Byla 3K-3-593/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gražinos Davidonienės ir Algio Norkūno,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. D. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 26 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 27 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. J. ieškinį atsakovui A. D. dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 240 000 Lt nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 1999 m. birželio 30 d., bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad 1999 m. birželio 30 d.–2000 m. balandžio 18 d. laikotarpiu ieškovas perdavė atsakovui pagal rašytinę sutartį (lentelę) 240 000 Lt, skaičiuojant pagal tuo metu buvusį lito ir dolerio kursą, kaip užmokestį už konditerijos gamybos cecho įrangos pagaminimą, nugabenimą, sumontavimą, paruošimą eksploatuoti Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. Atsakovas darbus įsipareigojo atlikti per dvejus metus iki 2001 m. birželio 30 d. Atsakovas buvo panašaus profilio įmonės direktorius, ieškovas juo pasitikėjo, todėl susitarė dėl įrangos tiekimo, bet atsakovas prievolės neįvykdė. Atsakovas 2002 m. kovo mėnesį, matant liudytojams, pažadėjo grąžinti 240 000 Lt per šešis mėnesius, bet pažado neįvykdė.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 27 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo 161 717,60 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2006 m. gegužės 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6420,17 Lt bylinėjimosi išlaidų; kitą ieškinio dalį atmetė.

9Teismas padarė išvadą, kad šalių žodiniu susitarimu dėl įrangos pagaminimo buvo sukurti prievoliniai santykiai. Dalis šių santykių – dėl ieškovo įsipareigojimo finansuoti darbus – buvo įtvirtinti raštu. Teismas nurodė, kad tokia sutartis turėjo būti įforminta raštu, tačiau pagal tuo metu galiojusias teisės normas įstatymo reikalaujamos normos nesilaikymas rangos teisiniuose santykiuose nedarė sandorio negaliojančio. Teismas, atsižvelgęs į liudytojų parodymus, nustatė, kad šalys sudarė sutartį dėl tam tikro darbo atlikimo. Atsakovas neįvykdė savo prievolės atlikti darbą, todėl teismas pripažino, kad ieškovas įgijo teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius. Teismas atmetė atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį, nurodė, kad ieškovas nepraleido Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatyto bendrojo ieškinio senaties termino. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, sumą priteisė litais pagal mokėjimo dieną, t. y. sprendimo priėmimo dieną, Lietuvos banko nustatytą oficialų JAV dolerio ir lito kursą.

10Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą, tik patikslino sprendimo rezoliucinę dalį; priteisė į biudžetą 22 Lt išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu.

11Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nebuvo teisinio pagrindo taikyti restituciją reglamentuojančių teisės normų. Teisėjų kolegija nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nemotyvavo restitucijos taikymo pagal CK 6.222 straipsnio normas ir kad pirmosios instancijos teismo nurodyta teisės norma (CK 6.222 straipsnis) nagrinėjamos bylos faktinėms aplinkybėms yra netinkama; kad ieškovo išdėstytoms aplinkybėms nebuvo pagrindo taikyti ir ieškovo nurodytos teisės normos – CK 6.249 straipsnio. Teisėjų kolegija sprendė, kad ieškovas apie savo teisių pažeidimą sužinojo ne anksčiau kaip 2001 m. liepos 1 d. ir kad ieškovo reikalavimui taikytinas bendrasis ieškinio senaties terminas – dešimt metų (CK 1.125 straipsnio 1 dalis).

12Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, nors taikė netinkamą materialinės teisės normą, šalių ginčą iš esmės išsprendė teisingai, sprendimas iš esmės yra pagrįstas ir teisėtas.

13III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu atsakovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Kasaciniame skunde nurodyti šie argumentai:

151. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 362 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies normas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėjęs šią bylą kasacine tvarka, 2008 m. gegužės 20 d. nutartyje nurodė, kad teismai nepakankamai išsamiai ir motyvuotai pasisakė dėl ieškinio senaties taikymo, nurodydami, jog taikytina CK 1.125 straipsnio 1 dalies, o ne atsakovo nurodyta šio straipsnio 8 dalies norma.

16Apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, perkvalifikavo byloje susiklosčiusius teisinius santykius ir nurodė, kad ieškovo atsakovui perduoti pinigai laikytini be pagrindo įgytu turtu ir yra grąžintini ieškovui, nes, faktiškai nutrūkus teisiniams santykiams pagal neįvykdytą rangos sutartį, išnyko teisinis pagrindas, kuriuo remiantis buvo gauti tie pinigai (1964 m. CK 512 straipsnis, CK 6.237 straipsnis).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas buvo konstatavęs, kad tik nustačius šioje byloje restitucijos taikymo pagrindus, ieškovui galėtų būti priteista žala (nuostoliai) pagal CK 6.249 straipsnį. Lietuvos apeliaciniam teismui nustačius, kad šioje byloje nėra teisinių pagrindų taikyti restituciją, ieškovo reikalavimas net negalėjo būti laikomas pagrįstu.

182. Apeliacinės instancijos teismas, motyvuodamas CK 6.237 straipsnio normos taikymą, nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimu civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, kurios faktinės bylos aplinkybės visiškai nesutampa su šios civilinės bylos aplinkybėmis.

193. Apeliacinės instancijos teismas ignoravo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą 2008 m. gegužės 20 d. nutartyje, kad šioje byloje būtina taikyti CK 1.125 straipsnio 8 dalies normą, ir nepagrįstai konstatavo, jog taikytinas bendrasis ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 1 dalis).

20Iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusio CK 84 straipsnyje buvo nustatytas trejų metų bendrasis ieškinio senaties terminas, toks terminas nustatytas ir CK 1.125 straipsnio 8 dalyje, kuri šioje byloje ir taikytina.

21IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

22Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašė kasacinį skundą atmesti, o apeliacinės instancijos teismo nutartį ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistus. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

231. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas 2008 m. gegužės 20 d. nutartyje šios bylos kontekste reiškia tai, kad, nagrinėjant bylą iš naujo, apeliacinės instancijos teismas turėjo apsvarstyti, ar šioje byloje yra pagrindas taikyti restituciją, nes, esant tokiam pagrindui, ieškovui galėtų būti priteista žala CK 6.249 straipsnio pagrindu.

24Apeliacinės instancijos teismas tinkamai vykdė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, nustatė, kad byloje nebuvo pagrindo taikyti restituciją, motyvuotai šiuo klausimu pasisakė skundžiamoje nutartyje. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai pakeitė pirmosios instancijos teismo neteisingai nurodytą ieškinio tenkinimo iš dalies teisinį pagrindą, tinkamai teisiškai kvalifikavo ginčo teisinį santykį.

252. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas dėl ieškinio senaties taikymo reiškia, kad šioje byloje turėtų būti taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas tik tokiu atveju, jeigu būtų nustatytas pagrindas taikyti restituciją ir ieškovui būtų priteisiama žala (nuostoliai) CK 6.249 straipsnio pagrindu. Šio išaiškinimo negalima traktuoti, kaip nurodymo bet kokiu atveju taikyti trejų metų ieškinio senaties terminą.

26Kadangi ieškovas apie savo teisių pažeidimą sužinojo ne anksčiau kaip 2001 m. liepos 1 d., tai turi būti taikomos 2000 m. CK normos dėl ieškinio senaties (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis). Taigi apeliacinės instancijos teismas pagrįstai taikė 2000 m. CK normas dėl ieškinio senaties. Reikalavimams dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo yra taikomas dešimties metų ieškinio senaties terminas (CK 6.237 straipsnis). Ieškinys buvo pareikštas 2006 m. balandžio 10 d., t. y. nepraleidus ieškinio senaties termino.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

29Dėl šalių teisinio ginčo kvalifikavimo (nepagrįstas praturtėjimas ar restitucija)

30Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijų teismų sprendimai pasekmių atžvilgiu yra vienodi – iš atsakovo priteista atitinkama pinigų suma ieškovui. Tik pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė remdamasis CK normomis dėl restitucijos taikymo, o apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismu, rėmėsi CK normomis dėl nepagrįsto praturtėjimo. Taigi, šioje byloje esminis klausimas yra ginčo santykių teisinis kvalifikavimas.

31Teismai konstatavo, kad šalių prievoliniai santykiai atsirado iš rangos sutarties. Ieškovas reikalauja grąžinti jam tik tai, ką atsakovas yra gavęs pagal sutartį ir savo paties parašu patvirtinęs – avansu sumokėtą užmokestį už įrangos pagaminimą. Avanso sąvoka, nors ir nevartojama reglamentuojant civilinių santykių subjektų elgesį, tačiau suprantama kaip iš anksto duodamas atlyginimas dirbantiems ar lėšos šiaip kam nors. Taigi apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad avanso paskirtis – pagrindinės prievolės mokėjimas, siejamas su šalių sudarytoje sutartyje nurodyta kaina. Avansas paprastai atlieka mokėjimo funkciją – jis įskaitomas į būsimas įmokas, taip pat jis gali atlikti ir įrodomąją funkciją. Avanso, kaip tokio, atskirose sutarčių rūšyse galimumą konstatavo ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. UAB „Šiltas langas“; 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. firma „Tastos statyba“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-62/2008 ir kt.).

32Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas yra tada, kai asmuo, be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti (CK 6.237 straipsnio 1 dalis). Taigi pagal šią įstatymo nuostatą yra svarbus praturtėjimo ar turto gavimo būdas – turtas pas kitą asmenį neturi atsirasti įstatymo ar sutarties pagrindu. Jeigu kitas asmuo praturtėja ar turtą gauna pagal įstatymą ar sutartį, toks asmuo negali būti laikomas nepagrįstai praturtėjusiu ar gavusiu turtą be pagrindo. Jeigu sutartis vėliau ir būtų nutraukta, tai šios sutarties nutraukimo pasekmės reglamentuotos CK 6.222 straipsnyje, t. y. taikoma restitucija. Minėta, kad teismai konstatavo, jog avansinį mokėjimą atsakovas iš ieškovo gavo pagal rangos sutartį. Taigi, atitinkamą pinigų sumą atsakovas gavo sutarties pagrindu. Rangos sutartis nepripažinta niekine. Ji taip pat nenuginčyta, todėl nėra išnykęs pagrindas, pagal kurį atsakovas pinigus gavo. Tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad reikalaujama pinigų suma atsakovas praturtėjo be pagrindo ir nepagrįstai taikė nepagrįstą praturtėjimą reglamentuojančias teisės normas. Taigi, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai taikė CK 6.237 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą grąžinti kaip be pagrindo įgytą turtą, kurį atsakovas gavo pagal sutartį.

33Restitucija yra prievolių teisėje nustatytas civilinių teisių gynybos būdas. Restitucijos taikymo bendrieji pagrindai nustatyti CK 6.145 straipsnyje. Restitucijos ypatumai, kai sutartis nutraukiama, nustatyti CK 6.222 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi. Ieškovas reikalauja grąžinti jam tik tai, ką atsakovas yra gavęs pagal sutartį ir savo paties parašu patvirtinęs – avansu sumokėtas sumas už įrangos pagaminimą, t. y. iš esmės prašo taikyti restituciją, o ne atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Taigi, pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju taikytina restitucija yra pagrįsta, todėl kasacinis teismas atmeta kasatoriaus argumentus, kad restitucija neturėjo būti taikoma. Kartu pažymėtina, kad šis teismas teisingai taikė CK 1.125 straipsnio 1 dalies normą, kurioje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas yra dešimt metų (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalis), bet ne CK 1.125 straipsnio 8 dalies normą, kurioje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl žalos atlyginimo.

34Kasatoriaus nurodytas CK 6.658 straipsnis netaikomas, nes, minėta, reikalavimą ieškovas pareiškė dėl išankstinio mokėjimo (avanso) susigrąžinimo. Tuo tarpu CK 6.658 straipsnyje nustatytas nuostolių išieškojimas gali būti taikomas, jeigu jie užsakovui atsirado rangos darbų atlikimo metu.

35Apeliacinės instancijos teismas netinkamai kvalifikavo šalių teisinius santykius. Tačiau nebūtų teisinga naikinti šio teismo nutartį vien tik dėl to, kad pritaikyta ne ta įstatymo norma. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad tik neteisingas teisės normos nurodymas, kai tai neturėjo įtakos apskųsto teismo sprendimo teisėtumui, nėra pagrindas naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, nes įstatymo draudžiama naikinti teismo sprendimą formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis), pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Microsoft Korporacijos (JAV), Symantec Korporacijos (JAV) ir kt. v. UAB ,,Fima“, V. B., D. L., bylos Nr. 3k-3-132/2003; 2005 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Unilever N. V. (Olandija) v. UAB „Varta“ (Lietuva), bylos Nr. 3K-3-150/2005; 2008 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. ir UAB „Kriptonika“ v. I. D., A. D., V. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-135/2008; 2008 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-105/2008, ir kt. Tokios nutarties panaikinimas taip pat prieštarautų CPK 7 straipsnyje įtvirtintiems proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams.

36Remdamasis išdėstytais motyvais kasacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas materialinės teisės normas išaiškino ir pagal nustatytas faktines bylos aplinkybes taikė tinkamai, todėl šios instancijos teismo sprendimas ir apeliacinės instancijos teismo nutartis paliktini galioti.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, spręsdama kasacinio skundo priėmimo klausimą, 2008 m. spalio 8 d. nutartimi atidėjo kasatoriui 3000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Kasacinis skundas atmestas, todėl šis žyminis mokestis priteistinas iš kasatoriaus į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

39Prie atsiliepimo į kasacinį skundą pridėtas 2008 m. lapkričio 10 d. pinigų priėmimo kvitas, iš kurio matyti, kad ieškovas D. J. sumokėjo advokatui 1652 Lt už atsiliepimo į atsakovo kasacinį skundą surašymą. Ieškovas prašo juos priteisti. Kasacinės instancijos teismo sprendimas yra priimtas ieškovo naudai, todėl jam turi būti atlygintos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, bet jei jos yra ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Šių Rekomendacijų 7 ir 8.14 punktuose nustatyta, kad rekomenduojamas už atsiliepimą į kasacinį skundą maksimalus priteistinas dydis yra minimali mėnesinė alga, taikant koeficientą 2. Ieškovui priteistina suma, neviršijanti nustatyto maksimumo.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistus.

42Priteisti iš A. D. 3000 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

43Priteisti iš A. D. 1600 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus litų) D. J. išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

44Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 240 000 Lt nuostolių, 5 procentų... 6. Ieškovas nurodė, kad 1999 m. birželio 30 d.–2000 m. balandžio 18 d.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 8. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 27 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 9. Teismas padarė išvadą, kad šalių žodiniu susitarimu dėl įrangos... 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartimi pirmosios... 11. Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nebuvo teisinio pagrindo taikyti... 12. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, nors taikė... 13. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu atsakovas prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 15. 1. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio... 16. Apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas buvo konstatavęs, kad tik nustačius šioje... 18. 2. Apeliacinės instancijos teismas, motyvuodamas CK 6.237 straipsnio normos... 19. 3. Apeliacinės instancijos teismas ignoravo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 20. Iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusio CK 84 straipsnyje buvo nustatytas trejų... 21. IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 22. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašė kasacinį skundą atmesti, o... 23. 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas 2008 m. gegužės 20 d.... 24. Apeliacinės instancijos teismas tinkamai vykdė Lietuvos Aukščiausiojo... 25. 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas dėl ieškinio senaties... 26. Kadangi ieškovas apie savo teisių pažeidimą sužinojo ne anksčiau kaip... 27. Teisėjų kolegija... 28. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 29. Dėl šalių teisinio ginčo kvalifikavimo (nepagrįstas praturtėjimas ar... 30. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijų teismų sprendimai pasekmių... 31. Teismai konstatavo, kad šalių prievoliniai santykiai atsirado iš rangos... 32. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas yra tada, kai asmuo, be teisinio... 33. Restitucija yra prievolių teisėje nustatytas civilinių teisių gynybos... 34. Kasatoriaus nurodytas CK 6.658 straipsnis netaikomas, nes, minėta,... 35. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai kvalifikavo šalių teisinius... 36. Remdamasis išdėstytais motyvais kasacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos... 39. Prie atsiliepimo į kasacinį skundą pridėtas 2008 m. lapkričio 10 d.... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 42. Priteisti iš A. D. 3000 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.... 43. Priteisti iš A. D. 1600 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus litų) D. J.... 44. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...