Byla 1-673-898/2012
Dėl to ją kliudė, tai yra įvyko eismo įvykis, dėl kurio nukentėjusiajai V. M. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl žastikaulio lūžio jos sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Kolyčienė,

2sekretoriaujant Editai Petrevičienei,

3dalyvaujant prokurorui Gintarui Girgždui,

4kaltinamajam G. B.,

5nukentėjusiajai V. M.,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7GEDAS BIČIUŠAS, asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, dirbantis UAB „Balti vakarai“ direktoriumi, nevedęs, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalį.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9G. B. 2011 m. gruodžio 28 d., apie 9.12 val., Šiauliuose, Gegužių gatvėje ties namu Nr. 58, vairuodamas kelių transporto priemonę – automobilį „VW GOLF“, valstybinis numeris ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 37 ir 133 punktų reikalavimus, tai yra, artėdamas Gegužių gatvės antrąja eismo juosta prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių ir sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių saugumui, pasirinkdamas važiavimo greitį neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, nesulėtino greičio ir nesustojo prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų iš kairės pusės per pėsčiųjų perėją ėjusią pėsčiąją V. M., ir dėl to ją kliudė, tai yra įvyko eismo įvykis, dėl kurio nukentėjusiajai V. M. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl žastikaulio lūžio jos sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

10G. B. teisiamajame posėdyje dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo kaltu prisipažino visiškai, ir patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (69-70, 74-75 b.l.), kad 2011 m. gruodžio 28 d., apie 9 valandą vairavo automobilį VW GOLF. Važiavo Gegužių gatve nuo Aido gatvės pusės link Lyros gatvės arčiau ištisinės linijos, antrąja eismo juosta, apie 30-40 km/val. greičiu, neskubėjo, nes kelio danga buvo slidi. Važiuodamas Gegužių gatve, prieš 15 metrų pastebėjo, kad priekyje pėsčiųjų perėja. Kelio ženklai gerai nesimatė, nes tuo metu kelkraščiuose stovėjo mikroautobusai, kurie užstojo matomumą. Likus iki perėjos apie 5 metrus pamatė, kad iš kairės pusės eina pėsčioji, kuri tuo metu jau buvo apie žingsnį iki ištisinės eismo juostos. Matė, kad ji nesustoja, eina toliau. Jis nuspaudė stabdžius, mašina nestojo, o slydo ir jis kliudė pėsčiąją automobiliu. Po smūgio moteris užkrito ant variklio dangčio, automobilis tuo metu sustojo, ji dar trenkėsi į priekinį stiklą ir nukrito automobilio priekyje. Jis išlipo iš automobilio, priėjo prie nukentėjusiosios, taip pat priėjo dar kažkokia moteris. Pėsčioji sakė, kad jai skauda dešinę ranką. Jis iškvietė greitąją medicinos pagalbą ir policiją. Įvykis įvyko šviesiu paros metu, matomumas geras, saulė į akis nešvietė, kelio danga – plikledis. Atvykusi greitoji pėsčiąją išvežė. Ligoninėje jis lankė nukentėjusiąją, jos atsiprašė, atlygino 1400 Lt neturtinės žalos, savo atsakomybę apdraudęs draudimo bendrovėje, todėl likusią dalį žalos turi atlyginti draudimo bendrovė, jis sutinka atlyginti 500 Lt nukentėjusiosios advokatės išlaidas, prašo bylą nutraukti atleidžiant jį nuo atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoju skiriant jo draugą R. R..

11G. B. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo įvykio vietoje metu (77-81 b. l.).

12Nukentėjusioji V. M. teismo posėdžio metu patvirtino parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (36-37 b.l.), t.y. kad 2011-12-28, apie 9 val., ėjo per perėją, kuri yra Gegužių gatvėje, į kitą pusę link beržynėlio. Priėjusi perėją ji apsidairė. Matė, kad iš kairės pusės, nuo Lyros gatvės automobilių nebuvo visiškai, o iš dešinės nuo Aido gatvės matė automobilį antroje eismo juostoje, kuris buvo tolokai, galvojo, kad spės pereiti per perėją. Eidama perėjoje, beveik ties perėjos viduriu, staiga pasižiūrėjo į dešinę, pamatė pilkos spalvos lengvąjį automobilį, dar spėjo į jį ištiesti dešinę ranką. Automobilis ją partrenkė, ji užčiuožė ant kapoto ir trenkėsi galva į stiklą, po to nukrito ant žemės automobilio priekyje. Automobilis sustojo, išlipęs vairuotojas priėjo prie jos. Prisimena dar kažkokią moterį, kuri jai dėjo ant galvos rankšluostį, dar pamena, kad policijos pareigūnas klausė jos telefono numerio, prisimena kaip išvežė į ligoninę. Vairuotojas atsiprašė, lankė ir skambino telefonu, jai atlygino 1400 Lt neturtinės žalos. Ji jam atleido, reiškia byloje patikslintą civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo draudimo bendrovei 6100 Lt sumai, kadangi dėl patirtų sužalojimų jai buvo atlikta rankos operacija, dėti metaliniai sutvirtinimai, kurie šiai dienai tebėra neišimti ir bus reikalinga dar viena operacija, šiai dienai tebejaučia skausmus – skauda ranką, negali jos pakelti, taip pat jai buvo nuskelti du priekiniai dantys, dėl to jaučia diskomfortą, buvo sumušta galva, dėl patirtų sužalojimų išsivystė širdies negalavimai, yra priešpensijinio amžiaus ir jai dėl rankos sužalojimo sunku susirasti darbą. Dėl turtinės žalos – dalį jai atlygino draudimo bendrovė, likusios turtinės dalies – 325 Lt 65 ct ieškinio atsisako, kadangi neturi išsaugojusi dokumentų, ieškinio atsisakymo pasekmės jai žinomos. Taip pat prašo priteisti jos turėtas advokato išlaidas – 500 Lt.

13Liudytoja N. R. teismo posėdžio metu patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (34-35 b. l.) bei iš esmės dėl eismo įvykio parodė analogiškas aplinkybes kaip ir nukentėjusioji V. M., papildydama, kad tą rytą buvo labai slidu.

14R. R. posėdžio metu paaiškino, kad jis G. B. pažįsta daugiau nei 10 metų, jie yra geri draugai, G. B. nėra konfliktiško būdo ir gali būti pavyzdžiu bet kuriam kitam, nėra teistas, šis jo nusikaltimas padarytas dėl neatsargumo ir slidžios kelio dangos, ir taip gali nutikti bet kuriam vairuotojui, prašo perduoti G. B. jo atsakomybėn pagal laidavimą ir bylą nutraukti. Pats yra neteistas, yra individualios įmonės savininkas, gerai pažįsta G. B. ir jam gali daryti teigiamą įtaką.

15Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, nukentėjusiosios ir liudytojos parodymų, duotų teismo posėdžio metu, jo kaltę įrodo ir kiti baudžiamosios bylos duomenys:

16eismo įvykio schemoje ir fotolentelėse užfiksuota eismo įvykio vieta – pėsčiųjų perėja, esanti Šiauliuose, Gegužių gatvėje ties namu Nr. 58, nurodyta automobilio judėjimo kryptis, išmatuoti atstumai, užfiksuoti eismą reguliuojantys kelio ženklai, įvykio vietoje buvęs automobilis „VW GOLF“, valst.Nr. ( - ) ir pėsčiųjų perėja (8-13 b. l.);

17privalomojo draudimo sutarties liudijime nurodyta, kad automobilis „VW GOLF“, valst.Nr. ( - ) eismo įvykio metu buvo draustas draudimo bendrovėje AB „Lietuvos Draudimas“ (20-21 b. l.)

18asmens blaivumo teste, medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte Nr.235 užfiksuota, kad po eismo įvykio (2011-12-28, 9.38 val.) G. B. buvo blaivus (22,24 b. l.)

19Specialisto išvadoje Nr.T-A 1609/11 (04) nurodyta, kad V. M. po eismo įvykio (2012-12-28, 9.50 val.) buvo blaivi (28 b. l.);

20Specialisto išvadoje Nr. G 452/12 (04) nurodyta, kad V. M. dėl 2011-12-28, apie 9.12 val. įvykusio eismo įvykio padaryti sužalojimai: poodinė kraujosruva ir nubrozdinimas dešinio antakio srityje, poodinė kraujosruva kairėje blauzdoje, dešinio žastikaulio lūžis, viršutinio žandikaulio priekinių kandžių lūžis. Sužalojimų visuma vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl žastikaulio lūžio sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų (33 b. l.).

21Išdėstyti įrodymai, tai yra kaltinamojo G. B. prisipažinimas, nukentėjusios V. M., liudytojos N. R. parodymai, eismo įvykio schema, fotolentelės, įtariamojo parodymų patikrinimo protokolas, specialisto išvados, patvirtina, kad G. B. 2011 m. gruodžio 28 d., apie 9.12 val., Šiauliuose, Gegužių gatvėje ties namu Nr. 58, vairuodamas kelių transporto priemonę - automobilį "VW GOLF", valstybinis numeris ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 37 ir 133 punktų reikalavimus, tai yra, artėdamas Gegužių gatvės antrąja eismo juosta prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių ir sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių saugumui, pasirinkdamas važiavimo greitį neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, nesulėtino greičio ir nesustojo prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, ir kliudė nukentėjusiąją V. M., dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu nukentėjusiajai V. M. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. G. B. veiksmai pagal įvykio aplinkybes ir kilusias pasekmes teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 281 str. 1 d. , t. y. kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.

22Kaltinamojo G. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų. G. B. atsakomybę sunkinančių aplinkybių išnagrinėjus baudžiamąją bylą nenustatyta.

23Kaltinamasis G. B. atsiprašė nukentėjusiosios V. M., V. M. atleido G. B., G. B. atlygino nukentėjusiajai dalį - 1400 Lt neturtinės žalos bei įsipareigojo atlyginti V. M. patirtas proceso išlaidas.

24Prokuroras, įvertinęs tai, kad G. B. padarė neatsargų nusikaltimą, kad yra visos BK 40 straipsnyje numatytos sąlygos, prašo atleisti G. B. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimą paskiriant be užstato, skiriant G. B. baudžiamojo poveikio priemonę –5 MGL (650 Lt) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

25Nukentėjusioji V. M. neprieštaravo, kad G. B. būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą

26Laiduotojas R. R. yra vertas teismo pasitikėjimo asmuo. R. R. yra individualios įmonės vadovas, neteistas, administracine tvarka nebaustas, kaip nurodo G. B. – R. R. yra jo draugas ir jam yra autoritetas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad laiduotojas gali daryti teigiamą įtaką G. B..

27Atsižvelgiant į tai, kad G. B. padarė vieną neatsargų nusikaltimą (BK 11 str. 2 d.), yra neteistas (95 b. l.), administracine tvarka baustas vieną kartą, galiojančių nuobaudų neturi (100 b. l.), kaip pats nurodo yra dirbantis, policijos pareigūnų charakterizuojamas teigiamai (102 b. l.), prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, atsiprašė nukentėjusiosios, atlygino jai dalį neturtinės žalos ir įsipareigojo atlyginti jos patirtas proceso išlaidas, pretenzijų dėl žalos atlyginimo nukentėjusioji G. B. nereiškia, tad teismas turi pagrindo manyti, kad kaltinamasis ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų ir esant baudžiamojo įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai, taikytinas BK 40 straipsnis, G. B. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamoji byla nutrauktina.

28Siekiant užtikrinti, kad G. B. ateityje laikytųsi įstatymų ir nedarytų naujų nusikalstamų veikų, vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 6 p., 71 str. jam skirtina viena baudžiamojo poveikio priemonė – įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

29Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė V. M. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį 7500 litų neturtinei ir 325, 67 Lt turtinei žalai atlyginti iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos Draudimas“. Iš G. B. prašė priteisti 500 Lt proceso išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu ji palaikė savo reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos Draudimas“, sumažindama neturtinės žalos sumą iki 6100 Lt, kadangi G. B. apmokėjo jai 1400 Lt neturtinės žalos atlyginimui, o dėl 325,65 Lt turtinės žalos nurodė, kad šį klausimą spręs su draudimo bendrove neteisminiu keliu.

30Bylos duomenimis nustatyta, jog transporto priemonė „VW GOLF“, valstybinis Nr. ( - ), eismo įvykio metu buvo drausta draudimo bendrovėje AB„Lietuvos Draudimas“ (b.l. 20-21). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. nuostatomis draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 11 d. iki 2012 m. birželio 10 d. yra 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 2 500 eurų dėl neturtinės žalos) ir 500 000 eurų dėl žalos turtui. Atsižvelgiant į tai, nukentėjusioji V. M. sumažintu reikalavimu pagrįstai reikalauja neturtinės žalos atlyginimo iš minėtos draudimo bendrovės, o ne iš G. B., nes jos reikalaujama atlyginti suma neviršija 2500 eurų.

31Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai bei kitais atvejais.

32Atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykio metu buvo nesunkiai sutrikdyta nukentėjusiosios V. M. sveikata, dėl ko ji daugiau nei 10 dienų buvo nedarbinga, iki šiol dėl buvusio lūžio jaučia skausmą rankos srityje, jai po operacijos rankos kaulas sutvirtintas metaliniais strypais ir bus reikalingos operacijos iššimant šiuos sutvirtinimus, neaiškus tolimesnis rankos gijimas, šiai dienai ji negali rankos valdyti kaip iki eismo įvykio, nuolat jaučia skausmą, jos judesiai riboti, jai sunku vienai apsirengti, negali dirbti jokių darbų, yra priešpensijinio amžiaus ir pajamos yra mažos, be to jai buvo sužalotas veidas ir nuskelti priekiniai dantys, nors šiai dienai jie sutaisyti, tačiau dėl pokyčių, kad tai ne jos dantys, ji jaučia diskomfortą, akivaizdu, kad nukentėjusioji patyrė ir patiria fizinį skausmą, didelius nepatogumus, ir šiai dienai tebejaučiamos pasekmės, kas pripažintina neturtine žala ir jai priteistinas žalos atlyginimas.

33Spręsdamas klausimą dėl nukentėjusiajai V. M. priteistinos neturtinės žalos dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad AB „Lietuvos Draudimas“ nukentėjusiajai V. M. išmokėjo 2500 Lt dydžio draudimo išmoką, atlyginti jos patirtai neturtinei žalai, bei į tai, kad G. B. V. M. padengė 1400 Lt neturtinei žalai atlyginti, todėl vadovaudamasis CK 6.282 str. 1 d., sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, kad nukentėjusiesiems, eismo įvykio metu patyrusiems nesunkų sveikatos sutrikdymą, priteisiama nuo 2000 Lt iki 10 000 Lt neturtinės žalos (kasacinės nutartys bylose Nr.2K-277/2010, 2K-401/2009, 2K-64/2009 ir kt.), į nukentėjusiosios patirtus išgyvenimus dėl eismo įvykio bei dėl sužalojimo likusias pasekmes, į tai, kad yra priešpensijinio amžiaus, ieškinys dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai, t. y. priteistina nukentėjusiajai posėdžio metu patikslinta 6100 Lt (šešių tūkstančių vieno šimto litų) neturtinė žala. Taip pat tenkintina ieškinio dalis dėl 500 Lt (penkių šimtų litų) proceso išlaidų atlyginimo, kadangi nukentėjusioji dėl eismo įvykio kreipėsi į advokatą ir turėjo atstovavimo išlaidų, kurios pagrįstos dokumentais ir pripažintinos proceso išlaidomis, bei priteistinos iš G. B. (62, 62a b.l.). Dėl ieškiniu pareikštos turtinės žalos atlyginimo pripažintina ieškovei teisė į ieškinio patenkinimą, kadangi nukentėjusioji išreiškė poziciją, jog dėl turtinės žalos kreipsis į draudimo bendrovę ne teisminiu keliu, nes šiai dienai neturi pateisinančių dokumentų.

34Daiktinis įrodymas – transporto priemonė „VW GOLF“, valst. Nr. ( - ), kuri pagal pakvitavimą (17 b.l.) grąžinta savininkui G. B., paliktinas jo nuosavybei.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-299, 303 str.4 d., 105 str., 115 str., BK 67 str. 2d. 6 p., 71 str.,

Nutarė

36G. B., padariusį Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnio pagrindu, perduodant jį pagal laidavimą R. R. vienerių metų laikotarpiui skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir baudžiamąją bylą nutraukti.

37Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 6 p., 71 str., skirti G. B. baudžiamojo poveikio priemonę – 5 MGL (650 Lt) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per 2 mėnesius, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

38Nukentėjusiosios V. M. civilinį ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai ir priteisti iš civilinio atsakovo AB „Lietuvos Draudimas“ 6100 Lt (šešis tūkstančius vieną šimtą litų) neturtinės žalos nukentėjusiosios V. M. naudai.

39Civilinį ieškinį dalyje dėl 500 Lt (penkių šimtų litų) proceso išlaidų tenkinti visiškai, tai yra pripažinti V. M. patirtas 500 Lt atstovavimo išlaidas proceso išlaidomis ir jas priteisti iš G. B. .

40Pripažinti civilinei ieškovei V. M. teisę į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo.

41Daiktinį įrodymą – transporto priemonę „VW GOLF“, valst. Nr. ( - ), kuri pagal pakvitavimą grąžinta savininkui G. B., palikti jo nuosavybei.

42Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Kolyčienė,... 2. sekretoriaujant Editai Petrevičienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Gintarui Girgždui,... 4. kaltinamajam G. B.,... 5. nukentėjusiajai V. M.,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. GEDAS BIČIUŠAS, asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. G. B. 2011 m. gruodžio 28 d., apie 9.12 val., Šiauliuose, Gegužių gatvėje... 10. G. B. teisiamajame posėdyje dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos... 11. G. B. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo įvykio vietoje metu... 12. Nukentėjusioji V. M. teismo posėdžio metu patvirtino parodymus, duotus... 13. Liudytoja N. R. teismo posėdžio metu patvirtino savo parodymus, duotus... 14. R. R. posėdžio metu paaiškino, kad jis G. B. pažįsta daugiau nei 10 metų,... 15. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, nukentėjusiosios ir liudytojos... 16. eismo įvykio schemoje ir fotolentelėse užfiksuota eismo įvykio vieta –... 17. privalomojo draudimo sutarties liudijime nurodyta, kad automobilis „VW... 18. asmens blaivumo teste, medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar... 19. Specialisto išvadoje Nr.T-A 1609/11 (04) nurodyta, kad V. M. po eismo įvykio... 20. Specialisto išvadoje Nr. G 452/12 (04) nurodyta, kad V. M. dėl 2011-12-28,... 21. Išdėstyti įrodymai, tai yra kaltinamojo G. B. prisipažinimas,... 22. Kaltinamojo G. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai,... 23. Kaltinamasis G. B. atsiprašė nukentėjusiosios V. M., V. M. atleido G. B., G.... 24. Prokuroras, įvertinęs tai, kad G. B. padarė neatsargų nusikaltimą, kad yra... 25. Nukentėjusioji V. M. neprieštaravo, kad G. B. būtų atleistas nuo... 26. Laiduotojas R. R. yra vertas teismo pasitikėjimo asmuo. R. R. yra... 27. Atsižvelgiant į tai, kad G. B. padarė vieną neatsargų nusikaltimą (BK 11... 28. Siekiant užtikrinti, kad G. B. ateityje laikytųsi įstatymų ir nedarytų... 29. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė V. M. ikiteisminio tyrimo metu... 30. Bylos duomenimis nustatyta, jog transporto priemonė „VW GOLF“, valstybinis... 31. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 str.... 32. Atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykio metu buvo nesunkiai sutrikdyta... 33. Spręsdamas klausimą dėl nukentėjusiajai V. M. priteistinos neturtinės... 34. Daiktinis įrodymas – transporto priemonė „VW GOLF“, valst. Nr. ( - ),... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 36. G. B., padariusį Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 1 dalyje numatytą... 37. Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 6 p., 71 str., skirti G. B. baudžiamojo poveikio... 38. Nukentėjusiosios V. M. civilinį ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos... 39. Civilinį ieškinį dalyje dėl 500 Lt (penkių šimtų litų) proceso... 40. Pripažinti civilinei ieškovei V. M. teisę į ieškinio patenkinimą dėl... 41. Daiktinį įrodymą – transporto priemonę „VW GOLF“, valst. Nr. ( - ),... 42. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti...