Byla 2-285-823/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-760-450/2018, kuria buvo panaikinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MB PROJEKTAI“ 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komiteto posėdžio 2 – 4 dienotvarkės klausimais priimti nutarimai ir nepatvirtintas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MB PROJEKTAI“ direktoriaus M. B. atskirąjį skundą ir restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo administratorės K. B. individualios įmonės prisidėjimą prie atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-760-450/2018, kuria buvo panaikinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MB PROJEKTAI“ 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komiteto posėdžio 2 – 4 dienotvarkės klausimais priimti nutarimai ir nepatvirtintas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo administratorė kreipėsi į teismą, prašydama patvirtinti RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti bendrovės restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad bendrovė restruktūrizavimo proceso eigoje padengė dalį kreditorių finansinių reikalavimų, atkūrė ilgalaikį mokumą, toliau vykdo ūkinę komercinę veiklą (nekilnojamojo turto projektų vykdymą), moka einamąsias įmokas valstybės biudžetui. Likusi nepadengta kreditorinių reikalavimų dalis bus dengiama pagal Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi patvirtintą grafiką prie restruktūrizavimo plano pakeitimų. Bendrovės restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą pasirašė bendrovės kreditorių susirinkimo pirmininkas, bendrovės vienintelis akcininkas, restruktūrizavimo administratorės įgaliotas asmuo bei bendrovės vadovas.

62.

7RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateikė skundą dėl RUAB „MB PROJEKTAI“ 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komiteto nutarimų 2 (patvirtintas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas), 3 (RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių susirinkimo pirmininkas įpareigotas pasirašyti patvirtintą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą) ir 4 (RUAB „MB PROJEKTAI“ administratorė įpareigota pateikti teismui tvirtinti RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą) darbotvarkės klausimais, bei prašė netvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto.

83.

9Kreditorė nurodė, kad skundžiami kreditorių komiteto nutarimai (RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas) pažeidžia jos teises, prieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymui (toliau – ĮRĮ) bei suformuotai teismų praktikai, todėl turi būti panaikinti, o RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas negali būti tvirtinamas. Už RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą nebalsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos, todėl priimtas nutarimas 2 darbotvarkės klausimu yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Be to, RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktu restruktūrizavimo proceso metu nepadengtų finansinių reikalavimų, iš jų 435 371,60 Eur VMI finansinio reikalavimo, mokėjimas išdėstytas iki 2029 metų. VMI sutikimo, kad jos 435 371,60 Eur finansinis reikalavimas būtų sumokėtas iki 2029 m., nedavė, todėl kreditorių komitetas neturėjo teisės restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktu numatyti, kad 435 371,60 Eur VMI finansinis reikalavimas turi būti sumokėtas iki 2029 m.

104.

11RUAB „MB PROJEKTAI“ administratorė prašė kreditorės skundą atmesti. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis, kuria buvo patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimai bei kreditorių reikalavimų dengimo grafikas, yra įsiteisėjusi. 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komitetas priėmė formalų nutarimą užbaigti bendrovės restruktūrizavimo procesą. Tarpiniai kreditorių susirinkimo nutarimai dėl restruktūrizavimo svarstymo ir tvirtinimo veiksmų dėl reikalavimų, susijusių su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu, negali būti skundžiami. ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalis numato, kad teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą yra galutinė ir neskundžiama. RUAB „MB PROJEKTAI“ pritarė administratorės pozicijai.

125.

13Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Brosis“ nurodė, kad kreditorių susirinkimas nėra įpareigojęs pirmininko pasirašyti plano įgyvendinimo akto, kuris apskritai nebuvo svarstytas susirinkime; 2017 m. kovo mėnesio restruktūrizavimo plano pakeitimai bei kreditorių reikalavimų dengimo grafikas nebuvo apsvarstyti kreditorių ir patvirtinti ĮRĮ nustatyta tvarka. Administratorė neinformavo kreditorių apie susirinkimo dėl pritarimo plano pakeitimams laiką ir vietą, būdus, kuriais būtų galima susipažinti su plano pakeitimų projektu ir išvada. RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių susirinkimas nepritarė plano pakeitimų projektui, kadangi šis projektas nebuvo svarstytas kreditorių susirinkime. Kreditorių komitetas tokių įgalinimų neturi. Kreditorių komitetas atstovauja išimtinai įmonei, o ne kreditorių interesams. Grafikas nesaisto kreditorių, kurie savo laisva valia nedavė sutikimo, kad jų reikalavimų įvykdymas būtų išdėstytas terminui, ilgesniam nei restruktūrizavimo trukmė. Kreditoriams nebuvo palikta galimybė apginti savo interesus, kuriuos pažeidžia plano pakeitimai, visų pirma – grafikas. Kreditoriai neturėjo galimybės pareikšti prieštaravimų, pakeitimus ir grafiką tvirtinant teisme, juos apskųsti.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi panaikino RUAB „MB PROJEKTAI“ 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimus, priimtus 2, 3 ir 4 dienotvarkės klausimais; nutarė nepatvirtinti RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto; nustatė UAB „MB PROJEKTAI“ kreditoriams 60 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos išreikšti valią kreditorių susirinkime dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto tvirtinimo.

177.

18Teismas nurodė, kad RUAB „MB PROJEKTAI“ 2014 m. spalio 28 d. kreditorių susirinkime 5 dienotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas perduoti kreditorių komitetui visas kreditorių susirinkimo teises, tame tarpe teisę pritarti restruktūrizavimo plano pakeitimams, spręsti kausimus dėl proceso nutraukimo, išskyrus rinkti bei keisti kreditorių komitetą ir kreditorių susirinkimo pirmininką. Taigi, kreditorių susirinkimas buvo pritaręs ir nutaręs, jog teisę pritarti restruktūrizavimo plano pakeitimams turi kreditorių komiteto nariai. Priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo apskųstas. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi restruktūrizavimo byloje patvirtino RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano pakeitimus. Restruktūrizavimo administratorė pateikė duomenis, kad 2017 m. kovo 16 d. kreditorių komiteto susirinkime buvo svarstyti restruktūrizavimo plano pakeitimai ir jiems buvo vienbalsiai pritarta.

198.

20Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-165-915/2018, sistemiškai aiškindamas ĮRĮ 14 straipsnio 3, 11 dalis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę – įmonių restruktūrizavimo procese kreditorių komitetas neturi kompetencijos pritarti restruktūrizavimo plano pakeitimams; tokią kompetenciją turi tik kreditorių susirinkimas.

219.

22Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo plano ir jo pakeitimų tvirtinimo tvarka reglamentuota ĮRĮ 14 straipsnyje. Pagal šio straipsnio nuostatas kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano (jo pakeitimo) projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Taigi, šiuo atveju RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditoriai nėra pritarę restruktūrizavimo plano pakeitimams, kurie patvirtinti teismo nutartimi. Tiek VMI, tiek UAB „Brosis“ išreiškė poziciją, kad jos nedavė sutikimo (neišreiškė valios) dėl restruktūrizavimo plano pakeitimų ir nesutinka su tokiais pakeitimais – patvirtintu grafiku, pagal kurį su kreditoriais bus atsiskaityta pasibaigus restruktūrizavimo procesui. Teismas konstatavo, kad kreditorių komiteto sprendimas pritarti plano pakeitimams priimtas be kreditorių išreikštos valios.

2310.

24Teismas nurodė, kad ginčijami kreditorių komiteto nutarimai dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto tvirtinimo, įpareigojimo kreditorių komiteto pirmininką pasirašyti šį aktą bei proceso pabaigos patvirtinimo, priimti kreditorių komiteto narių, kurių turimų kreditorinių reikalavimų vertinė išraiška sudaro 47,69 proc. visų patvirtintų reikalavimų sumos, kas iš esmės taip pat reiškia kreditorių teisių pažeidimą, kadangi tokiam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto patvirtinimui taip pat nebuvo išreikštas kreditorių daugumos palaikymas. Be to, pagal ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 9 punktą įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą turi teisę tik restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas, tuo tarpu duomenų, kad kreditorių susirinkimas būtų suteikęs kreditorių komiteto pirmininkui teisę pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, teismui nepateikta.

2511.

26Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes teismas sprendė, kad RUAB „MB PROJEKTAI“ 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komiteto nutarimai 2, 3 ir 4 darbotvarkės klausimais naikintini, o RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas netvirtintinas. Siekiant tinkamo kreditorių teisių įgyvendinimo, nustatytinas protingas terminas RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditoriams pasisakyti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto tvirtinimo ir proceso pabaigos klausimais.

27II.

28Atskirojo skundo, prisidėjimo prie jo bei atsiliepimų į jį argumentai

2912.

30Atskiruoju skundu RUAB „MB PROJEKTAI“ direktorius M. B. prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį panaikinti, o klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti RUAB „MB PROJEKTAI“ 2018 m. liepos 11 d. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir pabaigti RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3112.1.

32Bendrovės 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komitete nebuvo sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo plano pakeitimų patvirtinimo. Restruktūrizavimo plano pakeitimai buvo patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi (įsiteisėjo 2017 m. gegužės 3 d.), kuri nebuvo skundžiama, yra įsiteisėjusi, galiojanti bei vykdytina visiems subjektams. Vien aplinkybė, kad, priimant Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartį, galiojo kita teismų praktika, nereiškia, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis buvo priimta neteisėtai ir (ar) pažeidžiant teisės aktus. Nėra jokio pagrindo sutikti su skundžiamos nutarties motyvais, kad dėl bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimų nepasisakė kreditorių dauguma, kadangi dėl jų pasisakė kreditorių komiteto dauguma.

3312.2.

34Tarpiniai kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimai dėl restruktūrizavimo svarstymo ir tvirtinimo veiksmų dėl reikalavimų, susijusių su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu, negali būti skundžiami. Iki plano tvirtinimo nagrinėjimo teisme kreditoriai negali teismo tvarka ginčyti tarpinių restruktūrizavimo svarstymo ir tvirtinimo veiksmų dėl reikalavimų, susijusių su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu. Jeigu būtų priešingai, kiltų pavojus ne tik restruktūrizavimo procedūrų operatyvumui ir sėkmei, bet ir būtų išvengta imperatyviosios ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalies nuostatos, pagal kurią teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą yra galutinė ir neskundžiama, nes šis draudimas būtų apeinamas skundžiant tarpinius veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015).

3512.3.

36Pripažinus, kad restruktūrizavimo plano pakeitimai buvo patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi, konstatuotina, kad 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komitetas priėmė tik formalų nutarimą užbaigti bendrovės restruktūrizavimo procesą, nes 2018 m. liepos 26 d. suėjo 5 restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metai. Be to, kaip jau minėta anksčiau, kreditorių susirinkimas perdavė kreditorių komitetui visas teises ir pareigas, todėl bendrovės kreditorių komitetas turėjo teisę įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą. Įvertinus tai, kad restruktūrizavimo plano pakeitimai buvo patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi, kuri yra įsiteisėjusi ir turi prejudicinę galią, bendrovės 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komitetas galėjo ir nesvarstyti klausimo dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto patvirtino. Apelianto restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akte buvo užfiksuota tai, kas jau buvo patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi, todėl atmestini kaip nepagrįsti skundžiamos teismo nutarties motyvai, kad kreditoriai nebuvo išreiškę valios dėl restruktūrizavimo plano pakeitimų. Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktu buvo patvirtinta, kad bendrovė sėkmingai vykdė / vykdo restruktūrizavimo planą ir pasiekė pagrindinį restruktūrizavimo proceso tikslą – atstatė ilgalaikį įmonės mokumą. Bendrovė pateikė įrodymus, kad tinkamai vykdė restruktūrizavimo planą. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, iškėlė nepagrįstus klausimus, kurie jau buvo išspręsti 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi.

3712.4.

38Teismas nutartį grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-165-915/2018, kuri buvo priimta 2018 m. balandžio 23 d., o bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimai buvo patvirtinti 2017 m. balandžio 6 d. Tačiau negalima remtis ir (ar) grįsti nutartį teismų praktika, kuri tuo metu dar nebuvo suformuota. Kitoks praktikos taikymas (taikymas atgal) suformuotų teisinį neapibrėžtumą, dėl ko nebūtų jokio stabilumo teisiniuose procesuose bei santykiuose.

3912.5.

40Vienas didžiausių esamų kreditorių – AB SEB bankas, turintis 2 059 244,56 Eur dydžio finansinį reikalavimą, nebedalyvauja procese, reikalavimo dengimas numatytas reikalavimų grąžinimo grafiko gale, todėl šio kreditoriaus reikalavimas, kaip aktyvus, negalėtų būti skaičiuojamas bendroje kreditorių masėje. Sumažinus bendrą kreditorinių reikalavimų sumą AB SEB banko 2 059 244,56 Eur reikalavimu, likutis sudarytų 4 902 204,79 Eur. Tuo tarpu kreditorių komiteto narių bendra kreditorinių reikalavimų suma sudaro 3 320 067,30 Eur, t. y. daugiau nei pusę aktyvių kreditorių bendros 4 902 204,79 Eur reikalavimų sumos.

4113.

42RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo administratorė K. B. IĮ nurodė prisidedanti prie RUAB „MB PROJEKTAI“ direktoriaus M. B. atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-760-450/2018 panaikinimo.

4314.

44Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimu į RUAB „MB PROJEKTAI“ direktoriaus M. B. atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4514.1.

46Tam, kad teismas galėtų tvirtinti bendrovės restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, būtinos tokios sąlygos: kreditorių susirinkimas turi suteikti įgalinimus kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą; kreditorių susirinkimo pirmininkas turi pasirašyti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą; ĮRĮ 29 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų, iš jų ir kreditorių susirinkimo pirmininko, pasirašytas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas turi būti pateiktas teismui. Minėtas reglamentavimas buvo pažeistas, todėl 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komiteto nutarimai skundžiama nutartimi panaikinti pagrįstai.

4714.2.

48Didžiausio kreditoriaus AB SEB banko dalyvavimas priimant nutarimus teisės aktų nustatyta tvarka nėra ir negali būti apribotas, todėl VMI skunde išdėstytas ir teismo nutartyje įvertintas argumentas dėl kvalifikuotos kreditorių daugumos nebuvimo 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komiteto posėdyje priimant nutarimus yra tinkamas.

4915.

50Suinteresuotas asmuo UAB „Brosis“ atsiliepimu į RUAB „MB PROJEKTAI“ direktoriaus M. B. atskirąjį skundą prašo atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5115.1.

52Nors atskirajame skunde teisingai nurodoma, kad restruktūrizavimo plano pakeitimai buvo patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi, tačiau šia nutartimi patvirtinti 2017 m. kovo mėnesio RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano pakeitimai, kurių sudėtyje buvo ir kreditorinių reikalavimų dengimo planas (grafikas), tiek procedūriniu, tiek materialiniu (turinio) aspektu pažeidė (pažeidžia) ĮRĮ normas ir bendrovės kreditorių, įskaitant UAB „Brosis“, teises. Administratorė raštu neinformavo kiekvieno RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditoriaus apie kreditorių susirinkimo dėl pritarimo plano pakeitimų projektui laiką, vietą bei būdus, kuriais galima susipažinti su parengtu plano pakeitimų projektu ir išvada. Be to, RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių susirinkimas nepritarė plano pakeitimų projektui, kadangi šis projektas apskritai nebuvo svarstytas kreditorių susirinkime.

5315.2.

54Plano pakeitimus 2017 m. kovo 16 d. posėdyje patvirtino RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių komitetas, tačiau kreditorių komitetas neturėjo ir negalėjo turėti tokios kompetencijos. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-165-915/2018).

5515.3.

56Kreditorių komitetas yra valdomas / kontroliuojamas M. B. ir atstovauja išimtinai RUAB „MB PROJEKTAI“, o ne kreditorių, interesams. Plano pakeitimų projektas buvo svarstomas ir tvirtinamas RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių komitete, o ne kreditorių susirinkime, siekiant nuslėpti nuo kreditorių plano pakeitimų turinį, kuris yra naudingas vien tik pačiai RUAB „MB PROJEKTAI“, bet ne kreditoriams. RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių komitetą sudaro 5 nariai – M. B., UAB „Harteka“, kuri neaiškiomis aplinkybėmis veikia už du narius, UAB „Kohena“ ir UAB „Office Decisions“. Daugiau kaip pusė RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių komiteto narių, t. y. UAB „Harteka“, veikianti už du narius, ir UAB „Kohena“, yra tiesiogiai arba netiesiogiai valdomi / kontroliuojami M. B. (kuris, kaip minėta, ir pats yra kreditorių komiteto narys). UAB „Harteka“ vadovas yra pats M. B. (Juridinių asmenų registre įrašytas UAB „Harteka“ kontaktinis mobiliojo telefono numeris priklauso M. B., o elektroninio pašto adresas korespondencijai yra ( - )); UAB „Harteka“ vienintelė akcininkė yra UAB „Kohena“ (UAB „Kohena“, kuriai priklauso 100 proc. RUAB „MB PROJEKTAI“ akcijų, tiesioginių sąsajų su M. B. neturi, tačiau jos vienintelė akcininkė yra UAB „Neries rezidencijos“, kurios vadovė ir vienintelė akcininkė yra L. M. B., ji, kiek žinoma, yra M. B. dukra, be to, Juridinių asmenų registre įrašytas UAB „Neries rezidencijos“ kontaktinis mobiliojo telefono numeris priklauso M. B., o elektroninio pašto adresas korespondencijai yra ( - )).

5715.4.

58Nesant kreditoriaus sutikimo, jo reikalavimo įvykdymas negali būti išdėstytas terminui, ilgesniam nei pats restruktūrizavimo proceso laikotarpis. Plano pakeitimų sudėtinė dalis (priedas) yra grafikas, kuriame numatyta, jog RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių reikalavimai bus tenkinami atitinkamomis dalimis iki pat 2034 m., kitaip tariant, jų įvykdymas išdėstytas terminui, ženkliai ilgesniam nei restruktūrizavimo trukmė. Dauguma RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių, įskaitant UAB „Brosis“, nedavė (neišreiškė) sutikimo, kad jų reikalavimai būtų tenkinami po restruktūrizavimo proceso pabaigos, t. y. atitinkamomis dalimis per 15 m. laikotarpį, todėl šių kreditorių minėtas grafikas nesaisto ir negali saistyti, jis nesukuria ir negali sukurti šiems kreditoriams jokių teisinių pasekmių, nėra ir negali būti jiems privalomas ir vykdytinas. Restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai turi teisę suteikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo, atidėti reikalavimų vykdymo terminus ir (ar) išdėstyti jų vykdymą atitinkamam terminui po restruktūrizavimo proceso pabaigos, tačiau kiekvienas kreditorius tokia teise gali pasinaudoti tik savo laisva valia, kitaip tariant, negali būti verčiamas suteikti pagalbą. Tai reiškia, kad nei kreditorių susirinkimas, nei juo labiau kreditorių komitetas neturi teisės balsų dauguma nuspręsti, kad visi be išimties kreditoriai, įskaitant ir tuos, kurie nesutinka (prieštarauja), privalomai teiks pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo. Toks sprendimas (nutarimas), priimtas nesant tam tikrų kreditorių sutikimo, t. y. priimtas prieš jų valią, tų kreditorių nesaisto ir negali saistyti. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-754-823/2018).

5915.5.

60Kreditoriams buvo užkirstas kelias laiku apginti savo interesus, kuriuos pažeidė (pažeidžia) plano pakeitimai. RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditoriai neturėjo galimybės pareikšti prieštaravimų dėl plano pakeitimų projekto iki jų tvirtinimo teisme. Kreditoriai apskritai nebuvo informuoti apie parengtą plano pakeitimų projektą, apie galimybę susipažinti su šiuo projektu bei, esant pageidavimui, pareikšti pasiūlymus, pastabas, prieštaravimus. Kreditoriai nebuvo informuoti ir apie kreditorių komiteto posėdžio, kuriame buvo balsuojama dėl plano pakeitimų projekto tvirtinimo, datą ir laiką. RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditoriai neturėjo galimybės pareikšti prieštaravimų dėl plano pakeitimų tvirtinant juos teisme. Kreditoriai nebuvo informuoti apie tai, kad 2017 m. kovo 16 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje buvo pritarta plano pakeitimų projektui, jiems nebuvo pateiktas šio kreditorių komiteto posėdžio protokolas. Kreditoriai taip pat nebuvo informuoti apie plano pakeitimų projekto teikimą tvirtinti teismui ir tuo pačiu apie teismo posėdžio, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl plano pakeitimų tvirtinimo, datą ir laiką. RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditoriai neturėjo teisės apskųsti teismui 2017 m. kovo 16 d. kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo buvo patvirtintas plano pakeitimų projektas. Kreditoriams nebuvo pateiktas 2017 m. kovo 16 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolas. Kita vertus, remiantis suformuota teismų praktika, kreditoriai bet kuriuo atveju nebūtų turėję teisės apskųsti kreditorių komiteto priimto nutarimo patvirtinti plano pakeitimų projektą. Galiausiai, RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditoriai objektyviai neturėjo teisės apeliacine tvarka apskųsti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria buvo patvirtinti plano pakeitimai, nes teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimus yra galutinė ir neskundžiama (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-768-381/2016 ir Nr. 2-769-381/2016).

6115.6.

62Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi, patvirtindamas plano pakeitimus, ne išsprendė restruktūrizavimo byloje dalyvaujančių asmenų ginčą dėl materialiųjų subjektinių teisių, o tik išnagrinėjo atskirą procesinį klausimą ir priėmė tarpinį procesinį sprendimą, todėl ši teismo nutartis neturi prejudicialumo savybės, ji taip pat neįgyja res judicata galios.

6315.7.

64Kreditorių susirinkimas nesvarstė ir nepatvirtino plano įgyvendinimo akto bei neįpareigojo pirmininko jį pasirašyti. 2018 m. liepos 11 d. RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas yra pasirašytas RUAB „MB PROJEKTAI“ vadovo M. B., administratorės, vienintelės akcininkės UAB „Kohena“ vadovo R. A. ir kreditorių komiteto pirmininko (kuris kartu yra ir kreditorių susirinkimo pirmininkas) UAB „Harteka“ įgalioto asmens K. D.. RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių susirinkimas nėra įpareigojęs pirmininko pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, kuris apskritai nebuvo svarstytas kreditorių susirinkime. Taigi, plano įgyvendinimo aktas buvo pasirašytas pažeidžiant ĮRĮ normas.

6515.8.

66Ginčo atveju gali ir turi būti remiamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi. Bendrasis teisės principas lex retro non agit (liet. įstatymas atgal negalioja) netaikytinas teismo precedentui kaip teisės šaltiniui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pateiktas teisės normos išaiškinimas paaiškina ir (ar) patikslina tos normos prasmę ir apimtį, kaip ji turi arba turėjo būti suprantama ir taikoma nuo pat jos įsigaliojimo momento. Vadinasi, atitinkamai išaiškintą normą teismas gali ir turi taikyti ir tiems teisiniams santykiams, kurie atsirado (susiformavo) iki tokio išaiškinimo pateikimo. Kitaip tariant, kasacinio teismo nutartimi suformuota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė nėra nukreipiama tik į ateitį, ji taip pat turi būti taikoma retrospektyviai – ne tik po atitinkamos nutarties paskelbimo kilusiems, bet ir iki tol pradėtiems ginčams. RUAB „MB PROJEKTAI“ neturėjo ir negalėjo turėti pagrįstų lūkesčių, jog kreditorių komitetas turi kompetenciją pritarti restruktūrizavimo plano pakeitimams, kadangi kasacinis teismas niekada nebuvo taip pasisakęs. Aptariama 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne pakeitė ankstesnę savo praktiką, o pateikė iš esmės naują išaiškinimą. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad bendrasis teisės principas lex retro non agit netaikytinas net ir tokiam teismo precedentui, kuriuo keičiama ankstesnė teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1026/2011).

6715.9.

68Kreditoriaus AB SEB banko 2 059 244,56 Eur dydžio finansinis reikalavimas yra patvirtintas teismo, AB SEB bankas nėra atsisakęs šio finansinio reikalavimo. AB SEB banko teisės, tarp jų teisė dalyvauti ir balsuoti RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių susirinkime, nėra niekaip apribotos. Dėl paminėto nėra jokio pagrindo teigti, kad AB SEB bankas nebedalyvauja procese ir (ar) šio kreditoriaus reikalavimas, kaip aktyvus, negalėtų būti skaičiuojamas bendroje kreditorių reikalavimų masėje.

6915.10.

70Teismo vaidmuo baigiamajame bendrovės restruktūrizavimo proceso etape negali būti visiškai formalus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą yra akcentuota, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylose yra viešojo intereso, kas sudaro pagrindą teigti, jog ne tik nagrinėjant tokio pobūdžio bylas, bet ir užbaigiant restruktūrizavimo procesus, teismo vaidmuo turi būti aktyvus. Todėl teismas, gavęs restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą, turėtų įsigilinti į jo turinį, t. y. ištirti ir įvertinti, ar restruktūrizavimo planas iš tikrųjų yra įgyvendintas, ar jis yra įgyvendintas tinkamai, nepažeidžiant ĮRĮ normų ir (ar) kreditorių interesų ir pan., o ne tik formaliai jį patvirtinti.

7115.11.

72UAB „Brosis“ kategoriškai nesutinka su jos reikalavimo įvykdymo išdėstymu terminui, ilgesniam nei pats restruktūrizavimo proceso laikotarpis.

73III.

74Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7516.

76Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė patvirtinti RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą bei panaikino šios bendrovės kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo buvo patvirtintas RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas ir kitus su šiuo nutarimu tiesiogiai susijusius bendrovės kreditorių komiteto nutarimus.

7717.

78Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditoriai nėra pritarę bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimams, kurie buvo patvirtinti teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi; RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto patvirtinimui taip pat nebuvo išreikštas kreditorių daugumos palaikymas; duomenys, kad kreditorių susirinkimas būtų suteikęs kreditorių komiteto pirmininkui teisę pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, teismui nebuvo pateikti. Atskiruoju skundu su paminėtomis teismo išvadomis nesutinkama, nesutikimą iš esmės grindžiant tokiomis argumentų grupėmis: 1) RUAB „MB PROJEKTAI“ 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komitete nebuvo sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo plano pakeitimų patvirtinimo, restruktūrizavimo plano pakeitimai buvo patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi; 2) teismų praktikos taikymas atgal nėra galimas; 3) vienas didžiausių esamų RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių – AB SEB bankas, nebedalyvauja procese, jo reikalavimo dengimas numatytas reikalavimų grąžinimo grafiko gale, todėl šio kreditoriaus reikalavimas, kaip aktyvus, negalėtų būti skaičiuojamas bendroje kreditorių reikalavimų masėje. Šie atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai sudaro nagrinėjamos bylos apeliacijos ribas (CPK 320 straipsnis). Dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto parengimo (tvirtinimo)

7918.

80Restruktūrizavimas grindžiamas idėja, kad tiek iškeliant restruktūrizavimo bylą, tiek ir restruktūrizavimo proceso metu būtų visų suinteresuotų asmenų – įmonės dalyvių ir kreditorių – sutarimas dėl įmonės veiklos perspektyvų, nes priešingu atveju būtų sudėtinga pasiekti restruktūrizavimui keliamų tikslų. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Restruktūrizavimo proceso, kaip įmonės veiklos pertvarkymo bei jos įsipareigojimų kreditoriams modifikavimo, prigimtis lemia tam tikro pačios įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimo būtinybę, šis susitarimas pasiekiamas įgyvendinant ĮRĮ nustatytas procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-550-687/2015 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

8119.

82ĮRĮ 29 straipsnio 1 dalis numato, kad įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius per 10 darbo dienų nuo dienos, kai buvo atliktas paskutinis restruktūrizavimo plane nustatytas mokėjimas kreditoriams, parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą. Šį aktą pasirašo įmonės valdymo organas, restruktūrizavimo administratorius, įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Remiantis ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 9 punktu, restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą. ĮRĮ 29 straipsnio 1 dalis įtvirtina restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto parengimo sąlygas – restruktūrizavimo plano įgyvendinimas, restruktūrizavimo plane nustatytų mokėjimų kreditoriams galutinis (visiškas) atlikimas.

8320.

84Šiuo atveju RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas buvo parengtas bendrovei atlikus tik dalį restruktūrizavimo plane nustatytų mokėjimų kreditoriams, pačiame restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akte, kaip minėta, numatant, kad likusi ir nepadengta kreditorinių reikalavimų dalis bus dengiama pagal Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi patvirtintą grafiką. Byloje neginčijama, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi patvirtinti RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano pakeitimai, be kita ko, ir atsiskaitymo su bendrovės kreditoriais grafikas, kuriems pritarė ne bendrovės kreditorių susirinkimas, o bendrovės kreditorių komitetas; grafike numatytas kreditorių reikalavimų išdėstymas po restruktūrizavimo proceso pabaigos.

8521.

86ĮRĮ nenustatyta, kad visos įmonės skolos privalo būti padengtos būtent per restruktūrizavimo proceso laikotarpį, priešingai, šiame įstatyme reglamentuojama, jog sėkmingam restruktūrizavimo procesui būtinos kreditorių suteiktos lengvatos, kurios nebūtinai turi būti apribotos restruktūrizavimo proceso laikotarpiu. Jeigu bendrovės kreditoriai sutinka savo reikalavimų įvykdymą išdėstyti terminui, ilgesniam nei pats restruktūrizavimo proceso laikotarpis, tai yra jų gera valia restruktūrizuojamai įmonei suteikta lengvata, kuria siekiama stabilizuoti verslo partnerio veiklą, atkurti jo mokumą ir atgauti visą skolą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015). Kita vertus, lengvata, susijusi su reikalavimų įvykdymo išdėstymu terminui, ilgesniam nei pats restruktūrizavimo proceso laikotarpis, gali būti suteikta tik esant konkretaus kreditoriaus, kurio reikalavimai išdėstomi tokia tvarka, sutikimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-768-381/2016). Toks kreditorių sutikimas turi būti išreikštas ir rengiant restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą (prieš tokio akto parengimą arba, jį (restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą) parengus, ir kreditorių susirinkime balsuojant „už“ arba „prieš“ tokio akto priėmimą).

8722.

88Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad kreditorių sutikimas dėl jų reikalavimų įvykdymo išdėstymo ilgesniam nei pats restruktūrizavimo proceso laikotarpis terminui nebuvo gautas – tiek dėl RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano pakeitimų (tarp jų ir atsiskaitymo su bendrovės kreditoriais grafiko patvirtinimo), tiek ir dėl RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto, priimto atsiskaičius tik su dalimi bendrovės kreditorių, patvirtinimo (pritarimo jam), buvo spręsta bendrovės kreditorių komitete, o ne susirinkime. Be to, kaip išaiškino kasacinis teismas, kreditorių susirinkimas apskritai negali perduoti kreditorių komitetui savo kompetencijos tvirtinti restruktūrizavimo planą ir jo pakeitimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165-915/2018). Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai panaikino skundžiamą (2018 m. liepos 16 d.) RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo buvo nutarta patvirtinti RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą (2018 m. liepos 16 d. RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorių komiteto nutarimas 2 darbotvarkės klausimu), bei kitus su šiuo nutarimu tiesiogiai susijusius to paties kreditorių komiteto nutarimus, nurodydamas, kad dėl tokio restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto patvirtinimo bendrovės kreditoriai turi išreikšti valią kreditorių susirinkime. Pirmosios instancijos teismas taip pat visiškai pagrįstai pažymėjo, kad teisę įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą pagal ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 9 punktą turi tik restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas, o ne komitetas.

8923.

90Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto parengimas, jo pasirašymas, teikimas teismui tvirtinti bei jo tvirtinimas teisme, negali būti vertinamas tik kaip formalus veiksmas vien dėl jo sukeliamų teisinių pasekmių. Pagal ĮRĮ nuostatas nuo teismo sprendimo patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą dienos arba nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnyje nustatyta tvarka įsiteisėjimo dienos įmonė netenka restruktūrizuojamos įmonės statuso. Restruktūrizuojamos įmonės statuso netekimo data yra Juridinių asmenų registro duomuo (ĮRĮ 29 straipsnio 4 dalis). Kadangi teismo procesinis veiksmas patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą reiškia restruktūrizavimo proceso pabaigą, šį veiksmą atliekant būtina įsitikinti, kad neabejotinai egzistuoja restruktūrizavimo proceso užbaigimo sąlygos, prireikus, įvertinus ir ankstesnių (tarpinių) procesinių sprendimų restruktūrizavimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą. Lex retro non agit principo taikymas

9124.

92Principas lex retro non agit reiškia, kad įstatymas neturi grįžtamosios galios arba, kitaip tariant, negalioja atgaline tvarka. Priešingai nei įrodinėjama atskiruoju skundu, šis principas teismų precedentams nėra taikomas. Tai paaiškinama tuo, kad teismų precedentais nėra kuriamos naujos teisės normos, o pateikiami tik teisės normų išaiškinimai. Taigi, ta aplinkybė, kad teisės aiškinimo taisyklė, pagal kurią kreditorių susirinkimas negali perduoti kreditorių komitetui savo kompetencijos tvirtinti restruktūrizavimo planą ir jo pakeitimus, buvo suformuluota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-165-915/2018, nereiškia, jog anksčiau (iki aptariamos nutarties priėmimo) tokia teisė kreditorių komitetui buvo suteikta.

9325.

94Sutiktina, kad egzistuojančios teismų praktikos keitimas kuriant naujus precedentus tam tikrais atvejais gali kelti grėsmę teisiniam aiškumui, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi jau egzistuojanti teismų praktika šiuo klausimu nebuvo keičiama. Be to, tais atvejais, kai pateikiamas naujas išaiškinimas daro esminę įtaką iki tol buvusiai bylų nagrinėjimo praktikai, kasacinis teismas gali nurodyti, jog išaiškinimas taikytinas tik į ateitį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-327-915/2018), tačiau šiuo atveju toks nurodymas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutartyje nėra suformuluotas.

9526.

96Kaip jau minėta, teismo procesinis veiksmas patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą reiškia restruktūrizavimo proceso pabaigą, todėl šį veiksmą atliekant būtina įsitikinti, kad neabejotinai egzistuoja restruktūrizavimo proceso užbaigimo sąlygos, prireikus, įvertinus ir ankstesnių (tarpinių) procesinių sprendimų restruktūrizavimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą. Nors Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis, kuria buvo patvirtinti RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano pakeitimai, įskaitant atsiskaitymų su kreditoriais grafiką, priimta iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 23 d. nutarties priėmimo, šioje nutartyje suformuluota teisės aiškinimo taisyklė buvo žinoma šioje byloje ginčijamų kreditorių komiteto nutarimų priėmimo metu, todėl pirmosios instancijos teismo turėjo būti ir pagrįstai buvo vertinama sprendžiant dėl šių nutarimų teisėtumo ir RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto tvirtinimo galimybių. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų ir procesinės bylos baigties

9727.

98Kiti atskirojo skundo argumentai, tarp jų ir susiję su vieno iš bendrovės kreditorių (ne)dalyvavimu restruktūrizavimo procese, neturi (nesudaro pagrindo) kitokioms, nei šioje nutartyje jau aptartoms, apeliacinės instancijos teismo išvadoms, todėl jie, kaip teisiškai nereikšmingi, apeliacinės instancijos teismo plačiau neaptariami bei neanalizuojami.

9928.

100Atskiruoju skundu nepaneigus pagrįstų pirmosios instancijos teismo išvadų, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

101Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

102Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo administratorė kreipėsi į... 6. 2.... 7. RUAB „MB PROJEKTAI“ kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 8. 3.... 9. Kreditorė nurodė, kad skundžiami kreditorių komiteto nutarimai (RUAB „MB... 10. 4.... 11. RUAB „MB PROJEKTAI“ administratorė prašė kreditorės skundą atmesti.... 12. 5.... 13. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Brosis“ nurodė, kad kreditorių... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi panaikino RUAB... 17. 7.... 18. Teismas nurodė, kad RUAB „MB PROJEKTAI“ 2014 m. spalio 28 d. kreditorių... 19. 8.... 20. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018... 21. 9.... 22. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo plano ir jo pakeitimų tvirtinimo... 23. 10.... 24. Teismas nurodė, kad ginčijami kreditorių komiteto nutarimai dėl... 25. 11.... 26. Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes teismas sprendė, kad RUAB „MB... 27. II.... 28. Atskirojo skundo, prisidėjimo prie jo bei atsiliepimų į jį argumentai... 29. 12.... 30. Atskiruoju skundu RUAB „MB PROJEKTAI“ direktorius M. B. prašo Vilniaus... 31. 12.1.... 32. Bendrovės 2018 m. liepos 16 d. kreditorių komitete nebuvo sprendžiamas... 33. 12.2.... 34. Tarpiniai kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimai dėl restruktūrizavimo... 35. 12.3.... 36. Pripažinus, kad restruktūrizavimo plano pakeitimai buvo patvirtinti Vilniaus... 37. 12.4.... 38. Teismas nutartį grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 23... 39. 12.5.... 40. Vienas didžiausių esamų kreditorių – AB SEB bankas, turintis 2 059 244,56... 41. 13.... 42. RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo administratorė K. B. IĮ nurodė... 43. 14.... 44. Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepimu į RUAB „MB PROJEKTAI“ direktoriaus M.... 45. 14.1.... 46. Tam, kad teismas galėtų tvirtinti bendrovės restruktūrizavimo plano... 47. 14.2.... 48. Didžiausio kreditoriaus AB SEB banko dalyvavimas priimant nutarimus teisės... 49. 15.... 50. Suinteresuotas asmuo UAB „Brosis“ atsiliepimu į RUAB „MB PROJEKTAI“... 51. 15.1.... 52. Nors atskirajame skunde teisingai nurodoma, kad restruktūrizavimo plano... 53. 15.2.... 54. Plano pakeitimus 2017 m. kovo 16 d. posėdyje patvirtino RUAB „MB... 55. 15.3.... 56. Kreditorių komitetas yra valdomas / kontroliuojamas M. B. ir atstovauja... 57. 15.4.... 58. Nesant kreditoriaus sutikimo, jo reikalavimo įvykdymas negali būti... 59. 15.5.... 60. Kreditoriams buvo užkirstas kelias laiku apginti savo interesus, kuriuos... 61. 15.6.... 62. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi, patvirtindamas... 63. 15.7.... 64. Kreditorių susirinkimas nesvarstė ir nepatvirtino plano įgyvendinimo akto... 65. 15.8.... 66. Ginčo atveju gali ir turi būti remiamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018... 67. 15.9.... 68. Kreditoriaus AB SEB banko 2 059 244,56 Eur dydžio finansinis reikalavimas yra... 69. 15.10.... 70. Teismo vaidmuo baigiamajame bendrovės restruktūrizavimo proceso etape negali... 71. 15.11.... 72. UAB „Brosis“ kategoriškai nesutinka su jos reikalavimo įvykdymo... 73. III.... 74. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 75. 16.... 76. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas... 77. 17.... 78. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad RUAB „MB... 79. 18.... 80. Restruktūrizavimas grindžiamas idėja, kad tiek iškeliant restruktūrizavimo... 81. 19.... 82. ĮRĮ 29 straipsnio 1 dalis numato, kad įgyvendinus restruktūrizavimo planą,... 83. 20.... 84. Šiuo atveju RUAB „MB PROJEKTAI“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo... 85. 21.... 86. ĮRĮ nenustatyta, kad visos įmonės skolos privalo būti padengtos būtent... 87. 22.... 88. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad kreditorių sutikimas dėl jų reikalavimų... 89. 23.... 90. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad restruktūrizavimo plano... 91. 24.... 92. Principas lex retro non agit reiškia, kad įstatymas neturi grįžtamosios... 93. 25.... 94. Sutiktina, kad egzistuojančios teismų praktikos keitimas kuriant naujus... 95. 26.... 96. Kaip jau minėta, teismo procesinis veiksmas patvirtinti restruktūrizavimo... 97. 27.... 98. Kiti atskirojo skundo argumentai, tarp jų ir susiję su vieno iš bendrovės... 99. 28.... 100. Atskiruoju skundu nepaneigus pagrįstų pirmosios instancijos teismo išvadų,... 101. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 102. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti...