ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

7Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovės R. B. (asmens kodas ( - ) 273,73 Eur (du šimtus septyniasdešimt trys eurai ir 73 ct) negrąžinto kredito, 55,69 Eur (penkiasdešimt penkis eurus ir 69 ct) sutartinių palūkanų, 29,65 Eur (dvidešimt devynis eurus ir 65 ct) įstatyminių netesybų (palūkanų) ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už bendrą priteistą sumą (359,07 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-07-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Kitą ieškinio dalį atmesti.

9Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovės R. B. (asmens kodas ( - ) 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

10Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

11Ieškovė per 20 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai