Byla 2-3752-828/2013
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei L. G

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei L. G., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4669,78 Lt skolą, 1475,63 Lt palūkanas, 7936,13 Lt delspinigius, 11 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2013-04-24. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 3). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

6Atsakovo piniginę prievolę ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad šalys 2006-08-25 sudarė kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. CREDO-105329, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 5000,00 Lt kreditą 24 mėnesių laikotarpiui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą iki 2008-08-31 lygiomis dalimis kiekvieno mėnesio 30 dieną mokėdamas po 239 Lt, mokėti sulygto dydžio palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus (b.l. 4-9). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, o atsakovas jų nevykdė, t.y. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka nemokėjo kredito grąžinimo įmokų, dėl ko liko skolingas ieškovui 4669,78 Lt negrąžinto kredito ir sutarties specialiojoje dalyje nurodytų 13,5 proc. metinių palūkanų, kurios sudaro 1475,63 Lt, todėl šios sumos iš atsakovo priteistinos (b.l. 10).

7Atsakovas laiku nesumokėjęs mėnesio įmokos, įsipareigojo mokėti 30 % dydžio metinių delspinigių nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Ieškovas paskaičiavo 7936,13 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2007-07-31 iki 2013-01-30 (sutarties 9 p.).

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (7936,13 Lt) daugiau kaip kartą viršija skolos sumą (4669,78 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 2010 dienų, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 2000,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 9 p., ieškovui iš atsakovo priteistina 2000,00 Lt delspinigių.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškovu nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (LR CPK 176–179 str.). Bylos duomenimis atsakovas skolos, palūkanų, delspinigių nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė.

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti sutartyje nustatytas 11 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., sutarties 23 p.).

11Ieškinys dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies (LR CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210, 6.870, 6.872, 6.874, 6.881 str.). Iš atsakovo priteistina 4669,78 Lt skola, 1475,63 Lt palūkanos, 2000,00 Lt delspinigiai, 11 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės L. G., a.k. ( - ) 4669,78 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt devynis litus 78 ct) skolą, 1475,63 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt penkis litus 63 ct) palūkanas, 2000,00 Lt (du tūkstančius litų 00 ct) delspinigius, 11 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 244,76 Lt (du šimtus keturiasdešimt keturis litus 76 ct) žyminio mokesčio dalį - ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, įm.k. 301694694, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai