Byla 2-19907-872/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė,

2sekretoriaujant Agnei Daugirdienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams D. K. ir advokatei L. M.,

4atsakovo atstovui advokatui D. V.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Metoil“ ieškinį atsakovui UAB „Julidona“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6ieškovas UAB „Metoil“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 54-55) atsakovui UAB „Julidona“ dėl 127 590,20 Lt skolos, 3 031,60 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad 2012-10-11 ieškovas su atsakovu sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 1-19-09/2012 MO-JUL, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui naftos ir augalinės kilmės produktų priėmimo, sandėliavimo, saugojimo ir pakrovimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties 2.1.1. punkte buvo nustatyta, kad atsakovas mokės po 35 Lt be PVM už vieną paimto saugoti ir perkrauti produkto metrinę toną. Sutarties 2.2.1. punktas numatė, kad atsakovas įsipareigoja pateikti saugojimui ir perkrovai pirmą mėnesį ne mažiau kaip po 3000 kubinių metrų. Sutarties 2.2.2. punkte šalys numatė, kad atsakovas kiekvieną mėnesį mokės ieškovui minimalų mokestį, kuris apskaičiuojamas 2.2.1. punkte nurodytą minimalų produktų kiekį padauginus iš 2.1.1. punkte nurodytos kainos plius PVM. Sutartyje taip pat buvo numatyta, jog už visą kitą perkrautą kiekį, viršijantį numatytą minimalų produktų kiekį, atsakovas mokės 35 Lt be PVM/mt kainą. 2012 m. lapkričio mėnesį nustatytas minimalus produktų kiekis buvo viršytas 5509,03 tonomis ir atsakovui 2012-11-30 buvo išrašyta sąskaita MON Nr. 04146 233 306,28 Lt su PVM sumai. 2012 m. gruodžio mėnesį nustatytas minimalus produktų kiekis buvo viršytas 894,53 tonomis ir atsakovui 2012-12-29 buvo išrašyta sąskaita MON Nr. 04148 37 883,35 Lt su PVM sumai. 2013 m. sausio mėnesį minimalus produktų kiekis buvo viršytas 44,668 tonomis ir atsakovui 2013-01-31 sąskaita MON Nr. 04152 1 891,69 Lt su PVM sumai. Ieškovo teigimu, atsakovas tik iš dalies atsiskaitė pagal sąskaitą MON Nr. 04146, tačiau pagal šią ir kitas išrašytas PVM sąskaitas faktūras liko skolingas ieškovui 127 590,20 Lt.

7Atsakovas UAB „Julidona“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį (b. l. 81-83), kuriame nurodė, jog prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad Paslaugų teikimo sutartis Nr. 1-19-09/2012 MO-JUL, kuria ieškovas grindžia savo reikalavimą, buvo sudaryta vadovaujantis tarp šalių 2012-10-11 sudarytu susitarimu dėl tarpusavio atsiskaitymų. Atsakovo teigimu, susitarimas buvo sudarytas siekiant suderinti 2 407 604,65 Lt dydžio ieškovo įsiskolinimo atsakovui padengimą. Paaiškina, jog atsakovas suteikė ieškovui 407 604,65 Lt dydžio nuolaidą, o likusią skolos dalį ieškovas įsipareigojo padengti kas mėnesį tiekdamas paslaugas, už kurias buvo numatytas atsiskaitymas įskaitymo į ieškovo skolą būdu, iki kol bus padengta visa atsakovui susidariusios skolos suma. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad ieškovas nutyli, jog šalys susitarė, kad atsakovas turi teisę nusipirkti susitarimo 2 punkte nurodytą minimalų paslaugų kiekį ateičiai, t.y. ateinantiems mėnesiams už bendrą 1 995 000 Lt plius PVM sumą, atsiskaitydamas iki paslaugų suteikimo. Atsakovas avansu yra sumokėjęs 1 828 498,47 Lt sumą pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras už ateityje gautinas paslaugas, kurios šiai dienai nėra suteiktos. Atsakovas taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovui buvo sumokėta avansu itin didelė suma už ateityje gautinas paslaugas, ieškovas prisiėmė griežtus įsipareigojimus, susijusius su ieškovo finansine ir teisine būkle. Turėdamas 1 091 155,76 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą į ieškovą, ir galimybę šią sutartį nutraukti bei pareikalauti visos sumos grąžinimo, atsakovas, naudodamasis sutartinėmis teisėmis, išrašė debetinę sąskaitą-faktūrą Nr. JD 000046 tik daliai reikalautinos sumos, t.y. 131 285,00 Lt, taip pat įskaitė ieškovo ieškiniu reikalautinas sumas į jo kreditorinį įsipareigojimą atsakovui. Nurodė, kad atsižvelgiant į atsiliepime išdėstytas aplinkybes, ieškinys negali būti tenkinamas.

8Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu ieškinį palaikė visiškai ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovas UAB „Metoil“ yra jam skolingas. Taip pat paaiškino, kad atsakovui buvo siųsti pranešimai apie ieškovui keliamą restruktūrizavimo bylą ir jam ši aplinkybė buvo žinoma.

9Atsakovo atstovas posėdžio metu nurodė, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti. Paaiškino, kad pateikti dokumentai leidžia teigti, kad ieškovo įmonė veikia nuostolingai. Nurodė, jog ieškovas neginčijo, kad jis gavo realius pinigus iš atsakovo. Atsakovas neturi dar kartą mokėti už nesuteiktą paslaugą. Pažymėjo, jog prasidėjus ginčo nagrinėjimui teisme, visa ginčo suma atsakovo buvo įmokėta į teismo depozitinę sąskaitą kaip užstatas.

10Ieškinys atmestinas.

11Pagal byloje pateiktus duomenis nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas 2012 m. spalio 11 d. pasirašė susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų (b.l. 84-87). Šis susitarimas buvo sudarytas, atsižvelgiant į tai, kad įmonių grupė UAB „Julidona“ (atsakovas) ir Argenta Investments Limited pareiškė reikalavimus UAB „Metoil‘ (ieškovui) dėl 2 407 604,65 Lt skolos (UAB „Julidona“ dėl

121 604 409,77 Lt ir Argenta Investments Limited dėl 803 194,88 Lt, į kuriuos reikalavimą perėmė UAB „Julidona“) <...>. Susitarimo 1 punktas numato, jog tarp šalių kilus ginčui dėl reikalavimo dalies lygios 421 106,46 Lt, taip pat mokėtinų palūkanų, delspinigių ir netesybų, šalys susitaria, jog atsakovas padarys nuolaidą ieškovui 407 604,65 Lt sumoje, o atsakovas atsisakys savo turimų bei iš Argenta Investments Limited perimtų reikalavimų dėl palūkanų, delspinigių ir netesybų sumokėjimo, jeigu ieškovas atsiskaitys su šiomis bendrovėmis sumokėdama joms bendrą 2 000 000 Lt sumą šiame susitarime nustatytomis sąlygomis ir terminais <...>. Susitarimo 2 punktas numato, jog ieškovas ir atsakovas <...> pasirašo naftos produktų perkrovos ir saugojimo per Kalnėnų terminalą Paslaugų sutartį, galiosiančią, kol bus padengtas visas ieškovo įsiskolinimas 2 000 000 Lt sumoje, dėl Kalnėnų kuro bazės <...>. Už minimalų paslaugų kiekį atsiskaitoma tarpusavio užskaitų ar įskaitymų būdu, kol padengiamas visas likęs 2 000 000 Lt ieškovo įsiskolinimas atsakovui (b.l. 84-87).

13Pagal šį susitarimą atsakovas suteikė ieškovui 407 604,65 Lt dydžio nuolaidą, o likusią skolos dalį ieškovas įsipareigojo padengti Susitarime nustatyta tvarka – kas mėnesį tiekdamas paslaugas, už kurias atsiskaitymas numatytas įskaitymo į ieškovo įsiskolinimą būdu, kol bus padengta visa susidariusios skolos atsakovui suma. Tam tikslui šalys 2012 m. spalio 11 d. pasirašė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 1-19-09/2012 MO-JUL (b.l. 6-12), kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui priklausančių prekių - naftos ir augalinės kilmės produktų – priėmimo, sandėliavimo, saugojimo ir pakrovimo paslaugas ieškovui priklausančiame Kalnėnų NPT, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už suteiktas paslaugas (Sutarties 1.1, 1.2 p.). Minima Paslaugų sutartis įsigaliojo 2012-10-15 ir galioja iki pilno atsiskaitymo su atsakovu, t.y. iki atsakovas įskaito ieškovo atžvilgiu turimas reikalavimo teises, kurios suderintos Šalių susitarime dėl tarpusavio atsiskaitymų (Sutarties 4.14 p.). Šalys susitarė, jog atsakovas turi teisę nusipirkti Susitarimo 2 punkte nurodytą minimalų paslaugų kiekį ateičiai, t.y. ateinantiems mėnesiams už bendrą 1 995 000 Lt plius PVM sumą, atsiskaitydamas iki paslaugų suteikimo. Tai numatyta ir šalių pasirašytos 2012-10-11 Paslaugų sutarties 2.2.4 p. (b.l. 8).

14Byloje nustatyta, jog atsakovas 2012-12-20 avansu yra sumokėjęs 1 828 498, 47 Lt sumą pagal ieškovo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą (serija MON Nr. 05030) pagal sutarties 2.2.4 punkto nuostatas už ateityje gautinas paslaugas (b.l. 88). Pagal 2013-05-06 priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktą atsakovas įskaitė ieškovo ieškiniu reikalautiną sumokėti sumą – 131 285 Lt pagal 2013-05-06 debetinę sąskaitą į atsakovo vykdytiną prievolę sumokėti ieškovui 127590,20 Lt įsiskolinimo pagal 2012-11-30 sąskaitą-faktūrą Nr. MON Nr. 04146, 2012-12-29 sąskaitą faktūrą Nr. MON 04148, 2013-01-31 sąskaitą-faktūrą Nr. MON 04152 bei 3031,30 Lt ieškovo paskaičiuotų palūkanų (b.l. 90). Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog turėdamas 1 091 155,76 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą į ieškovą, ir galimybę šią sutartį nutraukti bei pareikalauti visos sumos grąžinimo, atsakovas, naudodamasis sutartinėmis teisėmis, išrašė debetinę sąskaitą-faktūrą Nr. JD 000046 tik daliai reikalautinos sumos, t.y. 131 285,00 Lt (b.l. 89).

15Ieškovas teigia, jog atsakovas tik atsiliepime į ieškinį nurodė apie 2013-05-06 atliktą 131 285 Lt sumos įskaitymą į atsakovo turimą sumokėti ieškovui 127 590,20 Lt skolą ir 3031,30 Lt palūkanas, todėl atsakovas privalo įrodyti, kad įskaitymas yra atliktas laikantis teisės aktų reikalavimų. Ieškovo teigimu, atsakovo atliktas įskaitymas yra neteisėtas, kadangi atsakovas įskaitė reikalavimą, kuris yra ginčijamas teisme. Be to, įskaitymas yra neteisėtas, nes atsakovas įskaitymo atlikimo metu neturėjo ir šiuo metu neturi ieškovo atžvilgiu jokių piniginių reikalavimų. Ieškovo teigimu, atsakovas neturėjo teisės išrašyti 2013-05-06 debetinės sąskaitos.

16Atsakovas atsikirsdamas teigė, jog atsižvelgiant į tai, kad ieškovui avansu buvo sumokėta itin didelė suma už ateityje gautinas paslaugas, ieškovas Susitarime prisiėmė itin griežtus įsipareigojimus, susijusius su ieškovo finansine ir teisine būkle: ieškovo valdybai be išankstinio raštiško atsakovo sutikimo nepriimti ir nesiūlyti priimti sprendimų dėl ieškovo veiklos sustabdymo, nutraukimo, restruktūrizavimo, įrangos ir statinių išnuomavimo ar kitokio perleidimo, kurie būtini Susitarimo ir Paslaugų sutarties vykdymui (Susitarimo 3 p.). Po minėto susitarimo pasirašymo be raštiško atsakovo sutikimo ieškovo akcininkai ir valdyba įsipareigojo nepradėti, neinicijuoti ir nepalaikyti ieškovo bankroto, restruktūrizavimo ar kitų panašių procedūrų (Susitarimo 4 p.). Tačiau ieškovas yra pažeidęs šalių susitarime numatytas pareigas. Atsakovas tik atsitiktinai pamatė internete, kad ieškovui iškelta restruktūrizavimo byla.

17Teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2013-10-04 nutartimi ieškovui iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau ši teismo nutartis dar nėra įsiteisėjusi. Į bylą yra pateikti UAB „Metoil“ restruktūrizavimo plano metmenys (b.l. 107-130), 2012-12-05 ieškovo pranešimas kreditoriui dėl kreipimosi į Vilniaus apygardos teismą dėl ieškovui restruktūrizavimo bylos iškėlimo (b.l. 131-136). Pagal byloje pateiktus duomenis minėtas pranešimas buvo įteiktas atsakovui registruotu paštu kaip vienam iš kreditorių (b.l. 133-136). Taip pat ieškovas pateikė į bylą 2012-11-27 ieškovo pranešimą atsakovui dėl bendrovės restruktūrizavimo ir duomenis apie tai, kad šis pranešimas buvo įteiktas atsakovui (b.l. 164-166). Tačiau ieškovas nepateikė į bylą duomenų apie tai, kad buvo gautas atsakovo rašytinis sutikimas pagal Susitarimo 3 punkto sąlygas, todėl darytina išvada, jog atsakovas pagrįstai teigia, jog ieškovas pažeidė įsipareigojimą be išankstinio atsakovo raštiško sutikimo nepriimti sprendimo dėl įmonės restruktūrizavimo.

18Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos yra sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus bei reikalavimų įskaitymas, jei jie nenumatyti restruktūrizavimo plane. Kadangi Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo dar nėra įsiteisėjusi, todėl minimu ginčo atveju, nevertintinas reikalavimų įskaitymo draudimas pagal minėto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas.

19Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad, vadovaujantis CK 6.130 straipsniu, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007 ir kt.). Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010).

20Byloje nustatyta, jog pagal šalių pasirašytą tarpusavio atsiskaitymų susitarimą ir Paslaugų teikimo sutartį, už minimalų paslaugų kiekį šalys atsiskaito tarpusavio užskaitų ar įskaitymų būdu, kol padengiamas visas likęs 2 000 000 Lt ieškovo įsiskolinimas atsakovui. Šalių tarpusavio atsiskaitymų susitarime ir Paslaugų sutartyje numatytas įskaitymas, kaip tinkamas prievolių pagal sutartį įvykdymas. Įskaitymui užtenka vienos prievolės šalies pareiškimo ir tai yra vienas iš prievolės pasibaigimo būdų (CK 6.130 str. 1 d., 6.131 str. 1 d., 6.123 str.). Pagal į bylą pateiktus duomenis – 2012-12-31 skolų suderinimo aktą, 2012-12-31 priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktą (b.l. 137-140) matyti, jog pagal tarp šalių susiklosčiusius santykius, minėtu atsiskaitymo būdu buvo vykdomi įsipareigojimai pagal Susitarimą bei Paslaugų sutartį ir ieškovas neginčijo tarpusavio atsiskaitymo įskaitymo būdu (2012-12-31 skolų suderinimo akto 7 punktas, b.l. 137). Atsakovo 2013-05-06 priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aktas aiškiai apibrėžia kokį ir kieno atžvilgiu turimą reikalavimą įskaito atsakovas (b.l. 90). Be to, 2013-05-06 akte atsakovas nurodė, jog ieškovas pažeidė šalių Susitarimo 3-4 punkto sąlygas ir priėmė sprendimą kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos proceso nesilaikydamas šalių susitarimo, todėl atsakovas išrašė debetinę sąskaitą 131 285 Lt sumai.

21Pagal CK 6.200 straipsnio nuostatas šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo.

22Teismo vertinimu, pagal byloje esančius įrodymus bei vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, darytina išvada, jog ieškovas leistinais įrodymais nepagrindė pareikšto reikalavimo atsakovui dėl skolos priteisimo, neįrodė, jog dėjo maksimalias pastangas šalių sutarčiai įvykdyti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog ieškovo ieškinys atsakovui dėl skolos priteisimo yra atmestinas (CK 6.130 str. 1 d., 6.131 str. 1 d., 6.123 str., 6.200 str., CPK 12, 177, 185 str.).

23Iš ieškovo priteistina 15 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 92 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260-270 str., teismas

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo UAB „Metoil“, j.a.k. 300071694, 15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė,... 2. sekretoriaujant Agnei Daugirdienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams D. K. ir advokatei L. M.,... 4. atsakovo atstovui advokatui D. V.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. ieškovas UAB „Metoil“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 54-55)... 7. Atsakovas UAB „Julidona“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį (b. l.... 8. Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu ieškinį palaikė visiškai ir... 9. Atsakovo atstovas posėdžio metu nurodė, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Pagal byloje pateiktus duomenis nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas 2012 m.... 12. 1 604 409,77 Lt ir Argenta Investments Limited dėl 803 194,88 Lt, į kuriuos... 13. Pagal šį susitarimą atsakovas suteikė ieškovui 407 604,65 Lt dydžio... 14. Byloje nustatyta, jog atsakovas 2012-12-20 avansu yra sumokėjęs 1 828 498, 47... 15. Ieškovas teigia, jog atsakovas tik atsiliepime į ieškinį nurodė apie... 16. Atsakovas atsikirsdamas teigė, jog atsižvelgiant į tai, kad ieškovui avansu... 17. Teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatyta, jog Vilniaus... 18. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto... 19. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra... 20. Byloje nustatyta, jog pagal šalių pasirašytą tarpusavio atsiskaitymų... 21. Pagal CK 6.200 straipsnio nuostatas šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir... 22. Teismo vertinimu, pagal byloje esančius įrodymus bei vidinį įsitikinimą,... 23. Iš ieškovo priteistina 15 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 92 str.).... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260-270 str.,... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo UAB „Metoil“, j.a.k. 300071694, 15 Lt išlaidų,... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...