Byla 2A-698-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėja) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Marijono Greičiaus, sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovei J. Ž., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Stanislovo Juotpalio įmonės „Laistita“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4998-67/2009 pagal ieškovo Stanislovo Juotpalio įmonės „Laistita“ ieškinį atsakovui UAB „Omnitel“ dėl pažeistų teisių gynimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Stanislovo Juotpalio įmonė „Laistita“ pateikė 2009-02-26 ieškinį, prašydamas:

41) įpareigoti atsakovą pakeisti ieškovui 2005-12-01 dienos prekių ir paslaugų pirkimo sutartimi Nr. OM 007201 parduotą nekokybišką nešiojamąjį kompiuterį HP nx6110 analogišku kokybišku kompiuteriu;

52) priteisti iš atsakovo be teisinio pagrindo įgytą turtą - 1009,81 Lt ir bylinėjimosi išlaidas: 500 Lt advokato pagalbai apmokėti, 191 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 118 Lt už kompiuterinės paslaugos diagnostiką, 136,52 Lt kelionės išlaidų. Ieškovas nurodė, kad 2005-12-01 su atsakovu sudarė prekių ir paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas pardavė ieškovui mobilaus duomenų pardavimo įrenginį ir nešiojamąjį kompiuterį HP nx6110 bei įsipareigojo teikti ryšio paslaugas, o ieškovas nusipirko nurodytą įrangą bei įsipareigojo naudotis atsakovo teikiamomis ryšio paslaugomis įsigyta įranga ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo sutartyje nurodytos dienos. Praėjus 18 - kai mėnesių nuo prekių perdavimo dienos, sugedo nešiojamojo kompiuterio HP nx6110 komplektuojančioji detalė – pagrindinė plokštė. Kompiuterinės įrangos techninę priežiūrą atliekančios įmonės (UAB „Alna Intelligence“ ir UAB „ServiceNet“) nustatė, kad kompiuterio komplektuojančioji detalė sugedo ne dėl kompiuterinę įrangą naudojusių asmenų kaltės, t.y. atsakovo parduota kompiuterinė įranga neatitiko įprastų kokybės reikalavimų. Sugedus iš atsakovo įsigytai įrangai, ieškovas atsakovo teikiamomis ryšio paslaugomis nesinaudojo nuo 2007-06-01, tačiau atsakovas jam teikė sąskaitas - faktūras apmokėjimui už faktiškai nesuteiktas ryšio paslaugas. Ieškovas nuo 2007-06-01 iki 2008-12-01 nepagrįstai sumokėjo 1216 Lt. Dalį sumokėtos sumos 206,19 Lt atsakovas pripažino, kaip sumokėtą be teisinio pagrindo, ir PVM sąskaitoje faktūroje atsakovo teikiamoms paslaugoms pritaikė 206,19 Lt nuolaidą. Tačiau likusių pinigų negrąžino ir nekompensavo kitokiais būdais. Ieškovo prašymu 2008-04-18 buvo atlikta kompiuterinės įrangos diagnostika, kurios metu buvo pakartotinai nustatyta, jog yra sugedusi nešiojamojo kompiuterio komplektuojančioji detalė ir šis gedimas atsirado ne dėl vartotojo kaltės. Už šias paslaugas ieškovas UAB „ServiceNet“ sumokėjo 118 Lt ir patyrė 136,52 Lt kelionės išlaidų (LR CK 6.327 str. 1 d., 3 d., 6.334 str. 1 d. 1 p.).

6Atsakovas UAB „Omnitel“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2000-08-29 ieškovas ir atsakovas pasirašė sutartį dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo teikti ieškovui mobiliojo ryšio paslaugas už užmokestį, o ieškovas įsipareigojo naudotis teikiamomis paslaugomis bei už jas sumokėti sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Šios sutarties pagrindu 2005-12-01 ieškovas pateikė atsakovui GSM abonento prašymą Nr. A99319, kuriame išreiškė norą naudotis atsakovo teikiamomis mobiliojo interneto paslaugomis. Tuo pačiu ieškovas pasinaudojo akcija, pagal kurią atsakovas jam už 1 Lt kainą pardavė duomenų perdavimo įrenginį „Globe EDGE“ bei nešiojamąjį kompiuterį HP nx6110. Atsakovas įsipareigojo kiekvieną mėnesį teikti 20 Lt nuolaidą mėnesiniam paslaugos mokesčiui. Ieškovas įsipareigojo naudotis atsakovo teikiamomis mobiliojo ryšio paslaugomis mokėjimo planu „Connect 100“ ne trumpiau nei 36 mėn., t.y. iki 2008-12-01 ir visą šį laiką mokėti papildomą 69 Lt mėnesį „NK iškart“ mokestį. 2005-12-01 atsakovas ieškovui pardavė naują kokybišką nešiojamąjį kompiuterį HP nx6110, atitinkantį visus parduodamiems daiktams keliamus reikalavimus (LR CK 6.237 str.). Minėtam kompiuteriui suteiktas 1 metų garantijos terminas, apie kurį ieškovas buvo informuotas įsigijimo metu, be to, ši informacija platinama lankstinukuose bei oficialiame atsakovo interneto tinklapyje www.omnitel.lt. Per nustatytą garantijos laikotarpį, t.y. nuo 2005-12-01 iki 2006-12-01, ieškovas jokių pretenzijų nereiškė, o iš UAB „Alna Intelligence“ pažymos matyti, kad gedimą nustatė tik 2007-09-13, t.y. pasibaigus nustatytam garantijos laikotarpiui. Tai, kad pagal remontų centrų išvadas gedimas atsirado ne dėl kompiuterinę įrangą naudojusių asmenų kaltės, neleidžia preziumuoti, kad jau iki pardavimo momento nešiojamasis kompiuteris turėjo trūkumų. Ieškovas nepagrįstai reikalauja jam priteisti 1009,81 Lt, nes ieškovas, 2005-12-01 pasirašydamas GSM abonento prašymą ir įsigydamas nešiojamąjį kompiuterį bei modemą už 1 Lt, įsipareigojo ne trumpiau kaip 36 mėn., t.y. iki 2008-12-01 naudotis atsakovo teikiamomis mobiliojo interneto paslaugomis mokėjimo planu „Connect Pro“, kurio mėnesinis mokestis 100 Lt su PVM (pritaikius akcijos nuolaidą - 80 Lt su PVM) bei papildomą mokestį 69 Lt „NK iškart“. Ieškovui priklausančio nešiojamojo kompiuterio diagnostika buvo nemokamai atlikta bei gedimas nustatytas 2007-09-13 Šiauliuose esančiame UAB „Alna Inteligente“ ir 2007-09-18 ieškovui buvo išrašyta tai patvirtinanti pažyma, todėl ieškovo išlaidos 118 Lt už pakartotinę kompiuterinės įrangos diagnostiką ir 136,52 Lt kelionės išlaidos negali būti pripažįstamos būtinomis. LR CK 1.125 str. 5 d. 2 p. numato, kad ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Ieškovas apie savo teisės pažeidimą sužinojo 2007-09-19, kai jam buvo išrašyta UAB „Alna Intelligence“ pažyma, ir nuo tos dienos ir skaičiuotinas 6 mėn. terminas, per kurį ieškovas turėjo kreiptis į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2006, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2008).

7Ieškovas 2009-05-11 pateikė papildomą ieškinį, prašydamas atnaujinti ieškinio senaties terminą dėl netinkamos kokybės daikto pakeitimo tinkamos kokybės daiktu, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Nurodė, kad ieškovas apie savo teisės pažeidimą sužinojo 2008 m. sausio mėn., gavęs atsakovo 2008-01-16 raštą Nr. ( - ) į savo pretenziją. Ieškovas visais įmanomais būdais bandė išspręsti ginčą derybų būdu – atsakovui pateikė keturias pretenzijas dėl parduoto daikto trūkumų. Kreipėsi į atsakovui priimtiną gamintojo įgaliotą techninės priežiūros centrą UAB „ServiceNet“ Kaune, į LR Ryšių reguliavimo tarnybą dėl kilusio ginčo išsprendimo. Ieškovas pabrėžia, kad jis kreipėsi į teismą, praėjus vos 6 mėn. po ieškinio senaties termino pasibaigimo.

8Atsakovas UAB „Omnitel“ pateikė atsiliepimą į papildomą ieškinį, prašydamas jį atmesti ir taikyti ieškinio senatį, atmetant ieškinį. Nurodė, kad ieškovas sužinojo apie gedimą 2007-09-19, kai jam buvo išrašyta UAB „Alna Intelligence“ pažyma, todėl nuo šios dienos ir skaičiuotinas 6 mėn. terminas. Ieškovas, pripažindamas ieškinio senaties terminio praleidimo faktą, prašo šį terminą atnaujinti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, tačiau nenurodo nė vienos pagrįstos ar teisiškai reikšmingos priežasties, kuri būtų realiai trukdžiusi jam kreiptis į teismą anksčiau, t.y. iki ieškinio senaties termino suėjimo. Ta aplinkybė, kad ieškovas su pretenzijomis kreipėsi į atsakovą, techninės priežiūros centrą ar LR Ryšių reguliavimo tarnybą dėl kilusio ginčo išsprendimo negali būti ieškinio senaties termino praleidimo priežastimi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad tai, jog asmuo dėl pažeistų teisių kreipėsi į kitus subjektus, bet ne į teismą, objektyviai neužkerta ir neapriboja teisės pareikšti ieškinį teisme, todėl negali būti pripažinta pagrįsta priežastimi (Lietuvos Aukščiausias Teismas 2006-12-06 nutartis civilinė byla Nr. 3K-3-655/2006).

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-12-23 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo 20,02 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Teismas nustatė, kad per nustatytą garantijos laikotarpį, t.y. nuo 2005 m. gruodžio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 1 d., ieškovas Stanislovo Juotpalio įmonė „Laistita“ jokių pretenzijų ar reikalavimų atsakovui UAB “Omnitel” dėl parduoto nešiojamojo kompiuterio kokybės ar trūkumų nereiškė. Teismas, įvertinęs ieškovo Stanislovo Juotpalio įmonės „Laistita“ pateiktą UAB „Alna Intelligence" pažymą „Dėl nešiojamojo kompiuterio HP nx6110", padarė išvadą, kad šis serviso centras ieškovo nešiojamojo kompiuterio diagnostiką atliko ir gedimą nustatė tik 2007-09-18, t.y. jau pasibaigus nustatytam vienerių metų garantinio aptarnavimo laikotarpiui. Teismas pažymėjo, kad įsigytas nešiojamasis kompiuteris sugedo, praėjus 18 mėnesių nuo jo įsigijimo. Teismas konstatavo, kad mobiliojo interneto paslaugos nėra susietos su konkrečia įranga – net ir sugedus nešiojamam kompiuteriui, ieškovas turėjo galimybę su atsakovo UAB “Omnitel” jam išduota SIM kortele bei parduotu duomenų perdavimo įrenginiu prie interneto jungtis iš bet kurio kito nešiojamojo arba stacionaraus kompiuterio.

10Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad atsakovo UAB „Omnitel" 2007-09-28 suteikta 243,30 Lt, įskaitant PVM, (t.y. 206,19 Lt be PVM) nuolaida patvirtina atsakovo nepagrįstą praturtėjimą 1009,81 Lt, nes atsakovas, atsižvelgdamas į savo kliento lojalumą, gali jam taikyti nuolaidas.

11Teismas padarė išvadą, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo 118 Lt už pakartotinę kompiuterinės įrangos diagnostiką bei 136,52 Lt kelionės išlaidas iš Šiaulių į Kauną bei atgal. Teismas pažymėjo, kad minėtos išlaidos negali būti pripažįstamos būtinomis, nes ieškovui priklausančio nešiojamojo kompiuterio diagnostika buvo nemokamai atlikta bei gedimas nustatytas Šiauliuose esančiame UAB „Alna Intelligence“ serviso centre ir 2007-09-18 ieškovui buvo išrašytas tai patvirtinantis dokumentas.

12Teismas padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl to, kad atsakovo parduota kompiuterinė įranga neatitinka įprastų kokybės reikalavimų ir atsakovas įpareigotinas pakeisti ieškovo nešiojamąjį kompiuterį HP nx6110 analogišku kokybišku kompiuteriu, yra nepagrįstas. Teismas konstatavo, kad ieškovas teismui nepateikė įrodymų, jog 2005-12-01 atsakovas ieškovui pardavė nekokybišką nenaują nešiojamąjį kompiuterį HP nx6110, neatitinkantį visiems parduodamiems daiktams keliamų reikalavimų (CK 1.125 str. 5 d. 2 p., 1.127 str. 1 d., 6.327 str., 6.338 str. 5 d., CPK 12 str., 88 str. 1 d. 3 p., 178 str.).

13Ieškovas Stanislovo Juotpalio įmonė „Laistita“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-12-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti, priteisiant iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinio skundo argumentai:

141) Teismas neteisingai nustatė ieškinio senaties termino pradžios momentą - 2007-09-18, t.y. kai apeliantui buvo pateiktas defektinis aktas. Tačiau toks vertinimas neteisingas, kad apeliantas sužinojo apie daikto trūkumą, o ne apie tai, kad atsakovas nepakeis daikto nauju ar nepašalins daikto trūkumų ar kitaip neįgyvendins pirkėjo turimų teisių. Sužinojęs apie daikto trūkumą, apeliantas aktyviais veiksmais siekė geranoriškai neteisminiu keliu įgyvendinti savo teises, numatytas LR CK 6.334 str., 6.338 str. Tačiau atsakovui nenorint geranoriškai bendradarbiauti ir iš atsakovo 2008-10-16 gavus raštą, kuriame nurodoma, kad atsakovas nėra įpareigotas pakeisti įsigytą kompiuterį nauju kompiuteriu, apeliantas suvokė, kad yra pažeistos jo teisės ir 2009-02-23 kreipėsi į teismą, nepraėjus 6 mėn.

152) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė LR CK 3.338 str. 5 d., nes šalių santykius šiuo atveju reglamentuoja LR CK 6. 338 str. 2 d. Ieškovui įgyjant kompiuterį, jam nebuvo nustatytas joks kokybės garantijos terminas. Nors atsakovas ir teigia, kad kompiuteriui buvo nustatytas vienerių metų kokybės garantijos terminas, tačiau nepateikė teismui jokių tai patvirtinančių įrodymų. Pateiktas internetinio tinklapio išrašas vertintinas kritiškai, nes nėra aiški jo paskelbimo data. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo sutartį su atsakovu sudarė prisijungimo būdu, t.y. priėmė jo pasiūlytas sutarties sąlygas, todėl atsakovui tenka įrodyti, kad parduodamam kompiuteriui nustatytas vienerių metų kokybės garantijos terminas.

163) Apelianto Stanislovo Juotpalio įmonės „Laistita“ vadovui S. Juotpaliui, o taip pat ir kartu buvusiais liudytojai V. N. kompiuterinių technologijų specialistai, kurių išvados yra pateiktos byloje, žodžiu paaiškino, kad toks kompiuterio gedimas atsiranda dėl gamyklinio broko, o tai reiškia, kad daiktas su defektu buvo pagamintas gamykloje, taigi, iki daikto pirkimo momento. Kadangi trūkumų turinti kompiuterio dalis yra pagrindinė plokštė, kuri, neišardžius kompiuterio, nesimato, tai reiškia, kad trūkumai yra paslėpti, todėl, neišryškėjus gedimui, nebuvo galima pasakyti, kad daiktas yra su trūkumais.

174) Apeliantas, įgydamas nešiojamąjį kompiuterį ir įrangą interneto prieigai bei pasirašydamas sutartį paslaugoms gauti, visą tai įsigijo kaip komplektą su tikslu naudoti kaip visumą ir sugedus kompiuteriui, nesinaudojo. Faktiškai paslaugos iš atsakovo pusės nebuvo suteiktos, tai ir įgyta suma gauta be teisinio pagrindo. Teismas, spręsdamas ieškinio pagrįstumo dėl 1009,81 Lt klausimą, turėjo vertinti tikruosius šalių ketinimus.

185) Teismas nepriteisdamas 118 Lt už pakartotinę kompiuterinės įrangos diagnostiką ir 136,52 Lt už kelionės išlaidas, neatsižvelgė į liudytojos N. N. parodymus, kuriuose atsispindi tai, jog atsakovo UAB „Omnitel“ darbuotojai liepė padaryti pakartotinę diagnostiką.

19Atsakovas UAB „Omnitel“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-12-23 sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad iš apelianto pateiktų dokumentų darytina išvada, kad apie jam priklausančio nešiojamojo kompiuterio trūkumą, t.y. pagrindinės plokštės gedimą apeliantas sužinojo 2007-09-19, kai jam buvo išrašyta UAB „Alna Intelligence“ pažyma. Apelianto teiginiai prieštarauja paties apelianto pateiktiems įrodymams ir paaiškinimams, išdėstytiems papildomame ieškinyje. Apie tai, kad UAB „Omnitel“ neturi pagrindo keisti apelianto įsigyto kompiuterio nauju, apeliantas buvo informuotas 2008-01-16 raštu Nr. 861303, tai yra patvirtinęs ir pats apeliantas, 2009-05-04 papildomame ieškinyje nurodydamas, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo 2008 m. sausio mėn., gavęs atsakovo 2008-01-16 raštą Nr. 861303 į savo pretenziją ir pripažino, jos į teismą kreipėsi praėjus vos 6 mėn. po ieškinio senaties termino pasibaigimo. Apelianto įgytam nešiojamam kompiuteriui HPnx6110 buvo suteiktas 1 metų kokybės garantijos terminas. Atsakovas pažymi, kad atsakovo prekybos salono konsultantai kiekvieną pirkėją supažindina su įsigyjamos prekės nustatytais kokybės terminais, be to, ši informacija skelbiama viešai, UAB „Omnitel“ prekybos salonuose platinamuose lankstinukuose, ir interneto tinklapyje www.omnitel.lt. Apelianto teiginį, kad atsakovo parduota kompiuterinė įranga jau pardavimo metu neatitiko įprastų kokybės reikalavimų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė neįrodytu ir apelianto reikalavimą įpareigoti atsakovą pakeisti apelianto įgytą nešiojamąjį kompiuterį HP nx6110 analogišku kokybišku kompiuteriu atmėtė kaip nepagrįstą.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas ieškinio senaties terminą, nustatė, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo, kai ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį, yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Tokiu atveju teismas gali ieškinį atmesti, motyvuodamas vien ieškinio senaties termino pasibaigimu, nedėstydamas sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentų dėl ieškiniu pareikštų materialinių teisinių reikalavimų pagrįstumo.

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atnaujinti ieškinio senaties terminą, tinkamai taikė ieškinio senaties institutą reglamentuojančias teisės normas, nes įstatymų leidėjas nustatė, kad ieškiniams dėl parduoto daikto trūkumų taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

23Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ieškinio senaties termino eiga turi būti pradėta skaičiuoti nuo 2007-09-18, t.y. kai apeliantui buvo pateiktas 2007-09-18 defektavimo aktas. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad per 6 mėnesius nuo sužinojimo apie savo teisių pažeidimą jis negalėjo dėl svarbių priežasčių pareikšti ieškinį teisme. Pažymėtina, kad tik praėjus beveik 4 mėnesiams nuo sužinojimo apie daikto trūkumus, 2008-01-08 ieškovas oficialiai kreipėsi į atsakovą, pareikšdamas pretenziją raštu (b.l. 8), į kurią gavo atsakovo 2008-01-16 raštą Nr. ( - ) (b.l. 9) apie tai, kad UAB „Omnitel“ neturi pagrindo keisti apelianto įsigyto kompiuterio nauju. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes ieškovas neįrodė, kad šį terminą praleido dėl svarbių priežasčių, nepriklausančių nuo ieškovo valios.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas apie savo teisių pažeidimą sužinojo, gavęs 2007-09-18 defektavimo aktą, nes asmens teisių pažeidimas sietinas su daikto trūkumų paaiškėjimu, bet ne su pardavėjo atsisakymu daiktą pakeisti.

25Nagrinėjamoje byloje ieškovas Stanislovo Juotpalio įmonė „Laistita“ yra komercinę ūkinę veiklą vykdantis subjektas, kuris priskirtinas kvalifikuotiems teisinių santykių dalyviams, nes tik fiziniai asmenys priskiriami vartotojų kategorijai, kuri laikoma silpnesniąja teisinių santykių šalimi. Ta aplinkybė, kad ieškovas, sužinojęs apie daikto trūkumą, operatyviai nesikreipė į teismą, o siekė pakartotinio (b.l.10-11, 13) susirašinėjimo būdu su atsakovu apginti savo interesus, nesikreipiant į teismą, nesuteikia jokių teisinių privilegijų ieškovui ir nesudaro teisinio pagrindo atnaujinti ieškinio senatį.

26Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė LR CK 3.338 str. 5 d., nes ieškovas, kaip pirkėjas, neįrodė, kad daikto trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako atsakovas, kaip pardavėjas.

27Ieškovui įgyjant kompiuterį, 2005-12-01 prašyme (b.l. 56) ieškovas nurodė, kad yra susipažinęs ir sutinka su akcijos XNK0511N36 sąlygomis. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, paneigiančių šią aplinkybę. Atsakovas pateikė įrodymus (b.l. 154), kad ieškovo įsigytam kompiuteriui CNU 5370RNL buvo nustatytas vienerių metų kokybės garantijos terminas, todėl teisėjų kolegija kritiškai vertina apelianto argumentą, kad ieškovui įgyjant kompiuterį, jam nebuvo nustatytas kokybės garantijos terminas.

28Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teisme apklaustos liudytojos V. N. parodymuose (b.l. 105-107) nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį ir atnaujinti ieškinio senaties terminą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nepriteisė 118 Lt už pakartotinę kompiuterinės įrangos diagnostiką ir 136,52 Lt už kelionės išlaidas, nes byloje ir liudytojos N. N. parodymuose nėra duomenų, kad atsakovo UAB „Omnitel“ darbuotojai reikalavo padaryti pakartotinę daikto diagnostiką.

29Aplinkybės, kad ieškovas, įgydamas nešiojamąjį kompiuterį ir įrangą interneto prieigai bei pasirašydamas sutartį paslaugoms gauti, turėjo subjektyvų tikslą visą tai naudoti kaip visumą, ir sugedus kompiuteriui, nesikreipė į atsakovą dėl sutarties nutraukimo, parodo, kad ieškovas yra pasyvus teisinių santykių dalyvis, kuris aktyvių veiksmų reikalauja tik iš atsakovo, nors pats nepasinaudojo galimybe nutraukti sutartį, tuo užsitikrindamas savo interesų gynybą. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas be teisinio pagrindo įgijo 1009,81 Lt, kurie buvo sumokėti, vykdant tarp šalių sudarytą sutartį, kuri nebuvo pripažinta negaliojančia ir nebuvo nutraukta prieš terminą įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovas neįrodė, kad nesinaudojo atsakovo paslaugomis ir kad šios paslaugos nebuvo suteiktos.

30Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti įrodymai, visapusiškai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės.

31Apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (LR CK 1.5 str., 1.137 str. 3 d., 1.138 str., CPK 2 str., 5 str., 7 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str.). Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas nėra tenkinamas, apeliantas neturi teisės gauti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsakovas nepateikė įrodymų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme, todėl ieškovas neturi atlyginti atsakovui bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Apeliantas turi atlyginti valstybei 11,20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 145) apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

33Palikti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimą nepakeistą.

34Priteisti iš Stanislovo Juotpalio įmonės „Laistita“ 11,20 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Stanislovo Juotpalio įmonė „Laistita“ pateikė 2009-02-26... 4. 1) įpareigoti atsakovą pakeisti ieškovui 2005-12-01 dienos prekių ir... 5. 2) priteisti iš atsakovo be teisinio pagrindo įgytą turtą - 1009,81 Lt ir... 6. Atsakovas UAB „Omnitel“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas... 7. Ieškovas 2009-05-11 pateikė papildomą ieškinį, prašydamas atnaujinti... 8. Atsakovas UAB „Omnitel“ pateikė atsiliepimą į papildomą ieškinį,... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-12-23 sprendimu ieškinį atmetė ir... 10. Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad atsakovo UAB „Omnitel"... 11. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti iš... 12. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl to, kad atsakovo... 13. Ieškovas Stanislovo Juotpalio įmonė „Laistita“ pateikė apeliacinį... 14. 1) Teismas neteisingai nustatė ieškinio senaties termino pradžios momentą -... 15. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė LR CK 3.338 str. 5 d., nes... 16. 3) Apelianto Stanislovo Juotpalio įmonės „Laistita“ vadovui S.... 17. 4) Apeliantas, įgydamas nešiojamąjį kompiuterį ir įrangą interneto... 18. 5) Teismas nepriteisdamas 118 Lt už pakartotinę kompiuterinės įrangos... 19. Atsakovas UAB „Omnitel“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 23. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ieškinio senaties... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas apie savo teisių pažeidimą... 25. Nagrinėjamoje byloje ieškovas Stanislovo Juotpalio įmonė „Laistita“ yra... 26. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė LR CK 3.338 str. 5 d., nes... 27. Ieškovui įgyjant kompiuterį, 2005-12-01 prašyme (b.l. 56) ieškovas... 28. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teisme apklaustos... 29. Aplinkybės, kad ieškovas, įgydamas nešiojamąjį kompiuterį ir įrangą... 30. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios... 31. Apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 33. Palikti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimą... 34. Priteisti iš Stanislovo Juotpalio įmonės „Laistita“ 11,20 Lt...