Byla 1-1169-405/2019
Dėl tokio savo elgesio

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2D. K. (a. k. ( - ) gimęs Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis, susituokęs, įgijęs profesinį išsilavinimą, ( - ), gyvenantis Švenčionių r. sav. ( - ) neteistas, kaltinamas pagal LR BK 2811 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis D. K. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas neblaivumas daugiau negu 1,51 promilė – 2019-07-03 apie 17.15 val. Švenčionių r. sav., kelio Švenčionys–Adutiškis 10-ame kilometre, vairavo automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 2,68 promilės, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 2811 str. 1 d.

5Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 68-69) kaltinamasis D. K. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad 2019-07-03 namuose vartojo alkoholį – gėrė vyną. Tą pačią dieną, tikslaus laiko neprisimena, būdamas neblaivus, jam priklausančiu automobiliu „Audi 100“, kurio valstybinių numerių neprisimena, važiavo iš Svirkų k. į Švenčionių m. parsivežti draugo. Automobiliu važiavo vienas. Supranta, kad draudžiama vairuoti neblaiviam, ir labai gailisi dėl tokio savo elgesio.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojos V. M. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Liudytoja V. M., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 41-42), paaiškino, kad 2019-07-03 dirbo kartu su vyriausiuoju tyrėju A. K.. Apie 17.09 val. iš Vilniaus apsk. VPK OVS budėtojo gavo pranešimą, kad nuo Adutiškio link Švenčionių, už Svirkų k., važiuoja automobilis „Audi“, baltos spalvos, valst. Nr. ( - ) kurio vairuotojas galimai neblaivus. Vykstant pagal gautą pranešimą, kelyje Švenčionys–Adutiškis 10 km, kryptimi Švenčionių m.– Svirkų k., kelkraštyje pastebėjo automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) Patikrinę nustatė, kad automobilį vairavo D. K., gim. 1957 m. D. K. savarankiškai iš automobilio išlipti negalėjo, automobilyje daugiau žmonių nebuvo. Patikrinę D. K. blaivumą nustatė, kad jo iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 2,68 promilės. D. K. laikinai sulaikė ir pristatė į Vilniaus apsk. VPK areštinę. Automobilis „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) nugabentas į UAB ( - ) saugojimo aikštelę, esančią Švenčionių m. ( - ) 2019-07-03 alkotesteriu „Alcotest 7510“, kurio patikros sertifikatas Nr. 0972434 galioja iki 2019-11-13 (b. l. 18), atlikus D. K. neblaivumo patikrinimus (b. l. 16, 17) nustatyta, kad D. K. 17.35 val. iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 2,96 promilės, 17.59 val. – 2,68 promilės. Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 15 ) nurodyta jo surašymo data – 2019-07-02, tačiau iš kaltinamojo, liudytojos ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, alkotesteriu „Alcotest 7510“ atliktuose patikrinimuose nurodytų datų, BIRT ataskaitų žiūryklėje ( b. l. 11-14) esančio įrašo apie tai, kad pranešimas apie galimai neblaivaus asmens vairuojamą automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) gautas 2019-07-03, nustatyta, kad įvykio data – 2019-07-03, todėl neblaivumo nustatymo akte nurodyta data vertinama kaip rašymo apsirikimas.

8Iš 2019-07-03 transporto priemonės techninės būklės apžiūros ir priverstinio transporto priemonės nuvežimo aktuose (b. l. 19-20) esančių duomenų nustatyta, kad automobilis „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) apžiūrėtas ir iš įvykio vietos – kelio Švenčionys–Adutiškis 10-o km –nugabentas į UAB ( - ) saugojimo aikštelę.

9Pagal VĮ „Regitra“ informaciją apie kelių transporto priemones (b. l. 25), automobilio „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) valdytoju–savininku įregistruotas kaltinamasis D. K..

10Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad kaltinamasis 2019-07-03 apie 17.15 val. Švenčionių r. sav., kelio Švenčionys–Adutiškis 10-ame kilometre, vairavo automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 2,68 promilės, t. y. daugiau negu 1,51 promilė, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis.

11Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę –prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi jį padaręs, į tai, kad jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra, taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo asmenybę – teisiamas pirmą kartą, buvo nubaustas administracine tvarka, tame tarpe už administracinius nusižengimus, padarytus vairuojant motorines transporto priemones, pagal kaltinamojo paaiškinimus – ( - ), ir manoma, kad yra pagrindas paskirti kaltinamajam baudą. Atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę – anksčiau neteistas, buvo nubaustas administracine tvarka, ( - ), paskiriama mažesnė bauda nei BK 47 str. 3 d. 2 p. nustatytos baudos vidurkis. Byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, todėl paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu (LR BK 641 str.). Į bausmės laiką įskaitomas laikino sulaikymo laikas nuo 2019-07-03 iki 2019-07-04, vieną kardomojo kalinimo (suėmimo) dieną prilyginant dviejų MGL dydžio baudai (BK 66 str. 2 d.) (b. l. 47-48, 83-84).

12LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti skiriamos kartu su bausme. Kaltinamasis nusikaltimą padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis nebuvo nuteistas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, manoma, kad bausmės paskirtis bus įgyvendinta uždraudžiant kaltinamajam naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones trumpesnį terminą negu BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkis –dvejiems metams. Pagal formuojamą teismų praktiką (LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-144-628/2018), baudžiamosios poveikio priemonės – draudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones – terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmeniui realiai buvo atimta galimybė vairuoti transporto priemones, todėl kaltinamajam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės terminas skaičiuojamas nuo nutarimo paskirti kardomąją priemonę – specialiosios teisės sustabdymą (b. l. 80-82) priėmimo dienos, t. y. nuo 2019-07-04.

13LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamuoju kodeksu uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė vairuodamas automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) todėl ši transporto priemonė laikoma nusikalstamos veikos padarymo priemone. Pagal VĮ „Regitra“ informaciją apie kelių transporto priemones, automobilio „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) savininkas yra kaltinamasis, pagal BK 72 str. 3 d., kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, todėl automobilis „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) konfiskuojamas.

14Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (b. l. 73-77), specialiosios teisės sustabdymas (b. l. 80-82 ) ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 70-72) –paliekamos iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

15Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Pagal teismų praktiką, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su transporto priemonių, kurios buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis, priverstiniu nuvežimu bei saugojimu, pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš pripažintų kaltais asmenų. Iš Vilniaus apskrities VPK aptarnavimo skyriaus 2019-07-05 tarnybiniame pranešime (b. l. 29 ) ir Vilniaus apskr. VPK ir UAB ( - ) 2018-12-03 sudarytoje Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir/ar saugojimo paslaugų teikimo sutartyje (b. l. 30-39) esančių duomenų nustatyta, kad už automobilio „Audi“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą patirtos 11 Eur (su PVM) dydžio išlaidos, už šio automobilio saugojimą nuo priverstinio nuvežimo (2019-07-03) iki teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo dienos – 51,90 Eur (3,46 Eur x 15 d.), todėl iš kaltinamojo Vilniaus apskr. VPK priteisiamos 62,90 Eur dydžio proceso išlaidos. Teismo baudžiamuoju įsakymu automobilis „Audi“, valst. Nr. ( - ) konfiskuojamas, automobilis turės būti saugomas iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl jo konfiskavimo įvykdymo, todėl iš kaltinamojo priteisiamos tolimesnio saugojimo išlaidos – 3,46 Eur (su PVM) dydžio vienos paros transporto priemonės saugojimo kaina nuo teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl automobilio konfiskavimo įvykdymo. Nustatyta, kad, pagal Vilniaus apskr. VPK ir UAB ( - ) 2018-12-03 sudarytos Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir/ar saugojimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 10-ST2-219 (b. l. 30-39) 14 p., sutartis galioja vienerius metus nuo jos pasirašymo dienos, todėl vienos paros transporto priemonės saugojimo kaina priteisiama ne ilgiau kaip iki sutarties galiojimo pabaigos (2019-12-03).

16Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,

Nutarė

17D. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 90 (devyniasdešimties) MGL – 4500 (keturių tūkstančių penkių šimtų) Eur – dydžio bauda, pritaikius BK 641 str., paskirti 60 (šešiasdešimties) MGL – 3000 (trijų tūkstančių) Eur – dydžio baudą. Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2019-07-03 iki 2019-07-04 ir laikyti, kad galutinė bausmė – 56 (penkiasdešimt šešių) MGL– 2800 (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų) Eur dydžio bauda.

18Nustatyti baudos sumokėjimo terminą – dvidešimt keturis mėnesius.

19Paskirti D. K. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones (terminą skaičiuoti nuo 2019-07-04) ir konfiskuoti D. K. priklausantį automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) saugomą UAB ( - ) (adresas ( - )).

20Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą, specialiosios teisės sustabdymą – palikti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

21Išieškoti iš D. K. 62,90 Eur (šešiasdešimt du eurus 90 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui už automobilio „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą ir saugojimą nuo 2019-07-03 iki 2019-07-17 ir 3,46 Eur (trijų eurų 46 ct) dydžio vienos paros automobilio „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) saugojimo kainą nuo 2019-07-18 iki automobilio „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimo įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2019-12-03.

22Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 d. nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti šiam teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. D. K. (a. k. ( - ) gimęs Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis D. K. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus,... 5. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 68-69) kaltinamasis D. K. prisipažino padaręs... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu... 7. Liudytoja V. M., apklausiama ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 41-42),... 8. Iš 2019-07-03 transporto priemonės techninės būklės apžiūros ir... 9. Pagal VĮ „Regitra“ informaciją apie kelių transporto priemones (b. l.... 10. Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad... 11. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią... 12. LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti... 13. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 14. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas (b. l.... 15. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 16. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,... 17. D. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 90... 18. Nustatyti baudos sumokėjimo terminą – dvidešimt keturis mėnesius.... 19. Paskirti D. K. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus... 20. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų... 21. Išieškoti iš D. K. 62,90 Eur (šešiasdešimt du eurus 90 ct) proceso... 22. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...