Byla 2A-163-479/2012
Dėl sugadinto krovinio vertės atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Žydrūnas Bertašius, kolegijos teisėjos Rimvida Zubernienė, Eugenija Morkūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB Livitana“ ir trečiojo asmens UAB „SP transport“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Baltstata“ ieškinį atsakovei UAB „Livitana“, tretiesiems asmenims UAB „SP transport“, UAB „BTA draudimas“ ir AB „Lietuvos draudimas“ dėl sugadinto krovinio vertės atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 8 644,44 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad tarp ieškovės ir ūkininko K. J. 2009-11-12 buvo sudaryta krovinio pervežimo sutartis Nr. 253/2009, kuria ieškovė įsipareigojo paimti ir pristatyti krovinį į S. T. ūkį, ( - ). Dėl to ieškovė sudarė pervežimo sutartį su atsakove UAB „Lavitana“ ir atsakovė įsipareigojo paimti bei pristatyti krovinį iš ūkininko K. J. į S. T. ūkį. 2009-11-16 CMR važtaraštyje siuntėju nurodytas ūkininkas K. J., o vežėju S. P. įmonė. Krovinys turėjo būti paimtas 2009-11-16 ir pristatytas 2009-11-17, tačiau buvo pristatytas tik 2009-11-19 dėl transporto priemonės gedimo. Atsakovei buvo žinoma apie tai, kad vežamas krovinys yra grybiena, kuri pastovėjusi ilgiau nei vieną dieną po pakrovimo gali perkaisti ir tapti nebetinkama naudoti. Kadangi krovinys nuvežtas pavėluotai, substratas tapo netinkamas pievagrybių auginimui. Kadangi krovinys buvo apdraustas, AB „Lietuvos draudimas“ atlygino ūkininkui K. J. patirtus nuostolius

48 644,44 Lt, o ieškovė minėtą sumą sumokėjo AB „Lietuvos draudimas“. Ieškovė prašė teismo regreso tvarka žalą priteisti iš atsakovės.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-06-28 sprendimu ieškinį patenkino.

6Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Livitana“ ir trečiasis asmuo UAB „SP transport“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-28 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantės nurodo, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai vertino byloje surinktus įrodymus, nesiaiškino ir nepašalino esminių prieštaravimų tarp byloje surinktų duomenų. Pažymėjo, kad nėra visų reikalingų civilinė atsakomybės sąlygų. Taip pat apeliantės teigia, kad jei ir būtų krovinį pristačiusi iki 2009-11-17 24 val. krovinys vis tiek būtų sugedęs dėl netinkamos transporto priemonės naudojimo. Apeliantės nurodė, kad ieškinio suma yra 100 Lt didesnė nei sugadinto krovinio reali vertė, tačiau teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė. Apeliantės taip pat nesutinka su teismo išvada, kad atsakovė teisiškai atsakinga dėl žalos, atsiradusios dėl krovinio sugedimo, nes ieškovė, žinodama apie krovinio specifiką, jog krovinys yra greitai gendantis, šios informacijos atsakovei nepateikė. Ieškovė, nuslėpusi informaciją apie krovinio sugedimo riziką, yra pati atsakinga dėl atsiradusios žalos.

7Ieškovė UAB „Baltstata“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-28 sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti bei priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Akivaizdu, kad tarp šalių kilo ginčas dėl žalos atlygino už sugadintą krovinį. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-06-28 sprendimu ieškovės ieškinį dėl žalos atlyginimo tenkino. Atsakovė UAB „Livitana“ ir trečiasis asmuo UAB „SP transport“ apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai vertino byloje surinktus įrodymus, nesiaiškino ir nepašalino esminių prieštaravimų tarp byloje surinktų duomenų. Pažymėjo, kad nėra visų reikalingų civilinės atsakomybės sąlygų. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliančių argumentais ir konstatuoja, kad atsakovės atsakomybė atsiranda iš 2009-11-13 tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos sutarties krovinio pervežimui organizuoti. Pažymėtina, kad šios sutarties 3.5 p. numatyta, jog vežėjas, t. y. atsakovė, atsako už krovinio praradimą nuo krovinio priėmimo iki krovinio perdavimo gavėjui momento. Tokią vežėjo atsakomybę numato ir CMR konvencijos 17 str. 1-2 d. Kadangi atsakovės kaltė yra preziumuojama, ieškovei to įrodinėti nebereikia. Priešingai, atsakovė turi pareigą įrodyti, kad patirti nuostoliai, t. y. sugadintas krovinys, ne dėl vežėjo kaltės. Pagal 2009-11-13 šalių sudarytą sutartį atsakovė įsipareigojo krovinį pristatyti 2009-11-17. Iš 2009-11-23 reklamacijos matyti, kad krovinys krovinio gavėjui pristatytas 2009-11-19 6 val., t. y. praleidus terminą kroviniui pristatyti. Kadangi, krovinys turėjo būti pervežtas per 24-28 val., nes tai greitai gendantis krovinys, teigti, kad pavėlavimas laiku pristatyti krovinį neturėjo tiesioginio ryšio su krovinio sugedimu, nėra pagrindo. Be to, CMR konvencijos 14 str. imperatyviai numatyta, kad jei dėl kokių nors priežasčių vežėjas sutarties negali vykdyti važtaraštyje numatytomis sąlygomis iki krovinys pasieks paskirties vietą, vežėjas privalo gauti asmens turinčio teisę disponuoti kroviniu, instrukcijas. Pažymėtina, kad krovinio pervežimo sutarties 3.6 p. šalys taip pat buvo numačiusios vežėjo pareigą nedelsiant informuoti užsakovą, šiuo atveju UAB „Baltstata“, apie bet kokias aplinkybes, kurios gali lemti krovinio pristatymą ne laiku ar jo sugadinimą. Byloje tokių duomenų, kad atsakovė būtų informavusi ieškovę apie priežastis dėl kurių atsakovė negali laiku pristatyti krovinį, nėra. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį ir į 2009-11-19 atsakovės pretenziją

11S. P. įmonei (t. 1, b. l. 42), kuriame pati nurodo, kad krovinys privalėjo būti pristatytas greitai per vieną parą, t. y. nuo 2009-11-16 8 val. iki 2009-11-17 8 val., nes krovinys gali perkaisti ir tapti nebetinkamas. Akivaizdu, kad atsakovė šia pretenzija pripažino aplinkybę, kad krovinys privalo būti pristatytas nurodytu laiku, nes kitaip jis suges ir nebus tinkamas naudojimui. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad krovinio sugedimą lėmė atsakovės krovinio pavėluotas pristatymas.

12Taip pat apeliantės skunde teigia, kad jei ir būtų krovinį pristačiusi iki 2009-11-17 24 val. krovinys vis tiek būtų sugedęs dėl netinkamos transporto priemonės naudojimo. Teisėjų kolegija nesutinka ir su šiomis apeliaciniame skunde išdėstytomis nuostatomis. Pažymėtina, kad iš

132011-01-19 ūkininko K. J. rašto matyti, kad 2009 m. lapkričio mėn. 17-19 d. oro sąlygos grybienai vežti tentu buvo tinkamos. Tik metų laiku, kai oro temperatūra būna -/+ 15–20°C, grybiena auginimo terpėje yra transportuojama šaldytuvais, kuriais transportavimo metu palaikomos temperatūros rėžimas -2/-4°C. Pagal technologinius procesus grybiena yra neaktyvi 30 val. Todėl darytina išvada, kad krovinio transportavimo metu šaldytuvas nebuvo būtina sąlyga krovinio pervežimui. Todėl galima teigti, kad ieškovo išdėstyti argumentai yra tik prielaidos, todėl jie atmestini.

14Apeliantės taip pat nurodė, kad ieškinio suma yra 100 Lt didesnė nei sugadinto krovinio reali vertė, tačiau pirmosios instancijos teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė. Teisėjų kolegija, negali sutikti ir su šiais apeliančių argumentais. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė pagal jai AB „Lietuvos draudimas“ pateiktą pretenziją dėl žalos atlyginimo regreso tvarka sumokėjo AB „Lietuvos draudimas“ 8 644,44 Lt bei pateikė tai įrodančius mokėjimo nurodymus. Pagal CK 6.249 str. žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Pažymėtina, kad ieškovė reikalauja tų nuostolių atlyginimo, kuriuos ji tiesiogiai patyrė pagal draudimo bendrovės reikalavimus. Vadovaujantis LR CK 6.251 str. patirti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai priteisė visus ieškovės patirtus nuostolius.

15Apeliantės nesutinka su teismo išvada, kad atsakovė teisiškai atsakinga dėl žalos, atsiradusios dėl krovinio sugedimo ir pažymi, ieškovė žinodama apie krovinio specifiką, kad krovinys yra grybiena ir greitai gendantis, šios informacijos atsakovei nepateikė, todėl teismo išvados jog krovinys buvo sugadintas dėl atsakovės pavėlavimo pristatyti krovinį, nepagrįstas. Be to, ieškovė nuslėpusi informaciją apie krovinio sugedimo riziką yra pati atsakinga dėl atsiradusios žalos. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliančių argumentais ir konstatuoja, kad šalių pasirašytoje sutartyje nurodyta krovinio pavadinimas – grybiena. Be to, iš byloje esančios

162009-11-19 atsakovės pretenzijos S. P. įmonei (t. 1, b. l. 42) matyti, kad atsakovė reiškia pretenziją trečiajam asmeniui už pavėluotai pristatytą krovinį ir pati pripažįsta, kad krovinys privalėjo būti pristatytas greitai per vieną parą, t. y. nuo 2009-11-16 8 val. iki 2009-11-17 8 val., nes krovinys būdamas maišuose gali perkaisti ir tapti nebetinkamas. Todėl akivaizdu, kad atsakovė žinojo, jog krovinys yra greitai gendantis ir privalo būti pervežtas kol grybiena yra neaktyvi. Atsakovei praleidus terminus kroviniui pristatyti, krovinys buvo sugadintas. Esant šioms aplinkybėms atsakovės argumentai, kad ieškovė nuslėpė aplinkybes apie krovinio specifiką, taip pat atmestini.

17Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-28 sprendimo pakeisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai