Byla 2-827-227/2013
Dėl sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą, panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „HANSAB“, jur. asmens kodas 111510685, buv. v. Savanorių pr.180 A, Vilnius, ieškinį atsakovui UAB „Panevėžio būstas“, jur. asmens kodas 147146333, buv. v. Marijonų g.36-3, Panevėžys ir trečiajam asmeniui atsakovės pusėje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“, jur. asmens kodas 160430566, buv.v. K. P. g.26, Kaunas, dėl sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą, panaikinimo ir

Nustatė

3ieškovas prašo :

41) panaikinti atsakovo UAB „Panevėžio būstas“ 2013-08-12 rašte nurodytą sprendimą UAB „HANSAB“ pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;

52) panaikinti atsakovo UAB „Panevėžio būstas“ 2013-08-12 rašte Nr.I -481 nurodytą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir viešąjį pirkimą laimėjusiu pripažinti UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ pasiūlymą;

63) priteisti 750 Lt žyminį mokestį;

74) priteisti 4.840 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti;

85) taikyti laikinąsias apsaugos priemones– sustabdyti viešojo Transporto priemonių stovėjimo laiko apskaitos bilietų automatų kartu su automatų sistemos aptarnavimo ir stebėjimo programos naudojimosi paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje.

9Ieškinyje ir dublike (b.l.2 -6, 143 -144) nurodo, kad jo pasiūlymas viešame „Transporto priemonių stovėjimo laiko apskaitos bilietų automatų kartu su sistemos aptarnavimo ir stebėjimo programos naudojimosi paslaugomis pirkimas“ supaprastinto atviro konkurso būdu pirkime, pirkimo Nr.135860 (toliau Pirkimas) įrašytas pirmuoju numeriu į pasiūlymų eilę, o bylos trečiojo asmens- antruoju. Atsakovas 2013-07-30 raštu pranešė, kad, išnagrinėjęs tiekėjo pretenziją dėl pasiūlymų eilės, atšaukė savo sprendimus dėl techninės specifikacijos vertinimo 2013-07-12 posėdžio protokolo Nr.7, dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymų techninės specifikacijos ir nutarė prašyti paaiškinimų bei iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę. Į atsakovo prašymą paaiškinti Pasiūlymą dėl atitikimo pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nustatytiems reikalavimas, ieškovas atsakė 2013-08-12 raštu Nr.093. Atsakovas 2013-08-12 raštu informavo ieškovą, kad viešųjų pirkimų komisija atliko pateikto pasiūlymo techninių specifikacijų vertinimą ir nustačiusi, kad automobilių parkavimo automatas „MP 104 Compact“ neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, ieškovo Pasiūlymą atmetė. Atsakovas pakartotinai nustatė pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju ir vieninteliu buvo įrašytas trečiojo asmens pasiūlymas ir jo pasiūlymą pripažino laimėtoju. Ieškovas pateikė pretenziją ir pridėjo 2013-08-14 parkavimo automatų gamintojo patvirtinimą, kad parkomatuose „MP 104“ ir „MP 104 Compact“ yra naudojami identiški komponentai, jų vidinis žymėjimas tas pats- „MP 104“. Žymuo „compact“ nurodo tik kitą mechaninį korpuso tipą -metalinį. Jų elektronika ar programinė įranga nesiskiria, t.y. nesiskiria parkomatų pinigų skaičiuoklis, kuris yra elektroninėje valdymo plokštėje. Tam, kad prekybos (paslaugų) automatas būtų įtrauktas į prekybos automatų modelių sąrašą, privalo būti atlikta techninė ekspertizė, kurios objektas- pinigų skaičiuoklis, esantis prekybos (paslaugų) automate, o techninei ekspertizei gali būti pateikiamas automatas ir/arba pinigų skaičiuoklis. Ieškovas, prieš įtraukiant į leidžiamų naudoti prekybos automatų modelių sąrašą, techninei ekspertizei pateikė su plačiausiai naudojamu korpuso tipu „Compact“. Tai patvirtina Cale Access AB, MP 104 Plombavimo planas, kuriame nufotografuotas būtent „MP 104 Compact“. Parkomatas „MP 104 Compact“, kaip „MP 104“ tipo parkavimo automatas, o tiksliau tiek „MP 104 Compact“, tiek „MP 104“ esantis pinigų skaičiuoklis, įmontuotas šiame transporto priemonių parkavimo automate, kaip atitinkantis visus keliamus techninius reikalavimus, yra įtrauktas į Lietuvos Respublikoje prekybos automatų modelių sąrašą ir leidžiama naudotis. Negalima vadovautis VMI 2013-08-23 raštu, nurodančiu, kad siūlomo bilietų automato „MP 104 Compact“ neleidžiama naudoti, nes jame VMI pripažino, kad juo išreikšta nuomonė/paaiškinimas, kuri mokesčių mokėtojui neturi teisinės galios ir, paaiškėjus kitokioms ar papildomoms svarbioms aplinkybėms, pasilieka teisę situaciją vertinti kitaip. Atsakovas nepateikė VMI visos informacijos- gamintojo 2013-08-14 rašto. Taip pat negalima remtis VRM ekspertinės įmonės VĮ „Infrastruktūra“ 2013-09-12 raštu, nes: a) atsakovas nepateikė ir ekspertinė įmonė neįvertino „MP 104 Compact“ gamintojo 2013-08-14 rašto; b) siūlomas automatas patenka į Techninių reikalavimų 83 punkte nustatytą išimtį ir tai yra vienas iš ekspertinės įmonės pripažintų įteisinimo būdų. Pasiūlytas parkavimo automatas, kaip „MP 104“ tipo parkavimo automatas, yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą. Tvirtina, kad „MP 104 Compact“ nėra „MP 104“ modifikacija. Valstybinė metrologijos tarnyba pateikė atsakovui 2013-08-01 raštu atsakymą neatlikusi tyrimo ir iš esmės remdamasi tik semantiniu aiškinimu (pavadinimų nesutapimais) ir paties atsakovo šališkai suformuluotu klausimu, todėl juo negalima vadovautis, o būtina vadovautis vėlesniuoju jos 2013-08-22 raštu, kuriuo pripažįstama, kad parkomatai „MP 104“ ir „MP 104 Compact“ yra tapatūs ir juos abu leidžiama eksploatuoti kaip „MP“ tipo parkavimo automatą.

10Teigia, kad įrodymais pagrindė, jog pasiūlymas yra lygiavertis ir atitinka techninėse sąlygose ( 6 ir 7 punktuose) keliamus reikalavimus, todėl atsakovas negalėjo atmesti pasiūlymo ir pretenzijos jos iš esmės neišnagrinėjęs- nenurodyti atmetimo argumentai tik pakartotas sprendimas Nr.1. Atsakovas nepagrįstai taikė Pirkimo sąlygų 47.2 punkto nuostatą ir neteisėtai atmetė ieškovo Pasiūlymą, o atmesdamas pretenziją, pažeidė VPĮ 25 str.4 d., 39 str. 2 d. 2 p nustatytus reikalavimus. Atmetus ieškovo pasiūlymą buvo pažeisti ne tik viešųjų pirkimų principai, nes pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą, bet paneigtas pats pirkimų tikslas įsigyti darbus racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas (VPĮ 3 str 1 ir 2 d). Sprendimas, pašalinus iš Pirkimo mažiausią kainą pasiūliusį ieškovo Pasiūlymą, atitinkantį Pirkimo sąlygas, negali būti pagrįstas ir teisėtas. Pripažinus, kad atsakovo Sprendimas Nr.1 prieštarauja VPĮ reikalavimams, ieškovo Pasiūlymas turi būti įvertintas Pirkimo sąlygų nustatyta tvarka. Kadangi ieškovas pateikė mažiausios kainos Pasiūlymą, trečiojo asmens Pasiūlymas atsakovo Sprendimu Nr.2 laimėjusiu buvo pripažintas nepagrįstai, nesilaikant VPĮ reikalavimų. Sprendimas Nr.2 prieštarauja VPĮ 39 str. 8 d. Todėl atsakovo sprendimai pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu, atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų ir dėl to jo nevertinti sudarant pasiūlymų eilę, naikintini.

11Atsakovas UAB „Panevėžio būstas“ atsiliepimu ir tripliku su ieškiniu nesutinka (b.l.96-98, 158-159). Nurodo, kad pagal Techninę specifikaciją (sąlygų 2 priedas) tiekėjai privalėjo pasiūlyti automobilių parkavimo automatą, kuris turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo prietaisų registrą ir į Prekybos ir paslaugų tiekimo automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų tiekimo automatų modelių sąrašą. Ieškovo pasiūlytas automatas „MP 104 Compact“ šių reikalavimų neatitinka. Nurodo, kad pats ieškovas pripažįsta, jog jo siūlomas bilietų automatas nėra įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo prietaisų registrą ir jis nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad bilietų automatai „MP 104“ ir „MP 104 Compact“ yra tapatūs ir skiriasi tik pavadinimu. Aplinkybė, kad abiejuose naudojami tie patys komponentai neduoda pagrindo išvadai, kad gaminiai tapatūs. Matavimo priemonių registre registruojami ne tik matavimo tipai, bet ir modifikacijos, todėl „MP 104 Compact“ laikytina „MP 104“ modifikacija. Tą patvirtina VMT 2013-08-01 raštas atsakovui, kad automobilių parkavimo automatas „MP 104 Compact“ laikytinas automato „MP 104“ modifikacija ir tam, kad jį galima būtų naudoti Lietuvoje, turi būti atliktas jo atitikties įvertinimas nustatytiems reikalavimas ir jis įrašytas į Matavimo priemonių registrą. Pažymėjo, kad pagal Techninės specifikacijos 8 punktą automatui turi pakakti ir jis turi naudoti tik saulės baterija išgaunamą energiją Lietuvos klimatinėms sąlygoms. Ieškovo siūlomas modelis „MP 104 Compakt“ maitinamas nuo saulės baterijų, o į Registrą įtraukto automato „MP 104“ maitinimas nenumatytas nuo saulės baterijų (nurodytas maitinimas 210...230 V) ir tai papildomai nurodo, kad „MP 104 Compact“ nėra tas pats modelis, kaip „MP 104“, kuris įregistruotas registruose.

12Nurodė, kad į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų tiekimo automatų modelių sąrašą yra įtrauktas automobilių parkavimo automato modelis „MP 104“. LR VRM ekspertinė įmonė VĮ „INFRASTRUKTŪRA“ į jo paklausimą patvirtino, kad modelių sąraše nėra „MP 104 Compact“ ir pagal galiojančius teisės aktus automato gamintojas ar jo atstovas į Modelių sąrašą jau įtraukto modelio automato konstrukcijos pakeitimus (modifikacijas) turi įteisinti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Ieškovas tokio prašymo nėra pateikęs. Ieškovo siūlomą bilietų aparatą „MP 104 Compact“ naudoti neleidžiama. VMI perkančiajai organizacijai atsakė, kad ieškovo siūlomo bilietų automato „MP 104 Compact“ naudoti neleidžiama.

13Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas neprašė aiškinti Konkurso sąlygų, pateikti paaiškinimo dėl techninės specifikacijos 6 ir 7 punktų keliamų reikalavimų, todėl techniniai reikalavimai bilietų automatams yra aiškūs ir nedviprasmiški. Ieškovo aiškinimai apie aparatų tapatumus nėra teisiškai svarbūs. Techninėje specifikacijoje nustatyti automatui reikalavimai: būti įtrauktam į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą ir į Prekybos ir paslaugų teikimo automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų teikimo automatų modelių sąrašą ir nėra nuorodos, kad gali būti pasiūlytas tapatus į registrą įtrauktam aparatas. Todėl perkančioji organizacija nevertina „MP 104“ ir „MP 104 Compact“ savybių, nesprendžia ar tai tapatūs ar skirtingi aparatai, ar ieškovo pasiūlytas aparatas tinkamas naudoti ir ar jis atitinka keliamus norminių aktų reikalavimus. Šios bylos įrodinėjimo dalykas ar konkretus ieškovo pasiūlytas aparatas „MP 104 Compact“ yra įtrauktas į registrą ir į modelių sąrašą. Pritaria trečiojo asmens pozicijai. Teigia, kad ieškovo pasiūlyto automato negalės naudoti Lietuvos Respublikoje, nes neįregistruotą naudoti draudžiama.

14Trečiasis asmuo UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ atsakovo pusėje be savarankiškų reikalavimų su ieškiniu nesutinka (b.l.167-171).

15Teigia, kad ieškovas nepateikė techninės specifikacijos 3, 6 ir 7 punktuose nurodytus reikalavimus pagrindžiančių dokumentų, o 4 punkte nurodyti ir ieškovo įrodinėti duomenys neatitiko tikrovės (gamintojo viešai skelbiamų duomenų). Nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad siūlomas prietaisas „MP 104 Compact“ iki pasiūlymų pateikimo dienos (2013-06-28) buvo įtrauktas į registrą ir modelių sąrašą. Net tuo atveju, jei nebūtų draudžiama tikslinti techninės specifikacijos duomenų ir perkančioji organizacija galėtų atsižvelgti į ieškovo pateiktus papildimus paaiškinimus, patikslinimus bei papildomą metrologijos tarnybos raštą, negalima būtų daryti išvados, kad jis įtrauktas į Registrą ir modelių sąrašą. Į Registrą įtrauktas prietaisas „MP 104“ skiriasi nuo ieškovo siūlyto prietaiso „MP 104 Compact“: 1) pastoviosios darbinės atminties kiekiu, vadinasi skiriasi elektronine įranga ir skirtumas gali turėti įtakos prietaiso funkcinėms ir eksploatacinėmis savybėms; 2) maitinimu, vadinasi skiriasi prietaisų elektronikai valdyti skirta programine įranga, kurios skirtumai gali turėti įtakos prietaiso veikimo stabilumui, tiek dėl saulės elementų maitinimo galinčiai atsirastu veikimo paklaidai, lyginant su nuolatinės elektros srovės maitinimo įranga. Kad siūlomą prietaisą galima būtų naudoti Lietuvoje, reikia jį įvertinti ir įtraukti į matavimo priemonių registrą. Nėra įrodymų, kad į registrą i sąrašą įtraukiant prietaisą „MP 104“ faktiškai buvo tikrinamas prietaisas „MP 104 Compact“ ir, priešingai ieškovui, pateiktose nuotraukose nematomas pavadinimas, o plombavimo plane nurodytas prietaiso modelis „MP 104“. Galiojantys teisės aktai nesuteikia teisės VMT vyriausiosios specialistės išduodamais raštais įvertinti ar konstatuoti matavimo priemonių tapatumo ir leisti jas naudoti kaip to paties tipo priemones. Pagal 2009-04-10 įsakymu Nr .V-25 patvirtintų Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių 3 punktą atitikties įvertinimas pripažįstamas tik tada, kai jį atlieka paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos arba VMT paskirtosios įstaigos, todėl VMT neturi teisės atlikti metrologinio įvertinimo ir pripažinti matavimo priemonę tinkama naudoti Lietuvoje. Taisyklių 12 -13 punktuose apibrėžta įvertinimo ir registravimo tvarka, pagal kurią paskirtoji įstaiga atlieka įvertinimą, o VMT teigiamų išvadų pagrindu atlieka matavimo priemonės registraciją. Nurodytos taisyklės, Metrologijos įstatymas, VMI 2004-01-26 įsakymu Nr.VA-9 patvirtinti techniniai reikalavimai nenumato galimybės suinteresuoto ūkio subjekto ar gamintojo teiginiais patvirtinti matavimo priemonės atitiktį specifikacijoms ar tipą ar matavimo priemonių tapatumą, ar įtraukimą į pardavimo automatų sąrašus, todėl net tuo atveju, jei ieškovo teiginiai teisingi, ieškovas neįrodo, kad pasiūlytas automatas atitinka registre įtraukto „MP 104“ specifikacijas, tapati modifikacija, prietaisui buvo atlikta metrologinė patikra ir jis įtrauktas į registrą ir modelių sąrašą, kaip reikalauja 6 ir 7 punktai. VMT raštas atsakovui patvirtina, kad matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas skirtas tik parkavimo automatui „MP 104“ir tam, kad jis „MP 104 Compact“ galima būtų naudoti Lietuvoje, turi būti atliktas jo atitikties įvertinimas nustatytiems reikalavimas ir jis įrašytas į Registrą.

16Pažymėjo, kad tuo atveju, jei ieškovo teiginiai dėl prietaisų tapatumo atitiktų tikrovę, su kuo trečiasis asmuo nesutinka, ieškovas nesąžiningai konkuruoja, nes iki pasiūlymo pateikimo termino faktiškai nepatyręs laiko, žmoniškųjų ir finansinių išteklių sąnaudų ir dėl to įgijęs nepagrįstą konkurencinį pranašumą mėgina apeiti reikalavimus dėl prietaiso įtraukimo į registrą ir sąrašą įrodinėdamas į registrą ir sąrašą yra įtrauktas kitas prietaisas, kurio dalis detalių tariamai yra tos pačios, kaip ir neįtraukto. Toks įtraukimo į sąrašą ir registrą įrodinėjimo būdas nepagrįstas ir neteisėtas ir dėl to, kad nebūtų tikslo ir prasmės registruoti matavimo priemonių registre prietaisų modifikacijų (2 priedo ir 3 p) bei nebūtų būtinybės pranešti VMT apie konstrukcijos ir veikimo pakeitimus (taisyklių 37). Tuo atveju, jei tai tapatus- galėjo pateikti atitinkamas VMT ir VMI dokumentus apie tapatumą ir negalėjimą. Atsakovas iš pateikto pasiūlymo dokumentų negalėjo nuspręsti nei kad lyginami prietaisai tapatūs, nei kad skiriasi tik metaliniu korpusu, bet ne elektronine ar programine įranga- pinigų skaičiuokliu ar laikrodžio mechanizmu ar kitais parametrais, kurie galėtų turėti įtakos finansinių duomenų saugumui, nei galėjo objektyviai ir patikimai nuspręsti, jog „MP104 Compact“ yra trauktas į sąrašą ir registrą. Nurodo, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų techninės specifikacijos 3.4 punkto reikalavimų ir todėl teisme turi būti nagrinėjama atitiktis techninės specifikacijos 3 ir 4 punktų reikalavimams.

17Ieškinys atmestinas.

18Byloje nustatyta: Atsakovas UAB „Panevėžio būstas“ 2013-06-13 paskelbė apie supaprastintą pirkimą ir Transporto priemonių stovėjimo laiko apskaitos bilietų automatų sistemos aptarnavimo ir stebėjimo programos naudojimosi paslaugomis supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygas, pirkimo Nr.135860 (toliau Pirkimas). Pirkimo objektas- nauji, vienodo modelio transporto priemonių stovėjimo laiko apskaitos bilietų automatai (toliau- bilietų automatas (prekės) kartu su automatų sistemos aptarnavimo ir stebėjimo programos (toliau- ASASP) naudojimosi paslaugomis (toliau- Paslaugos). Numatomas įsigyti Prekių kiekis- 30 vnt ir paslaugos šiam kiekiui aptarnauti (b.l.12, Sąlygų II dalis, 5 ir 6 p).

19Nustatytu laiku pasiūlymą pateikė ieškovas UAB „HANSAB“, kuris transporto priemonių stovėjimo laiko apskaitos bilietų automatu pasiūlė „MP 104 Compact“ (gamintojas Cale Access AB)(b.l.33). 2013-07-15 atsakovas raštu Nr.1-454 nustatė pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašytas ieškovo pasiūlymas ir jis pripažintas laimėtoju, o bylos trečiojo asmens pasiūlymas įrašytas antruoju numeriu (b.l.67).

20Atsakovas, išnagrinėjęs tiekėjo pretenziją dėl laimėjusio pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 6, 7, 4 ir 3 punktams, atšaukė savo sprendimus dėl techninės specifikacijos vertinimo 2013-07-12 posėdžio protokolu Nr.7, dėl pasiūlymo eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo 2013-07-15 posėdžio protokolu Nr.8 ir nutarė iš naujo vertinti visų pasiūlymų technines specifikacijas, prašyti paaiškinimų ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę (b.l.79- 2013-07-30 raštas „Dėl pretenzijos“).

21Atsakovas 2013-07-26 raštais kreipėsi į VMT ir į VMI su paklausimais, ar automobilių parkavimo automatas „MP 104 Compact“ turi būti įtrauktas į sąrašą bei registrą kaip atskiras modelis, ar modelio „MP 104“ įtraukimas į registrą ir sąrašą galioja ir modeliui „MP 104 Compact“ (b.l.99,101).

22VMT 2013-08-01 raštu Nr. S -657 į atsakovo užklausą nurodė (b.1.100), jog automobilių parkavimo automatas „MP 104 Compact“ laikytinas automato „MP 104“ modifikacija ir tam, kad jį galima būtų naudoti Lietuvoje, turi būti atliktas jo atitikties įvertinimas nustatytiems reikalavimams ir jis įrašytas į Registrą. Rašte pažymėta, kad Registre tvarkomi ir kaupiami duomenys apie matavimo priemonių tipus ir jų modifikacijas, kuriuos leidžiama gaminti ir naudoti Lietuvoje. Registro numeris, suteikiamas tipui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, žyminčiam matavimo prietaisą, o bet koks žymėjimo pakeitimas arba papildymas raidėmis arba skaitmenimis, skaitomas matavimo priemonės modifikacija, kuri taip pat turi būti įrašyta į Registrą.

23VMI nurodė, kad suteiktų paslaugų įplaukoms paskaityti (registruoti) turi būti naudojami tik į Sąrašą įtraukti automobilių parkavimo aparatai ir į šį sąrašą įtrauktas tik modelis „MP 104“. Paaiškino, kad kilus neaiškumui dėl automato modelio „MP 104 Compact“ prekybos (paslaugų teikimo) aparatą aptarnaujanti įmonė turėtų kreiptis į ekspertinę įmonę VĮ „Infrastruktūra“. Pažymėjo, kad paaiškinimas neturi teisės aktų galios ir yra parengtas atsižvelgiant į paklausime nurodytas aplinkybes ir paaiškėjus kitokioms ar papildomoms svarbioms aplinkybėms, VMI pasilieka teisę situaciją vertinti kitaip. (b.l.102) .

24Ieškovas į atsakovo 2013-07-31 prašymą paaiškinti techninės specifikacijos 6, 7, 4 ir 3 punktus( b.l.68), 2013-08-01 raštu Nr.093 „Dėl konkurso dokumentų patikslinimo“, perkančiajai organizacijai patvirtino, kad siūlomas bilietų automatas „MP 104 Compact“ yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą ir į Prekybos ir paslaugų teikimo automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų teikimo automatų modelių sąrašą, nes „Compact“ apibrėžia tik parkomato metalinio korpuso tipą. Elektroninę, bei programinę parkavimo dalį, susijusią su Metrologine patikra, apibrėžia parkomato modelis „MP 104“. Sertifikavimui, prieš įtraukiant į registrą, buvo pateiktas parkomatas su plačiausiai naudojamu korpuso tipu „Compact“. Laiko skaičiavimo tikslumas nėra susijęs su elektros tiekimo šaltiniu, nes parkomatas veikia nuo vidinio akumuliatoriaus (dėl 6 p). Veiksniai, nesąlygojantys funkcionalumo, paskirties, plombavimo plano ir, neįtakojantys finansinių duomenų saugumo užtikrinimui, bei operatyvinės kontrolės apsunkinimui, neturi būti papildomai teikiami Ekspertinės įmonės įvertinimui bei įteisinimui (dėl 7 p). Siūlomas parkomato atitikimą reikalavimus temperatūrai patvirtina pridėtas Gamintojo temperatūrinių režimų patvirtinimas (4 p), atsparumą nuo įsilaužimo- PrEN 14450 S2 bandymų protokolas (3 p) (b.l.69).

25Atsakovas 2013-08-12 raštu informavo ieškovą, kad viešųjų pirkimų komisija atliko pateikto pasiūlymo techninių specifikacijų vertinimą ir nustačiusi, kad automobilių parkavimo automatas „MP 104 Compact“ neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: nėra įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą (pridėjo Valstybinės metrologijos tarnybos 2013-08-01 raštą- b.l.70) ir į Prekybos paslaugų tiekimo automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų teikimo automatų modelių sąrašą ir todėl negali būti naudojamas Lietuvoje, ieškovo Pasiūlymą Konkurso sąlygų 47.2 punkto pagrindu atmetė (b.l.70). Tos pačios dienos raštu Nr. I- 481 informavo apie nustatytą pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju ir vieninteliu įrašytas šios bylos trečiojo asmens UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ pasiūlymas ir jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu (b.l.72).

26Ieškovas pateikė 2013-08-26 raštu Nr.106 pretenziją (b.l.75) prašydamas naikinti priimtus sprendimus, nes jo pasiūlymas atitinka Konkurso reikalavimus. Pridėjo 2013-08-14 parkomato „MP 104“ ir „MP 104 Compact“ gamintojo raštą (b.l.77), kad parkomatuose „MP 104“ ir „MP 104 Compact“ yra naudojami identiški komponentai, jų vidinis žymėjimas tas pats- „MP 104“. Žymuo „compact“ nurodo tik kitą mechaninį korpuso tipą -metalinį. Pridėjo 2013-08-12 užklausą Valstybinės metrologijos tarnybai (b.l.71), kurioje ieškovas nurodė, kad žymuo „Compact“ nėra parkomato modifikacija ir prašė patvirtinti, kad atitikties nustatymui buvo pateiktas bei VMT direktoriaus 2005-01-26 įsakymu Nr.V-9 patvirtintas ir įrašytas į Registrą automobilių parkavimo automato „MP 104“ tipas bei VMT direktoriaus 2010-04-28 įsakymu Nr.V -40 buvo išduotas atnaujintas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas Nr,1998, galiojantis iki 2020-04-25 parkomatui su „Compact“ tipo korpusu. Pridėjo VMT 2013-08-22 atsakymą į nurodyto turinio prašymą (b.l.73), kuriame VMT nurodė, jog iš UAB „HANSAB“ paaiškinimo ir gamintojo rašto pripažino, kad parkomatai „MP 104“ ir „MP 104 Compact“ yra tapatūs ir juos abu leidžiama eksploatuoti kaip „MP 104“ tipo parkavimo automatą.

27Atsakovė 2013-08-27 raštu Nr. I- 490 pretenziją atmetė (b.l.81).

28VĮ „Infrastruktūra“ į atsakovo 2013-09-11 paklausimą ar parkavimo automato modelis „MP 104 Compact“ turi būti įtrauktas į modelių sąrašą kaip atskiras modelis (b.l.104), 2013-09-12 raštu atsakė (b.l.105), jog automobilių parkavimo automato modelis „MP 104“ yra įtrauktas į modelių sąrašą, o „MP 104 Compact“ sąraše nėra. Paaiškino, kad pagal galiojančius teisės aktus automato gamintojas ar jo atstovas į Modelių sąrašą jau įtraukto modelio automato konstrukcijos pakeitimus (modifikacijas) turi įteisinti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. UAB „Hansab“ tokio prašymo nepateikusi. Įteisinus automobilių parkavimo automato „MP 104“ konstrukcijos pakeitimą, šis automatas Modelių sąraše liks „MP 104“pavadinimu, tačiau turės dvi įteisintas modifikacijas. Kitas kelias- atlikti pilną ekspertizę automatui „MP 104 Compact“ ir įtraukti šį modelį į Modelių sąrašą kaip atskirą/naują modelį.

29Kaip pirmiau nurodyta, bylos šalys pateikė skirtingo turinio VTM atsakymus. Taip į atsakovo paklausimą VMT 2013-08-01 raštu patvirtino, kad automobilių parkavimo automatas „MP 104 Compact“ laikytinas automato „MP 104“ modifikacija ir tam, kad jį galima būtų naudoti Lietuvoje, turi būti atliktas jo atitikties įvertinimas nustatytiems reikalavimams ir jis įrašytas į Registrą (b.l.100). Priešingai šio turinio raštui, VMT į ieškovo paklausimą vėlesniu 2013-08-22 raštu, ieškovo paaiškinimo ir gamintojo patvirtinimo pagrindu pripažino, kad parkomatai „MP 104“ ir „MP 104 Compact“ yra tapatūs ir juos abu leidžiama eksploatuoti kaip „MP 104“ tipo parkavimo automatą (b.l.73). Į teismo užklausą VMT raštu paaiškino (b.l.180-181), kad UAB „HANSAB“ 2004 metais kreipėsi dėl parkavimo automato „MP 104“ tipo patvirtinimo ir pateikė dokumentus, skirtus „MP 104“ (veikimo aprašymas, patikros metodika PM 11551068 -16:2004) ir „MP 104 Compact“(pagrindiniai techniniai duomenys, bandymų protokolai), kuriuos ekspertinio atitikties įvertinimo metu įvertino kaip vieno tipo matavimo priemonę ir prašymo pagrindu patvirtino automobilių parkavimo automato „MP 104“ tipą bei įrašė į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Pasibaigus parkavimo automato „MP 104“ tipo tvirtinimo pažymėjimo galiojimo laikui, UAB „HANSAB“ prašymo dėl parkavimo automato „MP 104“ sertifikato galiojimo pratęsimo bei gamintojo rašto, kuriuo patirtinama, kad „MP 104“ ir „MP 104 Compact“ gaminiai nesikeitė nuo jų gaminimo pradžios (1996 m.), VMT paskirtajai įstaigai atlikus atitikties įvertinimą nustatytiems reikalavimams, VMT direktoriaus 2010-04-28 įsakymu Nr. V-40 išduotas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas Nr.1998. Nurodė tuo pačius atsakymus, duotus į atsakovo ir ieškovo užklausas, ir pažymėjo, kad VMT pataisė automobilių parkavimo automato registro numerio 2-1998:2005 įrašą, papildydama tipą „MP 104“ kitu galimu matavimo priemonės tipo žymėjimu „MP 104 Compact“.

30Šios bylos ginčas ar ieškovo siūlomas bilietų automatas „MP 104 Compact“ pasiūlymo pateikimo dieną buvo įrašytas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą ir į Prekybos ir paslaugų teikimo automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų teikimo automatų modelių sąrašą ir ar pakanka to, jog į Registrą ir Sąrašą yra įrašytas „MP 104, ar perkančiosios organizacijos sprendimai atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, bei pretenziją, pagrįsti.

31Dėl Konkurso sąlygos Techninės specifikacijos 6 punkto “Matavimo priemonių registras“

32Pagal Techninės specifikacijos 6 punktą, bilietų automatas turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą (t.1, b.l.19 -20). Ieškovas pasiūlė bilietų automatą „MP 104 Compact“, gamintojas Cale Access AB ir pasiūlyme patvirtino, kad jis atitinka 6 punkto reikalavimą (b.l.33 ir 37). Ieškovas, prieš dalyvaudamas konkurse, buvo susipažinęs su konkurso sąlygomis, neprašė pateikti išaiškinimo dėl pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 6 punkte keliamo reikalavimo, jos neginčijo, pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos, todėl darytina išvada, kad techninis reikalavimas, jog bilietų automatas turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą, ieškovui buvo žinomas, aiškus ir suprantamas.

33Matavimo priemonių registrą tvarko LR Metrologijos tarnyba. Savo veikloje ji vadovaujasi 1996 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu Nr. I- 1451, VMT direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d įsakymu Nr. V-25 „Dėl matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamento taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis (toliau- taisyklės) ir kt. norminiais aktais. Sutinkamai su taisyklėmis, gamintojui, įgaliotam atstovui ar platintojui leidžiama be apribojimų tiekti rinkai ir pradėti naudoti MP, jei jie turi ir pateikė VMT informaciją (dokumentus), išvardintą taisyklių 8 punkte. Priešingu atveju, sutinkamai su 9 punktu, jie privalo kreiptis į VMT dėl MP tipo patvirtinimo arba pripažinimo tinkama naudoti Lietuvoje ir su prašymu pateikti 10 punkte nurodytus dokumentus. VMT, paskirtosios įstaigos, kurios veikla susijusi su MP atitikties įvertinimu, ataskaitos su teigiamomis išvadomis ir rekomendacijomis dėl MP tipo patvirtinimo arba pripažinimo tinkama naudoti Lietuvoje, patvirtina ataskaitą ir įtraukia MP į Lietuvos matavimo priemonių registrą bei išduoda MP tipo patvirtinimo Lietuvoje sertifikatą arba pripažinimo tinkama naudoti pažymėjimą, o neigiamų išvadų atveju- VMT pateikia gamintojui, įgaliotam atstovui ar platintojui konkrečias atsisakymo patvirtinti MP tipą arba pripažinti tinkama naudoti Lietuvoje priežastis (I.2.12; III.1.12).

34Nustatyta, kad 2005-01-26 VMT direktoriaus 2005-01-26 įsakymu Nr.V-9 buvo patvirtintas ir įrašytas į Registrą automobilių parkavimo automato „MP 104“ tipas (registro numeris 2-1998:2005) ir 2010-04-28 įsakymu Nr.V -40 išduotas atnaujintas matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas Nr.1998, galiojantis iki 2020-04-25 ir kuris skirtas tik automobilių parkavimo automatui „MP 104“ (b.l.100). Pagal Techninės specifikacijos 6 punktą, bilietų automatas turi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą. Nėra ginčo, jog ieškovas iki pasiūlymų pateikimo dienos (2013-06-28) nesikreipė į VMT su prašymu dėl patvirtinimo, jog siūlomas automobilių parkavimo automatas „MP 104 Compact“ yra tapatus į Registrą įrašytam „MP 104“ ar dėl jo atitikties įvertinimo ir negavo teigiamo atsakymo. Pabrėžtina, kad tik po to, kai buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, ieškovas kreipėsi į VMT ir jai pateikė gamintojo 2013-08-14 dienos raštą ir šių dokumentų pagrindu VMT papildė automobilių parkavimo automato registro numerio 2-1998 :2005 įrašą papildydama tipą „MP 104“ kitu galimu matavimo priemonės tipo žymėjimu „MP 104 Compact“. Šiuo veiksmu VMT iš esmės patvirtino būtinumą, kad į Registre turi būti įtrauktas „MP 104 Compact“. Tai iš esmės atitinka VMT 2013-08-01 rašto teiginį, jog bet koks žymėjimo pakeitimas arba papildymas raidėmis arba skaitmenimis, skaitoma modifikacija, kuri turi būti įtraukta į Registrą. VMT šio teiginio nepaneigė, nepripažino jo negaliojančiu ar panašiai, bet priešingai, gavusi iš ieškovo užklausą- paaiškinimą ir kitus reikiamus dokumentus, Registro įrašą papildė, tačiau tą padarė, kaip minėta, jau po ieškovo pasiūlymo atmetimo, su kuo nesutiko atsakovas t.y. iš esmės vykstant ginčui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo Nr.1 pagrįstumo ir ieškovui siekiant pagrįsti savo teiginius apie pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams.

35Iš to seka, kad pasiūlymo pateikimo metu ieškovo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygos Techninės specifikacijos 6 punkto “Matavimo priemonių registras“ reikalavimo, nes; a) pasiūlytas automatas „MP 104 Compact“ nebuvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą; b) ieškovas perkančiajai organizacijai nepateikė dokumento, patvirtinančio siūlomo automato tapatumą įtrauktam į registrą; c) Konkurso sąlygose nenumatyta tiekėjui galimybė pasiūlyti perkančiajai organizacijai automobilių parkavimo automatą tapatų įtrauktam į registrą; d) Konkurso sąlygos ir VPĮ nesuteikia tiekėjui teisės pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui paaiškinimais ar papildomais dokumentais įrodinėti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimui, o perkančioji organizacija neturi teisės tirti, ar pasiūlytas automobilių parkavimo automatas “MP 104 Compat“ analogiškas/tapatus įtrauktam į Registrą „MP 104“ .

36Ne ir tuo atveju, jei galima būti pripažinti, kad tai tapatus/analogiškas ir skiriasi tik savo korpuso medžiaga, nors, kaip minėta, ieškovas nepateikė su pasiūlymu tai patvirtinančių įrodymų, tai perkančioji organizacija, gavusi įmonės, atsakingos už Registro tvarkymą- VMT 2013-08-01 raštu patvirtinimą, kad automobilių parkavimo automatas „MP 104 Compact“ neįrašytas į Registrą, jis laikytinas automato „MP 104“ modifikacija ir tam, kad jį galima būtų naudoti Lietuvoje, turi būti atliktas jo atitikties įvertinimas nustatytiems reikalavimams ir jis įrašytas į Registrą, kas iš esmės vėliau buvo padaryta, pagrįstai sprendė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimų.

37Dėl Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 7 punkto „VMI paslaugų automatų sąrašas“

38Pagal Techninės specifikacijos 7 punktą, bilietų automatas turi būti įtrauktas į Prekybos ir paslaugų teikimo automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų teikimo automatų modelių sąrašą (toliau- Modelių sąrašas) (t.1, b.l.19 -20). Ieškovas pasiūlė bilietų automatą „MP 104 Compact“, gamintojas Cale Access AB ir pasiūlyme patvirtino, kad atitinka 7 punkto reikalavimą (b.l.33 ir 37). Ieškovas prieš dalyvaudamas konkurse buvo susipažinęs su konkurso sąlygomis, neprašė pateikti išaiškinimo dėl pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 7 punkte keliamo reikalavimo, jos neginčijo, pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos, todėl darytina išvada, kad techninis reikalavimas, jog bilietų automatas turi būti įtraukti į modelių sąrašą, ieškovui buvo žinomas, aiškus ir suprantamas.

39Aparatai ir automatų modeliai apskaitomi ir įtraukiami į Modelių sąrašą vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į sąrašą taisyklių patvirtinimo“. Juo patvirtintas Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos(paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas (toliau- Sąrašas) ir Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklės (toliau- Taisyklės). Sutinkamai su šiomis Taisyklėmis, Ekspertinė įmonė VĮ „Infrastruktūra“ atlieka šiuos veiksmus: priima kasos aparatų ir prekybos automatų gamintojų arba jų įgaliotų asmenų (toliau- Pareiškėjai) prašymus įtraukti aparatų ir automatų modelius į Sąrašą, techniniuose reikalavimuose nurodytą tų aparatų ir automatų dokumentaciją ir pačius veikiančius gaminius; atlieka jų ekspertizę ir išvadas pateikia VMI ir pareiškėjams; pagal kompetenciją konsultuoja pareiškėjus aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą klausimais ir kt.(Taisyklių 6 p.).VMI prie LR FM, ekspertinės įmonės VĮ „Infrostruktūra“ ekspertizės išvados pagrindu, priima sprendimus dėl įtraukimo aparatų ir automatų į Sąrašą, tvarko Sąrašo duomenų bazę, kurioje įrašomi, saugomi ir atnaujinami duomenys (taisyklių 5 p).

40Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.VA-24 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos apskaitos taisyklės (toliau- Apskaitos taisyklės). Jose įtvirtinta, kad komercinę ūkinę veiklą vykdančių juridinių ir/ar fizinių asmenų prekėms ir/ar paslaugoms parduoti arba prekėms iš fizinių ir/ar juridinių asmenų supirkti ir jų pardavimo įplaukoms ar supirkimo išlaidoms paskaityti (registruoti) leidžiama naudoti tik esant sąlygoms, išvardintoms 5 punkte, iš kurių: 5.1. tokių modelių prekybos automatus, kurie Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, taisyklių nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 (toliau – Sąrašas); 5.2. tokius prekybos automatus ar prekybos automato pinigų skaičiuoklius (toliau – pinigų skaičiuokliai), kurie įregistruoti Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau– AVMI). (II. 5.); plombuotus Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka prekybos automatus ir/ar pinigų skaičiuoklius.

41Iš to seka, kad suteiktų paslaugų įplaukoms apskaityti (registruoti) turi būti naudojamas tik į Modelių sąrašą įtrauktas automobilių parkavimo aparatas.

42Priešingai ieškovo teiginiui, Modelių sąraše nėra įtraukto automobilių parkavimo automato „MP 104 Compact“. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Valstybinis informacinės technologijos institutas Kasos aparatų ekspertinė įmonė 2010-04-22 suderino ir VMI prie FM 2010-05-04 patvirtino prekybos (paslaugų teikimo) automato gamintojo Cale Access AB, modelio „MP 104“ Plombavimo planą (b.l.80). VMI prie FM, atsižvelgusi į ekspertinės įmonės 2010-04-22 pažymą dėl prekybos (paslaugų teikimo) automatų įtraukimo į LR leidžiamų naudoti aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą Nr.155714/30-10 E bei į „HANSAB“ 2009-12-31 prašymą Nr.03 „Dėl automobilių parkavimo automato ekspertizės, įtraukimo į leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, įsakymu Nr.VA-52 sąrašą papildė į jį įtraukdama modelių sąrašo eilės Nr.1081 automobilių parkavimo aparatą „MP 104“ (b.l.124).

43VĮ „Infrastruktūra“ Kasos aparatų ekspertizių departamentas 2013-09-12 rašte Nr. KSDI -63 perkančiajai organizacijai nurodė, kad pagal galiojančius teisės aktus automato gamintojas ar jo atstovas į Modelių sąrašą jau įtraukto modelio aparato konstrukcijos pakeitimus (modifikacijas) turi įteisinti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. UAB „HANSAB” nėra pateikusi Departamentui prašymo dėl automato konstrukcijos pakeitimo įteisinimo. Paaiškino, kad įteisinus automobilių parkavimo automato „MP 104“ konstrukcijos pakeitimą, šis automatas Modelių sąraše liks „MP 104“ pavadinimu, tačiau turės dvi įteisintas modifikacijas arba atlikus pilną ekspertizę automatui „MP 104 Compact“, šis modelis būtų įtrauktas į Modelių sąrašą kaip atskiras/naujas modelis (b.l.105).

44Kadangi Modelių sąrašo duomenų bazėje kaupiamas visas aparato arba automato modelio pavadinimas ir šiuo metu yra įregistruotas „MP 104“, o ieškovo siūlomas „MP 104 Compact“, tai ieškovas, norėdamas, kad jo pasiūlytas automobilių parkavimo aparatas „MP 104 Compact“ atitiktų Konkurso sąlygų reikalavimus, privalėjo kreiptis į ekspertinę įmonę VĮ „Infrostruktūra“ dėl jo įtraukimo į Modelių sąrašą ir, kaip nurodė VĮ „Infrastruktūra“, jos išvadų pagrindu jis būtų įrašytas į Modelių sąrašą kaip atskiras/naujas modelis arba, įteisinus automobilių parkavimo automato „MP 104“ konstrukcijos, pakeitimą, Modelių sąraše jis liktų pavadinimu „MP 104“, tačiau turėtų dvi įteisintas modifikacijas. Konkurso sąlygos reikalavo, kad automobilių parkavimo automatas būtų įrašytas į Modelių sąrašą. Kadangi, ieškovas Pasiūlyme patvirtino, kad jo pasiūlytas automobilių parkavimo aparatas „MP 104 Compact“ yra įtrauktas į Modelių sąrašą, nors taip nėra, darytina išvada, kad jam ši Konkurso sąlyga buvo žinoma.

45Iš to seka, kad pasiūlymo pateikimo metu ieškovo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygos Techninės specifikacijos 7 punkto reikalavimo, nustatančio, kad bilietų automatas turi būti įtrauktas į Prekybos ir paslaugų teikimo automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų teikimo automatų modelių sąrašą, nes: a) pasiūlytas automatas „MP 104 Compact“ nebuvo įtrauktas į modelių sąrašą; b) su pasiūlymu nepateikė VMI dokumento, patvirtinančio siūlomo automobilių parkavimo aparato tapatumą įtrauktam į modelių sąrašą; c) Konkurso sąlygose nenumatyta tiekėjui galimybė pasiūlyti perkančiajai organizacijai automobilių parkavimo automatą tapatų įtrauktam į sąrašą; d) Konkurso sąlygos ir VPĮ nesuteikia tiekėjui teisės pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui paaiškinimais ar papildomais dokumentais įrodinėti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimui, o perkančioji organizacija neturi teisės tirti, ar pasiūlytas automobilių parkavimo automatas “MP 104 Compat“ analogiškas įtrauktam į modelių sąrašą „MP 104“ ; e) ieškovas iki šiol nesikreipė dėl „MP 104 Compact“ įtraukimo į modelių sąrašą ar dėl patvirtinimo jo tapatumo „MP 104“.

46Dėl to, kad VMI ieškovo pasiūlyto automobilių parkavimo automato nėra įtraukusi į Prekybos ir paslaugų teikimo automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų teikimo automatų modelių sąrašą, jis negali būti naudojamas suteiktų paslaugų įplaukoms apskaityti (registruoti). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Valstybinis informacinės technologijos institutas Kasos aparatų ekspertinė įmonė 2010-04-22 suderino ir VMI prie FM 2010-05-04 patvirtino prekybos (paslaugų teikimo) automato gamintojo Cale Access AB, būtent modelio „MP 104“ Plombavimo planą (b.l.80). Todėl perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos 7 punkto reikalavimų.

47Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino ieškovo pateikus dokumentus, pagrįstai, nepažeisdama lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str.), neapribodama tiekėjų dalyvavimo dalyvauti pirkime (VPĮ 33 str.), nustačiusi, jog ieškovo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 6 ir 7 punktuose nustatytų reikalavimų, pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą bei netenkino jo pretenzijos. Aplinkybių, leidžiančių daryti priešingą išvadą, nenustatyta.

48Pažymėtina, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas tikslinti pasiūlymus tokiu būdu, kad iš neatitinkančių reikalavimų jie taptų atitinkančiais reikalavimus. Tuo atveju, jei būtų leidžiama tiekėjui tikslinti techninės specifikacijos duomenis, o perkančiajai organizacijai būtų suteikta teisė atsižvelgti į ieškovo pateiktus papildimus paaiškinimus, patikslinimus bei papildomą metrologijos tarnybos raštą, ko nėra, nebūtų galima daryti išvados, kad siūlomas automobilių parkavimo automatas „MP 104 Compact“ pasiūlymo pateikimo metu buvo įtrauktas į Registrą ir modelių sąrašą. Toks paties ieškovo siūlomo automobilių parkavimo automato “MP 104 Compact“ buvimo modelių sąraše ir registre įrodinėjimo būdas nepagrįstas ir neatitiktų keliamų reikalavimų, nustatančių, kad matavimo priemonių registre registruojamos prietaisų modifikacijos ir privaloma pranešti VMT apie konstrukcijos ir veikimo pakeitimus (taisyklių 37). Tuo būtų paneigtas lygiateisiškumo principas, suprantamas kaip galimybė konkuruoti vienodomis sąlygomis tarp ūkio subjektų, kurie laikosi įstatymo reikalavimų, įskaitant ir Metrologijos įstatymo bei poįstatyminių šios srities teisės aktų .

49Perkančioji organizacija atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 6 ir 7 punkto reikalavimų ir netenkino pretenzijos, todėl teismas neanalizuoja ir nepasisako dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 3 ir 4 punktuose nurodytų reikalavimų, kaip to prašo bylos trečiasis asmuo. Dėl to, kad galima vertinti tik neatmestus pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų (44 p), o teismas pripažino, kad ieškovo pasiūlymą perkančioji organizacija pagrįstai atmetė, nėra pagrindo analizuoti ir vertinti bei lyginti ieškovo ir laimėtojo- bylos trečiojo asmens pasiūlytas kainas aiškinantis ar racionaliai bus panaudotos lėšos. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų ir teismas iš byloje esančių įrodymų nenustatė, kad perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą pažeidė viešųjų pirkimų principus, tikslus ar padarė kitus pažeidimus, turėjusius reikšmę pagal įstatymus teisingam pirkimo atlikimui.

50Ieškovas teiginį, jog negalima remtis VRM ekspertinės įmonės VĮ “Infrostruktūra“ 2013-09-12 raštu bei VMI 2013-08-23 raštais, grindžia tuo, jog atsakovas jiems nepateikė automobilio parkavimo automato gamintojo 2013-08-14 rašto ir jis liko neįvertintas. Kadangi byloje vertinami duomenys, buvę pasiūlymo pateikimo metu, tai esmės neturi ieškovo nurodytas ir gautas jau po ieškovo pasiūlymo atmetimo, gamintojo 2013-08-14 rašto turinys. Vienok, VMT šio rašto pagrindu bei ieškovo aiškinimo pagrindu papildė automobilių parkavimo automato registro numerio 2-1998 :2005 įrašą papildydama tipą „MP 104“ kitu galimu matavimo priemonės tipo žymėjimu „MP 104 Compact“. Ieškovo nurodyta aplinkybė, jog jis 2004 metais ir 2010 metais VMT kartu su „MP 104“ dokumentais pateikė ir „MP 104 Compact“ dokumentus, reikšmės šioje byloje neturi ir neįrodo, kad aparatai analogiški, nes nurodytu laiku ieškovas prašė įrašyti į Registrą bei pratęsti sertifikato galiojimą būtent „MP 104“ ir ekspertinė įmonė įvertino tik šio tipo matavimo priemonės atitiktį įstatymų reikalavimams, ko pasekoje buvo įrašytas į Registrą „MP 104“ ir pratęstas būtent „MP 104“ sertifikato galiojimas.

51Aptartais argumentais ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str.). Atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos atsakovo ir trečiojo asmens turėtos ir įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurios, įvertinus bylos apimtį ir sudėtingumą, procesinių dokumentų skaičių ir kt. neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų dėl užmokesčio dydžio (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais teismas

Nutarė

53Atmesti ieškovo UAB „HANSAB“, jur. asmens kodas 111510685, buv. v. Savanorių pr.180 A, Vilnius, ieškinį atsakovui UAB „Panevėžio būstas“, jur. asmens kodas 147146333, buv. v. Marijonų g.36-3, Panevėžys ir trečiajam asmeniui atsakovės pusėje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“, jur. asmens kodas 160430566, buv.v. K. P. g.26, Kaunas, dėl sprendimų, priimtų vykdant viešąjį pirkimą, panaikinimo.

54Priteisti iš ieškovo UAB „HANSAB“, jur. asmens kodas 111510685: 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) atsakovui UAB „Panevėžio būstas“, jur. asmens kodas 147146333 ir 3630 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus trisdešimt litų) trečiajam asmeniui atsakovės pusėje UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“, jur. asmens kodas 160430566, atstovavimo išlaidų.

55Įsiteisėjus sprendimui panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013-09-12 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones- viešojo Transporto priemonių stovėjimo laiko apskaitos bilietų automatų kartu su automatų sistemos aptarnavimo ir stebėjimo programos naudojimosi paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūrų sustabdymą.

56Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka nuo jo priėmimo dienos, skundą paduodant Panevėžio apygardos teismui

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. ieškovas prašo :... 4. 1) panaikinti atsakovo UAB „Panevėžio būstas“ 2013-08-12 rašte... 5. 2) panaikinti atsakovo UAB „Panevėžio būstas“ 2013-08-12 rašte Nr.I... 6. 3) priteisti 750 Lt žyminį mokestį;... 7. 4) priteisti 4.840 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti;... 8. 5) taikyti laikinąsias apsaugos priemones– sustabdyti viešojo Transporto... 9. Ieškinyje ir dublike (b.l.2 -6, 143 -144) nurodo, kad jo pasiūlymas viešame... 10. Teigia, kad įrodymais pagrindė, jog pasiūlymas yra lygiavertis ir atitinka... 11. Atsakovas UAB „Panevėžio būstas“ atsiliepimu ir tripliku su ieškiniu... 12. Nurodė, kad į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti prekybos ir paslaugų... 13. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas neprašė aiškinti Konkurso sąlygų,... 14. Trečiasis asmuo UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ atsakovo pusėje... 15. Teigia, kad ieškovas nepateikė techninės specifikacijos 3, 6 ir 7 punktuose... 16. Pažymėjo, kad tuo atveju, jei ieškovo teiginiai dėl prietaisų tapatumo... 17. Ieškinys atmestinas.... 18. Byloje nustatyta: Atsakovas UAB „Panevėžio būstas“ 2013-06-13 paskelbė... 19. Nustatytu laiku pasiūlymą pateikė ieškovas UAB „HANSAB“, kuris... 20. Atsakovas, išnagrinėjęs tiekėjo pretenziją dėl laimėjusio pasiūlymo... 21. Atsakovas 2013-07-26 raštais kreipėsi į VMT ir į VMI su paklausimais, ar... 22. VMT 2013-08-01 raštu Nr. S -657 į atsakovo užklausą nurodė (b.1.100), jog... 23. VMI nurodė, kad suteiktų paslaugų įplaukoms paskaityti (registruoti) turi... 24. Ieškovas į atsakovo 2013-07-31 prašymą paaiškinti techninės... 25. Atsakovas 2013-08-12 raštu informavo ieškovą, kad viešųjų pirkimų... 26. Ieškovas pateikė 2013-08-26 raštu Nr.106 pretenziją (b.l.75) prašydamas... 27. Atsakovė 2013-08-27 raštu Nr. I- 490 pretenziją atmetė (b.l.81).... 28. VĮ „Infrastruktūra“ į atsakovo 2013-09-11 paklausimą ar parkavimo... 29. Kaip pirmiau nurodyta, bylos šalys pateikė skirtingo turinio VTM atsakymus.... 30. Šios bylos ginčas ar ieškovo siūlomas bilietų automatas „MP 104... 31. Dėl Konkurso sąlygos Techninės specifikacijos 6 punkto “Matavimo... 32. Pagal Techninės specifikacijos 6 punktą, bilietų automatas turi būti... 33. Matavimo priemonių registrą tvarko LR Metrologijos tarnyba. Savo veikloje ji... 34. Nustatyta, kad 2005-01-26 VMT direktoriaus 2005-01-26 įsakymu Nr.V-9 buvo... 35. Iš to seka, kad pasiūlymo pateikimo metu ieškovo pasiūlymas neatitiko... 36. Ne ir tuo atveju, jei galima būti pripažinti, kad tai tapatus/analogiškas ir... 37. Dėl Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 7 punkto „VMI paslaugų... 38. Pagal Techninės specifikacijos 7 punktą, bilietų automatas turi būti... 39. Aparatai ir automatų modeliai apskaitomi ir įtraukiami į Modelių sąrašą... 40. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų... 41. Iš to seka, kad suteiktų paslaugų įplaukoms apskaityti (registruoti) turi... 42. Priešingai ieškovo teiginiui, Modelių sąraše nėra įtraukto automobilių... 43. VĮ „Infrastruktūra“ Kasos aparatų ekspertizių departamentas 2013-09-12... 44. Kadangi Modelių sąrašo duomenų bazėje kaupiamas visas aparato arba... 45. Iš to seka, kad pasiūlymo pateikimo metu ieškovo pasiūlymas neatitiko... 46. Dėl to, kad VMI ieškovo pasiūlyto automobilių parkavimo automato nėra... 47. Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino ieškovo... 48. Pažymėtina, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas tikslinti... 49. Perkančioji organizacija atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį... 50. Ieškovas teiginį, jog negalima remtis VRM ekspertinės įmonės VĮ... 51. Aptartais argumentais ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 53. Atmesti ieškovo UAB „HANSAB“, jur. asmens kodas 111510685, buv. v.... 54. Priteisti iš ieškovo UAB „HANSAB“, jur. asmens kodas 111510685: 1000 Lt... 55. Įsiteisėjus sprendimui panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013-09-12... 56. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka nuo jo...