Byla e2-348-445/2018
Dėl išmokėtų sumų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, nedalyvaujant ieškovo ADB „Gjensidige“ atstovui, atsakovams A. S., N. S., atsakovo A. S. atstovui advokato padėjėjui Deimantui Miliauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ADB „Gjensidige“ patikslintą ieškinį atsakovams A. S. ir N. S. dėl išmokėtų sumų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas 2018-02-27 pateiktu patikslintu ieškiniu prašė iš atsakovų N. S. ir A. S. proporcingai jų turimai turto daliai priteisti ieškovui ADB „Gjensidige“ 546,92 Eur draudimo išmoką, t. y. iš kiekvieno po 273,46 Eur, lygomis dalimis bylinėjimosi išlaidas, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškinyje nurodyta, kad 2016-06-24 iš atsakovams N. S. ir A. S. priklausančio buto, esančio ( - ), buvo užlietas ieškovo draudėjo butas, esantis ( - ), Varėna. Kadangi aplietas turtas buvo draustas gyventojų turto draudimu, ieškovas dėl šio įvykio išmokėjo 546,92 Eur draudimo išmoką.

6Ieškovas pateikė išrašus iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pagrindžiančius aplinkybes, kad butas esantis ( - ) yra pirmame aukšte. Papildomai ieškovas pateikė 2016-08-02 pranešimą siųsta atsakovams, dėl įvykusio įvykio. Ieškovas paaiškino, kad įstatymas nenumato pareigos draudikui pranešti įvykio kaltininkui apie galimybę dalyvauti apžiūrint įvykio vietą.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota, kad asmens neteisėti veiksmai užliejimo atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, t. y. netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų. Žalą padariusio įvykio priežastį privalo įrodyti patalpos savininkas (valdytojas). Aplinkybę, jog apliejimas įvyko iš atsakovams priklausančio buto įrodo draudėjo pranešimas apie įvykį, sunaikinto, sugadinto turto apžiūros aktas ir tai, jog atsakovo butas yra aukštu aukščiau draudėjo buto.

82018-03-16 atsakovas A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinio reikalavimą sumažinti iki 170.8 Eur dydžio, priteisiant ieškovui 85.4 Eur iš atsakovo A. S..

9Atsakovas A. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad dėl 2016-06-24 buto, esančio adresu: ( - ), užliejimo fakto ginčo nekelia ir sutinka, jog minėtas butas buvo užlietas iš atsakovams A. S. ir N. S. priklausančio buto, esančio adresu ( - ). Tačiau Atsakovas nesutinka su ieškovo draudėjui išmokėta pinigų suma, kurią regreso tvarka reikalaujama priteisti iš atsakovo.

102016-06-24 iš atsakovams priklausančio buto, esančio ( - ), buvo užlietas ieškovo draudėjo butas, esantis ( - ). Aplietas butas buvo draustas gyventojų turto draudimu, Ieškovas dėl šio įvykio nustatė turto sugadinimo mąstą ir draudėjui išmokėjo 546,92 Eur dydžio draudimo išmoką, kurią subrogacijos pagrindu (CK 6.1015 straipsnis) reikalauja atlyginti lygiomis dalimis t. y. po 273,46 Eur iš atsakovų. Atsakovo manymu nepagrįstai yra paskaičiuota 13,66 m2 x 16 Eur – 218,56 Eur lubų dažymo darbams ir 13,59 m2 x 3Eur – 40,77 Eur patalpų išklojimui apsaugine plėvele nuostolių. Nepagrįstai paskaičiuota nuostolių už 259,33 Eur sumą lubų remontui papildomam 13,66 m2 plotui. Todėl reikalaujamos priteisti išmokos mažintinos.

112018-04-11 ieškovas ADB „Gjensidige“ pateikė taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šalims ir jų atstovams bei civilinę bylą Nr. e2-348-445/2018 dalyje dėl 273,46 Eur skolos, 5 procentų procesinių palūkanų bei bylinėjimosi priteisimo iš atsakovo A. S., nutraukti. Iš pateiktos taikos sutarties patvirtinimo matyti, kad šalys siekia užbaigti ginčą taikiu būdu. Pateiktoje taikos sutartyje šalys nurodė, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo, civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalyje, 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte, 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsnio 1 dalyje.

12Ieškovas 2018-04-11 pateikė naujai patikslintą ieškinį atsakovei N. S., kuriuo prašo iš atsakovės priteisti 273.46 Eur draudimo išmoką, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovei N. S. procesiniai dokumentai pagal nurodytą jos gyvenamąją vietą ( - ), neįteikti. Pagal išrašą apie asmenį, gautą iš Registrų centro gyventojų registro nurodyta, jog N. S. išvyko į užsienį Norvegiją, tikslus adresas nenurodytas.

14Atsakovas prašė nepavykus įteikti procesinių dokumentų CPK 122 str. numatytoje vietoje, CPK 123 str. tvarka, vadovaujantis CPK 130 str. procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu.

15Atsakovei N. S. viešo paskelbimo būdu procesiniai dokumentai įteikti pagal 2018-03-02 ir 2018-03-20 nutartis viešo paskelbimo būdu.

16Atsakovė N. S. per įstatymo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai CPK 123 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko šaukiama į teismo posėdį.

17Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, papildomų paaiškinimų nepateikė, prašė nagrinėti bylą jos atstovei nedalyvaujant.

18Teismas

konstatuoja:

19byla nagrinėti iš esmės šalims nedalyvaujant.

20Ieškinys tenkintinas iš dalies.

21Byla nagrinėtina iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ( CPK 246 str.2 d.).

22Ieškovė 2018-04-11 pateikė naujai patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės N. S. 273.46 Eur draudimo išmoką, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

23Pasirengimas bylą nagrinėti teismo posėdyje užbaigtas, naujo ieškinio priėmimas užvilkintų bylos nagrinėjimą, todėl prašymas priimti naujai patikslintas ieškinį atmestinas (CPK 245 str. 2 d.).

24Atsakovas A. S. 2016-06-24 neginčijo buto, esančio adresu: ( - ), Varėnoje, fakto ir sutinko, jog minėtas butas buvo užlietas iš atsakovams A. S. ir N. S. priklausančio buto, esančio adresu ( - ).

25Apie tai, kad buvo užlietas ir apgadintas Z. K. priklausantis butas, patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2016-06-28 turto apžiūros aktas; turto žalos įvertinimo skaičiuoklė; gyventojų draudimo sutartis, 2016-06-01 sudaryta tarp ADB „Gjensidige“ ir Z. K.; Z. K. pranešimas draudimo bendrovei apie draudiminį įvykį; pretenzijos atsakovams; buto planas; rašytinis įrodymas apie draudiminės įmokos išmokėjimą, išrašas iš nekilnojamojo turto regsitro apie atsakovų valdomo turto dalis.

26Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), t. y. kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu ( CPK 178 str.).

27Ieškovės ADB „Gjensidige“ pateiktame ieškinyje nėra nurodytos faktinės aplinkybės, kokia apimtimi buvo sugadintas draudėjos butas (turtas). Pagal 2016-06-28 ADB „Gjensidige“ turto apžiūros aktą, nuostolių (sugadinimų) aprašymą, nurodyta, kad butas remontuotas 2011 m. Šiuo aktu nustatyti sugadinimai : patalpos 4-7 išbrinkę, susilankstę (toliau neperskaitomas žodis) lubos – 14.41 m2 ; vonioje 4-6 (rekonstruota-padidinta) išlinkę lubų lentelės, plastikinės – 6.87 m2 .

28Nurodyti sugadinimai nustatyti atliekant turto apžiūrą 2016-06-28, įvykio nurodoma data – 2016-06-24.

292016-06-24 turto žalos įvertinimo skaičiuotėje nurodomi darbai:

30lubų apmušalų keitimas – 28.07 remonto darbų apimtis (vieneto kaina 16);

31lubų aptaisymas plastikinėmis lentelėmis – 6.87 (vieneto kaina 10).

32Sutiktina, kad vonios lubų tvarkymas 6.87 kv.m. x 10 = 68.70 Eur. Tačiau nesutiktina, kad kambarys, kurio plotas 14.41 kv.m. lubų dažymas sudaro 28.07 kv.m., todėl ir kaina 14.41 x 16 = 230.56 Eur. Patalpų išklojimas apsaugos plėvele atitinkamai 14.41 kv.m. x 3 = 43.23 Eur.

33Taigi, atsižvelgiant į aplietų patalpų (vonios kambarys ir patalpa - kambarys, pažymėtų plane atitinkamai Nr.4-6 ir Nr. 4-7) plotą (6.87 kv.m. (vonia) ir 14,41 kv.m. (patalpa- kambarys)) sugadintų lubų remonto išlaidos yra 348.36 Eur. Kadangi ieškovas atskyrė padarytos žalos dalis dviems atsakovams, tai atsakovės N. S. padarytos žalos dydis sudaro 174.18 Eur.

34Visiško nuostolių atlyginimo principas reiškia, kad nuostoliai atlyginami visa apimtimi, tačiau negali būti atlyginama daugiau, nei iš tikrųjų patirta nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2012). Ieškinys atsakovams dėl žalos atlyginimo grindžiamas neteisėtu turto sugadinimu (deliktu). Subrogacijos atveju turto draudikas perima draudėjo, t. y. nukentėjusio asmens, teises į žalos atlyginimą tiek specialiosios (CK 6.1015 straipsnis), tiek ir bendrosios (CK 6.101 straipsnio 4 dalies 4 punktas) normų pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2012).

35Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien draudimo išmokos faktas nėra pagrindas tenkinti subrogacinį reikalavimą, turi būti nustatyta, kad įvyko draudžiamasis įvykis ir kad draudimo išmokos dydis atitinka padarytus nuostolius. Dėl to, siekdamas patirti mažiau nuostolių savo profesinėje veikloje, draudikas turi elgtis apdairiai ir rūpestingai, išmokėdamas draudimo išmoką įsitikinti, kad įvyko draudžiamasis įvykis, nustatyti realų patirtos žalos dydį ir tiek draudėjo, tiek trečiųjų asmenų atžvilgiu elgtis sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2013).

36Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti ir turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. Šiuo atveju ieškovė nuostolius trečiajam asmeniui, esant neatkurtam turtui po sugadinimo, nustatė skaičiavimo būdu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nukentėjusio asmens patirtų turtinių netekimų dydis gali būti nustatytas nuostolius apskaičiuojant pagal prarasto turto atkuriamąją vertę. Atkuriamosios vertės (kaštų) nustatymas – vienas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų turto vertinimo metodų, jo pagrindas skaičiavimai, kiek kainuotų atkurti esamos (sunaikinimo/sugadinimo metu) fizinės būklės ir esamų (sunaikinimo/sugadinimo metu) eksploatacinių bei naudingumo savybių objektus pagal vertinimo metu taikomas darbų technologijas bei kainas. Kaštai turi būti suskaičiuoti iki ribos, kuri atitinka esamą sugadinimo metu objekto fizinę būklę. Atkūrimo kaštai šiuo atveju turi rodyti išlaidas, kurios reikalingos atitinkamo nusidėvėjimo daiktui atkurti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009).

37Nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas taikant metinį nusidėvėjimo koeficientą 0,8, kuris yra nustatytas Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti 2007-07-04 nutarimu Nr. 6 patvirtintomis „Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo 2006 m. vasario 1d.“ nuostatais.

38Pagal pateiktus duomenis, butas remontuotas 2011 m. (tokias aplinkybes patvirtina ir fotolentelės, nurodytos prieš tai naudotos medžiagos pagal turto apžiūros aktą).

39Buto remontą, ieškovės apskaičiuotam Buto žalos atlyginimui turėjo būti taikomas 4.8 procentų dydžio nusidėvėjimo koeficinetas ( 6 metai X 0,8 = 4.8 proc.). Tokiu būdu sugadintų lubų atkūrimo nuostoliai sudaro 331.64 Eur, o kadangi ieškovė atskyrė padarytos žalos dalis dviems atsakovams, tai atsakovės N. S. padarytos žalos dydis sudaro 165.82 Eur.

40Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos – 4 Eur žyminio mokesčio.

41Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

42Dėl taikos sutarties patvirtinimo

43Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina dalyje 273,46 Eur skolos, 5 procentų procesinių palūkanų bei bylinėjimosi priteisimo iš atsakovo A. S..

44CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Iš 2018-04-11 taikos sutartyje sutartų sąlygų darytina išvada, kad tarp ieškovo ADB „Gjensidige“ ir atsakovo A. S. pasirašyta sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, tokia taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Šia taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendė kilusį ginčą dėl 273,46 Eur skolos, 5 procentų procesinių palūkanų bei bylinėjimosi priteisimo.

45Vadovaujantis CPK 293 straipsnio 5 dalimi teismas nutraukia bylą jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino. Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi teismas, prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes. Šalims taip pat išaiškintinas CK 6.985 straipsnio turinys.

46Šalims sudarius taikos sutartį, grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Kreipdamasis į teismą su pareiškimu ieškovas sumokėjo 15,00 Eur žyminio. Byloje reikalavimai yra pareikšti dviem atsakovams – N. S. bei A. S., o taikos sutartis sudaryta su vienu iš atsakovų, t. y. A. S.. Už atsakovui A. S. pareikštus reikalavimus tenkanti žyminio mokesčio dalis yra 7,50 Eur, todėl ieškovui grąžintina 5,60 Eur žyminio mokesčio ((15 Eur : 2) x 0,75 = 5,60 Eur).

47CPK 294 str. 2 d. numato, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

48Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą šalys išsprendė taikos sutarties 1 punkte, todėl teismas dėl šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų nepasisako.

49Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi 140 straipsnio 1, 3 dalimis, 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 269 - 270 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

50atsisakyti priimti 2018-04-11 pateiktą patikslintą ieškinį.

51Ieškinį tenkinti iš dalies.

52Priteisti iš N. S., asmens kodas ( - ) ieškovo ADB „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 10057869, es. Vilnius, Konstitucijos pr. 7, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT507044060001096656 AB SEB banke, banko kodas 70440, naudai vieną šimtą šešiasdešimt penkis eurus aštuoniasdešimt du centus (165.82 Eur) draudimo išmokos atlyginimą, penkis procentus (5 proc.) metinių palūkanų nuo priteistos sumos (be bylinėjimosi išlaidų) nuo 2017-12-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir keturis eurus (4 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

53Patvirtinti tarp ieškovo ADB „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 10057869, registracijos adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, ir atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 2018-04-11 sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis ir nustatyti, kad ieškovas ADB „Gjensidige“ atsisako ieškinio reikalavimų priteisti iš atsakovo A. S. 273,46 Eur (50 procentų ieškinio sumos), taip pat teisės reikalauti kitų bylinėjimosi išlaidų bei 5 proc. procesinių palūkanų, o atsakovas A. S. atsisako savo teisės reikalauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš ieškovo ADB „Gjensidige“.

54Civilinę bylą Nr. e2-348-445/2018 dalyje dėl 273,46 Eur skolos, 5 procentų procesinių palūkanų bei bylinėjimosi priteisimo iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) nutraukti.

55Grąžinti ADB „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 10057869, registracijos adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, 5,60 Eur (penkis eurus 60 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2017-11-02 bankiniu pavedimu (mokėjimo nurodymu) į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą.

56Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas 2018-02-27 pateiktu patikslintu ieškiniu prašė iš atsakovų N. S.... 5. Ieškinyje nurodyta, kad 2016-06-24 iš atsakovams N. S. ir A. S.... 6. Ieškovas pateikė išrašus iš Nekilnojamojo turto registro centrinio... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 8. 2018-03-16 atsakovas A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė... 9. Atsakovas A. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad dėl 2016-06-24 buto,... 10. 2016-06-24 iš atsakovams priklausančio buto, esančio ( - ), buvo užlietas... 11. 2018-04-11 ieškovas ADB „Gjensidige“ pateikė taikos sutartį, kurią... 12. Ieškovas 2018-04-11 pateikė naujai patikslintą ieškinį atsakovei N. S.,... 13. Atsakovei N. S. procesiniai dokumentai pagal nurodytą jos gyvenamąją vietą... 14. Atsakovas prašė nepavykus įteikti procesinių dokumentų CPK 122 str.... 15. Atsakovei N. S. viešo paskelbimo būdu procesiniai dokumentai įteikti pagal... 16. Atsakovė N. S. per įstatymo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį... 17. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, papildomų paaiškinimų... 18. Teismas... 19. byla nagrinėti iš esmės šalims nedalyvaujant.... 20. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 21. Byla nagrinėtina iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ( CPK... 22. Ieškovė 2018-04-11 pateikė naujai patikslintą ieškinį, kuriuo prašo... 23. Pasirengimas bylą nagrinėti teismo posėdyje užbaigtas, naujo ieškinio... 24. Atsakovas A. S. 2016-06-24 neginčijo buto, esančio adresu: ( - ), Varėnoje,... 25. Apie tai, kad buvo užlietas ir apgadintas Z. K. priklausantis butas,... 26. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), t. y.... 27. Ieškovės ADB „Gjensidige“ pateiktame ieškinyje nėra nurodytos faktinės... 28. Nurodyti sugadinimai nustatyti atliekant turto apžiūrą 2016-06-28, įvykio... 29. 2016-06-24 turto žalos įvertinimo skaičiuotėje nurodomi darbai:... 30. lubų apmušalų keitimas – 28.07 remonto darbų apimtis (vieneto kaina 16);... 31. lubų aptaisymas plastikinėmis lentelėmis – 6.87 (vieneto kaina 10).... 32. Sutiktina, kad vonios lubų tvarkymas 6.87 kv.m. x 10 = 68.70 Eur. Tačiau... 33. Taigi, atsižvelgiant į aplietų patalpų (vonios kambarys ir patalpa -... 34. Visiško nuostolių atlyginimo principas reiškia, kad nuostoliai atlyginami... 35. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien draudimo išmokos faktas... 36. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti ir turto... 37. Nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas taikant metinį nusidėvėjimo... 38. Pagal pateiktus duomenis, butas remontuotas 2011 m. (tokias aplinkybes... 39. Buto remontą, ieškovės apskaičiuotam Buto žalos atlyginimui turėjo būti... 40. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 41. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 42. Dėl taikos sutarties patvirtinimo... 43. Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina dalyje 273,46 Eur... 44. CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys... 45. Vadovaujantis CPK 293 straipsnio 5 dalimi teismas nutraukia bylą jeigu šalys... 46. Šalims sudarius taikos sutartį, grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio... 47. CPK 294 str. 2 d. numato, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 48. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą šalys išsprendė taikos... 49. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi 140 straipsnio... 50. atsisakyti priimti 2018-04-11 pateiktą patikslintą ieškinį.... 51. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 52. Priteisti iš N. S., asmens kodas ( - ) ieškovo ADB „Gjensidige“,... 53. Patvirtinti tarp ieškovo ADB „Gjensidige“, juridinio asmens kodas... 54. Civilinę bylą Nr. e2-348-445/2018 dalyje dėl 273,46 Eur skolos, 5 procentų... 55. Grąžinti ADB „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 10057869, registracijos... 56. Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...