Byla e2-918-804/2018
Dėl skolos, delspinigių bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjas Ričardas Prašmuntas vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos, delspinigių bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Julianus Inkaso” prašo priteisti iš atsakovo 3733,26 Eur skolą, 32,43 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

4Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad atsakovas su UAB „IPF Digital Lietuva“ 2016-09-05 pasirašė vartojimo paskolos sutartį Nr. 2346195 (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais dalimis grąžinti sutarties grafike išdėstytą 3839,94 Eur paskolos sumą. Atsakovas tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, todėl pradiniam kreditoriui liko skolingas 3733,26 Eur sumą. 2016-09-30 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „IPF Digital Lietuva“ reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusią skolą perleido ieškovui.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba kitus rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą bei sumokėti palūkanas paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas nėra grąžinęs 3733,26 Eur paskolos. Prieštaravimų dėl skolos dydžio bei jos pagrįstumo atsakovas nepateikė.

92016-09-30 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „IPF Digital Lietuva“ reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusią skolą perleido ieškovui. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 str. 1 d. nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c. b. Nr. 3K-7-168/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 str. 7 d. nuostatas. Kadangi pagal reikalavimo perleidimo sutartį pirminis kreditorius UAB „IPF Digital Lietuva“ reikalavimą perleido ieškovui (naujajam kreditoriui), o atsakovas negrąžino gauto kredito pirminiam kreditoriui, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 1099,92 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas, perėmus iš pirminio kreditoriaus materialųjį reikalavimą (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d., 6.886 str.).

10Pagal 2016-09-30 Reikalavimo perleidimo sutartį ieškovas įgijo ir papildomas teises, taip pat ir teisę reikalauti netesybų bei bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašo teismo priteisti 35,53 Eur delspinigius. CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Remiantis 2015-08-1 Vartojimo paskolos sutarties 5.1. punktu, atsakovas pirminiam kreditoriui įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už netinkamai įvykdytą prievolę. Kadangi atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų pradiniam kreditoriui, 32,43 Eur delspinigių suma, paskaičiuota už laikotarpį nuo Sutarties nutraukimo 2017-04-04 iki bylos iškėlimo teisme dienos, yra pagrįsta ir ieškovui priteistina iš atsakovo.

11CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinį tenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 85,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis, 0,84 Eur mokestis už Gyventojų registro tarnybos išrašą bei 198,00 Eur už advokato pagalbą (CPK 80 str. 1 d., 7 d., 88 str. 1 d. 9 p., 98 str.).

13Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-298/1K-290, 1,39 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovų nepriteisiamos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 262, 270 str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 3733,26 Eur (trijų tūkstančių septynių šimtų trisdešimt trijų eurų 26 ct) skolą, 32,43 Eur (trisdešimt dviejų eurų 43 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3765,69 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017-11-14, iki teismo, sprendimo visiško įvykdymo ir 283,84 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų 84 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Julianus Inkaso“, į. k. 300115639.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus regiono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismą.

19Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

20„Vilniaus regiono apylinkės teisme Trakų rūmuose 2018-01-05 priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-918-804/2018 pagal ieškovo UAB „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovui A. J., gim. 1975 m., dėl skolos, delspinigių baudos bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai. Atsakovas gyvenamosios vietos adresu siųstų procesinių dokumentų neatsiėmė, todėl atsakovui sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą atitinkantį CPK 11 str. ir CPK 287 str. 2 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjas Ričardas... 2. ieškovas UAB „Julianus Inkaso” prašo priteisti iš atsakovo 3733,26 Eur... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.... 4. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovas su UAB „IPF Digital Lietuva“ 2016-09-05... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje... 9. 2016-09-30 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB... 10. Pagal 2016-09-30 Reikalavimo perleidimo sutartį ieškovas įgijo ir papildomas... 11. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 12. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 13. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d.,... 15. ieškinį patenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 3733,26 Eur (trijų tūkstančių... 17. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 18. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 19. Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio... 20. „Vilniaus regiono apylinkės teisme Trakų rūmuose 2018-01-05 priimtas...