Byla 2K-64/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Greičiaus, Viktoro Aiduko ir pranešėjo Josifo Tomaševičiaus,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. T. kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria pakeista Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 14 d. nuosprendžio dalis dėl civilinio ieškinio neturtinei žalai atlyginti - nukentėjusiai J. D. priteista iš A. T. 10 000 (dešimt tūkstančių) Lt neturtinei žalai atlyginti. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

3Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu A. T. pripažintas kaltu pagal BK 281 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta 20 MGL (2600 Lt) dydžio bauda. Nukentėjusiajai J. D. iš A. T. priteista 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir pripažinta teisė į ieškinio dėl turtinės žalos patenkinimą, perduodant ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

5A. T. nuteistas už tai, kad 2007 m. lapkričio 27 d., apie 17.45 val., Panevėžyje, Nemuno – J.Tilvyčio gatvių sankryžoje, vairuodamas automobilį ( - ) dėl nusikalstamo nerūpestingumo pažeidė Kelių eismo taisyklių 53, 145, 200 punktų reikalavimus : nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui, sankryžoje šviečiant leidžiamam žaliam šviesoforo signalui suko į kairę ir nepraleido bei parbloškė į kitą gatvės pusę važiuojamąja dalimi, į kurią suko automobilis, ėjusią pėsčiąją J. D. , dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta pėsčiosios J. D. sveikata.

6Kasaciniu skundu nuteistasis A. T. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis dėl priteisimo iš jo tokios didelės 10 000 Lt pinigų sumos neturtinei žalai atlyginti yra nepagrįsta ir neteisinga; nurodyta suma neturtinei žalai atlyginti yra aiškiai per didelė ir neproporcinga įvykio aplinkybėms bei jam, jo šeimai ir nepilnamečiams vaikams sukelia itin neigiamas pasekmes. Nuteistasis nurodo, kad jo kaltė gali būti vertinama tik kaip neatsargumas; teigia, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog pačios nukentėjusiosios neatsargus elgesys didele dalimi prisidėjo prie eismo įvykio kilimo. Jo šeimos turtinė padėtis bloga, nes kasatorius yra bedarbis, jo sutuoktinė viena išlaiko šeimą, kurioje auga du mažamečiai vaikai, jis turi įsipareigojimų bankui, todėl apeliacinės instancijos teismo parinktas nukentėjusiajai atlygintinos žalos dydis yra per didelis ir neatitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijų.

7Atsiliepime į nuteistojo A. T. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokurorė siūlo kasacinį skundą atmesti. Prokurorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, taikydamas teisės normas, reguliuojančias nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, teisės pažeidimų nepadarė. Nustatant atlygintinos žalos dydį asmens sužalojimo atveju įvertinamas ne tik pats sveikatos sutrikdymo sunkumas, bet ir jo pobūdis, trukmė, pasveikimo galimybė, liekamieji reiškiniai, asmens turėtų galimybių praradimas. Pasekmės vertinamos ne vien įvykusio fakto, bet ir ateities požiūriu, t. y. kaip jos paveiks tolesnį nukentėjusiojo gyvenimą. Jeigu pasekmės susijusios su dideliais asmens sveikatos pakenkimais, lydimos nerimo dėl sveikatos ateityje, šalinant sužalojimų padarinius (operacijos, specialios procedūros ir kt.), tai jos yra esminis neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus. Būtent šis kriterijus ir nulėmė apeliacinės instancijos teismo sprendimą padidinti nukentėjusiajai J.D. priteistos neturtinės žalos dydį. Prokurorė nurodo, kad priešingai nei teigia nuteistasis, teismai nenustatė nukentėjusiosios J. D. rizikingo elgesio važiuojamojoje kelio dalyje. Teismai, nustatydami nusikalstamos veikos objektyvųjį požymį – priežastinį ryšį tarp veikos ir pasekmių, padarė išvadą, kad tiesioginiu priežastiniu ryšiu BK 281 straipsnio 1 dalyje numatytoms pasekmėms atsirasti buvo nuteistojo A. T. neteisėti veiksmai.

8Atsiliepime į nuteistojo A. T. kasacinį skundą nukentėjusioji J. D. siūlo palikti nepakeistą apeliacinės instancijos nutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nukentėjusioji nurodo, kad ji nukentėjo įvykus eismo įvykiui, pereinant gatvę pėsčiųjų perėjoje, degant žaliam šviesoforo signalui, todėl kasatoriaus argumentai vertinantys jos veiksmus minėto eismo įvykio metu kaip nerūpestingus yra vertintini kritiškai. J. D. teigia, kad iki šiol yra nedarbinga, ateityje jai bus atliekamos operacijos, dėl patirtų sužalojimų.

9Nuteistojo A. T. kasacinis skundas atmestinas.

10Dėl BPK 109 straipsnio reikalavimų ir CK 6.250 straipsnio 2 dalies taikymo

11Pagal BK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti kaltinamajam arba už kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Pagal šio straipsnio 2 dalį civilinį ieškinį teismas nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. Civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo iš kaltinamojo A. T. pagal nukentėjusiosios J. D. prašymą šioje baudžiamojoje išnagrinėtas vadovaujantis įstatymu, t. y. esant BPK 109 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

12Kasatorius ginčija Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartimi nustatytą neturtinės žalos dydį.

13Neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai numatyti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. Pagal šią normą, nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

14Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu iš A. T. priteista 5000 Lt J. D. naudai neturtinei žalai atlyginti. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 14 d. nuosprendis pakeistas – neturtinės žalos suma padidinta iki 10 000 Lt.

15Apeliacinės instancijos teismo nutartyje pažymėta, kad pirmosios instancijos teismo priteista neturtinės žalos 5000 Lt suma neatitinka proporcingumo ir sąžiningumo principų, neužtikrina skirtingų interesų pusiausvyros ir yra aiškiai per maža. Nutartyje pabrėžta, kad vien kaltininko sunki turtinė padėtis šiuo atveju negali būti lemiamas kriterijus neturtinės žalos dydžiui. Pagal apeliacinės instancijos teismo išvadą dominuojantis kriterijus nustatant neturtinės žalos dydį yra nukentėjusios sveikatos būklė.

16Kasacinio skundo argumentai (nukentėjusios didelis neatsargumas, kaltininko turtinė padėtis) nepaneigia apeliacinės instancijos teismo išvados. Žalos dydžio nustatymas yra fakto, o ne teisės taikymo problema, todėl pagal BPK 376 straipsnio 1 dalies nuostatą nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas. Kasacinės instancijos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą dėl neturtinės žalos, nekeičia jos dydžio, tik patikrina, ar žemesnės pakopos teismai tinkamai vadovavosi civilinės teisės normomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos turinį ir jos dydžio nustatymo kriterijus, taip pat, ar nebuvo pažeisti BPK reikalavimai : Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. rugsėjo 10 d. nutartimi, didindama neturtinės žalos dydį J. D. , nurodė, kokiais kriterijais vadovavosi, ir savo išvadą motyvavo.

17Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, spręsdama ir nustatydama neturtinės žalos dydį, vadovavosi CK normomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos nustatymo tvarką, ir nėra pagrindo pripažinti, kad buvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų pažeidimų ar netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, todėl kasacinis skundas atmestinas.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Nuteistojo A. T. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai