Byla 2S-22-560/2013
Dėl 2011-09-01 žemės sklypo nuomos sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, negaliojančiu, 2012-08-30 nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo ŽŪB „VG Ausieniškės“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Kauno grūdai“ ieškinį atsakovams V. M., ŽŪB „VG Ausieniškės“ dėl 2011-09-01 žemės sklypo nuomos sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, negaliojančiu, 2012-08-30 nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB „Kauno grūdai“ pateikė teismui ieškinį atsakovams V. M., ŽŪB „VG Ausieniškės“, kuriuo prašo: 1) pripažinti V. M. vienašališką 2011-09-01 žemės sklypo nuomos sutarties dėl žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), nutraukimą neteisėtu, negaliojančiu; 2) pripažinti 2012-08-30 žemės sklypo nuomos sutartį, sudarytą tarp V. M. ir ŽŪB „VG Ausieniškės“, dėl žemės sklypo ( unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), nuomos negaliojančia. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti tarp atsakovų V. M. ir ŽŪB „VG Ausieniškės“ 2012-08-30 sudarytos nuomos sutarties dėl žemės sklypo ( unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), nuomos ( išnuomojamas plotas- 1 ha) vykdymą. Nurodo, kad ieškinio patenkinimo atveju pripažinus ginčijamą vienašališką 2011-09-01 nuomos nutraukimą neteisėtu, negaliojančiu bei ginčijamą 2012-08-30 nuomos sutartį neteisėta ir negaliojančia ab initio bei taikant restituciją, atsakovė V. M. privalėtų grąžinti ieškovui teisę naudotis žemės sklypu pagal 2011-09-01 nuomos sutartį bei tęsti vykdytą tame sklype veiklą, kurios dėl veiklos specifiškumo būtų objektyviai neįmanoma tęsti vėliau. Pažymi, kad 2011-09-01 nuomos sutartis yra galiojanti ir buvo vykdoma vienerius metus. Jeigu ieškinys būtų patenkintas, sprendimo įvykdymas negarantuotų šių siekių įgyvendinimą, o ŽŪB „VG Ausieniškės“ pradėjus naudotis nuomininko teisėmis pagal 2012-08-30 nuomos sutartį, šių siekių įgyvendinimas būtų komplikuotas. Taip pat ieškovas pažymi, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus akivaizdžiai didinami ieškovo patiriami nuostoliai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 9 d. nutartimi ieškovo AB „Kauno grūdai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir uždraudė atsakovui ŽŪB „VG Ausieniškės“, pagal 2012-08-30 nuomos sutartį sudarytą tarp atsakovų V. M. ir ŽŪB „VG Ausieniškės“, naudotis atsakovei V. M. nuosavybės teise priklausančios ½ dalies žemės sklypu (unikalus Nr. ( - )), esančiu ( - ), dalimi, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad tuo atveju, jeigu bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas bei atkurta buvusi iki galimo teisės pažeidimo padėtis, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus galimai pažeisti ieškovo turtiniai interesai ir ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovas ŽŪB „VG Ausieniškės“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo AB „Kauno grūdai“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti visiškai. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovo AB „Kauno grūdai“ ir žemės savininko sudaryta nuomos sutartis nebuvo įregistruota viešajame registre, todėl ji negali būti naudojama prieš ŽŪB „VG Ausieniškės“. Pažymi, kad skundžiama nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra pažeistas proporcingumo principas, nes pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ginčo laikotarpiu suteikė absoliutų prioritetą ieškovo interesams, neproporcingai suvaržant atsakovų teises. Skunde teigiama, kad nėra jokios grėsmės, kad atsakovai kaip nors ketintų riboti ieškovui palankaus teismo sprendimo ( jeigu toks būtų priimtas) įvykdymą. Pažymi, kad teismui pritaikius nepagrįstai atsakovų teises pažeidžiančias ir neproporcingas laikinąsias apsaugos priemones, skundžiama nutartis sukuriamomis pasekmėmis iš esmės prilygsta ieškovo siekiamam bylos rezultatui, t.y. laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovui suteiktos nepagrįstai plačios teisės į ginčo žemę.

8Ieškovas AB „Kauno grūdai“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašo atmesti. Nurodo, kad nėra ir negali būti paneigtas faktas, jog tarp AB „Kauno grūdai“ ir V. M. 2011-09-01 buvo sudaryta ir galioja žemės sklypo nuomos sutartis. Pažymi, kad LR CK nuostata, jog šalys gali panaudoti žemės nuomos sutartį prieš trečiuosius asmenis tik įregistravusios ją viešame registre įstatymų nustatyta tvarka, pati savaime nereiškia ir negali reikšti, jog galioja tik įregistruotos sutartys, o neįregistruotos sutartys laikomos nesudarytomis ir negalioja, neatima ir negali atimti teisės iš asmenų ginti savo pažeistas teises ir interesus, susijusius su tokiomis sutartimis. Ieškovas AB „Kauno grūdai“ atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat nurodo, kad atsakovo ŽŪB „VG Ausieniškės“ nurodomoje teismų praktikoje yra analizuojamos visai kitos situacijos, negu šiuo atveju. Pažymi, kad kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste. Pažymi, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, nepažeidė proporcingumo principo ir nesuteikė prioriteto ieškovo interesams, o tuo labiau nesuvaržė atsakovų teisių. Teigia, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, esant palankiam ieškovui teismo sprendimui, bus neįmanoma atkurti iki galimo teisės pažeidimo buvusios padėties ir bus akivaizdžiai pažeisti ieškovo turtiniai interesai bei neužkirstas kelias tolimesniam šalių bylinėjimuisi, tokiu būdu didinant visų bylos šalių išlaidas.

9Atsakovė V. M. atsiliepimo į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo apskųstajai nutarčiai panaikinti.

13Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka (CPK 144 str. 3 d.) Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

14Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuo tarpu, jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Iš skundžiamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertinęs bylos medžiagą, konstatavo jog nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Nors apeliantas ŽŪB „VG Ausieniškės“ ir teigia, jog ieškovas neįrodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu būtų priimtas ieškovui palankus sprendimas, jo vykdymas būtų neįmanomas, tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo AB „Kauno grūdai“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad sprendimas, kuriuo galimai bus pripažintas 2011-09-01 nuomos sutarties nutraukimo neteisėtumas, negaliojimas bei 2012-08-30 nuomos sutarties neteisėtumas, negaliojimas, šiuo konkrečiu atveju yra susijęs su galimybe toliau nepertraukiamai vykdyti veiklą, 2011-09-01 nuomos sutartyje nurodytam laikotarpiui, siekiant išvengti nuostolių. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmos instancijos teismo nurodytais motyvais, kad ieškovo AB „Kauno grūdai“ veiklai būdingas tęstinumas, nepertraukiamumas, išankstinis veiklos planavimas, kad ieškovas ir atsakovė V. M., sudarydami 2011-09-01 žemės sklypo nuomos sutartį, sulygo, jog nurodytos sutarties terminas iki 2016-12-31. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas AB „Kauno grūdai“ žemės sklypu naudojosi beveik vienerius metus, todėl pagrįstai galėjo tikėtis, kad žemės sklypo nuomos sutartis bus vykdoma nepertraukiamai, iki sutartyje sulygto termino pabaigos. Teismas mano, kad pripažinus 2012-08-30 sudarytą tarp atsakovų V. M. ir ŽŪB „VG Ausieniškės“ nuomos sutartį neteisėta ir negaliojančia ab initio bei pritaikius restituciją, atsakovė V. M. privalėtų grąžinti ieškovui AB „Kauno grūdai“ teisę naudotis atsakovei priklausančiu žemės sklypu. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui ŽŪB „VG Ausieniškės“ pradėjus naudotis nuomininko teisėmis pagal 2012-08-30 nuomos sutartį, sudarytą tarp atsakovų V. M. ir ŽŪB „VG Ausieniškės“, ieškovo AB „Kauno grūdai“ siekių įgyvendinimas būtų komplikuotas arba nebeįmanomas, lemtų didelius nuostolius bei papildomą bylinėjimąsi. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo nurodytais argumentais, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai neribos atsakovų teisių, kadangi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tik tos nekilnojamojo daikto dalies atžvilgiu, kuri yra bylos ginčo dalykas.

15Teismas pažymi, kad CPK normos nereikalauja, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, įvertinti ir ieškinio pagrįstumą. Ieškinio pagrįstumas vertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme proceso stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Nors apeliantas nurodo, kad 2011-09-01 žemės nuomos sutartis, sudaryta tarp ieškovo AB „Kauno grūdai“ ir atsakovės V. M., neįregistruota viešame registre, todėl jos naudoti prieš trečiuosius asmenis negalima, tačiau pažymėtina, jog CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t.y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Esama situacija leidžia manyti, kad neuždraudus apeliantui ŽŪB „VG Ausieniškės“ pagal 2012-08-30 nuomos sutartį, sudarytą tarp atsakovų V. M. ir ŽŪB „VG Ausieniškės“ naudotis ½ dalies žemės sklypu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, galėtų iškilti reali grėsmė neįvykdyti ieškovui galimai palankaus sprendimo. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, konstatuoja, kad ieškinio užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams ir neprieštarauja ekonomiškumo, teisingumo bei šalių interesų pusiausvyros principams.

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atsakovo ŽŪB „VG Ausieniškės“ atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti (CPK 320 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

18Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai