Byla 2KT-136-943/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Strategy and management group“ nušalinimo pareiškimu, pateiktu Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-253-227/2016,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gautas UAB „Strategy and management group“ pareiškimas dėl baudos panaikinimo, pateiktas Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-253-227/2016, kuriuo prašoma: 1) atnaujinti terminą šiam pareiškimui paduoti, jeigu jis būtų praleistas dėl nuo pareiškėjai nepriklausančių aplinkybių; 2) nedelsiant nuo šio pareiškimo dienos sustabdyti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutarties dalies, kuria pareiškėjai paskirta 5 792 Eur bauda, ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1816-798/2016 vykdymą iki bus išnagrinėtas šis pareiškimas; 3) perduoti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui spręsti klausimą dėl UAB „Strategy and management group“ pareiškimo perdavimo pirmąja instancija nagrinėti kitam apygardos teismui; 4) panaikinti pareiškėjai paskirtą baudą. Nušalinimo pareiškimas grindžiamas teisėjos M. D. priimtais procesiniais sprendimais ir aplinkybe, kad Teisėjų taryba 2016 m. spalio 25 d. persiuntė Panevėžio apygardos teismui raštą dėl M. D. galimai padarytų teisėjo etikos ir drausmės pažeidimų, o atsakymo į šį raštą pareiškėja vis dar nėra gavusi.

3Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. nutartyje paaiškinama, kad pareiškime nurodoma, jog yra pagrindas Panevėžio apygardos teismui nusišalinti nuo civilinės bylos nagrinėjimo, todėl tai turėtų būti vertinama kaip Panevėžio apygardos teismui pareikštas nušalinimas.

4Nušalinimo pareiškimas netenkintinas.

5Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus visų teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apygardos teismui klausimus išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 straipsnio 3 dalis, 69 straipsnio 1 dalis).

6Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 straipsniai). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Tam, kad būtų nušalinti visi apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai, o byla būtų perduota kitam apygardos teismui, neužtenka nurodyti argumentus dėl bylą nagrinėti paskirto teisėjo (teisėjų kolegijos) galimo šališkumo, tačiau turi būti išdėstyti argumentai bei juos pagrindžiantys duomenys ir apie tai, kad nėra galimybės teisingai išspręsti bylą konkrečiame apygardos teisme, t. y. turi būti nurodytos aplinkybės, leidžiančios objektyviam stebėtojui pagrįstai abejoti visų konkretaus teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nešališkumu.

7Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašo kitam apygardos teismui perduoti ne nagrinėjamą bylą, tačiau tik vieną procesinį prašymą, t. y. prašoma, kad pareiškimas dėl skirtos baudos panaikinimo būtų išnagrinėtas kitame apygardos teisme. Civilinio proceso įstatymo nuostatos nenumato tokio pobūdžio perdavimo, todėl pareiškėjos prašymas laikytinas nepagrįstu vien šiuo aspektu.

8Siekiant visapusiškai įvertinti pareiškėjos nušalinimo pareiškimą, įvertintini pareiškėjos nurodomi nušalinimo argumentai. Visų pirma, pareiškėjai išaiškintina, kad nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu (CPK III d.), o ne reikšti nušalinimus bylą nagrinėjančiai teisėjai, kadangi procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas. Todėl pareiškėjos argumentai, susiję su teisėjos M. D. priimtais procesiniais sprendimais, laikytini nepagrįstais.

9Pareiškėjos nurodoma aplinkybė, kad ji nėra gavusi atsakymo apie priimtą sprendimą dėl M. D. galimai padarytų teisėjo etikos ir drausmės pažeidimo, yra nepagrįsta, nes atsakymas į šį pareiškėjos pareiškimą buvo parengtas 2016 m. lapkričio 7 d., kopiją tuo pačiu išsiunčiant Teisėjų tarybai. Be to, ši nurodyta aplinkybė nesudarytų pagrindo objektyviam stebėtojui abejoti, kad civilinė byla Panevėžio apygardos teisme gali būti išnagrinėta pažeidžiant teismo ir teisėjų nešališkumo principą.

10Kadangi pareiškėja konkrečių argumentų, kuriais būtų įrodinėjami visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo pagrindai, nepateikia, t. y. nenurodo nė vieno iš CPK 65 straipsnyje įtvirtintų nušalinimo pagrindų, todėl darytina išvada, kad pareiškėja nepaneigė preziumuojamo teismų (teisėjų) nešališkumo.

11Civilinių bylų skyriaus pirmininkė nevertina kitų pareiškėjos 2016 m. gruodžio 2 d. pareiškime pateiktų prašymų – termino atnaujinimo (jei būtų nustatyta, kad jis praleistas); nutarčių vykdymo sustabdymo ir Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo, nes šiuos prašymus turi spręsti bylą nagrinėjantis teisėjas.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 ir 5 dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

13netenkinti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Strategy and management group“ nušalinimo pareiškimo, pateikto Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-253-227/2016.

Proceso dalyviai
Ryšiai