Byla 2S-669-516/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henricho Jaglinskio ir Tatjanos Žukauskienės,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Vaglita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vaglita“ ieškinį atsakovui UAB „Janbas“ dėl skolos priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB “Vaglita” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB “Janbas” 4269,48 Lt skolos, 1579,90 Lt delspinigių, 8,28% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-06-17 preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį patenkino.

7Teismas priteisė iš atsakovo UAB „Janbas” 4269,48 Lt skolos, 1579,90 Lt delspinigių, 8,28 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2010-06-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 88,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 7 d. nutartimi panaikino 2010-06-17 preliminarų sprendimą ir nutarė bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Ieškovas iki 2010-07-17 buvo įpareigotas nurodyti atsakovo adresą, kuriuo būtų galimybė įteikti procesinius dokumentus, arba imtis kitų procesinių priemonių atsakovui įteikti procesinius dokumentus.

92010-07-16 teisme buvo gautas ieškovo pareiškimas, jog jis procesinius dokumentus ketina įteikti atsakovui per antstolį. 2010-09-13 teisme buvo gautas antstolės I.B. pranešimas dėl dokumento įteikimo, kuriuo informuojama, kad procesiniai dokumentai skirti atsakovui įteikti Antakalnio seniūnijai, o dokumentus priėmė Vilniaus miesto sen. vyr. specialistė R.Z. Atsižvelgiant į byloje susiklosčiusią situaciją dėl procesinių dokumentų netinkamo įteikimo būdo pasirinkimo atsakovui, ieškovui Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-09-15 nutartimi buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę pasirinkti ir informuoti teismą apie galimą procesinių dokumentų kitą įteikimo būdą ir nustatytas ieškovui terminas įteikimo trūkumams pašalinti, kadangi ieškovo pasirinktas įteikimo būdas atsakovui per seniūniją yra netinkamas įteikimo būdas.

102010-09-27 teisme buvo gautas ieškovo pareiškimas, kuriame nurodoma, jog procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai ir prašoma teismo pripažinti ieškovo ieškinį pateiktų be trūkumų.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą.

13Teismas konstatavo, kad procesiniai dokumentai buvo siųsti vadovo adresu, tačiau adresatas nebuvo rastas ir siųsti dokumentai grįžo su žyma „UAB nėra, pasakė namo šeimininkas, 2010-06-29 į skambutį niekas neatsakė, niekas neatidarė durų“.

14Teismas, atsižvelgdamas į byloje susiklosčiusią situaciją dėl procesinių dokumentų įteikimo būdo pasirinkimo atsakovui, ieškovui pasiūlius apsvarstyti galimybę, pasirinkti ir informuoti teismą apie galimą procesinių dokumentų kitą įteikimo būdą, konstatavo, jog ieškovas atsisakė vykdyti teismo nutartį ir ištaisyti nurodytus ieškinio trūkumus, todėl teismas ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vaglita“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. netinkamas įteikimo būdas negali būti vertinamas kaip ieškinio trūkumas ir negali būti pagrindas palikti jį nenagrinėtą. Ieškovas taip pat pažymi, kad jis ieškinyje nurodė ne tik atsakovo UAB „Janbas“ registruotos buveinės adresą, bet ir faktinės buveinės (veiklos) vietą, taip pat Juridinių asmenų registre įregistruotą UAB „Janbas“ vadovo gyvenamąją vietą. Taigi ieškinys taip pat negali būti laikomas neatitinkančiu CPK 111 str. 2 d. 2 p. ir paliktas nenagrinėtu;
  2. antstolis, įteikdamas dokumentus, elgėsi griežtai laikydamasis jų įteikimo tvarkos, nustatytos CPK 123 str., t.y. neradęs adresato atsakovo UAB „Janbas“ registruotos buveinės vietoje, dokumentus įteikinėjo atsakovo vadovo gyvenamosios vietos adresu, nurodytu Juridinių asmenų registre, kaip fiziniam asmeniui. Apelianto nuomone, antstolis, įteikdamas atsakovui skirtus procesinius dokumentus Vilniaus m. Antakalnio seniūnijos, t.y. laikydamasis CPK 123 str. 2,3,4 dalyse nustatytos dokumentų įteikimo tvarkos, elgėsi tinkamai. Teigia, kad remiantis aukščiau nurodytomis CPK normomis, procesinių dokumentų įteikimas CPK 117 str. 1 d. nurodytu būdu (per antstolį) ir naudojantis viena iš CPK 123 str. 3 d. nurodytų įteikimo tvarkos alternatyvų – seniūnijos, kurioje yra atsakovo – juridinio asmens vadovo gyvenamoji vieta, seniūnui pagal įstatymą laikomas tinkamu įteikimu. Apelianto teigimu, šie argumentai kartu patvirtina, kad dokumentų įteikimas seniūnijos seniūnui yra viena iš galimų įteikimo tvarkos alternatyvų, tačiau tai nėra įteikimo būdas;
  3. skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodoma, kad ieškovas turėjo pasirinkti kitą įteikimo būdą – per antstolį ar viešą paskelbimą. Ieškovo nuomone, šie įteikimo būdai negali būti taikomi šioje byloje, kadangi jų taikymo esminė sąlyga – nežinoma adresato gyvenamoji vieta, o tokia aplinkybė byloje nėra nustatyta – atsakovo vadovo gyvenamoji vieta yra žinoma. Be to, jau yra atlikta pakankamai veiksmų įteikti procesinius dokumentus atsakovui ir jie pagal įstatymą laikomi įteikti.

18Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

19Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

21Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-05 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

22Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, palikdamas ieškovo ieškinį nenagrinėtą, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvai prielaidų nesudaro.

23Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-06-17 preliminariu sprendimu patenkino ieškovo ieškinį ir priteisė iš atsakovo 4269,48 Lt skolos, 1579,90 Lt delspinigių, 8,28 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2010-06-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 88,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 13-14). Atsakovui UAB „Janbas“ preliminaraus sprendimo nuorašas kartu su ieškiniu ir jo priedais buvo išsiųsti ieškinyje nurodytu atsakovo vadovo adresu ( - ), tačiau vokas su dokumentais grįžo neįteiktas su žyma „UAB nėra pasakė namo šeiminė 2010-06-26, o 2010-06-29 į skambutį niekas neatidarė durų, nors girdėjau balsus“ (b.l. 17). Esant tokioms aplinkybėms, teismas 2010-07-07 nutartimi panaikino 2010-06-17 preliminarų sprendimą ir nutarė bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (b.l. 18). Ieškovas iki 2010-07-17 buvo įpareigotas nurodyti atsakovo adresą, kuriuo būtų galimybė įteikti procesinius dokumentus, arba imtis kitų procesinių priemonių atsakovui įteikti procesinius dokumentus. 2010-07-16 teisme buvo gautas ieškovo pareiškimas, jog jis procesinius dokumentus ketina įteikti atsakovui per antstolį (b.l. 21). 2010-09-13 teisme buvo gautas antstolės I.B. pranešimas dėl dokumento įteikimo, kuriuo informuojama, kad procesiniai dokumentai skirti atsakovui įteikti ( - ), o dokumentus priėmė Vilniaus miesto sen. vyr. specialistė R.Z. (b.l. 26-27).

24Viena pagrindinių šalių teisių civiliniame procese yra teisė būti išklausytam. Siekiant užtikrinti teisės būti išklausytam principo įgyvendinimą, įstatyme yra detaliai reglamentuojama šaukimų, pranešimų ir kitokių procesinių dokumentų įteikimo šalims bei kitiems suinteresuotiems asmenims tvarka. Taigi procesinių dokumentų įteikimo instituto paskirtis – užtikrinti, kad byloje dalyvaujantiems asmenims būtų sudaryta reali galimybė gauti visą su byla susijusią informaciją.

25Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog netinkamas įteikimo būdas negali būti vertinamas kaip ieškinio trūkumas ir negali būti pagrindas palikti jį nenagrinėtą.

26Ieškovas taip pat teigia, kad antstolis, įteikdamas dokumentus, elgėsi griežtai laikydamasis jų įteikimo tvarkos, nustatytos CPK 123 str., t.y. neradęs adresato atsakovo UAB „Janbas“ registruotos buveinės vietoje, dokumentus įteikinėjo atsakovo vadovo gyvenamosios vietos adresu, nurodytu Juridinių asmenų registre, kaip fiziniam asmeniui. Apelianto nuomone, antstolis, įteikdamas atsakovui skirtus procesinius dokumentus ( - ), t.y. laikydamasis CPK 123 str. 2,3,4 dalyse nustatytos dokumentų įteikimo tvarkos, elgėsi tinkamai. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiu atskirojo argumentu nesutinka.

27Procesinis įteikimas – tai įstatymo nustatyta tvarka ir forma atliktas ir patvirtintas procesinis veiksmas, kuriuo teismas siūlo adresatui susipažinti su pateikiamo procesinio dokumento turiniu. Kad procesinis įteikimas būtų teisėtas ir sukeltų atitinkamus teisinius padarinius, būtina atlikti teisėtą įteikimo procedūrą ir nustatyta tvarka patvirtinti įteikimą. Už procesinių dokumentų įteikimą yra atsakingas teismas, kuris sprendžia, kokia apimtimi ir kokiu būdu bus įteikti procesiniai dokumentai, įgyvendina įteikimo procedūrą, rūpinasi, kad procesinį įteikimą atliktų kompetentingi organai, saugo procesinių dokumentų įteikimą patvirtinančius įrodymus. Teismas įteikimo funkciją vykdo per tarpininkus. CPK 117 str. numato, kad teismas procesinius dokumentus įteikia registruotu paštu, per antstolius, kurjerius, kitais CPK nurodytais būdais, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

28Teisėjų kolegija pažymi, jog procesinių dokumentų įteikimas juridiniams asmenims turi tam tikrų ypatumų. CPK 123 straipsnio 2 dalyje numatytas gana platus ir abstraktus subjektų, turinčių teisę priimti juridiniam asmeniui adresuotus procesinius dokumentus, t.y. juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui. Jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Jeigu juridinių asmenų registre nurodytoje juridinio asmens buveinės vietoje procesinį dokumentą šiame skirsnyje nustatyta tvarka nėra galimybės, tinkamu procesinio dokumento įteikimu laikomas įteikimas juridinių asmenų registre nurodytiems administracijos vadovui arba valdymo organo nariams, kaip fiziniams asmenims, taip pat ir pilnamečiams jų šeimos nariams šio straipsnio 3 dalyje numatytu atveju (CPK 123 str. 4 d.). Procesinių dokumentų įteikimo tvarką fiziniams asmenims reglamentuoja CPK 123 straipsnio 1 dalis. CPK 123 straipsnyje yra įtvirtina bendroji procesinių dokumentų įteikimo taisyklė, pagal kurią visi fiziniam asmeniui adresuoti procesiniai dokumentai turi būti įteikiami jam asmeniškai, o jeigu jis neturi civilinio procesinio veiksnumo – atstovui pagal įstatymą. Jei adresato gyvenamojoje vietoje nerandama nei paties adresato, nei pilnamečių jo šeimos narių, procesinius dokumentus galima įteikti kitais alternatyviais CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatytais būdaus: namo (bendrijos) administracijai, butų eksploatavimo organizacijai, seniūnijos seniūnui ar darbovietės administracijai.

29Taigi CPK 123 str. yra numatyta procesinių dokumentų įteikimo tvarka, kurios yra privaloma laikytis.

30Nagrinėjamu atveju antstolė I.B. ieškovo ieškinį su priedais, skirtą atsakovui UAB „Janbas“, įteikė Vilniaus miesto Antakalnio seniūnijos vyr. specialistei R.Z. (b.l. 27). Tačiau byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad antstolė laikėsi CPK 123 straipsnyje nustatytos procesinių dokumentų juridiniams asmenims įteikimo tvarkos, t.y. byloje nėra pateikta įrodymų, jog antstolė bandė dokumentus įteikti UAB „Janbas“ vadovui, valdymo organams ar raštinės darbuotojams juridinio asmens buveinės vietoje, o nepavykus jų įteikti – UAB „Janbas“ vadovui, kaip fiziniam asmeniui, jo gyvenamojoje vietoje. Priešingai, antstolės rašte dėl dokumentų įteikimo (b.l. 26) yra nurodyta tik tai, jog dokumentai įteikti Vilniaus m. Antakalnio seniūnijos vyr. specialistei. Nesant duomenų, kad antstolė juridiniam asmeniui adresuotus procesinius dokumentus siekė jam arba jo atstovui įteikti, laikydamasi minėtos tvarkos bei eiliškumo, įteikimas juridinio asmens vadovo gyvenamosios vietos seniūnijos darbuotojui negali būti pripažįstamas tinkamu įteikimu.

31Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovo pasirinktas dokumentų įteikimo būdas atsakovui per seniūniją nėra tinkamas įteikimo būdas. Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą palikti ieškinį nenagrinėtą.

32Kiti ieškovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti.

33Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.),o ieškovo atskirasis skundas netenkinamas.

34Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 6,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo, iš ieškovo UAB „Vaglita“ priteistina 6,95 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

36Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Priteisti iš ieškovo UAB „Vaglita“ 6 (šešis) litus ir 95 centus pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB “Vaglita” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-06-17 preliminariu sprendimu ieškovo... 7. Teismas priteisė iš atsakovo UAB „Janbas” 4269,48 Lt skolos, 1579,90 Lt... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 7 d. nutartimi panaikino... 9. 2010-07-16 teisme buvo gautas ieškovo pareiškimas, jog jis procesinius... 10. 2010-09-27 teisme buvo gautas ieškovo pareiškimas, kuriame nurodoma, jog... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi ieškovo... 13. Teismas konstatavo, kad procesiniai dokumentai buvo siųsti vadovo adresu,... 14. Teismas, atsižvelgdamas į byloje susiklosčiusią situaciją dėl procesinių... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vaglita“ prašo Vilniaus miesto 1... 17. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    18. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 19. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo argumentus... 23. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas... 24. Viena pagrindinių šalių teisių civiliniame procese yra teisė būti... 25. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog... 26. Ieškovas taip pat teigia, kad antstolis, įteikdamas dokumentus, elgėsi... 27. Procesinis įteikimas – tai įstatymo nustatyta tvarka ir forma atliktas ir... 28. Teisėjų kolegija pažymi, jog procesinių dokumentų įteikimas juridiniams... 29. Taigi CPK 123 str. yra numatyta procesinių dokumentų įteikimo tvarka, kurios... 30. Nagrinėjamu atveju antstolė I.B. ieškovo ieškinį su priedais, skirtą... 31. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su... 32. Kiti ieškovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 33. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 34. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 36. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį palikti... 37. Priteisti iš ieškovo UAB „Vaglita“ 6 (šešis) litus ir 95 centus pašto...