Byla e2-4639-129/2016
Dėl įsiskolinimo priteisimo, trečiasis asmuo VšĮ „Sound Traffik“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Remi Invest“ ieškinį atsakovui V. L. dėl įsiskolinimo priteisimo, trečiasis asmuo VšĮ „Sound Traffik“,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 831,87 Eur skolą, 97,43 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2015 m. gruodžio 23 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

3Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas buvo išsiųsti ieškinyje nurodytu jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau buvo neįteikti ir grąžinti į teismą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas nedirba. Kadangi atsakovui nepavyko įteikti dokumentų aukščiau nurodytais būdais, procesinius dokumentus, esant ieškovo prašymui, nutarta atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu (el. b. l. 88). Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2016 m. sausio 27 d. paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt. Trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka 2016 m. sausio 22 d., t. y. antrą kartą siunčiant buveinės adresu ir laikant įteiktais praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo. Nei atsakovas, nei trečiasis asmuo per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 9 d. sprendimu už akių išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-7868-937/2015 pagal ieškovo UAB „Remi Invest“ ieškinį atsakovui VšĮ „Sound Traffik“, kuriuo ieškovo ieškinį tenkino ir priteisė iš VšĮ „Sound Traffik“ ieškovo naudai 1 677,48 Eur skolą, 224,78 Eur delspinigius, 144,81 Eur nuostolius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 047 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. sausio 23 d.) iki teismo sprendimo visišo įvykdymo ir 346 Eur bylinėjimosi išlaidas (el. b. l. 27-29) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Minėto sprendimo už akių pagrindu, teismas 2015 m. balandžio 10 d. išdavė vykdomąjį raštą Nr. e2-7868-937/2015 (el. b. l. 30). Vykdomasis raštas buvo pateiktas vykdyti antstoliui Vitaliui Milevičiui (el. b. l. 32). Tarp ieškovo UAB „Remi Invest“ ir atsakovo V. L. 2015 m. rugsėjo 16 d. buvo sudaryta Laidavimo sutartis, pagal kurią atsakovas, kaip laiduotojas, įsipareigojo atsakyti ieškovui, jeigu VšĮ „Sound Traffik“ tinkamai neįvykdys savo finansinių prievolių pagal VšĮ „Sound Traffik“ ir UAB „Remi Invest“ 2015 m. rugsėjo 16 d. Taikos sutartį (pagal vykdomąjį raštą Nr. e2-7868-937/2015); 1 965,70 Eur skolos likutis be palūkanų) (sutarties 1.1 punktas) (el. b. l. 33-35). Ieškovas 2015 m. gruodžio 1 d. Pranešimu-reikalavimu kreipėsi į atsakovą, kad šis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos įvykdytų VšĮ „Sound Traffik“ neįvykdytus ir atsakovo, kaip laiduotojo, laidavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (el. b. l. 36-39). Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad trečiasis asmuo iš viso sumokėjo 631,21 Eur, skolos likutis nepriskaičiavus palūkanų pagal vykdomąjį raštą šiuo metu yra 1 831,87 Eur (el. b. l. 40-44, 50, 55). Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo, kaip laiduotojo, pagal vykdomąjį raštą Nr. e2-7868-937/2015 VšĮ „Sound Traffik“ mokėtinas 6 procentų metines palūkanas, t. y. 97,43 Eur palūkanas už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 23 d. iki ieškinio pateikimo dienos (el. b. l. 55, 60).

7Laidavimas yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.70 straipsnio 1 dalis). Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Prievolės, kylančios iš laidavimo sutarties, turinys yra laiduotojo įsipareigojimas, skolininkui pažeidus laidavimu užtikrintą prievolę, įvykdyti ją kreditoriui kartu su skolininku. Šios prievolės kreditoriui mastą paprastai nulemia skolininko atsakomybės už prievolės pažeidimą mastas. Kitoks laiduotojo atsakomybės mastas gali būti nustatytas laidavimo sutartyje, kai laiduotojas prisiima ne visišką, o dalinę atsakomybę už skolininką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Vadovaujantis CK 6.78 straipsnio 3 dalimi, laidavimu užtikrinamas ir su pagrindine prievole susijusių papildomų (šalutinių) prievolių užtikrinimas. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 2 dalis). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad esant solidariajai laiduotojo pareigai laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

8Iš tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos laidavimo sutarties 1.2 punkto matyti, kad šalys numatė, kad už prievolės neįvykdymą laiduotojas (atsakovas) atsako kreditoriui (ieškovui) solidariai su skolininku (trečiuoju asmeniu); tuo atveju, jeigu skolininkas (trečiasis asmuo) neįvykdys visos ar dalies prievolės, laiduotojas (atsakovas) įsipareigojo atsakyti kreditoriui (ieškovui) tiek už skolininko pagrindinės prievolės įvykdymą, tiek už palūkanų ir netesybų mokėjimą bei nuostolių atlyginimą (sutarties 2.1 punktas); skolininkui tinkamai neįvykdžius prievolės, laiduotojas įsipareigojo ją įvykdyti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo kreditoriaus rašytinio reikalavimo įvykdyti prievolę gavimo dienos (sutarties 2.2 punktas). Ieškovas 2015 m. gruodžio 1 d. Pranešimu-reikalavimu ragino atsakovą sumokėti susidariusį įsiskolinimą (el. b. l. 36-39), tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo įsiskolinimą ieškovui (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad prievolės įvykdymo terminai yra suėję, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo įsiskolinimą pagal vykdomąjį raštą Nr. e2-7868-937/2015, t. y. 1 831,87 Eur skolą ir paskaičiuotas 97,43 Eur palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. 6 procentų procesinės palūkanos gali būti priteistinos tik tuo atveju, jei abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju laidavimo sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo UAB „Remi Invest“ ir atsakovo V. L., kuris yra fizinis asmuo. Laidavimo sutartyje nenustatyta laiduotojo atsakomybė didesniu palūkanų dydžiu negu nustatytas įstatymuose, todėl ieškovui iš laiduotojo priteistinos ne 6 procentų, o 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą (1 929,30 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. gruodžio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taigi šiuo aspektu ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-255/2011).

10Nors ieškinys patenkintas iš dalies, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad procesinių palūkanų dydis neįtakoja priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumos, ieškovui iš atsakovo priteisintos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 42,29 Eur žyminio mokesčio (el. b. l. 49) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 300 Eur už advokato padėjėjo pagalbą (el. b. l. 45-48) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), iš viso – 342,29 Eur (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalis).

11Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. L., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Remi Invest“, juridinio asmens kodas 302637365, naudai 1 831,87 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų trisdešimt vieno euro ir 87 euro centų) skolą, 97,43 Eur (devyniasdešimt septynių eurų ir 43 euro centų) palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 929,30 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. gruodžio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 342,29 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt dviejų eurų ir 29 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

15Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas ir trečiasis asmuo turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai